happy memories
Group Blog
 
<<
เมษายน 2556
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
10 เมษายน 2556
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๓๒
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - ‪Yuhki Kuramoto‬

ทีสิสเฟสติวัล 'มัณฑณศิลป์ ๕๖'


ในยุคแห่งปัญญาชนสังคมจะปรับเปลี่ยนสู่ความนิยม ความรู้ ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ซึ่งก่อเกิดมูลค่าให้เศรษฐกิจผ่านมูลค่าทางความคิดมหาศาล การแข่งขันในยุคหน้าจะประชันกันด้วยไอเดียใหม่ ๆ นวัตกรรมและสุนทรียภาพจะไม่ใช่เป็นยุคแห่งการฆ่าฟันกันด้วยราคา และสินค้าราคาถูกอีกต่อไป และยิ่งเมื่อประชาชนมีการศึกษา มีความรู้มากขึ้น ความต้องการ “ความรู้จริง” “ความรู้แท้” ก็จะมีมากขึ้น เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความรู้เชิงสร้างสรรค์” ซึ่งจะเข้าสู่ยุคทองแห่งนักคิดนักออกแบบอย่างแน่นอน
 
   

      
การศรัทธา “ความคิด” จะเกิดขึ้นและมีพลังมหาศาลต่อประชาชน พลังความคิดจะมีบทบาทที่เปลี่ยนยุค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความคิดเชิงสร้างสรรค์” จะทำหน้าที่ปฏิวัติสังคมในที่สุด เด็กและเยาวชน คือ หัวใจแห่งอนาคตที่จะมุ่งสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  ประเทศจะเป็นอย่างไรในอนาคตก็สามารถสังเกตได้จากทิศทางของความคิดเด็กและเยาวชนก่อน
 
  

       
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานสร้างสรรค์จากรั้วมหาวิทยาลัย  ศิลปะนิพนธ์ (THESIS) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตทางความคิดและปัญญาที่เป็นต้นแบบแห่งอนาคต  โดยสามารถคาดคะเนเห็นถึงไอเดียและความคิดในอนาคตว่าเป็นอย่างไร ผ่านผลงานการออกแบบต้นแบบ ซึ่งวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร กำลังจะมีโครงการจัดการแสดงผลงานชั้นปีสุดท้ายในสาขาการออกแบบที่ครอบคลุมทุกสาขา ที่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ และกระแสของประเทศ ดังนี้
 
     

    
๑. การออกแบบภายใน การออกแบบบรรยากาศอาคารสถานที่โครงการที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ ข้อมูลรอบทิศมาออกแบบ มีตัวอย่างผลงานกว่า ๖o โครงการในกรณีศึกษาต่าง ๆ บนโครงการหลากหลายประเภท
 
 

        
ในปัจจุบันแวดวงด้านการออกแบบภายในมีบทบาทอย่างมากต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมโครงการส่วนใหญ่ จำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการออกแบบตกแต่งภายในให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและสุนทรียภาพในบรรยากาศที่น่าอยู่ มีสภาวะความน่าสบายที่สำคัญการออกแบบบรรยากาศยังช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองด้วย ผลงานต้นแบบปีนี้มีให้เห็นถึงผลงานนอกกรอบ ซึ่งสามารถชี้นำสังคมในความคิดใหม่ ๆ ได้
 
    

     
๒. การออกแบบนิเทศศิลป์ นักออกแบบที่มีการคิดวิเคราะห์และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถจบการศึกษาไปทำงานได้หลากหลาย เช่น การออกแบบกราฟฟิก ผู้กำกับในงานโฆษณา ภาพยนตร์ และแอนิเมชั่น นักเขียนการ์ตูน นักถ่ายภาพ นักออกแบบดิสเพลย์และการจัดแสดงต่าง ๆ การออกแบบนิเทศศิลป์ จึงถือว่ามีความหลากหลายมาก ในการจัดแสดงครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์กระแสการออกแบบที่กำหนดเทรนด์ของประเทศได้แน่นอน
 
        

 
๓. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศาสตร์แห่งการออกแบบที่มีความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นตัวสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้น่าใช้ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในการจัดแสดงของสาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์จะได้เห็นถึงไอเดียที่ดีของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีทั้งนวัตกรรม และสุนทรียภาพทางความงาม  ผลงานมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ใกล้ตัวที่ต้องออกแบบ ตอบสนองชีวิตประจำวันของมนุษย์นั่นเอง
 
  

       
๔. ประยุกต์ศิลปศึกษา เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นองค์ความรู้ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม เป็นศิลปะที่ประยุกต์สู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยศิลปะและการออกแบบศิลปะแขนงนี้มีความหลากหลาย เช่น ศิลปะสิ่งทอ ทัศนศิลป์ ศิลปะไทยประยุกต์ ศิลปะตกแต่ง อาคารสถานที่ สำหรับการจัดแสดงครั้งนี้  มีผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย
 
     

    
๕. เครื่องเคลือบดินเผา ผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผาทั้งเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรม อันเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาชาติจากพื้นฐานหัตถกรรมของคนไทย  ซึ่งในปีนี้ทางสาขามีผลงานบัณฑิตที่มีความแตกต่างจากปีก่อน ๆ โดยเฉพาะผลงานที่มีเทคนิคทางการเคลือบผิวที่น่าสนใจและสวยงามมาก
 
  

       
๖. การออกแบบเครื่องประดับ เป็นการผลิตผู้นำด้านการออกแบบเครื่องประดับ และสร้างสรรค์วิชาชีพเครื่องประดับ อันมีบทบาทต่อการพัฒนาวงการเครื่องประดับไทย  ซึ่งเป็นความถนัดของคนไทย  โดยสาขานี้สามารถแสดงความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนได้  วงการเครื่องประดับไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบ ถือว่ามีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมที่มีโอกาสสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล
 
     
  
๗. การออกแบบเครื่องแต่งกาย วงการแฟชั่นไทย เป็นวงการที่มีสีสันและแข็งแกร่ง การออกแบบสามารถกระตุ้นพลังสร้างสรรค์ขยายวงกว้างสู่ภาคอุตสาหกรรมส่งออก ที่ทำรายได้อย่างมากมายมหาศาล  ถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างครบวงจร ในงานมัณฑนศิลป์เฟสติวัล มีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ จากผลงานที่น่าทึ่งเป็นร้อยๆ ชิ้น
 
 

       
เยาวชนรุ่นใหม่จาก ๗ สาขาวิชา  และจากผลงานเกือบ ๑,ooo ชิ้น จะจัดแสดงต่อสาธารณชน ณ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเข้าสู่วงการออกแบบ สามารถแสวงหาแรงบันดาลใจจากงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมจะได้มีโอกาสเห็นผลงานการออกแบบที่อาจจะต่อยอดให้อุตสาหกรรมมีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มด้วยดีไซน์ เห็นแนวทางใหม่ๆ ของเยาวชนไทย เพื่อการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป ถือเป็นกระแสแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนคนไทยที่น่าประทับใจที่สุดในรอบหลายปีครับ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ o-๒๒๒๑-๕๘๗๔
(หมายเหตุ ทีสิสเฟสติวัล'มัณฑนศิลป์ ๕๖' ปรากฏการณ์ผลงานเยาวชนรุ่นใหม่แห่งวงการออกแบบไทย : คอลัมน์ คนรักบ้าน โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง)


ภาพและข้อมูลจากเวบ
komchadluek.net

"ภาพสะท้อนชีวิต


โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี  โรงแรมแบบไลฟ์สไตล์ที่เน้นด้านการออกแบบและดีไซน์สมัยใหม่ บนถนนสีลม  ภูมิใจเสนอนิทรรศการจิตรกรรม “ภาพสะท้อนของชีวิต” โดย นิวัฒน์ ชูทวน ศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งได้รับรางวัลมากมายระดับประเทศอย่างจิตรกรรมบัวหลวง และพู่กันทอง


การสร้างสรรค์ในชุด ภาพสะท้อนของชีวิต ของนิวัฒน์ ชูทวน เกิดจากการใช้ชีวิตเรียบง่ายในวิถีชนบทตั้งแต่วัยเยาว์ของศิลปิน ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณชนบทที่ถูกกลั่นกรองผ่านช่วงเวลาได้ถูกสะสมอยู่ในรูปทรง พื้นผิวของสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ และวัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงอุปนิสัย ความเป็นอยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง ความเรียบง่าย น้ำใจไมตรี และขนบธรรมเนียมต่างๆ หรือแม้แต่ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเหมือนการประสานกันของชีวิต ความคิด และปรัชญา ในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติโดยตั้งอยู่บนหลักของการพึ่งพา และความเคารพธรรมชาติ ได้กระตุ้นความรู้สึกและความทรงจำในจิตสำนึกเบื้องลึก และเป็นเครื่องหล่อหลอมให้ศิลปินเกิดความรักความผูกพันธ์ และซึบซับจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ


พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.โดย ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


นิทรรศการจิตรกรรม : “ภาพสะท้อนของชีวิต”

ศิลปิน :  นิวัฒน์ ชูทวน
วันที่ : ๔ เมษายน – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

สถานที่ : แกลลอรี่ ๓๖  โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสนใจซื้อผลงานโทร :  o๒-๒๓๘-๑๙๙๑

อีเมล์: H3616-CO1@accor.com

หรือติดตามในเฟซบุ๊ค :  //www.facebook.com/pullmanbangkokhotelG


ภาพและข้อมูลจากเวบ
komchadluek.net

"Time Remapping"


ส่งท้ายเดือนเมษายนด้วยนิทรรศการสื่อผสม Time Remapping โดยสองศิลปินคุณภาพ วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ และศิลปินญี่ปุ่น Ryusuke Kido ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของสองศิลปิน ที่สนใจในวิธีการทำงานของกันและกัน


ตั้งแต่เมื่อครั้งที่วิชญ์และ Ryusuke ได้มีโอกาสไป workshop ที่ Tokyo Wonder Site (TWS) ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และในปีนี้ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ ได้เชิญให้ Ryusuke Kido มาร่วมเป็นศิลปินในโครงการ Artist in Residency  ระยะเวลา ๓ เดือน ที่จัดโดยแกลเลอรี่ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ ๒ ของโครงการ  (และเป็นครั้งแรกของการมาเมืองไทยของ Ryusuke Kido)


Time Remapping เป็นการสะท้อนการเรียนรู้การทำงานระหว่าง วิชญ์ ศิลปินสื่อผสมผู้มีพื้นฐานทางด้านสถาปัตยกรรม และมีความสนใจในลักษณะของกลไก วิธีการทำงานของเครื่องจักรกล หุ่นยนต์ ในขณะที่เรียวสุเกะ ประติมากรรุ่นใหม่ชาวญี่ปุ่น สนใจและทำงานประติมากรรมที่มีความละเอียดสูง และต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านงานฝีมือ


โดยนิทรรศการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้วิธีการทำสวนยางพารา จากการเดินทางด้วยการขี่จักรยานเลียบชายฝั่งทะเลจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ทั้งสองศิลปินเกิดความสนใจในกระบวนการแปรรูปยางพารา จากการกรีดยางซึ่งเป็นของเหลว แล้วแปรรูปยางพารา ที่เป็นของเหลวมาเป็นยางพาราแผ่น นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อง “เวลา” และศิลปินทั้งสองมองว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเหมือนตัวแทนของการเผชิญหน้า ระหว่างธรรมชาติและการพัฒนาของมนุษย์


“ในงานศิลปะสื่อสมัยใหม่ เวลาเป็นเทคนิคสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินมีหน้าที่พาผู้ชมวิ่งตาม วิ่งย้อน กระโดดย้อนกลับไปมา ดังจะเห็นได้จากงานภาพเคลื่อนไหวหรือ Interactiveรูปแบบต่างๆ ในทางตรงกันข้าม งานประติมากรรมที่เวลาของผลงานขั้นสุดท้ายโดนแช่แข็งต่อหน้าผู้ชม ศิลปินมีหน้าที่หยุด ซ่อน ทับซ้อน เวลาเหล่านั้นให้เหมาะสมต่อหน้าผู้ชม”


เปิดนิทรรศการ: วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.
นิทรรศการ : “Time Remapping”

ศิลปิน : วิชญ์ พิมกาญจนพงศ์ และ เรียวสุเกะ คิโดะ

วันที่ : ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานที่ : 100 TonsonGallery

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ : o๒-๖๘๔-๑๕๒๗, o๘๑-๙๑o-๙๔๔o , o๘๔-๓๘๘-๑๔๘๘

แฟกซ์ : o๒-๒๕๔-๗๒๒๗
อีเมล์ : info@100tonsongallery.com, lyla@100tonsongallery.com

Facebook: //www.facebook.com/100TonsonGallery


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ ๗"


การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts) ของสาขาวิชาศิลปกรรม เปิดโอกาสกว้างอย่างไม่มีขีดจำกัด นักศึกษาสามารถแสดงออกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้ในทุกรูปแบบโดยไม่จำกัดเทคนิค และวิธีการนำเสนอ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษาและสังคมภายนอก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการนำผลงานเหล่านั้นรวบรวมมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ความรู้ออกสู่สาธารณะชน สร้างประสบการณ์ตรงต่อนักศึกษา


รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒๔ คน


๑.  นายมาตุภูมิ  หมานนุ้ย

๒.  นายพิริยะ  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์

๓.  นายพิเชษฐ์  ชูพุ่ม
๔.  นายจามร  นิ่มนาค

๕.  นายอภิรัฐ  แก้วประทุม

๖.  นายพรหมพิริยา  คงสถิตย์

๗.  นายกิตติพันธุ์  ชินวรรณโชติ

๘.  นายกิตติพงษ์  ชินวรรณโชติ

๙.  นายอลงกต  ใจสงค์

๑o.  นางสาวปานวาด  วิไลภรณ์

๑๑.  นางสาวสุธาสินี  อรัณยะปาล

๑๒.  นางสาวศิวพร  พันธุ์ดี

๑๓.  นายสรา  สุขการณ์

๑๔.  นายกอบบุญ  ฉัตรไกรเสรี

๑๕.  นางสาวศุภมาส  ทวีโชติภัทร์

๑๖.  นายธีระพงษ์  โพธิสาร

๑๗.  นางสาวเมทินี  บุญวงค์

๑๘.  นางสาวปกฉัตร  วรทรัพย์

๑๙.  นายกรวิวัฒน์  บุญศรี
๒o.  นางสาวพีรภัทร์  โชคดำรงสุข

๒๑.  นายดนุพล  ทองอินทร์

๒๒.  นางสาวกิตติยาภรณ์  ศรชัย

๒๓.  นายพีรเวทย์  กระแสโสม

๒๔.  นายคมกฤช  งามเชื้อ


นิทรรศการ : “ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๖

ศิลปิน : นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ :  ๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๓ – ๔ หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ / โทรสาร : o๒-๒๑๘-๓๗o๙

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : //jamjureeartgallery.blogspot.com


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"ศิลปะโดยประชาคมอาเซียน"


โครงการ SW-ASEAN ของเอ็มพาวเวอร์

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศอาเซียน จะรวมกันเป็นเขตเศรษฐกิจเดียว ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน จะมีข้อตกลง และยุทธศาสตร์หลายอย่าง ร่วมกัน เป็นต้นว่า การค้า, การท่องเที่ยว, แรงงานข้ามแดน, วีซ่า, เอชไอวี/เอดส์, และสิทธิมนุษยชน, ฯลฯ


ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีพนักงานบริการมากกว่า ล้านคน อาศัยอยู่ ทำงาน และเดินทางข้ามเส้นพรมแดน อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า พนักงานบริการเป็นอาชีพหนึ่งที่มีส่วนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอาเซียน อย่างมหาศาล  พนักงานบริการ ล้วนเป็นมนุษย์ ที่มีสิทธิมนุษยชน  เช่นเดียวกับคนทุก ๆ อาชีพ


แต่กระนั้น พนักงานบริการในกลุ่มประเทศอาเซียนทุกแห่ง ถูกมองเป็นกลุ่มคนไร้ค่า และถูกกีดกันออกไปจากสังคม และกฎหมาย  พนักงานบริการล้วนไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และได้รับสิทธิประโยชน์ทางสังคมเช่นคนอื่น ๆ พนักงานบริการเข้าไม่ถึงความยุติธรรม และเสรีภาพในการเดินทางก็ถูกจำกัด, ฯลฯ


กลุ่มคนหลายชุมชนในอาเซียน ได้รวมตัวกันเพื่อหวังว่ารัฐบาลจะได้ยินเสียงพวกเขา คิดถึงพวกเขา ไม่ใช่เพียงแค่คิดถึงเรื่อง ผลกำไรทางการค้า และอำนาจ  ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๕ พนักงานบริการทั่วอาเซียนก็ได้มารวมตัวกัน โดยการจัดขึ้นของเอ็มพาวเวอร์ ในโครงการ SWASEAN (Sex Workers of ASEAN) เพื่อเรียกร้องความเปลี่ยนแปลง  มาเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อให้พวกเรามีพื้นที่ยืน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


การประชุมสุดยอดครั้งที่หนึ่งของพนักงานบริการอาเซียน จัดขึ้น โดยเอ็มพาวเวอร์ มีผู้นำพนักงานบริการ ๓o คนจากประเทศไทย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เมียนม่าร์, กัมพูชา, อินโดนีเซีย และติมอร์เลสเต มาประชุมเคียงข้างกับสมัชชาประชาชนอาเซียน (ASEAN People’s Forum) ที่กรุงพนมเปน


เป็นที่เห็นร่วมกันอย่างชัดแจ้งว่า ประเด็น เรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติ ได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อพวกเรา ดังนั้น “ เราจะต้องหาทางที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในสังคม ให้เกิดการยอมรับการดำเนินอาชีพของเรา  แต่ทั้งนี้เนื่องจากพวกเรามาจากต่างวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งเป็นสีสันอันงดงามของเรา เราจึงเลือกที่จะใช้ศิลปะ ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันเนื้อหาของเรา แก่กันและกันได้ “


หลังจากนั้น พนักงานบริการจาก ๙ ประเทศ บวกกับอีก ๑ คือ ติมอร์เลสเต ก็ได้กลับไปสู่ชุมชนของพวกเรา สร้างกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ที่แสดงออกถึงสถานการณ์ของเรา ประสบการณ์ของเรา ตอบโต้กับการตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติ เราจะนำผลงานศิลปะ ที่ผลิตขึ้นด้วยมือเรา มาแสดงร่วมกัน ในหัวข้อนิทรรศการชื่อ “…เราก้อ ยังเต้นรำ ได้อยู่ ! พนักงานบริการแห่งอาเซียน – Yet, Still we dance!  Sex Workers of ASEAN Art Exhibition” จัดแสดงขึ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน นี้เป็นต้นไป


โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักแผนและการพัฒนา ของสหประชาชาติ  (UNDP) ซึ่งจะมีผลงานหลากหลาย เช่น ภาพถ่าย  จิตรกรรม  ประติมากรรมผ้า  และการจัดวาง  เราหวังว่านิทรรศการนี้ จะทำให้ผู้ชมตระหนักถึงผลกระทบ ที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติ ในเวลาเดียวกันก็ได้มาร่วมกัน แสดงความยินดีกับการ เสนอภาพสะท้อน และความสามารถด้านศิลปะ ของพวกเรา “นับว่าเป็นเวลา ที่เราจะร่วมกันสร้างความเข้าใจใหม่ ๆ การยอมรับ และแง่มุมของความคิดที่หลากหลาย มากขึ้นเกี่ยวกับงานอาชีพบริการ ในอาเซียน”


พิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.oo น.


กิจกรรมการสัมมนาของพนักงานบริการอาเซียน เปิดให้ผู้สนใจร่วมรับฟังได้ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.oo-๑๗.oo น.


ผลงานโดย
เมียนม่าร์ – Aids Myanmar Alliance, Myanmar

มาเลเซีย – PAMT Malaysia

กัมพูชา – Women’s Network for Unity, Cambodia

สิงคโปร์ – Project X Singapore

ฟิลิปปินส์ – Philippines  Sex Worker’s Collective,  Philippines

เวียตนาม – Vietnamese Network of Sex Workers (VNSW)

สปป ลาว – Sao Lao Laos
อินโดนีเซีย – P3SY/OPSI Indonesia

ประเทศไทย – Empower Thailand

อาเซียน + 1 – SW ASEAN Plus One; $carlet Timor Collective ($TK) Timor Leste


นิทรรศการศิลปะ โดยพนักงานบริการ ประชาคมอาเซียน เราก้อ ยังเต้นรำ ได้อยู่ ! พนักงานบริการแห่งอาเซียน
วันที่ : ๒ เมษายน – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖

สถานที่ : ชั้น ๕ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : o๒-๒๑๔-๖๖๓o – ๘ ต่อ ๕o๑

เว็บไซต์ : //www.bacc.or.th


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"Day Trip to Remember"


ผลงานจิตรกรรม ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง สร้างสรรค์ในแนวทาง Figurative  Symbolist โดยอาศัยวิธีการสร้างภาพตัวแทนของสัญลักษณ์ (Representation) เพื่อพรรณนาสื่อสารนัยยะสัญชาตญาณของมนุษย์


ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ ภวังค์รัก และอุดมคติในห้วงแห่งความฝัน แรงปรารถนาในโลกสมมุติ ความทรงจำย้อนคืน ทำร้ายลมหายใจในขณะปัจจุบัน จิตรกรรมเปรียบเปรยนัยยะความหมายเชิงบทกวี ที่แสดงถึงการรับรู้ของสัญชาตญาณของมนุษย์ กับการเปลี่ยนแปลง เมื่อความคาดหวังที่ไม่เป็นดังปรารถนา ประสบการณ์ในอดีตยังคงทิ้งร่องรอยในความทรงจำ  กับกาลเวลาที่กำลังนำผ่านสู่อนาคต ในลักษณะของภาพตัวแทนภายใต้บริบทของความสัมพันธ์


นิทรรศการ  :  “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)

ศิลปิน : กมล หอมกลิ่น, รัฐ พานิชเจริญผล

วันที่ : ๒๓ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๓ – ๔ หอศิลป์จามจุรี

โทรศัพท์ / โทรสาร : o๒-๒๑๘-๓๗o๙

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : //jamjureeartgallery.blogspot.com
ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"Relatively Extended"


ภาพผลงานได้ใช้แสงสีและบรรยากาศของท้องฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ นั้น ได้สร้างแรงบันดาลใจและทัศนะคติในการวาดภาพของศิลปินเสมอมา  สิ่งที่ได้รับรู้มาตลอดคือ ความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ


สิ่งที่เห็นอยู่คือปัจจุบัน อดีตย้อนกลับไม่ได้ และเราก็ไม่รู้อนาคต  แต่ทุกสิ่งนั้นย่อมส่งผลต่อเนื่องกันมา ฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ต้องการนำเสนอในผลงานชุดนี้ก็คือ การวาดภาพที่ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ได้วางแผนหรือจัดองค์ประกอบภาพรวมไว้ล่วงหน้า เมื่อวาดเสร็จชิ้นหนึ่งแล้วก็วาดภาพต่อไป โดยไม่กลับไปแก้ไข  ภาพที่วาดอยู่นั้นย่อมสัมพัทธ์ กับภาพที่วาดเสร็จไปแล้ว  ผลสำเร็จ ณ.ปัจจุบันตรงหน้านี้เท่านั้นที่สำคัญ คงจะเปรียบได้กับการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ยึดติดเรื่องในอดีตและไม่กังวลถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น


เชิญร่วมพิธีเปิดในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
เวลา  ๑๘.oo น.  ร่วมพบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร
นิทรรศการ  : Relatively Extended

ศิลปิน : คฑาวุธ  พลทรัพย์

วันที่ : ๒๕ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถานที่ : Number 1 Gallery

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  : o๘๓-๔๔๕-๘๓๓๓, o๒-๖๓o-๒๕๒๓

ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ"


9 Art Gallery / Architect studio มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ ๑o๙ “การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ” ของ จักรกฤษ มูลอินต๊ะ


ข้าพเจ้าเติบโตมาจากวิถีชีวิตชาวชนบทที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกิน พ่อกับแม่ทำนาและทำสวนจน  ทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงอารมณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทที่สงบร่มเย็นมีจิตใจที่ดีงามความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันอย่างแท้จริงแต่ในสังคมปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับเริ่มเลือนลางและจางหายไปจากสังคมปัจจุบันมากขึ้น ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจนำเสนออารมณ์และความรู้สึกในบางส่วนบางมุมที่สัมผัสได้จากอดีตนำมาถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรม เพื่อนำเสนอผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะได้ชื่นชมจากนิทรรศการ “การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ” (Journey & Peaceful life)


พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น. โดย คุณยศสวัฒณ์  ปิติภูวพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน


นิทรรศการ : “การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ”

ศิลปิน :  จักรกฤษ มูลอินต๊ะ

วันที่ : ๗ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถานที่ : 9 Art Gallery / Architect Studio เชียงราย (ช้าย ๘o ม.จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายไปทางแม่จัน)

โทรศัพท์ : o๕๓-๗๑๙-๑๑o, o๘๓-๑๕๒-๖o๒๑

อีเมล์ : artgallery9@hotmail.com

เว็บไซต์ : //www.9artgallery.com/April%20%202556.html
 
ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"Memory of Flowers"


อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ขอเชิญชมงาน นิทรรศการศิลปะชุด “Memory of Flowers”ผลงานของ ธีธัช ธนโชคทวีพร, กฤษณา กัลยกรสกุล, พนิดา สาทิสสะรัต ศิลปินรับเชิญฯ


“Memory of Flowers” เป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของดอกไม้ซึ่งให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนหวาน มีสีสันที่สดใส มีชีวิตชีวา มีเรื่องราวในตัวเอง และยังใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความดีงาม ความรัก ความอบอุ่น ความเป็นสิริมงคล และความโศกเศร้าได้อีกด้วย โดยการแสดงผลงานในครั้งเหล่าศิลปินได้นำผลงานชิ้นเอกกว่า ๕o ชิ้น ที่ถ่ายทอดผ่านเทคนิคสีน้ำ สีอะครีลิค และสีน้ำมัน ออกมาเป็นภาพวาดดอกไม้ที่มีความงดงาม เพื่อกระตุ้นเตือนผู้เข้าชมผลงาน ให้ได้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่อนคลาย ไปพร้อมๆกับความสุขที่ได้ชื่นชมสิ่งสวยงามที่เจริญตาเจริญใจ


คุณศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓o น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น ๓ ของโรงแรมฯ รายได้จากการจำหน่ายภาพ สมทบทุนมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง


นิทรรศการ : “Memory of Flowers”

ศิลปิน : ธีธัช ธนโชคทวีพร, กฤษณา กัลยกรสกุล, พนิดา สาทิสสะรัต

วันที่ :  ๑ - ๓o เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานที่ : บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น ๓ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ติดต่อโทร : o๒-๖๕๓-๙ooo


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"มายาคติแห่งความงาม"


ก้อย อาร์ต แกเลอรี่ นำเสนอนิทรรศการ “Mythologies of Beauty” มายาคติแห่งความงาม โดย ทองไมย์ เทพราม ศิลปินหนุ่มไฟแรงดีกรีปริญญาโทจากรั้วศิลปากร สะท้อนความหลงในรูป รส กลิ่น เสียง และอัตลักษณ์ที่ตีกรอบโดยบรรทัดฐานของสังคม จนหลงลืมรูปลักษณ์สังขารที่แท้จริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
Mythologies of Beauty เป็นการแสดงผลงานทัศนศิลป์ชุดล่าสุด ของ ทองไมย์ เทพราม ศิลปินหนุ่มไฟแรงที่คว้ารางวัลการันตีผลงานและความสามารถมากมายอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานชุดนี้ ทองไมย์ ตั้งใจสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนทัศนคติของคนในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับความงามและรูปลักษณ์ภายนอกจนเกิดวลีที่คุ้นชินกันในปัจจุบันว่า “สวยด้วยมือหมอ” ซึ่งกลายเป็นความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจและเสริมบุคลิกภาพเพื่อการยอมรับจากสังคมรอบกาย โดยลืมที่จะย้อนกลับมามองตัวตนที่แท้จริงและความงามที่ยั่งยืนของจิตใจจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งจากความคิดและแรงบันดาลใจดังกล่าว ทองไมย์ ได้ถ่ายทอดผ่านรูปทรงของมนุษย์ หุ่นโชว์ และสัตว์ต่าง ๆ ที่หลงใหลในมายาคติแห่งความงามจนหลงลืมว่าความไม่จีรังของรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าจะถดถอยด้อยคุณค่าไปตามกาลเวลา และถูกทดแทนด้วยค่านิยมของความงามในรูปแบบใหม่ต่อไป
นิทรรศการ : มายาคติแห่งความงาม (Mythologies of Beauty)

ศิลปิน : ทองไมย์ เทพราม

วันที่ : ๔ -๓o เมษายน ๒๕๕๖

สถานที่ :  ก้อย อาร์ต แกเลอรี่

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : o๒-๖๖๒-๓๒๑๘ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม"


Pharmacide Arts (นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม) เป็นนิทรรศการสัญจรในภูมิภาค (กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) มีผลงานแสดงทั้งหมด ๒๔ ชิ้น (รูปภาพ ประติมากรรม วิดีโอ) สูติบัตรงาน และการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับยาปลอมในภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง


นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ    องค์กรอาชญากรรมค้ายาปลอมได้รับผลผลกำไรสูงมาก จากการประมาณการมีผลกำไรสูงมากกว่า ๕ หมื่นล้านยูโรต่อปี และจากผลงานการศึกษาล่าสุดปรากฏว่าการค้ายาปลอมแปลงมีถึงประมาณ ๕ - ๑o เปอร์เซ็นต์ของตลาดเภสัชภัณฑ์รวมทั่วโลก และ ๕o - ๙o เปอร์เซ็นต์ของการสั่งซื้อยาจากทางอินเตอร์เนตเป็นยาปลอมแปลง


อีกส่วนหนึ่งของนิทรรศการนั้นนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงซึ่งยืมมาจากพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบติลลิกีแอนด์กิบบิ้นส์การระมัดระวังภัยจากการใช้ของปลอมแปลงในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญจึงมีการแจกหนังสือเพื่ออธิบายและให้ความรู้เป็นภาษาไทย


นอกจากนั้นยังมีการประกวดภาพการ์ตูนโดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานการ์ตูนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคมถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖   ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาแสดงที่ร่วมในนิทรรศการนี้ด้วย


จุดมุ่งหมายที่โฟกัสขึ้นสำหรับภูมิภาคอาเซียน มีอยู่ ๕ ข้อด้วยกัน คือ


- การให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์ปลอม (สุขภาพ ความปลอดภัย การปลอมแปลงหลายรูปแบบ) 
- ช่วยเหลือและให้ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อป้องกันจากผลิตภัณฑ์ปลอม 
- ทำความเข้าใจกับสถานการณ์เกี่ยวกับการปลอมแปลง ผลกระทบถึงผู้บริโภค เศรษฐกิจท้องถิ่น เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอื่นๆ
- ช่วยเหลือสนับสนุนให้บริษัทเปิดการเจรจาในเรื่องนี้
- สร้างเครือข่ายนักกิจกรรมทั่วภูมิภาคที่ต่อสู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปลอมแแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


พิธีเปิดนิทรรศการ  ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๘.oo น
นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม
โดย : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
บริษัทติลลิกีแอนด์กิบบิ้นส์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : ๒ เมษายน – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น ๘ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
• นภดล วีระกันต์ ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
โทร: o๒-๖๕๗-๕๑๓๑

อีเมล: napadol.wirakan@diplomatie.gouv.fr
• ปานฟ้า ตรีเหลา ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
โทร: o๒-๖๒๗-๒๑๒๔

อีเมล: panfah.treelao@diplomatie.gouv.fr
• ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร o๒-๒๑๔-๖๖๓o ต่อ ๕o๑


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"ฤดูหลากสี"


วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน นิทรรศการ ฤดูหลากสี  (Colorful Season) เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง  สี ของแต่ละฤดูกาล  ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการแสดงเดี่ยวครั้งแรกนี้ เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม แนวอิมเพรสชั่นนีส เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานจำนวน ๒๓ ชิ้น โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการใน วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ โดย คุณไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ


นิทรรศการ : “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)

ศิลปิน : ดนัยวิชญ์  ขวัญข้าว

วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถานที่ :  ห้องนิทรรศการชั้น ๒ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ / โทรสาร : o๒-๒๑๘-๓๗o๙

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : //jamjureeartgallery.blogspot.comภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com
jamjureeartgallery.blogspot.com

"อาสาสมัครหอศิลป"


รับสมัครเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าร่วมทำหน้าที่นำชมนิทรรศการ และทำกิจกรรมการศึกษาของนิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ ๒, นิทรรศการ “BACC. Young Artist” และ นิทรรศการ  “Retrospective  ชะลูด นิ่มเสมอ”


คุณสมบัติเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ


๑. อายุ ๒o ปีขึ้นไป

๒. มีพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจในงานศิลปะ

๓. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

๔. สามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

๕. พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


คุณสมบัติของอาสาสมัคร


๑. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป

๒. มีความสนใจในงานศิลปะ

๓. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

๔. สามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

๕. พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


สามารถเลือกเข้าปฏิบัติงานอาสาได้ ๓ ช่วงเวลา

๑o.๓o-๑๓.oo น.
 ๑๓.oo-๑๗.oo น.
 ๑๗.oo-๒๑.oo น.


การสมัครเข้าร่วมโครงการ


๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ //www.bacc.or.th  และส่งมาที่ exhibition@bacc.or.th
ใบสมัครเจ้าหน้าที่นำชม คลิกที่นี่
ใบสมัครอาสามัคร คลิกที่นี่

๒. สำหรับการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่นำชม โครงการจะทำการติดต่อกลับและนัดหมายการสัมภาษณ์
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณารับเข้าอบรมและปฏิบัติงาน (รับจำนวนจำกัด)

๓. สำหรับการสมัครเป็นอาสาสมัครนำชม ทางโครงการจะติดต่อกลับ และนัดหมายการเข้ารับการอบรม
วันที่ ๑๑ - ๑๒พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ไม่จำกัดจำนวน )  อาสาสมัครจะได้รับใบรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน


หลักสูตรการอบรมอาสาสมัคร

ครั้งที่ ๑  วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑o.๓o – ๑๒.oo น. : รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และขอบข่ายงานอาสาสมัคร โดยฝ่ายนิทรรศการ

๑๒.oo – ๑๓.oo น. : รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.oo – ๑๕.oo น. :  งานจิตอาสากับการพัฒนาตนเอง  โดยวิทยากรด้านจิตอาสา

๑๕.oo – ๑๗.oo น. : ความรู้ด้านศิลปะกับเทคนิคการนำชม โดยฝ่ายนิทรรศการ คุณปกรณ์  กล่อมเกลี้ยง


ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๖   

๑o.๓o – ๑๒.oo น. : แนวคิดของนิทรรศการ “Retrospective  ชะลูด นิ่มเสมอ”  โดยฝ่ายนิทรรศการและภัณฑารักษ์นิทรรศการ

๑๒.oo – ๑๓.๓o น. : รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓o – ๑๕.๓o น. : แนวคิดของนิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก”  โดยฝ่ายนิทรรศการและภัณฑารักษ์นิทรรศการ

๑๖.oo – ๑๘.oo น. :  แนวคิดของนิทรรศการ “BACC. Young Artist”  โดยฝ่ายนิทรรศการและภัณฑารักษ์นิทรรศการ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : o๒-๒๑๔-๖๖๓o – ๘


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

“การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)"


นิทรรศการ “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)
ศิลปิน…..กมล หอมกลิ่น (Kamol Homklin), รัฐ พานิชเจริญผล (Rath Panitcharoenphol)
ลักษณะงาน.....จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง.....๒๓ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
พิธีเปิดนิทรรศการ.....วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น.
ห้องนิทรรศการ.....ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๓ - ๔


ภาพและข้อมูลจากเวบ
jamjureeartgallery.blogspot.com

“เข้าทรง” นิทรรศการศิลปนิพนธ์ คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร


เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบสู่สาธารณชน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ศิลปะมีความมุ่งมั่นสืบสานงานศิลปะต่อไป ในโอกาสฉลองครบ ๗o ปี คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ ๔๓ “เข้าทรง” ซึ่งจะนำผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ ที่กำลังจะจบการศึกษา ๗ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน, สาขาวิชานิเทศศิลป์, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา, สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา, สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวนกว่า ๓๓๒ ชิ้นงาน มาจัดแสดงนอกสถานที่เป็นครั้งแรก ให้คนทั่วไปได้ชมระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ ที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่


สำหรับไฮไลต์ในงานจัดให้มีการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายชุดพิเศษ โดยในพิธีเปิดงานวันที่ ๑๑ เม.ย. พบแฟชั่นโชว์เครื่องประดับผลงานนักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับกว่า ๔o ชิ้นงาน ที่รังสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจรูปแบบต่าง ๆ อย่างงดงาม และในพิธีปิดงานวันที่ ๑๗ เม.ย. ชมแฟชั่นโชว์สุดพิเศษผลงานของนักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกายกว่า ๑oo ชุด ผ่านนางแบบมืออาชีพ รวมถึงการมอบรางวัลมัณฑนศิลป์ อะวอร์ด ให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นจำนวน ๒๑ รางวัล และร่วมลุ้นรางวัลป๊อปปูลาร์ โหวต ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถโหวตผลงานที่ชื่นชอบจากชิ้นงานที่จัดแสดงทั้งหมดได้


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษด้านศิลปะทั้งการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ของศิลปะแขนงต่าง ๆ และการจัดเวิร์กช็อปโดยอาจารย์และนักออกแบบชื่อดังที่เป็นผลผลิตจากสถาบันแห่งนี้ อาทิ กิจกรรม “นิเทศ ดิไอดอล” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก คมภิญญ์ เข็มกำเนิด ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “ก้านกล้วย” และ “เอคโค่ จิ๋วก้องโลก”, ซันเต๋อ-ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ไฟแรง, สุพิชชา เสนารักษ์ อินสตาแกรมเมอร์ชื่อดังที่สร้างสรรค์ผลงานกับเอกลักษณ์ที่ใช้ตัวการ์ตูน, เวิร์กช็อป ดีไอวาย ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน โดย เต้าหู้-ณฤต เลิศอุตสาหกูล กูรูด้านงานดีไอวาย ฯลฯ รวมทั้งเป็นปีแรกที่จัดรับสมัคร พรี เทสท์ ไดเร็คท์ แอดมิสชัน ดีคอเรทีฟ อาร์ต สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะมัณฑนศิลป์.


ภาพและข้อมูลจากเวบ
dailynews.co.th
banmuang.co.thบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 10 เมษายน 2556
Last Update : 20 มิถุนายน 2556 19:08:54 น. 0 comments
Counter : 8195 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.