happy memories
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
1 กรกฏาคม 2555
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๓
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Ars Longa Vita Brevis CORRADO FEROCI 1892 1962ราชินีแห่งความเหงา โดย อัญชนา นังคลา


"สัญญาดอกไม้"
(Perceived with Flowers)หน้าฝนอย่างนี้ ไม่เพียงบนผืนดินกว้างหรือกระถางดินเผาเล็ก ๆ ที่ดอกไม้หลากสีหลายพันธุ์จะได้เบ่งบาน แต่ดอกไม้เบ่งบานได้ในงานศิลปะเช่นกันในนิทรรศการ "สัญญาดอกไม้" (Perceived with Flowers) การแสดงผลงานศิลปะโดยศิลปินหญิง อัญชนา นังคลา และ ธนาทิพย์ ทิพย์วารี


อัญชนา นังคลา จบการศึกษาทั้งปริญญาตรีและโทจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ความสนใจของอัญชนาที่มีให้กับความงามของดอกไม้ แสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านมา เช่น สัมพันธภาพระหว่างการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึกกับความงามของดอกไม้


ส่วนธนาทิพย์ ทิพย์วารี จบการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านการทำงานในตำแหน่งผุ้จัดการแกลลอรี่ ที่แกลลอรี่ เอ็น และอาร์ตเทอรี่ แกลลอรี่ (Artery) ก่อนจะมารับตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม วิทยาลัยเพราะช่าง มทร. รัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

กาลครั้งหนึ่ง ณ เชียงใหม่ โดย อัญชนา มังคลาสองศิลปินมองว่า "ดอกไม้" คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ แม้บางคนอาจมองดอกไม้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่นำมาใช้ประดับในพิธีการงานต่าง ๆ หรืออาจนำมาใช้ประโยชน์เชิงทรัพยากร เช่น เครื่องปรุงอาหารและยารักษาโรค แต่แท้ที่จริงแล้ว ดอกไม้ยังสามารถความรู้สึกที่ลึกซึ้ง และสัมผัสกับจิตใจของคนเราอีกด้วย


ส่วน "สัญญา" คือส่วนประกอบของชีวิตอย่างหนึ่งที่ทำงานอยู่ภายในจิตใจมนุษย์ ซึ่งมีด้วยกัน ๕ ส่วนประกอบ เรียกว่าขันธ์ (ดอกไม้) และนามขันธ์ ได้แก่ เวทนา, สัญญา, วิญญาน ซึ่งส่วนประกอบภายในจิตใจของมนุษย์เรานี้เองที่เป็นภาระสำคัญ อันจะนำพาชิวิตให้เป็นไปตามภาวะต่าง ๆ ทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นภายะของความสุขหรือความทุกข์


"สัญญาดอกไม้ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม และจัดแสดงจนถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


ภาพและข้อมูลจากนสพ.กรุงเทพธุรกิจ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

“ต่างจินตนาการ ต่างความคิด”
(Diversity of Imagination)หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 จัดนิทรรศการศิลปะ “ต่างจินตนาการ ต่างความคิด” จัดขึ้นโดยศิลปินที่มีความสามารถและมีชื่อเสียง นำเสนอด้วยผลงานที่แตกต่างทั้งรูปแบบ แนวความคิด และเทคนิควิธีการ โดยอยู่บนเส้นทางของการทำงานศิลปะที่มุ่งมั่นและตั้งใจศิลปินทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย


๑. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิม

๒. นายพงศ์ศิริ คิดดี

๓. นายสุวัฒน์ บุญธรรม

๔. นายเกรียงไกร กมลพันธ์

๕. นายนิโรธ จรุงจิตวิทวัสนิทรรศการแสดงระหว่าง ๒๙ มิถุนายน – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันพุธ) 
พิธีเปิดมีในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓o น.


ภาพและข้อมูลจากเวบ
wikilenda.com

daco.co.th
"นิทรรศการสะท้อนความเชื่อและศรัทธาอันดีงามในพระพุทธศาสนา"
(The Reflection of Faith)ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา แม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสอนให้คนมีศรัทธา แต่ศรัทธาของพระองค์นั้น ต้องผ่านการพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน ดังเช่นเนื้อความบางส่วนที่พระองค์ทรงสอนชาวกาลามะแห่งเกสปุตตนิคม ครั้งที่ทรงเสด็จไปแคว้นโกศลว่า อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพียงเพราะฟังตาม ๆ กันมา เพียงเพราะถือปฏิบัติกันสืบ ๆ มา เพียงเพราะข่าวเล่าลือ เพียงเพราะการอ่านตำรา เพียงเพราะการให้เหตุผลแบบตรรกะ เพียงเพราะการอนุมานเอาตามอาการที่ ปรากฏเพียงเพราะถือว่าสมณะหรือนักบวชนี้เป็นครูของเขา ดังกล่าวนี้พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็น "ศาสนาแห่งเหตุผล" หรือเป็น "ศาสนาแห่งปัญญา" ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้สติปัญญา ความคิดเห็นของตน พิจารณาอย่างเต็มที่ก่อนแล้วจึงเชื่อ


"The Reflection of Faith" นิทรรศการสะท้อนความเชื่อและศรัทธาอันดีงามในพุทธศาสนา โดย อิสรางค์ สว่างดี จัดแสดงระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน ถึง ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ People's Gallery, Bangkok Art และ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ


ภาพและข้อมูลจาก
wikilenda.com

facebook.com
“จับบทเรียนมาเป็นบทละคร จับตัวอักษรมาสะท้อนเป็นการแสดง”แคนนอน ร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย จับมือกับ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์
จัดโครงการ “จับบทเรียนมาเป็นบทละคร จับตัวอักษรมาสะท้อนเป็นการแสดง” เพื่อเสริมความเข้าใจวรรณคดีไทยให้เด็กมัธยม หยิบบทเรียน “รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ” จากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาจัดแสดงหุ่นละครเล็ก เสริมสร้างความเข้าใจในการเรียนวรรณคดีไทย ให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการแสดงเริ่มตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ในโรงเรียน ๒o แห่งในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล


ภาพและข้อมูลจากเวบ canon.co/th
นสพ.Xcite ไทยโพสต์ ๒๙ - ๓o มิ.ย. ๒๕๕๕

"เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน"


อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาเยาวชน (IPAC) และกลุ่มรักศิลปะสร้างสรรค์กว่า ๒o กลุ่ม จัดเทศกาลศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน "The Little BIG Project"


เชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมงาน เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน ตอน The Little BIG Project ในวันเสาร์ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.oo – ๑๗.oo น. ณ ลานสานฝัน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โทรศัพท์ o๒-๒๕๗-๔๓oo หรือ tkpark.or.th


ภาพและข้อมูลจากเวบ dekkeen.com
"เรื่องของเธอ - Her Storyเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘o พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดยนำผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินหญิง ๒๒ ท่าน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะ จิตรกรรมฯ มาจัดแสดง กว่า ๓o ผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาท ศักยภาพ และพลังความคิดสร้างสรรค์ของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเกื้อหนุนในการทำคุณประโยชน์ร่วมกันต่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เรื่องของเธอ – Her story”


ในงานนิทรรศการนี้มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ศิลปะจากของใกล้ตัว” สำหรับบุตรหลานพนักงานธนาคารและกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ อายุระหว่าง ๑o - ๑๔ ปี ร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง จำนวน ๒ ครั้ง คือ สนุกกับศิลปะบนจาน ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน และ การเขียนภาพผสมวัสดุติดปะตามจินตนาการ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน นี้


นิทรรศการนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๒o กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา o๙.๓o - ๑๗.oo น. (เว้นวันหยุดธนาคาร) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. o-๒๕๔๔-๔๕๒๕-๗


ภาพและข้อมูลจาก thaibankmuseum.or.th
โครงการศิลปกรรม “Brand New 2012″โครงการศิลปกรรม “Brand New” ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อหาความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ในกรุงเทพมหานคร ในปีนี้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ย่างเข้าปีที่ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการให้โอกาสแก่ศิลปินและนักวิจารณ์รุ่นใหม่ ในการนำเสนอชุดผลงานผ่านการคัดเลือกจากกรรมการคัดสรรหรือภัณฑารักษ์ โดยกล่าวได้ว่า เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในระดับสูง


เนื่องจากสามารถสร้างศิลปินและนักวิจารณ์ศิลปะรุ่นใหม่ให้กับวงการศิลปะไทยร่วมสมัย อาทิ อริญชย์ รุ่งแจ้ง, สุดศิริ ปุยอ๊อก, พรทวีศักดิ์ ริมสกุล, ยุรี เกนสาคู, ประทีป สุธาทองไทย และดุษฎี ฮันตระกูล เป็นต้น


สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ได้เชิญภัณฑารักษ์ชาวฟิลิปปินส์ ริงโก้ บูโนอาน (Ringo Bunoan) เพื่อเป็นภัณฑารักษ์รับเชิญในการทำวิจัยและคัดสรรผลงาน ริงโก้เป็นศิลปินและภัณฑารักษ์ที่ร่วมก่อตั้งพื้นที่ทางเลือกสำหรับศิลปะฟิลิปปินส์ร่วมสมัย ‘Big Sky Mind’ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในยุคต้นคริสต์ทศวรรษ ๒ooo ปัจจุบันริงโก้ยังเป็นผู้วิจัยให้แก่ Asia Art Archive ประจำประเทศฟิลิปปินส์


ทางคณะผู้จัดทำโครงการ ขอเชิญผู้สนใจที่ไม่เคยแสดงผลงานเดี่ยวมาก่อนเข้าร่วมเสนอผลงานโดยส่ง Portfolio และทำนัดหมายมาที่อีเมล์: buggallery@bu.ac.th โทร: o-๒๓๕o-๓๖๒๖ โดยสามารถติดต่อหรือส่งผลงานที่ คุณณรงค์ศักดิ์ นิลเขต ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕


ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมในพิธีเปิด โครงการศิลปกรรม ‘Brand New 2012’ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.oo น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตกล้วยน้ำไท


ภาพและข้อมูลจากเวบ artbangkok.com
Art Exhibition "Up to Gu"๒๑ ก.ค. - ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๕ ขอเชิญชมนิทรรศการ "Art Exhibition “Up to Gu @ V64" เมื่อศิลปินของ V64 ทิ้งแปรงจุ่มสีมาเล่นกับงานศิลปะแบบลอยตัว ประติมากรรม และงานจัดวาง จัดเต็มทั้งพื้นที่มากกว่าร้อยชิ้น ในคอนเซ็ปต์ วัสดุ การติดตั้งแบบไร้ขีดจำกัดเพราะ “up to gu” มาดูว่าจะมีอะไรดี ๆ ให้ชม


สนุกกับปาร์ตี้และดนตรีกลางลานกว้าง ฟรีตลอดงาน เข้าร่วมงานได้ที่สตูดิโอ V 64 แจ้งวัฒนะ ซอย ๑ หลักสี่ โทร o๘-๑๔๔๓-o๕๔๒


ภาพและข้อมูลจากเวบ v64artstudio.com
โครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ ๒๔กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ร่วมกับ กรมศิลปากร และ มหาวิทยาลัยศิลปากร โตชิบาขอเชิญศิลปินและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ชิงโล่และเกียรติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมแสดงผลงานศิลปะในงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป ถนนเจ้าฟ้า


การประกวดได้แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
๒. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
๕. ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป


ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เฉพาะผลงานระดับอนุบาล – อาชีวศึกษา) หรือ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ที่โตชิบา ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และระหว่าง วันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัคร เยี่ยมชมได้ที่ toshiba.co.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด โทร. o๒-๕๑๑-๗๗๑o - ๑๒


ภาพและข้อมูลจากเวบ chiangmainews.co.th


บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 01 กรกฎาคม 2555
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2555 18:53:37 น. 0 comments
Counter : 4504 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.