Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2561
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
19 กุมภาพันธ์ 2561
 
All Blogs
 

นิทรรศการพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2)พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น กรมศิลปากรยึดหลักแนวคิดในการออกแบบ โดยคำนึงถึงความสมพระเกียรติตามหลักโบราณราชประเพณี และคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ

ประกอบด้วยอาคารทรงบุษบกจำนวน 9 องค์ โดยมี "บุษบกองค์ประธาน" อยู่ตรงกึ่งกลางของฐานชาลาชั้นบนสุด 1 องค์ เป็นอาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น เป็นที่ตั้งของพระจิตกาธานใช้สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ถัดออกมาตรงมุมทั้ง 4 ของฐานชั้นนี้เป็นที่ตั้งของ "ซ่าง"  จำนวน 4 องค์ เป็นอาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น เป็นที่สำหรับพระพิธีธรรม 4 สำรับ (1 สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์ 4 รูป) นั่งสวดพระอภิธรรมเวียนกันไปทีละสำรับ ถัดลงมาบนฐานชาลาชั้นที่ 2 มี "หอเปลื้อง" จำนวน 4 องค์ ทรงบุษบกรูปแบบเดียวกับซ่าง ตั้งอยู่ที่มุมทั้ง 4 เป็นที่จัดเก็บพระโกศทองใหญ่ พระโกศไม้จันทน์ และอุปกรณ์สำหรับงานพระราชพิธี 

เรียบเรียงโดย: คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อมูล: หนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพ, หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มาข้อมูล : https://kingrama9.net/
อาคารประกอบพระเมรุมาศ

เดินขึ้นไปดูนิทรรศการด้านบนกันค่ะนิทรรศการ พระเมรุมาศพิมานนฤมิต

นิทรรศการเล่าเรื่องรางเบื้องหลังและขั้นตอนการทำงานพระเมรุมาศ ได้แก่

 • สมมติเทวพิมาน: สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ  บอกเล่าแนวคิด และคติความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดมาตั้งเเต่สมัยสุโขทัย และพัฒนาการในเชิงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งมีหุ่นจำลองของผังบริเวณมณฑลพิธี เส้นทางริ้วขบวน หุ่นจำลองพระเมรุมาศและพระจิตกาธาน
 • วิธานสถาปกศาลา: จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง  รวบรวมขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบต่างๆ โดยจำลองบรรยากาศวิธานสถาปกศาลา พร้อมทั้งจัดแสดงชิ้นส่วน อุปกรณ์งานตกแต่ง และวิดิทัศน์ฉายภาพลำดับการก่อสร้างในพื้นที่สนามหลวง
 • ประติมาสร้างสรรค์: งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ  จัดแสดงลำดับขั้นตอนการจัดสร้างงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ซึ่งในครั้งนีี้สำนักช่างสิบหมู่ได้ทำงานร่วมกันชอีกทั้งยังมีจิตรกรอาสาที่มาร่วมกันเขียนสีประติมาอีกจำนวนมาก
 • สวรรค์บรรจงวาด: ฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่นี้จะจำลองภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิงทั้งสี่ด้านของพระเมรุมาศมาติดตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ชื่่นชมรายละเอียด รวมทั้งการจัดสร้างจิตรกรรมเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนจัดแสดงเครื่องมือต่างๆ ในการดำเนินงาน
 • ยาตรากฤษฎาธาร: การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ  จัดแสดงเรื่องราวการทำงานในส่วนของการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศที่ใช้ในพระราชพิธี รวมไปถึงราชรถและราชยานที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับงานนี้
 • ตระการวิจิตรศิลปกรรม: งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี  เล่าเรื่องขั้นตอนการจัดสร้างพระโกศจันทน์ ฟืนไม้จันทน์ ช่อไม้จันทน์ รวมถึงพระโกศน์ทรงพระบรมอัฐิทองคำลงยา นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเครื่องสังเค็ดและตัวอย่างงานเครื่องสดที่จัดทำขึ้น
 • นำสัมผัสพระสุเมรุ: นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา  นิทรรศการพิเศษสำหรับผู้พิการทางสายตาให้ได้มีโอกาสสัมผัสส่วนประกอบของจริงแทนการมองด้วยตา โดยจะมีผังบริเวณมณฑลพิธีแบบนูนต่ำ พระเมรุมาศจำลองขนาดย่อส่วน และงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศมาให้ได้ลองสัมผัส รวมทั้งมีเสียงบรรยายเสริมอีกด้วย
มีป้ายข้อความอธิบายสิ่งของจัดแสดง มีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดด้วยค่ะได้อ่านบ้าง ไม่ได้อ่านบ้าง ... ขอถ่ายรูปมาก่อนค่ะ มีภาพยังอ่านจากภาพได้เนาะอาคารประกอบ - ศาลาลูกขุนมุมนี้สวยค่ะ คนรอถ่ายรูปเยอะเลยเทพชุมนุม ประดับฐานรอบพระเมรุมาศ

สัตว์หิมพานต์

ต้นแบบประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

พระที่นั่งทรงธรรมค่ะประติมากรรมคุณทองแดง และคุณโจโฉ13.15 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2560

นิทรรศการ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

 • เมื่อเสด็จอวตาร นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ จนถึงเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา และทรงครองสิริราชสมบัติ
 • รัชกาลที่ร่มเย็น นิทรรศการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทรงงานด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่การเสด็จฯ ออกเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงโครงการออกแบบและทดลองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนชาวไทย
 • เพ็ญพระราชธรรม นิทรรศการเกี่ยวกับทศพิธราชธรรม เนื้อความครอบคลุมธรรมะสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ จากหนังสือ พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน ซึ่งจัดพิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • นำพระราชไมตรี นิทรรศการด้านการทรงงานด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จออกทรงรับพระราชอาคันตุกะ และการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศ นำมาซึ่งความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างประเทศมาจนปัจจุบัน
 • พระจักรีนิวัตฟ้า นิทรรศการประมวลภาพประชาชนหลั่งไหลมาเฝ้าส่งเสด็จขบวนพระบรมศพ ไปจนถึงการกราบถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่่ร่วมแสดงความอาลัย 
ไม่มีที่ไหนในประเทศไทย ที่ท่านไม่เคยเสด็จฯ Smiley

ผู้เข้าชมพระที่นั่งทรงธรรมจะได้รับแจกพระบรมฉายาลักษณ์ฉบับนี้ด้วยค่ะพระจักรีนิวัตฟ้า...ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ Smiley
 

Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2561
49 comments
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561 5:13:46 น.
Counter : 1106 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณวลีลักษณา, คุณกะว่าก๋า, คุณหอมกร, คุณkae+aoe, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณmastana, คุณtuk-tuk@korat, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณTui Laksi, คุณhaiku, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณoranuch_sri, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณ**mp5**, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณคนบ้านป่า, คุณเกศสุริยง, คุณสองแผ่นดิน, คุณKavanich96, คุณmambymam, คุณmariabamboo, คุณThe Kop Civil, คุณJinnyTent, คุณMaeboon

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสนะคะ

 

โดย: วลีลักษณา 19 กุมภาพันธ์ 2561 6:20:04 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่หนู

พระองค์ท่าน
อยู่ในความทรงจำ
อยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยจริงๆครับ

โหวตครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 19 กุมภาพันธ์ 2561 6:43:53 น.  

 

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ภาพเยอะดีมากเลยค่ะคุณหนู ขอบคุณนะคะ

 

โดย: หอมกร 19 กุมภาพันธ์ 2561 7:52:40 น.  

 


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Max Bulliboo Klaibann Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ยิ่งได้มาดูยิ่งเสียดายที่พลาดค่ะพี่หนู

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 9:16:14 น.  

 

ขอบคุณที่พาเที่ยวค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 19 กุมภาพันธ์ 2561 10:07:00 น.  

 

โหวตและแปะใจก่อนน้าา


 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 10:31:07 น.  

 

แวะมาแปะหัวใจน้อยๆ ให้แล้วนะคะ

 

โดย: หน่อยอิง 19 กุมภาพันธ์ 2561 10:51:59 น.  

 

ตามมาชมค่ะ

 

โดย: kae+aoe 19 กุมภาพันธ์ 2561 12:45:01 น.  

 

ภาพของพี่ที่ผ่านมาสินะครับ ผมไม่มีโอกาสได้ไปดูที่สถานที่จริงเลย ได้แต่ตามจากทางสื่อออนไลน์เอา

มีมุมสวยๆ เยอะจริงๆ ครับ งาม เป็นสีทองงามสง่าจริงๆ

ภาพที่ได้ถ่ายถือว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์เลยนะครับ ในภาพมีทั้งคนไทย ชาวต่างชาติ และพระมาชมเลย

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 19 กุมภาพันธ์ 2561 14:46:58 น.  

 

สวัสดีอีกรอบค่ะ

ขอบคุณสำหรับหัวใจและโหวตนะคะ

ของหวานที่นี่คือดีมากกกกค่ะ หนูไปกี่รอบก็ชอบมากๆ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 17:14:40 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่หนู

ใกล้จะจบแล้วครับพี่
ผมเลือกเอาตัวละครหลักๆ
มาเขียนน่ะครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 19 กุมภาพันธ์ 2561 20:18:23 น.  

 


5.8 ดี กลัวไม่กินข้าวเช้า ... ไม่เข้าใจค่ะ
อธืบายไม่ค่อยถูก ลองอ่านเวปนี้ดูครับ
https://www.doctor.or.th/article/detail/7026

 

โดย: moresaw 19 กุมภาพันธ์ 2561 21:30:43 น.  

 

ขอบคุณโหวตด้วยครับ

 

โดย: moresaw 19 กุมภาพันธ์ 2561 21:35:05 น.  

 

งดงามอลังการอย่างยิ่งกับทุกๆภาพ
ของพระเมรุมาศ...แม้งานจะจบเสร็จสิ้นไปเรียบร้อย
แต่ภาพความประทับใจปลื้มปิติถึงพระองค์ท่านมิเสื่อมคลาย
คุณหนูเก็บภาพมาสวยงามทุกภาพชอบมากเลยคะ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

 

โดย: Tui Laksi 19 กุมภาพันธ์ 2561 23:48:49 น.  

 

พระเมรุมาศ ร. ๙ สวยงามมากค่ะ
ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นก็ชมตามบล็อกต่างๆเอาค่ะ
ขอบคุณหนูที่เอาภาพมาฝาก แบ่งปันให้ชมค่ะ
ภาพสวยคมมาก ฝีมือถ่ายรูปสวยขึ้นเรื่อยๆ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 20 กุมภาพันธ์ 2561 3:40:24 น.  

 

เป็นนิทรรศการแห่งความทรงจำที่งดงามมากค่ะคุณหนู
ขอบคุณคุณหนูสำหรับภาพสวยๆและข้อมูลความรู้นะคะ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 20 กุมภาพันธ์ 2561 6:15:48 น.  

 สวัสดียามเช้าครับพี่หนู


 

โดย: กะว่าก๋า 20 กุมภาพันธ์ 2561 6:35:00 น.  

 


สวยงามเหมือนได้มาชมเองเลยค่ะ
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ

โหวด

แปะใจค่ะ

 

โดย: newyorknurse 20 กุมภาพันธ์ 2561 7:13:56 น.  

 

แวะมาแปะหัวใจให้แล้วคะ

 

โดย: หน่อยอิง 20 กุมภาพันธ์ 2561 9:31:37 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

ขอบคุณที่แวะไปทักทายค่ะ

 

โดย: oranuch_sri 20 กุมภาพันธ์ 2561 11:00:58 น.  

 

ส่งหัวใจให้กันค่ะ

 

โดย: kae+aoe 20 กุมภาพันธ์ 2561 12:40:17 น.  

 

แปะใจค่า

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 14:11:55 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะนอกจากงานสถาปัตย์ซึ่งสุดยอดศิปะของไทยแล้ว
นิคชอบพวกส่วนประดับ พวกเทวดาและสัตว์หิมพานต์ค่ะ
กำลังแดดร้อนเลย แต่เดินข้างในค่อยดีหน่อยเนาะพี่

 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 20 กุมภาพันธ์ 2561 14:57:53 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: **mp5** 20 กุมภาพันธ์ 2561 15:56:00 น.  

 

งานนี้หนูไปมา 2 รอบค่ะ รอบกลางวันและกลางคืน เลยได้ภาพมา 2 บรรยากาศ แต่คนเยอะทั้งคู่ค่ะ

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 20 กุมภาพันธ์ 2561 16:12:08 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

พระองค์จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปค่ะ
พี่หนูทำบล็อกประวัติศาสตร์ไว้เยอะมาก
ดีจริง ๆ เลย เก็บไว้ให้ลูกหลานดู
ไว้คนอื่นเข้ามาศึกษาหาความรู้
ว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย
เรามีพ่อหลวงที่ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ปกครองแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นยาวนาน
กว่าราชวงศ์ใดในโลกนี้

พรุ่งนี้แวะมาใหม่ค่ะ
วันนี้โหวตหมดตัวแล้ว แปะหัวใจให้ก่อนนะคะ

 

โดย: JinnyTent 20 กุมภาพันธ์ 2561 18:52:50 น.  

 

สวัสดีค่ะ

มีความสุขกับการพักผ่อนนะคะ

 

โดย: วลีลักษณา 20 กุมภาพันธ์ 2561 19:12:08 น.  

 

มาส่งกำลังใจก่อนค่ะ น้องหนู
ตกลงพี่ไม่ได้ไปชมเลย มาอาศัยชม
ที่นี่แล้วกัน ภาพคมชัดดีกว่าไปตากแดด
ชมอีกนะ สำหรับคนวัยพี่

ระยะนี้พี่ต้องมาสั้นๆสักพักนะคะ
อาจต้องปิดเม้นท์บ้าง ทักทายไม่ทั่วถึง
บางทีก็ไม่สบายใจค่ะ

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 20 กุมภาพันธ์ 2561 20:08:30 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่หนู

นิยายจีนมีภาษาสวยๆแทรกไว้เสมอครับพี่

 

โดย: กะว่าก๋า 20 กุมภาพันธ์ 2561 20:16:40 น.  

 

ได้ไปชมมาครั้งนึงค่ะ
เห็นด้วยตาตัวเองแล้วต้องบอกว่าสวยงามอลังการมากมาย
ยิ่งมาชมภาพที่คุณหนูถ่ายมาหลากหลายมุม ยิ่งสวยจับใจจริงๆ
วันนั้นไปช่วงเช้า คนยังไม่เยอะ
อากาศก็ไม่ร้อน เลยเดินชมได้ทั่วถึง
ยังประทับใจมิรู้ลืมค่ะ

ช้างแดง จะนำมาให้ชมเร็วๆนี้ค่ะ
ขอบคุณโหวตด้วยนะคะ
ไว้พรุ่งนี้แวะมาใหม่ค่ะ

 

โดย: mambymam 20 กุมภาพันธ์ 2561 20:39:30 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาทักทายคุณหนูยามค่ำๆค่ะ สบายดีนะคะ

 

โดย: เกศสุริยง 20 กุมภาพันธ์ 2561 21:07:24 น.  

 

มาแปะใจให้กันนะคะ
เห็นแล้วคิดถึงพระองค์ท่านที่สุดค่ะ

 

โดย: เนินน้ำ 20 กุมภาพันธ์ 2561 21:40:22 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 21 กุมภาพันธ์ 2561 4:30:13 น.  

 

เช้านี้มาส่งกำลังใจค่ะ

 

โดย: mambymam 21 กุมภาพันธ์ 2561 5:42:22 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

อรุณสวัสดิ์คะคุณหนู ภาพสวยมากๆ ชอบจังคะ

 

โดย: Tui Laksi 21 กุมภาพันธ์ 2561 5:51:29 น.  

 อรุณสวัสดิ์ครับพี่หนู


 

โดย: กะว่าก๋า 21 กุมภาพันธ์ 2561 6:23:00 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: moresaw 21 กุมภาพันธ์ 2561 8:34:00 น.  

 

ขอบคุณคุณหนูสำหรับกำลังใจนะคะ

เกี๊ยวลูกโตจริงค่ะ จานเดียวอิ่มเลยค่ะคุณหนู

 

โดย: Sweet_pills 21 กุมภาพันธ์ 2561 8:39:24 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ
แวะมาแปะนะคะคุณหนู

 

โดย: หอมกร 21 กุมภาพันธ์ 2561 9:25:41 น.  

 

อัพบล็อกนักมวยสาวแล้วค่ะ

 

โดย: kae+aoe 21 กุมภาพันธ์ 2561 9:31:19 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Klaibann Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Food Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นขอใช้ภาษาสามัญ ว่า "รัก" และ "คิดถึง" เสมอ อยู่ในใจเสมอค่ะ

 

โดย: mariabamboo 21 กุมภาพันธ์ 2561 9:58:03 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

สวัสดีตอนสายๆค่ะคุณหนู
มีกำลังใจมาฝากค่ะ

 

โดย: oranuch_sri 21 กุมภาพันธ์ 2561 10:01:32 น.  

 

แวะมาทักทาย แปะหัวใจให้ด้วยนะคะ

 

โดย: หน่อยอิง 21 กุมภาพันธ์ 2561 10:12:52 น.  

 

บันทึกไว้ในความทรงจำ ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับ

 

โดย: The Kop Civil 21 กุมภาพันธ์ 2561 11:02:54 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

แวะมาโหวตและแปะหัวใจให้พี่หนูค่ะ
วันนี้เต็มเป๋าทั้งคะแนนและหัวใจ อิอิ

แปลกใจทำไมพี่หนูอ่านเพชรพระอุมาไม่สนุก
จินเริ่มฟังไฟล์เสียงอ่าน ตอนไพรมหากาฬ ภาค 1 ใหม่
ฟังตอนขับรถได้วันสองวันละ
นี่ชักจะอดใจไม่ไหว จะคว้าหนังสือมาอ่านรอมร่อ

หักห้ามใจอยู่ เพราะกลัวไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องอื่น
เพราะภาค 1 ก็ปาเข้าไป 24 เล่มแระ

มันอาจจะขัดกับโลกปัจจุบันนะคะ
แต่ถ้าเราคิดว่า นี่ถือนิยายที่เขียนเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว

แล้วคุณลุงพนมเทียนก็อยู่ในเหตุการณ์
ร่าง พรบ.คุ้มครองสัตว์ป่าด้วย
ตอนนั้น ผู้ใหญ่ที่เค้านับถือและคุ้นเคย
เป็นคนร่าง พรบ.ฉบับนี้ขึ้นมา
นิยายเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อน
พรบ.คุ้มครองสัตว์ป่าจะเกิด

แต่ถ้ามาในยุคนี้ละก็
เป็นเรื่อง เหมือนคดีความดังในปัจจุบัน
เริ่มอ่านใหม่เถอะ เชียร์อยากให้อ่าน 5555

 

โดย: JinnyTent 21 กุมภาพันธ์ 2561 12:23:18 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ

ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ


แปะใจคร้าบบบ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 13:17:53 น.  

 

เอาใจมาฝากคะ


หากจะหา เหตุผลสักคำ
ว่าสิ่งที่ทำ ให้ฉันรักเธอ

นั่นเป็นเพราะ
ตัวฉันมาเจอ เจอสิ่งดีงาม
ตั้งแต่วันฉันพบเธอ ได้เจอ แต่สิ่งดีงาม
*~*~*~*..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*

..HappY BrightDaY.. 

โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* 22 กุมภาพันธ์ 2561 15:16:30 น.  

 

สวัสดีค่ะ พี่ไม่ได้แวะมาเยี่ยมนานมาก พึ่งกลับจากทริปเยือนเวียดนาม ๒๓ วัน กลับมายังปรับเวลาไม่ค่อยได้ค่ะ ตอนนี้ปรับได้แล้ว เลยมีเวลามาอัพบล็อค และมาเยี่ยมแยือนเพื่อนๆ หนูสบายดีนะคะ

 

โดย: Maeboon 22 กุมภาพันธ์ 2561 16:25:55 น.  

 

แวะมาทักทายจ้าา ^__^ อิอิ sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน ร้อยไหม adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้วถาวร สักคิ้ว 6 มิติ Cover Paint สักไรผม 3D Eyebrow ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ

 

โดย: สมาชิกหมายเลข 4507140 29 เมษายน 2561 14:32:57 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#14


 
สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 138 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน


ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.