ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-บ

นามสกุลพระราชทาน-บ


๒๐๘๘ บรรณวณิช Parnavanija นักเรียนทหารกระบี่ตุ๋ย (ใหญ่) กรมโขนหลวง บุตรนายใบ พ่อค้า 18/3/14

๒๔๗๙ บรรณะปัญญา Parnapanya^ นายร้อยเอก หลวงจำนงสรสิทธิ์ (กลีบ) สมุหบาญชีกองพลที่ ๘ บุตรนายปั้น 5/9/15

๔๓๘๗ บรรยงกะเสนา ณ กรุงเทพ Panyankasena na Krungdeb หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าราชวรวงษ์เธอ ชั้น ๒ ์ กรมขุนธิเบศร์บวร (พระองค์เจ้ายงค์) 19/3/17

๔๖๖๒ บรรยงกานนท์ Paryanka^nanda พลเสือป่าอุ่ม กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อย้ง 18/10/18

๖๔๑๙ บัณฑิตกุล Panditakula นายฉันท์ รองตรวจกรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (พี่) รองอำมาตย์เอกกระวี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี (น้อง) นายถวิล นักเรียนรัฏฐประศาสตร์ (น้อง) ปู่ทวดชื่อบัณฑิตย์ ปู่ชื่อขำ บิดาชื่อแพ 16/9/22

๒๕๔๐ บัตรพรรธนะ Pattrabardhana นายเรือโทสิน หัวหน้าพแนกเงินเดือน กรมปลัดบาญชี บิดาชื่อบัตร ปู่ชื่อพัด 26/9/15

๒๓๓๐ บินกาเซ็ม bin Ka^sem รองอำมาตย์ตรี ขุนนฤมานมานิต (สะเลมัน) เจ้าพนักงานแผนที่ เมืองสตูล ปู่ทวดชื่อกาเซ็ม 27/6/15

๒๓๐๒ บินตำมะงง bin Tamangong อำมาตย์เอก พระยาอินทรวิไชย (กูบะฮารูเด็น) ผู้ว่าราชการเมืองสตูล ทวดชื่อตนกูบินตำมะงง 7/6/15

๒๓๒๔ บินสาอาด bin Saa^d รองอำมาตย์เอก หลวงหิรัญบริหาร (หมาด) เจ้าพนักงานเมืองสตูล บุตรหะยีมหมัดสาอาด 27/6/15

๒๓๐๓ บินอับดุลลาห์ bin Abdullah อำมาตย์ตรี พระโกซาอิศหาก (ตุ๋ย) ปลัดเมืองสตูล ทวดชื่ออับดุลลาห์ 7/6/15

๑๐๗๕ บุญกนิษฐ Punyakanishtha นายร้อยตรีแต่ง ประจำกองตำรวจภูธรนครไชยศรี ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อสมบุญ 5/3/13

๐๔๓๗ บุญเชย Bunyaxoey ขุนวิจารณภัณฑกิจ (เชย) กรมชาวที่ 7/8/13

๖๒๓๔ บุญญวัลลิภะ Punnavallibha พลเสือป่า ขุนอนุสนธ์ระเบียบกิจ (ฟัก) ประจำหมู่ ๑ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๑๐ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อฉิม บิดาชื่อปุ่น 25/12/21

๕๖๐๗ บุญญะชารี Punnajari พันจ่าโทบุญมี กรมทหารเรือชายทเล กับนายยา บิดา ปู่ชื่อหนู 26/7/19

๕๔๙๖ บุญญะปฏิภาค Punnapathibha นายบุญ กองออกโฉนดที่ดินกรุงเทพฯ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อคล้าย 5/7/19

๒๘๖๑ บุญญะภุมมะ puyabhumma พลเสือป่าพัฒน์ รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓๕ โรงเรียนมัธยมวัดประทุมคงคา กรุงเทพฯ บิดาชื่อพุ่ม ปู่ชื่อบุญ 14/2/15

๕๒๘๔ บุญญะระตานนท์ Punyaratananda นายร้อยตำรวจตรีบุญมี กองตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง บิดาชื่อรัต 29/6/19

๖๓๙๒ บุญญะลิมปนะ Punnalimpana จ่าตรีง้วน ร.น.ส. ประจำกองพันราชนาวีเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ทวดชื่อเหล็ง ปู่ชื่อเทพย์ บิดาชื่อบุ้นหลิม 26/8/22

๐๕๐๗ บุญญะเวช Punyaveja รองเสวกตรีบุญ* แพทย์ กระทรวงวัง 12/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงไชยแพทยา

๕๖๙๓ บุญญะสาตะ Punnasa^ta นายร้อยโทบุญธรรม กรมสัสดี กระทรวงกลาโหม กับนายต่อ บิดา ปู่ชื่อสาตร์ 22/8/19

๕๔๓๖ บุญญาธึก Punna^dhika ว่าที่นายหมู่ตรีเหล่ กรมเสือป่ารักษาดินแดนอยุธยา ปู่ทวดชื่อสมิงปราบณรงค์ ปู่ชื่อพระยาสิทธิสังหาญ (ทึก) บิดาชื่อเปีย 29/6/19

๕๒๗๖ บุญโญปถัมภ์ Punyopathambha นายร้อยตำรวจตรีเยื้อน กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อบุญช่วย ปู่ชื่ออ้น 29/6/19

๔๗๕๐ บุญทารมย์ Punda^ramana ว่าที่รองผู้กำกับตรีนิมิต ครูประจำโรงเรียนตัวอย่างมณฑลพายัพ วัดแสฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปู่ชื่อบุญฑา 3/2/18

๖๒๗๘ บุญลักขะ Punalakha นายหมู่ตรีบุญธรรม ผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครสวรรค์ ปู่ชื่อเฮง บิดาชื่อพัน 25/3/21

๔๗๑๑ บุญลิปตานนท์ Punlipata^nanda ผู้กำกับลูกเสือโทติ่น ครูผู้ตรวจการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา บิดาชื่อบุญลิบ 3/2/18

ข-๓ บุญ-หลง Boon-Long พระยาสาลียากรพิพัฒน์ (เฉลิม) กรมศุลกากร กับหลวงประมวลวิชาพูล(วงษ์) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15/10/18 ขอพระราชทานใช้

๓๓๐๙ บุณณะจันท์ Punnachanda พันเด็กชาเอกใย กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก บุตรนายจันท์ ทวดชื่อขุนชำนาญราไชย (จัน) 22/7/16

๑๘๘๔ บุณยกนิษฐ Punyakanishtha นายร้อยตรีเยิ้ม ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ กับนายบุษย์ (บิดา) นายบุษย์เป็นบุตรหลวงชำนิคชสาร (น้อย) 7/3/14

๕๗๗๗ บุณยกมล Punyakamala พันเด็กชาเอกถนอม กองแพทย์ กรมมหาดเล็ก ปู่ทวดชื่อพระวิเศษภักดี (บุญ) 15/12/19

๓๐๖๔ บุณยกาญจน Punyaka^nchana ขุนสันธานอักษรศาสตร์ (หรุ่ม) ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทย ทวดชื่อบุญศรี ปู่ชื่อทองดี 14/5/16

๓๕๐๙ บุณยกานนท์ Punyakananda อำมาตย์ตรี พระสวัสดิ์บุรีรมย์ (เวศ) กรมการที่ปฤกษาจังหวัดสงขลา ทวดชื่อพระสมบัติภิรมย์ (บุญยก) 30/10/16

๑๒๒๒ บุณยเกตุ Punyaketu พระยาตรังคภูมาภิบาล* (ถนอม) สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อบุญรอด บิดาชื่อหลวงรามณรงค์ (เกด)Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 22:38:33 น.
Counter : 1013 Pageviews.

0 comments
ครัวม่อนไข่ (Krua Mon Khai)  สวนผึ้ง ราชบุรี   kae+aoe
(15 ม.ค. 2563 08:50:14 น.)
Moai coffee (โมอาย คอฟฟี่) สวนผึ้ง ราชบุรี kae+aoe
(14 ม.ค. 2563 08:48:07 น.)
รวมน้ำใจอุ่นกายคลายหนาว บ้านห้วยเต่า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ JinnyTent
(8 ม.ค. 2563 10:22:09 น.)
27 ธ.ค. 62 ไปหม่ำตลาดเวิลด์กัน kae+aoe
(6 ม.ค. 2563 08:30:19 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด