สึนามิและแผ่นดินไหว โหราศาสตร์พยากรณ์ได้

สึนามิและแผ่นดินไหว โหราศาสตร์พยากรณ์ได้

แผ่นดินไหวและสึนามิ
โหราศาสตร์พยากรณ์ล่วงหน้าได้
แต่วิทยาศาสตร์บอกไม่ได้
การเกิดคลื่นสึนามิมักเกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้ว ขนาดของคลื่นสึนามิและการทำลายล้างก็จะเกิดขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหวเช่นกัน
การเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ นักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาวนานหลายวัน บอกล่วงหน้าได้เพียงเป็นนาทีเท่านั้น
สิ่งบอกเหตุล่วงหน้าก่อนระยะวันเกิดเหตุใกล้ๆ มักมาจากธรรมชาติ เช่น การอพยพหรือมาชุมนุม หรือการหนีของสัตว์ต่างๆ เช่น มดแตกตื่นอพยพขึ้นที่สูงอย่างมากมายอย่างผิดปกติ หนูจะหนีลงน้ำฆ่าตัวตายฝูงใหญ่ๆ ปูจะหนีขึ้นจากน้ำมาตายบนฝั่งจำนวนมากมายเป็นพันเป็นหมื่นตัว ปลาน้ำลึก (โลมาหรือปลาวาฬ ฯลฯ) จะว่ายเข้าหาฝั่งเกยตื้นตายฝูงใหญ่ๆ หรือปลาตัวเล็กๆ จะว่ายมาชุมนุมริมชายฝั่งเป็นล้านๆ ตัว, นกจะตกลงมาตายบนพื้นดินฝูงใหญ่
กรณีของสัตว์ส่งสัญญาณอันตรายของการผิดปกติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ จะบอกล่วงหน้าให้ทราบก่อนเกิดภัยพิบัติประมาณ 3 – 7 วัน แต่ที่สำคัญสื่อไม่ได้ว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นในส่วนไหน พื้นที่ใดของโลก แต่วิชาโหราศาสตร์สามารถบอกล่วงหน้าได้เป็นเดือนหรือเป็นปีขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของโหรที่จะอ่านข้อมูลจากการโคจรของดาวบนท้องฟ้า
การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น เมื่อศุกร์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้พยากรณ์ล่วงหน้าไว้เป็นปี และได้เขียนคำพยากรณ์ในวันที่ใกล้เกิด แม้ไม่ตรงวันก็ตามเนื่องจากไม่ได้ดูรายละเอียดของแต่ละประเทศโดยเขียนไว้ในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย 2554 “ฉบับมาตรฐาน” ในหัวข้อสรุปเหตุการณ์ของโลกและของไทยประจำเดือนเมษายน 2554 ซึ่งตีพิมพ์ไว้ในหน้าที่ 26 โดยเขียนไว้ว่า
“มีปรากฏการณ์ธรรมชาติ อาทิ เกิดแผ่นดินไหว พายุ-พายุหิมะ การปะทุของภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็ง ทางตอน....


เหตุการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับสึนามิและแผ่นดินไหวในครั้งนี้
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นแผ่นดินไหวเมกะทรัสต์ขนาด 9.0 ริกเตอร์ นับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และมีความรุนแรงเป็นอันดับสี่ของโลกเท่าที่มีการบันทึกสมัยใหม่มา แผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิซึ่งมีความสูงถึง 10 เมตร พัดเข้าถล่มประเทศญี่ปุ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นแจ้งว่า ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 6,539 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2,513 คน และอีก 10,354 คน ยังคงหายสาบสูญ(ไทยรัฐ 19 มี.ค. 2554) นอกจากนี้เตาปฎิกรณ์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ยังระเบิดต่อเนื่อง 3 เตา และมีไฟไหม้เตาหมายเลข 4 อีกด้วย เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น
เมื่อนำดวงเมืองของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เขียนนำดวงเมืองนี้ “ลงไว้ในคอลัมน์เศรษฐกิจ” มาหลายปีแล้ว มาซ้อนลงในแผนที่ของดาวจร หรือดาววันเกิดเหตุจะปรากฏเรื่องราวของภัยภิบัติครั้งนี้ อย่างชัดเจนดังนี้....


โปรดติดตามอ่าน ในดวงประกาศิตฉบับ เมษายน 2554 คอลัมน์ "มองโลกผ่านโหร" โดย อ.สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ

การวางฤกษ์ผ่าคลอดบุตร

ฤกษ์ผ่าคลอด

การกำหนดฤกษ์ผ่าคลอดมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นชะตาชีวิตของบุคคลที่จะเกิดมา ซึ่งฤกษ์นั้นจะติดตัวไปตลอดชีวิตทั้งกุศลผลบุญ, อำนาจบุพกรรม (กรรมเก่า) และกรรมใหม่ที่เกิดมาแล้วจะต้องมีการสร้างกรรมใหม่ทั้งในด้านดีและด้านลบแล้วแต่ฤกษ์ที่กำหนดมา
ในสังคมปัจจุบันมักมีคำกล่าวว่า การวางฤกษ์ผ่าคลอดขัดต่ออำนาจของบุพกรรม (กรรมเก่า) หรือไม่ หมายถึงเมื่อได้กำหนดฤกษ์ผ่าคลอดมาแล้ว เด็กทุกคนที่เกิดมาจะต้องมีวิถีชีวิตที่ดีใช่ไหม? จริงหรือไม่? หมายถึงฤกษ์ที่ได้รับการกำหนดผ่าคลอดนั้น “ทารกหรือเด็กทุกคนจะต้องเติบโตเป็นเจ้าคน-นายคน” หรือเป็นเศรษฐีไม่มีผู้ใดต่ำต้อยอยู่ในจุดเสื่อม หรือจุดต่ำ ใช่หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น ...โลกทั้งโลกนี้จะมีแต่คนดีและคนรวย โดยโหรเป็นผู้กำหนด หรือโหราจารย์เป็นผู้วิเศษ ใช่หรือไม่? เสมือนหนึ่งคุกตารางไม่ต้องมี ศาลสถิตยุติธรรมไม่ต้องมีอรรถคดีมาตัดสินว่า ...ใครผิดใครถูก! หรือถ้าจะมีก็จะมีแต่เรื่องการตัดสินแต่สิ่งดีๆ ใช่หรือไม่?
ข้อเขียนข้างต้นในฐานะผู้เขียนเป็นโหราจารย์ตอบได้ว่า มิได้เป็นเช่นนั้น ...

หลักทั่วไปในการวางฤกษ์ผ่าคลอดสำหรับโหร
การวางฤกษ์ผ่าคลอดถือเป็นการกำหนดชีวิตมนุษย์หรือชะตาบุคคลที่กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ โหราจารย์ผู้กำหนดฤกษ์ต้องมีความรู้สูงสุด เพราะถือเป็นความเป็นความตายของมนุษย์ถึงแม้ว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเสีย เช่น ดาวบนท้องฟ้าโคจรดับ (Combust) หลายดวงพร้อมกัน 3 - 4 ดวง โหราจารย์ต้องวางฤกษ์ให้ดวงชะตาเสียหายน้อยที่สุด เช่นไม่เป็นผู้นำแบบมุสโสลินี หรือฮิตเลอร์ อย่างน้อยที่สุดต้องวางฤกษ์ ...ให้เป็นคนดีที่อยู่ในกรอบของสังคมไม่เป็นผู้ร้าย กากเดนสังคม ติดคุกติดตะราง เป็นต้น โดยมีหลักการทั่วไปที่ผู้กำหนดฤกษ์ ต้องใช้เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปดังนี้
1.ต้องกำหนดฤกษ์ให้ผู้กำเนิดมีอาการครบ 32 กล่าวคือ ต้องไม่เป็นผู้พิการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ตัวอย่าง เช่น .....
โปรดติดตามอ่าน ในดวงประกาศิต ฉบับ เมษายน 2554 คอลัมน์ "มิติอมตะ" โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย, เพิ่มสิน เลิศรัฐการ
เพื่อ เป็นศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศในปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการสร้างพระพิฆเนศพร้อมเทวาลัยและบริเวณนิทรรศการเผยแพร่ ความ รู้ ครูศิลปะขึ้น รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และองค์ประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ยังถือเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับครูศิลปะ ให้เป็นแบบอย่างด้านประติมากรรมของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์และผู้สนใจ ทั่ว ไปได้นำความรู้เกี่ยวกับพระพิฆเนศเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยา การต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรคใดๆ เกิดความคิดและการปฏิบัติที่ดีงามในอันที่จะสร้างประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นสืบไป
นอสตราดามุส กับการพยากรณ์ราชวงศ์ฝรั่งเศส

อวสานราชวงศ์วาลัวส์
นอสตราดามุส นักพยากรณ์บันลือโลก


พระนางแคเธอรีน เดอ เมอดิซี ยิ่งให้ความเลื่อมใสแก่นอสตราดามุสยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากกรณีทำนายการสิ้นพระชนม์ของพระสวามีได้ถูกต้อง พระนางจึงโปรดให้นอสตราดามุสมาช่วยให้คำปรึกษาและทำพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้เห็นกาลอนาคตที่จะได้แน่พระทัยว่า เชื้อสายของเมอดิซีในราชวงศ์วาลัวส์จะอยู่รอดปลอดภัยกันอย่างไร
นอสตราดามุสได้เขียนคำโคลงไว้ในเดอะเซ็นจูรีเล่มต่างๆ ในเรื่องนี้ ซึ่งหลายส่วนไม่ได้จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่ เพราะเกรงว่าจะเป็นการกระทบกระเทือนราชวงศ์ หรือสร้างความวิตกโกลาหลให้แก่มหาชนจนเกินไป แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า เมื่อมีโอกาสถวายคำปรึกษาและทำการพยากรณ์แล้วสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็คงจะถวายให้เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อพระนางจะได้ทราบข้อความการทำนายซึ่งก็คงกลายเป็นการโจษจันภายในราชสำนักจนได้
ปัญหาใหญ่ที่ค้างคาพระทัยคือการสืบสายสันตติวงศ์ว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไป เมื่อมกุฎราชกุมาร ฟรานซิส เดอฟินได้ขึ้นครองราชย์แทนพระเจ้าอังรีที่ 2 เป็นพระเจ้าฟรานซิสที่ 2 เมื่อ ค.ศ.1559 มีผลทำให้พระนางแมรี พระชายากลายเป็นพระราชินีแห่งประเทศฝรั่งเศสไปด้วย ในภาพรวมเรื่องการสืบทอดราชบัลลังก์ทางสายเมอดิซีเป็นได้ตามคำทำนายของนอสตราดามุส อย่างถูกต้อง
พระเจ้าอังรีที่ 2 กับพระนางแคเธอรีน เดอ เมอดิซี ทรงให้กำเนิดพระโอรสและพระธิดาที่เจริญพรรษาขึ้นมารวม 6 พระองค์นั้น นอสตราดามุสได้ทำนายว่า พระโอรสทุกประองค์ของพระนางจะได้เป็นกษัตริย์ 4 องค์ ซึ่งถูกต้องตามความเป็นจริงต่อมาเป็นส่วนใหญ่

1.ฟรานซิสที่ 2 ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1559-1560 ขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา แต่ยังทรงพระเยาว์พระมารดาจึงรั้งตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
2.อลิซะเบธ อภิเษกกับพระเจ้าฟิลลิปที่ 2 แห่งสเปนสิ้นพระชนม์ในการให้กำเนิดโอรส ขณะพระชนม์ 23 พรรษา
3.เคลาด์ เจ้าหญิงหลังค่อม ได้อภิเษกกับดยุคแห่งลอร์เรน แล้วทิวงคต ในการให้กำเนิดบุตร
4.ชาร์ลส์ที่ 9 ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1560- 1574 ผู้ทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ขณะพระชนม์เพียง 11 พรรษา
5.เฮนรี่ที่ 3 ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1574-1589 ซึ่งนับว่ายาวนานที่สุดกว่าองค์อื่นๆ ของเมอดิซี
6.มากาเร็ต อภิเษกกับกษัตริย์แห่งนาวาร์เรอ ซึ่งกลายเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่ 4 ในราชวงศ์ใหม่คือ.....โปรดติดตามอ่าน ในดวงประกาศิต ฉบับ เมษายน 2554 คอลัมน์ "ดวงโลก ดวงเมือง และดวงคนเด่นคนดัง" โดยชุมพล เลิศรัฐการ ณอนาคราชย์
ตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมันและเศรษฐกิจ เมษายน 2554

พยากรณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก เดือนเมษายน 2554
สัปดาห์ที่ 14 (4-7 เมษายน 54) ราคาน้ำมันจะโดดลง-โดดขึ้น สลับกันไปในแต่ละวัน แนวโน้มราคาจะลงมากกว่าขึ้นได้เล็กน้อย
สัปดาห์ที่ 15 (11-15 เมษายน 54) ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้จะโดดขึ้นเกือบทุกวัน โดยมีบางวันผันผวน แนวโน้มอยู่ในช่วง....

โปรดติดตามอ่าน ในดวงประกาศิต ฉบับ เมษายน 2554 คอลัมน์ "น้ำมัน และเศรษฐกิจ" โดย ศฤงค์ กมโสณะ และสมญา เสฎฐี


พยากรณ์ราคาทองคำในตลาดโลก เดือนเมษายน 2554
สัปดาห์ที่ 14 (4-7 เมษายน 54) ราคาทองคำตลาดโลกสัปดาห์นี้ จะขึ้นสลับกับการทรงตัวทั้งสัปดาห์ ราคาโดยเฉลี่ยนทั้งสัปดาห์จะขึ้นได้ปานกลาง
สัปดาห์ที่ 15 (11-15 เมษายน 54) ราคาทองคำสัปดาห์นี้ จะโดดเกือบทุกวัน ราคาวิ่งโดดสลับกับทรงๆ หรือขึ้น....

 โชคชะตาฟ้าลิขิต และคอลัมน์เด่น
บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง
ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น
"แม้ร่ำรวยมีเงินเป็นหมื่น-พันล้านก็หมดตัวได้" ปิดตำนาน โกง บีบีซี
ดวงชะตาราเกซ สักเสนา
วิเคราะห์ดวงทักษิณ : ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน?
กรรมคน-กรรมเมือง (รัฐบุรุษ Vs. ทักษิณ)
ฤกษ์ประดิษฐานเทวาลัยพระตรีมูรติ เป็นฤกษ์อวตารปางร้าย
พระพรหม ขลัง ทำไมองค์แตกสลาย?
นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และปราชญ์แห่งสยาม
ฮุน เซน ชะตาชีิวิตกับเกมอำนาจ
ยิ่งตียิ่งดัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุคไม่มีเงาของตัวเอง

Create Date : 22 เมษายน 2554
Last Update : 22 เมษายน 2554 16:50:45 น. 0 comments
Counter : 1160 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

jesdath
Location :
เชียงราย Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 34 คน [?]
Group Blog
 
<<
เมษายน 2554
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
22 เมษายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add jesdath's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.