กรมการพัฒนาชุมชนกับกิจกรรม ม่วนคักฮัก ISAN สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยว สุดยอดภาพถ่ายภาพบรรยากาศเมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
มีงานนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเรียกว่ายกผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาให้ช้อป แชะชิมกันถึง กทม.ที่นี่เลยค่ะและพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ม่วน คัก ฮัก ISAN
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2562อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)ได้มอบหมายให้
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มาเป็นประธานมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย จำนวน 42 รางวัล
แก่ผู้ชะนะการประกวดใน concept ม่วนคักฮัก ISAN
ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ภายใต้แนวคิด "ม่วน คัก ฮัก ISAN"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดขึ้น ในพื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน
ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน
เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นโดยกรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
จากสถิติการท่องเที่ยวปี 2561 พบว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับการประกวดภาพถ่ายเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมแรลลี่ แลนดิ้งทูอีสาน ที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz
เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศไปท่องเที่ยววิถีชุมชนกับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน2. กิจกรรมดาราพาหลง (รัก) เสน่ห์แห่งวิถี We Love ISAN
ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับรายการท่องเที่ยว
โดยพิธีกรพร้อมดารารับเชิญจะพาไปหลงเสน่ห์วิถีชุมชนภาคอีสานกับเหล่าดาราและคนดัง
ที่จะไปเที่ยว ไปกิน ไปนอน
และร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยแบ่งการเดินทางเป็น 5 เส้นทาง 5 คนดัง3. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการกระตุ้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเสน่ห์ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี
ของสถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสาน ด้วยการถ่ายทอดออกมาผ่านมุมมองของตัวเองอีกทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
และเป็นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยว และคนในชุมชน
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นำไปสู่การขับเคลื่อนในด้านการท่องเที่ยว
สร้างรายได้ให้กับชุมชนนายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า
โครงการนี้เรียกง่ายๆ ว่า โครงการ ม่วน คัก ฮัก ISAN
ม๋วน ก็คือสนุกสนาน ส่วนคักก็คืออย่างยิ่งอย่างมาก ฮักก็คือคำว่ารัก ส่วน ISAN ก็คือ 20 จังหวัดของประเทศไทย
ต้องเรียนว่า 20 จังหวัดของประเทศไทยคือประชากรอีสานนี้ 22 ล้านคน
ส่วนลักษณะของคนอีสานนั้นมีความสนุกสนาน ยึดประเพณีวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง
ประเพณีที่ได้มาจากพุทธศาสนาเป็นหลัก แล้วก็มีอารยธรรมใหญ่จากลุ่มแม่น้ำโขงอารยธรรมขอม

สิ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดไป โครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า
โครงการยกระดับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม
โดนเราเอาประเพณีและวัฒนธรรมมาเป็นตัวดึงเอาผู้คนไปเที่ยวใน 84 หมู่บ้าน 20 จังหวัดของภาคอีสาน
ซึ่งเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ
ต้องการดึงผู้คนไปยังเมืองรองและเมืองเล็ก ผุ้คนท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆ มามากล่ะ
ไปเที่ยวดูวิถีที่เป็นเสน่ห์ในหมู่บ้านเล็กๆ ในภาคอีสาน
ซึ่งจะมีทั้งประเพณีทั้งวัฒนธรรม การกินอยู่ การใช้ชีวิต หรืออะไรที่เด่นๆ ของเขา
ก็มีหลายเส้นทางที่จัดกิจกรรมกันไปได้พาสื่อมวลชน พาผู้ร่วมชิงโชคไปยังพื้นที่ใน 5 เส้นทาง
ก็ได้เห็นพื้นที่ของภาคอีสาน ไปในชุมชนอีสานได้ไปกินอาหารของพวกเขา
ได้ไปท่องเที่ยวเห็นหมู่บ้านของเขา ได้เห็นประเพณีของเขา
บางครั้งก็มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วม อย่างที่ผมไปผมได้ไปร่อนทองที่กลางเกาะในแม่น้ำโขง
ที่อ.ปากชม จังหวัดเลย
ผมได้ไปร่อนทองเหมือนแม่บ้านที่มีอาชีพเสริมที่นั่นในการร่อนทอง

ก็ขอเรียนว่าโครงการนี้เป็นการสร้างการรับรู้ให้พี่น้องคนไทยจนถึงนักท่องเที่ยวได้รู้ว่า
อีสานนั้นน่าเที่ยวนะครับ
ประการที่สองมีการรับรู้แล้วมีแรงจูงใจที่อยากจะมาท่องเที่ยวแบบนั้นซึ่งท่านอาจจะไม่เคยเจอ
บางท่านได้ไปทำนากับเขา บางท่านได้ไปทอผ้ากับเขา ได้ไปใช้ชีวิตแบบเขา
ก็จะมีความสุขแล้วก้จะได้เห็นว่าคนอีสานนั้นมีความม๋วน ที่ไม่ใช่ม๋วนธรรมดา ม๋วนคัก
แล้วก็ฮัก ท่านจะเกิดความรักในอีสาน นั่นคือเสน่หืของความเป็น "ม๋วน คัก ฮัก อีสาน"วันนี้เรามีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายด้วย
เพราะว่าอยากให้คนที่ไปเที่ยวได้มีส่วนร่วมเก็บความประทับใจในลักษณะของไปในพื้นที่นั้นแล้วมีอะไรที่ประทับใจก้ถ่ายทอดผ่านจากสายตา ผ่านมุมมองของเขา
ว่าสิ่งที่เขาเห็น อาจจะเป็นวิถีชีวิตการกินอยู่ หรืออาจจะเป็นอาชีพของชาวบ้าน
ประเพณี วัฒนธรรม หรือว่าวัดวาอาราม หรือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านนั้นๆ
เขาถ่ายทอดผ่านสายตาเขาออกมาเป็นภาพถ่าย
รูปที่เด่นๆ จะสวยงามมากจะเห็นได้ว่ารูปที่ชนะเลิศได้ถ่ายทอดนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมท่องเที่ยวนั้นด้วย
โดยการสืบสานของดีดีที่อยากบอกให้โลกรู้ว่า
ของดีดีนั้นเกิดจากประเพณี เกิดจากวัฒนธรรม เกิดจากอัตลักษณ์ จากภูมิปัญญา
บางสิ่งถ่ายทอดมาเป็นสินค้าที่เรียกว่า OTOP หนึ่งจำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
สิ่งเหล่านี้ทำให้พี่น้องได้มีรายได้จากการขายสินค้า OTOP ให้กับนักท่องเที่ยว
กระจายสินค้าออกไปยังนอกพื้นที่ทำให้ผู้คนได้จับจ่ายใช้สอย
แล้วเงินทองจะไหลมาที่หมู่บ้านก็จะทำให้หมู่บ้านนั้นมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ครับเป็นกิจกรรมที่ดีก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่มาร่วมกันตัดสินประกวดภาพถ่าย
กับโครงการนี้ฯ กรมการพัฒนาชุมฃนจัดมา 3 ปีแล้ว
สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และเป็นการเผยแพร่ไปสู่โลกภายนอก
ภาพๆ เดียวมีพลัง มีแรงดลใจ
เหมือนเราเห็นภาพสวยๆ อย่างนี้เราก็อยากไปทำอย่างเขาบ้าง
อยากจะไปกระโดดท่ามกลางท้องฟ้า อยากไปทอผ้า อยากไปดู
อยากไปใส่เสื้อผ้าอันสวยงามอย่างเขาบ้างจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขที่หาได้ในเมืองไทยนะครับเหมือนที่เขาโฆษณาน่ะครับ
เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้เพราะมีสิ่งดีดีอีกมากมาย
ขอเชิญชวนทุกท่านไป "ม่วน คัก ฮัก ISAN" ด้วยกันครับขอขอบคุณ
เพลง : ฮัก ฮัก ฮัก : หนิง ต้นไม้มิวสิค
BG : ญามี่ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 07 สิงหาคม 2562
Last Update : 7 สิงหาคม 2562 9:53:08 น. 18 comments
Counter : 810 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณhaiku, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณmultiple, คุณเนินน้ำ, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณtuk-tuk@korat, คุณSweet_pills, คุณเรียวรุ้ง, คุณวลีลักษณา, คุณสองแผ่นดิน, คุณนกสีเทา, คุณThe Kop Civil, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณJinnyTent, คุณเริงฤดีนะ, คุณnewyorknurse


 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ดีครับพี่
มีกิจกรรมดีดีออกมาเรื่อยๆ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ที่กำลังซบเซาอย่างยิ่งเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:6:30:35 น.  

 
มีแต่ของสวยๆ ทั้งนั้นเลย ฝีมือ อาหารก็น่าอร่อย


โดย: kae+aoe วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:9:11:11 น.  

 
OTOP ไทยเดี๋ยวนี้ดังไกลถึงต่างประเทศเลยครับ
จริงๆ สินค้าเราดีจะตาย แค่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเยอะๆ อ่ะครับ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:10:59:34 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:12:27:10 น.  

 
เอ้า ใกล้ๆบ้าน อ.เต๊ะ แท้ๆ ไม่ได้รู้เรื่องกะเค้าเลย แฮ่ๆ

งานแบบนี้น่าไปเที่ยวมาก ของกินอร่อยๆทั้งนั้น ของใช้ otopก็แยะ แถมได้ชมรูปภาพสวยๆ จากชุมชนต่างๆอีกด้วย เป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมทีเดียวนะครับโดย: multiple วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:13:22:40 น.  

 
เสียดายจังไม่ได้ไปเดินชมงาน


โดย: เนินน้ำ วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:13:46:44 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
ขอบใจอุ้มจ้ะ ที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดของครู ขอให้อุ้ม
น้องสาวที่น่ารัก มีความสุข
ทำงานเขียนบล็อกพาเที่ยวไทย
มาให้ชม ทำให้คนอ่านมีความ
สุขไปด้วย นะจ๊ะ
เมื่อวานไปวัดพระบาทน้ำพุ
ไปบริจาคสิ่งของและปัจจัย ขอ
อนุโมทนาบุญด้วยกันนะจ๊ะ
โหวดหมวด ข่าวเด่นฯ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:13:54:09 น.  

 
ม่วนคัก


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:14:46:02 น.  

 
เพราะผลิตภัณฑ์ OTOP ทำให้เห็นสิ่งดีๆของแต่ละหมู่บ้านนะคะ
น่าภูมิใจกับฝีมือคนไทย
ชื่นชมกับทุกกิจกรรมที่ส่งเสริม OTOP ค่ะคุณอุ้ม


โดย: Sweet_pills วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:16:23:50 น.  

 
ขอบคุณที่นำกิจกรรมดีๆ มาฝากนะคะ อยากไปชิมอะ คงอิ่มพุงกาง แล้วก็เดินชมภาพถ่ายเพลินๆ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:16:29:24 น.  

 
เพลงม่วนแท้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะคุณอุ้ม


โดย: วลีลักษณา วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:19:24:13 น.  

 
ขอบคุณครับ คุณอุ้ม


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 7 สิงหาคม 2562 เวลา:20:35:48 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 สิงหาคม 2562 เวลา:6:19:57 น.  

 
ดีครับ จัดแสดงแบบนี้ ถ้าให้คน
รู้ทั่วไปจะดีไม่น้อย จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดี คนชาว
บ้านจะมีรายได้เพิ่ม


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 8 สิงหาคม 2562 เวลา:9:22:16 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมและจัดทุกๆ เดือนเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 8 สิงหาคม 2562 เวลา:13:19:50 น.  

 
ขอบคุณที่เอาข่าวดีๆ มาบอกกันนะคะพี่

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 8 สิงหาคม 2562 เวลา:16:55:39 น.  

 
ผลิตภัณฑ์โอทอปแต่ละภาค
แต่ละหมู่บ้านน่าสนใจ มีเสน่ห์เฉพาะต้น
น่าส่งเสริมให้เป็นที่ติดตลาด
และมีการจัดงานส่งเสริมเรื่อย ๆ นะคะ


โดย: JinnyTent วันที่: 8 สิงหาคม 2562 เวลา:18:15:38 น.  

 
สุขสวัสดีครับ
หลายๆหน่วยงานช่วยกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
น่ามีจัดสัญจรต่างจังหวัดบ้างครับ
ภาคอิสานไปเที่ยวน้อยมากครับ
ได้ชมภาพก็ผ่านบล็อกเพื่อนๆครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 9 สิงหาคม 2562 เวลา:8:07:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2562
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
7 สิงหาคม 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.