โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท เปิดตัว St.Carlos RECC ยกระดับสู่ HUB


​​
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท
เปิดตัว “St.Carlos RECC”
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว แบบองค์รวมเฉพาะบุคคล
เตรียมยกระดับสู่ HUB
เพื่อการดูแลกลุ่มผู้ป่วยฟื้นฟูพิเศษ ในทุกมิติ ตลอด 24 ชั่วโมงโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำใจกลางจังหวัดปทุมธานี
ตอกย้ำวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขา
และทีมบุคลกรที่มีคุณภาพ
โดยมีระบบการทำงานที่ปลอดภัย รวดเร็ว ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้การบริการที่ดีแบบมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
เพื่อมอบบริการทางการแพทย์แบบครอบคลุม พร้อมรองรับตลาดบริการสุขภาพ
สำหรับกลุ่มผู้ป่วยฟื้นฟูและกลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด
ด้วยการทุ่มงบกว่า 50 ล้าน
เปิดตัวแผนกใหม่ “St.Carlos Rehabilitation and Extended Care Centre - St.Carlos RECC”
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว แบบองค์รวมเฉพาะบุคคล
เสมือนมีแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลคอยดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกมิติ
ตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่
ที่ต้องทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู 4 กลุ่มสำคัญ
รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยหรือมีโรคเรื้อรัง
ด้วยค่าบริการเริ่มต้นเฉลี่ยเพียงวันละพันกว่าบาทนพ.สุชัย หยองอนุกูล
ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เปิดเผยว่า
ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี ของโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เราเล็งเห็นถึงช่องว่างในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยฟื้นฟูหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่ม
ตั้งแต่กลุ่มติดเตียง กลุ่มกึ่งติดเตียง ติดสังคม รวมถึงผู้มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ที่เกิดจากโรคต่างๆ อาทิ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ แตก ตัน โรคสมองเสื่อม
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง อาทิ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางระยะสุดท้าย
และผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องการการฟื้นฟูและดูแล
รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยหรือมีโรคเรื้อรัง
ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ในทุกมิติ ทั้งสภาพแวดล้อม สังคม กาย และใจ
ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มีความพร้อม
เพื่อให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้
เราจะเร่งขยายระบบนิเวศการดำเนินงานทางด้านการแพทย์
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทย รวมถึงช่วยแบ่งเบากลุ่มคนวัยทำงานที่ไม่สามารถ
หรือไม่มีเวลาดูแลกลุ่มผู้ป่วยในครอบครัวได้ด้วยตนเอง
เราจึงมุ่งยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลแบบองค์รวมที่มีแผนกพิเศษ
ด้วยการเปิด “St.Carlos Rehabilitation and Extended Care Centre - St.Carlos RECC”
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว
เพื่อดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการพักฟื้น จากทีมสหวิชาชีพอย่างใกล้ชิด
ด้วยบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วยและช่วยลดความกังวลของญาติ
โดยตั้งเป้าสู่การเป็นศูนย์ั้นนำที่ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลผู้ป่วยระยะยาว
ของกรุงเทพฯและปริมณฑลตอนเหนือพญ.อัญชุลี หยองอนุกูล
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เปิดเผยว่า
จุดเด่นของ “St.Carlos RECC” คือการใส่ใจในสภาพแวดล้อม
ที่พร้อมในการดูแลกลุ่มผู้ป่วย
ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน
โดยเราให้ความสำคัญกับการเตรียมองค์ประกอบในการดูแลผู้ป่วยทุกมิติ
ทั้งกาย ใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมด้านบุคลากรทีมแพทย์
โปรแกรมการดูแลผู้ป่วย
ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล
รวมไปถึงการมอบความไว้วางใจความสบายใจแก่ครอบครัวของผู้ป่วยเนื่องจากศูนย์ฯ ของเรามีห้องให้คำปรึกษาตรวจประเมินแรกรับโดยแพทย์
เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องตามหลักฐานทางการแพทย์กับทั้งผู้ป่วยและญาติ
ตลอดจนการออกแบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคลแบบองค์รวม
เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วย
ทั้งบริการกายภาพบำบัด
แพทย์เยี่ยมเพื่อให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
อาหาร 3 มื้อ ดูแลอาหารโดยนักโภชนาการ บริการให้ยาโดยคำสั่งแพทย์
และแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกร ดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น
อาทิ สระผม โกนหนวด ตัดผม ตัดเล็บ บริการชุดเสื้อผ้าของโรงพยาบาล ซัก อบ รีด
มีห้องสันทนาการสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
รวมถึงการอัพเดทอาการคนไข้รายวัน
ผ่านไลน์ OA ข้อมูลเฉพาะบุคคล
เพื่อคงไว้ถึงสายใยครอบครัว ด้วยแพ็กเกจห้องพักหลากหลายรูปแบบ
ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เชื่อมั่นว่า
ด้วยจุดแข็งของ “St.Carlos Rehabilitation and Extended Care Centre - St.Carlos RECC”
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว จะเป็น HUB
เพื่อการดูแลกลุ่มผู้ป่วยฟื้นฟูพิเศษในย่านกรุงเทพฯและปริมณฑล
ที่พร้อมรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
ในสังคมปัจจุบันที่คนในครอบครัวต้องทำงานนอกบ้าน
ไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นางสาวสิรินภา หยองอนุกูล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เปิดเผยว่า
สำหรับแผนการพัฒนา “St.Carlos RECC” นั้น
เนื่องจากเรามีประสบการณ์ในผู้ป่วยกลุ่มฟื้นฟูพิเศษในโรงพยาบาลฯ มากว่า 22 ปี
ในระยะช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา
เราพบว่าสถิติของผู้ป่วยกลุ่มนี้เฉพาะในโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
มีแนวโน้มสูงขึ้น
และประเทศไทยในปี ค.ศ.2040 ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 33% (อายุ 60 ปี)
เราจึงเล็งเห็นถึงช่องว่างและโอกาสของตลาดผู้ป่วยที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด
โดยใช้วิชาชีพเฉพาะเข้าไปฟื้นฟู
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยในทุกมิติ
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยเป็น 4 กลุ่มสำคัญ ดังนี้
• กลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต
• กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
• กลุ่มผู้ป่วยเปราะบางระยะสุดท้าย
• กลุ่มผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัดซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่มนี้ ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
เราจึงมองว่าการส่งพยาบาลหรือผู้ช่วยดูแลตามบ้านนั้นอาจไม่ครอบคลุม
เพราะในบางครั้งจะมีความซับซ้อนของอาการแต่ละโรคนั้น
จำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง
ดังนั้นการตั้งศูนย์ดูแลขึ้นภายในโรงพยาบาลฯ
จึงเป็นคำตอบของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มฟื้นฟูพิเศษได้ใกล้ชิด
และได้มาตรฐานการดูแลเฉพาะบุคคลได้ดีกว่าการดูแลที่บ้าน
ด้วยสภาพแวดล้อม เครื่องมือทางการแพทย์ ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยและญาติๆ ที่อาจจะไม่มีเวลาในการดูแล


สำหรับศูนย์ “St.Carlos RECC” เป็นโมเดลใหม่ของทางโรงพยาบาลฯ
ก่อตั้งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ที่ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูสุขภาพที่โรงพยาบาลเป็นระเวลานาน
ซึ่งแผนการขยายธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องกับเทรนด์ผู้สูงวัยในไทย
ที่จะเพิ่มขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าต่อเนื่อง
ในส่วนของโรงพยาบาล โดยในอนาคตตามแผนที่วางไว้
จะผลักดันให้ “St.Carlos RECC” เป็นศูนย์กลาง (Hub)
ของกรุงเทพฯและปริมณฑลในการให้บริการดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูแบบครบวงจรทุกมิติ
ด้วยค่าบริการเริ่มต้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 – 2,600.-บาท/วันนพ.สุชาติ ซื่อลือชา
ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เปิดเผยว่า
สำหรับแฃแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มฟื้นฟูพิเศษ
ที่มีความแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป
เพราะผู้ป่วยกลุ่มฟื้นฟูพิเศษ
จะเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลพิเศษและใกล้ชิด แบบองค์รวม
จากสภาวะทางร่างกาย จิตใจ เนื่องจากอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
จากปัญหาและความจำเป็นเฉพาะกลุ่ม
โดยเน้นการดูแลทั้งด้านร่างกายด้วยการตรวจประเมินตั้งแต่การมองเห็น การได้ยิน
ช่องปาก ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ภาวะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ และเคมีในเลือด
นอกจากนี้ในเรื่องของความพร้อมของเครื่องมือและนวัตกรรม
นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้
ซึ่งทางศูนย์ฯ มีการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น

• Electromagnetic wave และ Soft laser
ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้เร็วขึ้น เร่งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ
กระดูกอ่อน และกล้ามเนื้อ

• Oxygen Therapy รักษาโรคที่เกี่ยวกับปอด ถุงลมโป่งพอง
• Sleep Therapy การรักษาโรคนอนไม่หลับ
• การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน เช่น การฝังเข็ม ครอบแก้ว
• Pain Therapy การรักษา ควบคุมภาวะความเจ็บปวดของผู้ป่วยจากโรคต่างๆ
อาทิ โรคข้อ โรคมะเร็งเป็นต้น

• Cell Therapy การวิเคราะห์โรคและหาความผิดปกติในระดับ DNA
ด้วย Telomere Length Test
และการรักษาผู้ป่วยด้วยด้วย Stem Cell จากเลือด ไขมัน
ตลอดจนเกร็ดเลือดของผู้ป่วย

ทั้งนี้การดูแลแบบ “St.Carlos RECC”
ซึ่งออกแบบแผนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคล
โดยการคัดกรองและวางแผนการดูแลรักษาเฉพาะบุคคลตามอาการหรือโรคที่ปรากฏ
โดยทีมสหวิชาชีพ
ตลอดจนให้คำปรึกษา และวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกับคนในครอบครัว
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีคุณภาพชีวิต
ความสุขที่เพิ่มขึ้นโดยใช้หลักการดูแลรักษาทั้งเชิงกายภาพร่างกาย
ด้วยมาตรฐานของโรงพยาบาล
ร่วมกับการดูแลเรื่องสภาพจิตใจทั้งผู้ป่วยและคนในครอบครัวไปพร้อมๆ กัน
ภายใต้แนวคิด “อุ่นใจ ใกล้ชิดแพทย์ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ยกระดับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบวงจร”
เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกลไกการยกระดับคุณภาพรักษาของวงการแพทย์ประเทศไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

St.Carlos RECC โทร. 0-2055-6363
Email : recc@stcarlos.com
Website : https://stcarlos-recc.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/StCarlosRECC
Create Date : 13 พฤษภาคม 2566
Last Update : 13 พฤษภาคม 2566 12:54:34 น. 5 comments
Counter : 744 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปัญญา Dh, คุณปรศุราม, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณ**mp5**, คุณกะว่าก๋า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณทนายอ้วน, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณnewyorknurse


 


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 พฤษภาคม 2566 เวลา:12:14:23 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 13 พฤษภาคม 2566 เวลา:12:37:22 น.  

 
ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
น่าจะบูมมากๆเลยนะครับพี่อุ้ม

ผมไม่เจ็บคอแล้วครับพี่
น่าจะใกล้หายแล้ว
แต่เมื่อเช้าก็ยังสองขีดครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤษภาคม 2566 เวลา:18:30:53 น.  

 
โรงพยาบาลเอกชนพยายามมุ่งทางนี้เยอะจริงๆ เอาเข้าจริงแค่รับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาฉีด วัคซีน mRNA ในช่วงนี้ก็น่าจะทพเงินได้แล้วนะ เพราะจีนตอนนี้ไม่มีวัคซีน mRNA


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 พฤษภาคม 2566 เวลา:0:01:54 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤษภาคม 2566 เวลา:6:17:28 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 118 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2566
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
13 พฤษภาคม 2566
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.