ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อม ชู 3 ส.1 ป.เชียงคานแซนด์บ็อกซ์ พร้อมเปิดเมือง 1 พฤศจิกายน 2564

นายชัยธวัช เนียนศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เปิดเผยว่า
ต้องขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ขอบคุณ ผอ.สมชาย ชมภูน้อย
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ได้นำคาราวานมาส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวพิชิต 20 จังหวัด
มาที่จังหวัดเลยในวันนี้
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดนำร่องในการที่จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เราจะเปิดเมืองอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาเที่ยวเข้ามาชมมาดูอัะไรในจังหวัดเลยไม่ได้
ก็ยังเข้ามาได้นะครับ
เพียงแต่ว่าวันนี้เรามีกฏ กติกา ในการเข้าจังหวัดเลยของเราว่า
ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว มีผลตรวจ RTK72 ชั่วโมง
หรือแม้กระทั่งยังไม่ได้ตรวจอะไรเลยก็ยังเข้ามาได้
ขอความร่วมมือว่าให้มารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้เราได้ประเมินความเสี่ยงนะครับ เป็นกรณีทั่วไปเลยนายสมชาย ชมภูน้อย
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวธนวัน กาสี
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลยสำหรับในส่วนของการท่องเที่ยวที่จะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง
ในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้
เราได้มีการเตรียมการณ์รองรับไว้
ตรงที่ว่า เรามีความโชคดีตรงที่เราถูกกำหนดจากกระทรวงวาธารณสุข
ว่าเราจะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ "อำเภอเชียงคาน"
กำหนดเป็น "เชียงคานแซนด์บ็อกซ์"
เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เราได้ปรับแซนด์บ็อกซ์ที่จะรองรับนักท่อวเที่ยวต่างชาติ
ให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยว
ซึ่งจริงๆ แล้วกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยซ้ำ
นั่นก็คือ "คนไทยด้วยกัน" ไทยเที่ยวไทยนี่แหละครับ
แล้วก็จะนำเอาตัวแซนด์บ็อกซ์กำหนดมาตรฐานในการท่องเที่ยว
ต่างชาติมีจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรเราจะนำมาประยุกต์
โดยนำมาเข้าในคณะกรรมการโรคติดต่อ
เพื่อนำมากำหนดแนวทางและวิธีการอำนวยความสะดวก
หรือการเตรียมการณ์ต่างๆ
วันนี้ก็ต้องเรียนว่า ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างไป
เราสบายใจด้วยซ้ำไป
เพราะว่าเขามีมาตรฐานในการที่จะนำพากลุ่ม หรือกรุ๊ปทัวร์
เข้ามายังจังหวัดเลยของเรา เขาก็ต้องมีมาตรฐานกันพอสมควร
เพียงแต่ว่าเราจะไปเตรียมมาตรการแบบไหนอย่างไร
เพื่อที่จะไปสร้างมาตรการให้นักท่องเที่ยวได้อุ่นใจ
ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไป

อย่างไรก็ตามก็ขอยืนยันว่า "เราพร้อม"
และจังหวัดเลยก็เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตต่างไป
โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงซึ่งมีประวัติศาสตร์กันอย่างยาวนาน
ที่สำคัญต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นที่สุดเลย
เพราะว่านักท่องเที่ยว "เขาพร้อม"
คนต้องการจะมาท่องเที่ยวเขาพร้อมเลย
ฉีดวัคซีนเรียบร้อย มีผลการตรวจมาเรียบร้อยหมด
ของเราก็ต้องมีแบบนั้นเหมือนกัน
ซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ก็มีแนวทาง
และทางจังหวัดเลยก็มีแนวทางกำหนดไว้อย่างชัดเจน
ขอบคุณ ททท. ขอบคุณสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกสมาคม
ที่นำคาราวานเข้ามาในครั้งนี้จะข่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้ที่มากยิ่งขึ้น
เพียงแต่ว่าพื้นที่ที่รองรับอยู่นั้นจะต้องสร้างความมั่นใจ
ผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่า การนำร่องโดย ททท.
ด้วยการนำผู้ประกอบการหรือตัวแทนของผู้ประกอบการมาในครั้งนี้
จะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่พบ สิ่งที่เห็น สิ่งที่เจอ
นำไปเชื้อเชิญ นำไปชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอย่างมากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างในฤดูนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์
จริงๆ ช่วงนี้เป็นจุดพีคที่สุดของจังหวัดเลย
ที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพราะด้วยสภาพภูมิอากาศ
ด้วยสภาพภูมิประเทศในช่วงนี้ เป็นต้นว่า
ในเดือนธันวาคมตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือน
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ นั่นก็คือ
ภูเรือเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ก็จะมีงานดอกไม้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมยันถึงปลายเดือน

ชอบคำนี้ครับ "เลยปลอดภัย สะดวกสบายอย่างที่สุด"
วันนี้จังหวัดเลยเป็นอย่างนั่นจริงๆ ปลอดภัยลำดับแรกก็คือ
1.จากสถานการณ์โควิดถ้าไปดูตัวเลขารติดเชื้อภายในจังหวัดเลยนี้น้อยมาก
น้อยยิ่งกว่าน้อย
2.ความปลอดภัย เราเน้นน้ำตลอดเวลาว่า
นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาในจังหวัดเลยของเรานี้
คือ แขกผู้มีเกียรติ
เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เราบอกไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่า
หัวใจที่สำคัญที่สุดเลยว่า
คนที่จะมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลยนั้น
จะต้อวได้รับ 5 ส.และ 1 ป.
นั่นคือ ส.ตัวที่ 1 คือ สวยงาม นักท่องเที่ยวจะได้รับคำว่าสวยงาม
ส.ตัวที่ 2 คือ ต้องได้รับความสะดวกสบาย
ส.ตัวที่ 3 คือ มีความสะอาดมีสุขอนามัยที่ดี
และป.สุดท้าย คือความปลอดภัย เป็น concept ของจังหวัดเลย
อยู่แล้วครับ

เพราะฉะนั้นยืนยันอยู่แล้วว่า
"ความสะดวกสบาย 3 ส.กับ 1 ป. มีครบถ้วน
แถมให้อีกอย่างหนึ่งว่า ในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยนั้น
นอกจากท่านจะขับรถยนต์ส่วนตัวมาเดินทางในจังหวัดเลย
จะได้มีโอกาสชมภูมิประเทศในระหว่างจุดที่ท่านเดินทางมา
จนถึงจุดหมายปลายทาง
ท่านได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย
แต่ถ้าไม่สะดวกในการขับรถมา
เราก็จะมีเครื่องบิน มี 2 สายการบิน
คือ นกแอร์กับแอร์เอเซีย
นอกจากนั้นรถประจำทางก็มี เพราะฉะนั้นนี่คือความสะดวกสบาย
คนเลยเป็นคนที่เป็นมิตร คนเลยเป็นคนที่มีความน่ารัก
แล้วยังมีความสนใจ ใส่ใจ ให้เกียรติกันและกันกับนักท่อวเที่ยวเต็มที่

ขอขอบคุณ
เพลง : บอกรักเมืองไทย / โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า

 Create Date : 05 ตุลาคม 2564
Last Update : 11 ตุลาคม 2564 12:24:48 น. 15 comments
Counter : 1321 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเริงฤดีนะ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณThe Kop Civil, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณlovereason, คุณnonnoiGiwGiw, คุณสองแผ่นดิน, คุณกะว่าก๋า, คุณSweet_pills, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณmultiple, คุณKavanich96, คุณtoor36, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณnewyorknurse


 
มาติดตามข่าวครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 5 ตุลาคม 2564 เวลา:5:32:28 น.  

 
ไปๆ..ไปเที่ยวเชียงคานกัน

กำลังหาที่เที่ยวช่วงเดือน พ.ย.


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 ตุลาคม 2564 เวลา:6:12:09 น.  

 
จ.นี้ไม่ค่อยได้ไป แต่น่าไปมากเลยค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 5 ตุลาคม 2564 เวลา:8:59:09 น.  

 
อยากไปเที่ยวเลยเหมือนกันครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 5 ตุลาคม 2564 เวลา:11:06:22 น.  

 
ไปกันเลย


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 5 ตุลาคม 2564 เวลา:22:31:33 น.  

 
สวัสดีค่า พี่อุ้ม
นุ่นก็เคยไปเลยอีกตามเคย
อยากไปเชียงคานตั้งแต่ก่อนโควิดค่ะแต่ต้องพับโครงการเที่ยวไปก่อน
ตอนนี้เริ่มเปิดมากขึ้นน่าจะดีนะคะ ยิ่งโปรโมตดียิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เชียงคานแซนด์บ็อกซ์ ก็น่าจะดีนะคะ
ทางนุ่นก็จะเปิดหาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์แต่ตอนนี้โควิดหนักจังน่าจะต้องเลื่อนไปก่อนค่ะ
น่าเที่ยว ภาพสวย ที่เที่ยวน่าไปค่ะ ขอบคุณสำหรับข่าวค่ะพี่อุ้ม


โดย: lovereason วันที่: 5 ตุลาคม 2564 เวลา:22:36:21 น.  

 
เลยพร้อมเปิดเมืองแล้ว
เชียงใหม่ยังเงียบๆอยู่ครับพี่อุ้ม
โควิดยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 ตุลาคม 2564 เวลา:22:57:54 น.  

 
ว้าววว.. อยากลองไปฟังสดๆบ้างจัยเลยค่ะพี่อุ้ม


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 5 ตุลาคม 2564 เวลา:23:42:48 น.  

 
อยากไปเที่ยวภู คิดถึงแต่น้องเสื้อน้ำเงิน เอ๊ย 555 คิดถึงฟ้าใสๆ แดดอุ่นๆ อากาศเย็นๆ
อยากได้รถ 4 wheel ติดสติ๊กเกอร์แบบในรูปด้วย

วัคซีนก็ฉีดครบ 2เข็มแล้ว แต่ atk ไม่อยากโดนแหย่นี่ซิครับ ทำไงดี 555โดย: multiple วันที่: 6 ตุลาคม 2564 เวลา:5:24:50 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ตุลาคม 2564 เวลา:5:27:34 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 7 ตุลาคม 2564 เวลา:4:48:46 น.  

 
ก็ขอให้แผนงานดังกล่าวสำเร็จนะครับ ไม่สำเร็จคราวนี้ความเชื่อมั่นหายเลยนะครับ แถมผู้ประกอบการอาจล้มได้เลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 ตุลาคม 2564 เวลา:16:36:02 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

ตามมาเที่ยวเมืองเลยด้วยคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 7 ตุลาคม 2564 เวลา:16:41:15 น.  

 

มาเที่ยวด้วยค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 10 ตุลาคม 2564 เวลา:4:50:44 น.  

 
สวัสดี

ฉันเป็นมุสลิมที่เรียกผู้คนให้เข้ารับอิสลาม

โปรดดูหน้าของฉัน 👇

https://is1t.blogspot.com/2018/04/blog-post.html

ในนั้นคุณจะพบทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับอิสลาม

ฉันขอให้คุณมีชีวิตที่มีความสุข .... ขอบคุณ


🔴🔴🔵🔴🔴🔴

🔴"ความหมายของชีวิต"🎬👇

https://youtu.be/yPMpqfoiS4A

⚠️🔴⚠️🔵⚠️

🔴ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะทราบว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริงหรือจอมปลอมนั้น เราจงอย่านำอารมณ์ ความรู้สึก หรือประเพณีของเราเองมาตัดสิน เราควรนำเหตุผล สติปัญญาของเรามาใช้จะดีกว่า

⚠️ เว็บไซต์แห่งนี้ จะเป็นการตอบคำถามที่สำคัญบางเรื่องซึ่งมีผู้สนใจสอบถามมา ดังนี้:

1- พระคำภีร์กุรอานที่มาจากพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้นั้น นำมาเปิดเผยโดยพระองค์เองใช่หรือไม่?

2- พระมูหะหมัด คือพระศาสดาที่แท้จริง ที่ประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่?

3- ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงใช่หรือไม่? 👇

🔻หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม 🔻

https://goo.gl/rYBqHe

⚠️🔴⚠️🔵⚠️

⚠️ ตัวอย่างพระดำรัสของพระศาสดามูหะหมัด

🔴 {ยิ้มให้แก่พี่น้องของพวกเจ้าเป็นการทำบุญกุศล...}

🔵 {การกล่าวดีเป็นการทำบุญกุศล}6

🔴 {ผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและวันสิ้นโลก (วันพิพากษา) ควรกระทำความดีต่อเพื่อนบ้านของตนด้วย}

🔵 {จ่ายค่าแรงคนงานก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง}


โดย: islam IP: 51.36.81.15 วันที่: 12 ตุลาคม 2564 เวลา:5:44:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 119 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2564
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
5 ตุลาคม 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.