เที่ยวเมืองอุทัย กางเต็นท์อิงธรรมชาติ Uthaithani : Drive Thru Happiness กับกลุ่ม Lifestyle Glamp

นางสาวประคองจิต ไชยชนะ
ที่ปรึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

นายพูลผล แพทอง CEO เที่ยวไทย ฯลฯนายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี
เปิดทริปเมืองอุทัยธานีต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว Uthaithani : Drive Thru Happiness
กลุ่ม Lifestyle Glamping ชาวแคมป์ ช่วยท่องเที่ยวชุมชนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานี นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี
ได้ให้เกียรติร่วมตีธงปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม Uthaithani : Drive Thru Happiness
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 โดยมีนายกิชติ ประพฤทธิ์ตระกูล เลขาธิการ สมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทย
นายพูลผล แพทอง CEO เที่ยวไทย ฯลฯ
และคณะนักท่องเที่ยวกว่า 80 คน
นำรถยนต์ส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คัน รวมถึงสื่อมวลชนจากส่วนกลางด้วย
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
ทั้งการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย การแสดงผลการรับวัคซีนโควิดขั้นต่ำ 2 เข็ม
และมีการแสดงผลตรวจ ATK
และนำผลการตรวจเป็นลบมาแสดงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

จากนั้นคณะนักท่องเที่ยวได้ไปร่วมกันทำกิจกรรมตามฆราวาสวิถี
ณ วิหารแก้ว วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)สักการะ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตวัดท่าซุง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและงดงามของเมืองอุทัยธานี
เป็นที่รู้จักเมื่อพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระเถระที่มีชื่อเสียง
ได้สร้างอาคารต่าง ๆ มากมาย โดดเด่นด้วย พระวิหารแก้วที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง
และร่างของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ไม่เน่าเปื่อย
ปราสาททองคำ ตกแต่งด้วยทองคำตระการตา สร้างด้วยฝีมือที่ประณีตงดงาม
ปราสาททองคำ ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ประดับลวดลายไทยปิดทองคำเปลวติดกระจกก่อนจะลงเรือท่องเที่ยว ณ ท่าน้ำวัดท่าซุงตามอัธยาศัย
เพื่อเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเรือนแพ แม่น้ำสะแกกรัง
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคนอุทัยธานี ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแรด
เพื่อสนับสนุน ชิม ช็อป สินค้าเป็นของฝากของที่ระลึก
เป็นการกระจายได้สู่ชุมชนได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

วัดอุโปสถาราม เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตะวันออก
ตั้งอยู่บริเวณหน้าเมืองตรงกันข้ามกับตลาดสดเทศบาลอุทัยธานี
ชาวบ้านเรียกติดปากว่า วัดโบสถ์ หรือว่าวัดโบสถ์มโนรมย์ สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่และงดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีทท

ตลาดซาวไฮ่ เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลาดซาวไฮ่ เป็นตลาดเล็กๆ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวไร่ชาวนาชาวสวน
ที่ทำการเกษตรตามวิถีบรรพชน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย
ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการผลิต
เพราะฉะนั้นอุดมด้วยคุณค่าโภชนาการที่สำคัญปลอดภัยต่อผู้บริโภคศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โดยรวมตั้งเป็นกลุ่มกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538
เป็นแหล่งที่รวบรวมผ้าทอลายโบราณฝีมือชาวบ้านไร่
ซึ่งสืบทอดมาจากชนชาติ "ลาวครั่ง" และ "ลาวเวียง" ที่อพยพมาจาก สปป.ลาว
จังหวัดอุทัยธานีได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งราชินีผ้าฝ้าย
มีการจัดตั้งศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2545
มีการอนุรักษ์ด้านการทอผ้าสืบทอดภูมิปัญญากันมายาวนาน 200-300 ปีร้านมีดช่างทิน

ต้นไม้ยักษ์บ้านสะนำ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จากนั้นคณะนักท่องเที่ยวได้ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เพื่อเช็คอินปักหลักพักแคมป์ ณ ลานกางเต็นท์ ‘ยางนาแคมป์’นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี
เปิดเผยว่า
ททท.สำนักงานอุทัยธานี ร่วมกับ เที่ยวไทย ฯลฯ แล้วก็ ACAMP
จัดกิจกรรม "คาราวาน Lifestyle Glamping at Uthaithani ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์อุทัยธานี"
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 ท่าน
ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาเช็คอินและลงทะเบียนที่ ททท.สำนักงานอุทัยธานี

จากนั้นขบวนคาราวานได้เดินทางท่องเที่ยวไปชมแหล่งท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่เราได้ set ไว้
ไม่ว่าจะเป็น "วัดท่าซุง" ไปนมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
หลังจากนั้นรถทุกคันได้มาเช็คอินที่ "ยางนาแคมป์" ในเวลา 15.30 น.
แล้วจากนั้นเลือกมุมกางเต็นท์ตามใจชอบ
วันนี้รถหลายคันคงแวะ "ตลาดซาวไฮ่" กันมาเรียบร้อยแล้ว
แวะไปช้อป ชิม ชิล จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าจากชุมชนของอำเภอบ้านไร่
ซึ่งเป็นสินค้ามาจากชาวบ้านในชุมชนไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ที่เป็นเกษตรอินทรีย์
ที่สำคัญราคาถูกไม่แพง

ในตอนเย็นจะมี mini concert กับนักดนตรีพื้นเมืองของอำเภอบ้านไร่
ชื่อวง "ซุ้มข้าวแลง"
ในบรรยากาศ Glamping ชิลชิลสบายสบาย
และจะมีเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาหรืออัตตลักษณ์ของ "อำเภอบ้านไร่"
โดยปราชญ์ชาวบ้าน คุณเบ้ -ปุณพจน์ ศรีเพ็ญจันทร์
รับประทานอาหารไปฟังไป ซึ่งกิจกรรมจะเสร็จในเวลา 22.00 น.

จากนั้นพรุ่งนี้เช้าตื่นมารับประทานอาหารเช้าแล้วเดินกินลมชมวิวรอบ "ยางนาแคมป์"
ที่มีความสวยงาม ซึ่งวันนี้โชคดีเป็นทริปที่อากาศเย็นสบาย
หลังจากนั้นขบวนคาราวานแยกย้ายกันเดินทางท่องเที่ยวต่อ
ใครยังไม่แวะ "ตลาดซาวไฮ่" ก็จะแวะ
หรือรถคันไหนจะไปจะชมความใหญ่โตของ "ต้นไม้ยักษ์" ต่อด้วย "วัดถ้ำเขาวง" หรือไป "ถ้ำพุหวาย"
แล้วแวะช้อปปิ้งผ้าทอพื้นเมืองมีหลายร้านที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ขากลับหากใช้เส้นทางบ้านไร่-ด่านช้าง-สุพรรณ เข้า กทม.
ผมขอแนะนำ "วัดถ้ำปทุม" เป็นวัดที่มีโบสถ์ที่ทำด้วยรากไม้
หรือจะแวะ "วัดผาทั่ง" ที่นี่จะมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งองค์ใหญ่
และบริเวณใกล้เคียงจะเป็นชุมชนลาวเวียงที่มีผ้าทอพื้นเมืองสวยงาม
ชื่อร้าน "ป้าทองลี้"

หรือจะใช้เส้นทางกลับ กทม. เข้าตัวเมืองเที่ยวในเมืองอุทัยธานีก่อนแล้วใช้เส้นทางถนนเอเซียกลับกทม.

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทร.056 514 651-2 ในวันเวลาราชการ
หรือเพจหรือเฟชบุ๊ค TAT Uthaithani
ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งหรือมีวันว่างเพราะอุทัยธานีไม่ไกลจาก กทม.
ใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ถึง มาพักผ่อน 2 วัน 1 คืน
ยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นสบาย มาพักผ่อน มา Glamping อย่างมีความสุข
ขอเรียนเชิญมาเที่ยวอุทัยธานีกันครับนายวุฒิไกร สระเสียงดี
เจ้าของสถานที่ "ยางนาแคมป์"
เปิดเผยว่า
สำหรับกิจกรรม "คาราวาน Lifestyle Glamping at Uthaithani
ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์อุทัยธานี" ในวันนี้
ผมคิดว่าน่าจะทำให้ผมโตขึ้นได้และช่วยให้พี่พี่ที่ชุมชนได้ขายของมีรายได้เข้ามาอีก
ด้วยความที่ผมเป็นคนในพื้นที่และอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ต้นยางนาตรงนี้เจ้าของเขาจะตัดผมก็เลยมาขอเช่าที่ดินตรงนี้เพื่ออนุรักษ์ต้นยางนาเอาไว้
ก็เลยทำสัญญาเช่า 6 ปี ปีนี้เป็นปีแรก
จากที่ผมเป็นคนชอบกางเต็นท์อยู่แล้วก็เล็งเห็นว่าทำเลเหมาะ
และได้อนุรักษ์ต้นยางนาได้อีกด้วย กระแสตอบรับค่อนข้างดี
feedback ดีมาก ผมคิดไม่ถึงเลยว่าผมจะโตมาได้ขนาดนี้
ที่สำคัญได้ ททท.สำนักงานอุทัยธานี เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมให้อีกผมคงได้เติบโตเพิ่มขึ้นไปอีก ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยไป
ดีครับชุมชนจะได้โตไปพร้อมกับผมส่งผลดีกับชุมชนรอบข้างเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นกับข้าวหรือว่าเครื่องเสียงนักดนตรีใช้ของภายในชุมชนทั้งสิ้น

ปีนี้เป็นปีแรก พอผมมาทำลานกางเต็นท์แล้วมีคนมากางเต็นท์ผมรู้สึกดีมากได้ความรู้สึกไปอีกแบบ
จากที่เราเคยไปกางเต็นท์ในที่คนอื่น คราวนี้มีลูกค้ามากางเต็นท์ในพื้นที่ผม
เป็นความสุขอีกอย่าง
สนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ 087-1524837
ขอขอบคุณ ททท.ครับจากภาพจากซ้ายไปขวา

นายวุฒิไกร สระเสียงดี
เจ้าของสถานที่ "ยางนาแคมป์"

นายพูลผล แพทอง
CEO เที่ยวไทย ฯลฯ ในฐานะประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

นายเถลิงศักดิ์ รักประเสริฐ ผู้บริหาร ACAMP

นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานีซึ่งช่วงค่ำได้มีบริการอาหารค่ำ มื้อต้อนรับ มีทั้งอาหารพื้นที่หลากหลายขึ้นชื่อ
อาทิ ผัดไทมรดกโลกเจ้าเก่า ตำหมูตกครก-ส้มตำ ปูนาทอด หัวปลีทอด ฯลฯ
โดยทุกคนจะได้รับภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งทำจากวัสดุธรรมชาติคือจานชามกาบหมาก ฝีมือของชาวบ้านสะนำในพื้นที่อำเภอบ้านไร่
และกล่องใส่อาหารรักษ์โลก ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)
ตามคอนเซ็ปต์ “BCG”นายชานุพันธ์ ดิษฐ์ชาวนา
ลูกชายป้าสมนึก ทายาทรุ่นที่สาม เจ้าของร้าน ป้าสมนึก ผัดไทยมรดกโลก
เล่าให้อุ้มสีฟังว่า
มาเที่ยวอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อย่าลืมมากิน "ป้าสมนึก ผัดไทยมรดกโลก"
จุดเด่นของผัดไทยมรดกโลกเปิดขายมา 48 ปีขายตั้วอต่ปี 2517
ทีมีคำว่า "มรดกโลก" เพราะขายอยูในจังหวัดอุทัยธานี
อำเภอบ้านไร่ ซึ่งมี "ห้วยขาแข้ง" เป็นพื้นที่มรดกโลก

จุดเด่นนอกจากความอ่อนนุ่มของเส้นผัดไทยแล้ว
จะอยู่ที่น้ำสต็อก สูตรลับของความอร่อยจะอยู่ที่การเคี่ยวน้ำมะขามเปียกที่ต้มสุก
แล้วกับน้ำตาลและหอมแดงปั่น
คุณแม่ผม "ป้าสมนึก" เป็นทายาทรุ่นที่สาม
เป็นความภาคภูมิใจที่ทุกครั้งที่ลูกค้ามาทานแล้วชมว่าอร่อยแล้วกลับมาทานอีกเรื่อยๆ
ร้านจะอยํ่กลางตลาดบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานโทร.056 539 037 หรือมือถือ 0650268565

พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงดนตรีพื้นถิ่นจากวง ‘ซุ้มข้าวแลง’
ศิลปินชาติพันธุ์ในพื้นถิ่น สร้างความบันเทิงอย่างเป็นกันเอง

พร้อมกันนี้ยังมีปราชญ์ชาวบ้านพื้นถิ่น
มาเเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวบ้านไร่อุทัยธานี
ให้ฟังอย่างเพลิดเพลินภายใต้อากาศหนาว เย็นสบาย 19-21 องศาเซลเซียส
เป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยวชาวแคมป์ตลอดทั้งคืนนายปุณพจน์ ศรีเพ๋ญจันทร์
ปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เล่าให้อุ้มสีฟังว่า
ผมคิดว่าเสน่ห์ของจังหวัดอุทัยธานีก็คือ อุทัยธานีเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย
ด้วยความหลากหลายตรงนี้เราจึงมีความงดงามที่ครบถ้วน
ไม่ว่าจะเป็นความงดงามทางธรรมชาติ ความงดงามทางวัฒนธรรม
ตอนนี้ป่าห้วยขาแข้งเราจะเริ่มเห็นสัตว์ป่าได้ง่ายขึ้น
เรากำลังจะพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่ที่คนได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่า
เราได้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ผ่านวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์
เราได้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ผ่านวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์
มีลาว, จีน, กะเหรี่ยง, ขมุ ฯลฯ
แล้วเรื่องราวเหล่านี้ผ่านศิลปะ ผ่านวัฒนธรรม ผ่านระยะทาง
ผ่านขนม ผ่านอาหารการกิน
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองอุทัยจะต้องได้มาสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้

อำเภอบ้านไร่ ผมถือว่าเป็นเมืองป่าเมืองเขา
คนที่มาเที่ยวทุกคนส่วนใหญ่จะประทับใจกับบรรยากาศที่ร่มรื่น
บรรยากาศที่สโลว์ไลฟ์ มาเที่ยวที่นี่ต้องทาเที่ยวแบบป่าป่า
มาพูดคุยกับชาวบ้าน
เข้าไปหาผู้คนในชุมชน สอบถามความเป็นอยู่ผ่านการบอกเล่าจากปากชาวบ้าน
ที่เขาบอกเล่าด้วยวิถีชุมชนของเขา นี่คือความงดงาม
ความมีเสน่ห์อีกอย่างนั่นก็คืออาหารการกิน ผมคิดว่า
อาหารการกินเป็นความโดดเด่น คนบ้านไร่แข็งแรงและอายุยืน
เพราะเขากินอาหารตามฤดูกาล ได้กินอาหารธรรมชาติ นี่คือเสน่ห์ของที่นี่

ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราอยากให้สนับสนุนส่งเสริมและเกิดเป็น
ครัวลาว, ครัวกะเหรี่ยง, ครัวขมุ ฯลฯ
หมู่บ้านขมุจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ มีภาษาพูดมีภาษาเขียน
พวกเขายังมีเรื่องเล่าของความเป็น "ขมุ"
นี่คือเสน่ห์ของอุทัยธานีที่ยังมีอยู่แบะรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส
ผมเชื่อว่ามาเที่ยวอุทัยแล้วคุณจะได้เห็นเพราะเมืองอุทัยสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
และเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก
นี่เป็นข้อได้เปรียบที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็น
ยอดจากความงดงามทางธรรมชาติแล้ว
ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆ อีก 8 ชาติพันธุ์อีกด้วย
ขอเรียนเชิญมาเที่ยวอุทัยธานีครับโอกาสนี้ นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี
ได้กล่าวต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวมีใจความว่า
“ยินดีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆ
ที่เป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทัยธานี
รวมถึงการมาพักค้างและกางเต็นท์ ณ ยางนาแคมป์แห่งนี้
และปฎิบัติตัวตามมาตรการของจังหวัดเพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19
ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านยังได้ช่วยกันจับจ่ายใช้สอย
ช่วยเหลืออุดหนุนผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า สินค้าชุมชน
ให้มีรายได้มากขึ้นอีกด้วย
ซึ่งอุทัยธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อาทิเ วัดท่าซุง วัดถ้ำเขาวง, น้ำตกผาร่มเย็น ต้นไม้ยักษ์ ตลาดซาวไฮ่
ตลอดม้องแลง และบ้านชายเขา ที่ได้รับสมญานามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนอุทัย
ชมบ้านเรือนและวิถีชีวิตเรือนแพในแม่น้ำสะแกกรัง
าจับจ่ายใช้สอยซื้อของในตลาดเช้า เที่ยวตลาดซาวไฮ่ มีทั้งอาหารถิ่น
และผ้าทอทอลาวครั่งอุทัยธานี ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดอุทัยธานี
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน”“ททท.อุทัยธานี และเที่ยวไทยฯลฯ ยางนาแคมป์ รวมถึงทาง A CAMP
อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีอย่างต่อเนื่อง และมีความสุข
ซึ่งเป็นการมาช่วยสนับสนุนจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วไป
จะได้มีรายได้มากขึ้น
ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ” ผอ. ททท. สำนักงานอุทัยธานี กล่าวส่งท้าย

เช้านี้เมนูตอนเช้าเป็นก๋วยจั๊บใส่ผักกูดพร้อมเล้งชิ้นโต จากตลาดซ่าวไฮ่

สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญในช่วงเช้าวันที่ 16 มกราคม 2565
ทางททท.สำนักงานอุทัยธานี และเที่ยวไทย ฯลฯ ยางนาแคมป์ รวมถึง A CAMP
ได้เชิญชวนคณะนักท่องเที่ยวทำบุญ ‘ปลูกต้นไม้ในใจคน’
โดยนิมนต์พระสงฆ์ 3 รูป นำโดยท่านเจ้าอาวาสวัดสะนำ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งอยู่ใกล้กับยางนาแคมป์ ที่ได้มอบปริศนาธรรมว่า ”เราอาศัยป่า ในขณะเดียวกันป่าก็อาศัยเรา”
เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ก็มีการแจกนำต้นกล้ายางนา ต้นหมากกลับไปปลูกที่บ้าน
เป็นการช่วยรักษ์โลกอีกช่องทางหนึ่งแม็กซ์-นายเถลิงศักดิ์ รักประเสริฐ
ผู้บริหาร ACAMP (จากภาพชุดเสื้อสีดำซ้ายสุด)
เปิดเผยว่า
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งที่แล้วที่สระแก้ว
ผมชอบระยะทางการเดินทางไม่เกิน 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯมหานคร
เป็นกิจกรรม 2 วัน 1 คืน ค่อนข้างตอบโจทย์เป็นอย่างดี
ส่วนที่ตาพระยา นานๆ ที่ไปที่นี่แล้วไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ทุกคนวางโทรศัพท์ทุกคนหลุดออกจากโซเซี่ยลมาเข้าร่วมกิจกรรมมาดูดาว
มาฟังเพลง ประทับใจมากๆ ครับ

สำหรับกิจกรรมทริปคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว
Uthaithani : Drive Thru Happiness by กลุ่ม Lifestyle
Glamping ชาวแคมป์ ช่วยท่องเที่ยวชุมชน
วันที่ 15-16มกราคม 2565 ที่จังหวัดอุทัยธานี
ด้วยสถานที่ของ "ยางนาแคมป์" เป็นต้นไม้ใหญ่ Location ค่อนข้างเปิด สวย
อากาศไม่ร้อน บรรยากาศดีมาก
แล้วสามารถนำรถขึ้นมาจอดบนลานสนามหญ้าได้ทำให้ถ่ายภาพออกมาสวย
ทีมผมมา 13 คัน ที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างพร้อม

เต็นท์ติดหลังคารถ
สามารถติดบนหลังคารถไปพร้อมกับรถยนตร์ที่ขับไปได้ทุกที่
จอดกางนอนตรงไหนก็ได้
ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของรถได้เป็นอย่างดี
ตอบโจทย์แก่ผู้ที่ชื่นชอบใกล้ชิดธรรมชาติ
ได้นอนกับธรรมชาติ
เต็นท์สามารถติดตามคุณตลอดทุกเส้นทางที่คุณไปได้คุณก็สามารถกางนอนได้เลย
ใช้เวลากางเพียง 2 นาที
เต็นท์หลังคารถเมื่อกางขึ้นมาจะได้เตียงขนาด 6 ฟุต ในการกาง
และมีช่องหน้าต่างอยู่ทุกๆ ด้านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
เบาะนุ่มเหมือนนอนเตียงที่คุณนอนที่บ้าน

เต็นท์รถจะ 2 ขนาด ด้วยกันคือ
ขนาด1.6 ทำโปรราคาไว้ที่ 36,900.-บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ส่วนขนาด 2.1 ทำโปรราคาไว้ที่ 38,900.-บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สนใจติดต่อมาทางเพจ ACAMP หรือติดต่อมาที่ผม MAX 0830251085

นายพูลผล แพทอง
CEO เที่ยวไทย ฯลฯ ในฐานะประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
กล่าวขอบคุณช่วงท้ายกิจกรรมนี้ว่า
ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติอย่างมีความสุข
ด้วยการเดินทางท่องเที่ยว
อวยพรให้ชีวิตสนุก สุขภาพแข็งแรง และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
และอย่าลืมติดตามข่าวสาร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทริปต่อไป
ที่เพจเฟสบุ๊ค เที่ยวไทย ฯลฯ และหรือเว็บไซต์ https://www.tiewthaietc.com นะครับขอขอบคุณกิจกรรมดีดี Uthaithani : Drive Thru Happiness จัดโดย กลุ่ม Lifestyle Glamping

ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี
ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
ACAMP
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม schoolbusเพลง :เพาะรัก วงโฮป แฟมิลี่
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้าCreate Date : 19 มกราคม 2565
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2565 15:11:50 น. 15 comments
Counter : 1115 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณKavanich96, คุณกะว่าก๋า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณทนายอ้วน, คุณnewyorknurse, คุณmultiple, คุณกิ่งฟ้า, คุณเริงฤดีนะ, คุณเนินน้ำ, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณtoor36, คุณโอน่าจอมซ่าส์


 
น่าไปกางเต้นท์มากเลยค่ะ
ต้นยางนาสวยมาก

สวัสดีปีใหม่ค่ะโดย: VELEZ วันที่: 19 มกราคม 2565 เวลา:22:33:07 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 20 มกราคม 2565 เวลา:5:16:25 น.  

 
อุทัยฯไม่ใกล้ไม่ไกล
โปรโมท หนักๆ การแค้มปิ้ง
ที่นี่ น่าจะ work จริงจริง


วันหน้า..มาส่งกำลังใจ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 20 มกราคม 2565 เวลา:16:14:55 น.  

 
แต่ละทริปที่พี่อุ้มไป
น่าสนใจทั้งนั้นเลย
ผมเองก็ไม่ได้นอนเต้นท์มานานมากเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มกราคม 2565 เวลา:13:42:27 น.  

 
ท่องเที่ยว ธรรมชาติยังเป็นที่ต้องการของคนอยู่... ส่วนวิถีชีวิต วัฒนธรรมพอได้ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 มกราคม 2565 เวลา:16:12:54 น.  

 
คิดถึงการไปแรลลี่เหมือนกันครับ ไม่ได้ไปกับกลุ่มรถยนต์มานานมากแล้ว ตั้งแต่มีโควิด มิตติ้งก็ไม่ได้ไป เสียดายมากครับ
เห็นบรรยากาศแล้วคิดถึงเลยครับ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 21 มกราคม 2565 เวลา:16:30:49 น.  

 
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - ร้านกาแฟท่าเรือส่ง ตลาดสามชุก สุพรรณบุรี ด้วยนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 21 มกราคม 2565 เวลา:19:33:36 น.  

 

บรรยากาศดีจัง
น่าไปเที่ยวจัง
พี่เคยไปวัดท่าซุง สวยงามค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 22 มกราคม 2565 เวลา:3:37:10 น.  

 
ขับรถเที่ยวเป็นคาราวานแบบนี้ น่าสนุกมาก อุทัยก็ไม่ไกล อากาศเย็นสบาย
บรรยากาศ ใต้ต้นยางนา ดีมากๆ
ชอบ roof top tent สะดวกดีจัง

ถ้าไปทั้งครอบครัวที่มีเด็กๆนี่ น่าจะสนุกมากเลยนะครับโดย: multiple วันที่: 22 มกราคม 2565 เวลา:5:15:27 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มกราคม 2565 เวลา:6:33:00 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องอุ้ม ขอบคุณที่ไปชิมวุ้นเส้นผัดไข่นะคะ

ตามมาเที่ยวค่ะ น่าสนุกนะคะ ได้ทำบุญด้วยได้เที่ยวด้วย วัดท่าซุงพี่กิ่งเคยไปมาครั้งหนึ่งค่ะและเคยไปชมต้นไม้ยักษ์ด้วยค่ะ

โหวต ท่องเที่ยวค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 22 มกราคม 2565 เวลา:8:17:18 น.  

 
หนอนน้อย(รึป่าว) ทุ่มเทมาก
ที่หัวบล็อก..อิ อิ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 22 มกราคม 2565 เวลา:8:55:24 น.  

 
ตามมาเที่ยวและไหว้พระด้วยค่ะ
บรรยากาศดูร่มรื่นดีนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 22 มกราคม 2565 เวลา:10:59:36 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี
ตามมาเที่ยวกางเต๊นท์ที่อุทัยด้วยคนนะ
น่าสนุกมากเนาะ ครูก็เคยนอนเต๊นท์อยู่
2-3 ครั้ง ตอนไปออกค่ายกับลูกศิษย์ จ้ะ
เบื่อตรงห้องน้ำเท่านั้นแหละ อิอิ
อุทัยธานี วัดจันทาราม ก็เคยไปกราบ
พระที่นี่ น่าจะ 2 ครั้ง จ้ะ สวยมาก
โหวดหมวด ท่องเที่ยว


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 22 มกราคม 2565 เวลา:13:23:22 น.  

 
ดูน่าไปนะครับ ไปแบบกางเต้นท์ด้วย จะว่าไปเต้นท์มันก็มีหลายแบบ นี่แบบติดหลังคารถเลยโดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 22 มกราคม 2565 เวลา:14:24:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
มกราคม 2565
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
19 มกราคม 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.