..·ஐ.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ แวะมาคุยด้วยกัน...มาเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะ ..·ஐ.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2554
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
4 ธันวาคม 2554
 
All Blogs
 

พระราชดำรัส : คำสอนของพ่อ


ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

กราบแทบบาทบงกชบทรัตน์
น้อมมนัสด้วยจงรักเป็นหนักหนา
แปดสิบสี่พรรษกาลที่ผ่านมา
ราษฎร์รู้ค่าเปี่ยมภักดียิ่งชีวิต
อัญเชิญเทพทุกสถานพิมานฟ้า
โปรยบุปผาประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์
เจ็ดจงรักเจ็ดรอบเจ็ดความคิด
ร้อยดวงจิตรวมดวงใจถวายพระพร


(ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง:ร้อยกรอง)MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com
พระราชดำรัส : คำสอนของพ่อ


คนดี

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี
ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย
จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้


พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512
.....


อนาคตทำนายได้

ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้
ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล
และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้
จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก
คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้
แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ
ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง
ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง
คนเราโดยมากมักนึกว่า
อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้
แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน
เพราอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน


พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519
.....


ความดี

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ
เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่
และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง
ในการสร้างเสริมและสะสมความดี


พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525
.....


การทำงาน

เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ
ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้
หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง
คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่
มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น


พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530
.....


คุณธรรมของคน

ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง
ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม
ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต
และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
คุณธรรมสี่ประการนี้
ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป


พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535
.....


ความเพียร

ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น
คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป
และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง
กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม
ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง
ความเพียรทั้งสองประการนี้
เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว
ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม
ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม


พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก
ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539
.....


แก้ปัญหาด้วยปัญญา

ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้
ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก
การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล
เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม
ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด
สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์
การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา
คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ
เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด
และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น
ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ
เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน
เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน


พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539
.....


ความพอเพียง

คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน
เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้
ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง
แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง
หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้
ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่
คำว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
พอเพียง อาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น


พระราชดำรัสพระราชทานอในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้า
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541
.....


พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสส่วนหนึ่ง
ที่ในหลวงทรงประทานให้กับพวกเราชาวไทยทุกคน
ให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว
เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
..
เพียงเท่านี้ ก็จะทำให้เราค้นพบความสุขในชีวิต ..ได้อย่างไม่ยาก

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 

Create Date : 04 ธันวาคม 2554
60 comments
Last Update : 5 ธันวาคม 2554 17:38:06 น.
Counter : 15512 Pageviews.

 

ทรงพระเจริญ

 

โดย: biocellulose 4 ธันวาคม 2554 17:29:14 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณติ๊ก..

แวะมาอ่านคำสอนของพ่อค่ะ..

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 4 ธันวาคม 2554 17:34:38 น.  

 

คำสอนของพ่อมีค่าทุกคำ

น่าเสียดายวันนี้พ่อไม่อยู่ข้าง ๆ
แล้ว
แต่ก็จะอยู่ในใจเสมอ

 

โดย: ปันฝัน 4 ธันวาคม 2554 20:00:34 น.  

 

ทรงพระเจริญ

ขอบคุณที่รวบรวมคำสอนของพ่อมาให้อ่านคะ

 

โดย: หนึ่งคิด 4 ธันวาคม 2554 20:19:51 น.  

 

แวะมาอ่านคำสอนของพ่อตอนค่ำ ๆ ค่ะคุณติก

คำสอนของพระองค์ท่านทรงมีคุณค่านัก

หากน้อมนำไปปฏิบัติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทิอญ

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด 4 ธันวาคม 2554 21:18:10 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: Don't try this at home. 4 ธันวาคม 2554 21:20:47 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

 

โดย: tui/Laksi 4 ธันวาคม 2554 21:29:26 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณติ๊กกี้

หลายปัญหาแก้ได้ ขอเพียงนำคำสอนของพ่อไปปฏิบัติค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 4 ธันวาคม 2554 22:32:13 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
.


หากพวกเราทุกคนปฏิบัติตามคำสอนของพ่อ
เพื่อเป็นของขวัญแด่พระองค์ท่าน
บ้านของเราจะสงบเย็นนะยัยติก


แอมอร

 

โดย: peeamp 4 ธันวาคม 2554 22:58:20 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

โดย: kanit2425 4 ธันวาคม 2554 23:14:09 น.  

 

ทรงพระเจริญ .....

 

โดย: Megeroo 4 ธันวาคม 2554 23:16:06 น.  

 

กลับเข้าบ้านมาสี่ห้าวันแล้วค่ะ หนูติ็ก
บ้านโอเค ค่ะ

มาเยี่ยมก่อนแล้วจะตามมาทีหลังน่ะ
ข้าวของยังไม่โอเค

ขอบคุณที่ห่วงใยและไปเยี่ยมเยียนแม่นะคะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 4 ธันวาคม 2554 23:16:45 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

โดย: ในความอ่อนไหว 4 ธันวาคม 2554 23:22:36 น.  

 

สวัสดีค่ะติ๊กกี้
โอโห..ไปรวบรวมคำสอนที่ดีงาม
และเปี่ยมด้วยคุณค่าของพ่อมาจากไหนจ๊ะนี่
เยอะแยะเลย ชอบทุกคำสอนเลยค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ _/\\_

 

โดย: เกลือหนึ่งกำน้อย 5 ธันวาคม 2554 0:25:49 น.  

 

♥ สุขสันต์วันพ่อค่ะ ♥
คุณติก
ขอให้ปลอดภัย
ในทุกการเดินทางนะคะวันนี้


- P H U E -


 

โดย: PhueJa 5 ธันวาคม 2554 9:03:22 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สุขสันต์วันพ่อค่ะคุณติ๊ก

 

โดย: phunsud 5 ธันวาคม 2554 9:47:57 น.  

 

สุขสันต์วันพ่อนะคะคุณติก

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด 5 ธันวาคม 2554 12:25:32 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณติ๊ก กิ่งกลับมาแล้ว เอาบุญมาฝากด้วยนะคะ

ขอให้มีความสุขวันพ่อค่ะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 5 ธันวาคม 2554 13:08:50 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณติ๊ก กิ่งกลับมาแล้ว เอาบุญมาฝากด้วยนะคะ

ขอให้มีความสุขวันพ่อค่ะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 5 ธันวาคม 2554 13:08:53 น.  

 

สุขสันต์วันพ่อนะคะ ขอให้มีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยแล้วกัน

 

โดย: คมไผ่ 5 ธันวาคม 2554 15:05:41 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

โดย: sawkitty 5 ธันวาคม 2554 16:07:25 น.  

 

Photobucket

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน -/\\-

 

โดย: buabusaba 5 ธันวาคม 2554 18:19:50 น.  

 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
......................

แวะมาเที่ยวบ้านนี้ มีเพลงไพเราะ และบทความดีๆ ให้อ่าน ยอดเยี่ยมค่ะ

 

โดย: อบอุ่นในหัวใจ 5 ธันวาคม 2554 19:17:31 น.  

 

ขอบคุณคะ สำหรับคำอวยพร อิอิ

 

โดย: radiergummi 5 ธันวาคม 2554 21:29:58 น.  

 

ทรงพระเจริญ

 

โดย: gigsa 5 ธันวาคม 2554 21:34:38 น.  

 

ทรงพลามัยแข็งแรง

 

โดย: เศษเสี้ยว 5 ธันวาคม 2554 21:39:25 น.  

 

ขอร่วมถวายพระพรด้วยคนค่ะ
ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
ช่วยคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ทรงพระเกษมสำราญ สถิตย์เป็นร่มโพธิ์ทองของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

สุขสันต์วันพ่อค่ะ

 

โดย: haiku 5 ธันวาคม 2554 23:17:49 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณติ๊ก หลับฝันดีนะคะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 6 ธันวาคม 2554 0:28:32 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
มีความสุขตลอดวันค่ะคุณติ๊ก

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 6 ธันวาคม 2554 7:41:24 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณติ๊ก

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ

มีความสุขวันอังคารนะคะ
More Flowers Wishes Comments

 

โดย: กิ่งฟ้า 6 ธันวาคม 2554 10:22:39 น.  

 

สวัสดีค่ะ เพลงนี้เพราะมาก ฟังทีไรอิ่มใจทุกที

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ขอทรงพระเกษมสำราญ..

 

โดย: พ่อระนาด 6 ธันวาคม 2554 11:08:43 น.  

 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

.......................สวัสดีวันทำงานค่ะ เริ่มเย็นๆแล้ว อย่าลืมระวังสุขภาพนะคะพี่ติก

~กลบทอักษรบริพันธ์~

อรุณสวัสดิ์ลมหนาวที่ก้าวผ่าน
ท่ามกาลผันความเย็นที่เห็นก่อ
ท่องห้วงไกลยะเยียบที่เลียบคลอ
ทางแหล่งเคียงชะลอละออตา

ละไอตามแผ่วโรยระโหยล้า
เรียงห้อมลับศรัทธาปรารถนาหน้า
ปลื้มนำน้อมบันดาลวิมานฟ้า
หวานเมียงฟากลมพาดอกหญ้าจร

ดื่มญาณจินต์รินไหลอ่อนไหวกล่อม
อกเวียนกลางทะเลเฝ้าเห่สอน
ใฝ่ให้เสริมลีลาจินตนาพร
ใจนึกเพลินอาทรแรมรอนพราง

ร้อยเรื่อยพรายเชื่อมสีบทกวีหวาน
บนแวดวาวสำราญสนุกสนานสร้าง
นึกนึกสู่ลีลาเสน่หาบาง
น้าวห้วงบทกวีกว้างให้ต่างตรึง

ห้วงตามติดสวาทราววาดฝัน
รุ้งแวดฝากกลุ่มวรรณมาสรรค์ทึ่ง
มองสื่อท่ามสายลมที่กลมกลึง
ท่วงใกล้กรายตะลึงเกิดซึ้งพาย

 

โดย: ญามี่ 6 ธันวาคม 2554 12:26:58 น.  

 

เป็นพระดำรัสที่ร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

โดย: กลิ่นดอย 6 ธันวาคม 2554 21:52:11 น.  

 

สวัสดีค่ะ
แวะมาทักทาย

 

โดย: pantawan 7 ธันวาคม 2554 1:19:33 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณติ๊ก มาอ่านบทความดีดีและฟังเพลงเพราะๆค่ะ คุณติ๊กสบายดีนะคะ ที่บ้านคุณติ๊กคงเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะ
ขอให้มีความสุขวันพุธค่ะ
More Flowers Comments

 

โดย: กิ่งฟ้า 7 ธันวาคม 2554 10:53:17 น.  

 

ทักทายตอนสาย ๆ ค่ะคุณติก

มีความสุขกับการทำงานนะคะ

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด 7 ธันวาคม 2554 11:02:34 น.  

 


มาขามหวาน จากเพชรบูรณ์คร่าาาาา...
สร้างกริตเตอร์

จากbloggangไปงานที่หล่มสัก เพชรบูรณ์เสียสองสามวัน คิดถึงเพื่อนมากมาย เอาภาพมาฝากกันค่ะ อย่าลืมแวะไปชมกันนะคะ คุณติก สบายดีนะคะ

 

โดย: เกศสุริยง 7 ธันวาคม 2554 12:23:06 น.  

 

วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา
กุญฺชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ

อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และช้างหลวง ฝึกแล้วล้วนดีเลิศ
แต่คนที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น

มีความสุขกับการฝึกตน ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 7 ธันวาคม 2554 12:36:54 น.  

 

หวัดดียามเย็นครับคุณติ๊ก
บล็อกสวย......เพลงแสนเพราะครับ

วันนี้ยังไม่มีอะไรมาเสิร์ฟ


มีแต่...........ความรู้สึกดีๆมาให้ครับ

 

โดย: เปลวอัคคี 7 ธันวาคม 2554 16:08:30 น.  

 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: ชรันจ์ 7 ธันวาคม 2554 18:46:52 น.  

 

ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา เวรี วา ปน เวรินํ
มิจฺฉาปณิหิตํ จิตฺตํ ปาปิโย นํ ตโต กเร

โจรกับโจร คนคู่เวรกัน พบกันเข้า
พึงทำความพินาศ และความทุกข์ใดแก่กัน
จิตที่ตั้งไว้ผิด ทำแก่คน เลวร้ายยิ่งกว่านั้น

มีความสุขกับจิตที่สมบูรณ์ด้วยวิชชา ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 8 ธันวาคม 2554 9:45:25 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...
.
.
สวัสดีค๊าพี่ติกคนสวย มาอ่านพระราชดำรัสด้วย
พระองค์จะเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
อยู่ในหัวใจทุกคนตลอดไปค่ะ..

ฝันดีนะคับพี่ติก

 

โดย: mastana 8 ธันวาคม 2554 22:08:18 น.  

 

seo แวะมาทักทายช่วงค่ำๆครับ Directory

 

โดย: nooblue88 8 ธันวาคม 2554 23:26:14 น.  

 

สวัสดีค่าาาา

นู๋แอนกลับมาแว๊วๆๆ

 

โดย: หัวใจแก้ว 8 ธันวาคม 2554 23:42:55 น.  

 

๏ ไมตรีจิต พี่น้อง ............ นำพร
วันเกิดนกผี วอน ............. กวิแก้ว
ร้อยลักษณ์อักษร กลอน ...โคลงกาพย์ ฉันท์เอย
จินตกวี ผ่องแผ้ว ............. เลิศล้ำจิตนาการ

๏ อาหารอาชีพ ทั้ง .......... อารมณ์
สุขภาพสมบูรณ์ สม ......... สุขพร้อม
ประสงค์ทรัพย์ อุดม ......... มีโชค ชัยแล
วิหคนกป่า น้อม .............. จอกน้ำใจมา-มอบตอบแทนน้ำใจ nootikky แม่เอยบารนี ๚ะ๛

 

โดย: นกโก๊ก 9 ธันวาคม 2554 9:59:35 น.  

 

ส่งความสุขมาให้คุณติกในวันศุกร์ค่ะทำงานอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ ... เย่ ๆ ๆ พรุ่งนี้ได้ตื่นสายล่ะ

 

โดย: PhueJa 9 ธันวาคม 2554 10:19:09 น.  

 

กิตฺติญฺจ ปปฺโปติ อธิจฺจ เวเท
สนฺตึ ปุเณติ จรเณน ทนฺโต

เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ
แต่ฝึกอบรมด้วยจริยาต่างหาก จึงจะสบสันติ

มีความสุข สงบ ในทุกย่างก้าวของชีวิต ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 9 ธันวาคม 2554 12:59:02 น.  

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
แวะมาทักทายยามเย็นย่ำ พรุ่งนี้หยุดยาวมีโปรแกรมไปไหนหรือเปล่าคะคุณติก

 

โดย: เกศสุริยง 9 ธันวาคม 2554 20:41:40 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะ ที่เข้าไปอวยพรให้ใน Bloggang .. ขอโทษนะคะ ที่แวะเข้ามาทักทายช้ามากกกกกกก.... เรื่องนี้มีเหตุให้เล่าขำขำ เนื่องจากเพิ่งเข้ามาเล่นพันทิปนี่นา เลยงง..งง..และแล้วก็เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค... เพราะเข้าใจผิดว่าต้องเข้าไปโพสต์ทุกห้องย่อยๆ ทั้งหมดที่สนใจ.. พอเห็นว่ามีกระทู้ขึ้นมาเพียบ ก็ตกกะใจ....ก็รีบแจ้งขอลบบางกระทู้... ผลก็คือ Admin ลบออกไปทั้งหมดเล๊ยยย.....แถมระงับใช้ชั่วคราวอีกต่างหาก คราวนี้ไปไม่เป็นเลย ยิ่งงง..งง..งง..มากกว่าเดิมอีกเน๊าะ ก็ร๊อ..รอ..ว่าเมื่อไรเขาจะยอมให้ใช้ใหม่อีกครั้ง...อ้อ....สุดท้ายก็เจอว่าต้องแจ้งขอแก้ไขเข้าไปอีกครั้งนึง....เลยเพิ่งกลับเข้ามาเล่นได้อีกครั้งนึงจ้า.... ....เฮ้อ...;-);-)
คราวนี้เลยลองกดเปิดดูแต่ละหัวข้อเล่นๆๆๆๆ อ้าว...มีสมาชิกที่น่ารักๆๆๆ เข้ามาอวยพรทักทายด้วยอ่ะ.... เลยรีบหาวิธีส่งข้อความเข้ามาขอบคุณเจ้าค่ะ

นอนหลับฝันดีจ้า.....

 

โดย: sailyacht 10 ธันวาคม 2554 0:49:42 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

อรุณสวัสดิ์ครับ

 

โดย: panwat 10 ธันวาคม 2554 5:48:33 น.  

 

อรุณสวัสดิ์วันหยุดยาวค่ะคุณติกส์ฯ
กิจการรุ่งเรืองๆหาเวลาพักผ่อนด้วยนะค่ะ
(ฝากความคิดถึงคุณอ๋อส์ฯด้วยจร้า)

 

โดย: tui/Laksi 10 ธันวาคม 2554 7:23:45 น.  

 


ตะพาบ 45 "Go Inter"

กษัตริย์จิ๊กมี่ พระองค์ท่านก็นำวิธีเศษฐกิจพอเพียง
ไปผสมผสานกับการดำเนินงานในราชอาณาจักรืภูฐานด้วย
ตามที่ท่านได้ทรงให้สัมภาษณ์ไว้
เมื่อครั้งมางานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

 

โดย: เริงฤดีนะ 10 ธันวาคม 2554 9:22:31 น.  

 

ทักทายวันหยุดค่ะคุณติก ^^

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด 10 ธันวาคม 2554 11:54:08 น.  

 

สวัสดีวันหยุดจร้า

ไปเที่ยวไหนรึป่าวคะวันหยุด

 

โดย: Megeroo 10 ธันวาคม 2554 17:57:26 น.  

 

สวัสดีตอนสายค่ะคุณติ๊ก
ไปเที่ยวไหนดีคะวันนี้
สายป่านนี้ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยค่ะภาพช็อกกี้น้อย ... ค่ะ

 

โดย: PhueJa 11 ธันวาคม 2554 10:08:46 น.  

 

เข้ามาอ่านคำสอนดีๆของพ่อค่ะ
คุณติกสบายดีนะคะ ห่างหายกันไปบ้าง
แต่คิดถึงตลอดเวลาค่ะ อิๆ

บล๊อกสวยเข้ากันดีค่ะ

แวะมาชวนไปเพาะต้นรักกันค่ะ

 

โดย: ดาวริมทะเล 11 ธันวาคม 2554 17:06:18 น.  

 

น ตํ มาตา ปิตา กยิรา อญฺเญ วาปิ จ ญาตกา
สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ เสยฺยโส นํ ตโต กเร

จิตที่ตั้งไว้ถูกต้อง ทำคนให้ประเสิรฐประสบผลดี
ยิ่งกว่าที่มารดาบิดา หรือญาติทั้งหลายใด ๆ จะทำให้ได้

มีความสุขกับจิตที่ตั้งไว้ถูกต้อง ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 12 ธันวาคม 2554 14:40:25 น.  

 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

.........

ยู้ฮูคุณติก เป็นไงมั่งคะ สบายดีเน้อ..แหม่มสบายดีค่ะ ช่วงที่ผ่านมา งานแยะ พยายามปั่นสุดยิดแล้วนะนั่น 555+ คิดถึงคุณติกเน้อ ช่วงที่พิดโลกหนาวแล้ว แถวบ้านคุณติกหนาวยังคะ

 

โดย: i'm not superman 13 ธันวาคม 2554 8:06:18 น.  

 

ตสฺส สํหิรปญฺญสฺส วิวโร ชายเต มหา
เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์

มีความสุขกับการเจริญสติปัญญา ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 13 ธันวาคม 2554 10:27:39 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณติ๊ก..

ปีใหม่ปีนี้..ขอให้คุณติ๊กและครอบครัว

มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง

และร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 31 ธันวาคม 2558 15:26:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


nootikky
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
lozocat♥ ยินดีต้อนรับค่ะ ♥ ขอบคุณที่แวะมาค่ะ ♥ แล้วแวะมาใหม่นะคะ ♥

ขอขอบคุณ
ของแต่งบล็อกสวยๆ
จากความเอื้อเฟื้อของ
พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ
ใน bloggang นี้ค่ะ

lozocat
User Online...
Google

clock counter
อีโมดุ๊กดิ๊ก
หมีน้อยแพนด้า
กระต่ายแสนซน
X
X
X
COLORS COD E
Friends' blogs
[Add nootikky's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.