ททท.สำนักงานราชบุรี พามาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวที่หุบผาสวรรค์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ในช่วงบ่ายแก่แก่วันหนึ่งอุ้มได้รับคำชวนจากพี่สรียา บุญมาก
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานราชบุรี
ชวนมาร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว "หุบผาสวรรค์"
ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ชวนมาก็ตอบรับคำชวนทันที
มีหรือที่ผู้สาวขาเลาะอุ้มจะปฏิเสธว่าแล้วก็เลยเกิดเป็นข่าวท่องเที่ยวในเอนทรี่นี้ค่ะ

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ประดิษฐานอยู่ยู่ในสถาบันพระสังฆาธิการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 92 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สอบถามเส้นทางได้ที่ โทร.0-3228-2260 หรือ 06-1421-0661 หรือ 06-2595-2307
หรือที่ ททท.สำนักงานราชบุรี โทร.06-2595-2307
เวลา 08.30-16.30 น.นับเป็นสิ่งก่อสร้างบนยอดเขามีชื่อว่าหุบผาสวรรค์
เป็นศาสนสถานที่รวบรวมความงดงามของแต่ละสถานที่มารวมกัน
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาฮินดู
ซึ่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จะสร้างอยุ๋บนยอดเขาที่สามารถเดินเท้าขึ้นไปสักการะได้
เพราะมีบันไดเดินเท้าขึ้นมาท่องเที่ยวทางด้านศาสนาได้
ที่นี่จะมีรูปปั้นพระเยซูคริสต์ พระพุทธรูป และพระเจดีย์องค์ใหญ่สไตล์ฮินดู
ที่ควรค่าต่อการมาชื่นชมด้วยสายตาตนเอง

ท้าทายสายลุยเพียงแค่ 365 ขั้นบันไดเท่านั้นนะคะ
ถ้าได้มีการพัฒนาแผ้วถางได้งบประมาณมาลง
อุ้มคิดว่าที่หุบผาสวรรค์แห่งนี้จะเป็นสวรรค์ของนักเดินทางที่น่ามาเที่ยว
จะเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาเช็คอินนะคะพี่น้องชาวไทยพระยืน หรือ พระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศ
สัญญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศ
ประกิบพิธีวางศิลามงคลบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2519
ตามหลักการที่ว่า
"การที่จะสร้างสันติสุขอันถาวรในโลกมนุษย์นั้น
จำเป็นต้องให้มนุษย์เข้าซึ้งถึงศาสนาแต่ละศาสนา"
จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
พระศาสดาแห่งพุทธศาสนาขึ้น ณ ยอดเขายอดหนึ่งบนเทือกเขาถ้ำพระ
เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
โดยสร้างเป็นพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตร
แสดงพุทธประวัติ
ตอนเริ่มต้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว
ในสัปดาห์ที่สอง
พระองค์ทรงประทับยืนทอดสายพระเนตรเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิด้วยความปิติ
และปลงสังเวชว่า
"สัตว์โลกเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา เราจะโปรดเขามิใช่ง่ายนัก"นางสาวสรียา บุญมาก
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี
เปิดเผยว่า
จังหวัดราชบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งเลยนะคะ
วันนี้เรามาสำรวจเส้นทางที่หุบผาสวรรค์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ซึ่งเมื่อสมัยก่อนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์

เราได้พบว่าหุบผาสวรรค์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีแห่งนี้
น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี
ซึ่งถ้าได้มีการฟื้นฟูให้กลับมาสู่ภาพลักษณ์อันสวยงามดั่งเดิม
มีการจัดการที่เป็นระบบที่เรียบร้อย
จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้
จะทำให้หุบผาสวรรค์เป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดราชบุรี

เมื่อขึ้นมาข้างบนภูเขาแล้วมีจุดเช็คอินที่น่าสนใจหลายอย่าง
ที่นี่เรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของความเชื่อและความศรัทธา
ของศาสนาหลายศาสนามารวมกัน
ซึ่งเท่ากับว่าทุกชาติทุกศาสนาสามารถขึ้นมาบนหุบผาสวรรค์ได้
เพราะแต่ละยอดเขาก็จะมีรูปสัญญลักษณ์ของแต่ละศาสนา
หุบผาสวรรค์มีจุดเช็คอินอยู่ 4 จุดจุดแรกที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปยืนที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ศาสนาพุทธจุดที่สองเป็นพระเยซู นั่นคือเชิงสัญญลักษณ์ศาสนาคริสต์และอีกจุดหนึ่งนั่นยังสร้างไม่เสร็จนั่นก็คือรูปสัญญลักษณฺเจ้าแม่กวนอิมและจุดที่สี่ที่เป็นไฮไลต์ที่ต้องไปให้ถึงนั่นก็คือพระเจดีย์สันติภาพ
เคยมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างบนและเป็นที่สักการะ
เรียกว่าเป็นหัวใจของหุบสวรรค์เลยค่ะนอกจากนั้นยังมีวิวทิวทัศน์ 360 องศา
เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ที่สามารถมองไปจนเห็นทิวเขาของอำเภอจอมบึงและอำเภอสวนผึ้งได้เลยค่ะ
ในขณะเดียวกันก็ยังมีทุ่งนาของเกษตรกรแถวนี้ด้วย
และนอกจากนี้จากจุดที่ตั้งของหุบผาสวรรค์
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวสวนเกษตรกรรม
หรือไปเที่ยวต่อที่วิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านได้ง่าย
ที่มีที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน

การเดินทางมาได้โดยสะดวก
หุบผาสวรรค์ห่างจากตัวอำเภอปากท่อเพียง 8 กิโลเมตร
เราจอดรถแล้วเดินขึ้นบันได 365 ขั้น
ขอย้ำว่าผู้ที่จะเดินทางมาขึ้นเขาหุบผาสวรรค์
ต้องมีความพร้อมทางด้านสุขภาพด้วย
เพราะในช่วงแรกเดินขึ้นบันไดมา 365 ขั้น
แล้วหลังจากนั้นต้องเดินไปตามจุดต่างๆ ที่อยู่บนยอดเขาอีก
ซึ่งน่าสนใจทั้งสิ้น
เพราะเป็นจุดที่ท้าทายและน่าค้นหาว่าในอดีตหุบผาสวรรค์เป็นอย่างไร
ช่วงนี้สามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้แล้วค่ะ
หุบผาสวรรค์ในทุกฤดูกาลจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป
อย่างเช่นหน้าฝน
เนื่องจากบริเวณนี้เป็นทิวเขาก็จะมีความเขียวชอุ่มร่มรื่น
ส่วนในฤดูหนาวตอนนี้
ก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งต้นไม้เป็นสีทอง
สวยงามจริงๆ ค่ะหุบผาสวรรค์บรรยากาศเป็นอุโมงค์ต้นไผ่สวยงามมากค่ะ นี่ขนาดหน้าหนาวนะคะ
ถ้าเป็นหน้าฝนเขียวชอุ่มจะสวยกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะ

นายธานี พิกุลทอง
ผู้อำนวยการ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
เปิดเผยว่า
สถาบันพระสังฆาธิการ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ในอดีตของสถาบันพระสังฆาธิการก็คือดินแดนหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา
ประวัติโดยย่อมีว่า เมื่อปี พ.ศ.2513 มูลนิธิขินะปูโตอนุสรณ์
ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นสำนักปู่สวรรค์
ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 4 ศาสนา
ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ได้ถูกคำพิพากษาให้ทรัพย์สินของมูลนิธิฯ
ซึ่งมีพื้นที่ด้านล่างประมาณ 118 ไร่
และพื้นที่บนเขาถ้ำพระหรือว่าผาเสือหมอบคือะื้นที่แห่งนี้
ซึ่งมีโบราณวัตถุรวมทั้งศาสนวัตถุอยู่หลายอย่าง
อาทิ สันติเจดีย์ พระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศ พระเยซูคริสต์ ฯลฯ
ซึ่งปัจจุบันนี้สถาบันพระสังฆาธิการ สังกัดพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เย้ามาดูแบ
ซึ่งปกติแล้วสถาบันพระสังฆาธิการจะจัดโครงการถวายความรู้แก่
พระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสทุกปี
แล้วยังมาสนับสนุนวัดเขาถ้ำพระที่ติดกับพื้นที่ด้านล่าง
ซึ่งสถาบันพระสังฆาธิการดูแลอยู่
ได้จัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ แหล่งท่องเที่ยวไทยย้อนอดีตหุบผาสวรรค์
และได้เชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดทั้งประชาชนทั่วไป
ให้เข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติตั้งแต่พื้นที่ด้านล่างที่ประกอบด้วย
พระบรมราชานุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ถ้ำสาลิกา น้ำตกผาเสือหมอบ ถ้ำไทรย้อย
และขึ้นมาชมทัศนียภาพบนเขาด้านบน
มาสักการะสันติเจดีย์ ซึ่งด้านในก็คือพระพุทธรัตนมณีศรีหุบผาสวรรค์
พระเยซูคริสต์ และพระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศ ฯลฯ

โอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและพี่น้องชาวไทย
นักเรียนนิสิตนักศึกษา สามารถติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็นยูทูป เฟชบุ๊ค หนือจะโทรศัพท์มาได้ครับ
จะมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหรือกลุ่มบุคคล
สามารถติดต่อเข้ามาได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกครับ
ขอเชิญชวนครับ

นายเฉลียว ฤทธิ์เดช
อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
เปิดเผยว่า
ที่หุบผาสวรรค์นี้ ปัจจุบันเป็นของสำนักพระสังฆาธิการ
ที่เรามาในวันนี้เราจะมาร่วมบูรณาการใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อยู่ในตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทางขึ้นเป็นบันได 365 ขั้น มีพระยืน มีสันติเจดีย์ มีหอระฆัง
มีวิวสวยมองได้ทั้งสองด้านเลยทั้งวิวทุ่งนาและวิวหมู่บ้าน
อยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดราชบุรี
หรือนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาท่องเที่ยวกัน
จะได้มาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในตำบลของเราอำเภอของเรา
เราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ใกล้ตัวอำเภอปากท่อ
ไม่ไกลมีถนนกนทางสะดวกลาดยางตลอดเส้นทาง
จุดเด่นของที่นี่มีลิง มีภาพวิวสวย ยอดเขาสวยมาก
ในหน้าหนาวจะมีทะเลหมอกด้วย
ที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกสวยมากครับ

นางสังเวียน โพธิ์งาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เปิดเผยว่า
ตอนนี้อยากให้บูรณะให้หุบผาสวรรค์ของเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่อยากให้มีกระเข้าขึ้นไปถึงข้างบน
เพราะอยากให้มีการบูรณะให้ดีที่สุด
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
อยากให้มีกระเช้าขึ้นด้านนี้ลงด้านโน้น
นักท่องเที่ยวจะได้มาเยอะๆ ค่ะ
ที่ศาลาจะมีหลวงปู่น้ำตกผาเสือหมอบที่พื้นล่างถัดจากน้ำตกก็จะมีถ้ำสาลิกา

อุ้มส่งท้ายทริปนี้ด้วยความประทับใจกับภาพนี้นะคะ
อยากให้ภาครัฐลงมาปรับปรุงปฏิสังขรณ์แผ้วถางทางเดินให้ดีขึ้น
จะได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดราชบุรี
นำมาฝากในห้วงเทศกาลวันมาฆบูชา วันพระ
เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนหุบผาสวรรค์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สายแอคเวนเจอร์ไม่อยากให้พลาด 365 ขั้นทดสอบความแข็งแกร่ง
แต่ขึ้นมาถึงแล้วคุ้มจริงๆ ค่ะขอขอบคุณ
ททท.สำนักงานราชบุรี
เพลง : เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ / อิน บูโดกัน
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
Create Date : 22 กุมภาพันธ์ 2564
Last Update : 28 มีนาคม 2564 2:05:05 น. 21 comments
Counter : 856 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณทนายอ้วน, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณSleepless Sea, คุณThe Kop Civil, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณกะว่าก๋า, คุณtoor36, คุณTui Laksi, คุณสองแผ่นดิน, คุณmultiple, คุณเริงฤดีนะ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเซียน_กีตาร์, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณSai Eeuu, คุณKavanich96, คุณhaiku, คุณnewyorknurse


 
ตามพี่อุ้มมาเที่ยวด้วยคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:9:53:14 น.  

 
สวัสดีคะ...

ตามมาเที่ยวราชบุรีด้วยคน...

ไม่ใกล้ไม่ไกล...โดย: อ้อมแิ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:11:28:16 น.  

 
สวัสดีครับ

มาเที่ยวด้วยนะครับ


โดย: Sleepless Sea วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:12:26:32 น.  

 
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เลยใช่มั๊ยครับพี่ ขอปักหมุดไว้ด้วยคนครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:14:31:05 น.  

 
ตามพี่อุ้มมาเที่ยวด้วยคนนะครับ ^^


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:17:28:32 น.  

 
ที่นี่
มารู้จักเป็นครั้งแรกจากบล้อกพี่อุ้มเลยครับ
น่าไปเดินถ่ายภาพมากๆ
วิวสวยมากเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:18:11:47 น.  

 
ราชบุรีคนนึกถึงพวกสวนผึ้ง รีสอร์ท อะไรพวกนั้นมากกว่า ที่นี่ถือเป็นอีกที่ที่น่าสนใจเลยครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:21:42:05 น.  

 
Unseen Ratchaburi ค่ะคุณอุ้ม
เหมือนถูกทิ้งร้างไว้นานป่ะคร้า
บรรยากาศด้านบนสุดยอด
ศาสนสถานอเมสซิ่งมากๆคร้า
แต่มนุษย์ป้าอย่างเรา น่าจะไม่ไหวไม่มีบุญขึ้นไปถึงแน่ๆ 365 ขั้น


โดย: Tui Laksi วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:22:41:36 น.  

 
มาเที่ยวด้วยครับ
ถ้ามาปลายฝนต้นหนาว ต้นไม้ต้นหญ้าคงเขียวขจีชวนชม


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:23:34:24 น.  

 
อุ๊ยๆ วิวข้างบน 360 องศาเลยอะ สวยจัง แต่ หูย แดดเปรี้ยงขนาดนี้ อ.เต๊ะ กลัวผิวเสียจังเลยอะครับ อิอิ

คุณน้องอุ้มบอก เหรอ เอ็งดำขนาดนี้อีกนิดเดียว ถ่านก็เรียกพี่แล้ว ยังมีหน้ามากลัวผิวเสีย เดี๊ยะๆ เร็วๆรีบตามข้าขึ้นมา 365 ขั้นเอ้งง ชักช้าอยู่นั่นแหละ เผื่อข้าเป็นลม เอ็งจะได้แบกข้าลงเย้ย 555

ถ้าอากาศเย็นๆหน่อย หน้าหนาวนี่ คงแค่เหงื่อซิบๆนะครับ มีครบเลยทั้งยอดเขา ถ้ำ น้ำตก แถมได้บุญ ได้ออกกำลัง ว่าแต่ข้างบนเขา เค้ามีร้านขายกาแฟเย็นๆมั่งมั้ยละครับ แฮ่ๆ555โดย: multiple วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:4:40:08 น.  

 
สวรรค์อยู่แค่หุบผาจริงไ
งดงามๆ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:5:33:46 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:5:49:18 น.  

 
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 


สวัสดียามเช้าครับ
เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้จริง ๆ น่าเที่ยวครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:6:44:41 น.  

 
อุโมงค์ต้นไผ่ถ้าเป็นหน้าฝนคงจะเขียวชอุ่มสวยงามสดชื่นนะคะ
แห้ง ๆ แบบนี้เสียวไฟไหม้จังค่ะ
เกิดใครโยนก้นบุหรี่เข้าไป


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:8:17:08 น.  

 
ตามมาดู คงต้องดูฤดูฝนให้
เห็นต้นไม้ใบหญ้าใบไผ่ให้
เขียว...ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:9:27:03 น.  

 
สวยดีนะคะ อุโมงค์ไผ่


โดย: Sai Eeuu วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:16:55:25 น.  

 
สวัสดีตอนมืดๆวันอังคารครับ


ขอบพระคุณสำหรับกำลังให้บล็อก - วัดป่าสัก เชียงแสน เชียงราย นะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:50:20 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:7:48:13 น.  

 
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 


พุทธสวัสดีครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:8:15:07 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำๆวันพุธครับ

ชวนไปอร่อยที่ร้าน ลูกไก่ เขาใหญ่ ครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:45:47 น.  

 
หุบผาสวรรค์ ไม่ไกล
มีโอกาสต้องแวะไปชมบ้าง


โดย: newyorknurse วันที่: 1 มีนาคม 2564 เวลา:1:55:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
22 กุมภาพันธ์ 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.