happy memories
Group Blog
 
<<
กันยายน 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
5 กันยายน 2555
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๑๑
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - ‪Yuhki Kuramoto‬


“จุฬาฯ สรรศิลป์ ในหลวง”


ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรมขึ้น และได้จัดสรรพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการโดยให้ชื่อว่า ″นิทรรศสถาน” เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดรวบรวม และเป็นพื้นที่เพื่อสื่อแสดงออกทางรูปแบบของนิทรรศการศิลปะ เพื่อให้คุณค่าของงานศิลปะเหล่านั้นเป็นที่ประจักษ์


โดยมอบหมายให้สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดนิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์ : ในหลวง” นี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ในเชิงวิชาการศิลปะ โดยได้เชื้อเชิญศิลปิน วัชระ ประยูรคำ ประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ให้นำผลงานประติมากรรรมมาจัดแสดง ณ พื้นที่ดังกล่าว และนำผลงานบางส่วนซึ่งอยู่ภายใต้การสะสมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซึ่งศิลปินท่านนี้เป็นผู้สร้างสรรค์) มาร่วมจัดแสดงด้วย


วัชระ ประยูรคำ มีความสามารถเฉพาะในการสร้างสรรผลงานประติมากรรมแบบเหมือนจริงที่มีฝีมือ เป็นที่ยอมรับในประเทศและนอกประเทศ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาศิลปินได้รังสรรค์ผลงานพระบรมรูปของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระอิริยาบถต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง งดงามตามพระจริยวัตร โดยผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาจัดแสดงนั้น เป็นผลงานที่ได้เรียงร้อยพระราชกรณียกิจของในหลวงช่วงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน


อีกทั้งยังมีผลงานประติมากรรมเหมือนจริงของกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งผลงานทั้งหมดได้บ่งบอกให้เห็นถึงความประณีตใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด จึงทำให้ผลงานมีมิติเหมือนจริง และมีการจัดวางองค์ประกอบได้อย่างงดงามลงตัวได้อย่างสมพระเกียรติ นอกจากนั้น ในการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ยังนำเสนอผลงานแบบศิลปะแบบติดตั้งจัดวาง มาผสมผสานในการนำเสนอเพื่อสร้างมิติ สร้างพลังและปลุกเร้าความรู้สึกของกระบวนการรับรู้ทางร่างกายให้กับผู้เข้าชมได้ใช้สัญญาความทรงจำสร้างจินตนาการ อีกทั้งผลงานชุดนี้ นอกจากที่จะมีแนวงานที่ผสมผสานอย่างลงตัวได้อย่างเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงเจตนคติความจงรักภักดีที่มีแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย


นิทรรศการในครั้งนี้จักได้เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ยังก่อให้ประชาคมจุฬาฯ ตลอดจนสาธารณะชนได้ซาบซึ้งถึงความงามจากความสามารถเฉพาะตัวของศิลปินเกี่ยวกับประติมากรรมแนวเหมือนจริง โดยส่วนหนึ่งมุ่งหวังจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะในแขนงนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


พิธีเปิดนิทรรศการ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.ooน. โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล (อธิการบดี) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ


นิทรรศการ : “จุฬาฯ สรรศิลป์ : ในหลวง”

ศิลปิน : วัชระ ประยูรคำ

วันที่ : ๓๑ สิงหาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สถานที่ : ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : o๒-๒๑๘-๓๗o๙ / o๘๕-๗๗๔๖ เวลา ๑o.oo - ๑๘.ooน.ภาพและข้อมูลจาก
artbangkok.com


"เกจิทองคำ"


๑๑ ก.ย. - ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๕ คัดมันดู โฟโต้ แกลลอรี จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายศักดิ์สิทธิ์ เกจิทองคำ (Disco Buddha) โดย กำธร เภาวัฒนาสุข หากต้องการรู้ว่าวัดไทยให้อะไรกับชาวบ้าน ‘เกจิทองคำ’ (Disco Buddha) ภาพถ่ายดิจิทัลตัดแต่ง เน้นสีสันฉูดฉาดเชิงเหนือจริง (surrealist pop) ผลงานล่าสุดของ กำธร เภาวัฒนาสุข คือคำตอบอันแจ่มชัดที่สุด


ภาพ ๑๘ เกจิอาจารย์ดังของไทย ปั้นด้วยซีเมนต์ฝีมือหยาบ ๆ บิด ๆ เบี้ยว ๆ อย่างสไตล์ชาวบ้าน แต่อาศัยทาสีทอง กลบให้ดูอร่ามดูดี สมค่ากับการเป็นรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์เพื่อบูชากราบไหว้ โดยมีฉากหลังตั้งแต่ระดับพื้น ๆ พวกเทวดา - นางฟ้า, สวรรค์ - นรก จนถึงมีตู้เอทีเอ็ม และภาชนะบาตรเพื่อการอธิษฐานให้กิเลสตัณหาร่วมสมัย ได้สมใจปรารถนา ตั้งแต่ ขอให้ร่ำรวย เลื่อนชั้น - เลื่อนตำแหน่ง แฟนรัก - แฟนหลง จนถึงได้กิ๊ก


‘เกจิทองคำ’ หรือ Disco Buddha เป็นภาพถ่ายที่ชวนให้มึนเมา ประสาทหลอนไม่เบา ราวกับถูกเวทมนตร์สะกดหรือได้กินเห็ดเมาเข้าไป อาจกล่าวได้ว่านี่คือบทสรุปคำวิจารณ์บทบาทวัดไทยวันนี้ได้อย่างชวนหัวเราะไม่หยุด ทั้งแหลมคมและถึงรากถึงโคน อันเป็นผลงานสืบเนื่องมาจากชุดแรกของเขา ‘ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย’ (Holy Alloy, Pearly Gates) เมื่อปี ๒๕๕๑ ที่เน้นการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อม การตกแต่ง และบรรยากาศในวัดจริง ๆ ที่เขาไปสำรวจเจอ เข้าชมได้ทุกวันเว้นวันจันทร์ ๑๑.oo - ๑๙.oo น.โทร. o๒-๒๓๔-๖๗oo


ภาพและข้อมูลจาก เฟซบุค

"จิต-ตระ-ธานี เกิด-จุติ ๑ วาดเส้น"


ธานี ชินชูศักดิ์ (จิด-ตระ-ธานี) จิตรกร และผู้สอนศิลปะ รวบรวมผลงานภาพวาดลายเส้นจิตรกรรมไทย กว่า ๖๐ ภาพ ของตนเองและศิลปินรับเชิญฝีมือชั้นเยี่ยมหลายท่าน อาทิ อ.อนุเทพ พจน์ประสาท, อ.ภูษิต กาญจนศิริปาน และ ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ เป็นต้น พร้อมด้วยผลงานจากศิลปินไทยรุ่นเยาว์ และนักวาดภาพมือสมัครเล่น จากกลุ่ม “วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี” มาจัดแสดง ณ ห้องศิลาทราย ชั้น ๔ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ในหัวข้อ “จิต-ตระ-ธานี เกิด-จุติ ๑ วาดเส้น”


คนส่วนใหญ่มักยินดีใน “การเกิด” (ปฏิสนธิ) โดยมักเฉลิมฉลองวันเกิด เป็นต้น แต่ไม่ใคร่นึกถึง “ความตาย” (จุติ) โดยมากไม่อยากคิด ไม่อยากจำ ไม่อยากรู้ ไม่อยากเห็น หรืออยากจะลืม ๆ ไปเสีย แต่ชาวพุทธที่หมั่นศึกษาธรรมะทราบดีว่า ที่สุดรอบของการเกิดในแต่ละครั้งคือ “ความตาย” โดยที่ใครหน้าไหนก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกหนีให้รอดพ้นไปได้ ไม่ว่ามนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน หรือแม้แต่บรรดาโอปปาติกะชั้นสูง อย่างเทวดาหรือพรหมก็ตาม บัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นภัยความน่ากลัวในสังสารวัฏ (The circle of rebirth) เพราะสังสารวัฏสามารถ “ปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น ไม่ให้เห็นโทษเห็นภัย ของตัวมันเองได้” บัณฑิตทั้งหลายฝึกฝนตนเองให้เห็นโทษ เห็นภัยในสังสารวัฏ ท่าน “กลัวความเกิด” ท่านปรารถนาจะข้ามสังสารวัฏ ไม่ยินดี ไม่ปรารถนาใน “การเกิด” อีก


นิทรรศการศิลปกรรม “จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑ วาดเส้น” เป็นนิทรรศการอิงธรรมะ ซึ่งธานี ชินชูศักดิ์ ศิลปินเจ้าของงานได้รวมผลงานภาพวาดลายเส้นของตนและเหล่าศิลปินรับเชิญ กว่า ๖o ภาพ ซึ่งล้วนเป็นเพื่อน ๆ น้อง ๆ จากหลากหลายสถาบัน ที่มีโอกาสได้ทำความรู้จักผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในนิทรรศการครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้กับนักวาดภาพมือสมัครเล่นจากกลุ่ม “วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี” ที่ศิลปินได้แนะนำให้ความรู้เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้องในการวาดภาพลายไทย ผ่านเว็บไซต์ “วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี” (jitdrathanee.com) เป็นเวลานานกว่า ๕ ปีแล้ว


นิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการพบปะสังสรรค์ และทำบุญร่วมกัน โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการแสดงผลงาน ไปร่วมสมทบจัดพิมพ์หนังสือ ธรรมะ How to ? “ทางลัดสากลสู่การพ้นทุกข์” (ขยายความจาก “สักกปัญหสูตร”) ประกอบภาพวาดลายเส้นในนิทรรศการฯ โดยจะถอดเสียงพระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกา) ซึ่งรับนิมนต์ท่านมาแสดงธรรม ก่อนพิธีเปิดนิทรรศกาในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ และหลังจากนั้นจะนำหนังสือดังกล่าวออกวางจำหน่าย เพื่อนำรายได้สบทบทุนสร้าง “ธรรมสถาน เพื่อการปฏิบัติภาวนา ของพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ” ณ จ.ราชบุรี ต่อไป และขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.oo น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณธารา แซ่เบ๊ นายกสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุเป็นประธานในพิธี


ภาพและข้อมูลจากเวบ
phraprasong.org
rivercity.co.th


"๑๒ ปีแห่งความสุข ความทรงจำ"


จากจุดเริ่มต้นเมื่อ ๑๒ ปีผ่านมา งานศิลปะที่ผมรักได้ถูกรังสรรอย่างต่อเนื่อง หลังจากหยุดไปกว่า ๒o ปี บนผืนผ้าใบ กระดาษ สลับสับเปลี่ยนเทคนิค เส้นสี และทีแปรง ด้วยความสุข และสนุกสนาน โดยเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ธรรมชาติอันประทับใจในการถ่ายทอด


นิทรรศการ : “๑๒ ปีแห่งความสุข..ความทรงจำ” (12 Years of joyful memories” 2000-2012)
ศิลปิน : วัฒนา พูลเจริญ
วันที่ : ๑๘ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๓ – ๔ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com


“วันเวลากับสีน้ำ”


โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ร่วมกับ อ.ชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์ และ บริษัท แอปด้ากรุ๊ป จำกัด ขอเชิญชมงานแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำชุด “วันเวลากับสีน้ำ”


นิทรรศการจิตรกรรมฯ ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดจากภาพผืนน้ำที่นิ่งสงบ สายลมที่แผ่วเบา และไออุ่นของแสงแดดยามเช้าที่ตกกระทบกับกิ่งก้านใบและดอกของพืชพันธุ์นานาชนิด ทำให้เกิดสุนทรียภาพและความรู้สึกที่ประทับใจนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยผ่านขบวนการถ่ายทอดด้วยเทคนิคสีน้ำในแนวสัจนิยม (Realistic) อาทิ ดอกไม้ ใบไม้ สายน้ำและแสงแดด เป็นต้น โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุน “มูลนิธิพระดาบส”

อาจารย์ชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์นิทรรศการ : “วันเวลากับสีน้ำ”
ศิลปิน : ชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์

วันที่ : ๒ ตุลาคม - ๑o พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สถานที่ : โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมฯ (เวลา ๑o.oo - ๒o.oo น.)

สอบถามรายละเอียดโทร : o๒-๒๖๑-๙๓oo ต่อ ๕๙๓๘, ๕๙๔๕ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com"ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘"


มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร โดยการสนับสนุนจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการแสดงในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.oo น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญภาพเขียนฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไปแสดง


การจัดการแสดงครั้งนี้ได้เชิญชวนให้ศิลปินสัญชาติไทยจัดส่งผลงานศิลปกรรม เข้าร่วม ประกวดและแสดง โดยแบ่งประเภทของผลงานศิลปกรรมเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ปรากฏว่ามีศิลปินผู้สนใจจัดส่งผลงานรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๕ คน จากผลงานศิลปกรรม ๓๗๑ ชิ้น คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินฯ ประกอบด้วยศิลปินชั้นเยี่ยม นักวิชาการศิลปะ และศิลปินอิสระ จำนวน ๑o คน ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัล


ผลการตัดสินปรากฏว่า มีผู้ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์เพียงประเภทเดียวจากผลงาน ๔ ประเภท โดยนางสาวกมลพันธุ์ โชติวิชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลดังกล่าว จากผลงานชื่อ “Emptiness” และมีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้


ประเภทจิตรกรรม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ และนายสุทธิเกียรติ พุ่มพวง รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง นางสาวคีต์ตา อิสรั่น นายวิทยา หอทรัพย์ นายสันติ หวังชื่น และนายสุพร แก้วดา


ประเภทประติมากรรม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน นายสุรชัย ดอนประศรี รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง นายอริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์


ประเภทภาพพิมพ์ รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง นางสาวกมลพันธุ์ โชติวิชัย รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน นายวารี แสง-สุวอ รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง นายทินกร กาษรสุวรรณ นาย-บุญมี แสงขำ นายวาฬ จิรชัยสกุล


นอกจากนี้ยังมีรางวัลสนับนุนของธนาคารกรุงไทย ซึ่งรางวัลที่ ๑ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ ๒ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ นางสาวแก้วสุดา บุตรเผียน นางสาว-ชมเพลิน วงศ์ทางประเสริฐ นายชัชวาล วรรณโพธิ์ นางสาวปานพรรณ ยอดมณี นางสาวปาริชาติ ศุภพันธ์ นางสาวพัดชา แก้วทองตาล นายภัทราวุธ วัฒนะเวชศักดิ์ นายมาตรา บูรณสิน นางสาว-ลำพู กันเสนาะ นางสาววิภาพร นิลุบล และนายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง


การจัดการแสดงครั้งนี้ นอกจากมีผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังมีผลงานศิลปกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๑ ชิ้น นอกจากนี้แล้วยังมีผลงานของศิลปินเชื้อเชิญ อาทิ ศิลปินชั้นเยี่ยม กรรมการคัดเลือกและตัดสิน ศิลปินอาวุโส


ภาพและข้อมูลจากเวบ trueplookpanya.com

"วิถีชีวิต ธรรมชาติและวัฒนธรรม"


นิทรรศการ “วิถีชีวิต ธรรมชาติและวัฒนธรรม” นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสมหลากหลายรูปแบบของ ๔ ศิลปิน อาทิ ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต ธรรมชาติ และวัฒนธรรมแบบล้านนาของ ศรีใจ กันทะวัง ผลงานจิตรกรรมที่มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันในวิถีชีวิตแบบชนบทที่เอื้ออิงกับธรรมชาติแวดล้อมของ โอภาส ชมชื่น


ผลงานประติมากรรมจัดวางซึ่งมีที่มาจากประสบการณ์และความทรงจำวัยเยาว์ของ สมศักดิ์ พรมจักร และผลงานภาพพิมพ์ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันงดงามจากภาคเหนือของ อมรินทร์ กันทะวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพร รอดบุญ ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์


นิทรรศการ :วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ศิลปิน : ศรีใจ กันทะวัง, โอภาส ชมชื่น, สมศักดิ์ พรมจักร และอมรินทร์ กันทะวงศ์
ภัณฑารักษ์: สมพร รอดบุญ
วันที่ : ๑๖ ตุลาคม – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
ติดต่อโทร : o๒-๒๔๒๒-๒o๙๒, o๘๖-๘๙o-๒๗๖๒
แฟกซ์ : o๒-๔๒๒-๒o๙๑ภาพช้อมูลจากเวบ
artbangkok.com


“ปรากฏ(พิ)การณ์”นิทรรศการ “ปรากฏ(พิ)การณ์” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบในรูปแบบกึ่งเหนือจริง (Semi-Surrealism) สื่อแสดงผ่านแนวความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้คน การกระทำ เหตุการณ์ และสถานการณ์รอบตัวเราในสังคมปัจจุบัน ที่ถูกหล่อหลอมให้เป็นไปตามแต่กระแสแห่งแรงขับดันยั่วยุ โดยที่เราไม่มีทางรู้ชัดได้ว่าสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นจริง หรือมีพื้นฐานแห่งความเป็นไปจากความจริงหรือไม่


ผลงานที่ลึกซึ้งงดงามแฝงเร้นไว้ด้วยแนวความคิดเข้มข้นสร้างสรรค์โดย พรรษา พุทธรักษา ศิลปินหนุ่มและอาจารย์จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นิทรรศการ : “ปรากฏ(พิ)การณ์”

ศิลปิน : พรรษา พุทธรักษา

วันที่ : ๑๘ ตุลาคม – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี (ถนนพระราม ๔)

โทร : o๒-๔๒๒-๒o๙๒, o๘๖-๘๙o-๒๗๖๒
แฟกซ์ : o๒-๔๒๒-๒o๙๑

เว็บไซต์ : 'ardelgallery.com'

ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com


"บัลเลต์ โอเปร่าและสตรีทแดนซ์"


ความสุนทรีย์จากการแสดงชั้นยอดกำลังจะกลับมาสร้างความสุขให้ผู้ชมชาวไทยอีกครั้ง ในงาน มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑o ก.ย.นี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


นอกจากการแสดงชุดคลาสสิกที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการแสดงโอเปราเรื่อง Madame Butterfly และการแสดงบัลเล่ต์ชุด Swan Lake ปีนี้ยังมีการขนการแสดงแนวใหม่สไตล์คอนเทมโพรารี่ แดนซ์ เปี่ยมล้นด้วยเอกลักษณ์ เพื่อเอาใจคนรักจังหวะการเต้น


นำทัพสร้างสีสันความคึกคักโดยคณะ Virsky National Dance Company แห่งยูเครน พร้อมด้วยนักเต้นชั้นยอดรวม ๖o ชีวิต เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมทั่วโลกด้วยเครื่องแต่งกายสวยสดและท่าเต้นงดงามตำรับยูเครนแท้ ๆ ผนวกกับตำนานปรัมปราและความเชื่อท้องถิ่น ไม่น่าพลาดชม ยังรวมถึงการแสดงชุด Blaze จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เขย่าวงการแดนซ์และการละครมาแล้ว ด้วยการผสมผสานมัลติมีเดียเข้ากับลีลาการเต้นในสไตล์สตรีท แดนซ์และเบรกแดนซ์ ฝีมือทีมงานสร้างสรรค์ระดับโลก ซึ่งเคยฝากผลงานไว้กับคอนเสิร์ตของซุปเปอร์สตาร์ดัง เช่น มาดอนน่า, โรลลิ่งสโตน และไมเคิล แจ็กสัน


บรรดาแฟนแดนซ์ยังจะได้จุใจไปกับลีลาของ ๓ คณะแสดงจาก ๓ มุมโลก ซึ่งต่างมีฝีมือเป็นเอกไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นคณะ Quasar Dance Com-pany จากบราซิล กับการแสดงชุด “So Close & Up in the Mouth”, คณะ Baltic National Dance Theatre จากโปแลนด์ ภูมิใจอวดผลงานชุด “Rite of Spring” ของสตราวินสกี ในฉบับต่อต้านการเอาเปรียบและข่มเหงผู้หญิง, คณะเปี่ยมมนต์ขลัง Spellbound Dance Company นำเสนอการตีความร่วมสมัยและแหวกแนวของบทเพลงเลื่องชื่อ Four Seasons, คณะแดนซ์ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก Limon Dance Company ก่อตั้งเมื่อปี ๑๙๔๖ และกลายเป็นหนึ่งในหัวหอกความก้าวหน้าของวงการแดนซ์อเมริกัน และเพิ่มดีกรีความร้อนเร่าด้วยโชว์จากละตินอเมริกา “ระบำแทงโก้” โดย “มารีลา มัลโด-นาโด” กับ “เปาโล โซซา” แฟนๆมหกรรมจองบัตรได้แล้วที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือคลิกที่ //www.thaiticket major.com (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ติดต่อสายด่วน โทร. o๒-๒๖๒-๓๑๙๑ ชมรายละเอียดการแสดงแต่ละวันได้ที่เวบ bangkokbank.com


ภาพและข้อมูลจากเวบ m.thairath.co.th
"เรื่องหนักหัว"


มิวเซียมสยาม จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว “เรื่องหนักหัว” นิทรรศการเบาเบา กับนานาประดิษฐกรรมสวมกบาล นำเสนอเรื่องราวของ “หมวก” “เครื่องศิราภรณ์” และ “เครื่องประกอบศีรษะ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นมาของผู้คนที่อาศัยในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเครื่องประกอบศีรษะที่สวมใส่อยู่บนหัวได้เข้าไปมีบทบาทและความสำคัญในแง่มุมต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนิทรรศการ “เรื่องหนักหัว” เป็นนิทรรศการรูปแบบใหม่ ที่จะแทรกเข้าไปอยู่ในนิทรรศการถาวร “เรียงความประเทศไทย” ในห้องต่าง ๆ ภายในมิวเซียมสยามอย่างกลมกลืน และสอดคล้องกับช่วงยุคสมัยนั้น ๆ อาทิ ห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิ จะนำเสนอเรื่องของหน้ากากที่ใช้ในพิธีกรรมของฝนของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านหลักฐานภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่พบได้ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการนำเสนอเรื่องของ “ล้อมพอก” หมวกของขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซีย ที่ถูกจัดแสดงในห้องสยามประเทศนอกจากนี้ ในห้องกำเนิดประเทศไทย ยังนำเสนอเรื่องราวของ “มาลานำไทย” ในยุค “รัฐนิยม” ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มีการนำหมวกมาใช้ในการสร้างความศิวิไลซ์ให้กับสยามประเทศ พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสืบค้นที่มาของ “มงกุฎ” และ “ชฎา” และร่วมกันค้นหาคำตอบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยจริงหรือไม่ และเพราะอะไร “เลดี้กาก้า” ที่ใส่ชฎาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยจึงถูกตำหนิ แต่โขนและนางละครรำแก้บนกลับสวมใส่ได้อย่างเป็นเรื่องธรรมดามาร่วมเรียนรู้ "เรื่องหนักหัว" กันได้ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑o.oo – ๑๘.oo น. (ปิดวันจันทร์) ณ มิวเซียมสยาม
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. o๒-๒๒๕-๒๗๗๗ ต่อ ๔o๗ ดูแผนที่และค่าเข้าชมมิวเซียมสยามได้ที่นี่ค่ะ 'แผนที่และค่าเข้าชม'


ภาพและข้อมูลจากเวบ matichon.co.th
museumsiam.com
เฟซบุค museumsiam


"Adventure in the space
การแสดงผลงานศิลปะสะท้อนความคิดและจินตนาการของเด็ก ๆ โดยไร้ขีดจำกัด"ศิลปะส่งเสริมจินตนาการ พัฒนาการ และทักษะในหลาย ๆ ด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ V64 Art Academy นำประสบการณ์ตรงจากความเป็นศิลปิน ผสมผสานกับหลักการเรียนการสอนเด็กระดับปฐมวัย มาสร้างรูปแบบในการสอนศิลปะในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องพัฒนาการด้านจินตนาการโดยเฉพาะ


Adventure in the space การถ่ายทอดความคิดของเด็ก ๆ ผ่านสื่อศิลปะ ที่จะทำให้เรามองเห็นพลังของจินตนาการ ไร้ขีดจำกัดในรูปแบบ เต็มไปด้วยชีวิตชีวา สีสันร่าเริง เรื่องราวสนุกสนานและการจัดวางองค์ประกอบที่อิสระ


นี่คือความงามของศิลปะบริสุทธิ์ ผลงานของเด็ก ๆ ที่สวยที่สุดทุกชิ้น


ภาพและข้อมูลจากเวบ
wikalenda.com

I miss you No.1, 2012, Drawing on paper, Dimensions variable


"ผู้ชายหมายเลขสิบ"

เมื่อผู้ชายที่พบไม่ใช่ผู้ชายที่ตามหา และผู้ชายที่ตามหาคือผู้ชายที่จะไม่มีวันได้พบ...นิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยวครั้งที่สองโดยศิลปินหญิง บุษราพร ทองชัย ซึ่งว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง 'เธอ พ่อ และผู้ชาย' บุษราพรสร้างงานวาดเส้นและงานเขียนขึ้นจำนวนหนึ่งขึ้นโดยใช้มันเป็นยานพาหนะ ในการเดินทางออกตามหาต้นสายปลายเหตุของความรู้สึกขาดพร่องที่มีมาตลอด และการออกเดินทางครัง้นี้เธอได้เผชิญกับเหตุการณ์ใหม่เก่า ภาพจำของความรักและใคร่ รวมถึงรูปทรงแห่ง ความสัมพันธ์ซึ่งหาที่สิ้นสุดไม่ได้ กระทั่งในท้ายที่สุดเธอก็ได้พบว่า 'พ่อ' คือจุดเริ่มต้น และเป็นคำตอบของการออกเดินทางเพื่อตามหา และพาเธอไปพบกับผู้ชายทั้งหมดในครั้งนี้ ทว่า เขากลับเป็นผู้ชายคนเดียวที่เธอจะไม่มีวันได้พบอีก...

บุษราพร ทองชัย
I miss you No.2-1, 2012, Drawing on paper, Dimensions variable
I miss you No.2-2, 2012, Drawing on paper, Dimensions variable
I miss you No.2-3, 2012, Drawing on paper, Dimensions variable


ภาพและข้อมูลจากเวบ
ardelgallery.com


“Reminders”


Elizabeth Buchta , Daniela Marx, Tuan Phan สามนักกออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ที่เป็นที่รู้จักกันในวงการชาวอเมริกัน ร่วมกับ สุธาดา วาดเขียน อาจารย์ภาควิชา นฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป เข้าชมนิทรรศการ “Reminder” นิทรรศการแนวกราฟฟิคดีไซน์และอินสตอลเลชั่นแบบเจาะจงพื้นที่ (site-specific installation) ผ่านมุมมองงานกราฟฟิคดีไซน์สุดเฉียบของ Elizabeth Buchta , Daniela Marx, Tuan Phan ที่จะสื่อสารกับเพื่อนและคนใกล้ชิดอย่างเป็นการส่วนตัว ในพื้นที่สาธารณะด้วยแนวคิดที่ว่า ทุกคนสามารถเป็น "เพื่อน" กันได้


นอกจากจะได้ชมลวดลายแปลกใหม่ของงานกราฟฟิคดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร งานศิลป์เหล่านี้ยังช่วยจุดประกายแง่คิดต่างๆ โดยเฉพาะ “คิดในแง่บวก” ให้เกิดขึ้นอย่างงดงาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม- ๑๒ กันยายนนี้ ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๓ – ๔ หอศิลป์จามจุรี อาคารจามจุรี ๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑o.oo – ๑๙.oo น. เสาร์ – อาทิตย์ ๑๒.oo – ๑๘.oo น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ o๒-๒๑๘-๓๗o๙


ภาพจากเวบ
bangkokbiznews.com


"Desire : ​แรงปรารถนา"


ก้อย อาร์ต ​แก​เลอรี่ นำ​เสนอนิทรรศ​การ "Desire : ​แรงปรารถนา" ผลงานศิลปะของกลุ่ม Wait ภาย​ใต้​แนว​ความคิดของ​การรอคอย ผ่านงาน​แสดงของ ๕ ศิลปิน ที่สะท้อน ๕ มุมมองต่อ​โลก​แห่งจินตนา​การ ​ความทรงจำ ​และสาระ​แห่งธรรมชาติ ​โดยกลุ่ม Wait ​ซึ่ง​เกิดจาก​การรวมตัว​เฉพาะกิจของ ๕ ศิลปินต่างสาขา ​ได้​แก่ สมัย จินดาศรี, ทศพล ​เบ็ญกูล, ปิยะ ​เจริญ​เมือง, อมร​เทพ มหามาตร ​และณัฐวุฒิ รังผึ้ง จัด​แสดง ณ ก้อย อาร์ต ​แก​เลอรี่ ๔๓/๑๒ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (ซอยสวัสดี) ​เขตวัฒนา กรุง​เทพฯ ระหว่างวันที่ ๗ ​ถึง ๓o กันยายน ๒๕๕๕​เวลา ๑๑.oo - ๑๙.oo น. สน​ใจสอบถามรายละ​เอียด​เพิ่ม​เติม ​โทร.o๒-๖๖๒-๓๒๑๘


ภาพและข้อมูลจากเวบ
ryt9.com
เฟซบุคหน้าต่างงานศิลป์
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 05 กันยายน 2555
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2555 18:59:34 น. 0 comments
Counter : 14218 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.