ความลี้ลับที่ถูกปกปิด--The Hidden Mysteries

ความลี้ลับที่ถูกปกปิด The Hidden Mysteries
Hidden Mysteries, ETs,Ancient,Mystery Schools and Ancesion--by
Joshua David Stone, Ph.D.
---คำอุทิศ
---บทนำ
บทที่1 ชาวต่างดาว และความลับของรัฐบาล(อเมริกัน) --ทั้งหมด 34 บท
----------------------------------------------------------------
-----คำอุทิศ อุทิศให้ เทพ"แพน"-- วิญญาณในธรรมชาติต่างๆ เทพ และอาร์ชแองเจิ้ล(ยังไม่มีคำแปลที่เป็นสากล) มิตรสหายมากมายจากใต้โลก โรงเรียนทางเรื่องลี้ลับ ที่ซ่อนตัวอยู่มากมาย เพื่อนและผู้รับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเขาเขื่อว่า อีกไม่นาน เราจะเข้าใจว่า เราเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวแห่งพหุเอกภพ (--มัลติไดเมนชั่นนอล--หลายมิติซ่อนกัน) แห่งนี้
--บทนำ ดร.กล่าวว่า "มีคนมากมายเริ่มตระหนักว่า คนเรา ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุด ในระบบการสร้างขึ้นของพระเจ้า ซึ่งไม่มีการสิ้นสุด"
---จะกล่าวถึงมุมกว้างๆ ของชาวต่างดาว ความเจริญ และเหตุผลการมายังโลกเรา
----คำสอนลึกลับของ คาฮูน่า แห่งฮาวาย เทพแพน-วิญญาณธรรมชาติ ,อาณาจักรเทพ ,พระเวท และ คัมภีร์อุปนิษัท (Vedas abd Upnishads) โยคะแห่ง ปาทานจาลิ--Yogas of Patanjali--ความลับแห่งอียิปต์ และกุญแจแห่ง อิน็อค การศึกษาเรื่องเหล่านี้และโรงเรียนสำนักลี้ลับ นักบุญ และศาสนาตางๆ--จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น--
-การศึกษาเรื่องต่างๆในหนังสือนี้ จะช่วยขยายจิตสำนึก และเปลี่ยนการรับรู้สัจจะความเป็นจริงของท่านผู้อ่าน

--(ผมหลอกถามภรรยาแล้ว ว่าเรื่องชาวอารยันที่อยู่ใต้โลก เธอไม่มีญาณรู้ตรงจุดนี้เลย ต้องถามในตอนที่เทพแฝงอยู่ จึงจะรู้อะไรดีๆ)

บทที่1 ชาวต่างดาว และความลับของรัฐบาล(อเมริกัน)
----"95เปอร์เซนต์ ของชาวต่างดาวที่มาเยือนโลก เป็นฝ่ายดี(ตามธรรมชาติ)ทั้งสิ้น"--นักบญ ไวยวามาส
(ชาวต่างดาว--อีที-- ย่อจากคำว่า "เอ็กซ์ตร้า-เทอเรสเทรี่ยล--คำแรกคือ อื่นๆ คำหลังคือโลก--พื้นดิน--หน้าบ้านเรายังเรียก"เทอเรส"เลย)
----กว่า 5 ปีที่ผมให้ความสนใจ เข้าใจ และค้นเนื้อหาการเกี่ยวข้องกับชาวต่างดาว แต่หนังสือนับพัน ยังไม่ครอบคลุมส่วนที่ผมสนใจ
--ชาวต่างดาวได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เวลาเริ่มต้น --ยุคสงครามฉับพลันของชาวพรี-เลมูเรียน (พรีแปลว่า"ก่อน") และหลังจากนั้น คือยุคแอตแลนติสและ อียิปต์ พวกเขาก็มากันอย่างมากมาย----เป็นผู้แนะนำ และช่วยในการสร้างผลึกขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นขุมกำเนิดพลังให้อารยธรรมชาวแอตแลนติสทั้งหมด พวกนี้มาจากกาแลกซี่ของเรา(ทางช้างเผิก) พอๆ กับกาแลกซี่ที่ไกลออกไป

---ทางจิตวิญญาณ ทางด้านมนุษยธรรม และเทคโนโลยี่ พวกเขาเหนือชั้นกว่าเรามากมาย แต่พวกเขาไม่เคยเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมของมนุษย์---พวกเขาจะลงมือช่วย ในเมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น

-ในหนังสือพูดว่า --ขณะนี้ชาวโลกกำลังก้าวไปสู่ จิตสำนึกในมิติที่สี่ หรือ "ความหนาแน่นที่สี่" ทางด้านจิตวิญญาณ

และโลกก็เปรียบดังสิ่งมีชีวืตชนิดหนึ่ง จะต้องยกระดับทางจิตวิญญาณด้วย--เข้าสู่สภาพศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่นจักราดวงอาทิตย์ของคน เมื่อเปลี่ยนแปลง ก็ทำให้จักราอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย ชาวต่างดาวเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยความทึ่งเอามากๆ
--ในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางภูมิศาสตร์ และทางจิตใจ เทคโนโลยี่ต่างๆ ก็พัฒนาขึ้นด้วยความช่วยเหลือของชาวต่างดาวทั้งสิ้น

จากหนังสือ ต่อนะ---
----นอกจากเราจะมีร่างกายแบบ อาดัม-กัดมอน-Adam-Kadmon (ร่างมนุษย์) ก็ยังมีร่างกายแบบอื่นๆ ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเพื่อชายวต่างดาวต่างอีกด้วย

----ยังมีผู้จำได้ว่า ในขณะที่มนุษย์ได้เวียนว่ายตายเกิดบนพื้นพิภพนี้ ชาวต่างดาวบางส่วนก็ถือโอกาสอยู่กินอยู่ในบางส่วนของโลกเช่นกัน เราต้องนึกว่า เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกาแลกซี จักรดาราและเอกภพนี้เท่านั้นเอง

----แล้วทำไมจานบินไม่ลงจอดท่ามกลางสายตาประชาชน ที่หน้าทำเนียบขาว---นั่นเป็นเพราะว่า ชาวโลกนั้นชอบความรุนแรง-กระหายในสงคราม หากพิจารณาทางตรรกะแล้วจะพบว่า ชาวโลกเรามีการถอยหลังลงคลองในทางศีลธรรมอย่างแท้จริง

ต่อครับ ในหัวข้อ
---มนุษย์ต่างดาวฝ่ายอธรรมและเหล่าภราดรภาพดำ(ชั่วร้าย)
ดังที่ได้กล่าวว่า ชาวต่างดาวฝ่ายอธรรมมีเพียง 5 เปอร์เซ็ต์ แต่ก็มีความชั่วร้ายมากๆ

--พวกเขาพัวพันกับการล่มสลายของทวีปแอตแลนติส และพยายามยึดครองโลกและประชาคมโลก มาตั้งแต่สมัยเริ้มของประวัติศาสตร์โลก

----ในการสร้างสรรของพระแม่ธรรมช่าติอันไร้จุดสิ้นสุดนั้น มีพลังอำนาจสองขั้ว มีส่วนทั้งขาวและดำ --ดีและชั่ว คือส่วนใหญ่จะรักษากฏแห่งความเป็นหนึ่ง(THe Law of One) มีอีกส่วนหนึ่งที่ อัตตาจัด(มีอีโก้สูง) และเห็นแก่ตัว อยู่บนฐานแห่งความหวาดระแวงกลัว--- ซึ่งบนโลกมนุษย์นี้เป็นเช่นไร ชาวต่างดาวก็เป็นเช่นนั้นเหมือนๆกัน

--เหล่า "ภราดรภาพดำ" (ภราดร คือความเป็นมิตรสหาย พี่น้อง) --The Dark Brotherhood มีสมาชิกทั้งบนโลกจนถึงต่างดาว เทพฝ่ายมาร เช่นเดียวกับเหล่า "ภราดรภาพขาว" --The White Brotherhood ซึ่งมีตั้งแต่พระเจ้าสูงสุด เทพฝ่ายธรรมมะ-ตลอดจนสมาคมลับบนโลก ซึ่ง ทุกวันนี้ก็ยังมีสมาคมลับ (อิลลูมิเนติ ฟรีเมสัน ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเข้าฝ่ายใด ขาวหรือดำ หรืออาจเป็นสีเทาๆ) ก็ยังมีอยู่
---ซึ่งภราดรภาพดำ จะขัดขาวโครงการ "โองการสวรรค์" ทั้งในมิติวัตถุ และทางโลกทิพย์ด้วย ซึ่งเรามองไม่เห็นว่าเขารบกันอยู่ทุกวัน ในทางยุโรป จะเรียกว่า ฑูตสวรรค์รบกับซาตาน--แม้เห็นว่าเป็นจานบินสองลำรบกัน เพราะพวกเขาไม่มีข้อมูลอื่นอยู่ในสมอง ในไบเบิ้ลก็กล่าวแบบนี้ก็มี เชื่อว่าจะทำนายถึงการออกมารบกันระว่างชาวต่างดาวที่ดีและชั่ว

---ตัวอย่างชัดๆนะครับ ระเบียบโลกใหม่ NWO-The New Wolrd Order ใครเอามาพูดไว้ก็ไม่รู้ คำๆนี้ระบาดไปทางเศรษฐศาสร์ใหม่ การเมือง สังคม ในยุโรปอย่างชัดเจน---จริงๆแล้ว คนคิดคือ ชาวต่างดาว มีไว้เพื่อ จัดระเบียบสังคม ให้โลกมีเพียงรัฐบาลเดียว ทุกวันนี้ก็มีรัฐบาลเงาของโลก อยู่ที่ประเทศสวิส ดำเนินการโดยกลุ่ม บิลเดอร์เบอร์กเกอร์ ซึ่งก็เป็นพวกเดียวกับ อิลลูมิเนติ

---หลังปี 2012 มีแนวโน้มว่า พวกเราทุกคน (ที่หลงเหลือ)จะถูกฝังชิปเท่าเมล็ดข้าวสาร จะเก็บข้อมูลสองหมื่นอย่างของเรา ทุกวัน
เพื่อการควบคุมพวกเราให้มีค่าเท่าหมาและแมว ให้เป็นทาสชาวต่างดาวสืบไป---ในการมาสูโลก ชาวต่างดาวบางพวกมองเราเหมือนสัตว์ในกรง--เห็นโลกเป็น สวนสัตว์โลก จะทดลองทำอะไรก็ได้ตามชอบใจ เช่นการจับวัวไปชำแหละ แม้แต่ซากร่างมนุษญ์ที่กรณีเวิลด์เทรด ก็หายไปจำนวนมาก จึงมีผู้พบจานบินตก พร้อมชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมาก อันนี้อาจเป็นลำที่ตกกลางทุ่งนา--มีพิรุจคือ พวกเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วย จะไม่สนใจ พร้อมใจกันเฉื่อยชาซะยังงั้น ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะมีการโจมตีที่ร้ายแรงต่อเนื่องจนชาติล่มก็ได้ แสดงว่า รู้เห็นเป็นใจ มีการสมคมคิดกับพวกต่างดาว

--ถ้าดูในยูทิ้วบ์จะพบสิ่งแปลกๆ อย่างเช่น อาสาจะเข้าไปดับไฟ แต่ก็ตะโกนบอกกกันว่า มีระเบิดในตึก แล้วก็มีเสียงระเบิดดัง ตึกก็พับลง โยไม่ล้มไปด้านข้าง--ยายแก่แถวนั้นบอกว่า "ตึก ล่มเพราะเสียงระเบิดนั่นแหละ ไม่รู้ว่ารัฐบาลฉันมันกำลังปกปิดอะไรอยู่ เซ็งมาก" ---ผู้หญิงอีกคนโปรหาเพื่อน บอกว่า มีเครืองบินทางทหารบินชนตึกแล้วระเบิด เครื่องบินเป็นสีดำ ไม่มีหน้าต่าง-----เครื่องบินโดยสารจริงๆต้องเป็นสีขาว(สีโลหะ)มีหน้าต่าง --มีสัญญลักษณ์ของสายการบินให้เห็นชัดเจน

--ชิ้นส่วนของล้อเครื่องบินมาวางอยู่ข้างตึก มันใหม่มาก และไม่มีฝุ่นจากตึกถล่มมาจับเลย ในพัดและตัวเครื่องยนต์ที่พบ ก็ไม่ใช่ของเครื่องโบอิ้งอย่างแน่นนอน มันเล็กมาก--ในขณะที่ประธานาธิปดีไม่สนใจที่จะรับรู้ข่าวนี้ พอรู้แล้วเขายังนั่งนิ่งอยู่ครึ่งชั่วโมง(ตอนนั้นเยี่ยม รร.ประถม) มีผู้พบพิรุจความผิดปกติที่เกี่ยวข้องถึง 32 เรื่อง

--ฝากช่วยแจกเพลงธรรมมะ เพลง จิตว่าง อัดเสร็จตะกี้นี้

//www.upload-thai.com/downl ... 98dad7861a030cbdecc
---------------------------------------------------------------------------

อาจารย์จุฬาชี้ "ปู่พญานาคอิอลือไม่มีจริง เป็นแค่การหักเหแสงของคลื่น"--ข่าวเดลินิวส์


//www.kammatan.com/board/index.php?topic=96.0 ตำนานพญานาค

https://www.youtube.com/watch?v=_IH9AMqZvY4 อิทธิฤทธิ์นาคให้น้ำมนต์

https://www.youtube.com/watch?v=pPoj_ssJfz0&feature=related สมบัติพญานาค

https://www.youtube.com/watch?v=AM8Z-bP3wv0&feature=related หงอนพญานาค วัดโพธิ์ชัย
https://www.youtube.com/watch?v=Kgh28JoiqyY&feature=related เกล็ดพญานาค

------------------------------------------------------------------
รณรงค์ขอให้คนไทยมีสิทธิ์ อ่านเขียนภาษาอังกฤษแบบแท้ๆ

Serial --อ่านว่า ซีเรี่ยล แปลว่า เลขอนุกรม เช่น เลขคี่1 3 5 7 9....
Cereal -อ่านว่า ซีรีล แปลว่า อาหารนม real ยังอ่านว่า "รีล"เลย

--มีคนโง่ บรมโง่บางจำพวก ทำงาน บ.โฆษณา นึกว่าแบบแรกเท่กว่า หรือLondon อ่านแบบว่า "ลันดั้น" จึงกล้าสามารถเอาความโง่เง่าเต่าตุ่นมาออกทีวีจนได้ สอนเด็กๆก็ไม่รู้ แต่ผู้ใหญ่ทั้งประเทศ ทั้งกระทรวงต่างๆ ---ก็คิดว่าอ่านถูกต้องแล้ว
--ปรากฏการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นกับงานโฆษณา 2 ครั้งแล้ว มาครั้งนี้

--"แม่ๆลูกจะกินอาหารแบบ"เลขอนุกรม" "---- "เออน่ะ น่าจะกินแบบ"อาหารนม"นะ" แม่โต้
--"ลูกอยากกินเลขอนุกรม -มีไรมะ"-- "อ๋อ ก็กิน"โปรตีน" ซะสิ" แม่ย้อน
-------------------------------------------------------------
ช่วงนี้จะตอบคำถามและเล่าธรรมมะไปด้วยครับ
--บางท่านว่าธรรมมะเหมือนยาขม บางท่านบอกหวาน ณรมมะก็คือฏฏธรรมชาติดั้งเดิม ตั้งแต่ไม่มีมนุษย์ก็มีอยู่อย่างนั้น อะไรขมอะไรหวานก็คือเราเข้าไปตัดสินกันเอง เหมือนที่ท่านปัญญาธุโรบอกว่า ไปตีเด็กทำไม "ก็มันเป็นลูกผม" แล้วเด็กมันบอกเหรอว่ามันเป็นลูกคุณ หรือคุณทึกทักเอาเอง ร่างกายกว้างศอกยาววาหนาคืบ มีแค่เป็นที่กำเนิดสิ่งสกปรกต่าง
ๆ อุดมไปด้วยรังของกิเลส ปรุงแต่ง โปะแป้ง น้หอม ชมกันเองว่างาม ผลักดกันเขียน เวียนกันอ่าน วานกันชม ปรุงแต่งอยู่นั่นแล้ว มนุษย์หนอมนุษย์
--ถ้าพรุ่งนี้ หรืออีก 500วันข้างหน้า ไม่มีไฟฟ้า น้ำสะอาด จะอยู่กันอย่างไร ไม่มีเงิน ไม่มีบัตร ระบบการเงินทั่วโลกหมดค่า แล้วเราจะอยู่กันได้ไหม เราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไร แม้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมแบบสาหัส แต่ก็เป็นการซ้อมใหญ่ หรือการเตือน
---ถ้ามีการลงจอดของจานบินเพื่อช่วยมนุษย์ แถวๆ 25 ธค.ปีนี้ โอบาม่าจะต้องออกมาพุดเรื่องจานบินอย่างแน่นอน
--เรือของโนอาอาห์ ในไบเบิ้ล น่าจะเป็นยานอวกาศขนาดยักา และเก็บดีเอ็นเอสิ่งมีชีวิตทั้งหมด--คำว่า น้ำท่วม ก็คือหนีจากรังสีที่ทำร้าย ทำลายสรรพชีวิต
(อ้างถึงคำบอกเล่าจากชาว ราเอลเลี่ยน) มีการกล่าวถึงฑูตสวรรค์ที่ลงไปช่วยคนโดนเผาทั้งเป็น ใส่ชุดมีแสงแวววาว ก็คือชุดกันไฟนะเอง การรักษาโรค โดยให้ดูนกอินทรีทองเหลืองบนยอดเสา ตอนที่เขาดู ก็จะนำยามาฉีดให้ตอนเผลอ--ทุกอย่างที่เขาอธิบาย เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ยังไงๆ เราก็ติดอยู่ในโลกแห่งวัตถุ โลหแห่งความทุกข์ และกำแพงไร้สภาพที่เราสร้างขึ้นมาเอง
----ถ้าเป็นธรรมมะ ก็จะมีพลังเทพที่เป็นทางฤาษี แล้วมีพระกนะ เทพที่เก่งทางวิทยาศาสตร์
ผมจริงๆเขียนไม่เก่งและก้ไม่ค่อยออกนะครับ
----ท่านที่รักครับ บ้านนี้มีหมาสองตัว ตัวหนึ่งแก่แล้ว ตัวดำ ชื่อไอ้หมี ตอนนี้พัฒนาแล้ว จะนอนบนบ้าน เจ้าของต้องคอยดูแลเรื่องของเสีย ตะกี้ก้ไปทำมา เซ็งๆ เปลี่ยนเสกให้เป็นดาราสาวเกาหลีๆ จะไม่ว่าอะรเล้ย
--อีกตัวก็นังขนุน นิสัยเลว เอาแต่ใจ ชอบเห่าด่า ชวนเล่น แต่มันมีพลังต่อสู้ดี และคอยทดสอบอารมณ์ผม เรียกได้ว่า เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานขั้นสูง
--------------------------------------------------------------------

ทำไรกันน่ะ เดะๆ เอาไปหนึ่งเพลง ดอกไม้ให้คุณ โดย เทเรซ่า เต็ง หรือ เติ้งลี่จิน นะแหละ

https://www.youtube.com/watch?v=RgLEqt7UvAw&feature=related

จริงๆแล้วเธอจะมาซื้อบ้านที่เชีนงใหม่ และเป็นโรคหัวใจ เสียชีวิตที่เชียงใหม่นะแหละ ในวัย สี่สิบต้นๆ เฮ้อ คนสวยๆมักอายุสั้น เพราะเป็นนางอัปสรถูกลงโทษให้ลงมาเกิด

เติ้ง ลี่จวิน หรือ เทเรซา เติ้ง(จีนตัวเต็ม: 鄧麗君; จีนตัวย่อ: 邓丽君; พินอิน: Dèng Lìjūn)
29 มกราคม ค.ศ. 1953(1953-01-29)
เมืองเป่าจง มณฑลหยุนหลิน สาธารณรัฐจีน
ตาย8 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 (42 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
หลุมฝังศพเขาจินเป่าซัน
25°15′04″N 121°36′14″E / 25.251°N 121.604°E / 25.251; 121.604
สัญชาติไต้หวัน
ชื่ออื่นเสี่ยวเติ้ง (小鄧)
เทเรซา เติ้ง (Terasa Teng/Teresa Deng)
อาชีพนักร้อง
เติ้ง ลี่จวิน หรือ เทเรซา เติ้ง (จีนตัวเต็ม: 鄧麗君; จีนตัวย่อ: 邓丽君; พินอิน: Dèng
Lìjūn, ญี่ปุ่น: テレサ・テン, 29 มกราคม พ.ศ. 2496 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538)
เป็นนักร้องเพลงจีนสากลชาวไต้หวันชื่อดังและมีอิทธิพลอย่างสูง เธอเกิดที่
เมืองเป่าจง มณฑลหยุนหลิน สาธารณรัฐจีน โดยบรรพบุรุษของเธอมาจากมณฑลเหอเป่ย์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เสียงและเพลงของเธอเป็นที่จดจำทั่วทั้งเอเชียตะวันออกและในหมู่ชาวจีนทั้งในประเทศจีน
ไต้หวัน และชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก จนมีคำกล่าวว่า "มีชาวจีนอยู่ที่ไหน
ก็จะได้ยินเพลงของเติ้ง ลี่จวินที่นั่น" นอกจากนี้
เพลงของเธอยังเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวญี่ปุ่น ชาวเกาหลี ชาวไทย ชาวเวียดนาม
ชาวมาเลเซีย และชาวอินโดนีเซียจำนวนมากเช่นกัน
เติ้ง ลี่จวิน มีชื่อเสียงจากบทเพลงรัก และเพลงพื้นเมืองภาษาหมิ่นหนาน
(ภาษาฮกเกี้ยน) เพลงที่โด่งดังจนรู้จักกันทั่วไปทั่วเอเชีย ได้แก่เพลง เถียนมี่มี่
(甜蜜蜜, Tiánmìmì แปลว่า หวานปานน้ำผึ้ง) และเพลง เยว่เหลียงไต้เปี่ยวหวอเตอซิน
(月亮代表我的心, yuè liang dài biăo wŏ de xīn แปลว่า พระจันทร์แทนใจฉัน)
ไม่เพียงเพลงภาษาจีนกลางเท่านั้น เธอยังเคยมีผลงานเพลงภาษาไต้หวัน ภาษากวางตุ้ง
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาอังกฤษด้วย
เติ้ง ลี่จวิน เสียชีวิตอย่างกะทันหันเนื่องจากโรคหอบหืด
ขณะเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
ขณะอายุได้เพียง 42 ปี
-------------------------------------------
--https://www.youtube.com/watch?v=AZKr7VvC60Q&feature=related
--เพลงหาฟังยาก เพลงสามพี่น้องไคย(เพลงไทยใหญ่) แต่งโดย จายสายเมา (ชายแสนเมา) คนไทยเอามาร้องใหม่

เพลงญี่ปุ่นน่ะ คนนี้ก็ร้องดีมากๆhttps://www.youtube.com/watch?v=kpjVJ0eV2Ws&feature=related

เพลงนี้ก็ชื่อ ฮานะ--(ดอกไม้)เหมือนกัน โดยชินจิ ทานิมูร่า เจ้าของเพลง ซุบารุ

https://www.youtube.com/watch?v=Fp3t_Awp6tc&feature=related

-----------------------------------------------
---ต่อๆ---- ถ้ามีน้ำท่วมปี 2012 ก็จะมีจานบินลงจอด และโอบาม่าต้องออกมาพูดประมาณ 25 ธ.ค.ปีนี้ เรื่อง ฉันเคยติดต่อชาวต่างดาวแล้ว แหะๆ
------------------------------------------------------------Create Date : 18 กันยายน 2554
Last Update : 18 กันยายน 2554 20:43:58 น. 1 comments
Counter : 1738 Pageviews.

 


โดย: todsvuth1 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา:16:30:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

jesdath
Location :
เชียงราย Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]
Group Blog
 
<<
กันยายน 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
18 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add jesdath's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.