โคราชพร้อม! จัด Thailand Biennale, Korat 2021 วันที่ 18 ธันวาคม 2564-31 มีนาคม 2565

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันพุธที่ 17 พฤย.ศจิกายน 2564
ณ กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดการแถลงข่าว
"การจัดงานโครงการการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021" 
โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ากาีกระทรวงวัฒนธรรม
มาเป็นประธานในการแถลงข่าวนายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่า
สำหรับงานมหกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021
เป็นการจัดมหกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติเป็นครั้งที่ 2
ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
ในการจัด Thailand Biennala ครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่
เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มของศิลปิน "ภัณฑารักษ์"
ซึ่งในครั้งนี้เราได้รับการตอบรับจากภัณฑารักษ์ระดับโลก
คือคุณ Yuko Hasegawa มาเป็นหัวหน้าภัณฑารักษ์ หรือว่าเป็น Artist Director ของงานซึ่งในงานนี้จะมีศิลปินทั้งสิ้น 53 ท่าน จาก 25 ประเทศ
และได้อัญเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และผลงานศิลปะของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ที่ได้ถวายสมัญญา "สิริศิลปิน"งานจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564- 31 มีนาคม 2565
จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 อำเภอ คือในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอปากช่อง และอำเภอพิมาย
ซึ่งจะเป็นการจัดแสดงทั้งชิ้นงานศิลปะร่วมสมัยกลางแจ้ง
เป็นการจัดแสดงผลงานในอาคาร รวมถึงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ตลอดทั้งภายในหอศิลป์พิมานทิพย์
ที่ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาภายในงานก็จะมีการเสวนา มีการจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับอัตตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา
เพราะฉะนั้นจะมีศิลปินเจ้าของผลงาน, สถาบันการศึกษา
พี่น้องประชาชนเดินทางเข้าชมงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมมัยนานาชาติ
Thailand Biennale, Korat 2021
เป็นจำนวนมากตลอดทั้ง 4 เดือน
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดมหกรรมครั้งนี้แล้ว
ชิ้นงานศิลปะนั้นศิลปินจะมอบให้กับพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการศึกษาศิลปะร่วมสมัยต่อไป
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Thailand Biennale, Korat 2021นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวทิ้งท้ายว่า
จากการที่ประเทศไทยของเราโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ได้เข้าร่วมการแสดงผลงาน Biennale ในต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น เวนิซ Biennale
ก็เป็นมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกมาตลอดทุกครั้งที่ผ่านมาในหลายปี
การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงให้กับจังหวัดนครราชสีมา
ให้กับการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในแวดวงศิลปะ, การศึกษา
การสร้างแรงบันดาลใจจากการเข้าชมงาน Thailand Biennale, Korat 2021
ถือว่าเป็นการจัดงานมีห้วงระยะเวลาเพียงพอ
ที่จะให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ศิลปิน และนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย
เป็นการสอดคล้องกับการเปิดประเทศของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนทุกๆ ท่าน ผ่านสื่อผ่านการแถลงข่าวในวันนี้
ได้มาชมงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัย Thailand Biennale, Korat 2021นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
ตอนนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนทุกท่านว่า
ทางจังหวัดเรามีความพร้อมที่จะจัดงาน
"มหกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ"
Thailand Biennala, Korat 2021 ในครั้งนี้
เรามีความพร้อมดังนี้คือ

ความพร้อมในเรื่องแรกก็คือ การป้องกัน-ระวังโควิด-19
ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน
ให้ได้ครบตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
อย่างน้อย 70% ตอนนี้เราฉีดไปได้กว่า 50% แล้วครับ
จากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนศกนี้
ทางจังหวัดกำลังเร่งรณรงค์
เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีน 70%
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา

ความพร้อมที่สองเกี่ยวกับ "สถานที่พัก"
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร
เราเข้มข้นในมาตรการการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโควิด-19
มีการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในการต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่จะเข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา

ความพร้อมเรื่องที่สามเกี่ยวกับการคมนาคม ถนนหนทาง
ปรับปรุงถนนหนทางไว้เตรียมต้อนรับไว้เป็นอย่างดี

ส่วนความพร้อมเรื่องที่สี่ ก็คือ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพราะว่าการจัดงานของเรามี 3 จุด 3 แห่ง ด้วยกันคือ
ในตัวอำเภอเมืองนครราชสีมา ตัวอำเภอพิมาย และอำเภอปากช่อง
เรามีกำลังตำรวจและอาสาสมัครที่เตรียมไว้ประมาณ 1,200 นาย
มีการฝึกและอบรมในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

นอกจากนั้นในการนำชมหรือการเข้าถึง ศิลปกรรมร่วมสมัยต่างๆ
เรามีอาสาสมัครของกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
สำหรับให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยในทุกๆ ชิ้น ที่จัดแสดง
นี่คือความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาครับนางเยาวณี นิรันดร
เจ้าของ 129 Art Museum ผู้สนับสนุนโครงการฯ
เปิดเผยว่า
สำหรับการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennal , Korat 2021  
จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในมุมมองศิลปะได้เป็นอย่างดีค่ะ
เพราะเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาในภาคอีสานหรือภายในจังหวัดนครราชสีมา
จะมีมหาวิทยาลัยที่สอนศิลปะเยอะมากแต่น้องๆ เขาไม่มีโอกาสได้เสพผลงานศิลปะดีดี
ไม่มีโอกาสได้เห็นผลวานศิลปะของต่างชาติที่มีผลงานระดับโลก
เด็กๆ น้องๆ ได้มาเห็นจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจ
เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะ
สำหรับมหกรรมการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennal , Korat 2021 
อยากให้น้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษมาชมกันเยอะๆ นะคะ
เพราะงานแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะจัดกันได้ง่ายๆ
เพราะ Biennale จะมาจากทั่วโลกเลยค่ะ
เมื่อได้มาชมผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยจะสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร
รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เปิดเผยว่า
ในส่วนของ สศร. (สำนักงานศิลปกรรมร่วมสมัย)
ซึ่งเป็นฝายเลขานุการในการจัดงาน มหกรรมการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennal, Korat 2021 
เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้านเป็นอย่างยิ่งแล้ว
สำหรับในส่วนของชิ้นงานจัดแสดงของศิลปินทั้ง 53 ท่าน
ซึ่งจะเดินทางมาจาก 25 ประเทศ
ขณะนี้ในเรื่องของการพร้อมที่จะให้ชมผลงานศิลปินนั้นร้อยละ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์
พร้อมที่จะให้เข้าชมงานในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

สำหรับความพร้อมในเรื่องของการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่จะมาเยี่ยมชมงานของเราในระยะเวลาที่จัดแสดงงาน
โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกันกับจังหวัดนครราชสีมา
ขณะนี้เราได้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน
ตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มาร่วมพูดคุยกล่าวไว้
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ้าบ้านที่ดีของพี่น้องชาวโคราช

ซึ่งวันนี้แสดงศักยภาพที่มีความพร้อม
ในเรื่องที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังเมืองโคราช
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักแล้ว
ในเรื่องของมาตรการการในเรื่องโควิด-19
ที่ทุกท่านมีความกังวลใจอยู่
วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรับปากเราเอาไว้ว่า
ในห้วงอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ทางโคราชก็จะเร่งฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น
เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา
มีความมั่นใจยิ่งๆ ขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปกรรมร่วมสมัย
จังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก็ยืนยันความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่จะมาเข้าเยี่ยมชมงานตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 -31 มีนาคม 2565

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ
ตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ถือว่าครั้งนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเรานี้
จะเปิดพื้นที่ทางด้านศิลปะเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีโอกาสได้พบเจอศิลปินที่มีชื่อเสียง
ระดับ World Wide ทั่วโลก
ได้มาสร้างสรรค์งานที่ประเทศไทยที่จังหวัดนครราชสีมา
เขิญชวนไปถึงน้องๆ เด็กๆ เยาวชน พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานกันนะคะ
ยินดีต้อนรับหวังว่าจะได้พบกันค่ะสำหรับการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennal , Korat 2021  
กำหนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Butterflies Frolicking on the mud” ใช้ชื่อภาษาไทย “เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม” ที่ จ. นครราชสีมา  
ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565 ขอขอบคุณ
BG : โอน่าจอมซ่าส์ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 18 พฤศจิกายน 2564
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2564 21:10:57 น. 15 comments
Counter : 1574 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณทนายอ้วน, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณThe Kop Civil, คุณกะว่าก๋า, คุณmultiple, คุณSertPhoto, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณนกสีเทา, คุณเจ้าการะเกด, คุณNoppamas Bee, คุณStand by bowky, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณnonnoiGiwGiw, คุณkae+aoe


 


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:11:24:03 น.  

 
โคราชนี่ทำอะไรก็ปังหมดเลยครับ จังหวัดใหญ่ที่น่าอยู่อีกจังหวัด ผมชอบมากครับ

จากบล๊อก
แพ้ขุยผ้านี่หลายครั้งแล้วครับ แพ้ทีแพ้เยอะเลย


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:11:29:40 น.  

 
อยากให้โควิดหมดไปไว ๆ นะครับ การท่องเที่ยวบ้านเราจะได้กลับมาบูมอีกครั้งครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:14:32:29 น.  

 
กิจกรรมดีดีแบบนี้
ขอให้ประสบความสำเร็จ
มีคนดูงานเยอะๆนะครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:17:45:23 น.  

 
จริงๆ ความรู้เรื่อง ศิลปะ ในบ้านเรา จำกัดอยู่ในวงแคบมากเลยนะครับ มีกิจกรรม ที่มีผลงานดีๆ
อย่างนี้ มาแสดง ช่วยเปิดโลกท้ศน์ ได้แยะเลยนะครับโดย: multiple วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:19:26:07 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - หมู่บ้านมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี ด้วยนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:20:33:51 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีครับ


โดย: SertPhoto วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:22:22:34 น.  

 
พี่อุ้มรีวิวได้น่าสนใจ
จนิยากเห็นชิ้นงานศิลปะ
อยากไปดูค่ะ


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:22:32:08 น.  

 
อยากไป


โดย: นกสีเทา วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:22:34:55 น.  

 
อยากไปโคราชจุง


โดย: เจ้าการะเกด วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:22:36:58 น.  

 
ศิลปะสร้างชาติ


โดย: Noppamas Bee วันที่: 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:22:38:52 น.  

 


"ขอเชิญชวนพี่น้องทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ
ตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ถือว่าครั้งนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเรานี้
จะเปิดพื้นที่ทางด้านศิลปะเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีโอกาสได้พบเจอศิลปินที่มีชื่อเสียง
ระดับ World Wide ทั่วโลก"

น่าไปเที่ยวค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา:2:50:35 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา:6:20:55 น.  

 
ขอบคุณที่ไปส่งกำลังใจให้นะคะพี่


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา:14:32:10 น.  

 
เพิ่งไปโคราชมาค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา:21:33:26 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 118 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
18 พฤศจิกายน 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.