เที่ยวกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม จะรออะไรเที่ยวเมืองไทยไปเปล่าได้เวลาทัวร์อย่ามัวซึมเซา ทะเล ภูเขา ทุกคนเราเที่ยวกัน Let's go
ผลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 นับเป็นความมุ่งมั่นของธนาคาร UOB ที่ช่วยพัฒนาศิลปินไทยสู่สากลธนาคารยูโอบี (ไทย) มอบรางวัลชนะเลิศงานประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10 ประเภทศิลปินอาชีพ
ให้แก่ นายชัยชนะ ลือตระกูล อายุ 28 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า Wastescape
สื่อให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรบนโลกของผู้คน
ซึ่งนับเป็นผลพ่วงจากเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 10 ของการจัดการประกวดในประเทศไทย
โดยครั้งนี้มีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 39
ซึ่งครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดมีจำนวนสูงสุดมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ตลอดระยะเวลา 10 ปีโดยการประกวดครั้งนี้ของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
เป็นการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year
ชิงเงินมูลค่ารวม 1,680,000 บาท พร้อมต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์
และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดนั้นจะต้องผู้มีสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย
สำหรับประเภทของการประกวด
1.ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
2.ประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

มร.ตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี(ไทย)จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า
ขอแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับรางวัลทุกคน
สำหรับการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในประเทศไทย เป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะช่วยสนับสนุน
เป็นการพัฒนาศิลปินไทย
ตลอดทั้งเป็นการต่อยอดเปิดโอกาสให้ศิลปินเติบโตต่อไปในเวทีศิลปะในระดับภูมิภาคต่อไป
คือความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของเราที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินไทยทุกคน
ให้ได้ทำตามความฝันในการเติบโตไปเป็นศิลปินอาชีพ
นับเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่เราสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง
และเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้ใช้เวทีประกวดจิตรกรรมยูโอบีเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดผ่านผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขา
ผมมีความยินดีและรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้เห็นศิลปินจากการประกวดทุกท่าน
เติบโตบนเส้นทางการเป็นศิลปินอาชีพทั้งในระดับประเทศและระดับสากลคณะกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2562 ประกอบไปด้วย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร รอดบุญ
ภัณฑรักษ์อิสระผู้คัดเลือกผลงานศิลปะในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ในระดับประเทศและนานาชาติ
2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปริญญา ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี 2561
3.อาจารย์อำฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรธนาคาร UOB มอบรางวัลชนะเลิศงานประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
ประเภทศิลปินอาชีพให้แก่นายชัยชนะ ลือตระกูล อายุ 28 ปี
จากผลงานที่มีชื่อว่า Wastescape
โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลให้
และที่สำคัญ นายชัยชนะ ยังเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (ประเทศไทย) สองปีติดกัน
โดยจากปีที่แล้วครั้งที่ 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินใหม่ ประจำปี 2561
และมาในปีนี้ครั้งที่ 10 ได้รับรางวัลประเภทศิลปินอาชีพ ประจำปี 2562

นายชัยชนะ ลือตระกูล เปิดเผยว่า
ผลงานชิ้นนี้ผมใช้เทคนิคการวาดทับซ้อนโดยสีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ
สร้างสรรค์ภาพทำนายของตัวศิลปินถึงวันที่สิ่งประดิษฐ์ถูกส่งออกไปปฏิบัติการนอกโลกจำนวนมหาศาลถูกปลดระวาง
กลายเป็นขยะสะสมปกคลุมน่านฟ้าจนทึบแน่น ตัดขาดโลกกับสิ่งอื่นในจักรวาล
เช่นเดียวกับที่มนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรบนโลกแล้วปล่อยทิ้งเป็นขยะอย่างที่เคยทำมาแล้วบนโลก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคณะกรรมการตัดสินประทับใจในแนวคิดการนำเสนอที่มีประเด็นเป็นสากลซึ่งกำลังเกิดขึ้นจริงในอนาคต
นั่นคือขยะจากซากโลหะ
ขยะอวกาศซึ่งเป็นผลพ่วงจากเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งยากต่อการกำจัด
ซึ่งภาพนี้ศิลปินผู้รังสรรค์ขึ้นมาสื่อให้เห็นถึงความต้องการเพื่อให้ทุกคน
ได้คำนึงถึงปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาระดับบุคคลหรือสังคม
แต่เป็นความรับผิดชอบของทุกๆ คนที่มีต่อโลกนายชัยชนะ ลือตระกูล พูดถึงผลงานชนะเลิศชิ้นนี้ว่า
ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้เป็นการสร้างพื้นที่จิตรกรรมขึ้นมาใหม่
โดยการนำเศษซากของทางนวัตกรรม วัตถุที่ทันสมัยที่เป็นความสำเร็จของการสร้างสิ่งต่างๆ ในโลก
พอวันหนึ่งเกิดเป็นขยะของเสียขึ้นมาการจัดการขั้นตอนสุดท้ายไม่ดีพอ
ผมเลยจินตนาการว่าสมมุติว่าถ้าในอนาคตมันปิดชั้นบรรยากาศ
หรือว่ามันปกปิดพื้นที่ท้องฟ้ากับโลกขึ้นมา แล้วมันก่อให้เกิดการล่องลอยเคว้งคว้างเต็มพื้นที่มันจะเป็นอย่างไร
เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงเรื่องการจัดการของทางนวัตกรรมนะครับนายชัยชนะ ลือตระกูล พูดเพิ่มเติมอีกว่า
ผมคาดหวังว่างานชิ้นนี้จะทำให้คนดูตระหนักได้ว่าการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากเทคโนโลยีสามารถก่อให้เกิดขยะที่ไม่สามารถทำลายได้ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกใบนี้
โดยแนวคิดการสร้างงานนี้พูดได้ว่าเป็นการต่อยอดจากประสบการณ์ต่างๆ
ที่ผมได้รับจากรางวัลชนะเลิศการประกวดในประเภทศิลปินใหม่จากเวทียูโอบีเมื่อปีที่แล้ว
จากการได้ไปดูงานศิลปะในเวทีระดับภูมิภาค
ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้และได้มุมมองจากหลากหลายศิลปินมืออาชีพ
ที่ผมได้พบเจอในระหว่างไปร่วมกิจกรรมอาร์ตโรดโชว์กับทางยูโอบี
ผมเชื่อว่าประสบการณ์ทั้งหมดนี้มีส่วนสำคัญให้งานชิ้นนี้ได้รับรางวัล
ผมรู้สึกภูมิใจกับรางวัลนี้มากเพราะเป็นเวทีที่คนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก
ผมตื่นเต้นและดีใจที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคนายชัยชนะ ลือตระกูล พูดทิ้งท้ายได้อย่างน่าสนใจไว้ว่า
สำหรับแรงบันดาลใจกับน้องๆ ก็อยากจะบอกว่าให้ตั้งใจทำงาน
เพราะงานทุกชิ้นผมอยากให้ตั้งใจทำออกออกมาให้ดีที่สุดถึงที่สุดตามความต้องการของเราเต็มที่
เต็มศักยภาพมากที่สุด
สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาจะต้องมีประโยชน์ไม่ว่ากับใครหรืออะไรสักอย่างแน่นอน
กับตัวเรา หรือกับคนรอบข้าง
หรือกับคนที่มาดูงานเกิดประโยชน์แน่นอนขอให้ทำงานเต็มศักยภาพ
อย่างเช่นงานของผมตอนแรกไม่มีใครซื้อไม่มีใครสนใจ
สุดท้ายแล้วส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลก็จะมาผู้คนเข้ามาซื้อผลงานเราเอง
สุดท้ายนั่นเป็นเพราะเราได้ทำงานได้เต็มที่เต็มศักยภาพของเรา

นายชัยชนะ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 750,000 บาท
และเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์
เพื่อชิงรางวัลระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year
พร้อมกับได้แสดงผลงานที่ หอศิลป์ยูโอบี ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์
ตลอดทั้งได้รับโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (artist in residence)
กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (Fukuoka Asian Art Museum)เป็นเวลา 1 เดือนผู้ได้รับรางวัลในการประกวดจิตรกรรมยูโรบี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ประเภทศิลปินอาชีพ
เหรียญทอง ได้แก่ นายวิทยา หอทรัพย์ อายุ 37 ปี
ผลงานชื่อ Me and My World เป็นการใช้สีอะคริลิคและปากกาเคมีบนผืนผ้าใบ
ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในประเภทศิลปินอาชีพ ได้แก่ อาจารย์ชูเกียรติ สุทิน
ผลงาน "ลมหายใจปลาอานนท์"
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาท

สำหรับภาพนี้ "ลมหายใจปลาอานนท์"
ภาพรูปลักษณ์อุดมคติกับสภาพปัจจุบัน เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวเล
ความสุขสงบมาก่อน แล้วพอตอนหลังสิ่งแวดล้อมชายทะเล ขยะ ทะเลที่มันมีปริมาณขยะมหาศาล
แรงบันดาลของผมก็คือ ใช้ปลาอานนท์เป็นสื่อหมายถึงธรรมชาติที่ถูกทำลาย
ถูกมนุษย์ที่ไร้จิตสำนึกตลอดทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาทำลายธรรมชาติ
ถ้าผมใช้ปลาธรรมดาก็จะเหมือนทั่วโลกเขาใช้
ด้วยความที่ผมเป็นคนไทยจึงนำเอาลักษณะแบบไทยเข้ามาเป็นสัญญลักษณ์
และอีกอย่างผมจบศิลปะไทยด้วย ผมจึงนำเรื่องนี้เข้ามาถ่ายทอดสื่อให้เห็นถึงสภาวะปัจจุบันครับ
เพื่อต้องการให้เห็นว่าปลาอานนท์โผล่ขึ้นมาหายใจข้ามพันธนาการของขยะ
การร้อยรัดพันธนาการของมนุษย์เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของธรรมชาติ
ผลงานชิ้นนี้ผมทำหลายเดือนมากครับแต่ผมขึ้นเป็นส่วนๆ แล้วนำมาประกอบกัน
สีน้ำเงินแทนสัญญลักษณ์ของธรรมชาติ ความสุขสงบกำลังจะโดนทำลาย
จะสังเกตเห็นว่าปลารูปทรงไม่สมประกอบ ขาดวิ่นโดนเชือกรัดที่จะพยายามจะขึ้นโผล่มาหายใจเฮือกสุดท้าย
โดยใช้เทคนิคสื่อผสม กระดาษ โดยใช้วัสดุจากขยะ บริเวณชายฝั่งทะเลแถวบ้านเกิดผม
ผมก็เก็บขยะจากชายฝั่งทะเลมาทำความสะอาดแล้วนำมาติดประดับลงไปคล้ายๆ แทนการเพ้นท์ด้วยพู่กัน
แทนค่าสีด้วยเป็นวัสดุจากพาสติก ขวด ฝาขวด เป็นลูกทุ่น และเศษอวน

จากการที่ผมสอนและมักจะบอกนักเรียนอยู่เสมอว่า การทำงานศิลปะนี้ไม่มีทางลัด
นอกจากเราต้องทำซ้ำๆ สม่ำเสมอ และมุ่งมั่น แล้วสักวันหนึ่งความสำเร็จก็จะมา
อย่างน้อยถึงแม้เราจะยังไม่ได้รางวัลแต่เราได้ความสบายใจ
เราได้รู้จักกับความรับผิดชอบ ได้รู้จักกับความมีระเบียบในตัวเอง
แล้วถ้าเรามีระเบียบวินัย เป็นภาระความรับผิดชอบของเราที่ต้องทำ
เราเรียนมาสายศิลปะนี้เราหนีไม่พ้นที่จะต้องทำ และพัฒนาผลงานของเรา
อยากจะให้มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการทำงานนะครับแล้วผลสำเร็จก็จะมาเอง
สอดคล้องกับคำพูดของท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ท่านกล่าวเปิดงานว่า "ศิลปะทำแล้วมีความสุข"
อย่างน้อยถึงแม้ผมไม่ได้ส่งประกวด ผมทำไว้ที่บ้านเยอะมากครับ
อย่างน้อยถึงแม้จะขายไม่ได้หรือไม่ได้รางวัลแต่คือความสุขของเราที่ได้ลงมือทำกับการทำงานของเรา
เป็นเหมือนการทำสมาธิไปด้วยครับ เป็นการสร้างสมาธิไปในตัวทำให้เกิดปัญญาและมีวินัย
แล้วชีวิตก็จะสงบสุขโดยใช้ศิลปะเป็นตัวควบคุมตัวเองไปในตัวด้วยครับสามารถมาชมผลงานของผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10
โดยจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-13 ตุลาคม 2562
จากนั้นจะไปจัดแสดงให้ชมต่อที่ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ถนนสาทร ในวันที่ 14-31 ตุลาคม 2562ผลงานชนะเลิศประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
Most Promising Artist of The Year Award ได้แก่ นายสมชาย สีดำอ่อน อายุ 23 ปี
จากผลงานสื่อผสมบนแผ่นไม้แผ่นหนังที่มีชื่อว่า ภาพลักษณ์ของชีวิตจากใบหน้า หมายเลข 2
โดยได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเครือญาติที่ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิตชนบท
ผ่านเทคนิคการตอกหนังตะลุงแบบโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้สี
ทำให้เกิดความงามที่แตกต่างจากโครงหน้าต่างๆ
สื่อให้เห็นถึงความทุกข์ ความเหน็ดเหนื่อย และความลำบากของคนในครอบครัว
โดยผลงานชิ้นนี้มีความดิบและความใสซื่อในเรื่องของการแสดงอารมณ์บนใบหน้า
ประกอบกับวัสดุที่ใช้ก็คือ หนังวัว และเทคนิคการเย็บมือในจุดเชื่อมต่อของการแสดงอารมณ์
ทำให้ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นและน่าสนใจจึงชนะเลิศในประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น
ได้รับเงินรางวัล 90,000 บาทนายสมชาย สีดำอ่อน ชนะเลิศประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาครับ
และอาจารย์ทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอด และให้คำแนะนำที่ดีครับ
ผลงานของผมทำด้วยวัสดุหนังโดยนำเหล็กมาดุนให้นูนขึ้นให้มีมิติมากขึ้น
โดยใช้เหล็กขูดเป็นเส้นผม
โดยลักษณะเด่นที่ใบหน้าของแต่ละคนเหมือนมีความทุกข์เกี่ยวกับเกษตรกรรม เศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนี้
ก็เลยเป็นแรงบันดาลให้ผมได้สร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา
เป็นญาติๆ ในครอบครัว โดยภาพแรกเป็นคุณลุงเป็นชาวสวนที่ต้องแบกภาระเลี้ยงดูครอบครัวหลายคน
ภาพต่อเป็นคุณยายครับ ประกอบอาชีพค้าขายน้ำมัน
ผลงานชิ้นนี้สื่อให้เห็นถึงความทุกข์ ความเหน็ดเหนื่อย ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้
เหตุผลที่สื่อผ่านหนังตะลุงก็เพราะว่าหนังตะลุงเป็นการนำเสนอชีวิตของชาวบ้านมาเล่าเรื่องให้ฟัง
ผมก็เลยหยิบยกหนังตะลุงมาเล่าเรื่องของญาติตัวเอง
สำหรับผมแล้วอยากจะบอกให้กับน้องๆ รุ่นต่อไปว่าน้องที่สนใจลองส่งผลงานมาอย่าปิดกั้นตัวเอง
เมื่อก่อนผมก็เป็นปิดกั้นตัวเองไม่กล้าส่งผลงานมา
อย่าเอาคำของคนอื่นมาปิดกั้นตัวเองจนไม่กล้าส่งผลงานมา
วันนี้พอผมทำผลงานนี้ออกมาได้ ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเอง เรามาถึงจุดนี้ได้ผมภูมิใจมากครับ
ตอนนี้ผมอายุ 23 ปี เพิ่งจบการศึกษาครับผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองในประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
ได้แก่ นางสาวอสหม๊ะฮ์ บูงงอตายง อายุ 22 ปี
ผลงานที่ชื่อว่า "ความทรงจำ 2 ผู้ให้กำเนิด" ได้รับเงินรางวัล 75,000 บาท
เป็นการมช้สื่อผสมบนผ้า โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของความรัก ระหว่างแม่กับศิลปินในวัยเยาว์
เพราะคุณแม่ชอบถักเสื้อผ้า กระเป๋า ถุงมือเด็ก ให้ศิลปินสวมใส่
โดยใช้สัญญลักษณ์ของเสื้อและการเย็บปักถักร้อยมาแทนค่าเชิงสัญญลักษณ์ของความผูกพันผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินในประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
ได้แก่ นายชนะชัย วงศ์ปิ่นเพ็ชร อายุ 20 ปีชื่อผลงาน ความทรงจำ ความคิดถึง ความอาลัยอาวรณ์ เขียนด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบ
ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับความทรงจำและการระลึกถึงคุณป้าที่เพิ่งเสียชีวิตไป
ถ่ายทอดความทรงจำความคิดถึงเป็นผ้าไหมพรมผืนใหญ่ที่คุณป้าเคยสอนให้คุณแม่ถักแล้วถ่ายทอดมายังศิลปิน
โดยนำผ้ามาพันรอบตัวเพื่อสื่อให้เห็นความคิดถึงคุณป้าที่ยังห้อมล้อมอยู่รอบกาย
ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาทผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
ได้แก่ นายภัทร ทองขจร อายุ 24 ปี ผลงานชื่อ "สามัญชีวิต 08"
เป็นการวาดเส้นบนดินสอพองบนผ้าใบ
ได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ตามธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงสัจจะแห่งวัฏจักรชีวิต
ดังเช่นวิถีชีวิตของแมลงเสมือนชีวิตของมนุษย์
โดยการวาดเส้นบนดินสอพองบนผ้าใบเป็นความเรียบง่ายขั้นพื้นฐานในมุมมองหนึ่งชีวิตที่เป็นสัจธรรม
ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทด้วยความที่ต้องไปงานเผาศพต่อน่ะค่ะ อุ้มเลยไม่สามารถสัมภาษณ์ศิลปินผู้ได้รางวัลทุกท่าน
เลยได้สัมภาษณ์แค่ 3 คนเท่านั้นตอนนี้สามารถมาชมผลงานของผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10
จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-13 ตุลาคม 2562
จากนั้นจะไปจัดแสดงให้ชมต่อที่ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ถนนสาทร ในวันที่ 14-31 ตุลาคม 2562ขอขอบคุณ : เพลง : ศิลปากรนิยม
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 05 ตุลาคม 2562
Last Update : 8 ตุลาคม 2562 11:13:33 น. 18 comments
Counter : 2050 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณวลีลักษณา, คุณThe Kop Civil, คุณJinnyTent, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณRananrin, คุณชีริว, คุณmariabamboo, คุณnewyorknurse, คุณเริงฤดีนะ, คุณเนินน้ำ, คุณtoor36, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณhaiku, คุณkae+aoe, คุณInsignia_Museum, คุณtuk-tuk@korat, คุณTui Laksi, คุณเรียวรุ้ง


 
ชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว ครับผม

งานศิลปะดูแล้วสบายใจ มีจิตนกาลดีครับ ^^


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 5 ตุลาคม 2562 เวลา:13:52:24 น.  

 
ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลด้วยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 5 ตุลาคม 2562 เวลา:16:31:20 น.  

 
ภาพสวย ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ


โดย: JinnyTent วันที่: 5 ตุลาคม 2562 เวลา:19:17:29 น.  

 
น่าสนใจมากค่ะพี่อุ้ม
ที่หอศิลปนี่เอง
ขอบคุณที่นำมาบอกกล่าวนะคะ


โดย: Rananrin วันที่: 5 ตุลาคม 2562 เวลา:19:33:18 น.  

 
ขอบคุณครับพี่อุ้ม

ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 ตุลาคม 2562 เวลา:20:42:04 น.  

 
มีบัตรเครดิตเจ้านี้อยู่เหมือนกันครับ


โดย: ชีริว วันที่: 5 ตุลาคม 2562 เวลา:21:22:29 น.  

 
อุ้มสี Topical Blog

ธ.นี้น่าจับตาอยู่เหมือนกันค่ะพี่อุ้ม ^^


โดย: mariabamboo วันที่: 5 ตุลาคม 2562 เวลา:22:51:59 น.  

 

ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 6 ตุลาคม 2562 เวลา:3:30:58 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ตุลาคม 2562 เวลา:6:29:24 น.  

 
งานนี้แจ้งเกิดศิลปินหน้าใหม่เก่ง ๆ หลายคนเลย


โดย: เนินน้ำ วันที่: 6 ตุลาคม 2562 เวลา:18:36:58 น.  

 
ดีแล้วครับที่มีการส่งเสริมในลักษณะนี้


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 ตุลาคม 2562 เวลา:19:12:23 น.  

 
ขอบคุณครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ตุลาคม 2562 เวลา:19:51:44 น.  

 
มาจองที่ก่อนนะคะ
พรุ่งนี้มาอ่านค่ะ ง่วงแล้วโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 6 ตุลาคม 2562 เวลา:21:51:40 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ตุลาคม 2562 เวลา:6:33:18 น.  

 
ขอบคุณสำหรับงานสร้างสรรค์ใหม่ๆครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 7 ตุลาคม 2562 เวลา:14:26:41 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 7 ตุลาคม 2562 เวลา:15:32:33 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 7 ตุลาคม 2562 เวลา:19:33:10 น.  

 
เป็นอีกกิจกรรมดีๆ นะคะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 7 ตุลาคม 2562 เวลา:21:54:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 114 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2562
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
5 ตุลาคม 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.