จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ปี 2564 วันที่ 17-26 ธันวาคม 2564จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแถลงข่าวงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564
เชิญชวน “ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วิถีใหม่ New Normalเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม 2564
นายวีระชัย นาคบาศ นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2564โดยมีนายยุทธนา วรรณ โพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาMr. Fabian Mosquera Asian Country Managing Director
และนายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ผู้ร่วมการแถลงข่าว ณ บริเวณวัดพระราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดเผยว่า
สำหรับการจัดงานในปีนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอนุธยา
ได้รับการร่วมแรงร่วมใจด้วยดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและพี่น้องประชาชน
สำหรับมาตรการในการควบคุมโรคโควิด-19
เราได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่จะต้องมาท่องเที่ยวภายในงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"
จะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมงานก็ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
และมีการใส่แมสก์ และมีเว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ
ส่วนรูปแบบการจัดงานก็คล้ายๆ กับปีที่ผ่านมา
แต่ปีนี้จะพิเศษกว่าตรงที่มีการแสดงแสงสีเสียงที่ตระการตาเป็นอย่างยิ่ง
ขอเชิญข่วนมาท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วิถีใหม่ New Normal
ในวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ขึ้นตั้งแต่ปี 2534
เพื่อเฉลิมฉลองที่ UNESCO
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 30สําหรับความพิเศษของงานปีนี้ ได้เน้นการเฉลิมฉลองครบ 3 ทศวรรษ แห่งการเป็นเมืองมรดกโลก
โดยกําหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564 (รวม 10 วัน 10 คืน)
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการตอกย้ำให้โลกรู้ว่าอยุธยามีดี
ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย
พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยขอเชิญชวนแต่งกายผ้าไทยร่วมประกาศกึกก้องความเป็นเมืองมรดกโลก
ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุม โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19)

ซึ่งมีกำหนดการจัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
และรำบวงสรวงถวายพระเจ้าอู่ทอง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564
และจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.
เริ่มด้วยขบวนแห่สุดอลังการรวม 8 ขบวน 8 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัยพระเจ้าอู่ทอง สมัยเจ้าสามพระยา สมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สมัยพระนเรศวรมหาราช สมัยพระเจ้าทรงธรรม สมัยพระนารายณ์ สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
และสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยจัดรูปขบวนเริ่มต้นจากบริเวณ สี่แยกคลองมะขามเรียง
มุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)
และจะมีพิธีเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2564
ในเวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าบึงพระราม
พิธีเปิดการแสดง แสง-เสียง ณ ลานการแสดง แสง-เสียง บริเวณด้านหลังวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายอภิวัฒน์ ทับทิมโต
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
เปิดเผยว่า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาล
ให้เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึ่งจริงๆ ประชากรในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองมากกว่า 80% แล้ว
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลได้ผ่อนคลายให้เดินทางท่องเที่ยวได้
จะเห็นได้ว่าในทุกวันศุกร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พระทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มีการเดินทางเข้ามาแล้ว ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA 115 แห่ง
และได้รับมาตรฐาน SHA plus อีก 27 แห่ง
ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครพระนครศรีอยุธยา ในปีนี้เป็นปีที่ครบ 30 ปี
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ของการได้รับรางวัลยูเนสโกที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


และตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564-26 ธันวาคม 2564
ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"
มีการแสดง มีตลาดนัดย้อนยุค มีของดีของเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี LIGHT & SOUND
อยากจะขอเรียนเชิญมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และนอกจากนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 5 จังหวัด สถานที่ที่จัดงาน
Countdown2022
โดยงานนี้ต่อจากงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564-31 ธันวาคม 2564
อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานอยุธยามรดกโลกแล้วต่อด้วย Countdown2022 เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

นอกจากนั้นเรายังมีร้านกาแฟเก๋ๆ ที่ตอนนี้ขึ้นชื่อก็คือ "ปรางค์วิว"
เป็นห้องกระจกอยู่ตรงหน้าพระปรางค์
มาถ่ายรูปมาเช็คอินเพราะกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง
แล้วเรายังมีร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำมีกุ้งแม่น้ำมีกุ้งเผา

สำหรับกิจกรรมต่อไปในต้นปีก็คือ เ
รายังมี "วันมวยโลก" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2565
เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของนายขนมต้ม
จะมีลูกศิษย์มาจากทั่วโลกมาไหว้ครูมวยไทย
ขอเรียนเชิญมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#​เที่ยว​ใกล้​เที่ยว​ง่าย​สไตล์​ภาค​กลาง
#​เที่ยว​ภาค​กลางAmazingยิ่งกว่า​เดิม #TATAyutthayaขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
BG : โอน่าจอมซ่าส์ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 09 ธันวาคม 2564
Last Update : 21 ธันวาคม 2564 10:54:03 น. 7 comments
Counter : 1379 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณเริงฤดีนะ, คุณThe Kop Civil, คุณทนายอ้วน, คุณnonnoiGiwGiw, คุณkae+aoe, คุณกิ่งฟ้า, คุณtoor36, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณไวน์กับสายน้ำ


 

งานนี้น่าไปเที่ยวจัง


โดย: newyorknurse วันที่: 9 ธันวาคม 2564 เวลา:3:27:15 น.  

 
อยุธยากลับมา in trend
ไปๆเที่ยวกันค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 ธันวาคม 2564 เวลา:7:00:26 น.  

 
อยุธยาน่าเที่ยวจริง ๆ ครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 9 ธันวาคม 2564 เวลา:8:47:02 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องอุ้ม งานนี้น่าไปเที่ยวจังเลยค่ะมีตั้ง 10 วันเที่ยวจนคุ้มเลยนะคะ
ขอบคุณที่ไปชมขนมปังหน้าหมูค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 9 ธันวาคม 2564 เวลา:13:08:17 น.  

 
ช่วงอยุธยาฟีเวอร์รึไงเนี่ยะ ช่วงนี้เพื่อนๆ บล็อกหลายคนก็แนะนำอยุธยากัน


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 9 ธันวาคม 2564 เวลา:13:43:47 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม

ตามมาเที่ยวด้วยครับ
ชอบบรรยากาศจังครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 9 ธันวาคม 2564 เวลา:21:48:24 น.  

 
ลงทุนทรัพย์เยอะมากนะครับ คงเตรียมการท่องเที่ยวได้แล้ว..


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 10 ธันวาคม 2564 เวลา:10:08:25 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 119 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2564
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
9 ธันวาคม 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.