"จุรินทร์” ประกาศความสำเร็จ จัดงานบางกอก เจมส์ ครั้งที่ 67 อย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 2 ปี“จุรินทร์”ประกาศความสำเร็จ
การจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 67 อย่างยิ่งใหญ่
หลังจัดงานเต็มรูปแบบออฟไลน์เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี เ
ผยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า 1,020 บริษัท
คาดมีผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกว่า 15,000 ราย
ตั้งเป้าทำยอดซื้อขายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยว่า
ในการแถลงความสำเร็จงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
(Bangkok Gems and Jewelry Fair: BGJF)ครั้งที่ 67
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 – 7 อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีแถลงความสำเร็จงาน BGJF ครั้งที่ 67 ในวันนี้
โดยช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
เผชิญความท้าทายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
การระบาดของโรคโควิด-19
ที่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจัดงานในรูปแบบออฟไลน์ได้
รวมถึงต้นทุนโลจิสติกส์ ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ได้ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์จึงได้ปรับรูปแบบการจัดงาน BGJF
ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริง
เพื่อให้สามารถเดินหน้าการจัดงานได้ต่อไป
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานแสดงสินค้าจิวเวลรี่เสมือนจริงครั้งแรกของโลก
โดยจัดมาแล้ว 2 ครั้ง
สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายผ่านการจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ครั้งละกว่า 500 ล้านบาทสำหรับการจัดงาน BGJF ครั้งที่ 67 ที่กลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง
นับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่มาร่วมงาน
โดยมีผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาจัดแสดงสินค้า
จำนวน 1,020 บริษัท พื้นที่ 2,004 คูหา
โดยในจำนวนนี้เป็นผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) จากต่างชาติมากกว่า 168 บริษัท
ซึ่งจำนวน Exhibitor ทั้งไทยและต่างชาติในการจัดงานครั้งนี้มีจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 30

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
“ผู้ชมงานจากทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมงานมีจำนวนกว่า 15,000 ราย
โดยเฉพาะผู้ซื้อจากเอเซียใต้ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง
ที่ลงทะเบียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก
โดยคาดว่าจะมียอดการซื้อขายภายในงานสูงถึง 3,000 ล้านบาท
ซึ่งจะช่วยส่งผลให้การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 20 ตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน
ผมจึงได้มอบนโยบายให้เร่งรัดการส่งออกเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่สำคัญของโลก
โดยมุ่งเน้นรักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ และฟื้นฟูตลาดเก่า
ที่เคยเป็นตลาดสำคัญ
รวมทั้งใช้ยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
กับตลาดเป้าหมาย
ด้วยการจัดทำ Mini FTA ที่ลงลึกระดับเมือง รัฐ มณฑล
ที่มีศักยภาพ
โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ว่าด้วยการเป็นพันธมิตร ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
กับเมืองโคฟุ จังหวัดยามานาชิ ซึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564
เพื่อเสริมศักยภาพของกันและกัน
ในการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของทั้ง 2 ประเทศ
อนึ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของไทย
สามารถทำรายได้เข้าประเทศในปี 2564 เป็นอันดับ 9
คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาท
และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
เนื่องจากมีผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในอุตสาหกรรมถึงกว่าร้อยละ 90
มีการจ้างแรงงานในห่วงโซ่อุปทานถึงกว่า 664,000 คน
และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ยังมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ทั้งความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
ช่างฝีมือที่เปี่ยมทักษะและฝีมืออันประณีตในการคัดสรร
การเจียระไน การขึ้นรูป รวมถึงการออกแบบ
จากศักยภาพดังกล่าว
รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

จากผลการผลักดันการส่งออกเชิงรุกตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29.8
ในปี 2564
ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ถึง 4 เท่า
สามารถนำรายได้เข้าประเทศ 195,000 ล้านบาท
และในปี 2565 ตั้งเป้าไว้ที่ 234,000 ล้านบาท
ซึ่งในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา การส่งออกมีมูลค่าสูงถึง 150,00 ล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.64
ในโอกาสนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
แสดงความยินดีกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และสถาบันวิจัยและพัฒนอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน
ที่ร่วมผนึกกำลังกันจัดงานนี้จนประสบความสำเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ส่งผลให้งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair
ให้ก้าวขึ้นมาเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเซีย และติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้าCreate Date : 09 กันยายน 2565
Last Update : 10 กันยายน 2565 4:05:07 น. 11 comments
Counter : 873 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปรศุราม, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณhaiku, คุณJohnV, คุณสองแผ่นดิน, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณSweet_pills, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณกิ่งฟ้า, คุณnewyorknurse, คุณtoor36, คุณปัญญา Dh, คุณคนผ่านทางมาเจอ


 
โดย: ปรศุราม วันที่: 9 กันยายน 2565 เวลา:20:56:31 น.  

 


โดย: JohnV วันที่: 9 กันยายน 2565 เวลา:23:20:45 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ร้านจิวเวอรี่เคยเป็นร้านหลักของการท่องเที่ยว
พอเจอโควิดก็กระทบมากจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กันยายน 2565 เวลา:5:25:30 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

ภาพอัญมณีและเครื่องประดับสวยจริงๆค่ะ
น่าภูมิใจในฝีมือการออกแบบและจัดทำของแต่ละแบรนด์ไทยนะคะ


Bangkok Gems and Jewelry Fair
ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสดใสยิ่งขึ้น
ยินดีและภูมิใจที่งานนี้ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกด้วยค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 10 กันยายน 2565 เวลา:8:05:10 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี
เครื่องประดับที่นำมาเสนอบล็อกนี้ แต่ละชิ้นสวย
งามมาก ๆ จ้ะ แต่ก็เหมาะกับคนมีเงินเนาะ อิอิ จึงจะ
มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ ต้องยกย่องคนออกแบบจ้ะ ที่
ออกแบบได้งดงาม เป็นบุญตาของคนที่ได้มาชม
โหวดหมวด ข่าวเด่นประเด็นดัง


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 10 กันยายน 2565 เวลา:9:23:44 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องอุ้ม ขอบคุณที่ไปให้กำลังใจบล็อกตะพาบนะคะ ตามมาชม Bangkok Gems and Jewelry Fair ด้วยค่ะ ชอบดูเพชรนิลจินดามากๆค่ะ 555 แต่ไม่เงินซื้อหรอกค่ะขอได้ชมก็พอนะคะ แต่ละชิ้นสวยงามจริงๆ พี่กิ่งชอบชุด สร้อยเพชรสีชมพูมากเลยค่ะ สวยหวานมากๆแตละชุดมีความสวยไม่ซ้ำกันเลยค่ะ
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ

โหวต Topical Blogโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 10 กันยายน 2565 เวลา:13:53:46 น.  

 

มาชมอัญมณี สวยๆด้วยค่ะ
งามจริงๆ


โดย: newyorknurse วันที่: 11 กันยายน 2565 เวลา:3:02:42 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

แวะมาชมของสวยๆงามๆค่ะ
พรุ่งนี้มาโหวตให้นะคะ

สุขกายสบายใจค่ะคุณอุ้ม


โดย: tanjira วันที่: 11 กันยายน 2565 เวลา:15:07:59 น.  

 
เรื่องนี้ทำได้ดีก็ดีแล้วครับ ส่วนความสำเร็จนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าประสบความสำเร็จหรือไม่

ขอบคุณที่แวะมาโหวตให้หมวดการศึกษาครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 กันยายน 2565 เวลา:16:48:20 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำครับ


โดย: ปัญญา Dh วันที่: 11 กันยายน 2565 เวลา:22:26:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

เครื่องประดับสวยๆทั้งนั้น..

มองเพลินเลยจ๊ะ..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:12:09:57 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 118 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กันยายน 2565
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
9 กันยายน 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.