ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ฤ
นามสกุลพระราชทาน-ฤ


๑๔๐๒ ฤกษนันทน์ Rikshanandana หลวงพิทักษ์โยธา (บุญรอด) นายกองส้วย (บิดา) กับพระพิพิธพลภักดิ์ (สอาด) สมุหบาญชีกรมกองตระเวณ หลวงพิทักษ์โยธา เป็นบุตรหลวงพิทักษ์โยธา (หมี) 27/4/14

๐๗๒๓ ฤกษบุตร Rikshaputra นายพันตรี หลวงราญอริพล (ถม) ผู้บังคับกองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กระทรวงกระลาโหม ราชองครักษ์เวร กับนายผัน (บิดา) บิดานายผันชื่อหมี (สันสกฤต = ฤกษ) 10/10/13

๐๙๒๖ ฤกษพะลิน Rikshabalin หลวงไชยโชคชกชนะ (หมี) กรมรองงาน กระทรวงวัง 1/1/13

๒๑๑๒ ฤกษะปาณี Rikshapani พลเสือป่าฟัก กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อเริก บิดาชื่อปาน 23/3/14

๑๘๘๑ ฤกษะสาร sa^ra นายร้อยโทสด ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ กับนายสารภี บิดานายสารภีชื่อหมี 7/3/14

๔๒๕๐ ฤกษะสุต Rikshasuta หลวงศุภอรรถวินิจ (เจียก) นายอำเภอหมากแข้ง มณฑลอุดร บิดาชื่อฤกษ์ 5/12/17

๔๔๗๙ ฤกษะเสน Rikshasena นายร้อยตรีเยื้อน กรมทหารบกราบที่ ๖ มณฑลนครสวรรค์ กับนายกลึง (บิดา) ปู่ชื่อหมี 20/5/18

๑๒๕๘ ฤกษานนท์ Riksha^nanda นายร้อยเอก หลวงรักษ์พลสิทธิ์ (แปลก) ประจำกรมสัสดี บิดาชื่อนายฤกษ์ 8/4/14

๔๒๗๘ ฤกษาภิรมย์ Riksha^bhiramya นายร้อยตำรวจโทชม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๖ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปู่ชื่อหลวงไกร บิดาชื่อฤกษ์ 16/12/17

๐๔๐๗ ฤทธจิตร Riddhachitra ขุนประสานเบญจรงค์ (ริด) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13

๐๐๖๔ ฤทธาคนี Riddha^gni นายร้อยตรีแฉล้ม* ประจำกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลานขุนอาจอัคนิกร (ทองห่อ) และนายพันโท พระเริงฤทธิสงคราม (เฟื่อง) เจ้ากรมพาหนะทหารบก บิดา** 20/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท ** ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ ๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐ หน้า ๑๑๗๒ (๗ กันยายน ๒๔๕๖)

๕๖๘๑ ฤทธาภัย Riddhabhaya นายเจริญ ผู้ช่วยสรรพากรพแนกฝิ่น จังหวัดชุมพร ปู่ชื่อหลวงฤทธามาตย์ (นุ่ม) บิดาชื่อหลวงอภัยเสนา (นุช) 9/8/19

๔๙๘๖ ฤทธารุณ Riddha^run พลเสือป่าเลื่อน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อริด บิดาชื่อหรุ่น 17/5/19

๔๔๘๘ ฤทธิกะลัส Riddhikalas ขุนประเสริฐสารบรรณ (เอื้อน) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กับนายสอน (บิดา) ปู่ชื่อหลวงฤทธามาตย์ (หลำ) ทวดชื่อพระยาฤทธิ์ภัยรณ (กลัด) 30/5/18

๕๓๐๔ ฤทธิจรณ Riddhicharana นายร้อยตำรวจตรีโฉม กองตำรวจภูธรที่ ๓ จังหวัดลำปาง ปู่ทวดชื่อฤทธิ์ บิดาชื่อจอน 29/6/19

๓๘๙๖ ฤทธิบุตร Riddhiputra นายร้อยตำรวจโท ขุนใฝ่ใจคิด (ทัน) นอกราชการกรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อพระฤทธิกำจร 21/3/14

๔๐๑๙ ฤทธิมัต Riddhimat นายบุญรอด กองรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับนายทูป (ปู๋) นายฮิม (บิดา) ทวดชื่อริทธิ์ 9/6/17

๓๙๕๘ ฤทธิมาน Riddhima^n นายร้อยโทตูบ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๕ กับนายหรั่ง (บิดา) ปู่ชื่อรอด ทวดชื่อริด 26/5/17

๔๑๑๙ ฤทธิโยธิน Riddhiyodhin นายร้อยตรีเปลี่ยน กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กับนายมอน (บิดา) ปู่ชื่อฤทธิ 21/7/17

๒๔๓๒ ฤทธิรักษ์ raksha นายพันตรี หลวงรำบาลประจามิตร (ฤทธิ์) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๘ บิดาชื่อรอก 22/8/15

๑๗๗๔ ฤทธิรัต Riddhirata นายร้อยฟ้อน ประจำกรมแผนที่ กับนายเรือง (บิดา) ปู่ชื่อหลวงนานานิคม (ฤทธิ์) ทวดชื่อพระยกรบัตรภูธร (รอด) 12/12/14

๖๓๓๖ ฤทธิวรรณะ Riddhivarna นายเชื้อ รองตรวจ กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อฤทธิ์ บิดาชื่อคำ 3/6/22

๒๙๙๑ ฤทธิวัชร Riddhiwajra นายร้อยโทเกิด ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารบกราบที่ ๑๕ ทวดชื่อพระฤทธิฦาไชย ปู่ชื่อขุนวิเศษนครา (เพ็ด) 16/4/16

๔๐๑๖ ฤทธิสมิต Riddhismita นายร้อยตรีฟุ้ง ศิษย์การบินชั้นปฐม ทวดชื่อหลวงฤทธานนท์ (แย้ม) ปู่ชื่อเอี่ยม 9/6/17

๑๗๐๓ ฤทธิสิงห* Riddhisinha นายร้อยตรีกรุ่น ครูสอนวิชาสามัญ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปูชื่อฤทธิ์ บิดาชื่อสิงห์ 14/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ฤทธิสิงห์"

๐๐๔๘ ฤทธิเสน Riddhisen ขุนวรฤทธิ์พิเศษ (ปาน) มหาดเล็ก กองเชิญเครื่อง 19/6/13Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 22:11:15 น.
Counter : 1329 Pageviews.

0 comments
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
คลินิคฟุตบอล : แรงบันดาลใจสู่ฝัน-นักฟุตบอล JinnyTent
(6 ก.พ. 2563 20:00:19 น.)
22 ม.ค. 63 ลองชุดแสดงงานโรงเรียน kae+aoe
(5 ก.พ. 2563 08:20:15 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด