Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2558
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
13 กรกฏาคม 2558
 
All Blogs
 
ต้นโพธิ์ หรือ ต้นโพ (Sacred fig)

 

 
https://goo.gl/cxVpgN

 


ชื่อสามัญ : Sacred tree, Sacred fig, Sacred fig Tree,
The peepal tree, Peepul tree, Peepul of India, Pipal tree,
Pipal of India, Bo tree, Bodhi Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa Linn.
วงศ์ : MORACEAE (วงศ์เดียวกับ มะเดื่อ ไทร ไกร กร่าง)

ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ : สลี (ภาคเหนือ), สี สะหลี (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ),
โพ โพธิ โพศรีมหาโพ (ภาคกลาง), ย่อง (แม่ฮ่องสอน), ปู (เขมร), โพธิใบ เป็นต้น
เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดปราจีนบุรี


 


https://goo.gl/JvXKM2หมายเหตุ : คำว่า "โพธิ" แต่เดิมแล้วมิได้เป็นชื่อต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากแต่เป็นชื่อเรียกของต้นไม้ที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงประทับใต้ต้นไม้ต้นนั้น ๆ และได้ตรัสรู้ ต้นโพธิ์ จึงมีความหมายว่า
ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ (โพธิ แปลว่า เป็นที่รู้หรือเป็นที่ตรัสรู้) และยังเป็นต้นไม้ที่ชาวพุทธ พราหมณ์ และฮินดู
ให้ความเคารพนับถือกันอย่างสูงอีกด้วย


 


https://goo.gl/uJiX0w
 


โพธิญาณพฤกษา
พันธุ์ไม้ที่พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ประทับตรัสรู้
https://goo.gl/4lFMcI


ต้นโพธิ์ (ต้นอัสสัตถะ)

ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 33 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 25 ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ โคตมพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า
พระพุทธเจ้าองค์ที่ 28 พระนามว่า พระโคตมพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียรประพฤติทุกรกิริยาอยู่ 6 ปี จึงได้ประทับ
ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ควงไม้อัสสัตถะ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา


 


https://goo.gl/mQRaXa"ต้นอัสสัตถะ" หรือ "ต้นอัสสัตถพฤกษ์" นั้น รู้จักกันดีในชื่อของ ต้นโพ, ต้นโพธิใบ, ต้นโพธิ์ หรือพระศรีมหาโพธิ
ชาวลังกาเรียกว่า Bodhi tree และชาวอินเดียเรียกว่า Pipal เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธประวัติ
อีกชนิดหนึ่ง เพราะเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร ในระหว่างบำเพ็ญพรตเพื่อหาสัจธรรมนั้น ได้ทรงเลือกนั่งประทับ
ที่โคนต้นโพธิ์จนกระทั่งพระองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาน คือ อริยสัจ 4 อันประกอบด้วย
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6


 


https://goo.gl/JvXKM2ต้นโพ ไม่ใช่ ต้นโพธิ์ แต่ต้นโพบางต้นก็เป็นต้นโพธิ์
คลิกอ่าน https://goo.gl/VBTMLK


โพ (มักเขียนว่า โพธิ์[1]) (คำว่า "โพ" มาจากภาษาสิงหล; เป็นต้นไม้สปีชีส์หนึ่งของไทรหรือมะเดื่อ
 เป็นพืชพื้นเมืองของอินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และ อินโดจีน เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่
ผลัดใบในฤดูร้อน สูงได้ถึง 30 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 3 เมตร

มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบ แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มใหญ่ รูปทรงของ
ลำต้นสวยงาม ปลายกิ่งลู่ลง กิ่งอ่อนเกลี้ยง ตามกิ่งมีรากอากาศห้อยลงมาบ้าง ลำต้นมีความสูงประมาณ 20-30
เมตร ลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-3 เมตร และมีน้ำยางสีขาว เปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลปนเทา
โคนต้นเป็นพูพอนขนาดใหญ่

https://goo.gl/SsYHRT

 

ต้นโพ ในสกุล Ficus มี 2 ชนิด คือ โพธิใบ Ficus religiosa Linn. ส่วนอีกชนิดหนึ่งเรียก โพขี้นก หรือ
โพประสาท มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ficus rumphii Blume. (Mock Bodh Tree)

ข้อแตกต่างของโพ 2 ชนิดนี้คือ ใบและผล ใบของโพขี้นกขนาดใบจะเล็กกว่าของโพธิใบมาก (ติ่งปลายใบ
ไม่เกิน 2 เซนติเมตร) ผลสุกของโพขี้นกมีสีดำ ส่วนของโพธิใบจะมีสีแดงคล้ำหรือม่วงดำ


 


https://goo.gl/tBEy6Fใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลมและมีติ่งหรือหางยาว (ปลายติ่ง
บางใบมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของใบ) โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบเป็นรูปหัวใจ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 8-15
เซนติเมตร และยาวประมาณ 12-24 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน เนื้อใบค่อนข้างเหนียว ใบมีลักษณะห้อยลง
แผ่นใบเป็นสีเขียวนวล ๆ ส่วนยอดอ่อนหรือใบอ่อนเป็นสีน้ำตาลแดง ก่อนใบจะร่วงหล่นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ก้านใบยาวและอ่อน มีความยาวได้ประมาณ 8-12 เซนติเมตร มีหูใบยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร หลุดร่วงได้ง่าย
เมื่อลมพัดจะแกว่งไกวไปมาทำให้เกิดเสียงล้อสายลมน่าฟัง ส่วนปลีที่หุ้มส่วนยอดอ่อนสีครีมหรือสีงาช้างอมชมพู


 


Squirrel on Bodhi Tree at Mahābodhi Temple in Bodhgaya (Buddhagaya)
https://goo.gl/DMuALc - photo by : Anandajoti Bhikkhuผล เป็นผลรวม ผลสดแบบมะเดื่อ ทรงกลม สีม่วงดำ ออกผลตลอดปี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
0.8 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูม่วง สีแดงคล้ำ หรือม่วงดำและร่วง
หล่นลงมา ออกผลตลอดปี

https://goo.gl/i4bYgQขยายพันธุ์ ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ใช้กิ่งชำ หรือใช้กระโดงจากราก แต่ส่วนมากแล้วจะเจริญเติบโตจากสัตว์นำพา
เช่น นกมากินเมล็ดและไปถ่ายทิ้งไว้ ก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมา เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง
พบขึ้นทั่วไปทั้งในทวีปเอเชีย ปากีสถาน จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน


 


https://goo.gl/b5hwv9ด้านภูมิทัศน์ : ให้ร่มเงา และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
ประโยชน์ : เปลือกต้นทำยาชง แก้โรคหนองใน ใบและยอดอ่อนแก้โรคผิวหนัง


ประโยชน์และสรรพคุณของต้นโพธิ์ (โพ)
https://goo.gl/9zqC5h


 


https://goo.gl/YoJAqmประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์
https://goo.gl/A2p7xZ


หมายเหตุ : ปัจจุบันต้นโพธิ์ที่สำคัญที่สุดอยู่ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย แต่ไม่ใช่ต้นเดิมเมื่อครั้งพุทธกาล
แต่เป็นต้นที่แตกหน่อมาจากต้นเดิม เนื่องจากต้นโพธิ์ที่พระพุทธองค์เคยประทับ ได้ถูกโค่นทำลายไปแล้ว แต่ด้วย
บุญญาภินิหารเมื่อได้นำน้ำนมโคไปรดที่ราก จึงเกิดมีแขนงแตกขึ้นมาใหม่ และได้มีชีวิตอยู่มาอีกไม่นานก็ตายไปอีก
แล้วกลับแตกหน่อขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้นที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนับเป็นต้นที่ 4 แล้ว

ต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ดังความในพุทธประวัติ
ต้นโพธิ์ เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า (สหชาติ หมายถึงบุคคลหรือต้นไม้ที่เกิดขึ้นในวัน เดือน ปี เดียวกัน
กับพระพุทธเจ้า) ต้นโพธินี้เป็น 1 ใน 7 ของสหชาติ
อ้างอิง :
https://www.gotoknow.org/posts/297163
https://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12393
https://www.thaigoodview.com/node/111994
https://www.rspg.or.th/homklindokmai/budhabot/pho.htm

 


มหากาพย์ละครซีรี่ย์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

https://goo.gl/HLpm8Y

พระพุทธเจ้า
Create Date : 13 กรกฎาคม 2558
Last Update : 8 มกราคม 2564 21:37:41 น. 49 comments
Counter : 33925 Pageviews.

 
เอนทรี่ก่อนหน้านี้จ้า
วันฝนพรำ คลิกที่นี่ค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:8:47:53 น.  

 
ฝาก 1 ไลค์ เป็นค่าชมนะคะ
ชอบมองใบโพธิ์ค่ะ ชอบความอ่อนโยนของขอบใบ เอ็นทรี่นี้ให้ความรุ้เพิ่มเติมของต้นโพธิ์ด้วย ฉัตรขออนุญาตแชร์ไปที่เพจทางเฟสบุคหน่อยนะคะ // ขอบคุุณค่ะ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:50:14 น.  

 
แหมว่าจะเข้ามาเจิมสักกะหน่อย ช้าไปหะนิดนึง
สวัสดียามเช้าครับ


โดย: พันคม วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:10:16:12 น.  

 
ลงชื่อไว้ก่อนนะคะ วันนี้ใช้ต้นไม้ไปแล้ว
พรุ่งนี้พี่มาใหม่ค่ะ
วันก่อนเห็นภาพใบสีชมพู ก็สวยนะคะแปลกดีด้วค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:10:52:05 น.  

 
เอามาฝากค่ะโดย: เนินน้ำ วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:11:10:39 น.  

 
มาแล้วจ้าๆๆๆ

โห หูย ไรกันเนี่ย หลงเข้าใจผิดมาตลอด 80กว่าปี อิอิ

ไอ้บร้า อ.เตีะ เอ็งพึ่งจะ 35 หยกๆ เว่อร์อีกแล้วเอ็ง 555

ไอ้เราก็นึกว่าต้นโพ ทุกต้น ต้องเป็นต้นโพธิ์หมด ใครน้อสั่งสอนกันมาเนี่ย

แสดงว่า มั่วกันมาตลอดเล้ยย จริ้งๆ 555

ตามไปอ่านในลิ้งค์แล้ว พึ่งจะรู้ว่า

ขนาดต้นไม้ ยังมีเลื่อนวิทยะฐานะ ได้เลยนะเนี่ย ไม่ธรรมดาๆๆ

แบบนี้ ต้นไม้ทุกชนิดก้สามารถเลื่อนชั้นเป็นต้นโพธิ์ได้หมดเลยเนอะ

ขอเพียงให้พระพุทธเจ้า มานั่งตรัสรู้ ใต้ต้นก้พอ

เรื่องแบบนี้ เค้าคิดว่า คนไทยทั้งประเทศ น่าจะรู้เพียงไม่ถึงพันคนเลยมั้งเนี่ย

ขนาดต๊ะเอ้งง ก้ยังพึ่งรู้เมื่อวานนี้ ตอนนั่งsearch หาข้อมูลเอ้ง ใช่มั้ยล้า

สารภาพมาซะดีๆ ถ้าโกหกขอให้กินอะไรก้อ้วนตุ๊บตั๊บ 555

ปล.ละครมหากาพย์ เค้าเคยดูไป ตอน 2ตอน เอ้งอะ

ดูแล้วแทนที่จะลดละกิเลส ตัญหาได้ กลับเพิ่มพรวดเลยอ่า

เพราะนักแสดงหญิงนี่ หุ่นอวบอัด บึ๊บบั๊บ น่าดูชม

แทนที่จะสนใจเนื้อเรื่อง ดันจ้องแต่สะดือ ขาวๆ น้ำลายยืดซะนี่ 555

เวรกรรมจริงๆเลยตรู

สงสัยคงต้องเป้นบล้อกเกอร์สายอธรรม ใช้กรรมอีกหลายชาติ แหงๆเลยเรา 555บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: multiple วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:13:04:53 น.  

 
มาอ่านแล้วดีจังครับโหวตบ้านและสวนให้ด้วยนะครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:16:31:04 น.  

 
6 ...

บล็อกเกอร์สายอธรรมก็มีเลื่อนวิทยะฐานะเหมือนกันนะคะ อิอิ
จากบล็อกดองในตำนาน ตอนนี้เลื่อนขั้นปิดเม้นท์ไปแล้ว ... ไม่มีกำหนดด้วย
โห สุดยอดดดดดดด

----------------

เรื่องแบบนี้ เค้าคิดว่า คนไทยทั้งประเทศ น่าจะรู้เพียงไม่ถึงพันคนเลยมั้งเนี่ย
ขนาดต๊ะเอ้งง ก้ยังพึ่งรู้เมื่อวานนี้ ตอนนั่ง search หาข้อมูลเอ้ง ใช่มั้ยล้า

ผิดคร้าบบบบ รู้ก่อนหน้านั้นอีก อิอิ
ก็ทำดร้าฟท์นี้ดองไว้ตั้งนานแล้ว อย่างน้อยก็เป็นเดือนแหละ 555

-----------------

ละครมหากาพย์ เค้าเคยดูไป ตอน 2ตอน เอ้งอะ
ดูแล้วแทนที่จะลดละกิเลส ตัณหาได้ กลับเพิ่มพรวดเลยอ่า
เพราะนักแสดงหญิงนี่ หุ่นอวบอัด บึ๊บบั๊บ น่าดูชม
แทนที่จะสนใจเนื้อเรื่อง ดันจ้องแต่สะดือ ขาวๆ น้ำลายยืดซะนี่ 555

อนิจจํ วต สังขารา = สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
ตะเองต้องหัดเจียม เอ๊ย ปลงสังขารไว้บ้างเน้อ อิอิ

-----------------------

ขอบคุณทุกคอมเม้นท์และโหวตด้วยค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:17:05:30 น.  

 
ด้วยอานิสงค์ใบโพธิ์
พี่อุ้มก็เพิ่งได้รับใบโพธิ์
จากน้องที่มาจากประเทศอินเดียจ้า


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:20:28:12 น.  

 
ต้นโพธิ์ กับพระพุทธศาสนา ดูจะเป็นอันเดียวกันโดยตลอด แทบจะเป็นสัญญลักษณ์ สื่อถึงกันได้เลยก็ว่าได้
อย่างรูปแรก จะเห็นว่าสีของใบโพธิ์นี่สวยไม่น้อยเลยนะครับ หลายสีสวยจริงๆครับ
"ต้นไม้แห่งการตรัสรู้"
น่าเสียดายชาวพุทธ ในบ้านเมืองของเราบางคน ยังมัวเมาอยู่กับอำนาจ
ทั้งที่เป็นสิ่งที่ลวงตา ว่างเปล่ายึดถือไม่ได้เลยสักนิด ....เฮ้อ....


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:21:03:06 น.  

 
ได้เห็นใบโพธิ์สีชมพูในทีวี

อีกวันถัดมา ถึงรู้ว่า เค้ากำลังแห่กันไปดูที่จันท์

ผลเหมือนมะเดื่อเลย คงวงศ์เดียวกันนี่เอง

เพลงเพราะมากจ้ะฟ้าใส

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Maeboon Klaibann Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น555 ไม่ได้นับเลยจ้ะฟ้าใส ไปมากี่วัดแล้ว ไปซ้ำๆ ก็หลายวัดจ้ะ เนี่ย พรุ่งนี้ก็จะไปวัดอีกล่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:21:30:08 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
ปีศาจความฝัน Movie Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ฮาโหยวววววววววววววววว
ใบโพธิ์ทรงสวยมากเลยนะคะ
เพิ่งรู้จริง ๆ ค่ะว่ามีสีชมพูด้วย แหะ ๆ
เคยเห็นแต่สีเขียว (กับทองค่ะ แต่ทองไม่ใช่ต้นไม้จริงง่ะ)


โดย: Close To Heaven วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:21:43:24 น.  

 
ฮื่อ..จะพูดแบบนั้นไม่ได้ครับ
ฉันทลักษณ์ไม่ได้ถึงขั้นทำลายจินตนาการ แต่อาจไม่เหมาะสำหรับนักเขียนใหม่นัก ดังนั้นคนเขียนใหม่ๆ
จึงไม่จำเป็นต้องจับให้มันเป๊ะนัก ค่อยๆเขียนค่อยๆแก้กัน
..
ปัญหามันอยู่ที่คนไม่เข้าใจว่าคนเขียนกลอนก็มีเขียนเก่งกับไม่เก่ง
..
ไอ้คนที่คิดว่าตัวเองเก่งนี่หล่ะสำคัญ ชอบไปตำหนิคนหัดใหม่ว่าเขียนผิดบ้างลามไปว่าทำลายการเขียนกลอนไปโน่น..
นักกลอนมือใหม่เลยไม่กล้าเขียน เลิกเขียนกันไปก็เยอะ..
..
ถ้าไม่มีใครว่าใคร ฉันทลักษณ์มีไว้เพื่อฝึกตัวเองก็จบ
แต่นี่กลายเป็นมีไว้เป็นอาวุธฟาดฟันคนอื่นด้วยปากไป
...
เมื่อเช้ารีบเข้ามาเลยยังไม่ตอบที่บ้านเลย
เพิ่งมาตอบ ตอนนี้เอง..
..
คืนนี้ฝันดีนะครับ..


โดย: พันคม วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:21:45:33 น.  

 
อืมมมเห็นต้นโพธิมานานไม่นึกว่าจะมีสีชมพูแบบนี้ด้วย..สวยดีนะ..


โดย: พันคม วันที่: 13 กรกฎาคม 2558 เวลา:21:47:26 น.  

 
มาเม๊นท์ต่อครับเมื่อวานรีบไปร้านเม๊นท์ได้สั้นๆ แหะๆ

สงสัยจขบ.จะได้แรงบรรดาลใจจากหนังพระพุทธเจ้าแน่ๆเลย ข้อมูลถึงได้แน่นปึกขนาดนี้ 555++

ต้นโพธิ์ต้นที่ตรัสรู้หรือพระศรีมหาโพธิ์นั้นเป็นต้นโพธิ์ขี้นก เพราะเคยได้ใบมาใบนึงจากเว็ปลานธรรมที่มีคนแจก ไม่เหมือนโพธิ์แถวๆบ้านเราหรอกครับ คิดว่าโพธิ์ขี้นกคงหมายถึงต้นโพธิ์ที่ไม่ได้เกิดจากต้นใกล้ๆบ้านแต่นกกินลูกมาจากที่ไกลๆแล้วมาขี้ไว้ ปัญญาเฉียบแหลมไหมครับ 555++

ต้นโพธิ์เป็นไม้ผลัดใบๆปีละครั้งนึง หมดต้นโกร๋นเลยแล้วก็แตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่สีชมพูสวยดี วันหลังจะไปหามาถ่ายรูปเก็บไว้บ้าง ^^

เม๊นท์พอใจไปได้แล้ว อิอิ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:6:59:03 น.  

 
เอาภาพจากเน็ตมาฝากครับรูปร่างเป็นแบบนี้โดย: วนารักษ์ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:7:05:32 น.  

 
10 ...

พูดถึงต้นโพธิ์กับพระพุทธศาสนา
ยังอุตส่าห์โยงไปถึงเรื่องการเมืองจนได้นะคะ อิอิ

อำนาจเป็นของเสพติดชนิดหนึ่ง
ใครได้ลองแล้วก็มักหลงใหลมัวเมาอย่างนี้แหละค่า 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:8:35:16 น.  

 
13-14 ...

ฉันทลักษณ์ไม่ได้ถึงขั้นทำลายจินตนาการ แค่ทำให้จินตนาการสะดุดหยุดชะงัก
เพราะถูกบังคับด้วยฉันทลักษณ์เท่านั้นเอง แฮ่ ๆ
แต่ไม่ได้รังเกียจฉันทลักษณ์หรอกนะคะ อิอิ
แค่เบื่อ ๆ อยาก ๆ 555
ข้อสำคัญครูต้องไม่เบื่อที่จะสอนนะเออ

ส่วนเรื่องใบโพธิ์สีชมพูเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะ แค่กลายพันธุ์
เพราะยีนที่สร้างคลอโรฟิลล์มันผิดปกติไป ก็เลยไม่เขียว
แต่ชาวบ้านแตกตื่นเห็นเป็นของแปลก ข่าวว่าเริ่มนับใบหาเลขกันแล้ว 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:02:18 น.  

 
15-16 ...

ขอบคุณที่มาเม้นท์ให้เพิ่มเติมนะคะ ไม่งั้นรู้สึกมันกุด ๆ ยังไงไม่รู้
จริง ๆ เริ่มมาจากบล็อกมะเดื่อค่ะ เพราะโพธิ์ก็เป็นพืชตระกูลเดียวกัน
ถ้าถามว่าแล้วมะเดื่อมาจากอะไร ก็ไปได้เรื่อย ๆ นะคะ แฮ่ ๆ

ปัญญาเฉียบแหลมไหมครับ ...
เก่งมากค่ะ เขาถึงบอกว่า คบคนเช่นใด ก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้น 555

ขอบคุณรูปใบโพธิ์ที่เอามาฝากด้วยค่ะ
จริง ๆ โพขี้นกแถวบ้านเยอะมาก ว่าจะไปเก็บภาพบ้างเหมือนกัน แฮ่ ๆโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:10:26:17 น.  

 
มาแล้วจ้า วันนี้มาส่งกำลังใจให้นะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:11:32:17 น.  

 
คุณฟ้าใสค่ะ..ช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับคนนิยมไปชมโพธิ์สีชมพูกำลังดังเลยนะคะ ฟ้าเองก็ชอบสีของเขาค่ะ สีหวานจนบางครั้งนึกว่าไม่ใช่ของจริงเลยค่ะ และเพิ่งจะทราบว่า เหตุที่สีเป็นเช่นนี้เพราะความผิดปกติของยีนที่สร้างคลอโรฟิลล์มันเปลี่ยนไป ธรรมชาติสร้างสิ่งสวยงาม..แม้ในยามที่ผิดปกติก็ยังสวยนะคะ อิอิอิ
ฟ้ามาฝากความคิดถึงไว้ให้คุณฟ้าใสด้วยค่ะโดย: พิรุณร่ำ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:57:42 น.  

 
21 ...

ปมด้อยหรือความพิการของพืชหรือสัตว์ บางครั้งก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะคะ
อย่างพวกต้นไม้แปลก ๆ หรือสัตว์เผือกทั้งหลาย กลับทำให้ดูดีมีราคา
เพราะเป็นของแปลก หายาก ธรรมชาติสร้างสรรค์จริง ๆ ค่ะ

ราตรีนี้ยังอีกยาวไกล อิอิ
ยังไงก็ขอให้คุณฟ้าหลับฝันดีนะคะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:20:55:03 น.  

 
สวัสดีค่า คุณฟ้าใส ^^
มาก่อนเดี๋ยวยาวค่ะ
้ต้นโพ ต้องเรียกแบบนี้ใช่มั๊ยคะ
สีชมพู หมู่นี้เห็นในเฟสบ๊อยบ่อย ยังสงสัย
ไปไงมาไง แต่สวยดีค่ะ
เพิ่งรู้ว่าต้นโพธิ์จริงๆแล้วต้องเรียกต้นโพ
เป็นต้นไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนา

หน้าบ้านนุ่นปลูกไม้กระถาง พวกนางกวักมรกต วาสนา แล้วต้นโพธิ์เค้ามาแย่งออกค่ะ
ไม่ใหญ่เท่าไหร่ทีนะ ทำกระถางแตก

ใครๆก็ทักว่าต้องเอาเค้าไปปลูกที่วัดเพราะไว้ที่บ้านไม่ได้ เค้าไม่เหมาะอยู่ที่บ้านคน ต้องเอาไปปลูกที่วัด ก็เลยถอนไปรากเต็มเลย เอาไปปลูกที่วัด ตอนนี้ขึ้นหน้าบ้านอีกแล้วอ่า ไม่รู้จะทำยังไง TT

ขอบคุณสำหรับข้อมูลและภาพสวยๆค่า
ผลเหมือนลูกมะเดื่อเลยนะคะ ด้านในก็เหมือนด้วยสิ ^^
โดย: lovereason วันที่: 15 กรกฎาคม 2558 เวลา:0:57:05 น.  

 
23 ...

โพขี้นก ไม่ใช่ โพธิ์ตรัสรู้ ถอนทิ้งหรือทำลายได้ค่ะ
ไม่บาป ไม่ผิดกฎหมายนะคะ อิอิ
//goo.gl/mk7vcf

โพเป็นไม้ใหญ่ รากชอนไชทำลายล้าง ทะลุทะลวงไปทั่ว
ขึ้นที่ไหนในบริเวณบ้านต้องรีบเอาออกเลย ขืนปล่อยไว้บ้านอาจพังได้นะเออ
ทำเป็นเล่นไป ยิ่งโตยิ่งกำจัดยากมากกก ขอบอกโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:05:34 น.  

 
ใบโพธิ์ ถ่ายภาพเมื่อไหร่ก็สวยค่ะ


โดย: auau_py วันที่: 15 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:00:55 น.  

 
ตกลงว่า จะเขียนว่า ต้นโพธิ์ หรือ ต้นโพ ก็ไม่ผิดกติกาใช่มั้ย
ใบสีชมพูสวยมากเหมือนเห็นในข่าวมาเร็วๆนี้แหละ
ฟร์อมใบสวยนะ ใบอ่อนที่แตกมาใหม่หลายเฉดสวยดี
นึกไปถึงโพทะเลเนอะ จังหวะที่เจอคือนั่งรถผ่านเลยไม่ได้ถ่ายรูป
ตัวเองน่ามีโพทะเลมาแจมด้วย ดอกเค้าสวยนะ
โพที่เห็นขึ้นตรงนั้นตรงนี้แถมงอกงาม
ที่นกปลูกไว้น่ะ
บางทีก็ทึ่งนะเป็นซอกตึกซอกปูนก็โตได้แถมงามซะด้วย
ต้นโพเป็นตัวแทนของศาสนาพุทธไปโดยปริยายเนาะ

ปอลิง. ช่วงนี้คงยังปิดบ้านต่อไปจ้า ชีวิตวุ่นวายกะการเรียน เรียนคอมพ์กะเรียนภาษา
ยากพอควร แต่ก็สู้ๆจ้า สุขภาพตอนนี้ดีขึ้นเพราะรักษาไปตามอาการและไม่หมดกำลังใจ
เราคิดว่าเรายืนอยู่กับที่มานานแล้ว
ถึงเวลาที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าน่ะ เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสในหลายๆอย่าง คิดถึงเพื่อนฟ้าเสมอ ไว้วันไหนนึกขยันจะอัพซักเดือนละบล้อกจะพยายาม 555 ยังไม่เลิกเล่นหรอก
แต่ช่วงนี้มีสอบบ่อยต้องอ่านหนังสือน่ะ อิอิ
ไว้จะแวะมาคุยด้วยใหม่
โดย: NENE77 วันที่: 16 กรกฎาคม 2558 เวลา:13:12:14 น.  

 
26 ...

คนโดยมากคุ้นเคยกับคำว่า "โพธิ์" มากกว่า เพราะดูดีมีชาติตระกูลมากกว่า "โพ" เฉย ๆ
ถ้าจะให้ถูกกติกาจริง ๆ ก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามนี้มากกว่า

โพ = โพที่ขึ้นทั่วไปจากการถ่ายมูลของนกหรือสัตว์อื่น ๆ เรียก โพขี้นก, โพเบียน
ที่ขึ้นตามรอยแตกของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ พวกนี้ถอนทิ้งหรือทำลายได้
ไม่ต้องกลัวบาปหรือโทษใด ๆ ทั้งสิ้น

มีรูปโพขี้นกแถวบ้านมาฝากด้วย---------------------

โพธิ์ = โพธิ์ตรัสรู้ ที่แตกหน่อมาจากโพธิ์ดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าประทับตอนตรัสรู้
รายละเอียดต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะตะเอง แหะ ๆ

เดี๋ยวนี้อยากรู้อะไรถามกูเกิ้ลโลด แต่ก็เชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะ
มีผิด ๆ บ้างเหมือนกัน ต้องเช็คข้อมูลด้วย
อย่างโพทะเล ที่เพื่อนถามนี่แหละ ตอนเราหาข้อมูลเรื่อง "ดอก" ของต้นโพธิ์
อากู๋เอาดอก "โพทะเล" มาให้ดูเฉยเลย 555

ปิดบ้านกันไปจนจะหมดแก๊งแล้ว
เหลือแต่เราคนเดียวโดดเดี่ยวผู้เดียวดาย รอวันปิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น 555
สังเกตดูในบล็อกเรามีพวกที่ปิดบ้านมามากกว่าเพื่อนเลย 555

อัพบล็อกเดือนละบล็อกน้อยไป แต่เม้นท์อย่างน้อยเดือนละ 4 บล็อกกำลังดี อิอิ
สู้ ๆ นะ เรียนบ้าง เล่น (บล็อก) บ้าง สุขภาพจะได้ดีไง 555
วันนี้มาโผล่ได้ สงสัยกำลังลุ้น ... แหง ๆ อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 กรกฎาคม 2558 เวลา:14:42:08 น.  

 
นั่นเลยสาเหตุที่แท้จริง..สรุปง่ายๆคือขี้เกียจนั่นเอง
อย่าเรียกสอนเลยเรียกว่าสนทนาปราศรัยแลกเปลี่ยนความคิดก็แล้วกัน..
ตัวเองเบื่อนะคงไม่ กลัวฝ่ายตรงข้ามแค่นั้นหล่ะ..๕๕
..
นับเลขเหรอ ก็น่าสนใจ เป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งนะ..ครับ
.....
นกยูงในเม๊นต์สวยจังครับแปลกกว่าที่เคยเห็นทั่วไปนะครับ
...
ฝันดีครับ..


โดย: พันคม วันที่: 16 กรกฎาคม 2558 เวลา:18:19:59 น.  

 
28 ...

ว่าขี้เกียจก็เกินไป๊ การแต่งกลอนต้องใช้อารมณ์สุนทรีย์
ใช่ว่าใช้ "ความขยัน" อย่างเดียวซะเมื่อไหร่ค้าาาาาา

ครูไม่เบื่อก็ดีแล้ว ก็เห็นขยันแต่งกลอนออกปานนี้
ลูกศิษย์เกเรบ้างก็อย่าดุอย่าตีน้าา เดี๋ยวนี้เค้าห้ามครูตีนักเรียนแล้ว 555

แต่กลอนวันนี้แต่งได้เยี่ยมมากจริง ๆ ค่า
ว่าแต่มือใหม่อยากแต่งกลอนเปล่า มีกฎเกณฑ์อะไรหรือเปล่าคะ
ชื่อว่า "เปล่า" ก็ไม่น่ามีอะไรนี่นา หรือว่ามี แหะ ๆ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:37:08 น.  

 
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog


ใบโพธิสีชมพูสวยจังเลย
ไม่เคยเห็นของจริง เคยเห็นแต่
สีเขียว ชอบต้นโพธิค่ะ ฟอร์มสวยมาก


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 16 กรกฎาคม 2558 เวลา:22:30:48 น.  

 
ชอบมองใบโพธิ์ต้นโพธิ์เพราะดูขลังดีค่าา อิอิ
ยิ่งเป็นหนึ่งในเรื่องพระพุทธศาสนาด้วยทำให้น่าเลื่อมใสยิ่งนัก
ยิ่งเห็นต้นเก่าแก่ใหญ่ๆ ด้วยล่ะก็
จะเห็นผ้าสามสีผูกไว้เสมอเลยค่า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 16 กรกฎาคม 2558 เวลา:23:46:51 น.  

 
ครูห้ามตีนักเรียนถูกต้อง
แต่ระวังประเภทตีด้วยปากด้วยหากตาเจ็บกว่าอีกนะ..
...
ลืมไปขันหนึ่งครับ..สมัยเด็กๆจะโดนประจำคือ
แม่เคาะด้วยขัน..๕๕๕...เวลาอาบน้ำไม่ยอมเลิก
แม่มาเรียกก็ไม่ยอม ถ้าโมโหหนักๆก็จะเจอว่า
..เดี๋ยวแม่เขวี้ยงด้วยขัน..

กลอนเปล่าอยากเขียน ลองศึกษาที่นี่ก่อนครับ

//sirimajan.exteen.com/20080911/entry

ทุกอย่างมีแบบแผนในตัวมันเสมอ..คำว่าเปล่าไม่ใช่ไม่มีทุกอย่างแต่ไม่มีฉันทลักษณ์แบบกลอนเท่านั้น
...
แต่บอกก่อนข้าพเจ้าไม่เคยเขียนกลอนเปล่า..เลย
อาจารย์ห้ามเขียนครับ..


โดย: พันคม วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:23:40 น.  

 
32 ...

ครูห้ามตีนักเรียนถูกต้อง
แต่ระวังประเภทตีด้วยปากด้วยหากตาเจ็บกว่าอีกนะ..
น่าจะเป็น "ตีด้วยปากถากด้วยตา" มากกว่านะ อิอิ

------------

ลืมไปขันหนึ่งครับ..สมัยเด็กๆจะโดนประจำคือ แม่เคาะด้วยขัน..๕๕๕...

"เดี๋ยวแม่เขวี้ยงด้วยขัน" ขอยืมมาใช้หน่อย 555
ลองกลับไปอ่านใหม่นะคะ "ขันน้ำ" น่ะอันแรกเลย ฮิ้วววว กิ๊ว ๆ ๆ

"หนึ่งขันตักน้ำ สองขันหัวเราะ สามไก่ขันเอ๊กอิเอ๊ก ๆ ... อ้อ อีกอันก็ขันให้แน่น 555"

---------------

ขอบคุณลิ้งค์กลอนเปล่ากลอนเปลือยที่เอามาฝาก (ชื่อหวาดเสียวจัง)
เดี๋ยวว่าง ๆ จะลองศึกษาดูนะคะ อิอิ

"แต่บอกก่อนข้าพเจ้าไม่เคยเขียนกลอนเปล่า..เลย อาจารย์ห้ามเขียนครับ.."
ทำไมห้ามล่ะครับ เดาว่ากลอนเปล่ามันง่ายไป บ่มิไก๊
ระดับสุนทรพันไม่สมควรอย่างยิ่ง อาจารย์คงเห็นว่า "เสียของ"
ปล่อยให้มือใหม่เขาเล่นไปเถอะ 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:10:33:40 น.  

 
คริคริ..เรื่องขันผมเจตนาเล่าเรื่องขบขันแทรกเข้าไปนครับ..
...
กลอนเปล่าไม่ง่ายนะครับอย่าเข้าใจผิด ทุกอย่างมีศิลปะในตัวมัน
กลอนเปล่าเขียนได้ดีไม่ใช่ทำได้ง่ายๆ ไม่ใช่อยากเขียนก็เขียน
...
แต่ที่ว่าอาจารย์ห้ามเรื่องมันยาววววววววมากเล่าสั้นๆนะ
อดีตผมเป็นเด็กวัด จึงสนิทกับพระพอสมควร มีอะไรก็จะปรึกษาพระ เริ่มแรกจะเขียนกลอนเพราะพวกทำหนังสือ เราไม่เคยเขียนไม่รู้จะเขียนยังไง บังเอิญอาจารย์พอมีความรู้เลยถาม..ท่านเลยสอนความคิดให้
โดยบอกหลักการณ์มาคราวๆที่เรียกว่าฉันทลักษณ์
...
ท่านสั่งว่าจำไว้ฉันทลักษณ์คือเปลือก จินตนาการคือแก่น
ระหว่างเปลือกกับแก่นเราจะเอาอะไร ผมตอบว่าแก่น
ท่านบอกว่างั้นเขียนกลอนแปดไปอย่างเดียวห้าปี
อย่าเขียนอย่างอื่น และเขียนทุกอย่างที่คิดไม่ต้องเน้นฉันทลักษณ์ให้มีฉันทลักษณ์ในจำเท่านั้น ครบห้าปีแล้วค่อยว่ากัน
เอาแค่นี้ก่อนมันยาวมาก...แหะๆเดี๋ยวรำคาญ..


โดย: พันคม วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:12:16:19 น.  

 
34 ...

ได้การแล้ว อาจารย์ท่านพันคมนี่สุดยอดเลยค่ะ ลึกซึ้งมาก ข้าน้อยขอคารวะ
ต่อไปนี้ฟ้าใสก็จะเขียนอย่างที่คิด ไม่เน้นฉันทลักษณ์ อิอิ
เพราะฉันทลักษณ์คือเปลือก จินตนาการคือแก่น

พูดเรื่อง "เปลือก" เข้ากับโจทย์ตะพาบงวดนี้เลยค่ะ
แต่ทำไมต้องห้าม "ห้าปี" ด้วย ทำยังกับพวกนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์เลย 555
เรื่องยาว ... ว่าง ๆ ค่อยตอบก็ได้ค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:14:27:32 น.  

 
พี่ยังไม่ได้บอกเนาะ เพลงเพราะจัง เปิดทิ้งไว้ ฟัง 6-7 รอบแล้ว

หลวงพ่อโต พระดัง วัดเลยดัง เลยเป็นเช่นนี้แล ฟ้าใสเอ๊ย


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:15:16:57 น.  

 
ก็ท่านฟ้าใสยังฟังไม่จบครับถึงบอกว่าเรื่องมันยาว
อาจารย์บอกว่าเปลือกคือเครื่องห่อหุ้มให้ดูงาม
คือฉันทลักษณ์
แก่นคือหัวใจของบทกลอนคือเนื้อความและจินตนาการ
...
ตานี้นักเขียนมือใหม่มัวแต่ไปเน้นเปลือก..แก่นมันจะไม่โตเต็มที่มันอาจแคระแกรนได้..
ท่านถึงให้จำฉันทลักษณ์แล้วเขียนตามนั้นไม่ยึดติดเพื่อให้แก่นโตเต็มที..
แต่ท่านสอนต่อว่าเมื่อแก่นคือจินตนาการสมบูรณ์
ให้มาตกแต่งเปลือก..ท่านเปรียบว่า
เขียนกลอนผิดฉันทลักษณ์โดยไม่จำเป็นเหมือนสาวผิวขาวแต่หน้าดำ
..
นักเขียนกลอนใหม่ความอยากมันมาก ไฟทางความคิดเยอะ ถ้าไม่มีอะไรไปสะดุด จินตนาการจะลื่นไหล ช่วงนี้คือช่วงเก็บแก่น แต่คนชอบงามภายนอกมัวไปเน้นฉันทลักษณ์ จินตนาการมันเลยสะดุด
ฝึกสะดุดบ่อยๆ..มันก็ค้างเพียงเท่านั้นเอง
..
ส่วนห้ามเขียนอย่างอื่นห้าปี เหตุผลคือ
กลอนแปดมาตรฐานและสากลที่สุด เมื่อยังเอาดีไม่ได้
ไปเขียนอย่างอื่นก็เอาดีไม่ได้เช่นกัน..เสียเวลาเปล่า
แต่หากเขียนกลอนแปดจนเชี่ยวชาญแล้วเอาความเชี่ยวชาญนั้นไปใช้ เขียนอะไรก็ไม่ยาก
..
ดังนั้นท่านฟ้าใสจะเป็นสาวผิวขาวที่หน้าเป็นเปาบุ้นจิ้น
ก็เขียนตามสบายไปตลอดชีวิตได้..ตามนั้นครับ


โดย: พันคม วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:24:50 น.  

 
37 ...

เขียนกลอนผิดฉันทลักษณ์โดยไม่จำเป็นเหมือนสาวผิวขาวแต่หน้าดำ

เข้าใจเปรียบเทียบนะคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เรามีครีมกันแดด SPF สูง ๆ ใช้ รับรองหน้าไม่ดำ อิอิ
แต่เป็นเปาบุ้นจิ้นก็ไม่เลวนะ ร้องยังไงนะ แหว่ ......

แหม ๆ ท่านพันคมก็อย่าซีเรียสนักสิ
เดี๋ยวลูกศิษย์ก็กลัว จินตนาการหดหมด 555
นี่ก็เริ่มกลัวแล้วน้าาาโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:20:12:29 น.  

 
ท่านฟ้าใส ผมไม่ได้ซีเรียสเลย ปกติผมก็ไม่เน้นอยู่แล้ว
จุดสำคัญอีกอย่างที่อาจารย์สอนคือกลอนไม่ใช่ชีวิตคน
เป็นเครื่องมือในการระบายความคิดและไว้พักผ่อน
แต่ความอดทนคือชีวิต เขียนกลอนผิดฉันทลักษณ์
ถูกดูถูกเสียดสีแน่ ให้รู้จักฝึกจิตปล่อยวางและทนคำถากถางให้ได้ด้วย..นี่คือหัวใจ
..
จริงๆยังมีคำสอนต่อไป แต่มันยาวเอาแค่นี้ก็พอ..หอมปากหอมพอแล้ว
...


โดย: พันคม วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:22:07:13 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog


สวัสดีค่ะคุณฟ้าใส
ไม่ได้ทักทายกันนานเลยเนอะ
ยังคิดถึงอยู่เสมอนะคะ
ใบโพธิสีชมพูเนี่ยมีจริงๆหรืือเปล่า
ที่ถามเพราะไม่เคยรู้เคยเห็นเลย
สวยมากๆๆๆๆ ต้นโพธิก็สวน เป็นต้น
ไม้ที่มีเอกลักาณ์เพาะตัวมากเลยนะคะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:23:26:52 น.  

 
40 ...

ใบโพธิ์สีชมพูมีจริงค่ะ อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ตามนี้เลยค่ะ
//news.sanook.com/1828090/

ขอบคุณที่แวะมาพร้อมโหวตค่า


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 18 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:27:41 น.  

 
39 ...

ฉันทลักษณ์หนักแน่นน่าอึดอัด
เหมือนสะกัดมัดมือและแขนขา

-----------------------

แหะ ๆ ตอนนี้คิดได้แค่ 2 วรรค พอไหวมั้ยคะ
อาจารย์ช่วยต่อให้หน่อยน้าา อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 18 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:36:44 น.  

 
ที่นี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ ปลาตีน (กลัวโดนแบนจริง) ปู มีจ้ะ แต่พี่ไม่ได้ถ่ายมา คุ้นๆ ว่าไม่ได้ซูมนะ ยังเช็คภาพไม่หมดเลยจ้ะ

เหมือนเดิมล่ะฟ้าใส ทำรูปไปอัพบล็อกไป ยังไม่ได้ดูภาพแบบละเอียดเลยจ้ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 กรกฎาคม 2558 เวลา:18:35:44 น.  

 
เปิดบ้านมาบ่นๆต๊องๆแวะไปคุยกันได้จ้าถ้าว่างโดย: NENE77 วันที่: 19 กรกฎาคม 2558 เวลา:7:34:24 น.  

 
ฉันทลักษณ์หนักแน่นน่าอึดอัด
เหมือนสะกัดมัดมือและแขนขา
-----------------------
แหะ ๆ ตอนนี้คิดได้แค่ 2 วรรค พอไหวมั้ยคะ อาจารย์ช่วยต่อให้หน่อยน้าา อิอิ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 18 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:37:20 น.
..................................
เครื่องตกแต่งใส่ตนต่างล้นมา
ตุ้มหูสร้อยนาฬิกา..ไม่ต่างกัน
....
อะไรที่ไม่ชินไม่ชอบก็อึดอัดหมด..
สตรีกับตุ้มหูลำบากขนาดเอาโลหะแทงทะลุ
ไม่เห็นบ่น..ว่าอึดอัด..เลยนิ
...
โดนเลย...๕๕๕


โดย: พันคม วันที่: 19 กรกฎาคม 2558 เวลา:13:52:52 น.  

 
555 ได้แค่นี้แหละตะเอง
ไม่รู้จะบ่นอะไร วันฝนพรำก็นึกอยากทำอยู่
แต่ไม่มีภาพที่ถูกใจไม่ค่อยได้ถ่ายไว้เลย
ฝนก็ไม่ค่อยตกซะด้วย อิอิ
จริงๆว่าจะเขียนตะพาบ แต่หัวข้อ เปลือก
เราเขียนคล้ายๆกันไปเยอะเเล้ว
อย่างทิชา ตอน ตัวตนภายใต้หน้ากาก
ก็มาแนวเปลือกนอกของคนอยู่แล้ว
เลยไม่เขียนไว้คราวหน้าละกัน 555 (อ้างไปเรื่อย)โดย: NENE77 วันที่: 19 กรกฎาคม 2558 เวลา:15:04:31 น.  

 
พูดถึงโพขี้นก พบเห็นทั่วไปเลยนะนี่
ยิ่งตามข้างทางยิ่งเยอะ
ปกติไม่ได้สนใจมองหาไง
แต่พอสนใจมองดูเท่านั้นแหละ
มีทุกที่เยอะแยะหมด 555
นึกไปถึงเรื่อง เอเลี่ยนสปีชีส์กันเลยทีเดียว^^โดย: NENE77 วันที่: 19 กรกฎาคม 2558 เวลา:15:08:46 น.  

 
สวัสดีค่า คุณฟ้าใส ^^
แวบมาก่อนออนบล็อคใหม่เผื่อนุ่นมาสายอีกแน่ๆเลย
ได้การบ้านครูเหน่งบทที่สามมาแล้ว
ต้องได้เวลาคิดอีกแล้วค่ะ อาจจะหายหัวสักสองวันอีกแล้ว แหะๆ

แปะโป้งบล็อคใหม่ไว้ก่อนนะคะ
ค่อยมาตามเก็บทีหลังอีกทีค่า

จะวันจันทร์แล้วมีความสุขมากมายในวันทำงานค่าโดย: lovereason วันที่: 19 กรกฎาคม 2558 เวลา:22:53:56 น.  

 
เอนทรี่ต่อไปจ้า
พร่ำเพ้อวันฝนพรำ คลิกที่นี่ค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:16:11 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ฟ้าใสวันใหม่
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]
: Users Online

เริ่มนับ 14 ธันวาคม 2555
Free counters!

Friends' blogs
[Add ฟ้าใสวันใหม่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.