ชายคาตะวัน: โดดเดี่ยวเที่ยวทั่วไทย รีวิวท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
<<
กรกฏาคม 2565
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
22 กรกฏาคม 2565

มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์สีสันเมืองแพร่

สถานที่ท่องเที่ยว : วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่, แพร่ Thailand
พิกัด GPS : 18° 5' 8.53" N 100° 12' 10.38" E

 จังหวัดแพร่ จัดงาน“มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์สีสันเมืองแพร่
ในงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ  วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 


“ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ”   ระหว่างวันที่ 24 – 26กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-20.00 น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 


ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดแพร่ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า  การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมนำพระราชปณิธาน มาขับเคลื่อนในการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินพื้นบ้าน ประชาชน ชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติด้าน สิบเอกหญิงกรวรรณ   สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากสถานการณ์ได้คลี่คลายลงจึงเห็นควรให้มีการ จัดกิจกรรมของกลุ่มพันธุ์พันธุ์ ได้แก่  ไทยวน กะเหรี่ยง  ไทใหญ่  ไทลื้อ  ไทพวน  ม้ง  มลาบรี อาข่า และ อึมปี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ เพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนในจังหวัดแพร่ได้นำทุนของกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มชาติพันธุ์มาสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ จึงต้องหาแนวทางในการสร้างและพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล และรากฐานทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น   เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านตลาดการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรม ในรูปแบบ วิถีล้านนา เรื่องราวประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการนำเอกลักษณ์ด้านชาติพันธุ์ในแต่ละพื้นที่ นำสู่การสืบสานการต่อยอด เกิดการอนุรักษ์ การศึกษา การท่องเที่ยว และการสร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้จังหวัด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและ ความภาคภูมิใจเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์ จากอดีตจนเกิดความรับผิดชอบร่วมกัน ในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืนตลอดไป
 


โดยภายในงาน นอกจากจะมีขบวนแห่สวยงามแล้ว ยังมีการสร้างสรรค์ภูปัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีงานคาร์ฟฝีมือชนเผ่า และอาหารพื้นถิ่น การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้อง 9 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ จำลองแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ 9กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิ้มรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตภูมิปัญญา อาหาร สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจรวมถึง โซนลานเวทีกลางแจ้ง ที่สามารถชมการแสดงที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงเป็นช่วง สลับกับเสียงดนตรีเคล้าคลอกับบรรยากาศในงานตลอดงาน เป็นการแสดง อย่างสุดประทับใจ ประกอบกับการรับประทานอาหารแบบชาติพันธุ์ ที่จะได้นำอาหารมาเสิร์ฟเป็นแบบพื้นถิ่น โดยไม่ซ้ำในแต่ละวัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อธำรงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน
 


กิจกรรม“มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์สีสันเมืองแพร่” ในงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ  วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ”  ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้คงอยู่สืบไปครับ
 
เที่ยวไปยิ้มไป เมืองไทยของเรา
จากใจ   ชายคาตะวัน
 
 

Create Date : 22 กรกฎาคม 2565
3 comments
Last Update : 22 กรกฎาคม 2565 21:34:48 น.
Counter : 1165 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ

 

พระธาตุช่อแฮ เคยมาเมื่อปี ปลายปี 63 ค่ะ
เช่ามอไซด์ มาจากสนามบิน..
สวยงามและกว้างขวาง

 

โดย: เริงฤดีนะ 29 สิงหาคม 2565 9:44:21 น.  

 

อ้าวจำสลับกับพระธาตุแช่แห้ง เมืองน่าน
ขออภัย..
แต่เคยมาๆ..นานมากแล้ว
เลยไปบ้านที่มีเสาบ้านไม้สักทองต้นใหญ่ไ

เมืองแพร่ สงบร่มเย็นและมีสีสันจริงๆ

 

โดย: เริงฤดีนะ 29 สิงหาคม 2565 9:47:06 น.  

 

จารย์ได้ไปเที่ยวในท้องนา ชายป่า สายน้ำ วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ไม่ว่าอีสานหรือเหนือ ก็คงจะติดใจอยู่แล้ว

ส่วน อ.เวียงป่าเป้า สวยสงบ เมฆฝน ไร่มันฝรั่ง นาข้าว ไร่
กระเทียม หมอกฟุ้งกระจายยามลมพัด

ผมว่าคล้าย ๆ ข้างบนที่จารย์ถ่ายมา.. ที่แพร่เคยไปหลายครั้ง
ตอนที่อยู่ สายตรวจบริษัท เพียงแต่ไม่ได้ออกไปท้องไร่ท้องนาแบบข้างบน เลยเฉย ๆ รู้แต่เพียงว่าเป็นเมืองไม้สักครับจารย์

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 29 สิงหาคม 2565 10:26:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


ชายคาตะวัน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 13 คน [?]
แซงค์ ชายคาตะวัน

ชอบเดินทาง ถ่ายภาพโรงแรม รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยว
New Comments
[Add ชายคาตะวัน's blog to your web]