happy memories
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
8 กรกฏาคม 2555
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๔
ภาพจากเวบ deviantart.com"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีRomance - ‪Yuhki Kuramoto‬พระบรมฉายาลักษณ์จาก facebook.com


"ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑"


วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.o๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑ ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จ้ดขึ้นภายใต้หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบเชิงเหมือนจริง และเชิงสัญลักษณ์ด้วยผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ทั้งยังเป็นเวทีให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานไปสู่ระดับนานาชาติ


โดยมีผู้ส่งผลงานประกวดทั้งสิ้น ๒o๘ ชิ้น มีผลงานได้รับรางวัล ๑๙ ชิ้น นอกจากจะมีความงดงามทางด้านศิลปกรรมแล้ว ยังสะท้อนถึงความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่เกิดใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ ภาพ "พรุ่งนี้" ที่สื่อให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดอดออมเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคมศกนี้

รางวัลช้างเผือก (เงินรางวัล ๑,ooo,ooo บาท)
ศิลปิน: นายชัยรัตน์ แสงทอง
ชื่อผลงาน: พรุ่งนี้
เทคนิค: สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน (ซม.) : ๒๒๕ x ๑๘๙


รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล ๓oo,ooo บาท)
ศิลปิน: นายนันทพงศ์ สินสวัสดิ์
ชื่อผลงาน: พระผู้เป็นแรงใจ
เทคนิค: สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน (ซม.): ๒o๕ x ๑๖o


รางวัลรองชนะเลิศ (เงินรางวัล 100,000 บาท)
ศิลปิน: นายจอมพล พัวทวี
ชื่อผลงาน: จงรักภักดี หมายเลข๑
เทคนิค: สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน (ซม.): 137 x 180


รางวัลชมเชย (เงินรางวัล ๕o,ooo บาท)
ศิลปิน: นายกิตตินันท์ วิจิตรพันธ์
ชื่อผลงาน: ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่
เทคนิค: สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน (ซม.) : ๑๕๒ x ๒oo


ศิลปิน: นายวิษุวัติ พีสะระ
ชื่อผลงาน: ความหวังพลังใจ ด้วยรักศรัทธาขวัญข้าวชาวนาไทย
เทคนิค: สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน (ซม.) : ๒oo x ๑๕oภาพและข้อมูลจากเวบ thaibev.com
krobkruakao.com
พระฉายาลักษณ์จากเวบ krobkruakao.com


"จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๓๔"


วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๑๖.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๕ เฝ้า รับประทานโล่รางวัล ซึ่งมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นต่างๆ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย "จิตรกรรมไทย แบบประเพณี" "จิตรกรรมไทย แนวประเพณี" และ "จิตรกรรม ร่วมสมัย" มีศิลปิน ๑๒๔ คน ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๙๔ ภาพ จากนั้น ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน "นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ ๓๔ ซึ่งได้นำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ทั้ง ๓ ประเภท และผลงานที่คณะกรรมการฯคัดเลือกมาร่วมจัดแสดง รวมทั้งสิ้น ๖๓ ภาพ อาทิ


มูลนิธิธนาคารกรุงเทพนำผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน ๑o ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จำนวน ๖๒ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๗๒ ชิ้น มาจัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๓๔ ณ หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่๑๙ มิถุนายน - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑o.oo - ๑๙.oo น. ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร. o๒-๒๘๑-๕๓๖o-๑

รางวัลที่ ๑ เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล ๒oo,ooo บาท
และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
ผลงานชื่อ “พระพุทธเจ้าเปิดสามโลก” ศิลปิน ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม


รางวัลที่ ๒ เหรียญเงินบัวหลวง เงินรางวัล ๑oo,ooo บาท
ผลงานชื่อ “ปรินิพพาน” ศิลปิน นายเมธาสิทธิ์ อัดดก


รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดงบัวหลวง เงินรางวัล ๗๕,ooo บาท
ผลงานชื่อ “ภายในใจ ๑” ศิลปิน นายสุวัฒน์ชัย ทับทิม
จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
รางวัลที่ ๑ เหรียญทองบัวหลวง ผลงานชื่อ “วิถีใต้ ๑”
เงินรางวัล ๒oo,ooo บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
ศิลปิน นางสาวหทัยรัตน์ รอดแก้ว


รางวัลที่ ๒ เหรียญเงินบัวหลวง เงินรางวัล ๒oo,ooo บาท
ผลงานชื่อ “สโนขาวหลังเขา” ศิลปิน นายกฤษฎางค์ อินทะสอน


รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดงบัวหลวง มี ๒ รางวัล เงินรางวัล ๗๕,ooo บาท
ผลงานชื่อ “Faith Connection of Time” ศิลปินนางสาวปานพรรณ ยอดมณี


และผลงานชื่อ “ภาพจับ 2012/2”
ศิลปิน นายวิมล เขียวมาก
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย

รางวัลที่ ๑ เหรียญทองบัวหลวง ผลงานชื่อ “ความสูญเสียและความหวัง”
เงินรางวัล ๒oo,ooo บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
ศิลปิน นางสาวคีร์ตา อิสรั่น


รางวัลที่ ๒ เหรียญเงินบัวหลวง เงินรางวัล ๑oo,ooo บาท
ผลงานชื่อ “ความงามในความมืด ๑” ศิลปิน นายเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ


รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดงบัวหลวง เงินรางวัล ๗๕,000 บาท
ผลงานชื่อ “ภาพสะท้อนความทรงจำ ๒” ศิลปิน นายนิวัฒน์ ชูทวนภาพและข้อมูลจาก
artbangkok.com
krobkruakao.com


“สีสัน สีน้ำ ปีที่ ๓”
(Diversity of Imagination)


ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอเชิญผู้สนใจร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ "สีสัน สีน้ำ ปีที่ ๓" ใน วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑o.oo น. ณ ลานแสดงนิทรรศการข้างศูนย์อาหาร ชั้น G โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นประธานเปิดงานและร่วมชมนิทรรศการภาพสีน้ำกว่า ๑oo ภาพ ที่เป็นผลงานของผู้ผ่านการอบรมจากผศ.โกศล พิณกุล และ อ.สมชาย วัชระสมบัติ


ทั้งนี้ นิทรรศการภาพจะจัดไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายภาพส่วนหนึ่งจะมอบให้มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขัดสน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ โทร. o๒-๘๔๙-๖๖oo ต่อ ๑o๕๙-๖o


ภาพและข้อมูลจากเวบ
ryt9.com

kapook.com
“โฟโต้คิวบิสซึ่ม ๒”


นิทรรศการ โฟโต้คิวบิสซึ่ม ๒ โดย หม่อมหลวงมิ่งมงคล โสณกุล นำเสนอผลงานภาพถ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดของศิลปินกลุ่มคิวบิสม์ (Cubism) ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียงร้อยมุมมองและความรู้สึกภายในที่ศิลปิน มีต่อสิ่งแวดล้อม สถานที่ ตลอดจนวัตถุต่างๆ ผ่านผลงานภาพถ่ายซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบ Photo collage ด้วยกระบวนการพิมพ์ดิจิตอลแบบกูตาเล็ท (Gouttelette) ที่มีคุณภาพระดับสากล


หม่อมหลวง มิ่งมงคล โสณกุล (เต่านา) เกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปกรรม สาขาศิลปะภาพจาก San Francisco Art Institute จากประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แสดงนิทรรศการเดี่ยว Photocubism 1 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ Photocubism 2 ในปี ๒๕๕๕


นิทรรศการจัดตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
วันอังคาร-เสาร์ ๑o.๓o - ๑๙.oo น. อาทิตย์ ๑o.๓o - ๑๗.๓o น. (ปิดวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ o-๒๔๒๒-๒o๙๒, o๘-๔๗๗๒-๒๘๘๗ โทรสาร : o-๒๔๒๒-๒o๙๑


ภาพและข้อมูลจากเวบ ardelgallery.com
wikalenda.com
"นิทรรศการปลายด้ามขวาน"
(The Axe Handle)นิทรรศการปลายด้ามขวานโดย นุรัตนา หะแว นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความหวั่นระแวงและหวาด กลัวของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อสนามเด็กเล่นซึ่งควรเป็นสถานที่ของความสนุกสนานร่าเริง กลับกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย สัญลักษณ์ของจินตนาการและความสดใสวัยเยาว์ จึงบิดเบือนไปสู่สมรภูมิแห่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทำให้จิตใต้สำนึกของ เด็กๆ เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนไม่กล้าเหยียบย่างเข้าไปในสนามเด็กเล่น


นุรัตนา หะแว เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ จบการศึกษาศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานนิทรรศการเดี่ยว


๒๕๕๓ - นิทรรศการใต้สภาวะใต้ (Melancholic) ณ โรสการ์เด้น แกลเลอรี่ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม


นิทรรศการกลุ่ม


๒๕๔๙ - นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๔ จังหวัดสงขลา
- นิทรรศการกึ่งทศวรรษศิลปกรรม มนตราลังกาสุกะ จังหวัดตรัง


๒๕๕o - นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๕ จังหวัดสงขลา
- นิทรรศการศิลปะสัญจร ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


๒๕๕๑ - นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๖ จังหวัดสงขลา
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ ๒๕
-

นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ ๒o
๒๕๕๒

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ ๒๖


นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ ๒๑
๒๕๕๔

นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช
๒๕๕๔

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๕๗


นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส “ลีลา ของลายใหม่” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น ๗


นิทรรศการจิตรกรรมสาขาทัศนศิลป์ “๔๒ รูปลักษณ์แห่งศรัทธา”
๒๕๕๕

นิทรรศการวาดเส้นและภาพพิมพ์นานาชาติครั้งที่ ๓ประสบการณ์และรางวัลที่ได้รับ๒๕๕o - ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
๒๕๕๑ - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี จากนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๕
- ได้รับเกียรติบัตรในวันสงขลานครินทร์ ในการทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
๒๕๕๒ - ได้รับรางวัลสนับสนุน เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี จากนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๖ภาพและข้อมูลจากเวบ dekkeen.com

"อวัจนะ"


วันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๒ กันยายน 2555 ๑oo ต้นสนแกลเลอรี่เชิญ วิภาช ภูริชานนท์ ภัณฑ์รักษ์รุ่นใหม่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก School of the Art Institute of Chicago มาเป็นผู้คัดสรรผลงานที่จะเกิดขึ้นในเดือน กรกฎาคม – กันยายน ปีนี้ ด้วยผลงานจากศิลปินร่วมสมัยชาวไทย ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ (เกิด พ.ศ. ๒๕o๕) ศิลปินและอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานโดดเด่นด้านศิลปะแบบจัดวาง โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวในการครุ่นคิดเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัย อย่างเช่น ความทรงจำ ลัทธิชาตินิยม ภูมิศาสตร์ และโลกาภิวัฒน์

วิภาช ภูริชานนท์
ภาพจากเวบ vipash.wordpress.comผลงานของนิพันธ์เคยถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะนานาชาติอย่าง ปูซาน เบียนนาเล่ (พ.ศ. ๒๕๕๑) และ เบียนนาเล่แห่งซิดนีย์ (พ.ศ. ๒๕๕๕) เขายังถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนศิลปินในนิทรรศการ “เชิญคุณก่อน... ขอหยุดคิด” ประจำศาลาไทยในเทศกาลศิลปะ เวนิช เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๕o) ที่ประเทศอิตาลี นิพันธ์ยังมีนิทรรศการเดี่ยวที่ เกาะฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพจากเวบ anuthin.com“อวัจนะ” เป็นนิทรรศการที่เกิดจากการผลของการทำงานร่วมกัน ที่คิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับ พื้นที่ สถานที่ ความทรงจำ และประวัติศาสตร์ เฉพาะของ “สวนลุมพีนี” ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่กลางกรุงเทพมหานคร และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งยังเป็นที่ตั้งของ ๑oo ต้นสนแกลเลอรี่ หลังจากสังเกตชิวิตประจำวันและวิธีการที่ผู้คนใช้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้ นิพันธ์สนใจในกิจกรรมการออกกำลังกายในฐานะของการผลิตซํ้า ทั้งยังตั้งคำถามกับชิ้นงานใหม่ของตนเองว่าจะสามารถ “ผลิตซํ้า” สิ่งที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะหรือไม่? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร o๒-๖๘๔-๑๕๒๗
อี-เมล: info@100tonsongallery.com


ภาพและข้อมูลจาก wikalenda.com

"ยลจันท์"


๕ - ๒o ก.ค. ๒๕๕๕ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการศิลปะ “ยลจันท์” (INSIDE CHANBURI) การศึกษาในภาควิชาทัศนศิลป์(สาขาจิตรกรรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ ณ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เพื่อให้นิสิตได้สัมผัส เรียนรู้และซาบซึ้งกับธรรมชาติ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ จากกิจกรรมในครั้งนั้นทำให้นิสิตได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีที่มาจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดจันทุบรีขึ้นมาเป็นจำนวนมาก โดยผลงานต่างๆสะท้อนเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมของแต่ละสถานที่ ทั้งความประทับใจ อารมณ์ความรู้สึก และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นจริง ถ่ายทอดผ่านสื่อทางทัศนศิลป์หลากหลายประเภท ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม หลอมรวมกันเป็นภาพบันทึกความทรงจำเมื่อครั้งอดีต ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “ยลจันท์” เพื่อบอกเล่าแก่ชาวเมืองให้รับทราบถึงความทรงจำต่างๆที่ผู้สร้างสรรค์ศิลปะแต่ละคนได้จดจำเมื่อครั้งที่ได้ไปเยือนเมืองจันทบุรี

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เยี่ยมชมงานนิทรรศการที่ น.ส. ปราง เวชชาชีวะ บุตรสาวร่วมแสดงผลงานด้วย
ภาพจากนสพ.ไทยโพสต์ วันที่ ๑o ก.ค. ๒๕๕๕ภาพและข้อมูลจาก
metro-society.com

นสพ.กรุงเทพธุรกิจวันอาทิตย์ ๘ ก.ค. ๒๕๕๕


บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 08 กรกฎาคม 2555
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2555 18:54:06 น. 0 comments
Counter : 9592 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.