มิชลินไกด์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 เปิดตัว 4 จังหวัด ตัวแทนภาคอีสานมิชลิน ไกด์ รุกก้าวสู่ปีที่ 6 ด้วยการขยายขอบเขตการคัดสรรร้านอาหารครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “ภาคอีสาน” ของไทย
ได้แก่ นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี และ ขอนแก่น
เปิดตัว 4 เมืองตัวแทนภาคอีสาน
ที่คู่มือมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ปี 2566 จะเข้าดำเนินการสำรวจ คัดเลือก และจัดอันดับร้านอาหารต่อไป

มิชลิน ไกด์’ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ร่วมแถลงข่าวการขยายขอบเขตคัดสรรร้านอาหารเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ “ภาคอีสาน”
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของไทยครอบคลุม 20 จังหวัด
โดยคู่มือมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นฉบับที่ 6 ของไทย
และมีกำหนดเผยแพร่ปลายปี 2565 นี้
ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น
เป็น 4 เมืองตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จะสะท้อนอัตลักษณ์อาหารอีสานที่โดดเด่นและมีรสชาติจัดจ้าน
ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

อาหารอีสานมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรเขมรโบราณ
รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยทุ่งหญ้าและผืนป่าบนที่ราบสูงและเทือกเขา
ซึ่งเหมาะกับการทำปศุสัตว์

นอกจากนี้ภาคอีสานยังเป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพสูง
ทั้งข้าวหอมมะลิที่โด่งดังไปทั่วโลกและข้าวเหนียว
อาหารอีสานส่วนใหญ่จะไม่ใช้อาหารทะเลเป็นวัตถุดิบ
เนื่องจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ไม่ติดกับทะเลหรือมหาสมุทร
แต่เนื่องจากภูมิภาคนี้มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน
โดยเฉพาะแม่น้ำแม่โขง จึงมีปลาน้ำจืดจำนวนมากให้เลือกใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารมร.เกว็นดัล ปูลเล็นเนค
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ทั่วโลก
เปิดเผยว่า
ผู้ตรวจสอบของมิชลินประทับใจในอาหารอีสานที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและรสชาติจัดจ้าน ซึ่งแม้จะใช้วิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นการต้ม, ย่าง, นึ่ง หรือตุ๋นด้วยไฟอ่อน (Slow Cooking) แต่กลับให้รสชาติที่ลึกซึ้งและซับซ้อน ทั้งยังมีเทคนิคการถนอมอาหารที่ถือเป็นจุดเด่นของอาหารอีสานและแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านในการหมักดองปลาและผักตามฤดูกาลให้สามารถเก็บไว้ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้นานขึ้น โดยมีเครื่องปรุงรสพื้นฐานในครัวอีสานอย่าง “ปลาร้า” ที่ทำจากการนำปลาในท้องถิ่นมาหมักกับเกลือและข้าว เป็นวัตถุดิบยอดนิยมที่ใช้ใส่ในอาหารและน้ำจิ้มต่างๆ แทบทุกจาน ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่ปี 2555

“นอกจากอาหารที่โดดเด่นและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้ว
ปัจจุบันยังมีเชฟชาวอีสานจำนวนมากที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอาหาร
จากร้านอาหารชื่อดังในต่างประเทศกลับมาเปิดร้านอาหารของตนเองที่บ้านเกิด
เชฟเหล่านี้ไม่เพียงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับอาหารอีสาน
โดยเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยทักษะที่ตนเองสั่งสมมานาน
แต่ยังช่วยกำหนดมาตรฐานใหม่ให้อาหารท้องถิ่นมีคุณภาพสูงมากขึ้น
ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
จะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องการลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน
ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนและธุรกิจร้านอาหารภายในท้องถิ่นนายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
การจัดทำคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ประเทศไทยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน
ททท. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหาร
โดยจำนวนร้านอาหารในคู่มือฯ ที่เพิ่มขึ้นทุกปี
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรุกดำเนินการสำรวจพื้นที่ใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
เพื่อค้นหาร้านอาหารที่ดีที่สุด
และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บรรดาร้านอาหารต่าง
พยายามพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของมิชลิน ไกด์
ยังช่วยให้เกิดการรับรู้และสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในวงกว้างมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบคู่มือ มิชลิน ไกด์ประเทศไทย ฉบับปฐมฤกษ์ ปี 2561
กับคู่มือฉบับล่าสุด ปี 2565 พบว่าจำนวนร้านอาหารทั้งหมดในเล่ม
เพิ่มขึ้นจาก 126 ร้าน เป็น 361 ร้าน
ในจำนวนนี้เป็นร้านที่ได้รับดาวมิชลินเพิ่มขึ้นจาก 17 ร้าน เป็น 32 ร้าน
และร้านที่ได้รับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ จาก 35 ร้าน เป็น 133 ร้าน
ขณะที่ขอบเขตพื้นที่ในการเข้าไปดำเนินการคัดสรรและจัดอันดับร้านอาหารในแต่ละปี
ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
จากที่คู่มือฉบับปี 2561 ครอบคลุมเฉพาะเขต “กรุงเทพมหานคร”
จนล่าสุดคู่มือฉบับปี 2565 ครอบคลุมถึง 5 จังหวัด
ได้แก่ “กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ตและพังงา”ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพสูง ทั้งในแง่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ตลอดจนเสน่ห์ของวิถีชาวบ้าน
นอกจากการเดินทางตามรอยร้านอร่อยในภาคอีสาน
ที่คู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ คัดสรรมาให้แล้ว
นักเดินทางทุกวัยยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวหลากรูปแบบ
อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
และได้รับเลือกเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ภาคอีสานยังมีสินค้าประเภทอาหารและหัตถกรรมที่โด่งดังมากมาย
สำหรับเลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก จนได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากถึง 34 รายการ
ผมเชื่อว่าคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ประจำปี 2566
ที่มีกำหนดเผยแพร่ปลายปีนี้ จะทำให้ผู้คนทั่วโลก
ได้รับรู้ถึงบรรยากาศที่โดดเด่นของแวดวงอาหารในภาคอีสาน
และมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้นายชรินทร์ ทองสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เปิดเผยว่า
โคราชเองเป็นเมืองที่มีภูมิปัญญาเรื่องอาหารท้องถิ่นมาอย่างช้านาน
ดูได้จากคำขวัญของจังหวัดนครราขสีมาที่ว่า

"เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"

จะเห็นได้ว่าในคำขวัญมีเรื่องอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เพราะฉะนั้นโคราชย่อมมีภูมิปัญญาในเรื่องของอาหาร
แล้วการที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับเลือกจากมิชลินไกด์ ปี 2566 ให้เป็น 1 ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน
เป็นการยกระดับและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของคนโคราชได้เป็นอย่างดี
โคราชมีผัดหมี่โคราช, ส้มตำโคราช, ขนมจีนประโดก ฯลฯ
นอกจากนั้นมีผสมผสานความเป็นโคราชเข้าด้วยกัน
รับรองว่าโคราชมีของเด่นของดีที่มิชลินไกด์และทีมงาน
จะได้เข้าไปค้นหาอย่างหลากหลาย
ผมคิดว่าโคราชเป็นจังหวัดที่มี GBT อันดับ 1 ของภาคอีสาน
เพราะฉะนั้นเรามีธุรกิจทางการท่องเที่ยวค่อนข้างเติบโต
เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้มิชลินไกด์เข้ามา
จะเป็นช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
และจะเป็นช่องทางในวัฒนธรรมอาหารที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้มาท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างเต็มที่

นายสมศักดิ์ จังตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยว่า
เบื้องต้นต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีมงานของมิชลินไกด์
ที่เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนของจังหวัดทางภาคอีสาน
ต้องกราบเรียนว่าจังหวัดขอนแก่นมีอาหารที่มีรสชาติที่อร่อยมาก
เราเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง
เพราะจังหวัดของเราเป็น SMART CITY และ MICE CITY
ที่ผู้คนเดินทางมาประชุม, สัมมนา และมีการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังและเรามีของดีของเราอีกประการหนึ่งคือเป็นแหล่งที่รับประทานอาหารอร่อย

วันนี้เราถึงจุดหมายปลายทางด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน
และผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เรามีหลากหลายสไตล์
ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่เป็น GI FIOD
นั่นก็คือ ไก่ย่างเขาสวนกวาง หรือข้าวทับทิมชุมแพ ฯลฯ
รวมถึงจังหวัดขอนแก่นเป็นชุมทางใหญ่ที่มีผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ
เลือกประกอบการร้านอาหารที่นี่เพราะว่านักท่องเที่ยวและคนเดินทางมาเยอะ
อาหารประเภทพื้นถิ่นของภาคอีสานของเราก็อร่อย
เรามีอาหาร Fusion Food ซึ่งมีการผสมผสานสิ่งของพื้นถิ่นมาปรุงอาหาร
ต้องถือว่าเป็นโอกาสอย่างดียิ่งสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จะได้ปรับปรุง
และพัฒนาอาหารสู่ระดับโลกโดยใช้อาหารที่มีพื้นฐานอยู่ที่พื้นถิ่นและมีคุณภาพยอดเยี่ยม
ผมเองได้ไปรับประทานในหลายสถานที่
และในขณะนี้ผู้ประกอบการได้มุ่งเน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จะรู้สึกอิ่มเอมใจ
ขอเรียนเชิญทุกท่านมาลองรับประทานอาหารที่จังหวัดขอนแก่น
ไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างเขาสวนกวาง หรือว่าส้มตำหรือว่าข้าวทับทิมชุมแพซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่น
รวมถึง Fusion Food ซึ่งหลักๆ อยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่น
ไม่ไกลจากสนามบิน ไม่ไกลจากโรงแรมที่พัก
มีการผสมผสานอาหารได้อย่างลงตัวและมีหลากหลายประเภทชนิดที่เราคาดไม่ถึงว่า
"ขอนแก่นทำไมมีของดีเช่นนี้แล้วทำไมเราไม่รู้ว่าอาหารดีดีแบบนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับ

นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เปิดเผยว่า
เป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดอุดรธานีรอคอย
ที่ผ่านมาเราได้ติดตามข่าวสารว่าได้มีการไปประเมิน
เพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำในมิชลินไกด์ในภูมิภาคต่างๆ
อาทิ ภาคใต้และภาคเหนือ

อุดรธานีถือเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานที่มีอัตตลักษณ์ในตัวเอง
เราเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เรามีวัฒนธรรมพื้นถิ่นเรามีอาหารเวียดนาม
เพราะฉะนั้นเรามีความหลากหลายในด้านอาหาร
เรามีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดแข็งของจังหวัดอุดรธานี
ในการที่จะนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมา
เพราะจังหวัดอุดรธานีมีอาหารที่หลากหลายหลายอย่างมีรสชาติอร่อยและเป็นที่นิยม
เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดในเรื่อวของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดอุดรธานี
มาพักผ่อนม่กขึ้นและจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดอุดรธานีมากขึ้น
ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดอุดรธานีรอคอยครับ

จังหวัดอุดรธานีเองจะต้องสร้างให้เกิดมาตรฐาน
ในการให้บริการทั้งในเรื่องของคุณภาพ ความสะอาด
และรสชาติของอาหาร ตลอดทั้งราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
การจัดสถานที่ให้มีความสะดวก ปลอดภัย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมแรงร่วมใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ

มิชลินไกด์เป็นรางวัลระดับนานาชาติก็ว่าได้
เพราะฉะนั้นการที่หน่วยยริการ, ร้านอาหาร
หรือสถานผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลนี้ถือเป็นเครื่องการันตี
และเดี๋ยวนี้นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวไม่ได้ไปชมเฉพาะสถานที่
ไม่ใช่ไปชมแค่วัฒนธรรม แต่เราเจาะลึกลงไปถึงอาหาร
เพราะวันหนึ่งต้องรับประทานอาหารถึง 3 มื้อ
เพราะฉะนั้นจังหวัดอุดรธานีพร้อมที่จะนำเสนออาหารให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเดินทาง
ทั้งในเรื่องชนิดของอาหาร, รสชาติของอาหาร
และเรื่องของลักษณะสัญชาติที่เกิดอาหาร ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าเวียดนามหรือลาว หรืออาหารพื้นถิ่นอีสานครับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เปิดเผยว่า
จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ เป็นเมืองหลักของอีสานใต้
การที่เราได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทาง ททท.ให้ได้รับมาตรฐานมิชลิน เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง
เพราะว่าจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวทางภาคอีสาน
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สำคัญที่ผู้เดินทางเลือกมาอุบลฯ
หากเราได้รับมิชลินไกด์แน่นอนว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้มาสัมผัสลิ้มรสอาหารอร่อยของจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีพรมแดนที่ติดกับประเทศหลายเพื่อนบ้าน
และทั้งวัฒนธรรมที่เราได้รับจากเวียดนาม, เขมร และสปป.ลาว
ตลอดทั้งไทยเราเอง ทำให้เรามีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของอาหาร
รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับเลือกในครั้งนี้

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีในตอนนี้
ก็จะต้องมากราบพระมาไหว้พระและแวะรับประทานอาหารกัน
อุบลเป็นนครแห่งก๋วยจั๊บครับ
ก๋วยจั๊บที่อุบลฯ มีประวัติที่ยาวนานมากเป็นร้อยร้อยปี
แต่ละร้านมีความโดดเด่นในเรื่องของน้ำซุป เรื่องเส้น เรื่องเครื่องปรุง
เรื่องเคียงที่ใส่ในก๋วยจั๊บ
เรามีก๋วยจั๊บตอนเช้า ก๋วยจั๊บตอนเที่ยง และก๋วยจั๊บตอนเย็น


ขอขอบคุณ
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
Create Date : 27 เมษายน 2565
Last Update : 7 พฤษภาคม 2565 2:59:48 น. 18 comments
Counter : 983 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณmultiple, คุณกะว่าก๋า, คุณปัญญา Dh, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณเริงฤดีนะ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณปรศุราม, คุณตะลีกีปัส, คุณนกสีเทา, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณSleepless Sea, คุณtoor36, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณInsignia_Museum, คุณSweet_pills, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณTui Laksi, คุณJohnV, คุณnewyorknurse


 
พี่อุ้มสุดยอด
ขอบคุณสำหรับข่าวสารดีดีค่ะ


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:2:43:00 น.  

 
โอ้ อ่านแล้ว หิว เลยนะครับ555

อาหารอีสาน อร่อย รสชาติแซ่บหลาย ยิ่งใส่น้ำวิเศษ ปลาร้า ลงไปด้วย นี่สุดยอดมาก

โคราช อุบล อุดร ขอนแก่น
ของอร่อยแยะ แถมที่เที่ยวก็อเมซิ่ง จิงเกอเบลล์ น่าไปขับรถเที่ยวแวะกิน ของอร่อย ตามบัญชี ‘บิบ กูร์มองด์’

โดยทั่วไป นี่ ถ้ามิชลินปกติ ราคาจะแพงมาก ‘บิบ กูร์มองด์’ราคาย่อมเยา ลงมานิด ที่ อ.เต๊ะ เคยกินในกรุงเทพก็มีแต่ ข้าวเหนียว
มะม่วง ก.พานิช ที่เหลือ ต้องอาฆาตเอาไว้ เจอเมื่อไหร่ โดนแน่นะครับ555โดย: multiple วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:5:58:10 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ร้านไหนได้รางวัล
รับรองลูกค้าเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:6:35:27 น.  

 
อุ๊ยตาย..ว้ายกรี๊ด
เจอคุณบุ้ง Close To Heaven
เพื่อนบล็อกคนเก่งด้วย
เริดๆๆๆโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:8:56:41 น.  

 
ของดีของอร่อยมีทุกจังหวัด
แต่ขาดการประชาสัมพันธุ์

**ได้เห็นเพื่อนบล็อกด้วยค่ะ อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:9:06:27 น.  

 
พิมพ์เกินค่ะ ... ประชาสัมพันธ์


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:9:08:02 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

มีร้านมิชลินที่กินประจำที่ภูเก็ตค่ะ อร่อยจัดจ้าน ราคาสบายๆ ให้อาหารเยอะมาก กุ้งหอยปูปลา สด


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:9:54:13 น.  

 
เท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย
อาหารไทยด้วย
เริ่ด


โดย: นกสีเทา วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:10:50:37 น.  

 
ผมมี S.spellegrino ติดตู้เย็นตลอดครับ สดชื่นมาก ๆ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:16:15:35 น.  

 
งานดี แถมได้กินอาหารอร่อยด้วย น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะพี่อุ้ม


โดย: sawkitty วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:16:52:19 น.  

 
สวัสดีครับ

เป็นการประชาสัมพันธ์
อาหารไทยอร่อยๆให้คนได้รู้ครับ


โดย: Sleepless Sea วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:17:09:24 น.  

 
ร้านที่ได้รางวัล น่าจะดึงดูดลูกค้าเพิ่มได้อีกหลายเลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:20:55:50 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม

ขนมสีเหลืองๆ (ผมเรียกชื่อไม่ถูก) น่ากินมากๆ ครับ)

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:21:22:33 น.  

 
ยินดีล่วงหน้ากับร้านที่ได้รับการคัดเลือกค่ะคุณอุ้ม

อาหารสวยมาก
ดีใจได้เห็นภาพน้องบุ้งด้วยค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 28 เมษายน 2565 เวลา:8:55:25 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

ดีจัง..ได้เจอน้องบุ๊งด้วยโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 28 เมษายน 2565 เวลา:18:10:28 น.  

 
ยอดเยี่ยมมากค่ะ
เจอคุณบุ๋งด้วยนะคะ
เธอไม่เขียนบล็อกซ๊ะแร๊วป่ะค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 28 เมษายน 2565 เวลา:22:30:33 น.  

 


โดย: JohnV วันที่: 28 เมษายน 2565 เวลา:23:16:18 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 1 พฤษภาคม 2565 เวลา:4:31:22 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 119 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
เมษายน 2565
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
27 เมษายน 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.