ขอเชิญชวนมาร่วมงานบุญอันยิ่งใหญ่สร้าง พระพุทธรัตนสังขละบุรีศรีสุวรรณ พระคู่เมืองสังขละบุรีนางณฐิสิณี เต็งเที่ยง
ผู้ประกอบการโรงแรมพรไพลินริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เปิดเผยว่า
วันนี้เป็นวันบวงสรวงพระพุทธรัตนะสังขละบุรีศรีสุวรรณ (พระแก้วขาว)
ซี่งเป็นการเปิดทิศเปิดทางเปิดที่ในการเริ่มสร้าง
พระองค์นี้ใช้ระยะเวลาโครงการนี้ประมาณ 5 ปี นับจากวันนี้เป็นวันแรก
พระองค์นี้ที่จะสร้างมีหน้าตัก 18 เมตร สูง 14.5 เมตร
เราได้พระเทพพรหมโมลี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และยังได้มูลนิธิหัตถาธรรมมาร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้
ก็ขอฝากเชิญชวนพี่น้องทุกๆ คน
มาช่วยกันในการสร้างพระคู่บ้านคู่เมืองของสังขละบุรีในครั้งนี้
ขอให้ทุกท่านติดตามบุญในครั้งต่อๆ ไปได้
จะมีตั้งแต่เรื่องของการวางศิลาฤกษ์อีกครั้งหนึ่ง

ขอขอบคุณพี่น้องชาวสังขละบุรี
เรียกว่าชาวกะเหรี่ยงออกมาทุกหมู่บ้านเลยวันนี้มากันทุกหมู่บ้าน
ได้เห็นแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากันล้นหลาม
ดิฉันดีใจมากๆ และเพื่อนก็มากันทุกคนขอบคุณนะคะ

ดร.หัตถา เลขจิต
ประธานมูลนิธิหัตถาธรรม
เปิดเผยว่า
พิธีในวันนี้ผมได้มาบวงสรวงสักการะพระพุทธรัตนะสังขละบุรีศรีสุวรรณ (พระแก้วขาว)
ผมมาขอพรเทพเทวดาในสถานมณฑลวัดศรีสุวรรณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นการสร้างพระแก้วองค์ใหญ่ที่สุด
ถือว่าเป็นแบบที่ได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบที่สวยสดงดงาม
ซึ่งจะเป็นจุดที่จะมาเช็คอินและสามารถที่จะมาขอบารมีท่านได้
เพราะว่าการสร้างพระแก้วอานิสงค์ท่านเยอะมีบุญมาก
ครั้งนี้เป็นการบอกกล่าวเทวดา
ครั้งต่อไปจะเป็นการบอกกล่าวศรีบูริยเทพเทวดาจะมีการวางศิลาฤกษ์

ในส่วนที่ผมมาวันนี้ผมได้มีการบวงสรวงศรีครุเทพเทวดา
เพื่อมาปกปักษ์รักษาในมณฑลพิธีวัดศรีสุวรรณ
เพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวสังขละบุรีและพุทธศาสนิกชน
โดยเฉพาะวันนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดี
ที่มีหลายเผ่าชนหลายชาติพันธุ์ที่มีโอกาสได้มาร่วมบุญกัน
มูลนิธิหัตถาธรรมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

ขอเรียนเชิญญาติโยมทั่วทิศทั่วไทยเหนือใต้ออกตกมาทำบุญร่วมบุญกัน
เพราะการทำบุญในครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมบุญอันยิ่งใหญ่
ที่วัดศรีสุวรรณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
และในเร็วๆ วันนี้ก็จะมีการจัดสร้างขึ้นะครับ

ณ มณฑลพิธีวัดศรีสุวรรณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้เข้าร่วมงานก่อนจะเข้าวัดศรีสุวรรณจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและมีบุคคลากรแพทย์จากโรงพยาบาลสังขะละบุรี
มาเตรียมพร้อมให้การดูแลในเรื่องสุขอนามัย
เพื่อสร้างมั่นใจและความปลอดภัยในพื้นที่การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธบูชาที่ยิ่งใหญ่
ในอดีตกาลพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า
"พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต"
แปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"
เพราะพระพุทธรูป หมายถึงรูปที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดังนั้น ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง
อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา
และเมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี
อีกทั้งเมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา
เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพาน
เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่น
จิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอ
ถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน
ฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหนก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธา

ดังนั้นก่อนที่จะทำการบวงสรวง พระพุทธรัตนะสังขละบุรีศรีสุวรรณ (พระแก้วขาว)
คุณแจ็ค-ณฐิสิณี เต็งเที่ยง
ผู้ประกอบการโรงแรมพรไพลินริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ผู้เป็นหัวเรือใหญ่
จึงได้ไปขออนุญาต ณ "ศาลพ่อปู่ใหญ่" เสียก่อน
ที่ขาวสังขละบุรีบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักแลกระเหรี่ยงอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาช้านาน
คนกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ระหว่างพรมแดนไทย-พม่ามาประมาณ 600-700 ปีมาแล้ว
ระหว่างปี 2509-12

ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา พม่าเข้ายึดครองเมืองหงสาวดี
กะเหรี่ยงหลายกลุ่มอพยพตามมอญเข้ามาสู่ประเทศไทย
โดยให้กะเหรี่ยงอพยพอยู่ที่ ลำห้วยตะเพินคี่ สุพรรณบุรี
ลำห้วยคอกควาย อุทัยธานี, อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

ข้าวซอยกะเหรี่ยง

ชาวสังขละบุรีและพุทธศาสนิกชน รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
ต่างมาร่วมพิธีบวงสรวงสร้างพระพุทธสถาน พระพุทธรัตนสังขละบุรีศรีสุวรรณ
หรือ“พระแก้วขาว”
เพื่อความเป็นสิริมงคล คู่บ้านคู่เมืองสังขละบุรี จ.กาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.19 น.
ณ วัดศรีสุวรรณ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นางณฐิสิณี เต็งเที่ยง ผู้ประกอบการโรงแรมพรไพลินริเวอร์ไซด์รีสอร์ท
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ในฐานะประธานโครงการสร้างพระพุทธสถาน พระพุทธรัตนสังขละบุรีศรีสุวรรณ “พระแก้วขาว”
ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสร้างพระพุทธสถาน พระพุทธรัตนสังขละบุรีศรีสุวรรณ “พระแก้วขาว”

และมี ดร.หัตถา เลขจิต ประธานมูลนิธิหัตถาธรรม เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวง

และมีอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ
ให้เกียรติเป่าขลุ่ยถวายเป็นพุทธบูชาคุณรัชชนก ศรีโลพันธุ์
ศิลปินนักร้องสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์
เปิดเผยว่า
สำหรับงานบวงสรวงเพื่อจะหล่อ "พระแก้วขาว" ของเมืองสังขละบุรี
ตัวนกเองรู้สึกเป็นบุญและดีใจมากๆ
ที่ได้มีโอกาสมาร่วมถวายเสียงในงานวันนี้ด้วย
ต้องบอกว่าเมืองสังขละบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆ ผู้คนน่ารัก
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลายน่าสนใจมากๆ
และโดยเฉพาะ "พระแก้วขาว"
ที่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจและกำลังจะจัดสร้าง ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่และสวยงามมากๆ
ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำให้เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ดีดีแบบนี้ค่ะ

นกเองก็ขอเขิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน
มาร่วมกันอนุโมทนาบุญเพื่อร่วมสร้าง "พระแก้วขาว"
เพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบเนื่องต่อไป
ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะและมีคุณรัชชนก ศรีโลพันธุ์ ศิลปินนักร้องค่าย GMM
มาขับร้องเพลง “พุทธานุภาพ” ถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

ภายในงานมีคณะผู้มีจิตศรัทธาที่มาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
ตลอดพุทธศาสนิกชนชาวสังขละบุรี ชาวกะเหรี่ยง ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมในพิธีบวงสรวง
เพื่อน้อมจิตศรัทธาจัดสร้าง “พระแก้วขาว” เพื่อเป็นคู่ขวัญคู่เมืองสังขละบุรี

ขอขอบคุณ

นางณฐิสิณี เต็งเที่ยง
ผู้ประกอบการโรงแรมพรไพลินริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.หัตถา เลขจิต
ประธานมูลนิธิหัตถาธรรม

นายพูลผล แพทอง
CEO เที่ยวไทย ฯลฯ / ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

นางสาวประคองจิต ไชยชนะ
ที่ปรึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว


Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2565
Last Update : 10 กุมภาพันธ์ 2565 7:16:10 น. 11 comments
Counter : 2085 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnonnoiGiwGiw, คุณThe Kop Civil, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณSleepless Sea, คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณKavanich96


 
อยากไปเที่ยวสังขละเหมือนกันครับพี่ ผมยังไม่เคยไป 555


โดย: The Kop Civil วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:16:40:42 น.  

 
สวัสดีครับพี่อุ้ม

ทุกวัฒนธรรมมีความน่าสนใจ
อย่างวัฒนธรรมชาวมอญ
ก็น่าสนใจหลายๆเรื่องเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:52:53 น.  

 
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ภาพสวยมากค่ะคุณอุ้ม


โดย: Sweet_pills วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:1:22:45 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:5:51:36 น.  

 
ขอบคุณครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:9:55:23 น.  

 


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:13:20:36 น.  

 
ขนมราดด้วยนมข้นหวานดูแล้วหวานน่าดู

อาหารการกินของแต่ละที่ รวมไปถึงประเภณีเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับ ของไทยเราเน้นที่ส่วนกลางมากเกินไป จนทำให้ละเลยในส่วนภูมิภาคหรือชาติพันธุ์


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:15:08:13 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม

เห็นขนมที่ราดนมข้นหวานนั้น น่ากินมากเลยครับ
คุณอุ้มก็หามุมถ่ายรูปได้เก๋เชียว

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล็อกและส่งกำลังใจนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:25:59 น.  

 
สาธุครับ


โดย: SertPhoto วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:39:08 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - วัดเจ้าจันทร์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ด้วยนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:49:41 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:3:28:39 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 119 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2565
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
7 กุมภาพันธ์ 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.