Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2560
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
18 สิงหาคม 2560
 
All Blogs
 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเคยอัพบล็อกไปแล้วเมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

เราไม่ได้ถ่ายเจาะตัวหนังแต่ละตัว วันนี้เลยถือโอกาสมาถ่ายซ่อมค่ะ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทริปวันเดียวกับที่ไปวัดคงคาราม

๑๕.๑๘ น. ออกจากวัดคงคารามแล้ว มาต่อที่วัดขนอนเลยค่ะ

เดี๋ยวเดินไปโบสถ์ก่อนค่ะ คราวที่แล้วมาไม่ได้แวะอุโบสถวัดขนอน แต่เดิมอุโบสถมีรูปแบบลักษณะใดไม่มีหลักฐานปรากฏ ต่อมาหลวงปู่กล่อมหรือพระครูศรัทธาสุนทร (จนฺทโชโต) ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ช่อม-สร้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้เริ่มทำการก่อสร้างใหม่โดยมีช่างชาวจีนเป็นแม่งาน ในการก่อสร้างหลวงปู่กล่อม เป็นผู้ออกแบบคิดประดิษฐ์ผูกลายประตู หน้าต่าง หน้าบัน ฯลฯ โบสถ์ใหม่ที่หลวงปู่กล่อมสร้างขึ้นนั้น มีลักษณะคล้ายกับพระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์เทพวราราม

ลักษณะของพระอุโบสถ เป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องลดชั้น ๓ ชั้น ซ้อนกันชั้นละ ๓ ตับ มีมุขลดทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านละ ๑ ห้อง โดยมีเสาสี่เหลี่ยม ๔ ต้น รองรับโครงหลังคา ด้านข้างมีชายคาปีกนกคลุมมีเสาสี่เหลี่ยมรองรับด้าน ๆ ละ ๙ ต้น ช่อฟ้าใบระกาปูนปั้นประดับกระจก หน้าบันปูนปั้นลวดลายพันธุ์พฤกษาตรงกลางเป็นรูปวงกลม ฐานพระอุโบสถยกพื้น ๒ ชั้น ชั้นแรกอยู่ในแนวเดียวกับเสารองรับชายคา ปีกนก ตั้งซุ้มใบเสมาปูนปั้นย่อมุมไม้สิบสองภายนอกพระอุโบสถมีระเบียงคดก่ออิฐถือปูนล้อมรอบ มีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ทั้งสี่ทิศ 

ภายในระเบียงมีพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย จำนวน ๑๒๐ องค์ 

ประดิษฐานรายรอบเจดีย์ราย ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถเรียงกันเป็นแถวจำนวน ๖ องค์


ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสอง ฐานเจดีย์เป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน สองชั้น 

องค์ระฆังขนาดเล็กมีบัวรองรับปากระฆัง ส่วนยอดมีบัลลังก์สี่เหลี่ยมรองรับชุดบัวคลุ่มเถาและปลียอด
ซุ้มใบเสมาปูนปั้นย่อมุมไม้สิบสองซุ้มประตูปูนปั้นทรงเจดีย์ บานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านหน้าพระอุโบสถมีบันไดเตี้ย ๆ ขึ้นทางด้านข้าง เสาบันไดมีภาพจิตรกรรมจีนและอักษรจีน 

ด้านหนึ่งมีอักษรภาษาไทยว่า “โบษเจ๊กทำงาม” (ไม่ได้ถ่ายด้านที่มีอักษรไทยมา)ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแลงประทับนั่ง ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย – ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

ด้านข้างซ้าย-ขวามีพระอัครสาวกยืนพนมมือ 

ฐานชุกชีด้านหลังพระประธานประดิษฐาน พระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่ง ปางมารวิชัย และปางสมาธิ 

ศิลปะรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ ๕ อีก ๑๐ องค์ และ พระอัครสาวกยืนพนมมือกำลังบูรณะ ไม่ได้เดินไปด้านหลังพระประธานค่ะ

หลวงปู่กล่อม อดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ถวายเป็นพุทธบูชารางวัลจากยูเนสโก ได้รับเมื่อปี ๒๕๕๐ 
ACCU (Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO)

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมของยูเนสโกประกาศให้ "การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอน" ได้รับรางวัลจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) และได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๖ ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม (The safeguarding of Intangible Culture Heritage : ICH)...อีกด้านหนึ่งของถนนด้านหน้าวัด มีเจดีย์อยู่ ๑ องค์ ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆังสีขาวนวล 

ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมมีกำแพงสี่เหลี่ยมทึบเตี้ย ๆ ล้อมรอบ ฐานด้านล่างเป็นฐานบัวกลมซ้อนกัน ๓ ชั้น

องค์ระฆังมีการตกแต่งปูนปั้นรูปใบโพธิ์ทั้ง ๔ ด้านส่วนยอดเป็นมาลัยเถาและปลียอด
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน

ตั้งอยู่ที่ วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ ๐-๓๒๒๓-๔๘๓๔

โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๕๕๕-๔๑๙๕

โทรสาร ๐-๓๒๓๕-๔๒๗๒

เปิดบริการให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

เปิดการแสดง ณ โรงแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน วันที่ ๑๓ - ๑๔ เมษายน ของทุกปี
ประวัติหนังใหญ่วัดขนอน

หนังใหญ่วัดขนอน ได้มีการสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ที่ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนัง คือ ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) เกิดปีวอก พ.ศ. ๒๓๙๑ มรณภาพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๕ รวมอายุได้ ๙๕ ปี ท่านมีความคิดที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จึงได้ชักชวนครูอั๋ง ช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วง มาร่วมกันสร้าง ชุดแรกที่สร้างคือ ชุดหนุมานถวายแหวน ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวม ๙ ชุด ปัจจุบันมีตัวหนัง ๓๑๓ ตัว นับเป็นสมบัติของวัดที่ได้ร่วมรักษาสืบทอดกันมา เป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด มีตัวหนัง และคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ถ่ายเจาะมา แต่ไม่ครบทุกตัวหนังนะคะ 

ชมฟรี ค่ะ มาชมแล้วช่วยกันบริจาคที่กล่องด้านหน้านี้เลยนะคะ  Smiley

อยากให้มาชมเองนะคะ

จะกลับแล้วค่ะ เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกหน่อยเนาะ

ต้นอิน-จันต้นอิน-จัน ต้นใหญ่มาก อายุอานามน่าจะมากอยู่


มีเจ้าถิ่นเดินมาส่งด้วยนะ  Smileyมา ๒ รอบแล้ว ยังไม่เคยได้ดูการแสดงเลย มาไม่ตรงวัน - เวลา ค่ะไว้เจอกันคราวหน้านะ 
วัดขนอน ... อ่านเพิ่มเติมที่ วิกิพีเดีย ค่ะ

 

Create Date : 18 สิงหาคม 2560
28 comments
Last Update : 18 สิงหาคม 2560 16:13:52 น.
Counter : 1393 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmambymam, คุณtoor36, คุณTui Laksi, คุณSai Eeuu, คุณกะว่าก๋า, คุณหอมกร, คุณKavanich96, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณคนบ้านป่า, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณClose To Heaven, คุณปรัซซี่, คุณmariabamboo, คุณเกศสุริยง, คุณThe Kop Civil, คุณhaiku, คุณtuk-tuk@korat

 

มีถ่ายซ่อมด้วย^^ วันนี้เจาะไปที่ตัวหนังแต่ละตัวอย่างละเอียดเลยครับ

ผมอยากเห็นพระปรางค์วัดอรุณฯ ที่กำลังเป็นข่าว จากบล็อกเกอร์ที่ได้ไปดูด้วยตาตัวเอง ไม่รู้ว่าพี่หนูได้ไปดูมาแล้วรึยัง

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 18 สิงหาคม 2560 17:46:08 น.  

 

วัดคงคาราม เราก็ไปแวะเที่ยวชมด้วยคะ
แต่วัดขนอน ไม่ได้แวะ เพราะรีบทำเวลา
มีโอกาสจะแวะเที่ยวตามรอยคะคุณหนู
ชอบต้นอินจัน ใหญ่มากๆ เข้ากับเรือนไทยด้วย
เมื่อไรจะได้เห็นครบ 4 คนละคร้า ตั้งกล้องไว้ได้น๊า

 

โดย: Tui Laksi 18 สิงหาคม 2560 18:16:40 น.  

 

ตัวละครงามวิจิตรทุกตัวเลยค่ะ
เป็นสมบัติที่ควรอนุรักษ์ไว้จริงๆค่ะ
มีโอกาสอยากจะไปชมด้วยตาตัวเองจริงๆค่ะ
สวยมากๆ ค่ะ

ศาลเจ้าแม่ทับทิม
เมื่อก่อนแอนก็เคยแต่ผ่านไม่เคยแวะค่ะ
แต่พอได้ไปครั้งนึงแล้ว
ก็ไปตลอดเรื่อยๆเลยค่ะ ชอบมากๆ
ไม่ไกลบ้านมากด้วยค่ะ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตด้วยค่ะ

 

โดย: ann_shinchang 18 สิงหาคม 2560 18:27:42 น.  

 

วัดขนอนนี่ ดังเพราะหนังใหญ่จริงๆ เลยนะคะ น่าอนุรักษ์ไว้ค่ะ

ปล หนุ่มน้อยของเรา กี่บล๊อกๆ ก็ไม่เคยยอมยิ้มเลยนะคะ

 

โดย: Sai Eeuu 18 สิงหาคม 2560 19:36:37 น.  

 

ชอบภาพเปิดค่ะสวยจัง
พิพิธภัณท์ก็น่าสนใจค่ะ

 

โดย: mambymam 18 สิงหาคม 2560 20:01:21 น.  

 

โหวต Photo Blog ครับพี่หนู

โห...ที่นี่มีอะไรให้เดินดู
ให้ถ่ายภาพมากมายเลยนะครับพี่

ยิ่งถ้าใครชอบรามเกียรติ์
มาที่นี่สงสัยอยู่ได้เป็นวันเลยครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 18 สิงหาคม 2560 20:52:15 น.  

 

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ได้เห็นภาพพระพุทธรูปที่นำมาฝากกัน
ก็รู้สึกสงบเย็นแล้วค่ะคุณหนู ไม่มีนางแบบนะคะ

 

โดย: หอมกร 18 สิงหาคม 2560 21:24:05 น.  

 

ลืมศัพท์นี้ไปแล้วค่ะ ชุกชี .. ให้นึก ก็นึกไม่ออกว่าคือตรงไหน

บ้านเรือนไทย เป็นแบบในฝันเลยค่ะ มีต้นไม้ทะลุชานเรือน นึกถึงหนังสือเรื่องเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก

ชานบ้านเป็นที่ทำงานของผู้ใหญ่ เด็ก ๆ นอนกลิ้งไปกลิ้งมา หรือไม่ก็ดู หรือช่วยให้ยุ่ง เวลาผู้ใหญ่ทำงาน ..

งานตากดอกสารภี ทำกันที่ลานบ้าน ..
แต่บางตำราว่า ต้นไม้ทะลุขึ้นมากลางบ้านเป็นเรื่องไม่ดี แต่บ้านเรือนไทยสมัยเก่า ใช้ร่มเงาของต้นไม้ทำให้บ้านเย็นสบาย ใช้ประโยชน์ได้ยามแดดจัด

 

โดย: poongie 18 สิงหาคม 2560 21:24:39 น.  

 

ชอบพิพิธภัณฑ์ที่นี่ค่ะ สวย สงบ

แต่ไม่เคยได้ชมการแสดงซักที
เคยไปครั้งก่อน ไปถึงเค้าแสดงเสร็จพอดี อดดูเลย

 

โดย: VELEZ 18 สิงหาคม 2560 21:26:24 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 19 สิงหาคม 2560 3:24:39 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่หนู


 

โดย: กะว่าก๋า 19 สิงหาคม 2560 6:41:11 น.  

 

จริงด้วยค่ะคุณหนู มีครบทั้งครอบครัวเลย
ผ่านตาไปได้อย่างไร มีคุณแม่หนูอยู่หลังภาพค่ะ

 

โดย: หอมกร 19 สิงหาคม 2560 9:45:51 น.  

 

แวะมาชม รีวิวสวยๆค่ะ

 

โดย: Pear_Plean 19 สิงหาคม 2560 14:36:36 น.  

 

อยากไปวัดนี้มากค่ะ
ลูกชายกับคุณพ่อเหมือนกันเปี๊ยบ

 

โดย: tuk-tuk@korat 19 สิงหาคม 2560 14:56:48 น.  

 

มาเที่ยวกับพี่หนูค่ะ น่าไปจัง

 

โดย: sawkitty 19 สิงหาคม 2560 16:37:57 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่หนู

ผมเปิดกับภาพปิดในบล้อก
จะเป็นภาพที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเลยครับพี่

 

โดย: กะว่าก๋า 19 สิงหาคม 2560 19:43:08 น.  

 

วันไหนหนูพาหลานกะแม่ไปเที่ยวราชบุรีดีกว่าาาาาาาาา

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 19 สิงหาคม 2560 21:51:57 น.  

 

วัดนี้เคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เคยไปเลยค่ะพี่หนู น่าไปมาก ๆ เลยค่า

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 19 สิงหาคม 2560 22:08:09 น.  

 

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

ภาพแรกเปิดมาก็สวยงาม เมฆสีขาวตัดกับฟ้า สวยมาก ๆ ค่ะพี่หนู

 

โดย: Close To Heaven 20 สิงหาคม 2560 0:02:09 น.  

 

นู๋ชอบภาพปิดค่ะ ^^

 

โดย: ปรัซซี่ 20 สิงหาคม 2560 0:05:21 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ไปที่หนึ่งอย่างต่ำ สองครั้งถึงจะเรียกว่าถึงจริง ๆ ค่ะพี่หนู แม่โมก็คนหนึ่งชอบไปที่ซำ้ ๆ เพื่อเก็บรายละเอียดค่ะ รู้แต่ว่าตอนนี้ว้อนท์วังเวียงมากเลยอ่า จะพาพ่อโมและโมเสสไป อิ อิ

 

โดย: mariabamboo 20 สิงหาคม 2560 6:28:03 น.  

 อรุณสวัสดิ์ครับพี่หนู

 

โดย: กะว่าก๋า 20 สิงหาคม 2560 6:30:39 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปรัซซี่ Review Food Blog ดู Blog
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
Gorjai Writer Movie Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจค่ะคุณหนู

 

โดย: เกศสุริยง 20 สิงหาคม 2560 18:42:49 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่หนู

เชียงใหม่ฝนตกทั้งวันจริงๆ

 

โดย: กะว่าก๋า 20 สิงหาคม 2560 20:25:17 น.  

 

ยังเม้นท์ไม่เสร็จ มือกดส่งซะงั้น
ขออภัยครับพี่หนู 555
ผมจะเล่าว่าวันนี้เชียงใหม่ฝนตกทั้งวัน
แต่ผมก็ตะลอนอยู่ข้างนอกทั้งวัน
กว่าจะกลับเข้าบ้านก็สองทุ่มพอดีเลยครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 20 สิงหาคม 2560 20:26:01 น.  

 

ขอบคุณนะคะคุณหนู
กำลังนั่งลุ้นบอลคู่อื่นวันนี้อยู่คร้า
ชมภาพสวยๆของวัดขนอนแล้ว
เสียดายจัง วันนั้น ไม่ได้แวะ
มีโอกาสผ่านไปอีกจะขอแวะชมบ้างคร้า

 

โดย: Tui Laksi 20 สิงหาคม 2560 20:27:04 น.  

 

คราวที่แล้วโหวตบล็อกนี้ไม่ทัน
เปลี่ยนบล็อกเร็วเหมือนใครไม่รุ อิอิ

 

โดย: tuk-tuk@korat 23 สิงหาคม 2560 14:23:15 น.  

 

ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาล

จึงเพิ่งเข้ามาดูครับ

หมอกและเมฆ โตขี้นมากครับ

เพิ่งเห็นหน้าป๊ะป๋า สวัสดีครับ.

 

โดย: เจียวต้าย 25 สิงหาคม 2560 13:31:20 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 131 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน


ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.