Group Blog
 
<<
มีนาคม 2567
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
24 มีนาคม 2567
 
All Blogs
 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - วัดมหาธาตุ, วัดตระพังเงิน, วัดศรีสวาย, วัดตระพังทอง

จากวัดช้างล้อม  พวกเรามาต่อกันที่โบราณสถานในเขตกำแพงเมืองค่ะ
16.53 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มาถึงเย็นมากแล้ว เพื่อประหยัดเวลาในการเดิน
เราเช่ารถกอล์ฟกัน พี่เขยเป็นคนขับ พวกเรา 3 คน ค่าเช่า 200 บาท
แต่ถ้าให้น้องพนักงานร้านขับให้ ชม. ละ 300 บาทแวะจุดแรกก่อนเลยค่ะ วัดมหาธาตุ


วัดมหาธาตุ เป็นวัดหลวงและสุสานหลวงประจำเมือง ตั้งอยู่กลางเมืองสุโขทัย ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน วิหาร มณฑป โบสถ์ และเจดีย์รายจำนวนมาก ถึง 200 องค์
เจดีย์ประธานของวัด มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย มีเจดีย์บริวารรายรอบเจดีย์ประธาน จำนวน 8 องค์ องค์ที่อยู่ตรงมุมทั้งสี่เป็นเจดีย์ที่มีอิทธิพลของศิลปะหริภุญไชยล้านนา ส่วนเจดีย์ที่อยู่กึ่งกลางของด้านทั้งสี่เป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยซึ่งมีลวดลายปูนปั้นแบบอิทธิพลศิลปะลังกา บริเวณฐานโดยรอบเจดีย์ประธานมีปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชลีเดินประทักษิณโดยรอบ

ฝั่งตรงข้ามค่ะ น่าจะเป็นวัดสระศรี16.55 น. มุมนี้ค่ะ ที่ใคร ๆ ก็มารอถ่ายรูปตะวันลับฟ้ากันที่นี่เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงด้วย บางส่วนยังเก็บของรื้อของไม่หมดเลยค่ะ17.05 น. ไปที่อื่นก่อนค่ะ เดี๋ยวกลับมาอีกรอบ

วัดตระพังเงินค่ะ


วัดตระพังเงิน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของวัดมหาธาตุ มีเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม มีวิหารประกอบอยู่ด้านหน้า ลักษณะที่เด่นของเจดีย์ทรงดอกบัวตูมของวัดนี้ คือ
มีจระนำที่เรือนธาตุทั้งสี่ด้านสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและเดิน (ลีลา) ซึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงดอกบัวตูมในที่อื่น ๆ

ด้านตะวันออกของเจดีย์ประธาน เป็นเกาะมีอุโบสถ (โบสถ์) ตั้งอยู่กลางสระน้ำตามคตินทีสีมาหรืออุทกสีมา เช่นเดียวกับวัดสระศรี ที่ใช้น้ำในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรม

ชอบต้นไม้ต้นไร่ที่นี่ค่ะ สวยงาม ร่มรื่นเป็นวัดระหว่างทาง ที่ไม่ได้แวะจอดดูเป็นเรื่องเป็นราวก็มีค่ะ

ร่มรื่นเนาะ17.18 น. วัดศรีสวายค่ะวัดศรีสวาย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดมหาธาตุ และอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองสุโขทัยด้านทิศใต้ โบราณสถานสำคัญประกอบไปด้วยปรางค์ 3 องค์ ที่มีรูปแบบศิลปะลพบุรี ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอม แต่ลักษณะของปรางค์ค่อนข้างเพรียวตั้งอยู่บนฐานเตี้ย ๆ มีลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน ได้พบทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชิ้นส่วนของเทวรูป และศิวลึงค์ ส่วนด้านหน้าขององค์ปรางค์ มีวิหาร 2 หลังที่สร้างเชื่อมต่อกัน โบราณสถานทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งก่อด้วยศิลาแลง

ปีพุทธศักราช 2450 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จประพาสวัดศรีสวาย ทรงพบรูปพระสยุมภู (พระอิศวร) ในวิหาร ก็ทรงสันนิษฐานว่า วัดศรีสวาย อาจเป็นเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแล้วแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาในภายหลังกำแพงเมืองสุโขทัยด้านทิศใต้เด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาเห็นคุณครูขี่จักรยานต้อนเด็ก ๆ กลับรถอยู่ค่ะวัดสระศรีวัดสระศรี เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุ เป็นโบราณสถานที่มีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่กลางสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัย ชื่อว่า ตระพังตระกวน สิ่งสำคัญของวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆัง วิหาร และโบสถ์กลางน้ำ

เดิมมีถนนจรดวิถีถ่องตัดผ่านกลางวัด ซึ่งทำลายคุณค่าและเป็นอันตรายต่อโบราณสถาน กรมศิลปากรจึงได้ปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อรักษาโบราณสถาน โดยขุดรื้อถนนออกไปแล้วสร้างถนนเลียบตระพังตระกวนขึ้นแทน  เจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาของวัดมีระเบียงล้อมรอบ ซึ่งเชื่อว่าเคยมีแถวพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของสุโขทัย บางครั้งจึงเรียกเจดีย์แบบนี้ว่าเจดีย์ทรงลังกา ส่วนโบสถ์ที่อยู่กลางน้ำก็เป็นความศรัทธาแบบพุทธศาสนาในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรม เรียกว่า นทีสีมา

หลักฐานสำคัญจากกรุเจดีย์วัดสระศรีที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ได้แก่ เจดีย์สำริด กรวยชิน กรวยเหล็ก และเจดีย์บุกขนาดเล็ก โดยถูกค้นพบภายในกรุของเจดีย์ประธาน

17.34 น. เหล่าสกุณาบินกลับรัง

เรากลับมาวัดมหาธาตุอีกรอบเจดีย์ 5 ยอด เป็นเจดีย์รองประธานของวัด สันนิษฐานว่าภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระมหาธรรมราชาลิไท


 

บริเวณฐานโดยรอบเจดีย์ประธานมีปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชลีเดินประทักษิณโดยรอบ

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ติดกับคูน้ำด้านเหนือของวัดมหาธาตุ เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก ตั้งอยู่เดี่ยว ๆ มีลักษณะเป็นฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูง มีบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันออก ด้านบนมีฐานบัวก่อด้วยอิฐรองรับเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยศิลาแลง แต่เดิมน่าจะมีเครื่องบนทำด้วยไม้และหลังคามุงกระเบื้อง ปัจจุบันชำรุดหายไป ขนาดของฐานกว้างด้านละ 3 เมตร สูง 1.50 เมตร

     โบราณสถานที่เข้าใจว่าเป็นศาลหลักเมืองสุโขทัยนี้ มาจากข้อสันนิษฐานที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ “เที่ยวเมืองพระร่วง” โดยกล่าวไว้ว่า “แต่ทางทิศเหนือวัดมหาธาตุ ริมวัดที่เรียกกันว่า
วัดชนะสงครามนั้น มีสถานอันหนึ่งซึ่งราษฎรเรียกว่าศาลกลางเมือง ได้แต่งให้พระวิเชียรปราการไปตรวจดูก่อน บอกว่าเข้าใจว่าจะเป็นหลักเมือง”

06.12 น. เช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ค่ะอยากได้ภาพ จะไม่ได้ใส่บาตร อยากใส่บาตร จะไม่ได้ภาพถ่าย...เราเลือกถ่ายภาพค่ะร้านค้าฝั่งตรงข้ามสะพานบุญ ขายของใส่บาตร มีหลายราคาค่ะ

06.24 น.

รวดเร็วมาก...06.34 น. 

พระ 9 รูปเราเดินเข้ามาวัดตระพังทองต่อเลยวัดตระพังทอง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองทางตะวันออกของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางสระน้ำที่เรียกว่า ตระพังทอง มีเจดีย์ประธานทรงระฆัง ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐาน ส่วนด้านบนใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างรอบเจดีย์ประธาน มีเจดีย์รายล้อมจำนวน 8 องค์ อุโบสถ (โบสถ์) มีการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อราว 100 กว่าปีที่แล้ว
โดยพญารณชัยชาญยุทธ (ครุฑ) เจ้าเมืองสุโขทัย ซึ่งก่อลงบนฐานโบสถ์เก่าสมัยสุโขทัย และในปีพุทธศักราช 2548 ก็ได้มีการบูรณะอุโบสถขึ้นใหม่อีกครั้ง

สิ่งสำคัญของวัดนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัย จำหลักเป็นลายมงคล 108 ประการ ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไททรงสร้าง ประดิษฐานไว้ ณ เขาสุมนกูฏ เมื่อปีพุทธศักราช 1902
ปัจจุบันได้ถูกเคลื่อนย้ายจากเขาพระบาทใหญ่ มาประดิษฐานที่วัดตระพังทองเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงลังกา หรือทรงระฆัง มีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าเจดีย์ทรงระฆังสมัยสุโขทัยด้านหลังของเจดีย์ประธาน มีพระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่บนฐานพระอุโบสถหลังเก่าสมัยสุโขทัย

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐาน หลวงพ่อขาว เป็นพระประธานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตระพังทองเจดีย์เดิมที่ล้อมไว้อนุสรณ์ตำนานพระร่วง ขอมดำดินมณฑปจัตุรมุข ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาลิไท กรุงสุโขทัย

06.54 น.

วัดตระพังทอง เป็นวัดบนเกาะกลางน้ำ ซึ่งคำว่า "ตระพัง" มีรากศัพท์มาจากภาษาเขมรว่า “ตรฺพำง” (อ่านว่า ตรอ-เปียง) แปลว่า บ่อหรือสระน้ำที่ขุดขึ้น คติการสร้างวัดบนเกาะกลางน้ำ เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากการเผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งแพร่หลายในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีมณฑปจัตุรมุข

ประตูด้านหน้าทางเข้าวัด ซ้ายมือเป็นตลาดค่ะ
Create Date : 24 มีนาคม 2567
Last Update : 24 มีนาคม 2567 18:52:50 น. 0 comments
Counter : 604 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณอาจารย์สุวิมล, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtanjira, คุณnamfaseefoon, คุณmultiple, คุณtoor36, คุณหอมกร, คุณทนายอ้วน, คุณปรศุราม, คุณThe Kop Civil, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณกะว่าก๋า, คุณดอยสะเก็ด, คุณnonnoiGiwGiw, คุณkatoy, คุณSweet_pills, คุณปัญญา Dh, คุณโฮมสเตย์ริมน้ำ, คุณtuk-tuk@korat, คุณpeaceplay, คุณmcayenne94, คุณnewyorknurse


สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 167 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ

เป็นแม่บ้านฟูลทาม อาชีพ ขสมก.
(แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.