ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ต..๒
นามสกุลพระราชทาน-ต..๒


๑๙๓๓ ตามระประหาส Ta^marapraha^sa นายปาน ประจำกรมมหรศพ บุตรนายแดง ปู่ชื่อทอง 9/3/14

๔๗๔๑ ตายนะศานติ Tayana^sa^nti รองผู้กำกับตรีต่ายส่าน ครูโรงเรียนบางเหนียว มณฑลภูเก็ต บิดาชื่อบุ่นฉวย 3/2/18

๑๘๒๓ ตาละนันทน์ Ta^lanandana นายเรือตรีนุ ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖ บุตรนายตาล 17/12/14

๑๒๓๔ ตาละลักษมณ์ Ta^lalakshmana พระปริยัติธรรมธาดา (แพ) เปรียญ พนักงานหอพระสมุดวชิรญาณ สกุลทำนาและตาล เมืองเพชรบุรี 4/4/14

๔๐๐๙ ตาลานนท์ Ta^la^nanda ขุนศุภผลรักษา (ต่วน) ผู้ตรวจการกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อตาล 6/6/17

๓๖๗๒ ติณจินดา Tinachinta^ ขุนอุปถัมภ์ดิฐการ (ทองจีน) กรมเจ้าท่า กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อติ๋น 17/12/16

๓๓๒๔ ติณณารมย์ Tinna^ramya ขุนภารโทรเลข (เปรื่อง) นายตรวจการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดแพร่ ปู่ชื่อติ้น บิดาชื่อรื่น 30/7/16

๕๓๒๘ ติณตะสุวัณณ Tintasuvanna นายร้อยตำรวจตรีบุตร์ กองตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อฉ่ำ 29/6/19

๔๙๙๒ ติณตานนท์ Tinta^nanda พลเสือป่าชื้น กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อด่วง 17/5/19

๓๒๗๗ ติณเวส Tinavesa ขุนหิรัญกิจโกศล (ทองดี) สมุห์บาญชีกรมกลาง กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อติ๊น ค้าขาย 16/7/16

๕๑๒๑ ติณสูลานนท์ Tinsulananda ขุนวินิจภัณฑกรรม (บึ้ง) พธำมรงค์จังหวัดสงขลา บิดาชื่อบุญสุข 14/6/19

๔๑๐๐ ติณานนท์ Tina^nanda หลวงวิจารณ์จำนง (พูน) ปลัดจังหวัดขอนแก่น ทวดชื่อหลวงบำรุงประชา (ตื่น) 3/7/17

๕๘๗๗ ติตตะบุตร Tittaputra พลเสือป่าเล็ก กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อติ๊ด 1/2/20

๕๘๗๒ ติตตานนท์ Titta^nanda พลเสือป่าติ๊ด กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 1/2/20

๖๐๒๙ ติตติปานะ Tittipa^na หลวงยุติการบรรจง (เทศ) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสิงห์บุรี ขุนชำนาญวินิจฉัย (ดิศ) ปู่ พระพิจารณา (ปาน) ทวด 6/8/21

๓๓๘๑ ติตติรานนท์ Tittira^nanda ขุนบริรักษ์เวชการ (ไช่ฮวด) แพทย์ประจำโรงเรียนราชแพทยาลัย บิดาชื่อติ๊ด 28/8/16

๓๙๓๔ ติตถะสิริ Titthasiri ราชบุรุษกวย ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปู่ชื่อติ๊ด 7/4/17

๕๖๑๑ ตินตกร Tintakara พันจ่าโทเริญ กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ 26/4/19

๕๖๔๗ ตินตกูฏ Tintaku^ta จ่าตรีชุ่ม กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19

๕๘๓๖ ตินตชาต Tintaja^ta นายหมู่โทบุญชุ่ม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเกิด 4/9/20

๕๐๐๒ ตินตบุตร Tintaputtra พลเสือป่าติ๊ด กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อซิ้น 24/5/19

๕๕๗๓ ตินตมุสิก Tintamusika ขุนวัฒนาสมบัติ (ไสว) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๕๔๓๓ ตินตวราหะ Tintavra^ha นายหมู่โท ขุนสารักษรเลข (ชุ่ม) กรมเสือป่ารักษาดินแดนอยุธยา บิดาชื่อหมู 29/6/19

๕๕๗๕ ตินตวัลลิภากร Tintavallibha^kara นายร้อยตำรวจตรีฟัก พนักงานตรวจสุรา มณฑลอุดรราชธานี 26/7/19

๕๑๙๖ ตินตสิงห Tintasinha นายร้อยตำรวจโทคอน กองตำรวจภูธรจังหวัดหล่มสัก ปู่ชื่อฉ่ำ 14/6/19

๕๒๖๖ ตินตะบุระ Tintapura นายร้อยตำรวจตรีฉ่ำ กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อเมือง 29/6/19

๕๒๗๕ ตินตะโมระ Tintamora นายร้อยตำรวจตรีชื่น กรมตำรวจพระนครบาล 29/6/19

๕๓๑๙ ตินตะรสาละ Tintarasa^la นายร้อยตำรวจตรีพูน กองตำรวจภูธรจังหวัดไชยภูมิ ปู่ทวดชื่ออ้อย บิดาชื่อชุ่ม 29/6/19

๖๔๒๑ ตินตะสิริ Tintasiri นายชุ่ม สมุห์บาญชีแพนกสรรพากร อำเภอท่าตะเภา จังหวัดชุมพร ปู่ชื่อแส้น บิดาชื่อฉิ่ง 16/9/22

๖๓๑๔ ตินติวรรณะ Tintivarna เด็กชาวงศ์ ประจำกรมเรือยนตร์หลวง ปู่ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเกษ บิดาชื่อชุ่ม 22/4/22

๖๐๓๙ ตินทุกะสิริ Tindukasiri ขุนราชสุภา (ผาด) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร์ ปู่ชื่อชื้น 6/8/21

๕๙๓๑ ตินทุกานนท์ Tindukananda ขุนบริรักษ์พัสดุ (แช่ม) รองเวรพัศดุ กระทรวงศึกษาธิการ 28/5/21

๓๐๙๘ ติปยานนท์ Tipya^nanda รองอำมาตย์ตรี สมิงโยธาราช (ทอ) ปลัดกรมดาบสองมือ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อตืบ 21/5/16

๕๖๑๔ ติปะวัต Tipavat พันจ่าตรีแดง กระทรวงทหารเรือ 26/7/19

๖๒๒๙ ติมพรุวัฒนะ Timabaruvadhana พลเสือป่าเจริญ ประจำหมวด ๑ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเมฆ บิดาชื่อพลับ 25/12/21

๕๔๓๐ ติมพรุสกานนท์ Timbarusaka^nanda นายหมู่โทริ้ว กรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี ปู่ชื่อพระมหาราชธาดา (พลับ) บิดาชื่อแปลกCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 21:06:36 น.
Counter : 1156 Pageviews.

0 comments
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
คลินิคฟุตบอล : แรงบันดาลใจสู่ฝัน-นักฟุตบอล JinnyTent
(6 ก.พ. 2563 20:00:19 น.)
22 ม.ค. 63 ลองชุดแสดงงานโรงเรียน kae+aoe
(5 ก.พ. 2563 08:20:15 น.)
❋ Another Hound Café :Central Embassy : Chic & Glam Italian-Asian Twist with Seafood Champagne Bar Tui Laksi
(30 ม.ค. 2563 14:22:10 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด