การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 1,760,000 ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค.66

ยูโอบี ประเทศไทย สนับสนุนศิลปินไทยสู่เวทีศิลปะระดับภูมิภาค
ผ่านการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14 ในปีนี้
โดยยูโอบีขยายการประกวดจิตรกรรมยูโอบีสู่ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ห้า
การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566
ชิงเงินรางวัลรวม 1,760,000 บาท
พร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
เปิดกว้างสำหรับศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และศิลปินอาชีพ
โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ และไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านระบบ E-Submissionได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
โดยศิลปินจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมชั้น 30 ของธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่
มีการจัดแถลงข่าวของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
ขอเชิญชวนศิลปินมืออาชีพและศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
ซึ่งเป็นเวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ต่อยอดสู่การประกวดระดับภูมิภาค
โดยมุ่งสนับสนุนชุมชนศิลปินและศิลปินรุ่นเยาว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทย
ให้เป็นที่รู้จักในเวทีศิลปะระดับภูมิภาค และปีนี้ยูโอบีได้ขยายการประกวดจิตรกรรมยูโอบี
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีการประกวดจิตรกรรมที่ทรงเกียรติที่สุด
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่เวียดนามเป็นประเทศที่ห้า

สำหรับงานเปิดตัวในวันนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
ได้จัดให้มีการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของศิลปินไทย
ในการมุ่งสู่เส้นทางการเป็นศิลปินในเวทีศิลปะระดับสากล
พร้อมบอกเล่าปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์แก่ศิลปินในการเติบโต
และประสบความสำเร็จในแวดวงศิลปินระดับโลก
อันได้แก่ การสร้างอัตตลักษณ์ทางศิลปะ เทคนิค ความหลงใหล
และความมุ่งมั่นอันแรงกล้า
นอกจากนี้ งานเสวนายังแบ่งปันวิธีที่ศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น
จะเรียนรู้จากข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ของศิลปินอาชีพและผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะ
ซึ่งจะช่วยชี้แนะให้ประสบความสำเร็จในวงการศิลปะที่แข่งขันสูงการเสวนาครั้งนี้นำโดยอาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปี 2563
และรองอธิบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานคณะกรรมการตัดสิน

นายชมรวี สุขโสม
ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบีระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2565นางสาวนริศรา เพียรวิมังสา
ศิลปินชื่อก้องผู้สร้างสรรค์ผลงานสีอะคริลิกและผ้า
ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักในประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอเมริกาสำหรับการออกแบบโลโก้การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14
ซึ่งการออกแบบโลโก้การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566
ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงาน ดิสโทเปีย ของนายชมรวี สุขโสม
ศิลปินไทยผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบีระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2565
รูปทรงกลมที่กำลังเปลี่ยนแปลงรูปร่างสื่อถึงโลกของเรา
ที่พัฒนาและปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ตามวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไป
ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาในระยะยาวของธนาคารที่จะไม่หยุดพัฒนา
เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและอยู่เคียงข้างชุมชนนางสาวธรรัตน โอฬารหาญกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
เปิดเผยว่า
ในปีนี้ ยูโอบีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายการจัดการประกวดจิตรกรรมยูโอบีนี้
ไปสู่ประเทศเวียดนาม
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้ค้นพบความหลงใหลที่มีต่องานศิลปะ
เพราะเราเชื่อว่าศิลปะช่วยยกระดับจิตใจและเชื่อมโยงชุมชนต่างๆ เข้าด้วยกัน
โดยทางธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการเฟ้นหา ฟูมฟัก
และสนับสนุนศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และความสามารถในประเทศไทย
มาเป็นเวลานานกว่า 1 ทศวรรษ
ผ่านการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปีและโครงการส่งเสริมศิลปะสู่ชุมชนต่างๆ
ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้เห็นศิลปินรุ่นพี่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบี
มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความสามารถและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละคน
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนศิลปิน และเพื่อให้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายของธนาคารในการสร้างอนาคตของอาเซียน”

ขอเชิญชวนศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14
พร้อมเงินรางวัลสำหรับประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นที่เพิ่มขึ้น
ในฐานะผู้อุปถัมภ์ศิลปะชั้นนำในเอเชีย
การประกวดจิตรกรรมยูโอบีประสบความสำเร็จในการเฟ้นหาศิลปินอาชีพและศิลปะใหม่หรือสมัครเล่นจากประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาค
การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14
เปิดรับผลงานศิลปะของผู้มีสัญชาติไทย
และผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
ผ่านระบบดิจิทัล https://www.uob.co.th/poy
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2566

พิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14
จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2566
ผลงานชนะเลิศจากประเทศไทยจะได้รับสิทธิเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค
ร่วมกับผลงานชนะเลิศจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม
เพื่อชิงเงินรางวัลอีก 13,000 เหรียญสิงคโปร์
นอกเหนือจากเงินรางวัลระดับประเทศ นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบีระดับประเทศ
ยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ
ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 เดือนอีกด้วย
พิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบีระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะจัดขึ้นที่โรงละครวิคตอเรีย ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นในภูมิภาค
ในการไล่ตามความฝันในแวดวงศิลปะ ยูโอบีจึงเพิ่มเงินรางวัลสำหรับประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น
โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น
จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มเป็น 125,000 บาท
เพื่อเป็นส่งเสริมศิลปะสู่ชุมชนต่างๆ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิลปินรุ่นเยาว์
เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยเติบโตและประสบความสำเร็จ
ในแวดวงศิลปะระดับภูมิภาค
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมศิลปะสู่ชุมชนต่างๆ
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้เตรียมจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ความรู้
โดยมีศิลปินรุ่นพี่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบี
อาทิ คุณปานพรรณ ยอดมณี คุณธิดารัตน์ จันทเชื้อ และคุณชมรวี สุขโสม
มาร่วมแบ่งปันเทคนิค กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
และทัศนคติที่จำเป็นในการผลักดันผลงานให้เป็นที่รู้จักในเวทีศิลปะระดับสากล

ผู้สนใจสามารถชมวิดีโอแบ่งปันความรู้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
ผ่าน https://www.facebook.com/uob.th และ https://www.uob.co.th/uobandartนอกจากนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
จะจัดเดินสายกิจกรรม “โรดโชว์ศิลปะ”
ไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนศิลปะท้องถิ่นและนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ
ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านศิลปะและรับแรงบันดาลใจ
จากศิลปินอาชีพและศิลปินรุ่นพี่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบีที่ประสบความสำเร็จในแวดวงศิลปะต่างประเทศขอขอบคุณ

BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้าCreate Date : 10 พฤษภาคม 2566
Last Update : 12 พฤษภาคม 2566 11:02:25 น. 17 comments
Counter : 2030 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเริงฤดีนะ, คุณThe Kop Civil, คุณปรศุราม, คุณโฮมสเตย์ริมน้ำ, คุณทนายอ้วน, คุณปัญญา Dh, คุณกะว่าก๋า, คุณโตนิค, คุณกระถินริมเล, คุณนกสีเทา, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณSertPhoto, คุณStand by bowky, คุณNoppamas Bee, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณtanjira, คุณkae+aoe, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณSweet_pills, คุณmariabamboo, คุณเจ้าการะเกด, คุณnewyorknurse, คุณกิ่งฟ้า, คุณดอยสะเก็ด


 

เด็กๆและผู้ปกครองคงชอบๆๆ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 10 พฤษภาคม 2566 เวลา:9:41:32 น.  

 
เยี่ยมเลยครับ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วย


โดย: The Kop Civil วันที่: 10 พฤษภาคม 2566 เวลา:9:57:10 น.  

 
เป็นโครงการดีดีที่น่าชื่นชม
และสนับสนุนนะครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 พฤษภาคม 2566 เวลา:17:18:52 น.  

 
เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะ
เริ่ด
Go inter


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 10 พฤษภาคม 2566 เวลา:21:47:22 น.  

 
ยอดเยี่ยมมากครับ


โดย: SertPhoto วันที่: 10 พฤษภาคม 2566 เวลา:21:50:14 น.  

 
จะได้เห็นผลงานศิลปะ
ที่สวยงามคร้า


โดย: Noppamas Bee วันที่: 10 พฤษภาคม 2566 เวลา:21:54:34 น.  

 
โครงการดีมากครับ
องค์กรของรัฐน่าจะเข้าร่วมสนับสุนครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 10 พฤษภาคม 2566 เวลา:22:49:58 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

เป็นโครงการดีดีนะคะ

มีความสุขนะคะคุณอุ้มโดย: tanjira วันที่: 11 พฤษภาคม 2566 เวลา:6:41:51 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 พฤษภาคม 2566 เวลา:6:46:45 น.  

 
ขอบคุณครับพี่อุ้ม

ไม่รู้เลยครับว่าติดจากใคร 555
แต่พนักงานที่ร้านก็ติด 1 คน
พ่อ น้องสาว กับผม ติดพร้อมกัน
ลุ้นให้แม่ มาดามและหมิงไม่ติดครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 พฤษภาคม 2566 เวลา:9:40:24 น.  

 
เป็นโครงการที่ดีจังค่ะคุณอุ้ม


โดย: Sweet_pills วันที่: 12 พฤษภาคม 2566 เวลา:1:21:57 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤษภาคม 2566 เวลา:6:43:26 น.  

 
สวัสดียามสายค่ะ พี่อุ้ม


โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 12 พฤษภาคม 2566 เวลา:11:01:33 น.  

 
ขอบคุณครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤษภาคม 2566 เวลา:16:50:15 น.  

 
ส่งกำลังใจค่ะพี่อุ้ม


โดย: mariabamboo วันที่: 12 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:59:52 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องอุ้ม เป็นโครงการที่ดีสำหรับคนไทยทั่วประเทศนะคะ

Topical Blog

ขอบคุณที่ไปให้กำลังใจบล็อก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเห็ดหอมนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 13 พฤษภาคม 2566 เวลา:6:05:16 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤษภาคม 2566 เวลา:6:30:58 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 118 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2566
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
10 พฤษภาคม 2566
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.