20-24 พ.ย.62 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 #เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 “ตอน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน”
และงานประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม ประจําปี 2562นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เปิดเผยว่า
ทางจังหวัดสมุทรสาครเราจัดงานของดีเมืองสมุทรสาครโดยเฉพาะ
เราเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลหลายอย่างที่ขึ้นชื้อก็คือ "ปลาทู"
เราจะมีการจัดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 ตอน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ณ ริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม ) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่าน
เพราะวันนี้ทั้งผู้บริโภคในภาคกลางและส่วนกลางเดินเข้าไปในตลาดสดหาปลาทูที่อร่อยๆ
ปลาทูที่สดจริงๆ หากินได้ยาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า
เพราะฉะนั้นต้องมาที่วัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาครในวันที่ 20-24 พฤศจิกายน2562
ในวันพรุ่งนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
เพราะเป็นของดีที่มาจากคนจังหวัดสมุทรสาครแน่นอน
โดยเราคัดเลือกเพื่อมาร่วมในงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 โดยเฉพาะ
และมีเมนูหลาหลาย ตลอดทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากปลาทู
พูดง่ายๆ ว่าเห็นแล้วน้ำลายไหล
ผมขอเชิญชวนทุกคนให้มาเที่ยวกันครับ 20-24 พฤศจิกายน 2562
เทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ขอเชิญชวนมางานนี้ครับ

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร
ผู้อํานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
เปิดเผยว่า
ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมพลัง สตรีท่าฉลอม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
กําหนดจัดงานเทศกาลปลาทูอร่อยท่ีท่าฉลอม ครั้งที่ 12 “ตอน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน”
ณ บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร
ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครและตําบลท่าฉลอม
พร้อมทั้งสนับสนุนการประกอบอาชีพ ประมง ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล
รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าวัตถุดิบและอาหารถิ่นที่ผลิตจากปลาทูอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร
ให้เป็นที่แพร่หลายนําไปสู่การสร้างรายได้มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ “สมุทรสาคร”
“สมุทรสาคร” นับว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์น้ําทะเล
จึงทําให้“สมุทรสาคร” มีการประกอบอาชีพด้านการประมงอย่างกว้างขวาง
มีเรือประมงที่ทันสมัยนับพันลําและสามารถจับสัตว์น้ําได้เป็นปริมาณมากที่สุดของประเทศ
จนได้รับขนานนามว่า “ครัวของประเทศไทย”และในส่วนของเมนูปลาทูซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์มากในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
จะเป็นฤดูกาลทางธรรมชาติที่ชาวประมงจะออกเรือจับปลาทูก้นอ่าวไทย
และได้ปลาที่มีคุณภาพดีกลับเป็นจํานวนมากเพ่ื่อมาประกอบอาหารและในปีนี้ไฮไลต์ของงานก็คือปลาทูที่จะนำมาให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม
นอกจากเป็นเมนูปลาทูแล้ว ยังมีการนำปลาทูมาแปรรูป
ทางคณะผู้จัดงานโดยชมรมพลังสตรีท่าฉลอม ได้จัดสรรและคัดหาเมนูเด็ดชวนลิ้มลอง
ปรุงจากปลาทูสดก้นอ่าวไทยในฤดูท่ีอร่อยท่ีสุดมากมายกว่า 30 เมนู
อาทิ สุกี้ปลาทู ส้มตําปลาทู ซาลาเปาไส้ปลาทู ก๋วยเตี๋ยวปลาทู ปลาทูต้มกะทิสายบัว เม่ียงปลาทู ปลาทูลุยสวน
ขนมปังหน้าปลาทู ขนมจีนน้ํายาปลาทู ทอดมัน ปลาทู ฯลฯส่วนกิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจําหน่ายอาหารทะเลราคาย่อมเยา
ทั้งสด แห้ง แช่แข็ง และแปรรูป
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง
และสินค้า OTOP คุณภาพเยี่ยมนอกจากนี้นโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างชาติ
ททท.สนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการอนุรักษ์ในสิ่งที่ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ของชุมชน

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมากมาย
อาทิ แวะกราบหลวงปู่แก้ว ชมวิหารนกนางแอ่น ณ วัดช่องลม
นั่งรถสามล้อถีบย้อนประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอม (สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย)
ชมวิถีชาวท่าฉลอมตลอดสองฝั่ง แวะเที่ยวชมสถานีรถไฟ บ้านแหลม-แม่กลอง
และสักการะบูชาสมเด็จองค์พระปฐมพระพุทธสิขีจักรพรรดิมุนีสัมพุทธชยันตรีศรีสาคร ณ วัดแหลมสุวรรณารามอีกทั้งในช่วงเดียวกันได้มีการจัดงาน “ประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม”
ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2562 ต้ั้งแต่เวลา 05.00 น. – 24.00 น.
ณ บริเวณอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม

ททท.สํานักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12
และงานประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม พร้อมทั้งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชมรมพลังสตรีท่าฉลอม โทร. 0 3449 7099 , 08 6512 6000 , 08 6512 6500 , 08 5375 0044
หรือ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8
E-mail : tatsmsk@tat.or.th
หรือที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยขอขอบคุณ
ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม
เพลง : ท่าฉลอม ศิลปิน ชรินทร์ นันทนาคร
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 19 พฤศจิกายน 2562
Last Update : 26 มกราคม 2563 2:34:35 น. 15 comments
Counter : 998 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณJinnyTent, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณmultiple, คุณhaiku, คุณเรียวรุ้ง, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณสองแผ่นดิน, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณnonnoiGiwGiw, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณtoor36, คุณKavanich96, คุณSai Eeuu


 
โหวตครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา:12:40:55 น.  

 
เห็นปลาทูนี่อยากกินเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา:13:00:08 น.  

 
ขอบคุณที่แจ้งข่าว อยากไปเที่ยวและกินเมนูที่ทำจากปลาทูจ้า


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา:13:08:55 น.  

 
เห็นปลาทูแล้วอยากกินเลยค่ะพี่อุ้ม
ละลานตาไปหมด


โดย: JinnyTent วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา:13:17:20 น.  

 
น่าไปชิมมากเลย ปลาทูสดๆขึ้นจากเรือ ทำอะไรก็อร่อย ที่ อ.เต๊ะ กินบ่อยๆก้ปลาทูทอด กะ น้ำพริกกะปิ ปลาทูต้มกะทิสายบัว ปลาทูผัดพริกแกง โอ๊ย เห็นรูปแล้วน้ำลายไหลเลย 555โดย: multiple วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา:17:18:30 น.  

 
อยากกินปลาทูค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา:21:42:56 น.  

 
สวัสดีครับพี่อุ้ม นี่ผมเพิ่งซื้อปลาทูแม่กลองมาเหมือนกันครับ
มางงตรงที่ซื้อจากนครปฐม ...เอ๊ะ...แม่กลองไม่ได้ผ่านไม่ใช่หรอ 55555

จากบล๊อก
ช่วงนี้ภูมิแพ้ครับ น่าจะพักผ่อนน้อย
แต่ดีขึ้นเยอะแล้วครับผม ^^


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา:22:11:06 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา:6:11:05 น.  

 
อยากกินปลาทูค่ะ


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา:8:04:51 น.  

 
มาแวะชิมทูและโหวตให้พี่อุ้มค้าา


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา:14:02:38 น.  

 
น่าไปแต่เสียดายไม่มีโอกาสไปค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา:22:35:09 น.  

 
ตอนนี้ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปล่ะนะ ช่วยๆ กันซื้อหน่อย เห็นแล้วนึกถึงต้มยำปลาทูเลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา:23:21:08 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

โอ้โห...ปลาทูต้มเค็มอ้อย ของโปรดค่ะ ถ้าอยู่กทม.ไม่พลาดแน่ๆเลย ชอบๆๆๆ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา:10:13:24 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา:3:38:06 น.  

 
https://ttp2900.wixsite.com/liferoad แว่นตากันแสงสีฟ้าราคาถูก


โดย: Life road (สมาชิกหมายเลข 5621827 ) วันที่: 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา:20:41:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2562
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
19 พฤศจิกายน 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.