ภัยแห่งสังสารวัฏนั้น น่ากลัวยิ่งกว่าภัยอื่นใด - อัสติสะ
Group Blog
 
All blogs
 

สารบัญรวม

สารบัญ

บันทึกธรรมบทที่ ๑
๐๐๑-เริ่มต้นจากความว่างเปล่า
๐๐๒-ธนูที่ง้างจนสุดแรง
๐๐๓-ข่าวจตุคามที่ถูกทิ้ง...
๐๐๔-น้ำเอย...น้ำใจ
๐๐๕-โซ่ที่แกะไม่ออก...เสียที
๐๐๖-อาหารที่กินแล้ว...ไม่มีวันอิ่ม
๐๐๗-เทคโนโลยี...และวิทยาการสมัยใหม่เป็นที่พึ่งให้เราได้จริงหรือ?
๐๐๘-เมื่อมองทุกอย่างว่าเริ่มต้นจาก...จิต
๐๐๙-เมื่อข้าพเจ้า...เริ่มมองเห็นฝั่ง
๐๑๐-รักแท้หรือรักลวง

บันทึกธรรมบทที่ ๒
๐๑๑-เหตุที่น้ำตา...มีรสเค็ม
๐๑๒-กิน นอน...และสืบพันธ์
๐๑๓-เมื่อสุนัขของข้าพเจ้า...ติดหมัด
๐๑๔-ไอน์สไตน์...ก็คือนักตีดาบ
๐๑๕-พุทธศาสนา...คือเข็มทิศ
๐๑๖-จะมัวไปตามหา...สิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญา...นอกโลกกันทำไม
๐๑๗-พญานาคหลับอยู่ที่ใด
๐๑๘-คลื่นเล็ก ๆ
๐๑๙-เคยรู้สึกอย่างนี้ไหม...
๐๒๐-ต่างคน...ต่างความคิด...ต่างความเข้าใจ

บันทึกธรรมบทที่ ๓
๐๒๑-ตักบาตรในความฝัน
๐๒๒-รุ้งสีสวย
๐๒๓-ธรรมดาของนก...ย่อมหากิ่งไม้เพื่อยึดเกาะ
๐๒๔-ถ้าคิดว่าตัวเองดีเท่าไหร่...เราก็เลวมากเท่านั้น
๐๒๕-ถ้ารู้ว่ามันไม่คุ้มค่า...แล้วจะทำหรือ ?
๐๒๖-ความรักกับธาตุทั้งสี่
๐๒๗-เรื่องจริงของการปลูกต้นไม้ข้างบ้าน
๐๒๘-อารมณ์ธรรม
๐๒๙-วันเกิดของเหล่าเปรต
๐๓๐-หินงอกต้องใช้เวลานับร้อยปีเพื่อให้มีความสูงสัก ๑ เมตร

บันทึกธรรมบทที่ ๔
๐๓๑-ทางลงนรกนั้นราบเรียบแต่ทางขึ้นสวรรค์นั้นขรุขระ
๐๓๒-ความตายคือสิ่งที่ไม่น่ากลัวที่สุด
๐๓๓-เมื่อตอนเราหัดเดิน
๐๓๔-ต้นขี้เหล็กกับกอไผ่
๐๓๕-วังน้ำวน
๐๓๖-ศีลแปลว่าปกติ...ที่ไม่ปกติ
๐๓๗-ผ้าที่เปื้อนโคลนยังล้างสะอาดได้...แต่ใจที่เปื้อนต่ออกุศลนั้นล้างยาก
๐๓๘-ธรรมชาติของสัตว์โลก...ย่อมรักชีวิตด้วยกันทั้งนั้น
๐๓๙-ความเสื่อมของอายุมนุษย์
๐๔๐-เดินทางอย่างปลอดภัย...หลังสงกรานต์(เดือด)

บันทึกธรรมบทที่ ๕
๐๔๑-เรื่องของดอกบัว
๐๔๒-ความตายของหมาข้าพเจ้า
๐๔๓-ความสุขไม่ได้แปลว่า...เราจะต้องได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอ
๐๔๔-ข้อคิดเล็ก ๆ กับเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรย
๐๔๕-คืนที่ว่าง
๐๔๖-ยิ่งรีบยิ่งถึงจุดหมายช้า(ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ)
๐๔๗-เนื้อที่ติดบ่วง ย่อมแยกไม่ออกว่าใครเป็นนักบุญหรือนายพราน
๐๔๘-การแบ่งประเภทของเหล่าสัตว์
๐๔๙-ต่างคนต่างมุมมอง
๐๕๐-จิ๊กซอชีวิต...

บันทึกธรรมบทที่ ๖
๐๕๑-เวลากับการเกิด
๐๕๒-เวลากับการรอคอย
๐๕๓-พบพระศาสดา...(ในฝัน)
๐๕๔-ปลาหมอตายเพราะอยาก...
๐๕๕-โลกนี้คือละคร...
๐๕๖-ก้าวย่างที่ลำบาก
๐๕๗-แค่ฝุ่นผงในจักรวาล...
๐๕๘-ว่านนกคุ้ม
๐๕๙-เจ้าตะบองเพชร...กับความรัก
๐๖๐-โอกาสทอง….ของปลวกจอมขยัน

บันทึกธรรมบทที่ ๗
๐๖๑-ครบรอบ ๗ ปี ๑๑-กันยา
๐๖๒-แรงดึงดูดของ…เงากิเลส
๐๖๓-เมื่อไม่เกิดก็ไม่สนุก…(จริงหรือ)
๐๖๔-อาณาจักรของ…ตัวเงินตัวทอง
๐๖๕-รถไฟขบวนที่ ๔ (โบกี้ที่ ๑)
๐๖๖-รถไฟขบวนที่ ๔ (โบกี้ที่ ๒)
๐๖๗-เรือที่ลอยตามกระแส
๐๖๘-ป่าช้าในโรงแรม ๕ ดาว
๐๖๙-สถาบันเสริมความงาม
๐๗๐-เหตุที่….ไม่เท่ากัน

บันทึกธรรมบทที่ ๘
๐๗๑-Matrix…ที่เคว้งคว้าง
๐๗๒-แด่ช้าง…ผู้ซื่อสัตย์
๐๗๓-ผีเสื้อ…กับความงาม
๐๗๔-ใครจำวันเกิดของตัวเองได้บ้าง…?(ตอนที่ ๑)
๐๗๕-ใครจำวันเกิดของตัวเองได้บ้าง…?(ตอนที่ ๒)
๐๗๖-ปุยเมฆ
๐๗๗-ฉันผิดอะไร…
๐๗๘-การเดินบนเส้นลวด…เส้นที่ ๑(ติดสุข)
๐๗๙-การเดินบนเส้นลวด…เส้นที่ ๒(เรียนรู้วิธีเดิน)
๐๘๐-เหตุผลของความรัก

บันทึกธรรมบทที่ ๙
๐๘๑-ดินสอกับยางลบ (ภาคปกติ)
๐๘๒-ดินสอกับยางลบ (ภาคพิเศษ)
๐๘๓-เจ้าสาวศพสวย
๐๘๔-เหตุเพราะเธอล้มก่อน...
๐๘๕-พระประธานโกรธ…?
๐๘๖-ห่างกันในบางครั้ง…
๐๘๗-ปลายทางของรถฉุกเฉิน
๐๘๘-หุบเขาวงกต(แยกที่ ๑)
๐๘๙-หุบเขาวงกต(แยกที่ ๒)
๐๙๐-ให้คุณค่า…อย่างรู้ค่า

บันทึกธรรมบทที่ ๑๐
๐๙๑-ข้างทางจงกรม
๐๙๒-ท่ามกลางแสง...แห่งศรัทธา
๐๙๓-ธุดงค์ในเมืองใหญ่
๐๙๔-ความสุขในขวดแก้ว(จอกที่ ๑)
๐๙๕-ความสุขในขวดแก้ว(จอกที่ ๒)
๐๙๖-นาน ๆ เราจะได้พบกันที
๐๙๗-นาฬิกา…หยุดเดินอีกแล้ว
๐๙๘-ความเพียรในฌาน...
๐๙๙-ความตึงของเส้นด้าย…
๑๐๐-ขวานร้อน…

บันทึกธรรมบทที่ ๑๑
๑๐๑-เมื่อเธอร้องไห้…
๑๐๒-ไม่รู้ว่าเข้ากับสถานการณ์มั้ย...
๑๐๓-กลิ่นแห่งศีลแห่งธรรม
๑๐๔-ไฟป่ากับต้นสัก
๑๐๕-แสวงหาโลกใบเก่า
๑๐๖-เบญจคีรี(ลูกที่ ๑)
๑๐๗-เบญจคีรี(ลูกที่ ๒)
๑๐๘-ภาพ ๓ มิติ
๑๐๙-การเคลื่อนตัวของพายุ
๑๑๐-รักในศีลข้อ ๓ุ

บันทึกธรรมบทที่ ๑๒
๑๑๑-ตอรัก(ตอที่๑)..
๑๑๒-ตอรัก(ตอที่๒)..
๑๑๓-นักดนตรีข้างถนน
๑๑๔-กล่องดำปริศนา(ยาวหน่อย)
๑๑๕-แด่หลวงพ่อทูล ขิปฺปปัญโญ
๑๑๖-หุบเขาไร้รัก
๑๑๗-ดอกหญ้ากับเกร็ดน้ำแข็ง
๑๑๘-อีกมุมหนึ่งของความรัก
๑๑๙-ร่มวิเศษ
๑๒๐-บ่อตัณหา(ตอนที่ ๑)

บันทึกธรรมบทที่ ๑๓
๑๒๑-บ่อตัณหา(ตอนที่ ๒ จบ)
๑๒๒-ดวงจันทร์ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัส… (มุมก้ม)
๑๒๓-ดวงจันทร์ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัส… (มุมเงย)
๑๒๔- ริอาจจะเป็นพระหรือ?...(เสียงสะท้อนจากเจ้ากรรมนายเวร)
๑๒๕-หนังสือสวดมนต์เล่มนั้น
๑๒๖-เมืองสวรรค์(อยู่ใกล้ ๆ นี่เอง)
๑๒๗-ต่อสู้กับสิ่งรบกวน
๑๒๘-มนุษย์ไร้ปีก
๑๒๙-ใช้ชีวิตในที่สูง
๑๓๐-เรื่องของมารและบารมี(ของเรา ๆ ท่าน ๆ)

บันทึกธรรมบทที่ ๑๔
๑๓๑-เสื้อเกราะ ม้าศึก ดาบ และสงคราม
๑๓๒-มาประมูลราคาประตูสู่ นรก…กันดีกว่า
๑๓๓-Tag คู่มือทำความเข้าใจกับตัวเอง
๑๓๔-ชายนักสานตะกร้า
๑๓๕-ยางเหนียวหนืด
๑๓๖-เกร็ดเล็ก ๆ ของผู้ปรารถนาพุทธภูมิ(พระโพธิสัตว์)
๑๓๗-หยดน้ำตาในวัฏฏะ
๑๓๘-ท่ามกลางความวุ่นวาย
๑๓๙-หัวขโมยความคิด
๑๔๐-กับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน

บันทึกธรรมบทที่ ๑๕
๑๔๑-จิตที่มีแต่ความสามัคคี
๑๔๒-สถานที่คุ้นตา
๑๔๓-ถ้ามีใครชักชวน บอกว่าน่าจะลองเปลี่ยน…
๑๔๔-โรงงาน Recycle
๑๔๕-วงล้อมของเงากิเลส
๑๔๖-กาแฟแก้วนั้น...
๑๔๗-พ้นผ่านไปอีกหนึ่งฤดูกาล
๑๔๘-กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ้นตา...
๑๔๙-ว่าด้วยเรื่องบุญ
๑๕๐-การเสื่อมสลาย

บันทึกธรรมบทที่๑๖๑๕๑-ตั้งหลัก
๑๕๒-นกกระจอกกับชีวิตที่ไม่กระจอก
๑๕๓-มองข้ามเรื่องไร้สาระไปบ้างเถอะ
๑๕๔-ความสมดุลของปัญญาและสมาธิ
๑๕๕-เดินทางในที่มืด
๑๕๖-คืนพระจันทร์เต็มดวง
๑๕๗-หาที่วางไม่เจอ
๑๕๘-อะไร ๆ ก็วิทยาศาสตร์
๑๕๙-ทางสายตรง
๑๖๐-ตกข่าว

บันทึกธรรมบทที่๑๗
๑๖๑-ทางแยก
๑๖๒-เงื่อนตาย
๑๖๓-เมื่อไดโนเสาร์กลายเป็นหิน
๑๖๔-โลกใบใหญ่ แต่จิตใจคนคับแคบ
๑๖๕-ความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ
๑๖๖-เรื่องหวย ๆ
๑๖๗-อดีตที่ค่อย ๆ เลือนหายไป
๑๖๘-สิ่งมีชีวิตนอกใจ
๑๖๙-เกมบันไดงู
๑๗๐-การอุบัติของพระพุทธเจ้า

บันทึกธรรมบทที่๑๘
๑๗๑-ยิงปืนขึ้นฟ้า
๑๗๒-ขึ้นมาจากเหว ตอนที่ ๑
๑๗๓-ขึ้นมาจากเหว ตอนที่ ๒(จบ)
๑๗๔-สู้โลกร้อน
๑๗๕-เปลี่ยนความคิดคนอื่นเหรอ...
๑๗๖-ความเสื่อมศรัทธา
๑๗๗-ผลไม้สุกต้นนั้น
๑๗๘-ปิศาจร้ายกับดาบผ่าฟืน
๑๗๙-กลลวง(ตอนที่ ๑)
๑๘๐-กลลวง(ตอนที่ ๒)-จบ-

บันทึกธรรมบทที่๑๙
๑๘๑-ควรใช้วิจารณญาณในการชม
๑๘๒-สองเดือนที่ผ่านมา
๑๘๓-เศษตัณหา
๑๘๔-โลก=ป่าช้า
๑๘๕-เปลวเทียนในงานศพ
๑๘๖-เม็ดทรายบนฝ่ามือ
๑๘๗-เรื่องของผีเสื้อ 2 ชนิด
๑๘๘-ติดกับอดีต
๑๘๙-หักดิบ
๑๙๐-ชักกะเย่อ

บันทึกธรรมบทที่๒๐
๑๙๑-หลับตากลางแดด
๑๙๒-ที่นอนไหน...ที่สงบ?
๑๙๓-อาเจียนสุนัข
๑๙๔-ช้างป่าตายในป่า
๑๙๕-จะอยู่ได้อย่างไรเมื่อ...?
๑๙๖-แท้จริงแล้ว ใครคือผู้ยิ่งใหญ่...ในโลก ?
๑๙๗-ดินแดนพระอาทิตย์สามดวง
๑๙๘-ฉากกั้น ๑๖ ชั้น(ตอนที่ ๑)
๑๙๙-ฉากกั้น ๑๖ ชั้น(ตอนที่ ๒ จบ)
๒๐๐-บันไดขั้นที่สองจากห้าขั้น

บันทึกธรรมบทที่๒๑
๒๐๑-ข้อศีล กับ Software เถื่อน
๒๐๒-ฤดูของจิต
๒๐๓-มีปัญหากับความโลภ
๒๐๔-กำแพงสูงต่างระดับ
๒๐๕-กับสิ่งที่ต้องแลกมา
๒๐๖-กระติกวิเศษ
๒๐๗-ไก่กับไข่
๒๐๘ - ติดกับดักเวลา
๒๐๙-บั้นปลายชีวิต
๒๑๐-เส้นทางนั้น

บันทึกธรรมบทที่๒๒
๒๑๑-วังวนของราคะ
๒๑๒-นิยามรักและการติดยึด
๒๑๓-ลูกตุ้ม 3 ลูก
๒๑๔-กับดักของงาน
๒๑๕-อาหารมื้อพิเศษ
๒๑๖-ท้องฟ้าของเมื่อวาน
๒๑๗-น้ำตาหยดนั้น
๒๑๘-ความกลัวที่ไร้เหตุผล(งานศพ)
๒๑๙-ท่ามกลางสายหมอก
๒๒๐-โลกร้อนด้วยกิเลส

บันทึกธรรมบทที่๒๓
๒๒๑-เข็นสังขารขึ้นภูเขา
๒๒๒-มโนภาพซ้อนอดีต
๒๒๓-การเกิดใหม่ (ตอนที่ ๑)
๒๒๔-การเกิดใหม่ (ตอนที่ ๒...จบ)
๒๒๕-เรือข้ามฝั่ง
๒๒๖-การรักษาศีลกับภัยพิบัติ...
๒๒๗-ความไม่สมดุล
๒๒๘-สิ่งที่เกินความจำเป็น(ข่าวสาร)
๒๒๙-อาหารของลูกนก
๒๓๐-ภูเขาไฟใต้น้ำแข็ง

บันทึกธรรมบทที่๒๔
๒๓๑-ความตายของเพื่อน...วันนั้น
๒๓๒-ปฏิบัติธรรมก่อนสงกรานต์ '๕๓
๒๓๓-ตาบอดเลื่อยไม้
๒๓๔-ขยะอารมณ์
๒๓๕-พระพุทธเจ้าปรินิพพาน เมื่อวาน
๒๓๖-การฝึกแบบหน้าต่างสองบาน
๒๓๗-ฟื้น
๒๓๘-ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป
๒๓๙-ฤดูร้อนในฤดูฝน
๒๔๐-ชัยชนะของสมุนแห่งมาร(ตอนที่ ๑)

บันทึกธรรมบทที่๒๕
๒๔๑-ชัยชนะของสมุนแห่งมาร(ตอนที่ ๒ -จบ-)
๒๔๒-น้ำในถัง(ใบที่ ๑)
๒๔๓-น้ำในถัง(ใบที่ ๒ จบ)
๒๔๔-กระดาษทราย
๒๔๕-วันที่ผ่านมา
๒๔๖-เกิดใหม่แต่ทุกข์เก่า
๒๔๗-คลื่นเหนือน้ำ
๒๔๘-ข้างหน้าต่าง ของตึกสูง
๒๔๙-ทำไมต้องหลุดพ้น (ตอนที่ ๑)
๒๕๐-ทำไมต้องหลุดพ้น (ตอนที่ ๒ จบ)

บันทึกธรรมบทที่๒๖
๒๕๑-ข้าวโพดฝักนั้น
๒๕๒-ความฝันของวันวาน
๒๕๓-ความปรารถนาของวันวาน
๒๕๔-การสูญเสีย
๒๕๕-การก่อกวนของเสนามาร
๒๕๖ - จากเสียงเบสสู่เสียงระฆัง
๒๕๗ - เรียนรู้ความหิวโหย
๒๕๘ - ปลาเผาตัวนั้น
๒๕๙ - ความหลงราคาแพง
๒๖๐ - เมล็ดพันธุ์ของการกระทำ

บันทึกธรรมบทที่๒๗
๒๖๑ - ควรหรือกับ...อภิสิทธัตถะ
๒๖๒ - ความรัก
๒๖๓ - กิเลสหนัก
๒๖๔ - ความกลัวกับโลกส่วนตัว
๒๖๕ - เวลาที่ผ่านไป
๒๖๗ - เถาวัลย์กับกิเลส
๒๖๘ - ศาสนากับปลวก
๒๖๙ - คำเตือนสติและความกังวล
๒๗๐ - ศรัทธาเป็นใหญ่

บันทึกธรรมบทที่๒๘
๒๗๑ - ผู้เฝ้าวัฏฏะ
๒๗๒ - กลไกของจิต
๒๗๓ - ความเสมอของสุขและทุกข์
๒๗๔ - ตะกอน
๒๗๕ - ถ้ำส่องจิต
๒๗๖ - ความตายเรื่องปกติ...?
๒๗๘ - การเปลี่ยนแปลง
๒๗๙ - โจทย์ของชีวิต
๒๘๐ - เสมอกันของสังขาร

บันทึกธรรมบทที่๒๙
๒๘๑ - กิโลเมตรที่ ๓๐
๒๘๒ - เลือกที่จะเป็น ในที่ที่จะไป...
๒๘๓ - วงจรมนุษย์ขาลง
๒๘๔-รสของอาหาร
๒๘๕ - ภูเขากับความทุกข์
๒๘๖ - อาลัยหลวงตามหาบัว
๒๘๗ - โลกหมุนได้ด้วยกาม
๒๘๘ - ความมืดในความสว่าง
๒๘๙ - ชิ้นส่วนของความทุกข์
๒๙๐ - การเผชิญหน้า (ตอนที่ ๑)

บันทึกธรรมบทที่๓๐
๒๙๐ - การเผชิญหน้า (ตอนที่ ๒)
๒๙๑ - มองดูความตาย
๒๙๒ - ชีวิตในวันนี้
๒๙๓ - มนุษย์กับภัยธรรมชาติ
๒๙๔ - เหนือเจตนา
๒๙๕ - แมลงกับตะเกียงไฟ
๒๙๖ - กระดาษทรายกับพระอริยะ
๒๙๗ - สุขปนทุกข์
๒๙๘ - สิ่งกราบไว้
๒๙๙ - ความชอบ ความชัง
๓๐๐ - น้ำเชื่อมกับมด

บันทึกธรรมบทที่๓๑
๓๐๑ - เรื่องกามราคะ
๓๐๒ - ตัดไม้กับสมาธิ
๓๐๓ - เส้นทางของความดี
๓๐๔ - สะพานแห่งชีวิต
๓๐๕ - บทสวดกับความหมาย
๓๐๖ - มนุษย์ เดรัจฉาน และกามภพ
๓๐๗ - สุขบนทุกข์
๓๐๘ - หลุมดำ (หลุมที่ ๑)
๓๐๙ - หลุมดำ (หลุมที่ ๒ - จบ-)
๓๑๐ - ทำไมทำงาน...?

บันทึกธรรมบทที่๓๒
๓๑๑ - ธรรมชาติของใบไม้
๓๑๒ - ความปรวนแปรเปลี่ยนแปลง
๓๑๓ - เมื่อไม่มีไฟฟ้า
๓๑๔ - สุขทุกข์ที่ปลายจมูก
๓๑๕ - ข่าวพระ
๓๑๖ - เยื่อใยแห่งตัณหา
๓๑๗ - ท่ามกลางกระแส
๓๑๘ - ดินเดินได้
๓๑๙ - หิวขั้นเทพ
๓๒๐ - ธรรมชาติที่เปลี่ยนไป

บันทึกธรรมบทที่๓๓
๓๒๑ - ความเชื่อและความเห็น
๓๒๒ - เยื่อใยแห่งตัณหา ๒
๓๒๓ - เยื่อใยแห่งตัณหา ๓
๓๒๔ - แช่อิ่มความคิด
๓๒๕ - ลำธารนั้น
๓๒๖ - ไฟนรกกับหินร้อน ๆ
๓๒๗ - ไฟป่าล้าง
๓๒๘ - แพมด
๓๒๙ - โมฆะบุรุษ
๓๓๐ - จิตผูก ผูกจิต

บันทึกธรรมบทที่๓๔
๓๓๑ - สสาร(อีกครั้ง)
๓๓๒ - ทำไมรัก
๓๓๓ - โชคดีแล้ว
๓๓๔ - อาลัยหลวงปู่คำสุข
๓๓๕ - ละทุกข์ไม่ปรารถนาสุข
๓๓๖ - ชีวิตกับรถยนต์
๓๓๗ - น้ำค้างในตอนเช้า
๓๓๘ - เยื่อใยแห่งตัณหา (ตอนจบ)
๓๓๙ - อะไรเป็นของเรา
๓๔๐ - ศรัทธาเข้าเส้น

บันทึกธรรมบทที่๓๕
๓๔๑ - เกิด ๑๐ ตาย ๑๐
๓๔๒ - น้ำในรอยเท้าโค
๓๔๓ - ติดโลก
๓๔๔ - ตัณหาพอกหางหมู
๓๔๕ - การเกิดและระลึกอดีต
๓๔๖ - รูรั่ว
๓๔๗ - สิ่งสอนใจกับความกลัว
๓๔๘ - น้ำมันชีวิต
๓๔๙ - เรื่องของสุรา...?
๓๕๐ - ภูเขามนุษย์

บันทึกธรรมบทที่๓๖
๓๕๑ - เพื่อนที่รู้จักเราดีที่สุด
๓๕๒ - ทบทวน
๓๕๓ - เมล็ดที่ไม่งอก
๓๕๔ - กฎ ๓ และโสดาบัน
๓๕๕ - ความไม่มี
๓๕๖ - วิถีวันนี้
๓๕๗ - ผลสะท้อนกลับ
๓๕๘ - บ้านสุดท้ายเดียวกัน
๓๕๙ - ไฟเล็ก ๆ
๓๖๐ - สิ่งเจือปน

บันทึกธรรมบทที่๓๗
๓๖๑ - อาลัยหลวงปู่จันทา ถาวโร
๓๖๒ - กลัวตาย
๓๖๓ - วิ่งทันความคิด
๓๖๔ - การเปลี่ยนแปลงของเมื่อวาน
๓๖๕ - สิ่งบันดาลใจกับธรรมะที่ถดถอย
๓๖๖ - โดมิโน่แห่งความทุกข์
๓๖๗ - ปิดตัณหา
๓๖๙ - แผลบนมือ
๓๗๐ - ชะตากรรม...กวาง

บันทึกธรรมบทที่๓๘
๓๗๑ - ในอดีต
๓๗๒ - การกระทำ ความดีและความโลภ
๓๗๓ - แรงบันดาลใจ
๓๗๔ - พายุแห่งความโศก
๓๗๕ - ปลายทางแห่งความรู้
๓๗๖ - สิ่งสูญหาย
๓๗๗ - ศีลเสมอชีวิต
๓๗๘ - จังหวะชีวิตของสุขและทุกข์
๓๗๙ - ธรรมะเรื่องปกติ
๓๘๐ - ฟองอากาศ

บันทึกธรรมบทที่๓๙
๓๘๑ - คุณธรรมแห่งความสำเร็จ
๓๘๒ - ชีวิตกับเส้นทาง
๓๘๓ - มนุษย์และเพนกวิน
๓๘๔ - อาลัย หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ
๓๘๕ - รอยรั่วของลูกโป่ง
๓๘๖ - ออกแบบความตาย
๓๘๗ - สิ่งที่ได้จากความช้า....
๓๘๘ - ต้นไม้เล็ก ๆ ตามซอก
๓๘๙ - ต้นยางต้นนั้น
๓๙๐ - พิธีกรรม

บันทึกธรรมบทที่๔๐
๓๙๑ - ปัญหาของความสุข
๓๙๒ - ปาฏิหาริย์ครั้งที่ ๒
๓๙๓ - ความสุขคือเป้าหมาย
๓๙๔ - หลังปี 2012โลกแตก..?
๓๙๕ - ความเปลี่ยนแปลง(เวลา ธรรมชาติและการสังเกตุ)
๓๙๖ - พื้นที่ชีวิต
๓๙๗ - มหาศาลความทุกข์
๓๙๘ - กรอบของวิชาชีพ
 

Create Date : 12 มกราคม 2552    
Last Update : 23 ตุลาคม 2555 11:00:39 น.
Counter : 612 Pageviews.  

ประทับลายมือกันก่อน ๓ (new)

เปิดประทับลายมือหน้าที่ ๓ ครับ รับปีใหม่ ครับ


เจตนาที่เขียน blog นี้ก็เพื่อเผยแพร่สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้
และเข้าใจในหัวข้อธรรมะต่าง ๆ
ซึ่งบางครั้งหลาย ๆ บทความจะสะท้อนให้เห็นธาตุแท้ของสังคม
อาจมีคำเขียนที่กระทบกระทั่ง ความรู้สึกบ้าง
การเปรียบเปรยที่หนักบ้าง เบาบ้าง
ก็เพื่อกระตุกความรู้สึกของชาวโลกทั้งหลาย
ให้หันมามองพุทธศาสนาในแง่มุนที่ถูกต้อง

แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้บรรลุธรรม อะไร หรือถึงขั้นไหน
ก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญ
สิ่งสำคัญคือเรื่องชี้นำให้มีความเห็นถูกต้องตามหลักธรรม
คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
สาระอย่างอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์จะไม่นำมาเผยแพร่

...หมายเหตุ...
แต่ละตอนจะแยกเป็นบท ๆ ละ 10 บทความ
ชื่อว่า บันทึกธรรม
ตั้งใจจะเขียนให้ถึง ๕๐๐ บทความเพื่อเป็นพุทธบูชา
ตามจำนวนชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์

การใช้นามแฝง "อัสติสะ" ก็ขอบังอาจยืมพระนามบางชาติ
ของพระพุทธเจ้ามาเป็นชื่อเพื่อหวังว่าพุทธานุภาพนี้จะอวยชัยให้
เขียนครบ ๕๐๐ บทตามความประสงค์ จากนั้นก็จะขอคืนชื่อนี้ให้พุทธองค์ดังเดิมหรือจนกว่าชีพ ขันธ์ของข้าพเจ้าจะแตกดับไปเอง


และด้วยความตั้งใจนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยู่ใต้ร่มพระไตร
ของพระพุทธองค์เพื่อดำรงให้ศาสนาของพระสมณโคดม
ยืนยงตามกาลเวลาที่พระองค์ปรารถนา
แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงเศษธุลีในอากาศ ที่บังเอิญโคจร
มาพบพระสัทธรรม ชีวิตทั้งชีวิตนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้แด่พระสัทธรรม
แม้เลือดเนื้อในกายของข้าพเจ้าจะเหือดแห้ง สลายไปคราวใด
ก็ขออย่าให้ได้คลาดจากพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเลย...สาธุ
 

Create Date : 17 พฤศจิกายน 2551    
Last Update : 13 มกราคม 2552 8:28:57 น.
Counter : 323 Pageviews.  

ประทับลายมือกันก่อน ๒

ปิดสมุดเยี่ยมหน้านี้ครับ เนื่องจากข้อมูลเยอะโหลดนานช้าอีกตามเคย
 

Create Date : 13 กันยายน 2551    
Last Update : 13 มกราคม 2552 8:28:06 น.
Counter : 211 Pageviews.  

อ่านกันก่อน

ปิดบันทึกหน้านี้ชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลเริ่มเยอะ โหลดนาน
-เปิดใช้ใน ประทับลายนิ้วมือ ๒ ครับ
 

Create Date : 13 มีนาคม 2551    
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2551 8:22:00 น.
Counter : 307 Pageviews.  


BlogGang Popular Award#13


 
อัสติสะ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
ทุกข์ใดจะทุกข์เท่า การเกิด
ดับทุกข์สิ่งประเสริฐ แน่แท้
ทางสู่นิพพานเลิศ เที่ยงแท้ แน่นา
คือมรรคมีองค์แก้ ดับสิ้นทุกข์ทน


Googleเมื่อมองทุกอย่างว่าเริ่มต้นจาก...จิต เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองของคนใหม่ว่า มีจุดเริ่มต้นจากดวงจิต เราจะสามารถหาทางยับยั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี คือยับยั้งแก้ไขกันที่จิต เมื่อจิตเราบริสุทธิ์ มีความสงบ ความสุขก็จะตามมาหาทันที มันจึงไม่ใช่ความสุขที่ถูกปรุงแต่งแบบโลก ๆ แต่เป็นความสุข ที่ปราศจากความดิ้นรนค้นหา เป็นความสงบเยือกเย็นหาประมาณมิได้จริง ๆ
New Comments
Friends' blogs
[Add อัสติสะ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.