happy memories
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
19 พฤศจิกายน 2556
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๖๖
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - Yuhki Kuramoto

"หนังสือราชสกุลมหิดล”


ราชสกุลมหิดล เป็นหนึ่งในราชสกุลที่สมาชิกทุกพระองค์ทรงสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไทยและคนไทยอย่างอเนกอนันต์ นับตั้งแต่ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของชาวไทยทั้ง ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


เพื่อรวบรวมเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสมาชิกราชสกุล 'มหิดล' ที่พระราชทานแก่แผ่นดินไทย บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดทำหนังสือและวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด ราชสกุลมหิดล เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ และร่วมกันสำนึกในพระเมตตาของทุกพระองค์


นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ราชสกุล 'มหิดล' ประดับบนปกหนังสือ และเชิญนามราชสกุลมหิดล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระฉายาลักษณ์ พระรูป ภาพถ่ายจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ และเอกสารลายพระหัตถ์ ลงพิมพ์และเผยแพร่ในหนังสือและสารคดี ชุด 'ราชสกุลมหิดล' หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งของข้อมูลสำคัญที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนคุณูปการต่างๆ ที่สมาชิกราชสกุลมหิดล พระราชทานแก่คนไทยและแผ่นดินไทย ซึ่งคณะผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ไปยังกลุ่มเยาวชนเป็นสำคัญ จึงจะมอบไปยังโรงเรียน สถาบันการศึกษา และหอสมุดต่างๆ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำและสนับสนุนข้อมูล ทั้งข้อเขียนและรูปภาพทรงคุณค่า เพื่อให้หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด 'ราชสกุลมหิดล' สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการเผยแพร่และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง” วาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ฯ กล่าวในงานแถลงข่าว ณ ห้องทีเลานจ์ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ


หนังสือ 'ราชสกุลมหิดล' เป็นหนังสือปกแข็ง ขนาด ๑o x ๑o.๗๕ นิ้ว พิมพ์ ๔/๔ สี เนื้อในจำนวน ๒๕o หน้า มีเรื่องราวโบราณราชประเพณีในการเรียงลำดับพระรัชทายาทตามพระอิสริยศักดิ์ ตำแหน่งแห่งพระภรรยาเจ้าซึ่งมีมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้า การตั้งนามสกุลและราชสกุลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น ๕ บท เริ่มจากบท ๑ รู้ซึ่งหน้าที่ของวงศ์ตระกูล, บทที่ ๒ การสร้างครอบครัว วิถีชีวิตและความคิดของโลกใหม่, บทที่๓ ความพลิกผัน, บทที่ ๔ ครอบครัวอันเป็นที่รัก และ บทที่ ๕ ครอบครัวอันเป็นหลักแห่งศรัทธาและเทิดทูน ส่วนท้ายเล่มบรรจุแผ่นดีวีดีสารคดี ชุด 'ราชสกุลมหิดล' จำนวน ๙ ตอน ตอนละ ๕ นาที ดำเนินงานโดย บุรณี รัชไชยบุญ Executive Producer โครงการจัดทำหนังสือและวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุดนี้ ปาริชาติ คุ้มรักษา ฝ่ายจัดทำข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหาหนังสือ ชาต อารยะจิติพงษ์ ผู้กำกับ


หนังสือ “ราชสกุลมหิดล” เป็นหนังสือปกแข็ง ขนาด ๑o x ๑o.๗๕ นิ้วพิมพ์ ๔/๔ สี เนื้อใน จำนวน ๒๕o หน้า ปกหลังแทรกแผ่น DVD วีดิทัศน์สารคดีชุดราชสกุลมหิดล จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี ๒๕๕๕ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก และสำหรับในปี ๒๕๕๖ นี้ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ตามความเรียกร้องของนักอ่าน นักสะสม เริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านภูฟ้า สาขาศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่, สาขาโรงพยาบาลศิริราช, สาขาจัตุรัสจามจุรี, สาขาพาราไดซ์พาร์ค, สาขากรมศิลปากร ถนนหน้าพระลาน และร้านจิตรลดา สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (หน้าอิเซตัน) ในราคาเล่มละ ๑,ooo บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหอสมุดใดที่สนใจ แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือได้ฟรีภาพและข้อมูลจากเวบ
naewna.com
artbangkok.com
เฟซบุคกรุงเทพธุรกิจ
อ.ช่วง มูลพินิจ, รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก, เยาวณี ช่อวิเชียร, รศ.นพ.โศภณ นภาธร,
ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ, อ.จิรวัฒน์ ชวนะธิต และ รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์"ประมูลผลงานศิลปะฉลอง ๑oo ปี โรงพยาบาลจุฬาฯ”


เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑oo ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เตรียมจัดงานใหญ่ “ศิลปินร่วมบุญ...เกื้อหนุน ๑oo ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” งานกาลาดินเนอร์การประมูลงานศิลปะของศิลปินผู้มีชื่อเสียงกว่า ๓o ชิ้นงาน หลากหลายประเภท ทั้งภาพจิตรกรรม ประติมากรรม ดำเนินการประมูลโดย บริษัท คริสตี้ส์ อ๊อกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการก่อสร้างอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งงานกาลาดินเนอร์ประมูลผลงานศิลปะดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ โดยได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ตึกแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาฯ กล่าวว่า “ศิลปินร่วมบุญ...เกื้อหนุน ๑oo ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ๑ ศตวรรษ ของทางโรงพยาบาลที่จะครบรอบในวันที่ ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๗ และเพื่อเป็นการระดมทุนจัดหารายได้สนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลโดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยยากไร้และสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อให้อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เป็นอาคารที่พร้อมในการให้บริหารผู้ป่วยได้มากขึ้น พร้อมให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการกับผู้ป่วย ตลอดจนมีพื้นที่ที่จะใช้ในการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป


รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงานศิลปะที่เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินผู้มีชื่อเสียง โดยแบ่งเป็น กลุ่มศิลปินอาวุโส ศิลปินรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้สะสมงานศิลปะ อาทิ ศ.เกียรติคุณชะลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ, ศ.เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ, ศ.เมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ, อ.ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ, อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.จิรวัฒน์ ชวนะธิต, อ.กัญจน์คชา คงคามี และ อ.พีระ โภคทวี รวมกว่า ๓o ผลงาน ซึ่งหากศิลปินหรือนักสะสมงานศิลปะท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคผลงานศิลปะเพื่อนำมาประมูลรายได้สบทบสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ทางโรงพยาบาลก็ยินดีน้อมรับ


ด้าน เยาวณี ช่อวิเชียร ผู้แทนบริษัท คริสตี้ส์ อ๊อกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการประมูล กล่าวว่า บริษัท คริสตี้ส์ อ๊อกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นกุศล ที่จะช่วยต่อยอดให้คนไทยได้รับบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงอยากขอเชิญชวนศิลปินหรือผู้สะสมผลงานศิลปะให้มาร่วมบริจาคงานศิลปะ ส่วนผู้มีจิตศรัทธาได้แสดงความจำนงมาร่วมประมูลงานนี้กันมากๆ เพราะไม่เพียงท่านจะได้ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าแล้ว ยังได้ร่วมกันทำบุญเพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ด้วย


อ.ช่วง มูลพินิจ ศิลปินอาวุโส ผู้มีผลงานจิตรกรรมระดับประเทศ ได้มอบภาพ “กิ่งไผ่” ที่วาดด้วยเทคนิคปากกาหมึกดำบนผ้าใบ ซึ่งเป็นผลงานที่วาดไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ มาให้ประมูลในงาน “ศิลปินร่วมบุญ...เกื้อหนุน ๑oo ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่รักมาก แต่พอทางโรงพยาบาลจุฬาฯ ติดต่อมาก็ตัดสินใจมอบภาพนี้ให้ เพราะโดยส่วนตัวครอบครัวก็มีความผูกพันกับโรงพยาบาลแห่งนี้ ตนเองก็ได้มาผ่าตัดรักษานิ่วในถุงน้ำดี ลูกสาวก็เกิดที่นี่ คุณแม่ของตนเองก็มาผ่าตัด โรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลคนไทยทุกระดับมาจนมีอายุ ๑oo ปี จึงอยากให้คนไทยทุกคนควรที่จะมาช่วยกันสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ด้วยกัน ซึ่งเงินบริจาคทุกบาท ก็เพื่อที่จะได้ให้การดูแลรักษาสุขภาพคนไทยทุกระดับได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


อ.จิรวัฒน์ ชวนะธิต ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างผลงานแกะสลักแก้วด้วยเทคนิค Stacked glass หนึ่งเดียวของประเทศไทย ได้ร่วมมอบผลงานแกะสลักแก้วที่มีชื่อว่า “พญานาค ๘ เศียร” ซึ่งมีความงดงามอ่อนช้อย กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้ทำขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ โดยใช้เวลาทำงานกว่า ๖ เดือน ได้แรงบันดาลใจมาจากรวงข้าว แม้จะเป็นหัวพญานาค ๘ เศียร แต่หากให้ดีจะเห็นเป็นรูปทรงของรวงข้าว เพราะต้องการสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่ทำให้ตนได้มีโอกาสทำบุญใหญ่อีกครั้งในชีวิต ในฐานะศิลปินคนทำงานศิลปะ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่งานศิลปะสามารถร่วมสร้างสรรค์สังคม ช่วยให้คนไทยได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่ดีขึ้น


ทั้งนี้ งาน “ศิลปินร่วมบุญ...เกื้อหนุน ๑oo ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ได้ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ชั้น ๒ ตึกอำนวยนรธรรม และที่ ศาลาทินฑัต และตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.o๒-๒๕๖-๔๓๙๗, o๒-๒๕๖-๔๓๘๒ และ o๒-๒๕๑-๗๘o๔ภาพและข้อมูลจากเวบ
naewna.com

ภาพยนตร์สนทนา "ศิลป์ พีระศรี ในภาพยนตร์"


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสืบค้นปริศนากับภาพยนตร์เรื่อง (อาจารย์ศิลป์ พีระศรี) ภาพยนตร์ที่บันทึกท่วงท่าแห่งการทำงานศิลปะชิ้นที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านมากที่สุดชิ้นหนึ่ง ทั้งยังเป็นมรดกภาพยนตร์นิรนามที่เต็มไปด้วยรหัสลับต่าง ๆ อันชี้ชวนให้แกะรอย เพราะปัจจุบันยังไม่มีใครทราบว่าเป็นผลงานของใคร และถ่ายทำขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใด


ร่วมพูดคุยเพื่อรำลึกถึง อาจารย์ศิลป์ พีระศรี "บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย" ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "ศิลป์ พีระศรี ในภาพยนตร์" สนทนากับวิทยากร อ.นิพนธ์ ขำวิไล และ อ.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร จากสำนักวิจัย ศิลป์ พีระศรี และโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เปิดวงสนทนากันในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด รายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

*หมายเหตุ ชื่อเรื่องที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ เป็นชื่อที่หอภาพยนตร์ตั้งขึ้นเองภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค ThaiFilmArchive

"ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ปี ๕๗ ”


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยหออัครศิลปิน เปิดรับสมัครบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม และศิลปินผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มี.ค. ๒๕๕๗ ณ หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี คุณสมบัติ สัญชาติไทย การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านทัศนศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือคณะศิลปกรรม หรือมีหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุระหว่าง ๒๘-๕o ปี ต้องไม่เคยผ่านประสบการณ์การศึกษาดูงานภายใต้โครงการของสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา จะคัดเลือกผู้สมัครจำนวน ๖o-๖๕ คน เข้าอบรม และเมื่อจบหลักสูตรจะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น ๑o คน ไปร่วมเผยแพร่ผลงานกับสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ //www.culture.go.th หรือ โทร.o๒-๙๘๖-๕o๒o-๔ ในวันและเวลาราชการภาพและข้อมูลจากเวบ
ryt9.com
culture.go.th

"การ์ดปีใหม่ลายดอกม่วงเทพรัตน์”


มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเรียนเชิญองค์กร ห้างร้าน ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ ด้วยการสั่งทำการ์ดปีใหม่ลายดอกม่วงเทพรัตน์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความสุข ความปรารถนาดี และการให้แทนคำขอบคุณในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ราคาใบละ ๑๕ บาท พร้อมซอง พิเศษสำหรับองค์กร ห้างร้านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ และสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถสั่งซื้อการ์ดปีใหม่ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ นี้ เป็นต้นไป โดยรายได้จากการจัดจำหน่ายจะนำไปสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.o๒-๒o๑-๑๑๑๑ภาพและข้อมูลจากเวบ
happynowtv.com

นิทรรศการ "ดาวเด่นบัวหลวง ๑o๑" ปีที่ ๖


หากพูดถึงเจ้าสาว ผู้หญิงอาจนึกไปถึงชุดเจ้าสาวหรูหรางดงาม แต่ยังมีอีกมุมหนึ่งที่ กามีละห์ อิละละ ได้ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับ นั่นคือความสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งกามีละห์ นักศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นำมาเป็นแรงผลักดันตลอด ๙ วัน เพื่อสร้างผลงานภาพเกรยองบนดินสอพองภายใต้ชื่อ "เจ้าสาว" บนเวทีประกวดศิลปิน "ดาวเด่นบัวหลวง ๑o๑" ปีที่ ๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผลงาน "เจ้าสาว" ของเธอสามารถชนะใจคณะกรรมการตัดสินคว้ารางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ยอดเยี่ยม พร้อมทุนการศึกษา ๑ แสนบาทมาครอง


ยังมีอีก ๒ รางวัล ได้แก่ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์ คือ พฤตินันทร์ ดำนิ่ม จาก ม.สงขลานครินทร์ฯ และศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ดีเด่น ผลงาน "ระนาบแสงริมน้ำ หมายเลข ๗" โดยบุญศรี เจริญยิ่ง จากคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร

ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลยอดเยี่ยม
B27 :น.ส.กามีละ อิละละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีก็เป็นเวทีสำคัญของศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่มูลนิธิธนาคารกรุงเทพร่วมกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ จัดโครงการต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๕๖ คน จาก ๒๖ คณะของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยนักศึกษาดีเด่นที่เข้าร่วมโครงการต้องวาดภาพสดในรูปแบบเรียลิตี้โชว์เป็นเวลา ๙ วัน เด็กรุ่นใหม่ ๆ ต่างโชว์ทักษะฝีมือกันเต็มที่ สำหรับคนที่ชื่นชอบศิลปะ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ คงเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์


ศาสตราจารย์กิติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี หนึ่งในกรรมการตัดสิน เผยภาพรวมของการแข่งขันดาวเด่นบัวหลวงคราวนี้ว่า นักศึกษาที่ร่วมแข่งขันถือเป็นกลุ่มที่มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น มีความคิดแปลกใหม่ โดยมีแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและจินตนาการ เป็นพลังในการสร้างสรรค์ เรียกว่าเป็นนักรบผู้สร้างศิลปวัฒนธรรม โครงการนี้พวกเขาได้แสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรง และได้องค์ความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินครูอาจารย์ อีกข้อสังเกตผลงานจากการประกวดดีขึ้นทุกปี อย่างปีที่ ๖ นี้ ผลงานรางวัลถือเป็นงานศิลปะที่สำแดงออกถึงความต้องการเป็นศิลปิน ขอย้ำงานศิลปะหากไม่มีความงามแฝงอยู่ ยากที่จะประสบความสำเร็จ วันนี้ทุกคนทำดีแล้ว แต่ยังไม่พอ นี่เป็นการเริ่มต้นชีวิตเท่านั้น เพราะศิลปะยังอีกยาวไกล

ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลความคิดสร้างสรรค์
B51 :น.ส.พฤตินันทร์ ดำนิ่ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีด้าน ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ ยืนยันถึงความเยี่ยมยอดของผลงาน "เจ้าสาว" ว่า เป็นเรื่องราวของหญิงชาวใต้ที่มีความคาดหวังในชีวิตคู่ ภาพเขียนของกามีละห์มีทั้งความสมหวังและผิดหวังในภาพเดียวกัน เธอทำงานเชิงความคิดได้อย่างยอดเยี่ยม คมชัด แรง และปะทะความรู้สึกผู้ชมงาน แม้จะนำเสนอด้วยสีขาวและดำ แต่ค้นหาเทคนิคที่ไม่ธรรมดามาแสดงออกทางอารมณ์ ที่สำคัญกามีละห์กล้านำเสนอชีวิตผู้หญิง เวทีนี้มีผู้หญิงร่วมโชว์ฝีมือเยอะ ต่างนำเสนอมุมมองที่แปลกใหม่ เทรนด์ที่มาแรงคือชีวิตของคน


"ผู้ที่คว้ารางวัลจะต้องก้าวต่อไป อย่ารอเพียงการประกวด แต่เดินไปในเส้นทางศิลปกรรม มองประเด็น แล้วนำเสนอผลงานใหม่ๆ สู่สังคมผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ หรือใครที่มั่นใจในความรู้ความสามารถจะเลือกเรียนต่อระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาก็สามารถเป็นอาจารย์ได้" อาจารย์วิโชค ศิลปินแห่งชาติ แนะนำเหล่าศิลปินดาวเด่นบัวหลวง


ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลดีเด่น ได้แก่
B29 :นายบุญศรี เจริญยิ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งแรกกับการประกวดในวงการศิลปะ แต่นำความสำเร็จมาสู่ผู้หญิงมุสลิมตัวเล็ก ๆ กามีละห์ อิละละ ดาวเด่นบังหลวง ยอดเยี่ยม เปิดใจหลังงานประกาศผลและรับมอบรางวัลว่า ภาพ "เจ้าสาว" เสนอเรื่องการเลือกคู่ครองในชีวิตคู่ มันเปราะบางสำหรับผู้หญิง ความรู้สึกแรกที่ตัวเองนึกถึงเจ้าสาวคือ ความสุข ประทับใจกับชุดเจ้าสาวหวือหวาอลังการ แต่หลังจากวันนั้นไปจะเป็นเช่นไร โดยใช้สีดำแทนความคาดหวังกับชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ แต่เป็นความหวังที่ริบหรี่ในสังคมทุกวันนี้ เพราะขาดผู้นำที่ดี สีขาวแทนการแสวงหาความสุข


"งานเน้นความรู้สึกตัวเอง จากประสบการณ์ที่พบเจอเป็นเรื่องความไม่สำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ และผู้หญิงเป็นฝ่ายสูญเสียที่สุด ความยากของงานชิ้นนี้อยู่ที่หาความอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการสื่อ จึงเป็นงานจากจิตวิญญาณจริง ๆ ลองนึก ๆ ดูชื่องานว่า "เจ้าสาว..ที่กลัวฝน" ก็ดีทีเดียว" กามีละห์คุยแบบมีอารมณ์ขัน

ถวัลย์ ดัชนี และ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ในเชิงเทคนิค "เจ้าสาว" ก็มีความแปลกใหม่ของเทคนิคยิ่งนัก ศิลปินหญิงดาวเด่นเผยว่า เป็นกระบวนการทำงานที่มาพร้อมปัญหา ต้องแก้ไขทุกวัน จนมาได้เกรยองบนดินสอพอง สร้างพื้นผิวที่เรียบ ใช้แปรงปัดแก้มแทนพู่กันสร้างรูปทรงคน คัดน้ำหนักจากสีอ่อนสุดไปเข้มสุด ก่อนจะแกะแสง แกะน้ำหนัก เน้นความสวยงามของเครื่องประดับและชุดเจ้าสาวมุสลิมด้วยเครื่องมือแกะไม้ ทุกองค์ประกอบรวมกันสร้างเจ้าสาวที่สวยงามให้ปรากฏบนเฟรม


สำหรับการประกวดโครงการนี้ กามีละห์ตั้งใจมาค้นหาประสบการณ์ แต่รางวัลที่ได้รับเธอกล่าวในท้ายเป็นการสร้างความหวังกับรุ่นน้องนักศึกษาที่สถาบันให้ทำงานศิลปะอย่างเต็มที่ ยืนหยัดกับเส้นทางที่เลือก หากศรัทธาในสิ่งใด สิ่งนั้นจะตอบกลับมา แถมยังทำให้ตัวเธอแน่วแน่ว่าผู้หญิงกับศิลปะมันไปด้วยกันได้


ชมผลงานจริงทั้งคว้ารางวัลและร่วมแข่งขันได้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงถึงวันที่ ๕ ธันวาคมนี้.ภาพและข้อมูลจากเวบ
naewna.com
kapook.comkapook.com
thaipost.net

"Japanese Beautiful Flowers Show in Thailand”


ด้วยบริษท อินเตอร์ฟลอร่า ไทยแลนด์ จำกัด เครือข่ายการจัดส่งดอกไม้และของขวัญทั่วโลก ร่วมกับ Asia Flower Export Promotion Association , Oomorikaki Co.,Ltd. ผู้ขายส่งดอกไม้รายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และ OTA Floriculture Auction Co., Ltd. บริษัทศูนย์กลางการประมูลดอกไม้รายใหญ่เป็นอันดับที่ ๓ ของโลก กำหนดจัดงาน Japanese Beautiful Flowers Show in Thailand เพื่อเป็นการแนะนำดอกไม้สวยงามจากประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยและนักธุรกิจในประเทศไทยได้รู้จัก วันเสาร์ที่ ๓o พฤศจิกายนนี้ ระหว่างเวลา ๑o.oo-๑๕.oo น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๓ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค


ในงาน นอกจากจะมีการนำดอกไม้สวยงามหลากหลายจากประเทศญี่ปุ่นมาแสดงแล้ว ได้จัดแสดงการจัดดอกไม้ในแบบต่าง ๆ โดย Mr. Fumihiko Muramatsu นักออกแบบการจัดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่นและเป็น Interflora World Champion ในการแข่งขันนักออกแบบและจัดดอกไม้นานาชาติ Interflora World Cup นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประเภทต่าง ๆ ด้วยภาพและข้อมูลจากเวบ
thaipr.net
newswit.com
bangkokeventscalendar.com


ภาพจาก
เฟซบุค Museum Siam

"อาณานิคม : Colony”


Gallery Seescape ร่วมกับ Numthong Gallery เสนอนิทรรศการของสองศิลปินคู่หู วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) และสุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม)


“อาณานิคม” คือชื่อนิทรรศการเล็กๆ ของสองศิลปินคู่หู วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) และสุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม) ผู้ร่วมออกเดินทางท่องไปในแวดวงศิลปะร่วมสมัยเล็ก ๆ แต่กลับแลดูกว้างใหญ่เกินจะมองเห็นรั้วรอบได้อย่างชัดเจน หลายปีก่อนทั้งสองเริ่มสังเกตถึงเป้าหมาย เห็นระบบอำนาจ ลำดับขั้นของพื้นที่ทางศิลปะ แต่ราวกับภาพลวงตากลางทะเลทราย เมื่อเดินทางเข้าไปถึงก็กลับว่างเปล่า ไร้ความหมายให้ชื่นชมอีกต่อไป หากเราเป็นชาวอาณานิคมในพื้นที่ที่เป็นเมืองขึ้นทางศิลปะ อะไรคือความหมายของการดำรงอยู่ในฐานะศิลปิน โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่คลอดออกมาพร้อมกับความแร้นแค้นในทุก ๆ ด้าน ของโลกศิลปะ แต่ไม่ว่าสภาพการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร เมื่อถึงเวลาเราต่างก็ร่วมกันฉายภาพกลับหัวของความอุดมสมบูรณ์ทาง ศิลปะที่ไม่แน่ใจว่าไปพบหาหรือนำพาเงาสะท้อนนั้นมาจากที่ไหนได้อยู่เสมอ


สำหรับการทำงาน และดำรงชีวิตในฐานะศิลปินอิสระอาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆ คน แต่ความเป็นจริงก็คงจะไม่เป็นอย่างความฝันเมื่อดินแดนศิลปะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่สุขสบายนักสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ เช่นเดียวกับสองศิลปินคู่หู วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และสุวิทย์ มาประจวบ ที่ออกค้นหาชีวิตศิลปินด้วยการทำงานศิลปะในแบบที่ตัวเองสนใจ แม้จะเคยผ่านเวทีประกวดศิลปะมามาก แต่ก็ไม่อาจเติมเต็มความเป็นศิลปินให้ทั้งสองได้ ไม่ว่างานศิลปะจะเป็นผลิตผลของความรู้ ความงาม หรือความเชื่อแบบใหนก็ตาม สำหรับวีรพงษ์ และสุวิทย์แล้ว ในฐานะคนทำงานศิลปะคงไม่มีวิธี หรือทางลัดที่จะทำให้พบความหมายของศิลปะ หรือการใช้ชีวิตแบบศิลปินได้ดีไปกว่าการลงมือทำและเดินไปข้างหน้า


อาณานิคม : Colony
นิทรรศการโดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโนะ) และ สุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม)
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕ต
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น.
สถานที่ Gallery Seescape : ๒๒/๑ นิมมานเหมินท์ ซอย ๑๗, อำเภอเมือง, จังหวัดเชียงใหม่ภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุคนิทรรศการ
reviewchiangmai.com
artbangkok.com

"ลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ ๒๖”


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมนายธนโชติ วนาวัฒน์ นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง และคณะ ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๑ -๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ ที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซาลำปาง


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จ.ลำปาง เป็นแหล่งผลิตสินค้าเซรามิกที่สำคัญของประเทศ สร้างรายได้ปีละกว่า ๖ พันล้านบาทและสืบเนื่องจากจังหวัดลำปางได้รับรางวัลอันดับ ๑ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative City) ลำปางเมืองเซรามิก จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ และให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก ซึ่งเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการจัดงานดังกล่าว จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่และเป็นการเผยแพร่ให้เซรามิกลำปางเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


นายธนโชติ วนาวัฒน์ นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง กล่าวว่างานดังกล่าวเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในนาม ลำปางเมืองเซรามิก ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมงานเซรามิกแฟร์ จะมีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากโรงงาน ราคาถูก กว่า ๒oo บูธ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของพนักงานโรงงานเซรามิก ประกวดหนูน้อยคนเก่ง การเพ้นท์รูปบนเซรามิกกิจกรรมประกวด Lampang CeramicFair Talent Cotest เปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดง กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ สำหรับการเตรียมพร้อมสถานที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างเซ็นทรัลเป็นอย่างดี ทั้งด้านพื้นที่จัดงานและที่จอดรถ ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าชมมากถึง ๑ แสนคนภาพและข้อมูลจากเวบ
naewna.com
thainews.prd.go.th

"Sweet nightmare”


อาจเป็นที่ปรากฏชัดสำหรับหลายๆคนแล้วว่า สิ่งที่เราเรียกมันว่า ความจริง นั้นกำลังประสบกับปัญหาในตัวของมันเอง ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลพวงของโลกาภิวัตน์ที่โลกได้ให้ข้อมูลที่หลากหลายมากมายเกินวิจารณญาณที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาสามารถให้ข้อสรุปมันได้ จึงไม่น่าประหลาดใจที่เมื่อโลกแห่งความเป็นจริงบิดเบี้ยวแล้ว โลกแห่งความฝันก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยปราศจากผลกระทบ


เรื่องราวระหว่างโลกความจริงกับโลกความฝัน ในบางครั้งอาจจะแยกออกจากกันได้ยากเย็นยิ่งนัก จึงเป็นที่มาของการเชื้อเชิญศิลปิน ๖ คน ได้แก่ อริญชย์ รุ่งแจ้ง, กรกฤช เจียรพินิจนันท์, ดุษฎี ฮันตระกูล, สันติ ลอรัชวี, ใจทิพย์ ใจดี และธนรัช สิริพิเดช มาร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวเฉพาะของแต่ละคน เรื่องราวหลายๆ เรื่องในคราวเดียวกันจึงเป็นการเผชิญหน้าของประเด็นความแตกต่างและความไม่แตกต่างกัน หากแต่อย่างไรเสีย ความฝันของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันมันอาจปรากฏความสมเหตุสมผล หรือเป็นเพียงความรู้คิดหรือแม้แต่เป็นความเชื่อที่ปราศจากเหตุและผล มาเรียบเรียงเป็นนิทรรศการ Sweet Nightmare (ฝันไม่หวาน) ที่สะท้อนสภาวะที่ขัดแย้งกันในตัวเองของคนและสังคม


ศิลปิน ๖ คนที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวคอนเซปชวลที่ยืนอยู่กลางระหว่างการใช้เหตุผล และการใช้ความรู้สึกอารมณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวที่ผ่านการรู้คิด ผ่านประสบการณ์หรือประเด็นสมมติที่แตกต่างกัน บนสื่อศิลปะที่แตกต่างกัน


นิทรรศการ : ฝันไม่หวาน
วันที่ : ๙ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
สถานที่ : หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท
ภัณฑารักษ์: อรรฆย์ ฟองสมุทร
ศิลปิน : อริญชย์ รุ่งแจ้ง, กรกฤช เจียรพินิจนันท์, ดุษฎี ฮันตระกูล, สันติ ลอรัชวี, ใจทิพย์ ใจดี และธนรัช สิริพิเดช
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : o๒-๓๕o-๓๖๒๖ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

นิทรรศการ "คุณพระช่วย" (Oh My God!)


นิทรรศการ : คุณพระช่วย (Oh My God!)
ศิลปิน : ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล (Teerawat Nutcharaenpol)
ลักษณะงาน : จิตรกรรมสีอะคริลิค
ระยะเวลาที่จัดแสดง : ๑๓ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
พิธีเปิดนิทรรศการ : วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๘.๓o น.
ห้องนิทรรศการ : ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๒
ติดต่อศิลปิน : o๘๗-๘๑๗-๕๕๔๗


แนวความคิด

"คุณพระช่วย" เรามักได้ยินคำอุทานนี้ จากผู้อาวุโส รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย อย่างเผลอตัว พลั้งปากออกมาตามความเคยชิน หรือไม่ก็เป็นคำอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลคุณพระคุณเจ้าช่วยเหลือให้ได้สมปรารถนา แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่พูดขอออกมานั้นช่วยเราได้จริง หรือเป็นคำที่เสริมการตกใจและปลอบใจตัวเองในขณะเดียวกัน จนเกิดเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมาช้านาน ในความเป็นจริง คำว่าคุณพระช่วยนี้หมายถึง “คุณพระธรรม” คำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (จากท่านพุทธทาส ภิกขุ) ทรงตรัสสอนให้รู้ธรรมะในการใช้ชีวิต มีสติ ไม่ประมาทในทุกขณะจิตดำรง เราจะขอให้ท่านช่วย เราก็ต้องช่วยตัวเองโดยเรียนรู้ธรรมะ เพื่อนำมาใช้ในชีวิต คุณพระท่าช่วยเราแบบนี้ มันสะท้อนให้เห็นถึงจิตใต้สำนึกของคนที่มีความอ่อนแอ กลัว ขาดการไตร่ตรอง แสวงหาการอ้อนวอน รอความหวัง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นผลผลิตของการกระทบในสิ่งแวดล้อม - สังคม- ความเป็นอยู่ของคน ณ ขณะนั้น
ปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์หนีไม่พ้น อาหาร ,เสื้อผ้า ,ที่อยู่อาศัย ,ยารักษาโรค + เงิน ถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกจัดสรรให้เข้ากับคนในสังคมอย่างเท่าเทียม โลกนี้ก็คงจะอยู่ดีมีความสุขไร้ซึ่งปัญหาใด ๆ กลับกันกับโลกปัจจุบัน ความเหลื่อมล้ำอย่างต่อเนื่องในสังคม ค่าครองชีพสูง ผลผลิตมีราคาต่ำ ต้องทำงานเพื่อได้มาซึ่งเงินที่ไม่ค่อยจะพอใช้จับจ่ายในชีวิตอย่างดิ้นรนในสภาวะจำยอม โหยหาอารมณ์อิสระ ผลกระทบต่าง ๆ นานา ปัจจัยในการดำรงชีพไม่สมดุลกับชีวิตมนุษย์ จนเกิดปัญหาทั้งภายในสังคมและภายในจิตใจ


สภาวะจิตใจที่อยากเป็นอิสระ จากการงาน อาชีพที่กระทำโดยสถานะจำยอม อิสระจากคนที่ปิดกั้นการทำมาหากินจากผู้มีอำนาจอิทธิพล อิสระจากแรงกดดันของสิ่งแวดล้อม โดนบังคับให้อยู่ในกรอบ อิสระจากกะลาภายในจิตใจ บรรจุความกลัว ,ไม่กล้า ,ความมืดมนภายใน เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากต้องการ จะก้าวให้พ้นสิ่งเหล่านี้ โดยหวังดำเนินชีวิตเชื่อมโยงกับสิ่งที่รัก สอดคล้องภายในตัวเองอย่างมีอิสระ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ โดยพิจารณาจากสภาวะการคน ณ ปัจจุบันและความรู้สึกของตัวตน สร้างสรรค์ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ + วิถีมนุษย์+กาลเวลาในวัฒนธรรมแบบไทย เพื่อจุดประกายความกล้าที่จะละความกลัวอย่างมีสติ สู่อิสระภาพภายในจิตใจให้เกิดสิ่งที่ดีงาม เสนอมุมมองส่วนตัวที่มีต่อสังคมผ่านผลงานศิลปะ หวังแค่ความบันเทิงใจ สร้างความสุขเล็กๆต่อเติมรอยยิ้มกำลังใจในความหวัง บนโลกใบนี้ภาพและข้อมูลจากเวบ
chamchuriartgallery.blogspot.com
"อวดภาพวาดบนกระเบื้อง ของ ศิลปินไทย และโปรตุเกส”


วรรณวิภา อรรถวิภัชน์ (เจ้าของวรรณวิภา สตูดิโอ) ร่วมกับ มร. มาโนเอล ฟิลิเป้ เปไรร่า ศิลปินวาดภาพบนกระเบื้องชื่อดังจากโปรตุเกส จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดบนกระเบื้อง Mega Exhibition of Porcelain Painting ระหว่างวันที่ ๒o-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑o.oo-๒o.oo น. (ยกเว้นวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน เปิดให้ชมถึงเวลา ๑๔.oo น. เท่านั้น) ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ


นอกนิทรรศการแล้ว ยังมีกิจกรรม Workshop และการสาธิตการวาดภาพบนกระเบื้องโดยศิลปินชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ อังเดรอาส นอปล์ จากเยอรมนี, เอลวิรา อะเกียร์ จากบราซิล และ ทาเทียน่า ดัลเลส จากสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น และในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๘.oo น. ฯพณฯ มร. หลุยส์ มานูเอล บาเครร่า เดอ ซัวซ่า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส ประจำประเทศไทย จะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ


หากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ วรรณวิภา สตูดิโอ โทร. o๘๑-๗๓๓-๘๔๗๓

วรรณวิภา อรรถวิภัชน์

มร. มาโนเอล ฟิลิเป้ เปไรร่าภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"การกลับมาครั้งที่สอง!! ของศิลปินกลุ่ม HENRY 25”


การกลับมาร่วมแสดงงานอีกครั้งของศิลปินกลุ่ม ” HENRY 25 ” ซึ่งประกอบด้วย ธันธวัช จิตทักษะ, สิริภัทร มีวงษ์อุโฆษ, กรวิวัฒน์ บุญศรี, กิตติศักดิ์ สุขสำราญ, กนกกร ล้ำเลิศ และวิทูน กิตติภัทรางกูร หลังจากที่พวกเขาสำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่างแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแต่ละคน และเฝ้ารอการกลับมาเจอกันอีกครั้ง เพื่อที่จะบอกเล่าประสบการณ์ที่แตกต่างผ่านผลงานทัศนศิลป์แขนงต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย และสื่อผสม ภายใต้นิทรรศการศิลปะ ” Different Together ” (เพราะความแตกต่าง….ไปด้วยกัน) ซึ่งจัดแสดงผลงานที่ หอศิลป์จามจุรี ห้องนิทรรศการชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ภาพและข้อมูลจากเวบ
fineart-magazine.com
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 19 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2556 11:06:13 น. 0 comments
Counter : 5863 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.