ภูมิพิสัยพิสุทธวรพงศ์-ค
นามสกุลพระราชทาน - ค


๓๕๓๓ คงคะจันทร์ Gangachandra ขุนศุทธวิจารณ์ (เจ๊ก) ผู้ช่วยปลัดกรมกองบาญชี กระทรวงยุติธรรม ทวดชื่อขุนราชขรรจฐรณ (คง) บิดาชื่อนายจันทร์ (มหาดเล็ก) 4/5/16

๓๖๓๗ คงคะรัศมี Gangarasmi พันเด็กชาโทใย กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน บิดาชื่อคง 11/12/16

๓๑๘๔ คงคะสุนทร Gangasundara นายตำรวจโท จ่าชำนาญทั่วด้าว (สง่า) กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระพิทักษ์คีรีมาศ (คง) บิดาชื่อพระยาประสิทธิสงคราม (ซำ) 17/6/16

๑๘๗๖ คงคานนท์ Gangananda นายร้อยตรีทิม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กับนายเยี่ยม (บิดา) บิดานายเยี่ยมชื่อคง 7/3/14

๒๐๑๒ คชจันทร Gajachandra พันจ่าเด็กชาแก้ว กรมมหรศพ ปู่ชื่อช้าง บิดาชื่อหมื่นสุนทรปรีชา (จัน) 18/3/14

๖๑๙๖ คชโถมะ จ่าโทเลื่อน ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อชม ปู่ชื่อช้าง บิดาชื่อเช 10/12/21

๖๑๗๘ คชธีระ Gajadhira นายเธียร ประจำกรมอัยการ ทวดชื่อช้าง 19/11/21

๐๒๒๔ คชนันทน์ Gajanandana จมื่นมานิตย์นเรศร์ (ล้วน) หัวหมื่นมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินี หมื่นจ่าคชประสิทธิ (เอม) เป็นปู่ พระคชภักดี (ท้วม) เป็นบิดา 7/7/13

๔๙๑๙ คชพล Gajabala พลเสือป่าพูล กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับขุนกลางคชนารถ (หลง) บิดา ปู่ชื่อโพ้ 16/4/19

๖๓๐๔ คชพลายุกต์ Gajabala^yukta จ่าตรีแนม ร.น.ส. รั้งผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๓ กองร้อยที่ ๒ กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปู่ชื่อหลวงพลสงคราม (ช้าง) 22/4/22

๑๘๒๖ คชภูติ* Gajabhu^ti นายเรือตรีอั๋น ยกรบัตรศาลกรมบัญชาการกลาง กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อช้าง 17/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "คชะภูติ"

๒๑๗๔ คชภูมิ Gajabhumi พระยาอัษฎาเรืองเดช (แม้น) นอกราชการ สังกัดกรมพระตำรวจ บิดาชื่อหลวงวิชิตสรพล (ช้าง) ปู่ชื่อหลวงสุริยามาตย์ (อู่) 14/4/15

๑๘๔๘ คชเสถียร Gajasthi^ra พันจ่าตรีผลิ เรือพระที่นั่งมหาจักรี บิดาชื่อช้าง ปู่ชื่อคง 20/12/14

๐๓๘๔ คชเสนี Gajaseni พระยาพิพิธมนตรี (ปุย) ผู้รั้งปลัดทูลฉลองกระทรวงมุรธาธร* สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระยามหาโยธา (เจ่ง) หรือเรียกตามภาษารามัญว่า "เจย" แปลว่าช้าง 31/7/13 * ปลัดบาญชี กระทรวงมุรธาธร

๔๒๑๓ คชะเกษตริน Gajakshetrin ขุนวรวรรณกิจ (เยี้ยม) หอพระสมุดวชิรญาณ ทวดชื่อช้าง 27/9/17

๓๙๕๕ คชะเทศ Gajadesa นายร้อยโทดิศ กรมทหารบกราบที่ ๑๕ ทวดชื่อช้าง บิดาชื่อเทศ 26/5/17

๔๕๙๓ คชะลักษณ์ Gajalakhana ขุนพิสิษฐ์รัฐศาสตร์ (หรุ่น) นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บิดาชื่อหลวงเทพประชาบาล (พลาย) 1/7/18

๒๐๘๒ คชะเวส Gajavesa นักเรียนทหารกระบี่เอิบ กรมโขนหลวง ปู่ชื่อช้าง พ่อค้า 18/3/14

๓๐๖๖ คชะสุต Gajasuta มหาดเล็กสำรองเสวก กองสารวัดใหญ่ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงแก้ว (ช้าง) บิดาชื่อหลวงนครสวรรค์ (สุด) 14/5/16

๐๒๘๔ คชาชีวะ Gaja^jiva พระยาเพทราชา (อ๋อย) จางวางกรมช้างต้น กระทรวงวัง สกุลกรมช้าง 13/7/13

๔๔๓๗ คชาชีวิน Gajajivin หลวงประดิษฐโยธา (สวาสดิ์) กรมชาวที่ ปู่ชื่อพระยากฤษณรักษ์ (ด้วง) บิดาชื่อพระคชภักดี (โชติ) เจ้ากรมพระคชาบาลพิไชย พระราชวังบวร 16/5/18

๓๔๑๒ คชานนท์ Gajananda นายหมู่โทสง่า กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ทวดชื่อช้าง 2/9/16

๕๙๑๓ คชินทรานนท์ Gajindrananda พลเสือป่าชื่น กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อโห้ ปู่ชื่ออินทร์ 1/2/20

๖๐๔๒ คเชศะนันทน์ Gajesananda ขุนบริพัตรโภคกิจ (เอช. กอดเช) กองบาญชี กรมรถไฟหลวง 6/8/21

๓๕๙๘ คณางกูร Gana^nkura ขุนสาครสภา (พงศ์) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดสมุทรสาคร ปู่ชื่อก๊ก 3/12/16

๑๒๖๓ คณานนท์ Gana^nanda หลวงชัพกิจบรรหาร (กิมเฮง) ผู้ช่วย กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อก๊ก 13/4/14

๑๔๕๓ คทวณิช Gadavanija ขุนเนติสารประสิทธิ (หริ่ง) นายเวรกรมอัยการ ปู่ชื่อนายคด สกุลพานิช 1/6/14

๖๒๕๗ คนธานนท์ Gandha^nanda รองอำมาตย์ตรี ขุนจำนงพลารักษ์ (ศรี) ศุภมาตราจังหวัดไชยนาท กับหลวงพินิจอักษร (กลิ่น) บิดา ปู่ทวดชื่อพระพิพัฒ (รุ่ง) ปู่ชื่อหลวงสวัสดี (กลั่น) 1/1/21

๒๘๙๓ คนธิคามี Gandhiga^mi รองผู้กำกับลูกเสือตี๋ รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ โรงเรียนเฐ็ญจมราชูทิศ เมืองราชบุรี บ้านเดิมอยู่บางนางชี 14/2/15

๐๑๒๘ คเนจร ณ กรุงเทพ Ganechara na Krungdeb นายสุนทรมโนมัย หุ้มแพร* (หม่อมหลวงอุรา) นายม้าต้น สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ (พระองค์เจ้าคเนจร) ลงทางหม่อมเจ้าเมฆินทร์ และหม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม) 1/7/13 เขียนให้เอง
* จ่า พระทรงพลราบ

๑๗๔๔ ครุฑนันทน์ Garudanandana นายร้อยตรีเฟื่อง ประจำกรมแผนที่ ทวดชื่อพระยาสุนทรสงคราม (ครุฑ) 12/11/14

๒๑๓๕ ครุฑประภา Garudaprabha^ นายมุ้ย กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อครุฑ บิดาชื่อแสงCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 14:59:07 น.
Counter : 1357 Pageviews.

0 comments
26 ม.ค. 63 ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดม่วง kae+aoe
(13 ก.พ. 2563 09:40:16 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)
❋ Another Hound Café :Central Embassy : Chic & Glam Italian-Asian Twist with Seafood Champagne Bar Tui Laksi
(30 ม.ค. 2563 14:22:10 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด