happy memories
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
19 มีนาคม 2556
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๓o
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - ‪Yuhki Kuramoto‬

"สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์"


พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร กล่าวว่า วัดสระเกศราชวรวิหาร จัดนิทรรศการภาพเขียน “สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ ๘๕ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ และ ๕ ปี สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ถึง ๒o เมษายน ๒๕๕๖ ที่บริเวณศาลาสุวรณบรรพต เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินชั้นนำของเมืองไทย กว่า ๕o คน ซึ่งได้เขียนภาพอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา มาจัดแสดง จำนวน ๑oo ภาพ ผู้ได้เข้าชมจะได้เห็นความงดงามของจิตรกรรมไทย พร้อมทั้งจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ พร้อมทั้งจะมีพิธีมอบรางวัลต้นธารศิลป์ ที่พิจารณามอบให้ศิลปินที่เขียนภาพส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้ กับนายปัญญา เพ็ชรชู ศิลปินอาวุโส ที่เขียนภาพเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์อีกด้วย


“สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์” นิทรรศการภาพเขียน ผลงานของ ๔๖ ศิลปินชั้นนำของไทย อาทิ อาจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ภาพพิมพ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายในงานจัดแสดงภาพเขียนกว่า ๘o ภาพ ในหัวข้อ วัดสระเกศ และ สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว อุปเสโณ ซึ่งทุกภาพให้แง่คิดในเชิงพุทธศาสนาและสอดแทรกคำสอนของสมเด็จพุฒฑาจารย์เกี่ยว อุปเสโณ
“อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู” หนึ่งในศิลปินที่เป็นเจ้าของผลงานในนิทรรศการก็ได้รับรางวัล “ต้นธารศิปล์” ที่มอบให้กับศิลปินที่สร้างผลงานส่งเสริม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานิทรรศการภาพเขียน “สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์”จะจัดขึ้นถึงวันที่ ๒o เมษายนนี้ ที่ ศาลาสุวรรณบรรพต วัดสระเกศวรมหาวิหาร เข้าชมฟรีภาพและข้อมูลจากเวบ
news.ch7.com
thainewsagency.com
เฟซบุคนิทรรศการสุวรรณบรรพตฯ

"๑๕o ปี กรมพระยาดำรง”


เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕o ปี วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของไทยจากผู้คนในอดีต


อันมีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ปัจจุบัน ทำความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ร่วมกับความคิดวิทยาการสมัยใหม่ ให้เข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในสังคมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังทรงเป็นต้นแบบการวางรากฐานการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ สร้างแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระจริยวัตรทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ “สังเกต จด และจำ” ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


ทาง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้รับรากฐานทางวิชาการจากแนวพระดำริและการค้นคว้าของพระองค์มาเรียนรู้และศึกษาวิจัย ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัด “นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ ๑๕o ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕” ขึ้น โดยเล่าผ่านนิทรรศการเรื่องราวชีวประวัติผลงานการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ตลอดชีวิตของพระองค์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ต่อไป ตลอดจนจัดฉายภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่หาดูได้ยาก


กำหนดการนิทรรศการและกิจกรรม
ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ ๑๕o ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕


พิธีเปิด  : วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓o น.
 ณ บริเวณผนังโค้งชั้น ๔ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ประธานพิธี โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


กิจกรรมเสวนา : วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓o น.ณ ห้อง ๔o๑ ชั้น ๔
ปาฐกถาในหัวข้อ : “สังเกต จด และจำ นำไปสู่ขุมทรัพย์ทางปัญญาของชาติ”
โดย : หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย


กิจกรรมฉายภาพยนตร์: ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๔o๑ ชั้น ๔  (จัดฉายเป็นรอบ) จัดฉายภาพยนตร์พระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


กิจกรรมการสังเกต จด และจำ : วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๓o - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๔o๑ ชั้น ๔

• เวลา ๑๓.oo น. และเวลา ๑๖.oo น.
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สุจิปุลิ : ฟังคิดถามเขียน” กิจกรรมการสร้างเครื่องมือเพื่อการจดจำอย่างมีสติ เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยการทำสมุดทำมือเพื่อการจดบันทึก โดยคุณธัญญานันท์ ศรีชัยวรรณ หรือ Jeedwonder แห่งหน้าเพจเวิร์คชอป JWD Workshop คอลัมนิสต์นิตยสาร room เพื่อให้น้องๆ นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำไปใช้ในกิจกรรมต่อไป และสามารถนำไปดัดแปลงทำเป็นสมุดบันทึกในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ ดังคติธรรมสมเด็จที่ว่า “อย่าทะนงว่ารอบรู้พอแล้ว จงพยายามหาความรู้เพิ่มเติมให้เสมอ”


• เวลา ๑๔.๓o น. และเวลา ๑๗.๓o น.
ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำสำเนาอย่างง่ายจากแผ่นศิลาจารึก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสุจิปุลิ โดยน้อง ๆ นักเรียนสามารถนำสมุดทำมือมาใช้ในการทำสำเนาจากแผ่นศิลาจารึกที่ติดตั้งอยู่ภายในนิทรรศการ เป็นกิจกรรมที่นำพระดำริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่แสดงถึงความใฝ่รู้ในสิ่งที่สนใจแก่น้อง ๆ นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรที่ให้คำแนะนำในการทำสำเนาอย่างใกล้ชิด


โดยน้อง ๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับสมุดทำมือที่ทำด้วยตัวเองกลับไปเป็นที่ระลึก และเป็นแรงบันดาลใจในการสังเกตและจดบันทึกต่อไป
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ ๑๕o ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ : ๒๖ มีนาคม –  ๗ เมษายน ๒๕๕๖

สถานที่ : จัดแสดงบริเวณผนังโค้ง ชั้น ๓ และ ๔ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : o๒-๒๑๔-๖๖๓o – ๘ ต่อ ๕o๑

เว็บไซต์ : bacc.or.thภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com
“รำลึกจิตรกรรม คำกวีท่านอังคาร"


พิพิธภัณฑ์บ้านจิตรกร กวี อังคาร กัลยาณพงศ์ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ

รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๔ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน


นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๓o เมษายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๑o.oo - ๒๑.oo น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๔ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

...จะไม่ไปแม้แต่พระนิรพาน
จะวนว่ายวัฏฏะสังสารหลากหลาย
แปลค่าแท้ดาราจักรมากมาย
ไว้เป็นบทกวีแด่จักรวาล...


อังคาร กัลยาณพงศ์ ผู้ถวายเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านวรรณศิลป์และจิตรกรรม งานของเขาแสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตนเองได้อย่างยากหาใครเหมือน เปี่ยมไปด้วยการสร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขต ทว่าไม่ทอดทิ้งรากเหง้าความเป็นไทยของตน ผลงานทุกชิ้นของเขาสะท้อนถึงแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่มาจากเจตนารมณ์แห่งโลกมนุษย์ มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในการเสียสละและอุทิศตนให้กับงานศิลปะและวรรณกรรม ดังการปวารณาตนจะเวียนว่ายตายเกิดเพื่อหวนกลับมาเป็นกวีในทุกชาติไป ผลงานของอังคารมีความโดดเด่นทั้งสองด้านคือ งานจิตรกรรม โดยเฉพาะฝีไม้ลายเส้นในการปาดเกรยองได้อย่างเฉียบคม ลุ่มลึก เต็มไปด้วยพลังและการเคลื่อนไหว มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างยากที่ใครจะลอกเลียนแบบ สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณอันแรงกล้าและการรำลึกถึงบรรพบุรุษในทุกเส้นสาย นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นอีกด้านคืองานวรรณศิลป์ ลีลาการประพันธ์ของเขามีลักษณะเฉพาะของตนเองที่สั่งสมจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน เรียงร้อยเข้าร่วมกันกับอารมณ์อันทรงพลัง อีกทั้งแฝงไว้ด้วยปรัชญาอันล้ำลึก นิทรรศการ "รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์" เป็นการย้อนความทรงจำถึงศิลปินที่ได้เสียชีวิตไปไม่นาน โดยแบ่งผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม และงานร่วมวิจัยคัดลอกจิตรกรรมโบราณ เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานกับอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ในอดีต อีกทั้งบางชิ้นไม่เคยมีการจัดแสดงมาก่อน เช่น การแสดงบทกวีที่คัดลายมือด้วยปากกาคอแร้ง หรืองานคัดลอกสมุดข่อยไตรภูมิกถา ฉบับอยุธยา เป็นต้น


นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๓o เมษายน ๒๕๕๖
ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๔ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่เวลา ๑o.oo - ๒๑.oo น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดสำคัญทางราชการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ 

โทรศัพท์ : o๘๖-o๙๙-๙oo๒ 

อีเมล : ormkaew@gmail.com

facebook : เฟซบุคท่านอังคาร


ภาพและข้อมูลจาก
allevents.in
เฟซบุค

"นางสงกรานต์ ๒๕๕๖"


กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการแสดงเดี่ยวผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยโดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยประเพณีที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันละเอียดอ่อนงดงามไว้มากมาย และในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ ๒๕๕๖”


ครั้งนี้ สมภพจะนำเสนอผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามโหราทำนายในปฏิทินแบบสุริยคติ ผ่านรูปแบบของจิตรกรรมที่สวยงามอ่อนช้อย แฝงไว้ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ ความศรัทธา และรากเหง้าของคติธรรมความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของคนไทย


นิทรรศการ  : นางสงกรานต์ ๒๕๕๖

ศิลปิน :   สมภพ บุตราช

วันที่ :  ๑๘ มีนาคม – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : o๒-๔๒๒-๒o๙๒, o๘-๔๗๗๒-๒๘๘๗

แฟกซ์: o๒-๔๒๒-๒o๙๑

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : ardelgallery.com

ภาพและข้อมูลจาก
artbangkok.com

"รถไฟสายความสุข...เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง”


“ในขณะที่ไทยกำลังเริ่มต้นลงทุนครั้งสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งของประเทศให้ ความเร็ว จากการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าด้วยระบบรางที่มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำสามารถรับ มือกับราคาน้ำมันที่นับวันแต่จะถีบตัวสูงขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้นำพาความเจริญไปสู่พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ได้สำเร็จแล้ว ตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับชุมชน


เกาะคิวชูเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คิวชู เรลเวย์ คอมปานี (เจอาร์ คิวชู) ได้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางใหม่ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งให้กับคนในท้องถิ่น โดยเลือกนักออกแบบ เอย์จิ มิโตโอกะ มาเติมเต็มช่องว่างของพาหนะอื่น ๆ นั่นคือ การบริการที่ไม่ไช่แค่การคมนาคม แต่สร้างประสบการณ์การนั่งรถไฟให้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขและความสนุกของการเดินทาง ดังจะเห็นได้จากผลงานการออกแบบทั้งหมดที่มิโตโอกะทำให้กับเจอาร์ คิวชู มากว่า ๒๕ ปี ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ อาทิ ขบวนรถไฟแบบต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ๒๙ ขบวน การปรับปรุงอาคารสถานีรถไฟ โครงการอสังหาริมทรัพย์ สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ภายใต้ปรัชญาการออกแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยการเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านจากธรรมชาติ


บทเรียนสำคัญของการสร้าง รถไฟสายความสุข จึงมิใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการจัดการ แต่รวมถึงความแตกฉานในการนำ สินทรัพย์ท้องถิ่น ผนวกกับ วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และ กระบวนการออกแบบ มาใช้ในทุกมิติของการให้บริการรถไฟและการบริหารกิจการ จนเจอาร์ คิวชู กลายเป็นผู้ให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟมากที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งยังเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนารถไฟ ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งกลุ่มการเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีราย ได้ และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้มาเยือน


นิทรรศการ รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง ปรับเปลี่ยนชื่อและลำดับเนื้อหาจากนิทรรศการจากประเทศญี่ปุ่น Eiji Mitooka Happy Railway Design Exhibition จัดขึ้นในประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างคิวชู เรลเวย์ คอมปานี และ TCDC ร่วมกับสตูดิโอออกแบบดง ดีไซน์ แอซโซซิเอทส์ (DDA) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น”ภาพและข้อมูลจากเวบ
marumura.com


"เพลินพยนต์"


วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เชิญร่วมงานนิทรรศการ เรื่อง เพลินพยนต์ แสดงความมหัศจรรย์ของภาพติดตา ที่ต่อมากลายเป็นภาพยนตร์อย่างที่เราได้ชมกันอยู่ทุกวันนี้ ณ มิวเซียมสยาม
 

พร้อมกันนี้ หอภาพยนตร์ฯ จะมีการจัดอบรมการทำสมุดดีด (Flip Book) ซึ่งถือเป็นของเล่นยอดนิยมในยุคก่อนการกำเนิดภาพยนตร์ ที่ใช้แนวคิดเรื่องภาพติดตา ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ศกนี้ ณ ระเบียงชั้น ๓ มิวเซียมสยาม โดยมีวิทยากรจากกลุ่ม Indy TLA Frame ซึ่งเป็นกลุ่มของคนทำอนิเมชั่นรุ่นใหม่ของไทย
 

โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจที่รักการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจเข้าร่วมอบรมกลุ่มละ ๒-๓ คน (ในกลุ่มต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนอายุ ๗- ๑๕ ปี) จัดอบรมวันละ ๓ รอบ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. โดยรองรับผู้เข้าร่วมอบรมรอบละ ๕ กลุ่ม เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๕ ๒๗๗๗ ต่อ ๔๐๐ จนถึงวันที่ศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่านั้นภาพและข้อมูลจาก
fapot.org


"ดนตรีในอุทยาน”


อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญทุกท่านที่ชื่นชอบการฟังเพลงเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ดนตรีผ่อนคลาย ฟังสบายยามเย็น “ดนตรีในอุทยาน” กับวงดนตรีมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข พร้อมชมการแสดงความสามารถด้านดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และชมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีชุมชนสวนสมเด็จย่า และเลือกชิม เลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย จากร้านค้าภายในชุมชนที่มาจำหน่ายภายในงาน กิจกรรมดีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗, ๒๔, ๓๑ มีนาคม และ ๗, ๒๑, ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.oo - ๑๗.๓o น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา o๖.oo - ๑๘.oo น. ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเดินทางด้วยรถประจำทางสายที่ผ่าน สาย ๖, ๔๒, ๔๓ หรือทางเรือ (เฉพาะเรือท่องเที่ยว) ขึ้นที่ท่าเรือศาลาทรงจีน (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) หากเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำบรรยายและนำชมสถานที่ โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ o๒-๔๓๗-๗๗๙๙, o๒-๔๓๙-o๙o๒ หรือทาง theprincessmothermemorialpark.org


อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขอเชิญทุกท่านเข้าชมการแสดง "ดนตรีในอุทยาน"
จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และพบกับร้านค้า อาหารอร่อยจากชุมชน
เข้างานฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในวันอาทิตย์ที่ ๓, ๑o, ๑๗, ๒๔, ๓๑ มีนาคม และ ๗, ๒๑, ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ นี้
ตั้งแต่เวลา ๑๔.oo - ๑๗.๓o น.
สอบถามได้ที่เบอร์ o๒-๔๓๗-๗๗๙๙ภาพและข้อมูลจาก
theprincessmothermemorialpark.org
banmuang.co.th


"โลกภาพพิมพ์"


มีภาพพิมพ์อยู่มากมายบนโลกนี้ ทุก ๆ วันบรรดาศิลปินต้องคิดค้นเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลงานที่แตกต่างและมอบความสุนทรียะให้กับผู้ชม หนึ่งในนิทรรศการที่ครองใจคนรักภาพพิมพ์คือ การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ


และดูเหมือนว่างานแสดงนี้จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของ ม.ศิลปากรไปแล้ว โดย ม.ศิลปากรนำผลงานภาพพิมพ์และวาดเส้นที่สร้างสรรค์โดยศิลปินจากทั่วโลกมากถึง ๒oo ชิ้น มาจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้น ครั้งที่ ๓ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


การแสดงงานครั้งนี้ผู้คนหลงใหลในผลงาน ด้วยเป็นผลงานที่ได้รับการคัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งยังมีไฮไลต์ในส่วนที่เป็นผลงานของศิลปินชั้นนำในระดับนานาชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ผลงานประเภทภาพพิมพ์ที่นำมาอวดแสดงให้เห็นถึงเทคนิคและกระบวนการผลิตที่มีความหลากหลายของศิลปินที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สำหรับผลงานประเภทวาดเส้นก็แฝงด้วยความงามและสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดให้แก่ผู้ดู


หลังจากที่นครปฐมเสร็จสิ้นลง การแสดงภาพพิมพ์ฯ ครั้งที่ ๓ จะไปจัดแสดงสัญจรในภูมิภาค กำหนดให้ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เปิดแสดงที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจด้านศิลปะในเชียงใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสผลงานศิลปะระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น ใครสนใจสามารถเข้าชมการแสดงงานได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม


โลกของภาพพิมพ์ในศิลปากรคึกคักต่อเนื่อง เพราะก่อนหน้านี้มีนิทรรศการภาพพิมพ์ ๕ สถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ หรือ "PRINT RESONANCE" ซึ่งภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศิลปากรขยายขอบเขตความร่วมมือในสาขาศิลปะภาพพิมพ์โดยร่วมกับสถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น แคนาดา เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ๕ สถาบันร่วมกัน ณ หอศิลป์ ศิลปากร วังท่าพระ


ย้อนไปการจัดนิทรรศการนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัย Musashino Art University สถาบันศิลปะของญี่ปุ่นได้จัดทำสมุดรวมเล่มผลงานภาพพิมพ์ (portfolio) ขึ้น และนำมาจัดแสดงนิทรรศการที่ Musashino Art University Museum & Library ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคมปีที่แล้ว ต่อมาได้เชิญสถาบันศิลปะของแคนาดา สหรัฐ เบลเยียม และไทย อีก ๔ สถาบัน อันได้แก่ University of Alberta ประเทศแคนาดา University ofTennessee, Knoxville สหรัฐ Royal Academy of Fine Arts, Antwerp เบลเยียม และ ม.ศิลปากร เข้าร่วมแสดงนิทรรศการดังกล่าว


ทั้งนี้ แต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการจะนำผลงานภาพพิมพ์ที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์และนักศึกษาของทั้ง ๕ สถาบันที่ได้รับการคัดเลือก รวมจำนวนทั้งหมด ๕o ชิ้น ประกอบด้วยผลงานที่ใช้เทคนิคภาพพิมพ์อันหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำมาจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนกันไปในแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจได้รับชม


นิทรรศการภาพพิมพ์นี้เป็นการแสดงศักย ภาพและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคและวิธีการในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ของประเทศในภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีแรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีความโดดเด่นและสะท้อนคุณค่าในผลงานที่แตกต่างกัน.ภาพและข้อมูลจากเวบ
ryt9.com
designinnovathai.com

“เจ้า-ของ”


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยินดีเสนอนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งสำรวจกระบวนการที่ศิลปินทัศนศิลป์ ใช้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของความคิด และยืนยันสิทธิ์สำแดงอัตวิสัย, ทั้ง ๆ ที่ทุกคนล้วนกลั้วเกลือกกับวัฒนธรรมอินเตอร์เนต และการผลิตซ้ำแบบดิจิตัล


ซึ่งชำแรกอิทธิพลของมันไปทั่วหล้า ศิลปินในนิทรรศการ Possession เจ้า-ของ สะท้อนทัศนะของตน ต่อเทคโนโลยีร่วมสมัย และต่อผลกระทบหลากหลายของมัน ได้แก่ ความสามารถอันไร้ขีดจำกัด ในการผลิตซ้ำ(reproduction), การที่โลกเสมือนครอบงำวัฒนธรรมร่วมสมัย และสภาวะที่เราล้วนเสพ ภาพ(images) และภาพแทน(representation) จากสื่อออนไลน์ โดยไม่แยกแยะลำดับชั้นความหมายของมัน ทั้งหมดนี้ ล้วนท้าทายศิลปะ ที่เคยอ้างตัวว่ามีความหมายเป็นอิสระจากบริบทที่แวดล้อมตัวมัน และเมื่อใครๆก็เห็นชัดว่า มันไม่มีทางเป็นอย่างที่อ้างกัน, ตัวตนของศิลปินในศิลปะ ยอมถูกกร่อนทอนจนแทบไร้ร่องรอย


นิทรรศการ Posession เจ้า-ของ นำเสนอแง่มุมหลากหลาย นับตั้งแต่ สภาวะถลำล้อมด้วยวัฒนธรรมภาพ(visual culture), การใช้เทคโนโลยีใหม่, การย้อนคิดประเด็นวิพากษ์รุ่นแรกๆ ได้แก่ ความเป็นผู้สร้างงาน(authorship), ความใหม่ถอดด้าม(originality)และเรื่องราวแวดล้อม หรือบริบท(context) ความลักลั่นของความหมายของสัญญะ เดียวกันเมื่อใช้ในถิ่นต่างๆ ไปจนถึงการใช้กระบวนการผลิตซ้ำเพื่อสลายภาพต้นทางออกไปจากผลงาน ของนิทรรศการนี้กระตุกจิตให้คิดว่า การที่ศิลปะร่วมสมัยอวดอ้างความหมายล้ำลึกเกินสิ่งอื่นใด ช่างยอนแยงกับการที่โลกศิลปะร่วมสมัยเองก็ศิโรราบหมดสภาพ ต่ออำนาจนอกระบบศิลปะอย่างเลี่ยงไม่ได้ แถมยังแว้งกลับมาซักฟอกว่า ใครกันแน่ที่เป็นผู้ครองกระบวนการถือครองใคร? และใครกันแน่ ที่มีอำนาจชี้ขาดว่า ใคร จะได้เป็นเจ้า-ของ?


พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๘.๓o น.


นิทรรศการ  : เจ้า-ของ
วันที่ : ๑๔ มีนาคม – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น ๘ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย
ภัณฑารักษ์ : ไบรอัน เคอร์ติน และ สตีฟ ดัทตัน
ศิลปิน : เดนนิส บอล์ค, แอนดรูว์ เบรซี, ซูซาน คอลลินส์, ตินติน คูเปอร์, ชาน แดนี, ไมเคิล เดย์, สตีฟ ดัทตัน และ นีล เวบบ์, เลสลีย์ กาย, สตีฟ ฮอว์ลีย์, มอด ฮายา-บาเวียร่า, โอลิเวีย โนทาโร, คริส ชอว์-ฮิวส์, แอนดรูว์ สแปคแมน, จูเลีย ชวาดรอน, เรเน สมิธ, ดัก ฟิชโบน, กรกฤช เจียรพินิจนันท์,เวียต ลี, ไนเจล พาเวอร์

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : o๒- ๒๑๔- ๖๖๓o – ๘ ต่อ ๕o๑

เว็บไซต์ : bacc.or.thภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com


"The Sea, Unless Exceptions"


การสื่อแสดงถึงภาพความลักษณ์แห่งลึกลับและปรากฏการณ์อันทรงพลังของความจริงในธรรมชาติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึ้ง เป็นที่มาของนิทรรศการ “The Sea, Unless Exceptions”


นิทรรศการแสดงเดี่ยวโดยมาร์โก้ รอซซาติ ศิลปินมากฝีมือและอาจารย์สอนศิลปะชาวอิตาเลียน ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับอย่างดีในวงการศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ


นิทรรศการ  : The Sea, Unless Exceptions

ศิลปิน :  Marco Rossati

วันที่ :  ๑๘ มีนาคม – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : o๒-๔๒๒-๒o๙๒, o๘-๔๗๗๒-๒๘๘๗

แฟกซ์: o๒-๔๒๒-๒o๙๑
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : ardelgallery.com
ภาพและข้อมูลจาก
artbangkok.com“Sea Scape"


ร้อยสี Gallery จะจัดแสดงงานนิทรรศการ Sea Scape ผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นิทรรศการ : Sea Scape

ศิลปิน : นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ : ๑๕ มีนาคม – ๒o เมษายน ๒๕๕๖

สถานที่ : ร้อยสี Gallery (Roysee Gallery)

ที่อยู่ : ศูนย์ฯปัญญาวิลเลจ ถ.ปัญญาอินทรา (เปิดให้เข้าชมและจำหน่ายงานศิลปะทุกวัน ๑๑.oo – ๒o.oo น)

ติดต่อโทร : o๒-๕o๘-๗๑๔๓ภาพและข้อมูลจาก
artbangkok.com

"ภาพพิมพ์"


สมบัติเพิ่มพูนแกเลอรีมีความยินดีเสนอ คอลเลคชั่น ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ต้นแบบ (Original prints )บนเทคนิคพิมพ์แกะไม้ (woodcut), พิมพ์หิน (lithograph) และ พิมพ์โลหะ (Etching), พิมพ์โลหะ (Aquatint) จากเหล่าศิลปินที่มีความสำคัญในศิลปะการพิมพ์ของเมืองไทย


ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) พ.ศ. ๒๕๔๑ รองศาสตราจารย์ ประหยัด พงษ์ดำ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช
ศิลปินแนวหน้าผู้บุกเบิกจิตรกรรมภาพไทยร่วมสมัย ปัญญา วิจินธนสาร
ศิลปินเจ้าของเอกลักษณ์ภาพพิมพ์ไม้แกะ ขาวดำ ประพันธ์ ศรีสุตา
ศิลปินไทยรางวัลเหรียญเงินจากกรุงโรม อิตาลี วีระ โยธาประเสริฐ
ศิลปินหญิงแถวหน้าแนวเซอร์เรียลิสต์ นัยนา โชติสุข
ผลงานภาพพิมพ์ในโอกาสพิเศษเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ของ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย


นิทรรศการ : “ภาพพิมพ์”

วันที่ : ๑๕ มีนาคม – ๓o เมษายน ๒๕๕๖

สถานที่ : ชั้น ๒ หอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน

ติดต่อโทร : o๒-๒๕๔-๖o๔o-๖

เว็บไซต์ : sombatpermpoongallery.comภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"เสวนา จ่าง แซ่ตั้ง"


S.A.C. Subhashok The Arts Centre ขอเชิญทุกท่านร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องราวเกี่ยวกับจ่าง แซ่ตั้ง ร่วมชมภาพถ่ายเก่าของ จ่าง แซ่ตั้ง กับคนในยุคสมัยของเขา รวมถึงเอกสารเก่า และผลงานศิลปกรรมของจ่าง แซ่ตั้ง มากกว่า ๓,ooo รูป  ครั้งเดียว รอบเดียว แฟนพันธุ์แท้ จ่าง แซ่ตั้ง ไม่ควรพลาด


นิทรรศการ : “จ่าง แซ่ตั้ง : พลังแห่งการสร้างสรรค์”

วันที่ : ๒o มีนาคม ๒๕๕๖ 
เวลา : ๑๔.oo น.

สถานที่ : S.A.C. Subhashok The Arts Centre (สุขุมวิท ๓๓)

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : o๒-๖๖๒-o๒๙๙, o๘๖-๘๙๑-๑๘๙๓ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"HALO : THE SENIOR PROJECT ART EXHIBITION”


นิทรรศการ : “ศิลปนิพนธ์ทัศนศิลป์ ครั้งที่ ๒๗”
(HALO  :  THE  SENIOR  PROJECT  ART  EXHIBITION)
ศิลปิน : นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฯพณฯ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ลักษณะงาน : จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง : ๒๕ มีนาคม –  ๒ เมษายน ๒๕๕๖
พิธีเปิดนิทรรศการ : วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๗.oo น.
ห้องนิทรรศกา : ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๑ - ๔


แนวความคิด

นิทรรศการศิลปนิพนธ์นี้ มุ่งแสดงความสำเร็จทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคลของนิสิตรุ่นที่ ๒๗ ในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ออกสู่สาธารณชน ด้วยหวังว่าจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชม ดังความงามและความรุ่งโรจน์ของดวงจันทร์ยามทรงกลดที่ส่องสว่างไปทั่วผืนฟ้า


ผลงานศิลปะทุกชิ้นเปรียบดังรัศมีที่ส่องประกายความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดและทักษะในการสื่อสารทางศิลปะ ซึ่งสั่งสมจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้ร่ำเรียนตลอดระยะเวลา ๔ ปีของการศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นฐานของการก้าวเดินบนหนทางของศิลปินบัณฑิตอย่างมีศักยภาพต่อไปภาพและข้อมูลจากเวบ
jamjureeartgallery.blogspot.com

"หอศิลป์ บ้านพัก ศิลปินและยุ้งฉาง”


ด้วยใจรักในงานศิลปะ แถมเป็นนักสะสมภาพเขียนอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ถ้าเอ่ยชื่อไม่มีใครไม่รู้จัก ลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร แต่กว่าที่เธอจะมาดำรงในตำแหน่งนี้ ไม่ใช่เพราะแค่การชอบสะสมภาพเขียนเท่านั้น แต่เกิดจากความกตัญญูที่เธออยากตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ ซึ่งหลายท่านเป็นศิลปินอาวุโส จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งกองทุนธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ภายหลังจึงก่อตั้งเป็นมูลนิธิ เพื่อช่วยดูแลศิลปินในยามเจ็บไข้ได้ป่วย พร้อมสร้างบ้านพักศิลปิน หอศิลป์ ยุ้งงาน เพื่อเป็นที่รองรับให้กับศิลปินมาพักฟื้นในยามเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมาพักผ่อนหย่อนใจ สร้างสรรค์ผลงานในบรรยากาศที่เงียบสงบ และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในบริเวณบ้านของเธอ ที่มีเนื้อที่เกือบ ๕ ไร่ ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ก่อนที่จะเข้ามาสู่เส้นทางศิลปะอย่างเต็มตัว ลลิสา เล่าว่า เคยทำหน้าที่เป็นทูตประสานงานของวอลท์ดิสนีย์ และในช่วงนั้นมีเวลาว่างมากขึ้นจึงรวมกลุ่มเพื่อน ๆ “พู่กันหวาน” เรียนวาดรูป เนื่องจากตัวเองชอบสะสมภาพเขียน แต่วาดรูปไม่เป็นเลย จึงเชิญศิลปินไทยอาวุโสมาสอนที่บ้าน ซึ่งในขณะที่ศิลปินสอน เขาจะดึงตัวตนเราออกมา ทำให้สนุกกับการเรียนศิลปะ


“การที่เราได้เรียนศิลปะ ก็เหมือนกับการที่เราได้นั่งวิปัสสนากรรมฐาน มีการสัมผัสนอก คือการเขียนรูป และสัมผัสใน คือ การอยู่กับตัวเอง เพราะการเขียนรูปไม่สามารถคุยกับเพื่อน หรือคุยโทรศัพท์ได้ มีแต่ความเงียบอย่างเดียว ใช้สมาธิอยู่กับตัวเอง ถ้าวันไหนอารมณ์ดี สีก็จะออกมาแจ่มใส แต่ถ้าวันไหนอารมณ์ขุ่นมัว สีก็จะออกมาเศร้า ๆ หมอง ๆ ซึ่งการเขียนรูปจะฟ้องตัวเราใน ๑o ชั่วโมงที่เรานั่งเขียน


๑o ปีที่ผ่านมา ทำให้เข้าใจศิลปะมากขึ้น รู้คุณค่าของศิลปะมากขึ้น ตลอดจนเข้าใจมูลค่ามากยิ่งขึ้นด้วย ทุกวันนี้มีความสุขกับการเขียนรูป เพราะการเขียนรูปไม่ใช่ได้แค่ภาพเขียนใบหนึ่งราคา ๕ หมื่นบาท ไม่ได้อยู่ที่มูลค่าตรงนั้น อยู่ที่คุณค่าที่ให้เรามากกว่า ได้ทั้งข้างนอกและข้างใน หลังจากนั้นจึงคิดตอบแทนครูบาอาจารย์ที่มาสอน ซึ่งก็คือ ศิลปินไทยที่เก่งๆ ทั้งนั้น ไม่


ว่าจะเป็น อ.แนบ โสตถิพันธุ์, อ.อุดมลักษณ์ ทรงสุวรรณ และ อ.ศุภกิจ อุตตรนคร
ลลิสา ย้ำว่า งานที่เธอทำ อาจจะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ในสายตาของคนอื่น อาจมีคนทำได้ดีกว่า แต่ขึ้นชื่อว่า ลลิสา จงบารมี ที่มุ่งมั่นจะทำอะไรต้องทำให้ได้ ต่อให้มีอุปสรรคก็ตาม เช่นเดียวกับช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุด เธอเป็น ๑ ในผู้ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครก็ตาม แต่บ้านทรงไทย ริมแม่น้ำ ที่ได้อาศัยมาเกือบ ๑o ปี โดนน้ำท่วมสูงหลายเมตรเช่นกัน


“ผ่านพ้นน้ำท่วมมาคือ ความคงอยู่ และความตั้งใจที่จะฟื้นฟูให้กลับมา ด้วยความอดทน และความมุ่งมั่น ดิฉันจึงฟื้นฟูพื้นที่เกือบ ๕ ไร่ ที่นอกจากมีบ้านพักอาศัยของตัวเองแล้ว ยังได้จัดสร้างบ้านพักศิลปิน ซึ่งเป็นอาคาร ๔ ชั้น จัดสร้างยุ้งงาน เพื่อเป็นพื้นที่ที่ให้อาจารย์ ศิลปินรุ่นน้อง และคนสร้างงานศิลปะ มาร่วมกันสร้างงานที่เป็นตัวตนของเขา

บ้านพักศิลปินรวมไปถึงหอศิลป์ที่คล้าย ๆ กับพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานภาพเขียน ๒oo กว่าชิ้นของศิลปินไทยทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และล่วงลับไปแล้ว ซึ่งหอศิลป์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ คนที่เข้ามาเข้าชมได้เรียนรู้หมด ดิฉันจะเป็นคนอธิบายว่าภาพนั้น ๆ เป็นของศิลปินท่านใด ซึ่งผู้เขียนจะมีบุคลิกแตกต่างกัน และภาพเขียนแต่ละภาพอยู่ในยุคไหน ศิลปินท่านเสียชีวิตไปปีอะไร จะอธิบายอย่างชัดเจน และละเอียดที่สุด


ดิฉันต้องการให้คนที่มาเยี่ยมหอศิลป์ได้ชื่นชมผลงานเหมือนเรา เพราะบางท่านก็เป็นนักสะสมเช่นเดียวกับเรา แต่ไม่สามารถซื้องานเหล่านี้ได้ทันเวลา เมื่อเราเป็นผู้ซื้อ เป็นเจ้าของ เป็นผู้ครอบครองจึงอยากแบ่งปันให้เขาได้ชมผลงานเช่นกัน”


อีกมุมในพื้นที่แห่งนี้ ลลิสา ยังจัดสร้างหอพระ เพื่อให้พระสงฆ์ หรือ ครูบาอาจารย์ที่มาสอนทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน แม้กระทั่งแม่ชี ที่ตั้งใจมาสนทนาธรรมกับกลุ่มเล็กๆ ๑o - ๑๕ คน ได้อยู่ในบริเวณที่เงียบสงบ มีเพียงแค่เสียงนก เสียงกาเท่านั้น


“ดิฉันสร้างบ้านตรงนี้ใส่ความรักเข้าไปจริงๆถ้าไม่รักกับที่ตรงนี้เจอน้ำท่วมติด ๆ กัน ๒ ปี ยังจะทนอยู่อีกหรือ ที่ตรงนี้เราทำประโยชน์ได้เยอะ ไม่ใช่เพียงเราคนเดียวที่มีบ้านอาศัยอยู่อย่างสวยงาม แต่พื้นที่ที่เหลือเราสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่น ๆ อีก ไม่ใช่ ๑ ชีวิตในความพอใจเพียงเราคนเดียว แต่การแบ่งปัน และการให้นั้นคือความมหัศจรรย์ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปันรู้จักการเข้าใจและยอมรับอะไรบางอย่าง ก็จะเป็นสุขอีกอย่างหนึ่ง

ยุ้งงาน พื้นที่สำหรับสร้างผลงานศิลปะการที่เรามองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่มี และเราได้ให้เขาบ้าง เป็นสิ่งมหัศจรรย์ มากแค่ไหนอยู่ที่ผู้รับ ว่าเขาจะตีความว่าการให้น้อย ๆ แบบนี้ เพื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกันดี ๆ ถ้าเราแรงเดียวไม่สามารถจะสร้างกิจกรรมให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ ฉะนั้น เมื่อความตั้งใจนี้เกิดขึ้น ต้องอาศัยใจจากใครหลาย ๆ คน ซึ่งมีใจ มีแรงกาย มีจินตนาการ มีความคิด มีความมุ่งมั่นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และในท้ายที่สุดมันก็ออกมาเป็นรูปธรรม ที่เราทุกคนสัมผัสได้จริง


สิ่งสุดท้ายที่อยากฝากไว้สำหรับคนรุ่นหลัง คือเรื่องคุณค่าของศิลปะว่า ศิลปินไทยเรานั้นเมื่อได้จับพู่กัน เขาจะเขียนภาพด้วยจิตวิญญาณจริง ๆ หลายคนสงสัยว่า ศิลปินไทยทำไมไม่รวย เหตุผลสั้น ๆ คือ เขาใช้จิตวิญญาณเขียน ไม่ได้เขียนเพื่อหวังขาย หวังรวยเขาเขียนเพื่อตัวตนของเขาเอง ซึ่งความเป็นตัวตนจากชิ้นงานที่ถ่ายทอดออกมามันคืองานศิลปะที่มีคุณค่า มากกว่าจะไปตีเป็นมูลค่า แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีมูลค่าแต่การจะตีโจทย์ไปทางมูลค่ามากกว่านั้น ผู้เสพงานศิลปะจะไม่เข้าถึงความสุข และจินตนาการที่แท้จริง”


คนรักงานศิลป์ หรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงาน ลลิลา บอกว่า หอศิลป์ บ้านพัก ศิลปิน และยุ้งงาน ยินดีต้อนรับ สามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่หมายเลข o๒-๒๕๘-๕o๗๖ภาพและข้อมูลจากเวบ
naewna.comบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 19 มีนาคม 2556
Last Update : 20 มิถุนายน 2556 19:09:40 น. 0 comments
Counter : 16004 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.