ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ
นามสกุลพระราชทาน-จ


๑๙๔๒ จงกลนันทน์ Chonkalanandana ว่าที่นายร้อยตรีผิน ประจำ กรมทหารราบที่ ๒ ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อเผื่อน 10/3/14

๑๒๔๙ จงกุณวณิช Chankunavanija นายถัน ฝึกหัดราชการในตำแหน่งผู้พิพากษารอง ศาลแพ่ง (พี่) กับหลวงนภาภาคภัตติการ* (สุทธิ) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อนายจง เป็นพ่อค้า 8/4/14 * หลวงอนุยุติยันตรการ

๒๘๗๗ จตุรานนท์ Chatura^nanda พลเสือป่ากิมเป้า รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อสี่ 14/2/15

๑๓๕๓ จนิษฐ Chanishtha หลวงพิไชยบุรีรักษ์ (ปุย) นอกราชการ (บิดา) กับหลวงสารานุกิจโกศล (เชฐ) ประจำกระทรวงมุรธาธร บิดาหลวงพิไชยบุรีรักษ์ ชื่อขุนชำนาญวิทยา (จัน) 21/4/14

๔๔๗๘ จปะนันทน์ Chapanandana นายร้อยตรีเหลือ กรมทหารบกราบที่ ๖ นครสวรรค์ ปู่ชื่อจับ 30/5/18

๑๑๒๖ จปานนท์ Chapa^nanda ว่าที่นายร้อยตรีสุวรรณ แพทย์ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายอ๋อย (บิดา) บิดานายอ๋อยชื่อ หลวงศรีเยาวภาศ (จับ) 9/3/13

๐๑๒๗ จรณวัต Charanavat นายบำรุงราชบทมาลย์ หุ้มแพร* (จอน) กรมมหาดเล็ก 29/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงชิตภูบาล

๒๖๔๐ จรณะจิตติ Charanachitti ขุนสฤชฌุ์บรรณการ (บี๋) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อจอน ปู่ชื่อสุดใจ 17/10/15

๖๐๑๑ จรณะหุต Charanahuta นายหมู่ลูกเสือโทง่วนฮวด กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี 11/6/21

๑๐๑๗ จรณี Charani หลวงพุทธเกษตรานุรักษ์ (จร) เจ้าพนักงานรักษาการพระปฐมเจดีย์ 20/2/13

๔๒๔๘ จรัณยานนท์ Charanya^nanda หลวงสนิทนิคมรัฐ (พิณ) นายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปู่ชื่อพระยาสุรินทรทรภักดี (จรัญ) บิดาชื่อพระแก้วมนตรี (นิล) 5/12/17

๕๐๓๙ จริโมภาส Charimobha^sa พลเสือป่าแสง กรมเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อทิพ ทวดชื่ออุ่น 31/5/19

๔๔๐๓ จรูญโรจน์ ณ กรุงเทพ Charunrochna na Krungdeb นายร้อยเอก หม่อมเจ้าคุณวุฒิปรีชา กองทัพน้อยที่ทหารบกที่ ๒ กับหม่อมเจ้าประสิทธิ์ศักดิ์ พระคลังจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ 4/5/18

๕๑๗๘ จลยานนท์ Chalaya^nanda พลเสือป่าเหลียง กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อจะ

๑๑๔๕ จะเกรง Chakreng ขุนอนุกรมจะเกรงรัฐ* (เจียม) กำนันตำบลบางจะเกรง อำเภอเมือง สมุทสงคราม ทวดชื่อขุนเจ้าเมือง (สือ) ตำบลจะเกรง 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๑๗๑๗ จักกะนันทน์ Chakkanandana นายร้อยโทตั้ง นายเวรกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อจก 29/10/14

๐๑๖๖ จักรคุปต์ Chakragupta หลวงชาญจักรยนต์ (มี) กรมยานยนตร์ 4/7/13

ร.๔-๐๑ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา Chakrabandhu na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ 4/4/00

๒๑๐๕ จักรวาทิน Chakravadin รองหุ้มแพร ขุนคนธรรพวาที (จัก) กรมพิณพาทย์หลวง 23/3/14

๐๑๗๔ จักเรมะ Chakrema ขุนกลจักรานุบาล (เอม) กรมยานยนตร์ 4/7/13

๐๔๗๕ จักษุรักษ์ Chakshuraksa พระศักดิ์ธนราช (เจียม) เจ้ากรมบาญชี กรมพระคลังฃ้างที่ กับหลวงอุดมวิทยาคุณ (อาบ) กระทรวงธรรมการ สองคนนี้เป็นพี่น้องกัน ปู่ทวด ปู่และบิดาเป็นหมอรักษาตา 11/8/13

๕๙๐๖ จังคมานนท์ Changama^nanda พลเสือป่าสินธ์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อจัง ปู่ชื่อแจง 1/2/20

๑๒๒๐ จังคสุต Changasuta นายร้อยโทเฉย นายทหารฝึกหัดราชการกรมจเรพัศดุ เป็นสกุลจีน แซ่จ๊อง 30/3/13

๕๓๐๑ จัตตกละ Chattkala นายร้อยตำรวจตรีสงัด กองตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ บิดาชื่อกล 29/6/19

๕๘๔๕ จัตตานนท์ Chatta^nanda นายหมู่ตรีปลอด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 4/9/20

๕๑๓๐ จันทกนก Chandakanaka หลวงราชทัณฑ์รักษา (คฎ) พธำมรงค์จังหวัดราชบุรี ปู่ชื่อจัน 14/6/19

๔๙๙๔ จันทนกรานต์ Chandakra^nta พลเสือป่ากราน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเด่น 17/5/19

๕๑๓๒ จันทนเกตกะ Chandanaketaka ขุนรัชกิจธนากร (เกด) กองลหุโทษ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อหลวงสุพรรณสมบัติ (จัน) 14/6/19

๔๘๐๓ จันทนจุลกะ Chandanachulaka ขุนสนิทอนุรักษ์ (แป๊ะ) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อจัน 5/4/19

๒๒๕๒ จันทนดิษย์ Chandanatishya มหาดเล็กวิเศษจัน ผู้ช่วยการพัสดุ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อคิด 19/5/15

๐๕๐๑ จันทนนัฎ Chandananat นายนวล มหาดเล็ก กรมโขนหลวง 12/8/13

๒๐๓๔ จันทนบุตต์ Chandanabutta นักเรียนทหารกระบี่เนื่อง (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายนวน โขนหลวง 18/3/14

๕๖๔๓ จันทนปฏิพิมพ์ Chandanapatibimba จ่าโทบุตร เรือหลวงวิเทศกิจการ กองทัพเรือ 26/7/19

๕๗๒๐ จันทนพิมพ์ Chandanabimba นายสวัสดิพลแมน (แม้น) ปลัดจังหวัดเลย ปู่จื่อจัน 22/8/19

๑๔๒๙ จันทนภาพ Chandanabha^va นายภาพ สารวัดยาม กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงบันเทาทุกขราษฎร์ (จัน)

Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 16:16:41 น.
Counter : 1090 Pageviews.

0 comments
อุทยานดาราศาสตร์สิริธร - Pricess Sirindhorn Astronomy, CNX mariabamboo
(10 ก.พ. 2563 21:07:25 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)
16 ม.ค. 63 วันครู เที่ยว Big C kae+aoe
(29 ม.ค. 2563 08:57:00 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด