ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-อ
นามสกุลพระราชทาน-อ


๑๒๓๕ องคสิงห Angasinha หลวงประไพหิรัญรักษ์ (ตี๋) ปลัดบาญชีกระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อวง บิดาชื่อสิงโต 4/4/14

๑๒๖๒ อจลบุญ Achalapunya หลวงรัยการบัญชา (ชม) ผู้บังคับการกรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อนายบุญคง 13/4/14

๑๗๔๑ อจลภูติ Achalabhuti นายร้อยตรีภู สังกัดกรมเสนาธิการทหารบก รับราชการอยู่ในกองเจ้าพนักงานออกโฉนดในกระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อคง บิดาชื่อยัง 12/11/14

๑๒๒๑ อจลสุต Achalasuta นายร้อยตรีเพชร์ นายทหารฝึกหัดราชการกรมจเรพัศดุ ทวดชื่อนายมั่น 30/3/13

๑๐๕๐ อจลานนท์ Achala^nanda ขุนบริรักษ์กสิการ (มุ่ย) ผู้ช่วยเกษตรมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อยัง 1/3/13

๑๘๑๖ อชานนท์ Aja^nanda นายร้อยโทพลอย นายหมวดช่างกลึง กรมยุทธโยธาทหารเรือ บิดาชื่อแพะ 17/12/14

๕๑๕๘ อณุกานนท์ Anuka^nanda รองอำมาตย์ตรีน้อย ช่างเขียน กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล 14/6/19

๕๐๐๕ อณูนนท์ Anu^nanda พลเสือป่าไปล่ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายชวน (บิดา) ปู่ชื่อเล็ก 24/5/19

๔๘๕๑ อดิเรกสาร Atirakasa^ra ขุนพิมลอมรศาสตร์ (แป๊ะ) แพทย์ประจำจังหวัดชัยนาท ปู่ทวดชื่อพูน ปู่ชื่อแก่น 5/4/19

๒๖๔๘ อติกนิษฐ์ Atikanishtha ขุนประมวญบรรณาการ (ปลื้ม) ผู้ช่วยกรมบาญชีกลาง กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อติ๋ว บิดาชื่อโต 17/10/15

๔๒๒๕ อติกาย Atika^ya นายร้อยตรีจอน อัยการประจำกรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. กองพันที่ ๓ บิดาชื่อขุนเทพราช (ท้วม) 13/10/17

๑๒๐๒ อติเปรมานนท์ Atipremananda พระมหาวิชาธรรม (เรือง) กรมราชบัณฑิต ปู่ชื่อหลวงอักษร (สุดที่รัก) 30/3/13

๒๒๑๙ อติพยัคฆ์ Atibyaggha นายเพิ่ม กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อโต ทวดชื่อเสือ 7/5/15

๐๕๕๙ อติแพทย์ Atibaedya หลวงกุมารประเสริฐ (โต) กรมแพทย์ กระทรวงวัง 23/8/13

๑๖๙๑ อติโพธิ Atibodhi นายเรือตรีแพ นายธงผู้บัญชาการกรมชุมพล บิดาชื่อโต ปู่ชื่อโพ 11/10/14

๒๑๓๔ อติเรกผลิน Atirekaphalin นายอู๋ กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายพูน ทำสวน 23/3/14

๑๑๕๔ อติเรกานนท์ Atireka^nanda นายร้อยเอกชุ่ม หัวหน้าพแนกกองทะเบียน กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อยิ่ง 12/3/13

๑๓๔๓ อติวรรธนะ Ativardhana ขุนวิวัฒน์ธนกิจ (แขก) ผู้ช่วยสมุหบาญชี กรมไปรษณีย์โทรเลข บุตรนายอบ 21/4/14

๔๘๑๗ อติศัพท์ Atisabda ขุนนรการพินิจ (ถมยา) แพทย์ประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเสียง 5/4/19

๓๑๙๐ อติสิงห์ Atisinha มหาดเล็กสำรองยัง กองชาวที่ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต ปู่ชื่อหลวงบำรุงชลเขต (สิงโต) 17/6/16

๓๐๑๐ อติสุคนธ์ Atisugandha พันเด็กชาตรีถมยา กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อกลิ่น ปู่ชื่อโต 16/4/16

๒๐๔๘ อทรรศนะวณิช Adarsanavanija นักเรียนทหารกระบี่เชื้อ (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายแฝง พ่อค้า 18/3/14

๐๙๑๓ อธินันทน์ Adhinandana นายร้อยเอก หลวงพิทักษ์โยธา (ตอด) ผู้รั้งปลัดกองพลที่ ๙มณฑลปราจิณบุรี พระยาพรหมยกระบัตร (ยิ่ง) เป็นทวด 16/1/13

๖๓๙๑ อนนตะชัย Anantajaya พลเสือป่าบัวจัน ประจำหมู่ ๒ หมวด ๓ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม กับนายจันทะเนตร์ (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระศรีอัคฮาด (นนต์) ปู่ชื่อหลวงไชยวิเศษ (ทุย) 26/8/22

๒๒๕๓ อนะมาน Anama^n มหาดเล็กวิเศษขอม นายเวรทะเบียน โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทวดชื่ออ้น ปู่ชื่อหลวงสีขรภูมิพิทักษ์ (มา) 19/5/15

๔๘๙๐ อนัคฆฑัต Anagghadat หลวงรักษามัญจอาสน์ (ทัด) กรมการพิเศษ จังหวัดขอนแก่น 5/4/19

๕๓๖๘ อนันตนนทก Anantanandaka ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีนนท์ กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อหลวงศรีรองเมือง (นน) บิดาชื่อหลวงรัตน์นคร (นัน) 26/6/19

๕๑๙๔ อนันตรัต Anantarat นายร้อยตำรวจโทแดง กองตำรวจภูธร จังหวัดสวรรคโลก ปู่ทวดชื่อนันต๊ะ 14/6/19

๖๓๔๔ อนันตาวระ Ananta^vara พลเสือป่าเล็ก ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์ ปู่ชื่อวะเร็กตะ บิดาชื่อนันตา 3/6/22

๐๘๙๘ อนัมกุล Anamkula หลวงอนัมนิกรฤทธิ์ (ถ่อ) ผู้กำกับกองญวณอาษาปืนใหญ่ ๔ (กองนอก) 13/1/13

๓๕๓๔ อนัมบุตร Anamputra ขุนเฟ้นสารสาทร (ยิดซิน) กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ขุนพาทีอนามภาษา (กรุง) ล่ามญวน กรมท่าซ้าย เป็นบิดา ขุนพาทีฯ เป็นบุตรอนามมนตรี (เหว่า) หลานพระราชมนตรี (เจียงก๊าด) รับราชการในตำแหน่งล่ามญวนสืบกันมา 4/11/16

๓๖๕๖ อนานนท์ Ana^nanda รองอำมาตย์ตรีหยู พนักงานโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม บิดาชื่อง่วนอัน 17/12/16

๓๖๖๒ อนุคระหานนท์ Anugraha^nanda ขุนตราษสุภา (เดิม) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดตราด ทวดชื่อช่วย 17/12/16

๖๑๙๘ อนุชวานิช Anujavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าเปรื่อง ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ชื่อนุช บิดาชื่อกรับ 17/12/21

๔๓๘๘ อนุชะศักดิ์ ณ กรุงเทพ Anujasakdi na Krungdeb หม่อมเจ้าประยูร สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้านุช 19/3/17

๔๙๙๐ อนุนาท Anuna^da พลเสือป่าเปล่ง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อน้อย 17/5/19

๕๕๗๖ อนุบรรยงก์ Anuparyanka พลเสือป่ายง กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อเล็ก 26/7/19

๓๘๑๕ อนุวณิช Anuvanija นายหมู่ลูกเสือเขียว กองลูกเสือที่ มณฑลภูเก็ต ปู่ชื่อเอียด ค้าขาย 13/2/16

๒๗๔๗ อนุศาสนะนันทน์ Anusa^sananandana ขุนอนุกิจยนตศาสตร์ (เอี่ยม) กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อหมื่นอินทรประเทศ (สอน) 7/11/15

๔๗๙๒ อเนกบุณย์ Anekapunya หลวงบำรุงรัฐนิกร (บุตร) กรมการพิเศษจังหวัดปราจิณบุรี ปู่ทวดชื่อหลวงนรินทร์ (บุญมาก) 5/4/19

๕๐๙๖ อเนกวณิช Anekavanija พระชลภูมิพานิช (ไต้ตั๊ด) กรมท่าซ้าย กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อมาก 31/5/19

๕๕๐๙ อเนกสุข Anekasukha นายเหลือ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อสุข ปู่ชื่อมาก 5/7/19

๓๙๘๒ อเนกะมัย Anekamaya นายร้อยโทม้าย กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐ ทวดชื่อแย้ม ปู่ชื่อมาก 2/6/17

๓๙๖๑ อเนกานนท์ Aneka^nanda นายร้อยเอกยวง กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๙ ปู่ชื่อมาก 26/5/17

๓๐๑๗ อปานนท์ Apana^nda นายเซียง ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่ออับ 3/5/16

๓๙๔๑ อภัยกุล Abhayakul นายพิศาล เป็นบุตรหม่อมหลวงแฉล้ม หม่อมหลวงแฉล้มเป็นบุตรพระยาทิพรัตนอมร สืบสกุลลงมาจากเจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ 17/5/17

๔๑๐๗ อภัยวงศ์ Abhayavongsa เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม) ผู้ช่วยสมุหพระราชมณเฑียร กระทรวงวัง ทวดชื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แขน) ปู่ชื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (นอง) บิดาชื่อเจ้าพระยาคทาธรทรณินทร์ (เยีย) 17/7/17

๔๖๔๓ อภัยสุวรรณ Abhayasuvarna พระยาอนุยุตร์ศาสตราคม (ตุ้ม) สังกัดกระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อพระยาอภัยบริบาล (ทองคำ) 10/10/18

๓๙๗๗ อภิจิตต์ Abhichitt ขุนเหรัญรักษ์โกศล (แป้น) กรมอัยการ กับนายเปรม (บิดา) กระทรวงยุติธรรม ทวดชื่อพระยาแก้วโกรพ (ขุนใจ) ปู่ชื่อต้อย 30/5/17

๓๙๖๘ อภินันทน์ Abhinandana นายร้อยโทขาว ยกระบัตร์กองพลทหารบกที่ ๑๐ ทวดชื่อพระเมือง (ยิ่ง) 30/5/17

๓๑๒๘ อภิรมยานนท์ Abhiramya^nanda พระอุดมสระเขต (บัว) นอกราชการ จังหวัดขอนแก่น ปู่ชื่อพระยาภิรมย์ราชา 4/6/16

๑๙๕๕ อภิวาทนสิริ Abhiva^danasiri นายร้อยตรีอ่อน ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘ กับนายจอน (บิดา) บิดานายจอนชื่อน้อม ปู่ชื่อสิริ 10/3/14

๔๐๑๔ อภิสิงห์ Abhisinha นายร้อยตรีเปลื้อง สัสดีจังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่อบุญรอด บิดาชื่อสิงโต 9/6/17

๕๘๘๓ อมรโชติ Amarajoti นายหมู่ตรีโชติ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อหมื่นอมร (พัน) 1/2/20

๖๔๒๔ อมรทีประ Amaradi^pra พันทนายโทสาคร ประจำกรมวัง กระทรวงวัง กับนายเทียน (บิดา) ปู่ทวดชื่อบัวงาม ปู่ชื่อรอด 16/9/22

๕๔๗๗ อมรนาค Amarana^ga นายบุญรอด กรมราชโลหกิจ กระทรวงเกษตราธิการ กับนายชื่น (บิดา) ปู่ชื่อนาค 5/7/19

๐๒๙๑ อมรเวช Amaraveja พระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป์ (ฟัก) เจ้ากรมแพทย์ในพระราชสำนัก* 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จางวางกรมแพทย์"

๖๐๘๒ อมรสังข์ Amarasankha นักเรียนแพทย์เสือป่าเหรียญ กรมนักเรียน
แพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อสังข์ 8/11/21

๐๖๗๑ อมรสิงห์ Amarasinha หลวงธนากรภักดี (สิงห์โต) เจ้าพนักงานบาญชีฝิ่น กรมฝิ่น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อเทียนเภ็ก ปู่ชื่อเทียนยี่ (เทียน = ฟ้า) 21/9/13

๕๗๙๑ อมรสุข Amarasukha พลเสือป่าทองศุข กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อรอด 25/6/20

๕๗๗๘ อมรานุช Amara^nuja พันเด็กชาเอกเปลี่ยน กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อรอด บิดาชื่ออนุช 15/12/19

๕๐๗๔ อมราศัย Amara^saya พลเสือป่าทองใบ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพึ่ง บิดาชื่อรอด 31/5/19

๒๕๗๗ อมลัษเฐียร Amalashthi^ra นายเรือโทกรบ ผู้รั้งตำแหน่งผู้บังคับการเรือเสือทยานชล บิดาชื่อหลวงรุดรณไกร (โปร่ง) ปู่ชื่อคง 3/10/15

๐๐๓๔ อมาตยกุล Ama^tyakul ขุนตำรวจเอก พระอินทรทพบดีศรีสมุห* (เกษียร) เจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวา สืบสกุลจากพระยามหาอมาตยาธิบดี (ป้อม) 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยามหาเทพกษัตร์สมุห เจ้ากรมพระตำรวจในซ้าย

๐๓๑๒ อมาตยานนท์ Ama^tyananda หลวงพจนาตถ์วินิจฉัย (ชื่น) ผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา กระทรวงยุติธรรม พระยามหาอำมาตย์ (จุ้ย) เป็นปู่ทวด 13/7/13

๖๓๘๙ อยานนท์ Aya^nanda พลเสือป่าเหล็ก ประจำหมู่ ๓ หมวด ๓ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม ปู่ทวดชื่อเขียว ปู่ชื่อชั้น บิดาชื่อสีสมุท 26/8/22

๐๑๗๑ อรชุนะกะ Orajunaka พระอมรสารถี* (ผัน) กรมยานยนตร์ ปู่ทวดคือพระยาเทพอรชุน (อ่อน) 4/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอิศรพัลลภ

๒๙๕๙ อรณพ ณ กรุงเทพ Arnob na Krungdeb ม.ล.อ้อม สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าอรรณพ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี 9/4/16

๐๒๗๖ อรรถโกวิท Arthakovida หลวงอโศกมนตรี* (ท้วม) ปลัดพระธรรมนูญ กระทรวงวัง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอโศกมนตรี นอกราชการ

๐๑๑๗ อรรถจินดา Arthachinta พระยาพิทักษ์เทพธานี* (ชุ่ม) เจ้ากรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ 28/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชเสนา

๐๓๑๑ อรรถยุกติ arthayukti พระยาเผด็จดุลบดีศรีสรคม (เลียบ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา กระทรวงยุติธรรม 13/7/22

๐๙๖๑ อรัณยกานนท์ Aranyaka^nanda นายร้อยตรีประยูร ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อเต็งป่า 12/2/13

๒๒๖๑ อรัณยนาค Aranyana^ga หลวงเจตยานุรักษ์ (นาค) เจ้ากรมพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปู่ชื่อเถื่อน 19/5/15

๒๒๕๐ อรัณยปาล Aranyapa^la รองหุ้มแพร ขุนอักษรกิจชำนาญ (แถม) สมุหบาญชีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทวดชื่อป่า ปู่ชื่อหลวงรามฤทธิรงค์ (ปาน) 19/5/15

๒๔๐๘ อรัณยภาค Aranyabha^ga รองอำมาตย์เอก หลวงสถานนวกรรม (หอม) ผู้ช่วยคมนาคม มณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเถื่อน บิดาชื่อส่วน 23/7/15

๑๘๘๖ อรัณยภูติ Aranyabhu^ti นายร้อยตรีบุญ สมุหบาญชี กรมทหารราบที่ ๗ กับนายบู่ (บิดา) บิดานายบู่ชื่อเถื่อน 7/3/14

๒๖๔๗ อรัณยะรงค์ Aranyaranga ขุนคำนวณธัญผล (เหรียญ) นายเวรเบิกจ่ายเงิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อเถื่อน บิดาชื่อรง 17/10/15

๐๙๑๐ อรุณทัต Arundatta หลวงราชรถบดี (เจียร) เจ้ากรมรถม้าในพระราชสำนักสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ปู่ทวดชื่อรุ่ง 15/1/13

๐๔๑๓ อรุณนัฎ* Arunanat นายหรุ่น** ตัวยักษ์เอก กรมมหรสพ 3/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อรุณะนัฏ" ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ ขุนทรงนัจวิธี

๓๖๕๓ อรุณบุตร Arunaputra นายร้อยโทเล็ก กรมทหารม้าพิศณุโลก ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อหรุ่น 17/12/16

๑๙๗๓ อรุณฤกษ์ Arunariksha พลเสือป่าฤกษ์ (ใหญ่) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ์ บุตรนายหรุ่น 12/3/14

๒๓๖๕ อรุณลักษณ์ Arunalakshna อำมาตย์เอก พระพินิติศาสตร์ราชสภาบดี (แม้น) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลชุมพร บุตรหลวงเทพภักดี (หรุ่น) 11/7/15

๐๓๘๙ อรุณวงษ์ ณ กรุงเทพ Arunvongse na Krungdeb พระยาพิพิธไอสูริย์ (หม่อมราชวงศ์ลพ) จางวางกรมชาวที่* กรมมหาดเล็ก สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหลวงวรศักดาพิศาล (พระองค์เจ้าอรุณวงษ์) 2/8/13 * จางวางรักษาพระราชวังบางปะอิน

๕๙๙๙ อรุณวร Arunavara พลเสือป่าสอน กองเสือป่าจังหว้ดสมุทรสงคราม ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อวอน 11/6/21

๔๘๘๒ อรุณเวช Arunaveja รองอำมาตย์ตรีหรุ่น แพทย์ประจำจังหวัดนครนายก กับนายหลิม (บิดา) ปู่ชื่อยิด 5/4/19

๖๓๐๓ อรุณสิงคะ Arunasinga นักเรียนแพทย์เสือป่าอรุณ ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ชื่อเชียง บิดาชื่อเสง 22/4/22

๔๖๒๙ อรุณะกสิกร Arunakasikor รองอำมาตย์ตรีเพิ่ม กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อหรุ่น หาเลี้ยงชีพด้วยการทำนา 4/10/18

๓๙๖๒ อรุณะชาต Arunajata นายร้อยโทช่วง กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๙ ปู่ชื่อขุนหมื่นมณี (เกิด) บิดาชื่อหรุ่น 26/5/17

๖๐๑๐ อรุณาทิตย์ Arunaditya ลูกเสือโทกุ๋ย โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี กับนายทิต (บิดา) 11/6/21

๒๑๐๓ อรุณานนท์ Aruna^nanda นักเรียนทหารกระบี่แกะ กรมโขนหลวง ปู่ชื่อหรุ่น บิดาชื่อเล็ก (ทำราชการ) 18/3/14

๑๔๒๕ อรุณาภา Aruna^bha^ นายเปล่ง มหาดเล็กกองพิธี ปู่ชื่อนายหรุ่น บิดาชื่อนายปลั่ง 4/5/14

๓๗๑๘ อลังกรณิน Alankaranin พลเสือป่าสุทธิ์ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี นายแต่ง (ปู่) นายแช่ม (บิดา) 27/1/16

๒๗๒๑ อลังการนันทน์ Alanka^ranandana รองอำมาตย์ตรีบุญทา ยกระบัตร์ศาลเมืองเชียงราย ปู่ชื่อน้อยไชยลังกา 1/11/15

๕๗๑๓ อวธานนท์ Avadha^nanda รองอำมาตย์ตรีสิทธิ์ กรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม กับนายจีบ (บิดา) ปู่ชื่อเจาะ 22/8/19

๒๙๔๔ อวัยวานนท์ Avayava^nanda ขุนประเสริฐสามิภักดิ์ (ยิ่มกุ้ย) ผู้ใหญ่บ้านตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อด๋งอ่วย 8/3/15

๕๔๔๖ อโศกะวัตนะ Asokavatana นายหมู่ตรีแปลก กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ กับนายคล้อย (บิดา) ปู่ทวดชื่อโสก 29/6/19

๔๘๖๔ อสัตถวาสี Asatthava^si ขุนราชทัณฑ์พิทักษ์ (แตร) กระทรวงมหาดไทย กับนายอยู่ (บิดา) ทวดชื่อสงฆ์ ปู่ชื่อโพธิ์ 5/4/19

๕๗๒๓ อสัตถะสนธิ Asathasandhi นายร้อยตรีเนื่อง กรมทหารบกพาหนะของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อปลี บิดาชื่อโพ 22/8/19

๐๗๑๕ อสุนี ณ กรุงเทพ Asuni na Krungdeb นายร้อยตรี หม่อมราชวงศ์ลำใย บุตรหม่อมเจ้ากันฯ สำรองราชการกรมพาหนะทหารบก กระทรวงกลาโหม นามนี้ให้สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเสนีเทพย์ (พระองค์เจ้าอสุนี) ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาท 3/10/13

๐๓๗๑ อหะหมัดจุฬา Ahmadchula พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) จางวางกรมท่าขวา ผู้ช่วยเจ้ากรมกองแสตมป์ กระทรวงยุติธรรม เฉกอะหะหมัดเป็นสกุล เข้ามาแต่แผ่นดินพระเจ้าทรงธรรม บุตรหลานรับราชการสืบมาจนถึงพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ในรัชกาลที่ ๑* 27/7/13 * และก็ได้เป็นที่พระยาจุฬา ต่อๆ กันลงมา คือจุฬา (เถื่อน) ซึ่งภายหลังเป็นพระยาวรประเทศภักดี เป็นบุตรจุฬา (ก้อนแก้ว) บุตรจุฬาเถื่อน คือจุฬา (นาม)ๆ เป็นพ่อจุฬา (สิน)ๆ เป็นพ่อจุฬา (สัน)

๐๑๙๑ อหันทริก Ahandrik หลวงปฏิภาณวิเศษ* (เจมส์. วิลเลียม. เฮนดริกซ์) ผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม 5/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระปฏิภาณวิเศษ

๔๘๕๖ อะฏะวินทร์ Atavindra ขุนพลานุกูร (มุ่น) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อหลวงเทเพนทร์ 5/4/19

๓๙๖๕ อะติลักษณะ Atilakshana นายร้อยโทลม้าย กรมทหารบกราบที่ ๑๙Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 8 สิงหาคม 2552 21:48:07 น.
Counter : 3073 Pageviews.

0 comments
29 ม.ค. 63 ซ้อมการแสดงบนเวทีจริง วันที่.2 kae+aoe
(18 ก.พ. 2563 08:21:58 น.)
28 ม.ค. 63 ซ้อมแสดงบนเวที+สวนสนุกที่โรงเรียนของเรา kae+aoe
(17 ก.พ. 2563 08:29:16 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด