วันนี้ 11-12 ก.ค.2561 มศว.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 อุ้มได้มางานแถลงข่าว ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตรงอโศกน่ะค่ะเป็นงานแถลงข่าว งานวันนี้น่ะค่ะ
"การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference
หรือ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5
ภายใต้แนวคิด
"แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม"
A better way for social impact creation and social inequality reductionโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจต่อสังคม
ในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ
รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญา
และการทำงานเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่นำมาใช้ในการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลี่ยมล้ำทางสังคม
ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจและนำแนวทางไปดำเนินงานมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งเน้นการดำเนินการ
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)โดยการเป็นเวทีการนำเสนอความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมไทยจากการร่วมคิด ร่วมทำ ได้ประโยชน์ และในปีนี้ปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5
(The 5th Engagement Thailand Annual Conference)
จัดขึ้นในวันนี้วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจดำเนินงาน
ด้าน Engagement และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากร อาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้
และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคมและชุมชนในปัจจุบันให้มากขึ้น
โดยมุ่งหวังจะก่อให้เกิดการต่อยอดประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

น้องแอปเปิ้ล อลิสรา เกียรตินิยมอันดับ 1
มาเล่าถึงแรงบันดาลที่ได้รับจากการเรียนที่ มศว. แห่งนี้ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวว่า ถ้าเราสามารถช่วยชุมชนได้ โดยเรามองหาปัญหาของชุมชน
ว่าชุมชนนั้นต้องการอะไร เรานำงานวิจัย ความรู้ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
เข้ามาช่วยและติดตามผลก็จะลดความเหลื่อมล้ำได้(ภาพด้านขวา)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ท่านกล่าวว่า ภายในงานวันนี้จะเห็นภาพงานวิชาการวันนี้เน้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
มุ่งเน้นการรับใช้สังคม โดยจะมีกิจกรรมหลากหลาย
เป็นการพูดคุยสัมมนาให้ทุกภาคส่วนได้ยึกถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน(จากภาพด้านขวา)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเราจะเน้นไปที่ตัวแทนของภาครัฐ
เพราะจะได้เห็นว่าผลของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นเช่นไร
ซึ่งนิทรรศการนั้นจะตั้งแสดงถึง 13 จุด มีตัวอย่างของผลผลิตที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ซึ่งเป็นงานด้านบริการสังคมที่เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
โดยใช้หลัก 4 ประการ กล่าวคือ
ลมหาวิทยาลัย +ชุมชน +รัฐ +ร่วมกันทำประโยชน์จนเกิดผลร่วมกันในภาพจริงพิธีกรตลอดงานเลยค่ะ
งานจะมีในวันนี้นะคะ ลงทะเบียนในเวลา 08.00 น. แล้วเจอกันนะคะ
วันนี้ 11-12 ก.ค. 2561 มศว.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอขอบคุณ : เพลง : ม.ให้อะไร / ศิลปิน : ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
BG : คุณเนยสีฟ้า / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า


Create Date : 11 กรกฎาคม 2561
Last Update : 16 กรกฎาคม 2561 8:30:10 น. 23 comments
Counter : 1045 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณเริงฤดีนะ, คุณkae+aoe, คุณหอมกร, คุณเนินน้ำ, คุณตะลีกีปัส, คุณทนายอ้วน, คุณวลีลักษณา, คุณruennara, คุณhaiku, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณnewyorknurse, คุณยังไงก็ได้ว่ามาเลย, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณThe Kop Civil, คุณสองแผ่นดิน, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณInsignia_Museum, คุณเรียวรุ้ง, คุณข้ามขอบฟ้า


 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

จริงเหมือนเพลงพี่ปูเขียนไว้เลยครับ

ม.ให้อะไรเรา
เราให้อะไรประเทศชาติบ้าง

โหวตครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:6:57:15 น.  

 
ฉันโต ฉันเขลา ฉันโง่
ฉันจึงมาหาความหมาย...

มหาลัยให้อะไร...
สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว
วลีสมัย14 ตุลา


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:8:17:21 น.  

 
พี่อุ้มมีกิจกรรมดีๆ มาบอกกันตลอดเลยนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:8:36:53 น.  

 
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
แวะมาโหวตให้คุรอุ้มนะคะโดย: หอมกร วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:10:40:33 น.  

 
แคนโต้อ่านสนุกดีครับพี่อุ้ม
ใช้คำน้อยๆ
แต่อ่านแล้วคิดตามได้มากมายเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:13:58:23 น.  

 
น้องอุ้มไปร่วมงานหลากหลายประเภทดีจังค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:27:10 น.  

 
โหหหห น้องแอปเปิ้ลนี่นอกจากเรียนเก่งแล้วยังหน้าตาดีด้วยค่ะ สุดยอด


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:02:02 น.  

 
เป็นศิษย์เก่า SWU ค่า


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:19:45:01 น.  

 
แวะทักทายค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:20:22:18 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณอุ้ม


โดย: ล้งเล้งลัลล้า วันที่: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา:23:33:21 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับ
กิจกรรมดีๆค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:3:20:29 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:6:31:05 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่อุ้ม
เป็นงานสัมมนาที่ดีมากเลยค่ะ
เด็กๆ สมัยนี้ ทั้งสวย ทั้งเก่งจริงๆค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวที่บล็อก
และขอบคุณโหวตด้วยค่า


โดย: ยังไงก็ได้ว่ามาเลย วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:7:26:55 น.  

 
อยากให้สังคมเรามีแต่สิ่งดีๆ นะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:9:05:00 น.  

 
"ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว
มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ชอบตรงนี้แหละค่า


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:11:50:29 น.  

 
น้องแอปเปิ้ล คุ้นๆ ว่าเป็นเดอะสตาร์ด้วยป่าวครับพี่ จำไม่ค่อยได้ละ


โดย: The Kop Civil วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:05:57 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

ตะพาบโจทย์หน้า
พบกับสุดารัญจวนในตอนต่อไปครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:52:19 น.  

 
ถ้านำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ประเทศก้าวหน้าครับ
4.0 อยู่ไม่ไกลครับ

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:16:14:28 น.  

 
น่าชื่นชมมากค่ะ คุณอุ้มโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:23:20 น.  

 
มศว ถิ่นนี้เคยพำนักหลายปี
ยังจำหอประชุมนี้ได้ดี


โดย: Insignia_Museum วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:47:04 น.  

 
โอ้...สัมมนาวิชาการ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:21:55:54 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กรกฎาคม 2561 เวลา:6:22:51 น.  

 
รูปในหรอบคอมเม้น น่ารักเลยค่ะพี่อุ้ม


โดย: kae+aoe วันที่: 13 กรกฎาคม 2561 เวลา:9:21:13 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2561
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
11 กรกฏาคม 2561
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.