โครงการ เดอะ ปาร์ค เปิดตัว The PARQ Collection งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินชั้นนำที่ยกระดับคุณภาพชีวิตโครงการเดอะ ปาร์ค เปิดตัว “เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น” (The PARQ Collection)
งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินชั้นนำที่ยกระดับคุณภาพชีวิต
พร้อมชูความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างลงตัว

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสแห่งใหม่ภายใต้แนวคิด Life Well Balanced
ที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะ เปิดตัว The PARQ Collection
ที่เป็นงานศิลปะสาธารณะร่วมสมัยภายในพื้นที่โครงการเดอะ ปาร์ค
สะท้อนถึงการเชื่อมต่อกันอย่างสมดุลระหว่างเมืองกับธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือนนายกมลนัย ชัยเฉนียน
กรรมการบริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ เดอะ ปาร์ค
เปิดเผยว่า
“โครงการเดอะ ปาร์ค ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย
เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาพื้นที่ใช้งานแบบผสมผสานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือน
โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการฯ รวมไปถึงเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
ซึ่งเป็นผู้พัฒนารายแรกที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย
ด้วยการลงทุนในทรัพยากรเพื่อพัฒนาในด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างจริงจัง
มีความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์นี้ออกมาผ่านการเลือกเฟ้นงานศิลปะร่วมสมัยสำหรับจัดแสดงอย่างถาวรที่เดอะ ปาร์ค โดยเฉพาะภายใต้ชื่อ ‘The PARQ Collection’
ตลอดจนการเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนและจัดกิจกรรมด้านศิลปะที่เปิดให้ผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วม
อาทิ งาน Bangkok Art Biennale และแม้กระทั่งการจัดตั้งฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
(Art & Culture) ภายในองค์กรขึ้นมาเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ
ด้วยเหตุนี้ เดอะ ปาร์ค จึงไม่ใช่แค่อาคารสำนักงานและพื้นที่รีเทล
แต่เป็นสถานที่แห่งการค้นหาแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สำหรับทุกคน”
การให้คุณค่าแก่ศิลปะเมื่อรวมกับการพัฒนาโครงการด้วยแนวคิดความยั่งยืน
อันประกอบด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมของอาคารตามมาตรฐาน LEED
และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคารตามมาตรฐาน WELL
จึงทำให้เดอะ ปาร์ค เป็นโครงการที่ได้รับการรับรอง Pre-WELL Certification
และกำลังมุ่งสู่การคว้าทั้งมาตรฐาน WELL และ LEED Gold v4 เป็นโครงการแรกในเมืองไทยจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย
หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ เดอะ ปาร์ค
กล่าวถึงภาพรวมของ เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น ว่า
ปัจจุบันศิลปะถูกนำมาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของอาคารและชีวิตของผู้คนมากขึ้น
เดอะ ปาร์ค ในฐานะโครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสชั้นนำ
จึงนำเอาองค์ประกอบด้านศิลปะมาผสมผสานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสบายตาสบายใจ
ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่พบเห็น
รวมถึงหวังอย่างยิ่งว่าโครงการฯ ของเราจะเป็นเวทีแสดงความสามารถของศิลปิน
และเป็นพื้นที่ที่ผู้คนจะได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับศิลปะมากขึ้น
ทั้งผู้ที่ต้องการสิ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจหรือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างวัน
รวมไปถึงคนรักศิลปะ และบุคคลทั่วไปที่สนใจผลงานศิลปะในเดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่ง
ซึ่งสามารถตีความออกมาเป็นผลงานศิลปะได้หลากหลาย
ไม่ว่าจะทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เลียนลักษณะและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
หรือแม้แต่เป็นศิลปะที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
โดยออกแบบให้สอดคล้องโอบรับกับสถาปัตยกรรมของอาคารอย่างลงตัวเดอะ ปาร์ค ได้บรรจงคัดสรรศิลปินชั้นนำเพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดที่สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ผสานกับการใช้เทคโนโลยีและหลักการด้านความยั่งยืน โดยผลงานศิลปะใน เดอะ ปาร์ค
คอลเลคชั่น ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานที่รังสรรค์โดยศิลปินไทย 3 ผลงาน
และอีก 2 ผลงานเป็นฝีมือของ Studio Drift ศิลปินจากอัมสเตอร์ดัม
ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเสร็จพร้อมให้รับชมอย่างเต็มรูปแบบ (Full Collection)
ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564
สำหรับผลงานใน เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น ที่จัดแสดงแล้ววันนี้ที่โครงการ เดอะ ปาร์ค“เกื้อกูล” โดยศิลปิน นายพงษธัช อ่วยกลาง
เป็นประติมากรรมสเตนเลสผิวกระจกที่สื่อถึงการทำงานและการใช้ชีวิตที่เป็นพลังเกื้อกูลกัน
เปรียบได้กับพลังทั้งสองชนิดที่ต่างดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง
แต่ยังคงจำเป็นต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน“เกื้อกูล” เป็นผลงานชิ้นนี้สื่อให้ผู้พบเห็นสัมผัสถึงความเชื่อมโยงและความลื่นไหลระหว่างพลังทั้งสอง
มอบทั้งความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง ตลอดจนความสมดุล
อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการมีชีวิตที่ดีไปพร้อมๆ กัน แ
ละเป็นตัวแทนที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้นายพงษธัช อ่วยกลาง
เล่าให้อุ้มฟังว่า
ตั้งแต่เริ่ม present ประมาณ 2-3 ปี เริ่มตั้งแต่นำเสนอแบบกับทางโครงการจนมาถึงการทำงาน
สำหรับผมเองผมจะมีสตูดิโอของผมเอง มีทีมช่างของผมเอง มีเทคนิคเชี่ยนของผมเอง พอนำเสนอ concept ผ่าน
ผลิตงานขึ้นก็ประมาณ 5-6 เดือน มีการทำงานร่วมกับวิศวกร สถาปนิกหน้างาน
และประสานกับทีมช่างต่างๆ ที่จะนำผลงานเข้ามาติดตั้ง

The PARQ เป็นโปรเจคที่เกิดขึ้นใหม่แล้วเริ่มผลักดันหรือเริ่มนำเสนอศิลปะเองมาใช้มาทำกับพื้นที่
เดี๋ยวต่อไปก็จะมีศิลปินจากต่างประเทศมานำแสดงผลงาน
ผมก็เป็น 1 ในผุ้เชี่ยวชาญทางด้านสเตนเลสก็ถูกเชิญเข้ามา
ต่อไปน่าจะเป็นโมเดลที่จะทำให้เกิดพื้นที่ศิลปะกับอาคารสถานที่ต่อไป
อย่างน้อยก้จะเป้นรูปแบบหรือระบบที่น่าสนใจกับการที่จะนำผลงานเข้าไปสู่ตึก อาคาร หรืออสังหาริมทรัพย์
ซึ่งต่อไปอสังหาริมทรัพย์เขาจะเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้อย่างน้อยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ“The Cradle” โดยศิลปิน อ้อ สุทธิประภา
เป็นชุดผลงานเซรามิกที่มีลักษณะราวกับถักทอลงมาจากเพดานด้วยความบรรจงและเผยความงามของเซรามิก
ซึ่งเป็นวัสดุที่มีที่มาจากธรรมชาติ
สื่อความรู้สึกเกี่ยวกับการเกิด เติบโต และรุ่งเรืองของบางสิ่งบางอย่าง
โดยอาศัยความพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
จนถึงการสร้างชิ้นงานเซรามิคเพื่อประกอบเป็นชุดประติมากรรมที่สมบูรณ์แบบ“The Cocoon”
ศิลปิน สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ แห่งสนิทัศน์ สตูดิโอ
ให้นิยามว่า เป็นการเนรมิตพื้นที่สงบเล็กๆ กลางเมืองสำหรับหลบหลีกความวุ่นวาย
ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้แวะพักผ่อนหย่อนใจในระหว่างวัน
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรังไหมที่ห่อหุ้มและปกป้องดักแด้ที่อยู่ภายใน
ผลงานชิ้นนี้สื่อถึงเมืองและธรรมชาติ
ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันแต่กลับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
ผิวของผลงานทำจากสเตนเลส ซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะสะท้อนภาพธรรมชาติโดยรอบ
และในขณะเดียวกันก็เป็นการนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
รวมถึงเมื่อสายลมพัดมากระทบ ชิ้นงานจะมีเสียงกระดิ่งคลอเบาๆ ลอดออกมาสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ แห่งสนิทัศน์ สตูดิโอ
เล่าให้อุ้มฟังว่า
“The Cocoon” เป็นเสมือนพื้นที่หรือเป็น "รัง" ของคนเมืองได้หยุด ได้คิด ได้อยู่กับตัวเอง
แต่จริงๆ แล้วผิวของ The Cocoon เป็นผิวที่สะท้อนความเป็นไปทั้งหมดแล้วก็ขยับได้
ซึ่งจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ตั้งแต่เช้า กลางวัน และเย็น
หรือเวลาลมพัดก็จะได้ยินเสียงกระดึงที่ซ่อนอยู่ข้างใน
สิ่งที่มุษย์สร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติอีกทีหนึ่งน่ะค่ะ
เราต้องการชิ้นงานที่ให้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ได้ เข้ามาใช้ เข้ามานั่ง คือเป็นการเรียกร้องให้คนเข้ามาใช้พื้นที่นอกเหนือจากการจัดแสดงผลงานใน เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น แล้ว
โครงการ เดอะ ปาร์ค ยังเดินหน้าสนับสนุนศิลปะด้วยการจัดกิจกรรมด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ภายใต้ชื่องาน Art in The PARQ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น “Art Market” โดย Farmgroup ตลาดนัดของคนรักศิลปะและงานคราฟท์
ที่มีหลากหลายร้านค้าและร้านอาหารชื่อดัง พร้อมดีเจที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดงาน
ในวันที่ 8-11 ต.ค. เวลา 11.00 – 20.00 น.
ตลอดจนกิจกรรมเวิร์คช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มาร่วมสนุกและครีเอทผลงานสร้างสรรค์มากมาย
อาทิ กิจกรรมวาดภาพ ออกแบบปกสมุดจากวัสดุธรรมชาติ เพนท์ลายกระถางต้นไม้ ฯลฯ

ในช่วงสุดสัปดาห์วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายนศกนี้
และปิดท้ายด้วยนิทรรศการ “Balancing Your Life”
ที่จัดแสดงภาพวาดแอบสแตรกสีสันสดใสภายใต้แนวคิดการเพิ่มสมดุลแห่งชีวิต
ซึ่งมาพร้อมกับเวิร์กช็อปสุดพิเศษโดย ป๊อด-ธนชัย อุชชิน ในวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2563
นอกจากนี้ เดอะ ปาร์ค ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน “Bangkok Art Biennale”
เทศกาลศิลปะนานาชาติร่วมสมัยที่หลายคนตั้งตาคอย
โดยจัดสรรบริเวณของโครงการฯ ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานจากศิลปินชื่อดังทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ไปจนถึง 31 มกราคม 2564ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปง่ายๆ
เพียงใช้จ่ายสินค้าหรือใช้บริการใน เดอะ ปาร์ค ครบทุก 300 บาทขึ้นไป/ท่าน
จะสามารถเลือกรับสิทธิ์ร่วมเวิร์กช็อปที่ชื่นชอบได้ฟรี 1 กิจกรรม
และสำหรับท่านใดที่ถ่ายรูปงานศิลปะใน เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น ชิ้นใดก็ได้
ไม่ว่าจะเป็น The Cocoon เกื้อกูล หรือ The Cradle แล้วแชร์ลง Facebook
พร้อมใส่แฮชแท็ก #ThePARQ #ThePARQCollection ในคำบรรยาย
และเช็คอิน @The PARQ และเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ
รูปถ่ายที่โดนใจแอดมินที่สุด 3 รางวัล จะได้รับ The PARQ Gift Voucher ฟรี

มาร่วมดื่มด่ำกับผลงานศิลปะ เดอะ ปาร์ค คอลเลคชั่น
ซึ่งรังสรรค์โดยศิลปินชั้นนำ พร้อมเพลิดเพลินไปกับ อาร์ต มาร์เก็ต และ อาร์ต เวิร์กช็อป
ภายใต้แนวคิด Life Well Balanced เพื่อการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในงาน Art in The PARQ
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ที่ เดอะ ปาร์ค สามแยกคลองเตยใกล้ตลาดคลองเตยค่ะขอขอบคุณ
เพลง : ศิลปากรนิยม เพลงของมหาวิทยาลัยศิลปากร
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 09 ตุลาคม 2563
Last Update : 29 พฤศจิกายน 2563 1:17:52 น. 11 comments
Counter : 889 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณkatoy, คุณSleepless Sea, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณThe Kop Civil, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณปรศุราม, คุณสองแผ่นดิน, คุณกะว่าก๋า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณ**mp5**


 

มาชม
โครงการ เดอะ ปาร์ค เปิดตัว The PARQ Collection
ด้วยค่ะ
ภาพสวยด้วย


โดย: newyorknurse วันที่: 9 ตุลาคม 2563 เวลา:3:04:07 น.  

 
สวัสดีครับ

มาเที่ยวชมโครงการด้วยครับ


โดย: Sleepless Sea วันที่: 9 ตุลาคม 2563 เวลา:9:08:59 น.  

 

Art มากๆเลย
ขอให้เฮง ขอให้รวยๆค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 9 ตุลาคม 2563 เวลา:9:57:50 น.  

 
ดูอาร์ตดีนะครับพี่ สวยแปลกตาทุกอันเลยครับ แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนด้วยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 9 ตุลาคม 2563 เวลา:11:26:10 น.  

 
เป็นอีก 1 ทางเลือกที่เก๋ไก๋


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 ตุลาคม 2563 เวลา:11:37:27 น.  

 
สวัสดีครับพี่อุ้ม

เหมือนมาชมโครงการพร้อมเสพงานศิลปะจากศิลปินไปพร้อมๆ กันเลยครับ
ดีจังที่เจ้าของผลงานมางานเปิดตัวด้วย


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 9 ตุลาคม 2563 เวลา:11:39:56 น.  

 
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจนะคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 9 ตุลาคม 2563 เวลา:12:38:10 น.  

 
ทำ
ดีกว่าไม่ทำ
มี
ดีกว่าไม่มี
ศิลปะ
จรรโลงใจผู้คนได้จริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ตุลาคม 2563 เวลา:15:36:00 น.  

 
เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้เช่าสถานที่ แสดงงานศิลป ใช่เปล่าครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 9 ตุลาคม 2563 เวลา:15:55:42 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2563 เวลา:6:59:24 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 12 ตุลาคม 2563 เวลา:15:07:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#17


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2563
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
9 ตุลาคม 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.