Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2561
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
27 สิงหาคม 2561
 
All Blogs
 

ระนอง หัวหิน --- เนินประวัติศาสตร์ สุสานเจ้าเมืองระนองระนอง เมืองรอง เมืองต้องห้ามพลาด  

13 - 16 เมษายน 2561
เดินออกจากพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) เราเดินขึ้นทางขึ้นเนินประวัติศาสตร์เนินประวัติศาสตร์ (บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5)

ตั้งอยู่บนเนินเขาริมถนนลุวัง กลางเมืองระนอง (ในเขตเทศบาลเมืองระนอง)

ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดระนองหลังเก่า ตรงข้ามพระราชวัง (พระที่นั่ง) รัตนรังสรรค์ (จำลอง)
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 119ง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5แผ่นหินจารึก มีลูกกรงสแตนเลสป้องการการกระทบกระเทือนรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตกเป็นครั้งแรก เสด็จไปถึงเมืองระนองในวันที่ 23 - 25 เมษายน พ.ศ. 2433

พระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) ได้สร้างพลับพลาที่ประทับรับเสด็จที่บนเนินควนอันอยู่ใจกลางเมืองภายหลังการรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5 ) ผ่านไปแล้วประมาณ 10 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต และพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอยู่หงี ณ ระนอง) ผู้ว่าราชการเมืองระนอง เป็นผู้ดัดแปลงพลับพลานี้เป็นศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังที่รื้อถอน) โดยช่างชาวจีนฮกเกี้ยน ชื่อ จุ้ยฮ่าว โดยจับคนหมุนเวียนสับเปลี่ยนช่วยกันทำตามกำหนดจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2444

อาคารศาลากลาง  “พระที่นั่งรัตนรังสรรค์”  เป็นอาคารที่น่าสนใจทั้งในประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  ได้ถูกรื้อถอนในเดือนพฤษภาคม  2507  คงเหลืออยู่แต่ ต้นมะขามคู่ที่ทรงปลูกไว้เมื่อ  พ.ศ.  2433 เท่านั้น  ที่จะเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกอดีตได้ว่า  ณ  ที่นั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นที่สถิตของ  “พระที่นั่งรัตนรังสรรค์”  ที่ได้ทำหน้าที่เป็นศาลากลางของเมืองระนองมาถึง 63  ปีจากเนินประวัติศาสตร์นี้มองลงไป เห็นพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง)จุดหมายต่อไป...สุสานเจ้าเมืองระนองค่ะสุสานเจ้าเมืองระนอง อยู่ห่างจากตัวเมือง จากถนนชาติเฉลิมไปตามถนนสายปากน้ำประมาณ 5  กิโลเมตร

ตั้งอยู่ด้านขวามือของทางหลวงหมายเลข  4004 (ระนอง-ปากน้ำ) ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตรสุสานเจ้าเมืองระนอง หรือฮวงซุ้ยที่ฝังศพของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือท่านคอซู้เจียง เจ้าเมืองระนองคนแรกที่อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2425  ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง และเป็นต้นตระกูล ณ ระนอง มาจนถึงปัจจุบัน โดยสุสานเจ้าเมืองระนองนี้ ตั้งอยู่ด้านขวามือริมถนนสายระนอง-ปากน้ำ บริเวณเนินเขาระฆังทอง ตำบลบางนอน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเขา อันเป็นที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตทำคำจารึกบนศิลาเป็นภาษาไทยและภาษาจีนเกี่ยวกับชีวประวัติของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีเพื่อเป็นเกียรติยศ


สุสานเจ้าเมืองระนอง ตั้งตามหลักการฮวงซุ้ย หลังติดเขาหันหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางจากทางเข้าถึงสุสาน ประดับด้วยบริวารตามหลักฮวงจุ้ยศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย

รูปปั้นขุนนางฝ่ายบู๊  หมายถึง นักรบ ทหาร  ความมั่นคงเข็มแข็งของตระกูลและเมือง
รูปปั้นขุนนางฝ่านบุ๋น หมายถึงบัณฑิต นักปราชญ์ สติปัญญา
รูปปั้นแพะ  หมายถึง โภคทรัพย์ ความโอบอ้อมอารี
รูปปั้นเสือ หมายถึง พลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่
รูปปั้นม้า หมายถึง ความรวดเร็ว ปราดเปรียว การค้าขายที่คล่องแคล่ว
เสาศิลา 2 ต้น หมายถึง สรรเสริญความงดงามของเมืองระนอง  ความเป็นเมืองสงบ    ความร่มเย็นเป็นสุข ความเป็นเมืองอัจฉริยบุคคล

ในบริเวณเขาระฆังทอง พื้นที่ใกล้เคียง ยังเป็นฮวงซุ้ย คุณหญิงดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คุณหญิงซิทท์กิมเหลียน) คุณหญิงต้นตระกูล ณ ระนอง สร้างได้สวยงามมาก ออกแบบเป็นรูปมงกุฏให้ความหมายงามดีมาก ถัดไปเป็นฮวงซุ้ยของลูกหลาน ซึ่งล้วนทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองอาทิ ฮวงซุ้ยหลวงศรีโลหภูมิทักษ์ (คอซิมเจ่ง) บุตรชายคนแรก  ฮวงซุ้ยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนองคนถัดมา พระยาจรูญราชโภคาการ (คอซิมเต็ก) เจ้าเมืองหลังสวน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ  ฮวงซุ้ยพระยารัษฏาประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบึ้) บุตรชายคนที่ 6 มีขบวนแห่ศพที่ปีนัง และบรรทุกจากปีนังมาภูเก็จ ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ 7 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ ตะกั่วป่า ระนอง สตูล และลูกหลานอีกหลายท่าน ฮวงซุ้ยคอยู่หงี่ ณ ระนอง  ฮวงซุ้ยพระยาปดิพัทธภูบาล (คอยู่เหล่ ณ ระนอง)

สิ่งที่น่าสนใจคือ ลวดลายที่เขียนสลักบริเวณฮวงซุ้ย สลักเป็นลวดลายมังกร ดอกไม้ ชีวิตชาวจีนสมัยโบราณ รูปนก และสัตว์อื่น ๆ ซึ่งเป็นความเชื่อในทางมงคลของชาวจีน การสร้างฮวงซุ้ยที่สวยงามบอกความหมาย และสื่อความหมายถึงลูกหลาน ให้สืบทอดคุณงามความดีต่อไปเย็นแล้วค่ะ ทีแรกตั้งใจจะไปกินข้าวแถวปากน้ำมีอยู่ 2-3 ร้าน รถเยอะ คนเยอะ เลยยังไม่จอดตรงนี้ จุดชมวิวหาดชาญดำริค่ะ สามารถมองเห็นทั่วบริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ และเลยไกลไปถึงเกาะสอง หรือวิคตอเรียพอยท์ในประเทศพม่า 

ตลอดจนเกาะต่าง ๆ ในท้องทะเลอันดามันสีเทอร์ควอยซ์ที่มีความงดงามในมุมมองแบบพานอรามา

ที่นี่จึงเหมาะสำหรับ การถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็น เพราะที่นี่คือ จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองระนอง

16.44 น. หาดชาญดำริ อยู่ห่างจากจุดชมวิว ประมาณ 200 เมตร เข้ามาทางจันทร์สมบีช รีสอร์ทค่ะไม่ได้อยู่ถึงพระอาทิตย์ตกดินค่ะ เสียดายเหมือนกัน

มีเรือมาส่งนักท่องเที่ยวที่เกาะนี้ด้วยค่ะ 

17.12 น. มาต่อที่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง


ประภาคาร จ.ระนอง ตั้งอยู่บริเวณท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนอง

บ้านเขานางหงส์ หมู่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ลักษณะเป็นอาคาร 8 เหลี่ยม มีความสูงจากพื้นถึงด้านบนสุดของอาคารรวม 50 เมตร

ถือว่าเป็นประภาคารที่มีความสูงที่สุดของประเทศไทย

ชั้นที่ 9 สามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของปากน้ำระนองทั้งในฝั่งของไทย และฝั่งประเทศพม่าเกาะสอง ฝั่งพม่าเรือที่พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะสองจุดขึ้นเรือ

ไม่ได้ขึ้นไปดูวิวที่ชั้น 9 

รถสองแถวไม้ เราไม่ได้ข้ามไปฝั่งโน้น เมฆไม่ได้ติดบัตรประชาชน (ใช้ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว) มาด้วยค่ะ 

ความเดิม 

ระนอง หัวหิน --- เดอะโบ๊ทเฮาส์ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
 

Create Date : 27 สิงหาคม 2561
0 comments
Last Update : 27 สิงหาคม 2561 19:59:35 น.
Counter : 347 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmambymam, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณสองแผ่นดิน, คุณหอมกร, คุณmariabamboo, คุณmoresaw, คุณtuk-tuk@korat, คุณตะลีกีปัส, คุณALDI, คุณวลีลักษณา, คุณmcayenne94, คุณเนินน้ำ, คุณtoor36, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณชีริว, คุณKavanich96, คุณRananrin, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณคนบ้านป่า, คุณตุ๊กจ้ะ, คุณkae+aoe, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณขุนเพชรขุนราม, คุณTui Laksi


สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 137 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน


ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.