happy memories
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2556
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
13 กรกฏาคม 2556
 
All Blogs
 

เสพงานศิลป์ ๔๕
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - Yuhki Kuramoto

"นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิง”


เสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของพ่อค้าชาวจีน การค้า และเครื่องปั้นดินเผาจีนที่เป็นสินค้าออกในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้นสำเภากางใบ”
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๓o – ๑๖.oo น.
ณ มิวเซียมสยาม (อาคารนิทรรศการ ชั้น ๑)
ชมฟรี!!


สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เปิดตัวโครงการ “Museum Family” จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ๒o แห่ง พร้อมยกขบวนความรู้และกิจกรรมหลากหลายมาจัดแสดงที่ “มิวเซียมสยาม” ตลอดทั้งปี !! เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเดินทางเข้ามาสู่สยามของชาวจีนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และเรื่องราวการค้าเครื่องปั้นดินเผาระหว่างจีนกับสยาม รวมถึงแหล่งเตาเผาที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาส่งออกมาขาย และความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาของจีน ที่ถูกใช้ในครัวเรือนของสยามในมุมมองที่น่าสนใจ


• เสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของพ่อค้าชาวจีน การค้า และเครื่องปั้นดินเผาจีนที่เป็นสินค้าออกในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้นสำเภากางใบ”
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๓o – ๑๖.oo น.
ณ มิวเซียมสยาม (ห้องเบิกโรง อาคารนิทรรศการ ชั้น ๑)
ฟรี!! รับจำกัด ๕o ที่นั่ง
สำรองที่นั่ง E-mail : pairin@ndmi.or.th (แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร.ติดต่อกลับ และจำนวนจอง) หรือ โทร. o๒-๒๒๕-๒๗๗๗ ต่อ ๔oo (จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๙.๓o - ๑๗.oo น.)


วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช -- ศาสตราภิธาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร -- ผู้เขียนหนังสือ “กระเบื้องถ้วย กะลาแตก”
ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร -- ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ผู้ดำเนินรายการ:
คุณจิราภรณ์ อรัณยะนาค -- ที่ปรึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

* ทุกรายการร่วมกิจกรรม ฟรี!! สอบถามโทร. o๒-๒๒๕-๒๗๗๗ ต่อ ๔oo หรือ เฟซบุค museumsiamภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค Museum Siam

"เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ


กรุงเทพมหานคร และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เตรียมจัด เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ: BANGKOK ASEAN ART & CULTURE FESTIVAL (BAAF) เพื่อต้อนรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซีย นด้วยความมุ่งหวังให้เกิดการ ‘เปิดรับ-แบ่งปัน’ ในมิติต่างๆ ทั้งชุมชน สังคม ศิลปะ และ วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีพ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคต ประเทศไทยกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลฯ ระหว่าง วันนี้ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่

ช่วงแรก มิ.ย. - ส.ค. ๕๖ กิจกรรมการเพิ่มพูนองค์ความรู้ อาทิ ปาฐกถา เสวนา ประชุม ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากบุคคลผู้เชี่ยวชาญ ปรับพื้นฐานความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยมีกลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและศิลปวัฒนธรรมให้เกียรติมาให้ข้อมูล อาทิ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เป็นต้น

อภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธาน มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครช่วงที่สอง ก.ย.- ต.ค. ๕๖ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒธรรมอาเซียน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน อาทิ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสวนาดนตรีอาเซียน ศิลปะการแสดงชุดมายายักษ์ โดย คณะละครอนัตตา และคณะละคร ๘ X ๘ เป็นต้น


ช่วงที่สาม ต.ค. ๕๖ - มี.ค. ๕๗ นิทรรศการศิลปะและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน อาทิ กิจกรรมวรรณกรรมอาเซียนโดย สศร. นิทรรศการศิลปะ SEA Conceptual - ความคิด/ขัดขืน และ SEA Media Arts โดยหอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น รวมถึงนิทรรศการจากองค์กรร่วมจัด อาทิ สศร. คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ นำทองแกลลอรี่ และกลุ่มแกลลอรี่ สีลมแกลลอเรีย เป็นต้น


หมายเหตุ : ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๕๖ เชิญร่วมกิจกรรม ASEAN FILM NIGHTS ณ ลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ พบกับบรรยากาศการฉายหนังกลางแปลงที่สะท้อนวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน เพลิดเพลินไปกับ ASEAN Street Food การแสดงดนตรีร่วมสมัยจากนานาประเทศในอาเซียน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเทศกาลที่เปิดโอกาสให้อาเซียนได้มาเปิดรับและแบ่งปันร่วมกัน


ภายในงานแถลงข่าวที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคต ประเทศไทย ในหัวข้อ ‘ มิติภูมิภาคอาเซียน เลิกแข่งขัน เริ่มแบ่งปัน เราจะเริ่มกันได้อย่างไร ? ’ และได้รับ เกียรติจาก อมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, อภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธาน มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร,ลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ,นิติกร กรัยวิเชียร, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจภาครัฐ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมงานภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"จิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ ๓”


บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน) จัดการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ ๓ ขึ้น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ "โลกาภิวัฒน์" โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากถึง ๑๙๕ ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน ๕ ผลงาน และเข้าร่วมแสดง ๕o ผลงาน รวมทั้งสิ้น ๕๕ ผลงาน ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓o กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยพิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.oo น.


นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพิสูจน์ความสามารถของศิลปินรุ่นใหม่ สำหรับการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะศิลปินคลื่นลูกใหม่ทั้งในระดับนิสิต นักศึกษา และศิลปินอิสระ โดยในปี ๒๕๕๖ นี้ เป็นครั้งที่ ๓ ของการจัดประกวดได้กำหนดหัวข้อผลงานที่มีความร่วมสมัยกับสภาพการณ์ในปัจจุบันว่า “โลกาภิวัฒน์” ซึ่งหัวข้อผลงานที่กำหนดนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเกิดความคิดและแรงบันดาลใจ ผสมผสานกับจินตนาการสื่อผ่านงานศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน


ผลงานที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ ๓” คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากศิลปินชั้นครูของวงการศิลปะ ๔ ท่าน คือ ถวัลย์ ดัชนี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อิทธิพล ตั้งโฉลก และสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ร่วมด้วย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ และ ณินทิรา โสภณพนิช จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการร่วมในการตัดสินการประกวด โดยมีรายละเอียดผลงานที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๒o,ooo บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
"ความหวังบนซากแห่งอารยธรรม" ผลงานของ นายอภิพล เตชะมังคลานนท์ แนวคิดผลงานกล่าวถึง ในยุคที่ความเจริญมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้แสดงภาพลักษณ์ของสังคมเมืองที่เสื่อมโทรม อันเนื่องจากความเจริญทางด้านวัตถุ อิทธิพลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อความศรัทธา ทำให้เราหลงลืมคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เปรียบได้กับตัวแทนของสังคมไทย อย่างไรก็ตามไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร จะเลวร้ายถึงเพียงใด เรายังมีศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ


รางวัลดีเด่น ๔ รางวัล เงินรางวัล ๕o,ooo บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
"สโนรัก พักร้อน" ผลงานของ นายกฤษฎางค์ อินทะสอน
"บทสนทนาแผ่วๆของเพื่อนกรรมกร" ผลงานของ นายสุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
"หมานุษย์" ผลงานของ นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ
"เมืองจักรกล" ผลงานของ นายอารยะ วิเชียรฉายภาพและข้อมูลจากเวบ
queengallery.org

“The Reality of Simple Lifestyle”


หากพูดถึงศิลปะ เชื่อได้ว่าคนทั่วไปจะนึกถึง ‘งานจิตรกรรม (Painting)’ เป็นอันดับแรก งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาดระบายชั้นของสี หรือด้วยการจัดองค์ประกอบความงามอื่นด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกิดภาพ ๒ มิติ โดยไม่ลึกหรือนูนขึ้นจากพื้นระนาบที่รองรับอยู่


งานจิตรกรรมจึงเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นการแสดงออกที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่คิดออกมาเป็นรูปภาพได้ทันที ตามอารมณ์และความรู้สึกของศิลปิน หรือถ่ายทอดโดยใช้สีแต้มระบายมุมมองเบื้องหน้าให้เสมือนจริง เทียบเท่าคล้ายกับ ‘ดวงตา’ มนุษย์มองเห็นเองอย่างใดอย่างนั้น


ศิลปิน ชัยวุฒิ เทียมปาน (Artist – Chaiwoot Thiampan) เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้รับยกย่องว่าเป็นศิลปินที่มีทักษะฝีมือมือด้าน ‘งานจิตรกรรมวาดภาพเหมือนวัตถุ’ได้อย่างยอดเยี่ยม ชัยวุฒิศิลปินดีกรีเกียรตินิยม จบการศึกษาจากปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาจิตรกรรม อีกทั้งได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาในด้านจิตรกรรมอีกด้วย ศิลปินมุ่งมั่นทำงานศิลปะฝึกฝนฝีมือ เคี่ยวกรำค้นหาเทคนิคเฉพาะตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ศิลปินจึงรวบรวมผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นเวลา ๑o กว่าปีนี้ เปิดตัวผลงานในนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของเขา “The Reality of Simple Lifestyle”


“The Reality of Simple Lifestyle” จัดแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ รวมรวมเอาผลงานทั้งหมดจากภาพแรกที่ได้เริ่มต้นจนถึงผลงานใหม่ทั้งหมดรวม ๓o ภาพ แต่ละชิ้นล้วนมีความสำคัญในความหมายและคุณค่าทางใจของศิลปินทั้งสิ้น สร้างจากแรงบันดาลใจของ ‘โต๊ะอาหาร’ ภายในบ้านของศิลปินเอง หรือร้านรวงบริเวณใกล้เคียงที่ศิลปินผูกพัน แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาศิลปะที่เสียงดังฟังชัดเจนที่สุด นั่นคือศิลปินเห็นอย่างไรก็ถ่ายทอดออกมาผ่านสมองและหัวใจด้วย ‘ความเหมือนอย่างที่สุด’ มีผู้ช่วยการบันทึกเก็บมุมมองคือกล้องถ่ายรูป โดยตั้งใจนำเสนอภาพลักษณ์ของวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันที่เราคุ้นชิน ผ่านมุมมองจากหุ่นนิ่ง ด้วยวิธีการเขียนภาพที่เหมือนจริง แบบคมชัด จากมุมมองของภาพถ่าย ตามแบบอย่างแนวสร้างสรรค์จากฝั่งอเมริกา Photorealist และจนตกผลึกพัฒนามาสู่ การวาดภาพเหมือนจริงที่น่าทึ่ง (Hyperrealist) วาดภาพให้เหมือนยิ่งไปกว่ารูปถ่ายเสียอีก และที่สำคัญคือภาพนั้นมาจากการวาดด้วยมือคน


หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานจิตรกรรมที่มีความเหมือนที่พิเศษเช่นนี้ ในนิทรรศการ“The Reality of Simple Lifestyle” โดย ชัยวุฒิ เทียมปาน ศิลปินตั้งใจจริง มุ่งมั่น และแน่วแน่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ ‘สัจจะในชีวิตสามัญ’ ออกมาในแนวความคิดที่ยึดถือ “ผมเชื่อว่าสิ่งดังกล่าวจะแสดงคุณค่าด้วยตัวของมันเอง ถ้าเราพยายามทำให้ถึงที่สุดของมัน” มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้ชมที่สัมผัสนิทรรศการด้วยดวงตาของท่านเอง ที่ได้ ‘ดู มอง เห็น’ ผลงานจริงอันน่าทึ่ง ทั้งความงดงามและความสามารถเฉพาะตัวของศิลปิน และเชิญชวนคนใกล้ตัวมาร่วมเพ่งพิจารณาผลงาน ซึมซับสุนทรียะ และพิสูจน์ความเหมือนยิ่งกว่าเหมือนด้วยตัวคุณเอง


พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น. โดย อาจารย์สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ (สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี) ให้เกียรติเป็นประธาน


ดูรายละเอียดผลงานเพิ่มเติมได้ที่ : //www.facebook.com >> search page >> Chaiwoot Thiampan


นิทรรศการ : “The Reality of Simple Lifestyle”
ศิลปิน : ชัยวุฒิ เทียมปาน
วันที่ : ๑๓ มิถุนายน – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สถานที่ : หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : o๒-๖๖๒-o๒๙๙, o๘๖ – ๘๙๑ – ๑๘๙๓, o๘๙ – ๖๙๔ – ๕๓๘๙
อีเมล์ : info@sacbangkok.com
เฟชบุ๊ค : //www.facebook.com/sacbangkok
เว็บไซต์ : //www.sacbangkok.comภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com
bangkokbiznews.com

"The Classic and the Cool”


ศูนย์ฮาร์พตำหนักประถม ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีฮาร์พรายการ ‘The Classic and the Cool’ บรรเลงโดยศิลปินรับเชิญ พร้อมวงดนตรีฮาร์พแห่งศูนย์ฮาร์พตำหนักประถม วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒o.oo น. ณ หอประชุมสยามสมาคม ในพระราชูปถัมภ์ ถนนอโศก


รายการคอนเสิร์ต The Classic and the Cool พบกับการบรรเลงของศิลปินรับเชิญ เป้ ทวีเวท ศรีณรงค์ นักไวโอลินชื่อดังแห่งวง Vie Trio และเป้ ณัฐพล เฟื่องอักษร นักแซกโซโฟนเดี่ยว มาในรายการเพลงประกอบด้วยผลงานของ Dave Brubeck, Gershwin, Piazzolla รวมทั้งบทเพลงฮาร์พคลาสสิคอื่น ๆ และ Leonard Bernstein ‘West Side Story’ เรียบเรียงโดย Jakez Francois สำหรับวงฮาร์พ


เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC ) ศูนย์ฮาร์พตำหนักประถมร่วมมือกับ The Rave Harps แห่งประเทศสิงคโปร์ ได้เชิญนักฮาร์พดาวรุ่ง Lee Yun Chai มาบรรเลงในช่วงคลาสสิค โดยจะเสนอบทเพลงของ M.Grandjany “Rhapsodie”, “Ten Past Two และ Harpicide in Midnight” ของ Pearl Chertok “La Vida Breve”โดย Manuel de Falla และ La Source ของ Hasselmans


Yun Chai อายุ ๑๔ ปี ได้มีโอกาสแสดงคอนเสิร์ตและเข้าร่วมการแข่งขันฮาร์พระดับนานาชาติหลากหลายเวที และถือเป็นนักฮาร์พเยาวชนคนแรกในภูมิภาคนี้ ที่ได้รับทุนศึกษาต่อด้านฮาร์พที่ Juilliard School


บัตรราคา ๕oo บาท ติดต่อสอบถามและจองบัตรได้ที่ สยามสมาคม ในพระราชูปถัมภ์ โทร. o๒ ๖๖๑ ๖๔๗o-๑ และศูนย์ฮาร์พตำหนักประถม โทร. o๒ ๒๖๑ ๔๗๗๗-๘


ติดต่อ:
ศูนย์ฮาร์พตำหนักประถม o๒ ๒๖๑ ๔๗๗๗-๘
สยามสมาคม ในพระราชูปถัมภ์ o๒ ๖๖๑ ๖๔๗o-๑


ภาพและข้อมูลจากเวบ
ryt9.com

"Blur”


WTF Gallery มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ Blur โดย จอร์จ คาลอส สมิธ นิทรรศการชุดนี้เป็นการเเสดงงานเดี่ยวครั้งเเรกของจอร์จในประเทศไทย ประกอบด้วยงานศิลปะที่ทำขึ้นในประเทศไทยในปี ๒o๑๓


“ความไม่ชัดเจน, ความเบลอ, การตีความผิด ๆ, ความขัดเเย้งของวัฒนธรรม, การเข้าใจผิด, การเเปลความหมายผิด หรือ การหลุดหายไปในช่วงเวลา เหล่านี้ต่างมีความหมายของตัวมันเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดขึ้นอย่างจงใจหรือเป็นเเค่อุบัติเหตุ งานชุดนี้เป็นการสำรวจความเป็นจริงเเละจินตนาการที่มีความลักหลั่นกันอยู่ผ่านผลงานศิลปะสื่อผสม มีการนำเสนอสัญลักษณ์ของการตีความหมาย การรับรู้ เเละความสำคัญของเหตุการณ์ เเละปรากฎการ์ณของทุก ๆ วัน ที่เเตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังเป็นการสำรวจความชัดเจนของความคิด ซึ่งบางทีหากเราคิดอะไรขึ้นมาอย่างชัดเจนเเล้ว เเละใช้เวลาเเม้เเต่เพียงเสี้ยววินาทเพื่อที่จะถามคำถามว่ามันเป็นความคิดที่จริง หรือไม่? เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือยัง? หลังจากที่กาลเวลาผ่านไป ความคิดเหล่านั้นก็อาจเป็นเเค่ความทรงจำที่ลางเลือน”


นิทรรศการชุดนี้ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม เพื่อที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความเป็นจริงเเละจินตนาการ ทำให้ผู้ชมสามารถตีความหมายของความต้องการของศิลปิน ไปพร้อมๆกับการสะท้อนอดีตของเราที่ดูเหมือนจะเลือนลางไปพร้อมๆกับความทรงจำเเละโอกาสที่ค่อย ๆ หายไป


จอร์จ คาลอส สมิธ เป็นนักการโรงเเรมเเละเป็นนักสะสมเเผ่นเสียง vinyl, ดีเจ, ดีไซน์เนอร์, เเละศิลปิน เขาเกิดที่ประเทศโมซัมบิก โดยมีครอบครัวอพยพมาจากมาเก๊า เขาถูกเลี้ยงดูเเละเติบโตในโปรตุเกสเเละอังกฤษ เขาคุ้นเคยกับการวาดรูป ใช้สื่อผสม การทำงานด้วยไฟนีออน การอัดเสียง เเละกล่องที่มีกลิ่น ซึ่งทั้งหมดจะถูกนำเสนอในนิทรรศการครั้งนี้ผ่านการผสมผสานของวัตถุต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมในเเง่ที่เหมือนเป็นการสะสมทางความคิดเเละความทรงจำของเเต่ละคน


งานเปิดนิทรรศการ : วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖, เวลา 18.00-20.00 น. ที่ WTF Gallery

นิทรรศการ : “Blur”
ศิลปิน : จอร์จ คาลอส สมิธ
วันที่ : ๑๔ มิถุนายน – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สถานที่ : WTF Gallery
ติดต่อ : สมรัก ศิลา โทร : o๒-๖๖๒-๖๒๔๖, o๘๙-๙๒๖-๕๔๗๔
Email : somrak@wtfbangkok.com


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"SIAM PARAGON Celebration of British Icons”


สยามพารากอน ร่วมกับ บริติสเคานซิล ขอเชิญร่วมงาน...

SIAM PARAGON
Celebration of British Icons
๑๒ - ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ที่ Hall of Fame ชั้น M สยามพารากอน


นิทรรศการภาพถ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร


BRITISH ALUMNI มุมแสดงผลงานศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย พบกับการรวมตัวและเรื่องราวของศิษย์เก่าจากประเทศอังกฤษผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อาทิ


*อ. สมเถา สุจริตกุล วาทยากร คีตกร นักประพันธ์เพลงคลาสสิค และ นักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก

*อ. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา วิศวกร และ นักวิทยาศาตร์ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะผู้คิดค้นระบบการลงจอดยานอวกาศไวกิ้งบนดาวอังคารให้กับองค์กรนาซ่า

*ครูติ๊บ- อ. วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ศิลปินนักบัลเล่ต์หญิงไทยคนแรกที่ได้แสดงในคณะบัลเล่ต์ระดับโลก

*ออม-ดิษยา สรไกรกิติกูล แฟชั่นดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง ผู้สร้างสรรค์เสื้อผ้าและเครื่องประดับแบรนด์ไทยระดับแนวหน้า Disaya และแบรนด์ชุดชั้นในหรู Boudoir by Disaya

*โอ๊ต-ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี ช่างภาพมืออาชีพหนุ่มไทยไฟแรง ติดอันดับ ๑ ใน ๑o ช่างภาพเวดดิ้งของอังกฤษ และเป็นผู้ที่ได้บันทึกภาพครั้งประวัติศาตร์ในงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียม และ แคทเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ พระชายา

*มายด์-กุณฑีรา ปัจฉิมสวัสดิ์ เซเลบริตี้สาว ดีไซเนอร์และเจ้าของสตูดิโอหมวกแห่งแรกของเมืองไทย ‘Mind Millinery’ (มายด์ มิลลิเนอรี่)


และงานแสดงผลงานชื่อดังทางด้านแฟชั่นและศิลปะที่อิมพอร์ตจากประเทศอังกฤษอีกมากมาย

*หมวกคอลเลคชั่นล่าสุด S/S13 จากสุดยอดศิลปินชื่่อดัง PHILIP TREACY

*ภาพวาดจากศิลปินระดับโลก ANDREW STAHL

*โชว์เคสเทรนซ์โค้ช จาก Burberry แฟชั่นหรูสัญชาติอังกฤษ

*Phantom Extended Wheelbase และประวัติศาสตร์อันยาวนานของรถยนต์โรลส์-รอยซ์ สุดยอดยนตรกรรมของโลกสัญชาติอังกฤษ


ภาพและข้อมูลจากเวบ
siamparagon.co.th

นิทรรศการศิลปะ “บิ๊กแบง” โดย อนุรักษ์ ตั้งสมบูรณ์


วันที่ ๑๒ กรกฏาคม - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ RMA Gallery


Big Bang
ว่าไปอาจจะดูเกินตัวไปหน่อย ที่เทียบเอาเรื่องของตัวเอง เข้ากับเรื่องนี้
ผมรู้สึกถึงการบีบอัดกันอย่างรุนแรง และมหาศาล
ก่อนที่มันจะระเบิดออกมา......

สิ่งนี้คือที่มาของความรู้สึกผ่านออกมาในงานชุดนี้
ผมเริ่มต้นทำงานด้วยความว่างเปล่า
ไม่รู้ว่าอะไรคือ Installation.......
อะไรคือ Pop Art, Abstract, หรือ Surrealism....
ใครกันแน่คือโมเน่, ดาวินชี่, เซซาน ฯลฯ.

รู้แต่เพียงว่า ผมทำมันด้วยความรัก....
ตามมาด้วยความลุ่มหลง และต่อนี้เป็นแรงกดดัน
กระทั่ง ณ เวลานี้ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไร และอย่างไรต่อไป

เพียงแต่หวังว่าการระเบิดของผมครั้งนี้
อาจจะมีโลกที่สวยงามเกิดขึ้นสักใบ
ท่ามกลางจักรวาล.........

ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"ไหว้สา บูชาครู”


เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖o ปี ของมณเทียร บุญมา (๒๔๙๖ - ๒๕๔๓) และครบรอบ ๑๓ ปีแห่งการจากไปของเขา กลุ่มศิลปินซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานของมณเทียรอย่างใกล้ชิดในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นอาจารย์และเป็นศิลปินที่มีคุณูปการตลอดจนมีบทบาทสำคัญต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยและอาเซียนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา


งานศิลปะของมณเทียรมีคุณค่าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและระดับสากล ผลงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานสื่อประสมและงานอินสตอลเลชั่นของเขามีอิทธิพลต่อการทำงานของศิลปินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลทางความคิดในการใช้วัสดุอย่างมีความหมายและการนำเสนอรูปแบบใหม่ในงานศิลปะที่มีผลต่อวิวัฒนาการทางความคิดของศิลปินรุ่นต่อ ๆ มาตราบจนทุกวันนี้ นอกเหนือจากการเป็นศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้ว มณเทียรยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อวงการศึกษาศิลปะซึ่งเขาได้ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการเรียนการสอนตลอดจนให้โอกาสที่ดีแก่ลูกศิษย์ในหลายสถาบัน ลูกศิษย์ของเขาหลายคนได้ดำเนินรอยตามวิถีทางการทำงานศิลปะจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังที่ปรากฏให้เห็นได้ในนิทรรศการนี้


ศิลปินผู้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการได้แก่ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ธัชชัย หงส์แพง, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, อุดม ฉิมภักดี, กิตติ มาลีพันธุ์ และอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินรับเชิญ


ผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการประกอบด้วยงานจิตรกรรมและงานสื่อประสมของมณเทียร บุญมา งานศิลปะสามมิติ งานสื่อประสม อินสตอลเลชั่น และวิดีโอ อาร์ตของศิลปินที่ร่วมแสดงผลงาน ศิลปินแต่ละคนสร้างสรรค์งานโดยได้รับความบันดาลใจจาก ความคิดและจากงานของมณเทียร บุญมา


กิจกรรมพิเศษประกอบนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ : การจัดเสวนาของศิลปินเรื่องประสบการณ์และการเรียนรู้จากการได้ศึกษาและร่วมสร้างสรรค์งานกับมณเทียร บุญมา เวลา ๑๖.๓o - ๑๙.oo น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ : การบรรยายสำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง “เจดีย์ กับวิวัฒนาการในการสร้างสรรค์ของมณเทียร บุญมา” โดย สมพร รอดบุญ เวลา ๑๖.oo - ๑๗.oo น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เปิดนิทรรศการ วันที่พฤหัสบดี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo - ๒o.๓o น. ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิทรรศการ : ไหว้สา บูชาครู SPIRITUAL TIES: A TRIBUTE TO MONTIEN BOONMA
ภัณฑารักษ์ : สมพร รอดบุญ
ศิลปินผู้ร่วมแสดงผลงาน : นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ธัชชัย หงส์แพง, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, อุดม ฉิมภักดี, กิตติ มาลีพันธุ์ และอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (ศิลปินรับเชิญ)
วันที่ : ๒๖ กรกฎาคม – ๗ กันยายน ๒๕๕๖
สถานที่ : หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : o๒-๒๑๘-๒๙๖๕
โทรสาร : o๒-๒๑๘-๒๙o๗
อีเมล์ : info.artcenterchula@gmail.com
เว็บไซต์ : //www.car.chula.ac.th/art
เฟสบุ๊ค : The Art Center-Chula


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"เสริมภูมิปัญญา การทอผ้าไทย”


“ตึง-ต๊อก-ตึง” เสียงกระทบกันของ “กี่ทอผ้า” และ “เส้นใย” เป็นช่วงเวลาของคนไทยสมัยก่อน ที่ช่วยกันถักทอผืนผ้าไทยลวดลายต่าง ๆ ใต้ถุนบ้าน ยังคงอนุรักษ์สืบสานจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้ นับเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีให้เห็นอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เริ่มต้นภายในครัวเรือนไทยจนได้รับความชื่นชอบและประสบความสำเร็จจากสายตาคนทั่วโลก


พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. กล่าวว่า องค์กรได้เร่งดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่เพื่อให้ลูกหลานในอนาคตได้รับรู้ถึงความสวยงามของงานหัตถกรรมไทย และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้


"ปัจจุบันได้ส่งเสริมความรู้รูปแบบใหม่ให้ชาวบ้านเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ “กรีนคราฟ” เทรนด์หัตถกรรมงานทำมือที่ได้รับความนิยมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งไม่ได้มีความพิเศษเพียงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังคงสร้างสรรค์ความงดงามตั้งแต่ต้นกระบวนการถักทอผืนผ้าด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งแต่การเริ่มต้นย้อมเส้นด้ายด้วยสีสันธรรมชาติ ก่อนเริ่มต้นกระบวนการทอผ้าด้วย “กี่กระตุก” สร้างความสนุกสนานระหว่างการทอผ้าจนเกิดเสียง “ตึง-ต๊อก-ตึง” ระหว่างการตีกี่ การเดินกระสวยลอดผ่าน “กี่กระตุก” ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลและระยะเวลาในการเนรมิตความงดงามของลวดลายจนก่อเกิดเป็นผืนผ้าที่สวยงาม พร้อมนำไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ" ผอ.ศ.ศ.ป. กล่าว


ด้าน อมรรัตน์ นิยมค้า ประธานกลุ่มหัตถศิลป์ครามทอง และผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม เล่าว่า ร้านแมน คราฟ เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้าน จ.สกลนคร ที่ก่อตั้งกลุ่ม “หัตถศิลป์ครามทอง” เพื่อสร้างผืนผ้าที่ผสานไอเดียและดีไซน์ความเป็นไทยประยุกต์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อม ผ้าฝ้ายทอมือ ที่ได้ดีไซน์และตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีจุดเด่น คือ เป็นผลงานชิ้นเดียวในโลก เพราะเกิดจากการย้อมสีโดยใช้สีธรรมชาติที่ให้โทนสีแตกต่างกันในแต่ละครั้ง รวมทั้งการจับคู่เส้นใยในการทอผ้าแต่ละครั้งก็มีความแตกต่างกันอีกด้วย โดยสินค้าหลักคือชุดเสื้อผ้า ของใช้ และผ้าผืนต่าง ๆ


"ต่อมาได้จุดประกายความคิดที่ต้องการให้คนเมืองใส่ใจและเข้าใจวิถีของการทอผ้ามากขึ้น โดยได้สร้างสรรค์วิธีการทอผ้ารูปแบบใหม่ที่พัฒนามาจาก “กี่กระตุก” จนเป็น “กี่จิ๋ว” หรือ "กี่คาดเอว” เพื่อให้สามารถเข้าถึงสังคมเมืองได้มากขึ้น โดยรูปแบบวิธีการทอผ้าของ “กี่จิ๋ว” มีลักษณะคล้าย “กี่กระตุก” แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก สามารถพกพา เพื่อนั่งทอผ้าบริเวณใดก็ได้ ขอเพียงมีเสาสำหรับผูกปลายผ้าด้านหนึ่ง และนำอีกด้านหนึ่งผูกติดกับเอว โดยสามารถทอผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าพันคอ เข็มขัด ที่คาดผม หรือที่รองแก้ว เป็นต้น โดยสามารถสร้างเป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน พร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไทยตามวิถีชาวบ้านอีกด้วย” ประธานกลุ่มหัตถศิลป์ครามทอง เผย


ร่วมสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แฝงไว้ด้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของไทย ในงาน “อัมรินทร์ ดิสคัฟเวอรี่...ครีเอทีฟ แอนด์ คราฟ แฟร์ ๒o๑๓” ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ กรกฎาคมนี้ ที่อีเวนท์ ฮอลล์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่าภาพและข้อมูลจากเวบ
komchadluek.net

"Appearance : ปรากฏกลาย”


นำทอง แกลเลอรี ยินดีนำเสนอนิทรรศการแสดงประติมากรรม Appearance : ปรากฏกลาย โดย มานิตย์ กันทะสัก และธรรมรัตน์ โภคัย สองศิลปินผู้ปลีกวิเวกไปอยู่ชนบททางภาคเหนือของประเทศไทยโดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน


หลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองตัดสินใจที่จะเดินเข้าสู่ธรรมชาติ และได้พบกันโดยบังเอิญ ‘ศิลปะ’อาจไม่ใช่จุดประสงค์แรกของการเดินทาง หากแต่เมื่อค้นหาชีวิตที่หายไป คำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ กลับทำให้นิยามทางศิลปะปรากฏและยิ่งชัดเจนขึ้น พวกเขาต่างสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดทางศิลปะ ชีวิต และปรัชญาเมื่อมีโอกาส การใช้ไม้เป็นวัสดุหลักของศิลปินทั้งสอง แม้จะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในพื้นที่ ทว่าพวกเขากลับดึงชีวิต และธรรมชาติของไม้ออกมา สร้างมุมมองละเอียดอ่อนที่มนุษย์มีความผูกพันกับวัสดุนี้ ผ่านแนวคิดทางศิลปะที่เรียนรู้จากธรรมชาติ


พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น. ณ นำทอง แกลเลอรี

นิทรรศการ : Appearance : ปรากฏกลาย
ศิลปิน : มานิตย์ กันทะสัก และธรรมรัตน์ โภคัย
วันที่ : ๑๓ กรกฎาคม – ๑o สิงหาคม ๒๕๕๖
สถานที่ : นำทอง แกลเลอรี
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : o๒-๖๑๗-๒๗๙๔
Facebook : NumthongGalleryAtAreeภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"Nature vs Society”


โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก ร่วมกับ อีเล็คทิค แล็บ สตูดิโอ ขอเชิญชม งานนิทรรศการศิลปะ และแฟชั่นโชว์เคส “Nature vs. Society” โดยรวบรวมผลงานการออกแบบศิลปะทั้งผลงานจากนักออกแบบดาวรุ่งของประเทศไทยและระดับสากล มาให้ได้ชม และเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่านักออกแบบได้ใช้สถานที่ต่างๆในโรงแรมฯเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงาน


จิลส์ เครตัลลาซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก กล่าวว่า ทางโรงแรม หวังที่จะให้งานนิทรรศการ “Nature vs. Society” นี้ดึงดูดให้ผู้เกี่ยวข้องในงานแฟชั่นและศิลปะแขนงต่าง ๆ มารวมตัวกัน นักออกแบบทุกท่านมีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ เราจึงเปิดโอกาสให้นักออกแบบสามารถตกแต่งพื้นที่โชว์เคสของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดเท่าที่จินตนาการจะพาไป ซึ่งเป้าหมายหลักของเราก็คือการให้ผู้เยียมชมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ด้วย ธีมหลักของงานคือการให้นักออกแบบแสดงความเป็นตัวเอง ได้มีโอกาสใส่จินตนาการและประสบการณ์ของเขาลงไปในงานนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พื้นที่แสดงของแต่ท่านโดดเด่นและแตกต่าง


นักออกแบบที่มาเข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้มีทั้งหมด ๕ ท่าน ๑. คุณธรณ ชัชวาลวงศ์ นักออกแบบดาวรุ่งชื่อดังของไทย จัดผลงานแสดงที่ สตรีท ล็อบบี้ (ทางเข้าโรงแรมชั้น G) ๒. คริสติน กอธิเออร์ ที่มาพร้อมงานจัดแสดงชื่อ Water lily ที่บริเวณสระน้ำหน้าห้องอาหารเร้ด โอเว่น (ชั้น ๗), ๓. ดอน โพรตาซิโอ นักออกแบบชาวกัมพูชา-ฟิลิปปินส์ ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานมาจากการท่องเที่ยว จัดผลงานแสดงที่โถงใหญ่ของห้องพักธาตุเหล็ก (ชั้น ๑๔) ๔. อีริค เรซินา กับผลงาน Haute Texture จัดผลงานแสดงที่ สตรีท ล็อบบี้ (ทางเข้าโรงแรมชั้น G) และสุดท้ายผลงานจากมิสเตอร์คริสเตียน ลาครัวซ์ นักออกแบบชื่อดังชาวฝรั่งเศสเจ้าของผลงานชุดยูนิฟอร์มพนักงานของโรงแรม โซฟิเทล โซ แบงคอกจัดผลงานแสดงที่ คลับ ซิกเนเจอร์ (ชั้น ๒๕) และศิลปินทุกท่านจะจัดแสดงผลงานมาสเตอร์พีซที่ บริเวณ พาร์ค ล็อบบี้ (ชั้น ๙) อีกด้วย


สำหรับผู้สนใจเข้าชมงานแสดงครั้งนี้ สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าแต่อย่างใด ตลอดเดือนสิงหาคมนี้และทางโรงแรมได้จัดทำคู่มือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของประวัติและแรงบันดาลใจของผลงานของดีไซน์เนอร์แต่ละท่าน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : o๒-๖๒๔-oooo


โซฟิเทล โรงแรมระดับโลกกับความหรูหราสไตล์ฝรั่งเศส

โซฟิเทลเป็นโรงแรมลักซ์ชัวรี่แบรนด์ของฝรั่งเศส มีอยู่ใน ๕ ทวีปทั่วโลก กว่า ๑๒o แห่ง ใน ๔o ประเทศ (มีห้องพักมากกว่า ๓o,ooo ห้อง) โซฟิเทลประกอบไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ทที่ตกแต่งร่วมสมัยให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ ที่คาดหวังความประทับใจในการบริการที่มีคุณภาพและความเป็นเลิศ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองอย่าง ปารีส ลอนดอน นิวยอร์ก เซียงไฮ้ ปักกิ่ง หรือ ตั้งอยู่ในประเทศ โมร็อกโค อียิปต์ ฝรั่งเศส หรือ ไทย โซฟิเทลแต่ละแห่งจะมอบประสบการณ์ของความเป็นอัจฉริยะทางด้าน ไลฟ์สไตล์ในแบบฉบับของฝรั่งเศส


โซฟิเทล เลเจ้นท์ และโซฟิเทล โซ เป็นสองแบรนด์ที่มาร่วมส่งเสริมโซฟิเทลลักซ์ชัวรี่โฮเทล


โซฟิเทล เลเจ้นท์ เป็นโรงแรมที่มีสัญลักษณ์ของตำนานและนิยาย ที่มีอยู่มาหลายศตวรรษและเป็นมรดกล้ำค่า ที่โรงแรมโซฟิเทล เลเจ้นท์ เมโทรโพล ฮานอย, โรงแรม โซฟิเทล เลเจ้นท์พระราชวังอัมสเตอร์ดัม และ โรงแรมโซฟิเทลเลเจ้นท์ โอลคาทาแร็ค แอซวัน โซฟิเทล โซ เป็นบูติคโฮเทลแห่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์ด้านการดีไซน์และให้ความสำคัญด้านการออกแบบทันสมัย โดยสถาปนิกชื่อดังหรือผลงานการตกแต่งจากเซเลบบริตี้ที่มีชื่อเสียงด้านแฟชั่น ดีไซน์และผลงานศิลปะระดับโลก อาทิโรงแรม โซฟิเทล มอริเซียส, โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก และ โรงแรม โซฟิเทล โซ สิงคโปร์ (๒๕๕๖)


เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ : sofitel.com
เยี่ยมชมเว็บไซต์ Le Club ที่โซฟิเทล ลอยัลตี้โปรแกรมใหม่ของแอคคอร์ทั่วโลกได้ที่ accorhotels.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทร : o๒-๖๒๔-oooo
โทรสาร : o๒-๖๒๔-o๑๑๑
อีเมล์ : Sirirnate.meenakul@sofitel.com
อีเมล์ : h6835-co2@sofitel.com


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"ตาดูทมิฬนาฑู”


โครงการแสดงผลงานภาพถ่าย ตาดู ทมิฬ นาฑู โดยคณาจารย์สาขาวิชาการถ่ายภาพจำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย อ.ชัยวุฒิ พุฒทอง อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา อ.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร ผศ.กิตติชัย เกษมศานติ์ และ อ.อุรชา จักรคชาพล


มีจุดประสงค์เพื่อ นำเสนอภาพถ่ายจากการเดินทางไปยังตอนใต้ของอินเดียเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมที่ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียผ่านทางภาพถ่าย สถานที่คือรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุดของอินเดีย โดยเลือกเมืองเจนไน และปอนดิเชอรี่ ในการถ่ายทอดเรื่องราว


เมื่อกล่าวถึงการเดินทางไปยังอินเดีย นักท่องเที่ยวอาจจะคิดถึงสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างทัชมาฮาล หรือสังเวชนียสถาน น้อยคนนักจะคิดถึงอินเดียใต้ โดยเฉพาะรัฐทมิฬนาฑู ที่ใช้ภาษาทมิฬเป็นภาษาหลัก และคำว่า “ทมิฬ” ในภาษาไทยนั้นแปลว่า “ดุร้าย ร้ายกาจ ร้าย” (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน) ทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้ภาพของรัฐทมิฬในความคิดดูน่ากลัว แต่สำหรับภาพความเป็นจริงที่คณาจารย์ทั้ง ๕ ท่านได้เจอนั้น รัฐทมิฬนาฑูเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้คนที่เป็นมิตร คอยช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดเส้นทาง และยังแวดล้อมไปด้วยสีสันที่สดใสและความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรม ที่ราวกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต นอกจากนี้ยังปรากฎเรื่องราวทางวัฒนธรรมอยู่ตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวิหารขนาดใหญ่ รายละเอียดของการแกะสลักหิน รวมถึงอาหารมังสวิรัตที่หลากหลาย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ทมิฬ นาฑู คือเมืองที่ประกอบด้วยส่วนผสมอันถักทออย่างลงตัวระหว่างศิลปวัฒนธรรมและความทันสมัยที่ดึงดูดช่างภาพจากทั่วโลกให้ไปเยือนนั่นเอง


พิธีเปิดในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕ต เวลา ๑๘.๓o น.


นิทรรศการภาพถ่าย : ตาดูทมิฬนาฑู
ศิลปิน : อ.ชัยวุฒิ พุฒทอง, อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา, อ.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ผศ.กิตติชัย เกษมศานติ์ และ อ.อุรชา จักรคชาพล
วันที่ : ๒๓ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
สถานที่ : ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : o๒-๒๑๔-๖๖๓o – 8


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com
นิทรรศการภาพถ่ายเชิงสารคดี “ASSIGNMENT 4+5”


วันศุกร์ที่ ๑๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
พิธีเปิดงาน ๑๘.๐๐ น. วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญ ศิลปิน ช่างภาพ ศิษย์เก่าและผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน มาเป็นเกียรติร่วมชมและเป็นกำลังใจแก่เหล่า ศิลปินช่างภาพรุ่นใหม่ ในงานนิทรรศการภาพถ่ายเชิงสารคดี “ASSIGNMENT 4+5” (แอสไซน์เม้นท์ สี่บวกห้า) ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงายภาพถ่ายที่สร้างขึ้นจากหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ ผ่านการค้นคว้าและสร้างสรรค์ภายใต้ระยะเวลากว่า ๔ เดือน


งานนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นที่ Minimal Art Gallery (มินิมอล อาร์ทแกลลอลี่) นิมมานเหมินท์ ซอย ๑๓ พิธีเปิดช่วงเย็นศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จัดแสดงจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ภาพและข้อมูลจากเวบ
fineart-magazine.com

“Frameless”


นิทรรศการ “Frameless” : อิสระในการคิด

โดย แก้วตระการ จุลบล

จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ ๒o กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

เปิดนิทรรศการ : วันเสาร์ที่ ๒o กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น. เป็นต้นไป

ณ หลังแรก Bar Restaurant Gallery

“Frameless” : อิสระในการคิด


“ไม่ต้องเกริ่นไปไกล เราแค่กำลังจะทำสิ่งที่เราสร้างด้วยตัวเอง การคิดด้วยตัวเอง การแสดงออกด้วยตัวเอง รวมถึงการทำศิลปะที่เราอยากคิดและอยากจะทำด้วยเองโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทำทำไม? เพื่ออะไร? เหตุผล? เราตอบ เราสนองความต้องการตัวเองล้วน ๆ


เราทำเพราะเราอยาก ทำเพื่ออยาก เหตุผลเพราะอยาก เราไม่ต้องป่วยหรือไม่ต้องมีอาการทางจิต (ทุกข์-สุข)ใดๆ เราก็สามารถสร้างงานได้โดยไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีข้ออ้าง มันอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวมากๆ แต่เราคิดว่ามันคือความจริงโดยเรียบง่าย… ศิลปะไม่ได้สูงค่า ไม่ไกลตัว แต่อยู่รอบๆตัวเรา ไม่ใกล้ไม่ไกล แค่เพียงเปิดความคิดตัวเองให้เป็นอิสระ และทำมันด้วยใจจริง วัสดุตั้งคำถาม บริบทตั้งตำถาม เราเองตั้งคำถาม สถานที่ตั้งคำถาม คนดูตั้งคำถาม

อิสระในการคิด คือ คำตอบ”ภาพและข้อมูลจากเวบ
fineart-magazine.com

บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะค่ะ
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
 

Create Date : 13 กรกฎาคม 2556
0 comments
Last Update : 15 กรกฎาคม 2556 8:25:33 น.
Counter : 4206 Pageviews.


haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.