มีข่าวดีมาบอก : แสนสิริจับมือธนาคารออมสินเปิดตัว HomeForLifeเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 อุ้มได้มางานเปิดตัว “HomeForLife”
ณ แสนสิริเฮ้าส์ ที่ชั้น 3 ของสยามพารากอน
นับเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่อุ้มตั้งใจนำมาฝาก
เพราะว่าแสนสิริได้ร่วมมือกันกับธนาคารออมสิน ฉีกกรอบทุกนวัตกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ซึ่ง HomeForLife เป็นนวัตกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของปี 2019 ด้วยรูปแบบใหม่ของ Mortgage Loan
ที่ผสานจุดเด่น กู้ง่าย-ผ่อนสบาย-มีรายได้
และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผสาน 2 จุดเด่นเข้าด้วยกัน
นั่นก็คือ หลังเกษียณได้บ้านพร้อมการวางแผนการเงินในแพคเกจเดียว
เป็นการเติมฝันคนทุกวัยให้มีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ผ่อนสบายกว่าพร้อมกับมีเงินใช้หลังเกษียณ
นับเป็นการตอบโจทย์ลูกค้า Smart Consumer ที่ต้องการวางแผนทางการเงินให้มั่นคงสำหรับทุกช่วงชีวิต
โดยตั้งเป้าว่าลูกค้าแสนสิริจะใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสินมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50%ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ HomeForLife คือนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่แสนสิริและธนาคารออมสิน
ร่วมกันพัฒนาขึ้นด้วยความเข้าใจถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน
จากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
และการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงในระยะยาว ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในทุกช่วงวัยด้วยจุดเด่นการผนวกรวมสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบปกติ และ Reverse Mortgage เข้าด้วยกัน
โดยภายหลังอายุ 60 ปี ลูกค้าสามารถนำที่อยู่อาศัยที่มีกรรมสิทธิ์และปลอดภาระหนี้
วางเป็นหลักประกันกับธนาคารออมสินเพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้
โดยเลือกรับเป็นรายเดือนหรือก้อนใหญ่จนถึงอายุ 85 ปี และยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้นตลอดช่วงชีวิต
ซึ่งเป็นการวางแผนชีวิตเพื่ออนาคตระยะยาวนายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า ถึงแม้ว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบรอบด้าน
อย่างไรก็ตามที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและยังคงมีความต้องการอยู่อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพทั้งด้านการออกแบบที่สวยงามฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้งานจริงและบริการที่ช่วยสนับสนุนการอยู่อาศัย
ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างลงตัว
ซึ่งตรงกับแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ
ทั้งการพัฒนาโครงการคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไป
เพื่อมุ่งเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยให้กับลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ (complete your living experience)
ทำให้แสนสิริมีความเชื่อมั่นว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่ดีในการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนล่าสุดบริษัทได้มองเห็นเทรนด์ที่น่าสนใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงในระยะยาว
จากการประเมินของมูลนิธิสถานบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุที่ระบุว่ากลุ่มคนอายุ 25-55 ปี ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินให้เพียงพอ
สำหรับการเกษียณอายุในอนาคตถึง 55%
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่ม Smart Consumer
หันมาวางแผนการเงินระยาวอย่างชาญฉลาดกันมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการมีอิสระทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้น
แสนสิริเชื่อมั่นว่าจุดเด่นของสินเชื่อ HomeForLife จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเซกเมนต์ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาตั้งแต่ 1-20 ล้านบาท
จะทำให้ลูกค้าในทุกช่วงวัยสามารถตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น ด้วยภาระการผ่อนชำระที่สบายกว่าเดิม
อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ไปได้ตลอดชีวิตจากนั้นนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
สินเชื่อ HomeForLife นับเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันครั้งแรก
ระหว่างผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่ฉลาดวางแผนทางการเงิน
ซึ่งโดยปกติเงื่อนไขของสินเชื่อแบบ Reverse Mortgage จะปล่อยกู้ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ซึ่งจะนำที่อยู่อาศัยที่ตนมีกรรมสิทธิ์และปลอดภาระหนี้มาเปลี่ยนเป็นรายได้ในการดำรงชีพ
ทั้งแบบเงินก้อนและรายเดือนแต่สำหรับแพคเกจสินเชื่อ HomeForLife นับเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญให้กับการตัดสินใจกู้เงิน
เพื่อซื้อที่พักอาศัยของคนไทยให้ล้ำหน้าขึ้นไปอีกขั้น
ด้วยการนำ Reverse Mortgage มาผสมผสานสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบปกติ
สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของแสนสิริทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
ด้วยอัตราการผ่อนชำระที่ต่ำกว่าปกติ
เมื่อผู้กู้มีอายุครบ 60 ปี และที่อยู่อาศัยนั้นปลอดภาระหนี้แล้ว
ธนาคารออมสินจะประเมินมูลค่าที่อยู่อาศัยจริง ณ ขณะนั้น
เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อแบบย้อนกลับ โดยผู้กู้สามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนหรือเงินงวดรายเดือน
และหากผู้กู้อายุครบ 60 แล้วแต่สถานะที่อยู่อาศัยยังไม่ปลอดภาระหนี้
ยังสามารถขอเบิกเงินสินเชื่อแบบ Reverse Mortgage งวดแรกในอัตรา 10%
เพื่อนำมาโปะปิดภาระหนี้ของที่อยู่อาศัยที่ยังเหลืออยู่ได้อีกด้วยโดยสินเชื่อ HomeForLife เหมาะสำหรับลูกค้าทุกวัยด้วยระยะผ่อนชำระที่นาน
ทำให้ผู้กู้สามารถรับรายได้จากเงินกู้นานสูงสุดจนถึงอายุ 85 ปี
โดยกำหนดระยะเวลาของการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยตามปกติสูงสุดถึง 30 ปี
และกำหนดระยะเวลาของการกู้แบบย้อนกลับแบบ Reverse Mortgageสูงสุดถึง 25 ปี
เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วหากผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ ธนาคารจะหยุดจ่ายเงินกู้
โดยผู้กู้ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้นตลอดชีวิต
หรือทำเรื่องกู้เพิ่มเติมหากผู้กู้เสียชีวิตทายาทของผู้กู้สามารถไถ่ถอนที่อยู่อาศัยนั้นได้ภายใต้เงื่อนไขการเจรจากับธนาคารสำหรับประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับผู้กู้ก็คือ ด้วยอัตราการผ่อนชำระที่ต่ำกว่าปกติ ผ่อนสบายขึ้น
ลดภาระในช่วงวัยทำงานและช่วงชีวิตที่กำลังสร้างครอบครัว
ทำให้ผู้กู้สามารถมีวงเงินกู้ที่มากขึ้น สามารถเลือกขยายงบประมาณได้ตรงกับความต้องการในการซื้อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น
อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผู้กู้หรือทายาทไถ่ถอนที่อยู่อาศัยนั้นได้ในทุกๆ ช่วงสัญญา
ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมตัวสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ
ด้วยรายได้ที่จะช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตและเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนถึงอายุ 85 ปี
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างหลักประกันให้แก่ชีวิตและบรรเทาภาระงบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการชราภาพอีกด้วยโดยธนาคารออมสินคาดว่านวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นี้
จะกลายเป็นทางเลือกใหม่และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภควัยทำงานในยุคปัจจุบัน
ได้วางแผนทางการเพื่ออนาคตในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันธนาคารออมสินก็ตัดสินใจปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้นด้วยหลักประกันที่มั่นคง
และสร้างโอกาสให้ธนาคารออมสินสามารถนำสินเชื่อแบบ Reverse Mortgage
และสินเชื่อต่างๆ ของธนาคารออมสินได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในการเปิดตัวสินเชื่อ HomeForLife ในครั้งนี้
คู่รักว่าที่บ่าวสาวคุณบอย อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี หรือว่าบอย พีซเมกเกอร์ และคุณเจี๊ยบ พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์
มาเล่าถึงประสบการณ์จากเรื่องจริงของตัวเองว่า
"จากเหตุการณ์ร้านเกิดไฟไหม้ขึ้น ทำให้อยู่ๆ ก็เป็นหนี้เกือบ 50 ล้านบาทขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัว
ถึงขนาดต้องเลื่อนงานแต่ง
มองในแง่ดีก็คือทำให้เราได้รู้ถึงความสำคัญในการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคนอย่างเป็นระบบ
ซึ่งไม่ใช่แค่การออมเงินเท่านั้นแต่ต้องมองถึงมิติในการหาแหล่งรายได้จากแหล่งสำรองด้วย
ที่จริงแล้วเราคุยเรื่องชีวิตคู่มานานหลายปี แต่สมัยนั้นเรามีมุมมองว่าต้องมีพร้อมก่อนแล้วค่อยแต่งงาน
ต่างกับเดี๋ยวนี้ที่หากเราอยากจะซื้อเรือนหอหรือบ้านสักหลัง
ก็มีแพคเกจดีๆ อย่าง HomeForLife จากแสนสิริและธนาคารออมสินที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากจากแนวคิดที่ทำให้เราเติมเต็มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้ในทุกช่วงวัยอย่างเป็นระบบ
นับตั้งแต่วันแรกเลยเพราะแพคเกจนี้สามารถช่วยให้เราเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น
ด้วยจุดเด่นที่ผ่อนสบาย ทั้งอัตราดอกเบี้ยและอัตราผ่อนต่อเดือนก็ไม่สูง
นอกจากนี้ยังได้ความมั่นคงต่อที่สองจาก Reverse Mortgage ที่สามารถนำบ้านที่เรารัก
มาเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมให้กับเราหลังเกษียณจนถึงอายุ 85 ปี ทำให้เราสบายใจว่าจะมีรายรับมาดูแลค่าใช้จ่าย
แม้จะมีทายาทหรือไม่มีทายาทก็ตามเรื่องนี้สำคัญมาก
เพราะเจอเรื่องที่ต้องใช้จ่ายแบบไม่คาดฝันอีกในอนาคต แล้วถ้าไม่มีแหล่งรายได้สำรองคงจะจัดการยากกว่านี้แน่นอน
จึงเรียกว่าได้แพคเกจ HomeForLife สามารถทำให้บ้านของเรา
กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงแต่เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าสูงขึ้นตามกาลเวลา
แต่ยังเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราในระยะยาวอีกด้วยสำหรับป๊อก ภัสสกรณ์ จิราธิวัฒน์ ได้กล่าวเสริมในฐานะว่าที่คุณพ่อมือใหม่กล่าวว่า
ตั้งแต่รู้ว่ากำลังจะมีลูก มุมมองในชีวิตก็เปลี่ยนไป
โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนทางการเงินที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
โชคดีที่ผมได้แนวคิดการสร้างความมั่นคงในระยะยาวมาตั้งแต่ตอนไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผมเห็นคนที่นั่นรู้จักวางแผนการเงินตั้งแต่ในวัยเรียนหรือวัยเริ่มต้นทำงาน
เป็นเทรนด์ของคนที่นั่นที่ตั้งใจวางเป้าหมายสร้างฐานะทางการเงินให้มั่นคงตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาว
เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอิสระอย่างที่ต้องการในวันที่มีอายุมากขึ้น
โดยมีเครื่องมือทางการเงินหลายๆ อย่างที่ช่วยให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมซึ่งสินเชื่อ HomeForLife ยังมีข้อดีตรงที่เป็นทั้งสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบปกติ
และ Reverse Mortgage ในตัวเดียวกัน
ช่วยส่งเสริมให้คนทุกวัยหันมาวางแผนความมั่นคงทางการเงินระยะยาว
และที่ผมชอบมากๆ คือการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับคนไทย โดยผู้ใช้แพคเกจยังคงมีสิทธิ์อยู่อาศัยในบ้าน
หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นได้ตลอดชีวิต
ซึ่งต่างกับบางประเทศที่เมื่อครบสัญญาเงินกู้แล้วผู้กู้จะหมดกรรมสิทธิ์อยู่อาศัยในบ้านนั้นทันที
ทั้งยังมีความยืดหยุ่น อย่างเช่นผมที่กำลังจะมีลูกมีทายาท
ก็สบายใจได้ว่าแพคเกจนี้เปิดโอกาสให้ผู้กู้หรือทายาทไถ่ถอนได้ทุกเมื่ออีกด้วยแสนสิริมอบสิทธิการเลือกใช้สินเชื่อ HomeForLife สำหรับลูกค้าโครงการแสนสิริทุกโครงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2299-8000 ต่อ 211170-72
หรือจะมาสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ในงาน "โปรหมดเปลือก" ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562
ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน
โดยภายในงานจะมีการนำเสนอโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์
พร้อมอยู่กว่า 30 โครงการทั่วประเทศขอขอบคุณ
BG : คุณเนยสีฟ้า / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้าCreate Date : 22 มกราคม 2562
Last Update : 26 มกราคม 2562 22:00:15 น. 27 comments
Counter : 921 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณThe Kop Civil, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณเริงฤดีนะ, คุณSertPhoto, คุณNoppamas Bee, คุณนกสีเทา, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณเจ้าการะเกด, คุณStand by bowky, คุณhaiku, คุณปลาแห้งนอกกรอบ, คุณตะลีกีปัส, คุณTui Laksi, คุณทนายอ้วน, คุณสองแผ่นดิน, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณหอมกร, คุณเกศสุริยง, คุณInsignia_Museum, คุณJinnyTent, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณจารุพิชญ์, คุณวลีลักษณา, คุณtoor36, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณkatoy, คุณRinsa Yoyolive


 
เจิมค่ะ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ HomeForLife คือนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่แสนสิริและธนาคารออมสิน
ร่วมกันพัฒนาขึ้นด้วยความเข้าใจถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน
จากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:5:58:02 น.  

 
ที่ผ่านมาสามสี่ปี..กิจการขาย
บ้านคอนโด เงียบ.. บางบริษัทบางโครงการณ์ ขาดเงินหมุนเวียน ขายไม่ออก แย่
ไปตาม ๆ กัน..

ด้วยสาเหต รู้ ๆ กัน.. ธนาคารต่าง ๆ กดดอกเบี้ยเงินฝากเตี้ยติดดิน.. แล้วหัน
ไปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโอนเงิน หรืออะไรพวกนี้แทน
..

เขาคงไม่อยากให้คนฝากเงิน
เลยหาทางปลด พนง.ออก

ดีที่ รัฐ..เขามองดูแล้วไม่ไหว
แน่ เลยส่งเสริมให้ คนกู้เงิน
ทำจำนองแบบข้างบน..
เพื่อต่อลมหายใจแก่ เจ้าของ
กิจการ คอนโด ตอนนั้นยิ้ม
ออกกันได้บ้าง

ธนาคารก็ปล่อยเงินกู้ได้ ยิ้ม
ออก ...

เห็นโครงการข้างบน คงเป็น
การสู้ของธนาคารชนิดหนึ่ง
เพื่อความอยู่รอด

ดีครับ แฮ่่... พวกเราจะได้ไม่
ถูก กดดอกเบี้ยเงินฝากอีก

ธ.รับจำนอง ได้ดอก สบายขึ้นส่วน งานก่อสร้างใหม่คง
ยังเงียบ..เลียแผลไปก่อน

แล้วรัฐจะเก็บภาษีได้จากไหน เมื่อมีการก่อสร้างน้อย
เฮ้อ.. ลุ้น ๆ ให้มีการเลือกตั้ง
จะได้ไม่มีการผูกขาดครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:6:00:30 น.  

 
สวัสดีค่ะ...

หมู่บ้านเค้าดี..อยากมีสักหลังโดย: ิอ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:7:22:01 น.  

 
ที่ในกรมฯ ออมสินคือเบอร์หนึ่งเลยครับ เรื่องสินเชื่อต่าง ๆ


โดย: The Kop Civil วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:9:12:25 น.  

 
อ่านจบแล้วบอกตัวเองว่า
ถ้าอายุสัก4-50 จะไปร่วมรายการนี้บ้าง
แต่ตอนนี้อิ่มตัวหมดแล้ว
แต่ถ้ามีโอกาสก็คงได้คุยกับลูกหลานบ้าง
โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:10:46:47 น.  

 
ข้อมูลแน่น
เป็นสินเชื่อที่ยอดเยี่ยมมากครับ


โดย: จันทร์ใส วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:11:19:46 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

เรื่องบ้านกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนรุ่นใหม่
และราคาที่ดินกับบ้านก็เขยิบแพงขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:12:36:55 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ
พักนี้ออกงานอีเว็นท์บ่อยนะคะ
เป็นเซเลปแล้วพี่เรา


โดย: kai (aitai อ่านว่า อะอิไต้ ) วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:15:00:20 น.  

 
พี่อุ้มเป็นเซเลบ อย่างน้องเป็นได้แค่เศษเล็บ 555

รถบ้านน่ารักค่ะ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนู้นนี่ ถ้ารู้แต่แรก หรือรับได้ อาจจะไม่ค่อยอะไร แต่นี่รับไม่ค่อยได้ บอกเลย ก็ที่พักก็แพงแล้วง่าาาาา แต่บรรยากาศนี่ต้องยกให้ ดีจริงๆ ค่ะ


โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:15:30:23 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

คอดจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง สมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว ดอกเบี้ยสูงลิบลิ่ว
แต่ก็ยังทนส่งจนได้บ้าน
ลูกๆบอก ถ้าลูกอายุเท่าแม่
ลูกก็คงไม่มีปัญญาซื้อบ้านแล้วสมัยนี้.


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:16:31:47 น.  

 
ขอขอบคุณคุณอุ้มมากมาย
ที่แวะเจิมบล๊อกให้นะคะ
คร้า...แล้วเจอกันอีกคะ จุ๊บๆ


โดย: Tui Laksi วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:18:35:52 น.  

 
ชอบคุณเจี๊ยบอ่าาาา สวยหวาน


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 22 มกราคม 2562 เวลา:20:05:46 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โหวตครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:6:11:32 น.  

 
น่าสนใจ ขอบคุณที่นำมาฝากกันนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:9:19:33 น.  

 
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ธ.ออมสินทำตัวเป็นแบ็งค์พาณิชย์มากเกินไปไม่ปลื้มค่ะโดย: หอมกร วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:9:58:22 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Art Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ข่าวพวกนี้ต้องยอมรับว่าคุณอุ้มทันเหตุการณ์จริงๆ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:12:29:14 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ขอบคุณกำลังใจให้นุ่งซิ่นชมสวน1/2562ด้วยค่ะ
ยังหาชื่อโฮย่าไม่เจอเลยค่ะ ป้ายก็ลบหมดแล้ว


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:12:39:25 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

สั่งซื้อได้โดยตรงกับเว็บ สนพ. เคล็ดไทยเลยนะครับพี่อุ้ม
หมวดปรัชญา ศาสนาครับ
น่าจะยังมีอยู่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:14:40:41 น.  

 
จินว่าออมสินเนี่ยดอกเบี้ยโอเคกว่าหลายธนาคารละ
ตอนนี้ก็ใช้บริการออมสินอยู่ค่ะ

ซื้อตึกโครงการทาวอเวนิวที่หนองหอยไว้
ก็ผ่อนกันยาวเลย
ตอนแรกว่าจะเปิดสาขาติ่มซำ
ทำไม่ไหว ทุ่มกับร้านที่เดียวกับลูกเท่านั้น
ตอนนี้ก็ปล่อยให้เช่า แบ่งเบาภาระดอกเบี้ยอยู่ค่ะ


โดย: JinnyTent วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:17:18:59 น.  

 
โหวตเพราะเป็นประเด็นที่ตัวเองสนใจค่ะ

แต่คิดว่าคงต้องหาข้อมูลเพิ่ม เพราะยังไงธนาคารไม่ยอมเสียเปรียบลูกหนี้อยู่แล้ว

กลัวจะกลายเป็นเราผ่อนให้หมด ท้ายที่สุดพอตาย บ้านกลายเป็นของคนอื่น แต่ลูกหลานไม่ได้เป็นสินทรัพย์ ต้องไถ่ถอนซะงั้น

แต่ก็อาจจะดีตรงการผ่อนยาวและดอกต่ำค่ะ

แต่คงต้องศึกษาเพิ่มจริงๆ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Home & Garden Blog ดู Blog
JinnyTent Photo Blog ดู Blog
ตี๋2555 Business Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Art Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:17:36:40 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Beauty Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
สวัสดียามเย็นค่ะพี่อุ้ม


โดย: จารุพิชญ์ วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:18:27:43 น.  

 
เป็นสินเชื่อที่น่าสนใจมากค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่พลาดแน่


โดย: วลีลักษณา วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:19:45:45 น.  

 
บ้านยังไงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิตเราล่ะนะ ก็ต้องทำทุกวิธถีทางเพื่อมีมัน

ประเด็นที่คุณเต้ยพูดถึงน่าสนใจ ธนาคารไม่ใช่องค์กรการกุศล ไม่มีทางเสียเปรียบเราอยู่แล้ว ก็ต้องศึกษาให้ดีๆ ก่อนจะทำอะไร


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 23 มกราคม 2562 เวลา:22:28:53 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มกราคม 2562 เวลา:6:38:21 น.  

 
สวัสดี ยามเช้า จ้ะ น้องอุ้มสี
มาทักทายและติดตามข่าว
ของอุ้ม เป็นข้อมูลที่ดีและ
ละเอียดสำหรับคนที่ต้องการ
จะซื้อบ้าน จ้ะ
บ้าน ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ทุกคนอยากมีเป็นกรรมสิทธิ์ เนาะ
โหวดหมวด ข่าวเด่นฯ
ครูก็แปลกใจที่ทำไมรูปที่
ลงครั้งนี้จึงเบี้ยวและใหญ่ แก้
อย่างไรก็ทำไม่เป็น ห้าห้า รู้
แต่ว่า หลังจากบล็อกแก๊งปิด
ปรับปรุงก็เป็นอย่างนี้ โลเทค
อย่างครู ลำบากหน่อย เนาะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 24 มกราคม 2562 เวลา:7:02:49 น.  

 
ไม่เห็นเจี๊ยบ พิจิตรานานมากๆ เลยค่า ยังสวยน่า รักเหมือนเดิม
อึ้งที่มาเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังจู่ ๆเป็นหนี้ขนาดนั้นรินคงหมดหวังจริงๆ
แต่เขาก็สู้เนาะ ขยันวางแผนเสียอย่าง เดียวก็หมดโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 25 มกราคม 2562 เวลา:23:25:24 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะคะ


โดย: VELEZ วันที่: 26 มกราคม 2562 เวลา:22:39:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
มกราคม 2562
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
22 มกราคม 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.