เที่ยววิถีไทยสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม ททท.ภูมิภาคภาคกลาง แนะนำเส้นทางทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมืองไทยของเรามีเสน่ห์ลึกซึ้งอยู่มากมายให้นักเดินทางไปท่องเที่ยวได้ค้นหาและสัมผัสอย่างใกล้ชิด
ด้วยภูมิประเทศที่มีความแตกต่างให้ได้สัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตชุมชน ความเป็นอยู่ อาหารการกิน
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผสานเป็นความเข้มแข็งของชุมชน
ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จึงได้นำจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชุมชนริมน้ำ
ที่สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม
ดังนี้ เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
จึงได้พาสื่อมวลชนส่วนกลางและตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย
ร่วมเดินทางในกิจกรรม Agent /Media Fam Trip 2 วัน 1 คืน
มาทำการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวสมุทรสงครามพร้อมสำรวจเส้นทางจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อให้เกิดการเสนอขายเข้าสู่ระบบตลาดต่อไปในอนาคต
ตลอดทั้งสามารถต่อยอดการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กับการดำเนินงานของ ททท.ภูมิภาคภาคกลางในปี พ.ศ. 2563 ต่อไปอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาค ภาคกลาง
เปิดเผยว่า
สำหรับกิจกรรม "ทำบุญข้ามถิ่น ได้บุญได้ศีลคูณสอง"
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการ More River Legacy ภาคกลาง
ซึ่งเป็นโครงการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบของครอบครัวเป็นการท่องเที่ยวด้วยทำบุญไปด้วย
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสมุทรสงครามนี้เพิ่มมากขึ้น
เพราะที่นี่เป็นไฮไลต์ที่มีพระภิกษุสงฆ์พายเรือมาบิณฑบาตทางน้ำนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า
จังหวัดสมุทรสงครามมีที่พักที่เพียงพอสำหรับการเดินทางเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็น 1 คืน หรือ 2 คืน
อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงครามสามารถเดินทางท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จึงใคร่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับวิถีชีวิตทางน้ำที่จ.สมุทรสงคราม
ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ในปัจจุบันนี้จะหาดูได้ยาก
และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.สมุทรสงครามอีกทางหนึ่งด้วยนายไพรัชช์ ทุมเสน
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสมุทรสงครามนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
เล่าถึงโครงการ More River Legacy ภาคกลาง
แล้วจากนั้นมอบของที่ระลึกคือน้องสุขใจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชรัส บุญณสะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
เปิดเผยว่า
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิอยู่กับสายน้ำ
โดยมีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็มีคลอง 300 กว่าคลอง
แล้วก็มีลำประโยงอยู่สองพันกว่า
เพราะฉะนั้นพื้นที่ของแม่กลองจึงชุ่มฉ่ำไปด้วยพื้นน้ำและมีวิถีชีวิตผุูกพันอยู่กับวัดวาอารามผุ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครากล่าวส่งท้ายไว้ว่า
จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ
จึงทำให้วิถีชีวิตของคนแม่กลองอยู่กับธรรมชาติ
เพราะว่าคนแม่กลองนี้รักษาธรรมชาติ ธรรมชาติจึงรักษาคนแม่กลอง
แม่กลองเป็นจังหวัดเล็กๆ ก็จริงแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจ วัดวาอาราม แล้วก็ประวัติศาสตร์
เพราะฉะนั้นคนที่มาพักผ่อนหย่อนใจหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแม่กลอง
จะมีความสุขและมีความประทับใจนายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และมิสแกรนด์จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามหรือเมืองแม่กลองในอดีตคือแขวงบางช้างของเมืองราชบุรี
แขวงบางช้างมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
(ตามการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน) แขวงบางช้างมีอีกชื่อว่าสวนนอก
ต่อมาปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี
แขวงบางช้างแยกออกจากจังหวัดราชบุรีเรียกว่า “เมืองแม่กลอง”
สมุทรสงครามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
กล่าวคือ ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
พม่าได้ส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณตำบลบางกุ้ง
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ที่บริเวณค่ายบางกุ้ง
นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งสำคัญ

ชื่อเมืองแม่กลองเปลี่ยนเป็นสมุทรสงครามในปีใดนั้นไม่ปรากฏแน่ชัด
แต่สันนิษฐานไว้ว่าเปลี่ยนราวปี พ.ศ. 2295 ถึงปี พ.ศ. 2299
จากหลักฐานในหนังสือกฎหมายตราสามดวงว่าด้วยพระราชกำหนดเรื่องการเรียกสินไหมพินัยความ
ได้ปรากฏชื่อเมืองแม่กลอง เมืองสาครบุรี และเมืองสมุทรปราการอยู่

และต่อมาพบข้อความในพระราชกำหนด
ซึ่งตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อปี พ.ศ. 2299
ความระบุว่าโปรดเกล้าฯ ให้พระยารัตนาธิเบศร์ สมุหมณเฑียรบาล
เอาตัวขุนวิเศษวานิช (จีนอะปั่นเต็ก) ขุนทิพ และหมื่นรุกอักษร
ที่บังอาจกราบบังคมทูลขอตั้งบ่อนเบี้ย
ในแขวงเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองราชบุรี และเมืองสมุทรปราการ
ทั้งที่มีกฎหมายสั่งห้ามไว้ก่อนแล้วมาลงโทษ

จ.สมุทรสงครามเป็นแผ่นดินที่เกิดขึ้นใหม่จากการทับถมของโคลนตะกอนบริเวณปากแม่น้ำ
เกิดเป็นที่ดอนจนกลายมาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่
ปรากฏชื่อครั้งแรกในนาม “แม่กลอง”

ตามประวัติของราชินิกุลบางช้าง สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
ซึ่งเป็นพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และพระญาติวงศ์ มีพระนิวาสสถานดั้งเดิมอยู่ที่แขวงบางช้าง
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีทรงสืบเชื้อสายจากกษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัย
แห่งอาณาจักรอยุธยาและราชวงศ์พระร่วง (ราชวงศ์สุโขทัย) แห่งอาณาจักรสุโขทัย
โดยพระราชโอรสสองพระองค์แห่งราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา
ทรงหนีราชภัยมาตั้งถิ่นฐานที่แขวงบางช้าง

จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นเมืองราชินิกุลบางช้างและราชสกุลแห่งราชวงศ์สุโขทัย
มีการสืบทอดนาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และการทำอาหาร
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารชาววัง) ของสมัยสุโขทัยเป็นต้นมา
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีซึ่งเคยประทับกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
ที่แขวงบางช้างทรงรับถ่ายถอดการทำอาหารจากที่นี่
และทรงเป็นผู้ทำอาหารในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์จากนั้น ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม และ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง
พามาไหว้พระที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เพื่อมาสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
ประวัติหลวงพ่อวัดบ้านแหลม อีกหนึ่งในตำนานของความศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่า
ชาวบ้านแหลมที่มาตั้งรกรากเมื่อประมาณปี พ.ศ.2307 ส่วนใหญ่เป็นชาวประมง
ซึ่งไปลากอวนหาปลาที่ปากน้ำแม่กลอง อวนได้ติดพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์
องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร และอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง
ชาวบ้านจึงอาราธนาพระพุทธรูปยืนมาประดิษฐานที่ศรีจำปาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองแม่กลอง
ส่วนพระพุทธรูปนั่งได้มอบให้ญาติพี่น้องนำไปประดิษฐานที่วัดตะเครา เมืองเพชรบุรี

วัดศรีจำปานี้ต่อมาได้ชื่อว่า วัดบ้านแหลม
แลต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชั้นวรวิหาร
และได้รับพระราชทานนามว่า วัดเพชรสมุทวรวิหาร

บาตรแก้วสีน้ำเงินที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้
สมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ได้ถวายไว้
เนื่องจากบาตรเดิมอาจจมหายอยู่ในน้ำก่อนที่ชาวประมงจะได้จากทะเลปากอ่าวแม่กลอง

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม ขึ้นชื่อเลื่องลือไปทั่ว
ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อบ้านแหลมที่ใครมากราบไหว้ขอพรแล้วมักสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาหลวงพ่อบ้านแหลม หรือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร สูงประมาณ 2 เมตร 80 เซนติเมตร
หล่อด้วยทองเหลืองปิดทอง

หลวงพ่อบ้านแหลมประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
หรือที่เรียกว่าวัดบ้านแหลม
เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมืองแม่กลอง หรือจังหวัดสมุทรสงคราม
มีพุทธลักษณะงดงาม
เพราะหล่อด้วยสัมฤทธิ์ผสมด้วยทอง เงิน นาก
พระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร ของผุ้ที่เกิดวันพุธ พระพุทธรูปมีขนาดสูงเท่าคนจริง
สังเกตที่บริเวณฐานพระบาท มีดอกบัวรองรับพระบาทอยู่บนแท่นฐานแข้งสิงห์
ซึ่งก่อสูงขึ้นประมาณ 45 เซนติเมตร ส่วนองค์พระสูง 167 เซนติเมตร
เป็นพระพุทธรูปทองเหลือลงรักปิดทองที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรึอยุธยา

หลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีลักษณะเด่น
กล่าวคือ มีพระพักตร์งดงามคล้ายพระพักตร์ของเทพบุตร
โดยมีคำกล่าวไว้ว่า หลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีรูปพระพักตร์เป็นเทวดา และถือว่ามีเทพ
หรือเทวดาเข้ามาสิงสถิตรักษา อยู่ในองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก
ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มากราบสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมหวังนะคะจากนั้น ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม และ ททท.ภูมิภาคภาคกลางพามาไหว้พระที่วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตร 34- 35
ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดจุฬามณีเป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก
สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
สันนิษฐานว่าท้าวแก้วผลึก(น้อย) นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชินิกุลบางช้างเป็นผู้สร้างวัดประวัติท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณหรือท่านท้าวกุเวร
ส่วนมากจะเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือคทา (ไม้เท้าเป็นรูปกระบอง)
แต่แท้ที่จริงแล้วยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของชายนั่งในท่ามหาราชลีลา
มีลักษณะอันโดดเด่นคือ พระอุระพลุ้ย
กล่าวกันว่าผู้มีอาชีพสัปเหร่อหรือมีอาชีพประหารชีวิตนักโทษ
มักพกพารูปท้าวเวสสุวรรณหรือคล้องคอเพื่อเป็นเครื่องรางของขลัง
ป้องกันภัยจากวิญญาณร้าย
ภาพลักษณ์ของท้าวกุเวรที่ปรากฎในรูปของชายพุงพลุ้ย นับเป็นที่เคารพนับถือ
โดยเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวย
แต่สำหรับท้าวกุเวรในรูปของท้าวเวสสุวรรณซึ่งมาในรูปของยักษ์
และผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธามักจะมาไหว้ท่านด้วยประทัดสมหวังในสิ่งที่ขอค่ะท้าวเวสสุวรรณ มีทั้งหมด 4 ภาค
- ท้าวเวสสุวรรณพรหมาสูติเทพ ชั้นพรหม มีรูปกายสีทอง ภูษาสีทอง
- ท้าวเวสสุวรรณเทพบุตรสูติเทพ ชั้นดาวดึงค์ มีรูปกายสีทอง ภูษาสีแดง
- ท้าวเวสสุวรรณ จาตุมมหาราช มีรูปกายสีเขียวหรือดำ ภูษาสีเขียว
- ท้าวเวสสุวรรณ ชั้นมนุษย์ มาในรูปแบบมนุษย์

ตามหลักฐานในคัมภีร์ทางพุทธศาสนายืนยันว่า "ท้าวกุเวร" หรือ "ท้าวเวสสุวรรณ"
เทวราชพระองค์นี้ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน
เมื่อครั้ง "จุลสุภัททะ ปริพาชก"
เกิดความสงสัยในความเป็นมาแห่ง องค์สมเด็จ พระพุทธเจ้า
ท่าน "ท้าวเวสสุวรรณ" องค์นี้แหละ
ที่ได้เสด็จไปร่วมต้อนรับด้วยและยังเป็นประจักษ์พยานเรื่องพระมหาโมคคัลลานะ
ใช้เท้าจิกพื้นไพชยนตวิมา ของพระอินทร์จนเกิดการสั่นสะเทือนไปทั้งดาวดึงส์ เทวโลก
อันเป็นการเตือนสติสักกะเทวราชอีกด้วย

และก็เชื่อกันตามฎีกามาลัยเทวสูตร พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 2 - หน้าที่ 435 เขียนไว้ว่า
"คทาวุธ" ของ "ท้าวเวสสุวรรณ" นั้นเป็นยอดศัสตราวุธ
มีอานุภาพสามารถทำลายโลกใบนี้ให้เป็น จุณวิจุณภายในพริบตา

จะเห็นได้ว่าท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวรรณนั้น
นับเป็นเทพที่สำคัญที่พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าท่านท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เลยทีเดียว
ตามวัดวาอารามต่าง ๆ จะมีรูปปั้นยักษ์ 1 ตน บ้าง 2 ตนบ้าง ยืนถือกระบองค้ำพื้น
ส่วนมากจะมี 2 ตน เฝ้าอยู่หน้า ประตูโบสถ์ หรือ วิหารที่เก็บของมีค่า
มีพระพุทธรูป และโบราณสมบัติล้ำค่าของทางวัดบรรจุอยู่ ด้านละ 1 ตน
ซึ่งยักษ์เหล่านั้นถ้าเป็น ตนเดียวก็จะหมายถึงรูปเคารพของท้าวเวสสุวรรณ
แต่ถ้าเป็น 2 ตนก็จะเป็นบริวารของท่านท้าวเวสสุวรรณ
ทำหน้าที่คอยทำหน้าที่ ปกปักรักษา และดูแลบริเวณวัดอุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที่มีความงดงามปราณ๊ตเป็นอย่างยิ่ง
เป็น 1 ใน 3 ของวัดจุฬามณีที่ต้องมา
อุโบสถหลังนี้มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน
ภายประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง
บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9ที่สำคัญผนังโดยรอบพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทานชาดก
เขียนโดยจิตรกรหญิงนิตยา ศักดิ์เจริญ ซึ่งใช้เวลาในการวาดนานถึง 6 ปีด้วยกันค่ะนี่เป็นไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมากราบสักการะมื่อมาถึงวัดจุฬามณี
สังขารไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้าอาวาสอุ้มชอบหน้าบันที่พระอุโบสถวัดจุฬามณีจังค่ะสวยงามปราณีตมากจากนั้น ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม และ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง
พามาไหว้พระที่วัดประดู่ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วัดประดู่ เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลายราวพ.ศ. 2320
จากหลักฐานที่ปรากฏพบว่ามีแก่นไม้ประดู่ด้านหนึ่ง
เจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมยาวขนาดเท่าใบลานใช้เป็นที่อัดใบลานนำไปไว้ที่ศาลเจ้าพ่อประดู่
นอกจากนี้วัดประดู่มีเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย
มีทั้งขุมสมบัติมหาศาลและลายแทงสมบัติ
ที่มีรูอยู่เก้าแห่ง รูไหนแจ้งให้แทงรูนั้น ตรงไหนเปียกไม่ยอมแห้งให้แทงรูนั้น
มีบางคนเคยเห็นเป็ดเงินและเป็ดทองคำออกมาเดินเล่นน้ำฝนและหายลงไปในสระ
และยังมีพระพุทธรูปทองคำหน้าตักประมาณสองศอกจมตกหายลงไปในสระ
ปัจจุบันได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ทับปิดสระน้ำไปแล้ว
และมีเรือชะล่าใหญ่จมลงไปในสระ มักมีนักแสวงโชคมาขุดหาสมบัติแต่สุดท้ายมักคว้าน้ำเหลว

เรียกว่าใครที่ชื่นชอบรามเกียรติ์ รักหนุมาน มาวัดประดู่เลยค่ะ
มีหนุมานอยู่ทุกที่ของวัดถ้ามาวัดประตู่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ บริเวณนี้จะเป็นตลาดตลาดร่มบวร
เป็นตลาดย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ริมคลองวัดประดู่

วัดประดู่นับว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์โดยแท้
เพราะในสมัยหลวงปู่แจ้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในขณะนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ได้เสด็จประพาสต้นทางชลมารคมายังวัดประดู่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
พระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารเช้าที่วัดประดู่ และทรงมีพระราชศรัทธาต่อ หลวงปู่แจ้ง
ด้วยเมื่อสมัยนั้นหลวงปู่แจ้ง เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
และเกิดพระราชศรัทธาต่อหลวงปู่แจ้งจึงได้นิมนต์หลวงปู่แจ้งเข้าไปใน พระราชวังหลายครั้ง
ที่สำคัญพระองค์ได้ถวายเครื่องราชศรัทธา ที่สำคัญๆ อันทรงคุณค่าไว้ให้หลวงปู่แจ้ง
เช่น เรือเก๋งพระที่นั่ง พระแท่นบรรทม ตาลปัตร ปิ่นโตสลักบาตร ฯลฯปัจจุบันวัดประดู่แห่งนี้ยังเก็บรักษาเก๋งเรือพระราชทานของรัชกาลที่ 5 ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม

ต่อมาใน พ.ศ. 2543 ทางวัดประดู่ได้จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น 5 หลังคาแฝด ปิดทองฝาสกลทั้งหลัง
เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องราชศรัทธา
และเป็นสมบัติของชาติต่อไปที่นี่ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นยุวมัคคุเทศก์อีกด้วย
ที่นี่มีการจัดแสดงหุ่นดินสอพองรูปพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
มองดูเหมือนหุ่นขี้ผึ้งไม่คิดเลยค่ะว่าทำจากดินสอพองจากนั้น ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม และ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง
พามาที่ตลาดร่มหุบ ตลาดริมทางรถไฟที่ไม่มีใครเหมือน
อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง ใจกลางเมืองจังหวัดสมุทรสงครามที่ต้องห้ามพลาดอุ้มมาตลาดร่มหุบทีไรเป็นต้องมาซื้อทองม้วนร้านนี้ทำใหม่สดทุกนาทีเลยค่ะ
เป็นถุงละ 25 บาท แต่ถ้าเป็นกล่องๆ 50 บาท หาไม่เจอ โทร.09-1607-9885

แล้วมาตลาดร่มหุบไม่กินก๋วยเตี๋ยวร้าน "ก่องเมงจั้น" ร้านนี้ถือว่าผิด
อร่อยและคนแน่นตลอด

สำหรับมื้อเย็น ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม และ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง
พามากินร้านนี้ค่ะ "เจ้าสำราญ"
ตั้งอยู่ที่ถนนประชาเศรษฐ์ ใกล้เทศบาลอำเภออัมพวา
โทร 08-6556-6066 และโทร. 0-3475-1811ร้านนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ อาหารอร่อยค่ะต้มยำน้ำพริกไข่ปูผัดผัก

จากนั้นมาพักผ่อนกันที่ฐณิชาฌ์รีสอร์ท เป็นบ้านไม้สามชั้นค่ะริมคลองอัมพวา
คุณแจ็ค-เจษฎา เตชะธรรมรัตน์ เล่าให้ฟังว่า
ฐณิชารีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเล็กๆ จำนวน 15ห้องติดตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เราสามารถมีกิจกรรมทางน้ำตอนเช้า คือโดยพระสงฆ์จะมาบิณฑบาตรทางเรือ
รวมทั้งตอนเย็นมีบริการพาไปชมหิ่งห้อยด้วยนะครับ
เป็นรีสอร์ทเล็กๆ ที่มีความอบอุ่นที่ Family พาครอบครัวมาพักผ่อน
หรือเป็นคู่รักมาเป็นเพื่อนกัน
ทางรีสอร์ทเราก็มีพื้นที่รองรับสำหรับแขกทุกท่านครับ
แล้วก็อาหารเช้าเราจะเป็นแบบบุตเฟ่เป็นสไตล์ American Breakfast นะครับ
สามารถรองรับลูกค้าได้อย่างเต็มที่

จริงๆ concept การตั้งชื่อแต่ละห้องนี้เราคิดจากสิ่งของในพื้นที่น่ะครับ
ที่นี่จะมีเรื่องนาเกลือ หอยหลอด หอยแครง หอยแมงภู่ หรือกระทั่งปลาทู
เราก็นำมาตั้งเป็นชื่อห้อง หรือจะเป็นห้องมะพร้าว ส้มแก้ว
เรียกว่าสิ่งของที่มีชื่อในพื้นที่อัมพวาน่ะครับ
ห้องพักของเรามี 4 แบบคือ standard-superior-deluxe-Family suite
สำหรับไอเดียผ้าขาวม้าผ้าถุงนี่เป็นไอเดียมาจากวิถีชีวิตที่นี่ครับ
เวลาเราไปสวนเราก็จะมีผ้าขาวม้าติดตัวเสมอ
ทางเราจึงนำมาเป็นอุปกรณ์ไว้ในห้องพักไว้ให้ลูกค้า
เผื่อลูกค้าไว้คาดเอวบ้าง ไว้นุ่งนอนบ้างได้
หรือลูกค้าสตรีสามารถนุ่งผ้าถุงลงมาใส่บาตรยามเช้าได้
ดูเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นไทยน่ะครับอุ้มนอนชั้นสองค่ะ มีน้ำร้อนน้ำอุ่น ชา-กาแฟให้พร้อมอาหารเช้า
เป้นห้องแอร์ มีตู้เย็นมีไดร์เป่าผมให้ด้วย WI-FI โอเคเลยค่ะ
ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายคุ้มค่า
เช่น รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง-ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง-แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน
มีห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ
ฐณิชาฌ์รีสอร์ทตกแต่งบรรยากาศให้ดูเสมือนบ้านหลังที่สองเลยค่ะโอมากชอบๆ
สนใจสำรองที่พักได้ที่ 08-3161-4655 และ 08-3282-6464ตอนแรกกะว่าจะรวมภาพ 2 วัน 1 คืนใน BLOG นี้เลยแต่เนื่องจากถ่ายภาพเยอะ
แถมยังไม่ได้ถอดเทปเสียงสัมภาษณ์ยกไปไว้เอนทรี่หน้าละกันเนาะ
ขอขอบคุณ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง และขอขอบคุณ ททท.สำนักงานสมุทรสงครามค่ะ
เป็น BLOG ส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่นะคะ
แทนคำขอบคุณพี่น้องผองเพื่อนด้วยเพลงพบกันวันปีใหม่นะคะขอขอบคุณ
เพลง : พบกันวันปีใหม่ : วงคาราวาน
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า

 Create Date : 29 ธันวาคม 2562
Last Update : 29 มกราคม 2563 11:55:08 น. 25 comments
Counter : 1416 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSai Eeuu, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณhaiku, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณดาวริมทะเล, คุณJinnyTent, คุณInsignia_Museum, คุณmultiple, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณสองแผ่นดิน, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณพันคม, คุณTui Laksi, คุณlovereason, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณจากเพื่อนถึงเพื่อน, คุณเจ้าหญิงไอดิน


 
เเี่ยวนี่ ททท ตื่นตัวและทำงานเยอะมาๆ ค่ะ ดีจัง


โดย: Sai Eeuu วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:0:27:03 น.  

 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ในช่วงปีใหม่
ย่อมต้องมีการทำบุญร่วมด้วยนะครับพี่อุ้ม

โหวตครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:11:06:09 น.  

 
มินแกรนด์สมุทรสงครามน่ารักจังครับ ร้องเพลงเพราะด้วย


โดย: The Kop Civil วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:11:34:30 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อุ้ม
ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ


โดย: JinnyTent วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:16:56:52 น.  

 
อุ๊ยๆอุ๊ย มีทำบุญ ตักบาตรกะนางงาม มิสแกรนด์ซะด้วย ชาติหน้าต้องได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน แฮ่ๆ555

ทริปนี้ดูไปดูมา ชอบตลาดร่มหุบ ของกินแยะดี อยากไปกินร้านดั้งเดิมอย่าง ก๋องเมงจั้น ด้วย

ส่วน ฐณิชาฌ์รีสอร์ท ที่ไปพักนี่ตกแต่งเรียบง่าย ใช้ของพื้นถิ่น เก๋ดีจัง แถมตั้งชื่อ ใช้ชื่อของดีของอำเภอต่างๆ เข้าบรรยากาศซะด้วย มีห้องหอยแครง ห้องแมลงภู่ เห็นแล้วหิวเลย 555โดย: multiple วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:18:36:15 น.  

 
วัดสวยงามแปลกตาดีค่ะ
ตลาดร่มหุบของกินอุดมสมบูรณ์
ปลาหมึกตัวเบ้อเริ่ม หอยแครงในกล่องเม้นท์ก็ตัวใหญ่น่ากินจังค่ะ 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:21:25:30 น.  

 
สมุทรสงครามไปแล้วก็ไปอีก น่าจะเกิน 4 ครั้งแล้วครับ
ฐณิชารีสอร์ทจะไปพักครั้งหน้าครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:22:58:46 น.  

 
แวะมาทักทายก่อนปีใหม่ครับ


โดย: สมาชิกหมายเลข 5622634 วันที่: 30 ธันวาคม 2562 เวลา:2:02:57 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 ธันวาคม 2562 เวลา:7:01:53 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 30 ธันวาคม 2562 เวลา:11:34:56 น.  

 
สวัสดี ปีใหม่ จ้ะ น้องอุ้ม
มาเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
แม่กลอง เมืองนี้ ตามรอยที่อุ้ม
รีวิว โดยเฉพาะวัดต่าง ๆ งดงามงามเลยจ้ะ น่าไปเที่ยวไม่ไกล
จากกรุงเทพฯด้วย

"วัดประดู่ เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลายราวพ.ศ. 2320" ตามข้อความนี้
ของอุ้ม พ.ศ. 2320 เป็นช่วงสมัย
กรุงธนบุรี นะ เพราะกรุงศรี ฯเรา
เสียกรุงปี 2310 นี่นา
(ประณีต บิณฑบาต ไม่มี ร ที่
บาต จ้ะ )

โหวดหมวด ข่าวเด่นประเด็นดังโดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 30 ธันวาคม 2562 เวลา:11:37:37 น.  

 
เพียงหนึ่งลมหายใจที่ใฝ่หวัง
ขอได้ดั่งดวงจิตที่คิดฝัน
ปรารถนาคว้าสุขทุกสิ่งอัน
กะพริบตาเท่านั้นให้พลันมี
.
สวัสดีปีใหม่ครับ


โดย: พันคม วันที่: 30 ธันวาคม 2562 เวลา:13:47:55 น.  

 
ตามข่าวสารการท่องเที่ยวกับคุณอุ้มคร้า
ขอบคุณนะคะ ดีมากเลยค่ะ
และโหวตหมวดพิเศษไว้ให้ด้วยนะคร้า


โดย: Tui Laksi วันที่: 30 ธันวาคม 2562 เวลา:21:31:23 น.  

 
มาชมกิจกรรมดีๆ
น่าเที่ยวมากค่ะคุณอุ้ม

ขอบคุณคุณอุ้มสำหรับกำลังใจนะคะ
ขอให้คุณอุ้มมีความสุขมากๆตลอดปีใหม่ 2020 นี้ค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 30 ธันวาคม 2562 เวลา:23:52:18 น.  

 
หูยยยย น่าตามไปหลายที่เลยพี่อุ้ม

โควต้าวันนี้หนูหมดแล้วง่ะ

พรุ่งนี้ปีใหม่แล้ว ไม่รู้เค้าจะให้โหวตเลยไหม ถ้าให้โหวตเลย จะมาโหวตให้นะคะ แต่เอ..มันเอนทรี่ปีก่อน สงสัยจะโหวตไม่ได้ แหงะ

ขอโทษพี่อุ้มด้วยนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 31 ธันวาคม 2562 เวลา:11:00:16 น.  

 
ท่องเที่ยววิถีไทย ยังไงก็ต้องมีทำบุญ เพราะของเราวัดเยอะ เรียกได้ว่าได้ทั้งสุขกายสุขใจเลยในทีเดียว


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 ธันวาคม 2562 เวลา:11:01:16 น.  

 
ว๊าวววว ต้องตามรอยไปมั่งค่ะ


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 31 ธันวาคม 2562 เวลา:15:09:09 น.  

 
ดอกไม้ปลายวัน

แสงเรืองรองส่องทาบระนาบฟ้า
ก่อนจะลาลับล่วงจากห้วงหาว
ยังเอื้อพรายพลอดมาลย์แย้มบานราว
อยากจะกล่าวถ้อยคำบอกอำลา

เลือนลำแสงทอดอาบกุหลาบสวย
กลิ่นหอมรวยรินจางลงกลางหล้า
เถิดจะรอรวิแห่งทิวา
ระบายฟ้าทาดินยามสิ้นคืน

ระหว่างสูรเลือนแสงจากแหล่งสรวง
ย่อมถึงช่วงดวงดาววับวาวดื่น
ม่านราตรีคลี่ตลบเข้ากลบกลืน
แลน้ำค้างฉ่ำชื้นจักรื้นคลอ

ประดับกลีบบอบบางค่อยวางหยาด
บุปผาชาติช่วงคืนก็ชื่นช่อ
คอยวันพรุ่งแสงพร่างกระจ่างพอ
จะบานล้อแดดพรายประกายพราว

หยาดน้ำค้างหยดน้อยจะพร้อยเก็จ
ประดุจเพชร เม็ดงามของยามหนาว
ฝากน้ำใจพร่างแพร้วให้แวววาว
สุกสกาวทรวงอยู่มิรู้เลือน

กุหลาบดอกนี้จะบานข้ามปี
พรุ่งนี้จะงดงามด้วยหยาดน้ำค้าง
ฝากดอกไม้นี้บานในหัวใจมวลมิตร

โลกยังคงงดงามทุกขณะเวลา
ขอให้ คุณอุ้ม สุข สดชื่น สมหวัง ตลอดปี ตลอดไปค่ะ

ด้วยรัก
วลีลักษณา
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒โดย: วลีลักษณา วันที่: 31 ธันวาคม 2562 เวลา:21:36:23 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:7:03:43 น.  

 
สวัสดีปีใหม่จ้า


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:10:40:03 น.  

 
ขอให้คุณอุ้มมีความสุขมาก ๆ ไม่เจ็บไม่จน
มีเงินใช้ไม่ขาดมือและโชคดีตลอดปี
สุขสันต์วันปีใหม่จ้า


โดย: haiku วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:22:58:46 น.  

 
สวัสดีปีใหม่จ๊ะ..

ตามมาไหว้พระด้วยคน..

นางงามสวยๆทั้งนั้น

มีความสุขมากๆนะจ๊ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 3 มกราคม 2563 เวลา:0:54:27 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 3 มกราคม 2563 เวลา:4:23:27 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มกราคม 2563 เวลา:7:50:10 น.  

 
น่าไปมากๆค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 9 มกราคม 2563 เวลา:23:07:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2562
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
29 ธันวาคม 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.