กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้นแบบจากสภากาชาดไทยวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จำนวน 100 ชิ้น จากสภากาชาดไทย
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน
โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริการ
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน
และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภากาชาดไทยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน
นับเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบและผลิตโดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน
และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ที่ทำการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน
และผุ้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก
โดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้น ทางสายตา (Visual Cues)
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมความมั่นในการก้าวเดิน
และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายยิ่งขึ้น
ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุให้มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกา ผุ้อำนวยการสภากาชาดไทย
พระราชทานนามว่า "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
หรือชื่อไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และกรมกิจการผุ้สูงอายุ
ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย
ประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563การผลิตไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานในครั้งนี้
ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับสภากาชาดไทย
ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย
ที่จะนำงานวิจัยมาพัฒนาประยุกต์ใช้
ขยายผลนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุ
เพื่อยกระดับและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุให้มีความสุขต่อไปนายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
เปิดเผยว่า
โครงการวันนี้ถือว่าเป็นโครงการดีดีอย่างที่ ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวมาแล้ว
ว่าเป็นโครงการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไม้เท้าเลเซอร์
จริงๆ ที่มาอย่างที่คุณหมอกล่าวในห้องประชุมเมื่อสักครู่นี้
เริ่มต้นมาจากการที่คุณหมอเห็นวิวัฒนาการจากผู้ป่วย
แล้วนำมาคิดกำหนดมาเป็นนวัตกรรมแล้วคุณหมอก็นำมาสู่การร่วมบูรณาการ
ร่วมกันกับกรมกิจการผู้สูงอายุ
ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุเรามีแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ในแผนงานบูรณาการนั้นเกิดจากการขับเคลื่อนของหลายๆ กรม หลายๆ กระทรวง
หลายๆ หน่วยงานร่วมกัน
ซึ่งสภากาชาดไทยก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้ามามีส่วนสำคัญในกระบวนนี้
สภากาชาดไทยได้เสนอโครงการไม้เท้าฯ ขึ้นมา
เราก็เล็งเห็นความสำคัญและเป็นประโยชน์กับประชาชน
ในโครงการของการบูรณาการร่วมกัน
ก็ได้รับงบสนับสนุนจากการบูรณาการจากทางราชการไป
โดยที่กรมกิจการผู้สูงอายุก็จะเป็นแม่ข่าย
คล้ายๆ กับเป็นเจ้าภาพหลักในแผนงานบูรณาการเพื่อสังคมสูงวัย
ตรงนี้เราก็ทำงานขับเคลื่อนร่วมกันมาก็เลยทำให้เกิดเป็นไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน
ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย
แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของทางคณะทำงานทั้งหมดว่า
สิ่งนี้นึ้คิดได้จริง ทำได้จริง และเกิดประโยชน์จริง
ขณะนี้ก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน
ที่เป็นผู้ป่วยที่มีลักษณะของการก้าวเดินลำบากหรือว่าเป็นผู้ป่วยทางสมองหรือโรคพาร์กินสัน
ซึ่งคุณหมอก็คิดว่าจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ในเรื่องนี้
ซึ่งทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ต้องขอขอบพระคุณทางสภากาชาดไทย
ขอบพระคุณทางรัฐบาลที่ให้มีแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ขอขอบพระคุณความคิดของคนไทยทุกๆ คนที่ร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง
ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
สิ่งนี้ก็ทำให้เห็นว่าสังคมไทยเราไม่ทอดทิ้งกัน
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุในวันนี้ค่ะขอขอบคุณ
เพลง : อาขยานล้านนา / จรัล มโนเพ็ชร
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า

 


Create Date : 19 มิถุนายน 2563
Last Update : 30 มิถุนายน 2563 5:20:04 น. 16 comments
Counter : 464 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณวลีลักษณา, คุณThe Kop Civil, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณnonnoiGiwGiw, คุณSleepless Sea, คุณสองแผ่นดิน, คุณหอมกร, คุณSai Eeuu, คุณmultiple, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณtoor36, คุณโน้ตตัวดำ, คุณnewyorknurse


 
ใส่หน้ากากผ้าก็ดีไปอย่างนะคะ
นอกจากป้องกันโรคแล้ว ยังลดเครื่องสำอางได้ด้วย


โดย: วลีลักษณา วันที่: 19 มิถุนายน 2563 เวลา:11:38:48 น.  

 
ใส่ใจผู้สูงอายุ ยอดเยี่ยมเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 19 มิถุนายน 2563 เวลา:12:15:19 น.  

 
เป็นโครงการที่ดีๆอีก1โครงการที่ดีมากๆ


โดย: นายเมือง IP: 49.237.19.240 วันที่: 19 มิถุนายน 2563 เวลา:14:28:50 น.  

 
บางครั้งพี่ก็จำเป็นต้องใช้
ไม้เท้าแล้วเหมือนกัน
น่าจะไปขอบริจาคบ้าง อิอิ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมให้กำลังใจนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 19 มิถุนายน 2563 เวลา:16:00:46 น.  

 
เพิ่งทราบว่า มีสิ่งประดิษฐ์แบบนี้
ขึ้นมา คงช่วยคนมีปัญหาการเดิน
แต่จะกระตุ้นแบบไหน คงต้องติด
ตามทางวิดิโอ ให้เห็นของจริง
ต่อไป

แต่ แหะ ๆ ยังไม่อยากใช้นะเออ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 19 มิถุนายน 2563 เวลา:16:05:04 น.  

 
เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อีกหนึ่งประเทศแล้วนะครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มิถุนายน 2563 เวลา:16:15:28 น.  

 
มาชวนไปกินน่องบนอบซอสมะเขือเทศกันครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 19 มิถุนายน 2563 เวลา:16:21:32 น.  

 
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
เสียดายคุณจรัลแกจากไปแล้วนะคะโดย: หอมกร วันที่: 19 มิถุนายน 2563 เวลา:22:25:08 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะ ได้ประโยชน์กับกลุ่มคนที่ถูกมองข้าม


โดย: Sai Eeuu วันที่: 20 มิถุนายน 2563 เวลา:0:45:54 น.  

 
โรคนี้ เดี๋ยวนี้คนเป็นกันแยะนะครับ คนป่วยโรคนี้จะมีปัญหาในการก้าวเดิน

ถ้ามีไม้เท้า ที่มีแสงเลเซอร์ จะทำให้การกะระยะ แม่นยำ ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาการเดิน ติดๆขัดๆได้ดี ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากเลยทีเดียว เยี่ยมเลยนะครับ โครงการดีๆแบบนี้โดย: multiple วันที่: 20 มิถุนายน 2563 เวลา:5:29:59 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเนอะพี่


จากบล็อก.. เพลงเข้ามากค่ะพี่อุ้ม.. อิอิ
กังหันลมที่เขาค้อมีแล้งนะคะพี่
มีมาสักพักแล้ว..
น้องก็เพิ่งจะได้ขึ้นไปดูนี่ล่ะ555โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 20 มิถุนายน 2563 เวลา:6:08:13 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2563 เวลา:7:22:29 น.  

 
มาชมกิจกรรมดีดีค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 20 มิถุนายน 2563 เวลา:16:25:47 น.  

 
เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สูงอายุนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 20 มิถุนายน 2563 เวลา:21:28:37 น.  

 
ก็ถือเป็นโครงการดีๆ ล่ะครับ^^


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 มิถุนายน 2563 เวลา:0:05:54 น.  

 
ขอบคุณ คุณอุ้ม มากนะครับที่เข้าไปให้กำลังใจครับ......


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 21 มิถุนายน 2563 เวลา:18:34:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2563
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
19 มิถุนายน 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.