มางานแถลงข่าว Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017และจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ
ไปสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล”
เพื่อมุ่งหวังให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที
มีความสำคัญเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน
และเกี่ยวโยงตั้งแต่ธุรกิจตั้งแต่ระดับใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
โดยใช้ระบบดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรหรือเครือข่ายระหว่างองค์กร
ซึ่งส่งผลดีให้องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลดังนั้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 ของโรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
มีการแถลงข่าว Mobile Enterprise d-Government Award 2017
เรียกกันสั้นๆ ว่า MEGA 2017หรือในชื่อภาษาไทยว่า
“โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560”สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.หรือ EGA
ร่วมกันกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอุ้มมาถึงห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 ในเวลา 13.00 น.
แวะกินกาแฟและของว่างที่จัดไว้น่ากินเลยค่ะ
เพราะที่โรงแรมพูลแมนขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าอาหารอร่อยทุกอย่าง คอนเฟิร์มค่ะนับเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เกิดนวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการภาครัฐของประเทศไทยอุ้มชอบสโลแกนในปีนี้จังเลยค่ะที่ว่า
"ขับเคลื่อน ค้นคิดนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น กับการพัฒนาโมบายโซลูชั่นภาครัฐ
เพื่ออำนาวยความสะดวกและบริการประชาชนในมิติต่างๆ"
เรียกว่าขยาย Concept ของงาน MEGA 2017 ตีเป็นโจทย์ได้ OK เลยค่ะเพราะโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่
ซึ่งหลายอย่างเริ่มจากนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
และเทคโนโลยีทุกวันนี้ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจขึ้นอย่างมากมาย
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ล้วนมีขีดความสามารถศักยภาพสูงทั้งสิ้น
แต่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนและเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญ
วันนี้โอกาสมาถึงแล้วนะคะ...อย่าพลาดเด็ดขาดอุ้มจึงมาแจ้งข่าว
ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดใน
“โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2560”
หรือ Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017
โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้จับมือร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น
จะต้องเป็นแนวคิดและโครงการพัฒนา Mobile Application
หรือ Web Application ที่รองรับการทำงานบน Mobile Browser เท่านั้นค่ะการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทนิสิตนักศึกษา (สุดยอดแนวคิด) เปิดรับสมัครทุกระดับชั้น
ทำเป็น Proposal เสนอแนวคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนพัฒนาโครงการ
ที่มีแนวความคิดที่เป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน

โดยแนวคิดนี้อาจยังไม่ได้สร้างเป็นผลงานจริงหรืออาจอยู่ในช่วงทดสอบ
แบ่งเป็น 3 รอบ

1) idea proposal 2) idea pitching 3) prototype

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ปฐมนิเทศแนะนำการทำ proposal และแนะนำข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ส่ง Proposal ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกวดสามารถนำชุดข้อมูลใน data.go.th
มาเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาเป็นผลงานการประกวดได้นะคะ
ประเภทนิสิตนักศึกษาปิดรับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 นะคะนี่คือโครงการ ViaBus เป็นนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวะฯ ไอที
ชนะเลิศในฐานะสุดยอดแอปพลิเคชันภาครัฐแห่งปี
ประเภทสุดยอดแนวคิดจาก 185 ทีมเป็นแอปฯ ViaBus ที่ติดตามรถโดยสารสาธารณะแบบเรียลไทม์
ด้วยระบบการค้นหาเส้นทางแบบ In-house Algorithm
ซึ่งเป็นความร่วมมือของ Chula Engineering Innovation Hub, BMTA
หรือ ขสมก. และ AIS
ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ
MEGA 2015ประเภทผู้ประกอบการ (สุดยอดนวัตกรรม) สำหรับนิติบุคคลจดทะเบียน
ทำเป็น Proposal นำเสนอผลงานโครงการพัฒนานวัตกรรม
หรือโครงการนวัตกรรมที่กำลังพัฒนา หรือเป็นโครงการที่พัฒนาสำเร็จแล้ว
โดยชิ้นงานนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงการออกแบบระบบ เทคนิค ประโยชน์
สื่อให้เห็นและนำไปใช้ได้อย่างชัดเจน
ผู้ประกวดสามารถนำชุดข้อมูล ใน data.go.th
มาเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาเป็นผลงานการประกวดได้ค่ะ
ประเภทผู้ประกอบการปิดรับสมัครแล้วค่ะเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560คุณพงษ์ชัย เพชรสังหาร ผู้ชนะเลิศในโครงการ MEGA 2015
ผู้พัฒนาแอป SmartHealthCare
และเป็นสตาร์ทอัพด้านสุขภาพของไทย
กำลังอธิบายถึงโมบายแอปพลิเคชั่น SmartHealthCare
ที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจและภาครัฐ โรงพยาบาล ตลอดทั้งประชาชนคนอย่างเรา
จากโครงการ MEGA 2015 ชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรม
คือ แอปฯ SmartHealth for Chronic Kidney Disease
เป็นแอปฯ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง
ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Hospital Information System เริ่ดมากค่ะ

คลิกที่นี่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน MEGA 2017
ใกล้เวลาก็เข้ามานั่งภายในห้องประชุมณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 ของโรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิทตั้งใจมาฟังกิจกรรมดีดีค่ะโฉมหน้าผู้ชนะเลิศจากโครงการ MEGA 2015 ก็มาร่วมงานด้วยค่ะดร.ปานระพี รพิพันธุ์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA
กล่าวถึงโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
หรือ Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017
ในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ EGA
ที่ได้จัดร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
ด้วยแนวคิดหรือ Theme หลักคือ Data Economy
ที่เป็นการจัดสรรระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่
ที่จะขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชนไปด้วยกันโครงการนี้ต้องการเน้นสิ่งที่ภาครัฐมี
นั่นก็คือฐานข้อมูลที่เข้าถึงการบริการประชาชนทั้งประเทศในทุกภาคส่วน
ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนเองสามารถคิดค้นแอปพลิเคชันใหม่ๆ
โดยคาดหวังว่าจะดึงภาคเอกชนฝีมือดีเข้ามาพัฒนาต่อยอด
และสร้างหน่ออ่อนจากนักศึกษาที่กำลังจบจากมหาวิทยาลัย
ให้มีความคุ้นชินกับเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
และเข้ามาพัฒนางานร่วมกันดังนั้น การเร่งผลักดัน Open Data ของภาครัฐต่อเนื่องด้วยการสร้าง API
หรือชุดซอฟต์แวร์ที่ทำให้สามารถดึงข้อมูลภาครัฐไปใช้อย่างอัตโนมัติ
จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีเริ่มต้นที่เริ่มเปิด API
และจะเป็นปีทดลองที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาอย่างมาก

โครงการ MEGA 2017 ปีนี้แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ก็คือ
ประเภทนิสิตนักศึกษา (Idea Student) และประเภทผู้ประกอบการ (Accelerator)

สำหรับรางวัลของการประกวดประกอบด้วย
โอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ (Business Opportunity) กับหน่วยงานภาครัฐ
รางวัลหลัก 8 รางวัล แบ่งเป็นประเภทนักศึกษา
1.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร
พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 100,000 บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร
พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 70,000 บาท
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร
พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 50,000 บาท
4.รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน
เป็นจำนวนมูลค่า รางวัลละ 20,000 บาท

ส่วนประเภทผู้ประกอบการ
1.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร
พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 100,000 บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร
พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 70,000 บาท
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร
พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 50,000 บาท
4.รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนรางวัลละ 20,000 บาทดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
กล่าวว่า MEGA 2017 ในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ NIA ได้ร่วมกันจัดงานกับ EGA
ที่ผ่านมาทาง NIA สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในหลายสาขาธุรกิจ
เน้นหนักไปทางผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)แต่ในกลุ่ม Data Economy ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลภาครัฐ
ซึ่งในช่วงที่่ผ่านมาประเทศไทยยังมีความตื่นตัวในวงจำกัด
โครงการนี้ถือเป็นโอกาสใหม่อันดี
ในการรังสรรค์นวัตกรรมและผลักดันโซลูชันให้มีมากขึ้นในเชิงพาณิชย์ต่อไปโครงการนี้จึงถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ NIA
ตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง Data Economy ร่วมกับ EGA
และคาดหวังให้เกิดผลผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง
ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างผลงานชนะเลิศการประกวดเท่านั้นหากเป็นโครงการที่สอดคล้อง
และนำไปต่อยอดกับโครงการย่านนวัตกรรม (Innovation District)
ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of innovation : EECi)
ที่ NIA และ EGA ร่วมมือกันขับเคลื่อนย่านมาก่อนหน้านี้
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
วิสาหกิจเริ่มต้นภายในย่านนวัตกรรม
โดยกำหนดวางผังย่านและจัดทำแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 นี้อุ้มมางานแถลงข่าวงานนี้ได้รู้ได้เห็นในนวัตกรรมฝีมือคนรุ่นใหม่ สุดยอด
หวังว่าจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลงานมาด่วนนะคะปิดประกาศหน้าจอขอขอบคุณ
เพลง : ศรัทธา : วงหินเหล็กไฟ ค่าย RS
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ฺBG : คุณลักกี้ /กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : คุณป้าเก๋า ชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้าCreate Date : 05 กรกฎาคม 2560
Last Update : 8 กรกฎาคม 2560 2:59:03 น. 28 comments
Counter : 2075 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณTui Laksi, คุณtoor36, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณThe Kop Civil, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณก้นกะลา, คุณNoppamas Bee, คุณนกสีเทา, คุณhaiku, คุณJinnyTent, คุณInsignia_Museum, คุณกาบริเอล, คุณ**mp5**, คุณtuk-tuk@korat, คุณเริงฤดีนะ, คุณzungzaa, คุณชีริว, คุณสองแผ่นดิน


 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


ตอนนี้มีงานดีดีเปิดตัวกันหลายงานเลยนะครับพี่
เหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ๆทางธุรกิจด้วย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:6:24:25 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่อุ้ม
แต่ละงานของพี่อุ้ม
ขนมน่าทานทุกงาน
เลยอ่ะค่ะโดย: ann_shinchang วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:7:14:34 น.  

 
ตามคุณอุ้มไปชมงานด้วยคนคะ
เห็นข่าวผ่านทางทีวีเช่นกัน
ขอบคุณเรื่องราวผ่านบล๊อกวันนี้ด้วยคะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:9:33:42 น.  

 
ขนมน่ากินอ้ะพี่อุ้ม

ช่วงนี้พี่อุ้มได้ไปทำข่าวบ่อยเลย ดีจังค่ะ เราเลยพลอยได้อัพเดทไปด้วย


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:10:08:16 น.  

 
สวัสดีครับ คุณอุ้ม เข้ามาติดตามข่าวสารใหม่ๆ เพื่อมิให้ตกเทรนด์ครับ ขอบคุณที่นำข่าวสารดีดีมาให้อ่านเสมอๆครับ


โดย: หนุ่มร้อยปี (หนุ่มร้อยปี ) วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:10:22:23 น.  

 
พี่อุ้มมีโอกาสได้มางานลักษณะนี้บ่อยดีครับ ผมไม่มีโอกาสเลย ได้แต่ตามมาเก็บบรรยากาศครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:13:49:57 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวต่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:14:00:37 น.  

 
งานน่าสนใจค่ะ ขนมก็น่าอร่อย อิอิ
เป็นกำลังใจให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนด้วยค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:14:01:29 น.  

 
ตามมาเก็บบรรยากาศด้วยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:14:09:55 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน นำมาฝากกันค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:15:04:24 น.  

 
เห็นเขาพัฒนา ซอฟแวร์ต่าง ๆ
เยอะ ช่วยงานได้ดี ได้ไว คชจ.
น้อย ...

ถ้าไทย นำเครื่องสแกนนิ้วไปใช้
ในหน่วยราชการ... คงจะดีไม่ใช่น้อย.. คนจะไปตรงเวลา ขากลับ
จะให้ใครปั้มบัตร เซ็นชื่อแทนไม่ได้ด้วย..

กลางวันแอบไปช๊อบก็พอไหวนะ
555 แต่ใครจะกล้านำระบบนี้
เข้าไปใช้...

เพราะผมเห็นหน่วยงานที่ไม่จำต้องใช้ระบบนี้ ทำงานดี ตั้งใจดี
มาก คือ สรรพากร พวกเขาทำงานตอนเช้ากว่าหน่วยงานอื่น

พัฒนาระบบไปเยอะ แหะ ๆ ทำ
เอาพวกเรา ชาวการค้า หนาว ไป
ตาม ๆ กัน แต่ชอบ..

พวกสแกนนิ้วมือนี่ดีนะครับ คำนวนเวลาทำงานได้ ...ยิ่ง บริษัทนี่
ชอบใช้ เพราะคำนวณ โอที ค่าแรงได้เลย ไม่ต้องจิ้มเครื่องอีก...

งั้นโหวตให้


อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:15:19:53 น.  

 
โหวต Topical Blog ครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:15:40:20 น.  

 
งานใหญ่น่าสนใจมากนะคะ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

ขอบคุณโหวตด้วยค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:16:01:01 น.  

 
รู้จักเอิ้น ปานระพี่ คนเดียวค่ะ
แต่มีกิจกรรมงี้ดีค่ะ จัดใหญ่เลยโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:16:39:15 น.  

 
สวัสดีจ้า..
โหวตจ้า..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:19:58:01 น.  

 
เป็นกิจกรรมดีดีเลยนะคะ


โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:22:45:13 น.  

 


เป็นกิจกรรมที่ดีเลยค่ะ


โดย: นกสีเทา วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:23:07:05 น.  

 
ตามไปชมงานด้วยค่ะน้องอุ้ม
ใช้ font ในบล็อกขนาดและตัวอักษรใหญ่กำลังสวย อ่านง่ายดีค่ะโดย: เนินน้ำ วันที่: 5 กรกฎาคม 2560 เวลา:23:42:28 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กรกฎาคม 2560 เวลา:6:20:38 น.  

 
ตามพี่อุ้มมาทำข่าวด้วยค่ะ
ตั้งแต่ลาออกจากงานประจำ
มาเป็นแม่ค้าเต็มตัว
ไม่ค่อยได้ไปร่วมงานบรรยากาศ
แบบนี้มานานแล้ว


โดย: JinnyTent วันที่: 6 กรกฎาคม 2560 เวลา:11:30:11 น.  

 
แวะมาเยี่ยม สวัสดีครับ


โดย: **mp5** วันที่: 6 กรกฎาคม 2560 เวลา:20:59:52 น.  

 
เดี๋ยวนี้ อะไร ๆ หลายอย่าง
ก็ทำผ่านมือถือได้แล้ว :)
พอเข้าสู่ยุคดิจิทัลก็ต้องไวให้ทัน
กันทุกภาคส่วนเลยนะคะโดย: กาบริเอล วันที่: 6 กรกฎาคม 2560 เวลา:22:04:51 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 7 กรกฎาคม 2560 เวลา:9:32:14 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

แวะมาทักทาย คะแนนโหวตหมดล่ะ

อาหารน่าทานนะคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 7 กรกฎาคม 2560 เวลา:22:07:29 น.  

 
ทักทายยามบ่าย
และ Vote


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 กรกฎาคม 2560 เวลา:13:50:19 น.  

 
ตามมาชมบรรยากาศด้วยคนค่ะ


โดย: zungzaa วันที่: 14 กรกฎาคม 2560 เวลา:20:00:15 น.  

 
อุ้มสี Topical Blog


โดย: ชีริว วันที่: 14 กรกฎาคม 2560 เวลา:22:01:33 น.  

 
ยุคแอป ข่าวสารรวดเร็วทันใจ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 15 กรกฎาคม 2560 เวลา:23:47:30 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2560
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
5 กรกฏาคม 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.