ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ท..๓
นามสกุลพระราชทาน-ท..๓


๑๘๐๙ ทิวะกะลิน Divakalin ว่าที่นายเรือตรีเที่ยง นายช่างกล เรือสุริยมณฑล 14/12/14

๒๗๒๕ ทิวะทรัพย์ Divadrabya นายร้อยโทพร ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารบกราบที่ ๘ ทวดชื่อวัน ปู่ชื่อทรัพย์ 1/11/15

๒๓๔๑ ทิวะรัต Divarata พันจ่าเอกสิน พันจ่าเรือ เรือหลวงวิเทศกิจการ บิดาชื่อเที่ยง ปู่ชื่อรอด 27/6/15

๔๘๖๐ ทิวะวิภาต Divavibha^ta ขุนภูมิพยัคฆ์เขตร์ (ทิม) นายอำเภอในมณฑลร้อยเอ็จ ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อวัน 5/4/19

๐๕๗๘ ทิวะเวช Divaveja นายร้อยเอก หลวงพิชิตโรคาพาธ (ช่วง) นายแพทย์ผู้บังคับกองพยาบาล กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13

๐๕๕๒ ทิวะศิริ Divasiri ขุนทิพรักษา (มิ) กับขุนทิพมงคล (ผัน) กรมพระแสงต้น กระทรวงวัง สองคนนี้ร่วมสกุลกัน เพราะขุนทิพรักษา (มิ) เป็นบุตรขุนทิพรักษา (แย้ม) และขุนทิพมงคล (ผัน) นั้น เป็นบุตรหลวงนราณรงค์ (กล่อม) ซึ่งเป็นบุตรขุนทิพรักษา (แย้ม) 23/8/16

๕๘๐๑ ทิวะหุต Divahuta พลเสือป่าฮวด กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ชื่อทิ 25/6/20

๖๐๔๘ ทิศายุกตะ Disa^yukta นายร้อยเอกแดง กรมทหารบกราบที่ ๒๐ บิดาชื่อทิ 6/8/21

๓๐๒๑ ทีฆะนาค Dighanaga พันจ่าเอกคร่ำ พันจ่าเรือเสือทยานชล บิดาชื่อนาค 7/5/16

๔๑๗๑ ทีฆานนท์ Dighananda นายเกี๊ยด กรมบาญชี กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อซิ่ว บิดาชื่อเห็ง 15/8/17

๖๒๕๙ ทีประวิภาต Dipravibha^ta พันจ่าเด็กชาปลั่ง ประจำกรมชาวที่ ปู่ทวดชื่อเทด ปู่ชื่อกล่อม บิดาชื่อเทียน 1/1/21

๐๕๒๖ ทีปรัตนะ Diparatna ขุนสิทธิเสวก (เทียบ) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง 23/8/13

๔๔๘๓ ทีปะนาวิน Dipanavin นายเรือตรีเหล่ว นายธงเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ทวดชื่อเทียน 30/5/18

๔๑๓๒ ทีปะปาล Dipapal รองอำมาตย์ตรีแจ้ง ยกระบัตร์ศาลมณฑลสุราษฎร์ บิดาชื่อเทียน ปู่ชื่อหลวงไชยคชฤทธิ์ (ปาน) 21/7/17

๐๕๘๙ ทีปะโยธิน Dipayodhin นายร้อยตรีช่วง ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บุตรขุนนิเวศน์ทวาราภิบาล (เวก) 23/8/13

๔๑๒๐ ทีปะสวัสดิ์ Dipasvasti นายร้อยตรีสวัสดิ์ กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อเทียน 21/7/17

๓๒๘๒ ทีปะสิริ Dipasiri นายร้อยตำรวจเอก ขุนธานีพิทักษ์ (เฮง) กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อเทียน 16/7/16

๔๙๖๓ ทีปะสุนทร Dipasundara นักเรียนแพทย์เสือป่าหลี กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อเทียน 16/4/19

๓๒๗๓ ทีรฆะยศ Dirghayasa หลวงชาญคดีราษฎร์ (อู่) ผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต ปู่ชื่อซิ่ว 16/7/16

๕๑๖๙ ทีวะรัตน Divaratna ขุนพิสิษฐ์ฑัณฑกรรม (แก้ว) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อที 14/6/19

๓๕๖๘ ทุกขนิโรธ Dukkhanirodha หลวงวิศาลสฤษดิกร (บุษย์) นาย
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทวดชื่อพระยาทุกราษฎร์ 25/11/16

๕๖๑๐ ทุกุลานนท์ Dukula^nanda พันจ่าโททุ กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19

๔๖๘๙ ทุติยะโพธิ Dutiyabodhi รองอำมาตย์ตรีศรีเทียน กรมรถไฟหลวง ปู่ชื่อโพ 3/11/18

๑๘๑๓ ทุนทุสวัสดิ์ Dundusvasti นายเรือโทสวัสดิ์ ผู้บังคับการเรือตอร์ปิโด ๓ บุตรนายทุ่น 17/12/14

๑๔๐๕ ทุมมานนท์ Dumma^nanda หลวงประพิธวยาการ (ภิรมย์) เลฃานุการ กรมไปรษณีย์โทรเลข นายร้อยโทพินิจ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๕ (น้อง) กับนายวัณณี (บิดา) ปู่นายวัณณีชื่อพระอินทราสา (ทุม) 27/4/14

๕๑๖๕ ทุมวิภาต Dumavibha^ta ขุนประสาสน์สารกิจ (สอน) กองลหุโทษ กระทรวงนครบาล กับนายหนู บิดา 14/6/19

๖๒๑๐ ทุมะวณิชย์ Dumavanijaya นักเรียนแพทย์เสือป่าเล็ก ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายท้วม บิดา ปู่ชื่อเพชร 17/12/21

๕๕๘๑ ทุมาภา Duma^bha^ นายสว่าง กรมตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๔๗๕๙ ทุรันตะวีรยะ Durantaviraya นายหมู่ลูกเสือเอกทุเรียน ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ เมืองปราจีนบุรี ปู่ชื่อย้ง 3/2/18

๔๘๓๓ ทุริยานนท์ Duriya^nanda รองอำมาตย์โททุเรียน นายอำเภอในมณฑลอยุธยา กับขุนนราภิบาล (อ้น) บิดาชื่อหลำ 5/4/19

๖๓๖๖ เทพจันทร Debachandra ว่าที่นายหมวดตรี หลวงสวรรค์วิลาศ (จัน) รองยกระบัตรเสือป่ารักษาดินแดนอุดร ปู่ชื่อหลวงนา (นา) บิดาชื่อหลวงชาญชุมพล (เทพ) 19/8/22

๔๙๓๐ เทพปฏิมา Debapatima^ นักเรียนแพทย์เสือป่าจำลอง กรมนักเรียนแพทย้สือป่าหลวง ปู่ชื่อเทพ 16/4/19

๓๖๗๗ เทพวัลย์ Debavalya ขุนนริศร์สวามิภักดิ์ (สิงห์) อาจารย์โรงเรียนราชวิทยาลัย ปู่ชื่อเทพ บิดาชื่อเถาCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 22:10:20 น.
Counter : 1425 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
16 ม.ค. 63 วันครู เที่ยว Big C kae+aoe
(29 ม.ค. 2563 08:57:00 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด