ท่านรักเกียรติ-ลูกผู้ชายที่โลกควรจารึก +-แฉกลโกงการเมืองไทย

--ดังที่ได้เกริ่นไปแล้วครับ ปัจจุบันท่านเป็นพระภิกษุครับ คงจะบวชตลอดชีวิต--แต่ไม่ละเลยในการเข้าไปกระทุ้งกิเลสคนหน้าด้านหน้าหนา โดยเข้าไปพูดคุยในสภาอันทรงเกียรตินี่นเสียเลย

---คุณดำรง พุฒตาล เป็นอิสลามแท้ๆ ยังกำชับลูกน้องว่า ช่วยเขียนบทความแนะนำหนังสือเล่มนี้ของท่านด้วย--คนไทยทุกคนสมควรที่จะได้อ่าน

---"อ่านแล้วใด้คติสอนใจว่า-ทำให้ต้องระวัง ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
และยกย่องชื่นชมในความเป็นลูกผู้ชายของผู้เขียน ที่ทำแล้วยอมรับผิด และยังได้นำมาบอกเล่าเตือนภัยต่อสังคม คนแบบนี้หายากนะครับ
ผมจะนำไปพูดออกอากาศที่ช่อง3ด้วย"--เสียงจาก ดำรง พุฒตาล

-หนังสือเล่มนี้ชื่อชื่อ "ถ้ารู้ธรรมมะพระพุทธเจ้าก่อนนี้ อาตมาคงไม่ต้องติดคุก"

---บรรยายถึง กลุ่มทุนที่อาสาเข้ามาช่วยนักการเมือง--พรรคการเมืองซื้อเสียง หัวละ 1,000 แล้ว พรรคก็บังคับให้ สส.ต้องทำทุจริต เพื่อหาเงินคืนให้กับกลุ่มทุพวกนี้ ทั้งต้นและดอก --กำไรมหาศาล--ถึงเวลา มีคนนำกล่องลงคะแนน มาสับเปลี่ยน--ท่านบอกไว้หมด

--ลองนึกภาพพรรคการเมืองเป็นสัตว์ยักษ์ที่กอบโกย ดูดกินสมบัติ คืองบประมาณอันมีค่าของชาติ โดยไม่รู้อิ่ม กินไปทุกหย่อมหญ้าของประเทศ ในรูปภาษี ที่เราต้องจ่าย แม้ขนมหนึ่งอัน ไอติมหนึ่งแท่ง

---20กว่าปีที่ผ่านมา รักเกียรติ สุขธนะ เป็น สส.ดาวรุ่งของพรรตกิจสังคมจากอุดรธานี ได้รับเลิอกถึง 7 สมัยติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2526 ตั้งแต่อายุเพียง 29 ปี เป็รัฐมนตรี 5 ครั้ง ตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาณสุข--ฐมนตรีประจำสำนักนายก--จนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุขในครั้งล่าสุด ที่มีเรื่องทุจริตการจัดซื้อยา โดนลงโทษจำคุกสถานหนัก 15 ปี

---เขาได้หลบหนีคดีอยู่ 1ปี โดยแทบไม่มีเงินติดตัวเลย ถูกยึดทรัพย์ สองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาท เพื่อนฝูงเมินหนีหมด

--ติดคุกอยู่ 5 ปี ตั้งแต่ 2547 จนได้รับพระราชทานอภัยโทษ

--หลายคนเห็นว่า แม้จะเป็นประวัติส่วนตัวของนักการเมืองคนหนึ่ง แต่จริงๆแล้วน่าจะเป็น ตำราการเมืองที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของไทย สมควรเป็นหนังสืออ่านของนักเรียนนึกศึกษาทั่วประเทศ

--ในหนังสือบอกว่า ปี 2531 สส.เกรด เอคือ สมัครแล้วได้รับเลือกแน่นอน จะมีเงินช่วยจากพรรค 7 ล้านบาท แล้วขยับมาเรื่อย จน2544 ค่าซื้อ สส.เข้าพรรคอยู่ที่ 20-40ล้านบาท

-พรรคการเมืองประกอบด้วย ขาใหญ่ทางการเมือง ผู้สนับสนุน และกลุ่มทุนทางการเมือง

--ความคิดอ่านใดๆ ของ สส. ต้องเป็นใปตามผู้ใหญ่ในพรรค และกลุ่มนายทุนเท่านั้น

---กลุ่มธุรกิจเหล่านี้เป็นตัวส่ง "ปัจจัย" ช่วยในการหาเสียงก่อน เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว ก็จะเข้าไปขอถอนทุน โดยได้รับการประมูลงาน หรือส่งคนของคนเข้าไปนั่งในกระทรวงใหญ่เองเลย นักวิชาการจึงเรียกระบบนี้ว่า "วงจรอุบาทว์"

- -"กรรม"ที่ต้องติดคุก เป็นเพราะอยู่ในกลุ่มที่ได้เป็นรัฐมนตรี คือจะมี กลุ่มนี้7-8 คน ที่ได้รับเงินจากกลุ่มทุนมา จึงตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ ตกเป็นผู้ต้องหาทุจริตต่อหน้าที่ โกงเงินงบประมาณของชาติอย่างที่ปรากฏ

---จากชีวิตรัฐมนตรี ต้องหลบหนีคดีเป็นปีๆ กินข้าวมื้อละไม่เกิน 30 บาท โดทรศัพท์หาเพื่อนนักการเมือง เพื่อนบอกอย่าโทรมา เดี๋ยวเขาจะพลอยซวยไปด้วย --ถูกจับกุมตัว 28 ตค.47

--จากชีวิตรัฐมนตรี มีคนล้อมหน้าล้อมหลัง เดินพรมแดง กินไวน์ขวดละแสน สุรานารีรอบกาย ต้องมาใช้ชีวิต อยู่บนเรือนนอน 14 ชั่วโมง อยู่ข้างล่าง 10ชั่วโมง

---ท่าบอกว่า ชีวืตในเรือนจำ มีหลัก 2 ข้อ คือ "รักษาชีวิตไม่ให้ตาย กับ รักษาจิตใจไม่ให้บ้า"

-การรักษาจิตใจ ของเรือนจำคลองเปรม คือนิมนต์พระมาสั่งสอน ทั้งด้านปริยัติ และปฎิบัติ

---"คนไม่ติดคุก ไม่รู้หรอกว่า เวลาในเรือนจำนั้นเดินช้ามาก ชีวิตมันซ้ำซากจนต้องหากิจกรรมทำ เมื่อได้เรียนรู้ธรรมมะ จึงได้ฝึกนั่งสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ ทำวัตร เดินจงกรม--เช้า-เย็น ทุกวัน"

---ผู้ต้องขังที่เป็นคริสต์ อิสลาม ก็มีศีล มีวัตรของเขา พวกอิสลามปฏิบัติเคร่งครัดมาก ทำละหมาดเป็นประขำ เราชาวพุทธจึงต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดตามไปด้วย

---"พุทธศาสนาสอนเรื่อง หิรริ โอตตัปปะ ความละอายต่อบาป--ความกลัวต่อบาป เป็นการป้องกันไม่ให้ทำผิดศีล ถ้าทุกคนเกรงกลัวต่อบาป ก็จะไม่ทำผิดกฏฏหมายบ้านเมือง อาตมาจึงกล้ากล่าวว่า "ถ้ารู้จักธรรมมะพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้ อาตมาคงไม่ต้องติดคุก"

----ในหนังสือนี้ ได้สะท้อนความไม่จีรัง ไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสู่จุดอับ การแตกสลายของชีวิตครอบครัว เช่น

--เมื่อท่านอยุ๋เรือนจำ---ภรรยาคนแรก ทำเรื่องขอหย่า ขอกลับไปใช้นมสกุลเดิม--คนที่สอง ขอไปอยู่กับสามีใหม่--คนที่สาม ได้สามีใหม่เป็นชาวเกาหลี
--ลูกชายเรียนอยู่ออสเตรเลียต้องกลับไทย
--น้องชายและน้องสาว ต้องหลุดจากตำแหน่งการงานที่ควรจะได้ในทันที

--รวมทั้งด้านมืดอีกหลายด้านที่กล่าวไว้ในหนังสือหน้า 80--"เดินทางไปต่างประเทศก็มีเจ้าภาพจัดการให้ทุกอย่าง พรรคพวกเพื่อนฝูง ข้าราชการห้อมลอมมากขึ้น อยากได้อะไร เพียงแค่คิดก็ได้แล้ว เรียกว่าเวลาขาขึ้นมีทุกอย่าง อำนาจ วาสนา ยารมี มีคนเสนอตัวรับใช้มากมาย อยากไปเล่นการพนันต่างประเทศก็ได้ไป เคยเล่นได้ 109 ล้านบาทที่ออสเตรเลีย แต่ก็เคยเล่นเสียไป 20-30ล้านบาท

--"ประเทศในแถบเอเชียอาตมาไปมาแล้วทุกประเทศ ไปดู ไปใช้ชีวิต ไปทำงาน ไปเที่ยวเตร่ เที่ยวผู้หญิง ไปมา
เจ็ดย่านน้ำ เจ็ดมหาสมุทร ไปถึงอเมริกาใต้ ประเทศไนมีนางงาม-นางแบบสวยที่สุด ก็ไปมาหมดแล้ว สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร ได้สัมผัสมาทุกอย่าง มีวามสุขมาก แต่ตอนนั้นเราคิดว่าเป็นความสุข แท้ที่จริงมันคือรูปแบบหนึ่งของความทุกข์ และต่อๆมาก็กลายเป็นความเสื่อมของชีวิต"


---"นี่แหละที่บอกว่า ทางแห่งความสุข คือทางแห่งความเสื่อม ชีวิตเหมือนดิ่งลงนรกทั้งเป็น ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดกับอาตมา อาตมาก็คงมองไม่เห็นโลกธรรมแปดได้ชัดเจนเที่นี้ มีสุข--เสื่อมสุข มียศ เสื่อมยศ มีลาถ -เสื่อมลาภ.มีสรรเสริญ--มีนินทา,,,,"

--การได้พบธรรมมะของ นช.รักเกียรติ จึงได้ทำให้เป็นนักโทษชั้นดี ถูกคุมขังเพียงห้าปีก็ได้รับการปล่อยตัว ถูกคุมประพฤติ จึงได้อุปสมบท และยังบวชต่อมาเรือยๆ ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่ สำนักวิปัสสนาเวียงพญานาค จ.อุดรธานี รับเป็นวิทยากรให้หน่วยงานราชการหลายแห่ง รับบรรยาธรรมมะทั่วประเทศ โดยตัวท่านผ่านชีวิตมาทุกรูปแบบจึงสามรถแสดงให้เห็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ผิดและถูก

--หนังสือหนา 120 หน้า โดย อมรินทร์พริ้นติ้ง--สมควรจะเป็นหนังสื่ออ่านนอกเวลาของนักเรียนนักศึกษา เป็นคติสอนใจ ที่ทุกห้องสมุดในทุกสถาบันสมควรมีไว้เป็นอย่างยิ่ง
-------------------------------พิมพ์ด้วยมือตัวเองครับ---------------------------เหนื่อยหน่อย แต่เป็นไปเพื่อธรรมทาน--เพื่อผู้อ่านทุกท่านครับ--------
----ขอให้นิพพานนะ ปัจจัยโย โหตุ ทุกๆท่านครับ ---ธรรมมะสวัสดี----------


Create Date : 03 กรกฎาคม 2554
Last Update : 4 กรกฎาคม 2554 0:38:35 น. 3 comments
Counter : 1479 Pageviews.

 


โดย: vootb วันที่: 3 กรกฎาคม 2554 เวลา:3:18:47 น.  

 
สวัสดีครับ มาแต่เช้ามืดเลยนะครับ
---มาพร้อมถ้อยคำที่ซาบซึ้งตรีงใจ โรแมนติก

--สิ่งที่ชื่นชูใจของผมในทุก๐วันคือ "ความรักของแม่" ครับ

"ความรักแบบโรแมนติก" ชอบครับ แต่ไม่เคยมี แค่ปิ๊งๆกันสมัยเรียน--อาจมีบ้างตอนทำงาน แต่ไม่ใช่คูแท้

--คู่แท้คือ๓รรยาครับ รักแบบมันเขี้ยว หยอกกัน ตีกันทุกวัน ไม่รู้เป็นสาขาหนึ่งจองความรักหรือเปล่า[


โดย: jesdath วันที่: 3 กรกฎาคม 2554 เวลา:3:52:01 น.  

 
ครบรส


โดย: โต IP: 49.48.147.231 วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:1:42:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

jesdath
Location :
เชียงราย Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2554
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
3 กรกฏาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add jesdath's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.