Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

อย.ย้ำ ผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อ เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรค
อย.ย้ำ ผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อ เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรค

เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อการจัดสาธิตเครื่องหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการบำบัด รักษา บรรเทา ป้องกันโรคต่างๆ พร้อมเผยความเป็นจริง

ยังไม่มีงานวิจัยใดพิสูจน์ว่าสามารถรักษาหรือป้องกันโรคได้ เสียโอกาสในการรักษาโรคให้หาย และ กระแสไฟฟ้าจากเครื่องอาจทำอันตรายต่อร่างกาย ได้


ระบุหากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภค ฝ่าฝืน พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ล่าสุดจะเอาผิดผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดน.พ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้รับแจ้งว่ามีผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภค จัดสาธิตเครื่องหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์

โดยนำมาให้บริการหรือดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณหรือประโยชน์ในการบำบัดรักษา บรรเทา และป้องกันโรคต่างๆ

ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด หลงเชื่อทำให้สูญเสียโอกาสและเวลาในการบำบัดรักษาโรคให้หายด้วยวิธีทางการแพทย์อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจาก เครื่องดังกล่าวมีราคาสูง


ซึ่ง อย. ตระหนัก ถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ ซื้อ เนื่องจาก อย. รับแจ้งรายการละเอียดของเครื่องมือดังกล่าว

อนุญาตให้มีข้อบ่งใช้เพียง “ช่วยการไหลเวียนโลหิต ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ” โดยอาจช่วยในเรื่องการบรรเทาปวดกล้ามเนื้อได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม เครื่องดังกล่าวควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

สำหรับในส่วนของข้อบ่งใช้หรือประโยชน์อื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องของการบำบัด รักษาโรคต่างๆ นั้น อย.ไม่อนุญาต เนื่องจากยังไม่มีผลการทดลองหรือผลทดสอบทางคลินิกหรือวิทยาศาสตร์ที่น่า เชื่อถืออ้างอิงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้า อาจเกิดอันตรายร้ายแรงจากกระแสไฟฟ้าได้ทั้งโดยอุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้การจัดสาธิตเครื่องมือแพทย์และมีการให้ข้อมูลคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ พนักงานของบริษัทผู้ประกอบการนำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ หรือบุคคลใดๆ เพื่อชักนำให้เกิดการขาย จัดเป็นการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษทางอาญาแล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวข้างต้นถือเป็น การโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หาก โฆษณาโดยการรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งผู้บริโภคสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่หน่วยงานของรัฐ หากพบเห็นการสาธิต การให้บริการ การโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวอวดอ้างเกินจริงว่าสามารถ บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้ ขอให้โทร.แจ้งมาที่ สายด่วน อย. 1556 เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ที่เอาเปรียบผู้บริโภคให้ถึงที่สุด


นี่ก็เป็นตัวอย่าง ขอผู้ที่ชอบแอบอ้างว่า " สินค้า ผ่าน อย. " ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่า ได้ผ่านการตรวจรับรองแล้วว่า ได้ผลตามที่โฆษณา ...

อย. รับรองนิดเดียว แต่เวลาไปโฆษณา ก็พูดซะเกินไปมาก .. ก็คล้าย ๆ กับ กรณีอาหารเสริม ที่โฆษณาว่า " ผ่าน อ.ย. แล้ว " " อ.ย. รับรอง " ทำให้คนหลงเชื่อ เลวจริง ๆ
//www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413331954

//www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=10-08-2008&group=7&gblog=5ใครพบใครเห็น ก็ช่วย ๆ กัน แจ้งสายด่วน อย. 1556 ด้วยนะครับ ถือว่า ทำบุญINN online.
คุณภาพชีวิต
20 กุมภาพันธ์ 2552 12:38:15


อย.เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาเก้าอี้ไฟฟ้า

//www.innnews.co.th/Qualityoflife.php?nid=158539


อย. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายเก้าอี้ไฟฟ้าสถิต และเครื่องมือแพทย์บางชนิด ที่ระบุสามารถรักษาโรคหอบหืดได้ หลังอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

น.พ. พงศ์พันธุ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตที่อวดอ้างสรรพคุณรักษา ได้สารพัดโรค

แต่ทั้งนี้กลับต้องระวังไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้เบาะที่ นั่งจนทำให้ผู้ใช้ได้รับ บาดเจ็บ หรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจากกระแสไฟฟ้าที่อาจรั่ว

นอกจากนี้ ยังเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาเครื่องมือแพทย์บางชนิด ที่ใช้ชื่อว่าเครื่องกระตุ้นประสาทรักษาเบาหวานและโรคหอบหืด รวมไปถึงโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยืนยันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทั้ง นี้ อย. ยอมรับว่าเครื่องมือดังกล่าวช่วยได้เพียงทำให้การไหลเวียนโลหิตและบรรเทา อาการปวดกล้ามเนื้อได้บ้างเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้รักษาโรค

อย่าง ไรก็ตาม ไม่ควรใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน ผู้ป่วยลมชัก หญิงหลังผ่าตัดมดลูก รวมไปถึงหญิงมีครรภ์ด้วยปล. ก็ยัง วนไป วนมา แบบนี้ ... เหมือนเดิม ...


อย.ยันไม่เคยอนุญาตนำเข้าเครื่องตรวจสุขภาพนักวิทย์ฯชี้ผลวิเคราะห์โรคกล่าวอ้างเกินจริง //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=30-10-2015&group=4&gblog=115

อย.ย้ำ ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรค //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=23-09-2008&group=7&gblog=7

การรักษาด้วยคีเลชั่น....ดีจริงหรือมั่วนิ่ม ??? + แพทยสภาไม่รับรอง"คีเลชั่น" //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=17-02-2009&group=7&gblog=17

การหลอกขายของด้วยการลวง ตรวจเลือด live blood analysis ... รศ. ดร.เจษฎา ทนพ.ภาคภูมิ และ Drama-addict //www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=4&gblog=114

มหัศจรรย์!ล้างพิษมายาวิทยา-ไสยศาสตร์ //www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2013&group=7&gblog=175

รวบรวมกระทู้เกี่ยวกับน้ำMRET ... ใครเชื่อ ผมไม่เชื่อ ???? //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=25-04-2009&group=7&gblog=25

หนังสือเคล็ด(ไม่)ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างรู้เท่าทันโฆษณา ( หนังสือ pdfแจกฟรี) //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=10-08-2012&group=7&gblog=160

หนังสือทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา ............ของดี ฟรีด้วย โหลดอ่านกันได้เลยครับ //www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-10-2012&group=7&gblog=163

Create Date : 23 กันยายน 2551
Last Update : 11 กันยายน 2560 17:04:38 น. 6 comments
Counter : 6832 Pageviews.  

 
น่ากลัวจังค่ะ
เล่นไปขยายความเพิ่มเติม
คนไม่รู้
เห็นคำว่า อย. ก็นึกว่าปลอดภัย


โดย: โสดในซอย วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:22:13:45 น.  

 
ขอเอาข้อมูลที่คุณหมอบอกมาไปให้ญาติๆ อ่านกันหน่อยนะคะ
มีหลงเชื่อไปหลายรายเลย

คือเราอยู่ต่างจังหวัด มีคนไปเข้าใช้บริการให้ทดลองนั่งฟรี 20 นาที
วันละเป็น พันกว่าคนแล้วค่ะ
วันนี้ไปลองนั่งไม่เห็นจะมีอะไรเลย ก็เลยมาหาข้อมูล
พบข้อมูลของคุณหมอ มีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ


โดย: sea (->บังเอิญไหมที่เราได้พบกัน<- ) วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:06:04 น.  

 
มันระบาดมาถึงนี่แล้ว คนที่ไปใช้บริการมีทั้งครูอาจารย์ ข้าราชการ แล้วก็ผุ้ใหญ่วัย 60 กว่าก็เยอะ ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีโรคประจำตัวอะไรกันบ้างรึป่าว

เฮ้ออ


โดย: ->บังเอิญไหมที่เราได้พบกัน<- วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:07:41 น.  

 


ผมลองในบล๊อกครั้งแรก (๒๕๕๑) เพิ่มเติม อีกรอบ ( ๒๕๕๒ )

Create Date : 23 กันยายน 2551

Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2552 17:34:27 น.ผ่านไป ๒ ปี ข่าว ก็เหมือนเดิม ???

อ่านแล้ว นึกว่าเป็นข่าวเก่า แต่ไปดูวันที่ ของข่าวนี้ .... เป็นปี ๒๕๕๓

แสดงว่า ที่ผ่านมา เขาไม่เคยหยุดขาย ยังมีกำไรอยู่ ... ก็หมายความว่า " ยังมี คนถูกหลอก อยู่เรื่อยมา "//www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNakF5TURRMU13PT0=§ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1DMHdOQzB3TWc9PQ==

ระวังหลอกขายเตียง รักษาโรค

วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7064 ข่าวสดรายวัน

แพร่ - นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ขณะนี้มีคนบางกลุ่มนำเตียงนวดไฟฟ้า อุปกรณ์ให้ความร้อน เช่น เข็มขัดรัดเอว แผ่นรองนั่ง แผ่นรองนอน เสื้อกั๊ก แผ่นคลุมท้อง ที่คลุมเข่า

โดยวิธีนำมาให้ลองใช้และเพื่อจำหน่าย มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคได้ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและสูญเสียเงินโดยไม่จำเป็น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวผู้จำหน่ายยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดของอุปกรณ์ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เพราะจากการตรวจสอบแล้วพบว่าสรรพคุณของอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะ ที่ชั่วคราว หรืออาจช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้บ้างเท่านั้น

จึงไม่ควรใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว และควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเท่านั้น


สินค้าเหล่านี้นอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ตามคำโฆษณา และทำให้เสียโอกาสในการรักษาโรคที่ถูกต้อง อีกทั้งอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตจากไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

และ หากจะซื้อหรือทดลองใช้อุปการณ์ใดๆ ควรดูหลักฐานว่าได้แจ้งรายละเอียดของอุปกรณ์ดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาแล้วหรือไม่

หากประชาชนท่านใดพบเห็นสถานที่ที่จำหน่ายและมีการกระทำลักษณะดังกล่าว แจ้งได้ที่โทร. 0-5462-1096 หรือ ตู้ป.ณ.100 หรือ อีเมล์ fdapv54@fda.moph. go.th


โดย: หมอหมู วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:13:43:26 น.  

 
//www.ryt9.com/s/prg/212506

อย. บุกตรวจบริษัทหยิกป้อแหล่งขายตรงโฆษณาผิดกฎหมาย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 ตุลาคม 2541


อย.พร้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครปฐมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลุยตรวจค้นสถานที่จัดประชุมแก่สมาชิกของบริษัท หยิกป้อ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือใช้อีกชื่อว่า HAPPY SHORP พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อนุญาตหลายรายการ รวมทั้งมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง จึงได้แจ้งดำเนินคดีกับผู้ต้องหา พร้อมเตือนประชาชนจังหวัดอื่น ๆ อย่างหลงเชื่อ หากพบเบาะแสแจ้งอย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทันที

น.พ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าจากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่มบุคคลมาเช่าสถานที่ ณ โรงแรมสยาม ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทำการโฆษณาชวนเชื่อสินค้า อาทิ ที่นอนแม่เหล็ก เข็มขัดแม่เหล็ก โดยโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริง และขายสินค้าในราคาที่แพงมาก อาทิที่นอนแม่เหล็กราคา 30,000 บาท เข็มขัดแม่เหล็กราคา 4,000 บาท

ทางอย.จึงได้ประสานงานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครปฐมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร อ.เมืองนครปฐม ออกตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวพบว่ามีการจัดประชุมโฆษณาชวนเชื่อแก่ผู้เข้าร่วม ฟังซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายจีนผู้สูงอายุ และแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ เพื่อขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพของบริษัท หยิกป้อ (ไทยแลนด์) จำกัด มีการแจกสินค้าฟรีเพื่อล่อใจให้เข้ามารับฟังและจัดกิจกรรมบันเทิง คาราโอเกะแก่ผู้เข้าฟัง และต่อมาก็จะมีการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เพื่อมาจำหน่ายแก่ผู้เข้าฟัง

มีจุดที่น่าสังเกตว่าพนักงานจะไม่ได้ทำการพูดโฆษณาสรรพคุณสินค้าแต่จะเป็น การแจกเอกสารแบบสอบถามที่โฆษณาสรรพคุณสินค้า ให้ผู้เข้าฟังตอบคำถามและจะให้กลุ่มบุคคลที่เป็นชาวบ้านซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันทำการโฆษณาสินค้าเช่น ที่นอนแม่เหล็ก เข็มขัดแม่เหล็ก ว่าซื้อไปแล้วดีมากทำให้หายปวดเมื่อย โรคที่เป็นอยู่ก็หายไปด้วยทำให้ผู้เข้าพังหลงเชื่อซื้อสินค้าซึ่งมีราคาแพง มากไปใช้ โดยสามารถผ่อนส่งได้ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการใช้ โดยพูดชักนำว่าอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ได้หายไป ซึ่งเป็นการใช้หลักจิตวิทยาให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รู้สึกว่าผลการใช้เครื่องต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้รู้สึกดีขึ้น

เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสินค้าพบหลักฐานใบโฆษณาที่นอนแม่เหล็ก อุปกรณ์เข็มขัดแม่เหล็กเป็นเท็จและไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีฉลากไม่ถูกต้องอยู่จำนวนมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดสินค้า รวมทั้งแจ้งดำเนินคดีต่อผู้ต้องหารวม 3 ข้อหาคือ
1. โฆษณาเครื่องมือการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. โฆษณาเครื่องมือแพทย์อันเป็นเท็จหรือหลอกลวง
3. ทำการจำหน่ายจ่ายแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าของแป้งฝุ่นโรยตัวและครีมอาบน้ำ ที่มีฉลากไม่ถูกต้อง

โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ร้องทุกข์และประสานงานติดตามผลการดำเนินคดีต่อไป

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์กายภาพบำบัดเกี่ยวกับแม่เหล็ก เช่น ที่นอนแม่เหล็ก เข็มกลัดแม่เหล็ก แผ่นรองเท้าแม่เหล็ก ออกจำหน่ายในท้องตลาดจำนวนมาก โดยใช้ระบบขายตรง (direct sale) ซึ่งผู้จำหน่ายพยายามโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสามารถรักษาได้ สารพัดโรค ไม่มีอันตรายใด ๆ ซึ่งความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น

สรรพคุณเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่สามารถพิสูจน์หรือยืนยันได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ของบริษัทผู้ผลิต โดยข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ


อย.จึงใคร่ขอให้ประชาชนผู้บริโภคโปรดอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา ชวนเชื่อเหล่านี้ ซึ่งนอกจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องเสียทรัพย์สินเงินทองและเวลาแล้ว ยังอาจได้รับอันตรายโดยผลการวิจัยของต่างประเทศพบว่าผู้ที่สัมผัสกับคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานอาจมีอัตราการเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งได้

อีกทั้งการโฆษณาชวนเชื่อโดยขาดความรู้ที่แท้จริงเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ อันตรายที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เกิดกับสุขภาพของประชาชนผู้ใช้เท่านั้น การใช้แผนการขายแบบแชร์ลูกโซ่และตั้งราคาสินค้าที่แพงมาก จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ทราบเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือได้รับ อันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดแจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทรศัพท์ 590-7354-5 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดโดย: หมอหมู วันที่: 16 ธันวาคม 2553 เวลา:19:38:59 น.  

 


อย่าหลงเชื่อโฆษณาเตียงนวดเทวดา...ตรวจสอบสรรพคุณบนฉลาก เท่านั้น

ปัจจุบันการขายสินค้าโดยอ้างเครื่องหมาย อย. มารับรองโฆษณาสรรพคุณต่าง ๆ พบมากในสินค้าหลายประเภท ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผู้จำหน่ายส่วนใหญ่ มักทำการโฆษณาสรรพคุณเกินกว่าที่ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไว้ โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ประเภทเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพ บำบัดหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อเสริมความงาม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงที่พบมาก ได้แก่ เก้าอี้นวดไฟฟ้าสถิต และเตียงนวดอินฟราเรด

กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ต้องแจ้งรายการละเอียดต่อ อย. ก่อนวางจำหน่าย ซึ่งรายละเอียดที่ต้องแจ้ง ได้แก่ ชื่อประเภทและชนิด ลักษณะเครื่องมือแพทย์ ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตหรือนำเข้า เป็นต้น

ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่มีการแสดงเครื่องหมาย อย.บนฉลาก แต่จะมีเลขที่แจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ปรากฏบนฉลาก ซึ่งเป็นเพียงการได้รับอนุญาตจาก อย. ให้สามารถแสดงสรรพคุณได้เพียงช่วยการไหลเวียนโลหิต ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ และบรรเทาอาการปวดเฉพาะที่เท่านั้น แต่ข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับจากผู้ขายคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรักษาอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เกาต์ ตับ ไต มะเร็งต่าง ๆ ได้

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ ควรตรวจสอบการแสดงสรรพคุณบนฉลาก ไม่ควรหลงเชื่อกับข้อความโฆษณาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุบนฉลาก เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายหรือทำให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลงได้

สิ่งสำคัญ ผู้บริโภคไม่ควรคำนึงถึงถึงแต่เครื่องหมาย อย. บนฉลาก เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีเครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิด ทั้งนี้ การมีเครื่องหมาย อย.ก็มิได้หมายความถึงการได้รับอนุญาตโฆษณา แต่เป็นการให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนดไว้เบื้องต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์เก้าอี้นวดไฟฟ้าสถิต และเตียงนวดอินฟราเรด ไม่ปรากฎเครื่องหมาย อย. แต่ได้รับอนุญาตจาก อย.ให้โฆษณาสรรพคุณตามที่กำหนดไว้เท่านั้น จึงขอให้ผู้บริโภคเชื่อสรรพคุณที่ระบุอยู่บนฉลาก ไม่ควรเชื่อข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการโฆษณาเพิ่มเติมเพื่อจูงใจ เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และยังเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายอีกด้วยโดย: หมอหมู วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:12:05 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]