คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
ตุลาคม 2565
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
space
space
21 ตุลาคม 2565
space
space
space

ถูกทิ้ง
  ถูกทิ้ง

"ถูกทิ้ง"   เป็นโจทย์ถนนสายนี้มีตะพาบหลักกิโลเมตรที่ 313    ผู้ตั้ง
โจทย์  คือ  คุณ toor36

            คำอธิบายโจทย์
   
ตรงตัวเลยครับ ถูกทิ้ง ตีความความหมาย หรือเขียนเรื่องได้ตามใจชอบ
เลย ขอให้ไม่หลุดธีมถูกทิ้งก็พอ
           
"ถูกทิ้ง"   ตีความโดยรูปศัพท์ เป็นความหมายไปในทางลบ  ค่ะ  ตาม
ปรกติ  คำว่าถูกที่ใช้ในภาษาไทยนั้น เราจะใช้
ในความหมายที่ไม่ดี  ถูกกระทำ  เช่น  ถูกทิ้ง (เหมือนโจทย์ตะพาบ
ครั้งนี้ )  ถูกตี  ถูกตบ  ถูกเต๊ะ ถูกย่ำยี  ถูกหักอก
ถูกด่า  ถูกหักเงินเดือน  ฯลฯ  แต่ละคำ  สื่อความหมายไปในทางลบทั้ง
สิ้น  ใช้ในความหมายที่ ไม่ดี ทั้งหมด  ซึ่งไม่มี
ใครอยากเป็นเช่นนั้น   แต่มีอยู่สองคำ ที่ใช้คำว่า "ถูก"  นำหน้าในทาง
ความหมายในแง่บวก  คือ ในเรื่องดี  คือ ถูกหวย ถูกรางวัล (ลอตเตอรี่)  ในภาษาไทยบางประโยคก็หลงใช้สำนวนภาษาต่าง
ประเทศ โดยลืมความหมาย ลืมวิธีการใช้ คำว่า "ถูก"
ในภาษาไทย  เช่น   ดร. รัฐไท ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณบดี คณะ
ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย ศิลปากร  ประโยคนี้ 
จะเห็นว่า  ใช้คำว่า "ถูก" ไม่ถูกต้องตามหลักของภาษาไทยของเรา 
เพราะการใช้คำว่า"ถูก"  เราจะใช้ในเรื่องที่ไม่ดี 
ดังที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้นไปแล้ว ค่ะประโยคนี้ จึงควรใช้ว่า " ดร. รัฐไท
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศิลปากร "  จึงจะถูกต้องตามหลักภาษาไทยของเรา ค่ะ  "ถูกทิ้ง"  โจทย์ตะพาบครั้งนี้  ก็อยู่ในเรื่องของการใช้คำว่า "ถูก"  ใน
ความหมายด้านลบ   "ถูกทิ้ง"  หมายถึง การไม่เป็น
ที่ต้องการอีกแล้ว  ไม่ว่า คน สัตว์ สิ่งของ  ก็มีโอกาส  "ถูกทิ้ง"  ได้
ถ้าเจ้าของไม่รัก ไม่ต้องการเขาหรือมัน อีกแล้ว 
การ "ถูกทิ้ง"   คงไม่ต้องบรรยาย หรือ พรรณนา ถึงอารมณ์ของคน หรือ
มัน (สัตว์ สิ่งของ) ว่า จะเสียใจ เจ็บปวดมากขนาดไหน นะคะ  
       
สาเหตุที่  "ถูกทิ้ง"  หรือ  ถูกเท  ถูกทอดทิ้ง  ความหมายเดียวกันนี้ 
 ฉันคิดว่า คงมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุ เช่น
การที่เด็ก ๆ  "ถูกทิ้ง"  อาจจะเป็นความไม่พร้อมของพ่อแม่ที่จะมีลูก
ที่เห็นได้ชัด ก็คือ พวกวัยรุ่น ที่ยังขาดความยับยั้งชั่งใจ
  พอเกิดตั้งครรภ์ ก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร  ก็นำเด็กไปทิ้งยังที่
ต่าง ๆ ที่ลับตาคน  อย่างที่เราได้ยินได้ฟังจาก
สื่อ ข่าว ต่าง ๆ เป็นประจำ  เด็กที่ "ถูกทิ้ง" บางครั้งก็ต้องเสียชีวิตตั้งแต่
เพิ่งลืมตาดูโลก  ถ้าโชคดี มีคนมาพบเข้า 
ก็จะนำไปส่งสถานสงเคราะห์  กลายเป็นเด็กกำพร้า  เป็นปมด้อยของ
เด็กไปตลอดชีวิต ช่างน่าอนาถจริง ๆ กับเหตุการณ์เช่นนี้ 
 สัตว์เลี้ยงที่เรานำมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ เช่น ลูกแมว  ลูกสุนัข มันช่าง
น่ารัก  เราได้ความสุขจากความน่ารักของมัน
แต่เวลาผ่านไป มันก็ต้องแก่ ความน่ารักก็ลดน้อยลง  ก็ "ถูกทิ้ง"  โดย
นำไปปล่อยวัดบ้าง ปล่อยตามถนนหนทาง
เปลี่ยว ๆ ตามตลาดสด บ้าง (เพราะกลัวมันอดตาย)   ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่น่าเศร้าใจยิ่งนัก  ถึงจะมีมูลนิธิที่รักสัตว์ อยู่บ้าง แต่ก็
ไม่เพียงพอเท่าที่ควร  บางครั้งฉันก็ส่งเงินไปช่วย บ้างตามอัตภาพ
  เรื่องนี้  ถือเป็นปัญหาสังคมใหญ่เรื่องหนึ่ง
เพราะความไม่รับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างสิ่ง เช่น นำไปปล่อย
วัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมแม่  เอาใส่กล่อง
ไปเป็นครอก  พระสงฆ์เดือดร้อนต้องนำไปช่วยเลี้ยงก็มีไม่น้อย 


   นอกจากนี้  มาพูดเรื่อง "คน"บ้าง  ยิ่งเป็นคนที่  "ถูกทิ้ง"  ยิ่งเศร้ามาก 
เพราะคน  เป็นสัตว์ประเภทที่มีอารมณ์ความรู้สึก
ที่ชัดเจนกว่าสัตว์ประเภทอื่น  การ  "ถูกทิ้ง"  ซึ่งเราก็จะเห็นได้จากข่าว
สังคมบ่อย   ๆ คู่รัก  บางคู่ ที่รักกัน  ต่อมา  ก็มีการ
"ถูกทิ้ง"  นั่นคือ  ไม่รักกันแล้ว  ไปรัก คนอื่น  คนที่เคยรัก ก็จะกลาย
เป็น "ถูกทิ้ง"   ซึ่งมีทั้ง  ฝ่ายชาย  "ถูกทิ้ง" หรือ ฝ่ายหญิง
"ถูกทิ้ง"  ก็ล้วนแต่ก่อให้เกิดความเสียใจ  เศร้าโศกทั้งสิ้น ค่ะ  สมกับ
พุทธภาษิตที่ว่า  "ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์"  อิอิ 
ความเจ็บปวดอันเกิดจากการ "ถูกทิ้ง" ไม่ว่า หญิง หรือ ชาย ที่ "ถูกทิ้ง"
ล้วนแต่เจ็บปวด แทบบ้าตายก็มี  บางคน จิตอ่อน
ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ ก็ถึงกับมีการเข่นฆ่าอีกฝ่าย  หรือ บางคนคิดสั้น
ฆ่าตัวตาย ก็มีให้เห็นบ่อย ๆ ตามข่าวในชีวิตปัจจุบัน 
ที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องของความรัก ของคู่รัก อันเป็นวิสัยโลกแต่บุคคล
ที่  "ถูกทิ้ง" อีกเรี่องหนึ่ง ที่น่าเศร้ายิ่งกว่า ก็คือ การ "ถูกทิ้ง" 
จากลูกของตนเองที่เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยลูกประเภทนี้
ที่สามารถทิ้งพ่อแม่ให้อยู่เดียวดาย  ไม่เดี๋ยวแล ไปสร้าง
ครอบครัวใหม่  บางคน  ก็ไม่มีเวลาให้พ่อแม่  หาแต่เงินไม่เคยไปเยี่ยม
พ่อแม่เลย  บางคน ก็นำพ่อแม่ไปไหว้ในสถานที่เลี้ยงดู
คนชรา นึกถึงหัวอกของพ่อแม่จะเจ็บปวดขนาดไหนโดยเฉพาะบางข่าว
  ที่พ่อแม่แบ่งสมบัติให้แล้ว  พ่อแม่ก็ "ถูกทิ้ง"  ให้อยู่เดียวดาย 
เงินทองก็ให้ไปหมดแล้ว  ตัวเองก็ต้องลำบากตอนแก่  นี่ก็มีเกิดขึ้นใน
สังคมมาแล้ว  พ่อแม่ต้องไปฟ้องร้องขอสมบัติคืน 
เฮ้อ!  เวลาฟังข่าว ได้แต่สงสาร  และเตือนตัวเองถึงแม้ฉันจะไม่มีลูก
  ก็ยิ่งจะต้องเก็บเงินไว้  เพื่อยามแก่ จะได้ไม่
ลำบาก  ไม่ต้อง "ถูกทิ้ง"   อิอิ เด็ก ๆ ที่  ถูกทิ้ง  กลายเป็นเด็กกำพร้า  เป็นเด็กเร่ร่อนหนุ่มสาว เมื่อหมดรักกันของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ก็  ถูกทิ้ง  เศร้าจัง    เมื่อ ถูกทิ้ง  อาย อัดอั้น ตันใจ ยามชรา ถูกทิ้ง  เร่ร่อน  ไม่มีที่อยู่  น่าสงสารมาก สัตว์เลี้ยง ที่ ถูกทิ้ง  ไร้ที่อยู่ เร่ร่อน  น่าสงสาร มากค่ะ ตุ๊กตา  ถ้าเก่าแล้ว ก็จะ  ถูกทิ้ง  เช่นกัน ค่ะ ถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิต
มันก็ต้องเสียใจมากเหมือนกัน  ค่ะ


  ตะพาบ  "ถูกทิ้ง "  ที่ฉันได้เขียนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและ
เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมากขึ้นทุก ๆ วัน 
การ "ถูกทิ้ง"  นั้น เป็นเรื่องเศร้าใจ  เสียใจ  ไม่ว่าจะเกิดกับคนหรือ สัตว์
  คนเราควรมีจิตสำนึก รับผิดชอบ  ขออย่าให้มี
การ เกิด การ "ถูกทิ้ง"  เกิดขึ้น เลย ค่ะ  สวัสดี ค่ะ 

  
         

 Create Date : 21 ตุลาคม 2565
Last Update : 24 ตุลาคม 2565 8:36:39 น. 25 comments
Counter : 762 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณอุ้มสี, คุณหอมกร, คุณkae+aoe, คุณtuk-tuk@korat, คุณกะว่าก๋า, คุณtoor36, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณเริงฤดีนะ, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณThe Kop Civil, คุณร่มไม้เย็น, คุณชีริว


 
อุ้มแวะมาอ่านค่ะครู
นึกถึงพุทธภาษิตที่ว่า
"ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์"
เลยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:9:20:18 น.  

 
อย่างอาจารย์นี่ลูกศิษย์รักไม่ถูกทิ้งแน่ๆ ค่ะโดย: หอมกร วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:12:37:09 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์ ไม่ได้เข้ามาบล็อกอาจารย์เลยช่วงนี้ครับ โดนผลกระทบจากการที่หลานสาวกับน้องสาวติดน้องโคลไป 10 กว่าวัน แล้วหลานสาวยังต้องกักตัวเพราะเพื่อนสนิทติดน้องโคลอีก 5 วันครับ อาจารย์สบายดีนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:12:53:00 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์
ที่ในกรมฯ ผม มีหมาจรที่ถูกทิ้งเยอะเหมือนกันครับ
ส่วนคนที่ถูกทิ้งนี่ ผมว่าต้องทำใจหนักเลยนะครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:13:26:58 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
จะพยายามพาตัวไปเพื่อไม่ให้ถูกทิ้งค่ะ
หนูตุ๊ก


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:13:55:31 น.  

 
เข้ามาอ่านบล็อกอาจารย์
ได้ความรู้ภาษาไทยติดตัวกลับไปด้วยครับ
พออาจารย์อธิบายความหมาย
ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆ
ชอบตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาด้วยครับ
ถูกแต่งตั้ง
กับได้รับการแต่งตั้ง
ความหมายต่างกันมากในความรู้สึกเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:14:35:43 น.  

 
ผมทายถูกด้วยตรง ได้รับการแต่งตั้ง เพราะถูกมันคือโดนกระทำ ซึ่งโดยมากจะต้องไม่เป็นผลดี สถานสงเคราะห์มันไม่ได้ดีอะไรเลยครับ สภาพภายในบางที่โดนเปรียบเทียบเป็นคุกบนดินเลยก็มี

หมาแมวคนชอบคิดว่าปล่อยวัดไม่อดตาย แต่ความเป็นจริงถ้าเป็นแมวเสี่ยงโดนหมากัดตาย ถ้าเป็นหมาก็เช่นกันเสี่ยงโดนเจ้าถิ่นเล่นงานสูงมาก คนไทยคิดน้อยเกินไปโดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:14:50:30 น.  

 
ภาษาไทย ดิ้นได้นะผมว่า หุ หุ แต่ก็มองกว้าง ๆ ทำให้คน
ตัดสินบัญญัติว่า ใช้คำนี้ นะ มีอาชีพ

แต่บางอย่างคนที่ร้อยเรียงคำพูดออกมาได้สวย งดงามน่าชื่นชม
เพราะบรรยายให้เห็นเลยครับครู


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:14:55:46 น.  

 
เรื่องการถูกทิ้งนี่มันเป็นความเศร้า
ไม่ว่า คน สัตว์ สิ่งของ
เฮ้อ!!


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:20:17:08 น.  

 
สวัสดีครับ อาจารย์สุ
คน สัตว์ ถ้าถูกทิ้ง กลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเลย
แต่ถ้าทิ้งสิ่งของบางอย่างได้ ทิ้งเหล้า บุหรี่ อบายมุข ได้ จะดีต่อครอบครัวโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 24 ตุลาคม 2565 เวลา:22:50:01 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

ถูกทิ้งหรือถูกทอดทิ้ง ไม่ว่าเกิดกับใครก็น่าเศร้านะคะ
ตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาอย่างเรื่องเด็ก หรือพ่อแม่ที่ถูกทอดทิ้ง
น่าสะเทือนใจมากค่ะ

ขอบคุณอาจารย์สำหรับความหมายศัพท์และตัวอย่างนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:0:56:25 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:5:20:02 น.  

 
ไม่มีใครอยากถูกทิ้งเลยนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:8:12:32 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

การไม่รู้ทันจิตของตน
ก่อเกิดทุกข์จริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:11:36:07 น.  

 
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 ตุลาคม 2565 เวลา:15:25:25 น.  

 

สวัสดีค่ะ อจ.

มาอ่านตะพาบค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 26 ตุลาคม 2565 เวลา:2:55:29 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 ตุลาคม 2565 เวลา:5:16:55 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์สุวิมล..

เพิ่งเขียนงานตะพาบเสร็จ

ก็ตามอ่านของเพื่อนๆคะ..

ได้ความรู้จากท่านอาจารย์เยอะคะ..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 26 ตุลาคม 2565 เวลา:12:23:40 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์

เรื่องเด็กถูกทิ้งน่าสงสารมากครับ ไม่เคยรู้ว่าเค้าจะน่าสงสารแค่ไหน จนมีหลาน แล้วรู้ว่าเด็กเค้าต้องการความรักความอบอุ่นมากๆ เด็กที่ถูกทิ้งเค้าคงเคว้งคว้างมากๆ ไม่มีใครที่จะกอดให้เค้ารู้สึกปลอดภัยจากโลกที่เค้าไม่รู้จัก มันมากกว่าปมด้อยอีกครับ เพราะมันทำให้พวกเค้าต้องหัดเข้มแข็งเอง แต่มันไม่ได้เกิดเหมือนเด็กที่มีพ่อแม่ซึ่งเด็กมีพ่อแม่เค้าจะรู้สึกปลอดภัยและไว้ใจโลก เค้าเข้มแข็งจากความมั่นใจในตัวเอง และเชื่อว่าโลกนี้มีคนที่รักและพร้อมซัพพอตเค้า แต่เด็กกำพร้า เค้าเข้มแข็งด้วยการไม่มีใครไม่ไว้ใจใคร ต้องปกป้องตัวเอง ไม่เชื่อในความรักและความจริงใจ
จริงๆ ถุงยางถูกกว่าค่าแพมเพิสกับค่านมผงเยอะเลยนะครับ 5555 ไม่รู้ทำไมวัยรุ่นถึงมาเสียน้อยเสียยากกัน

"ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์" อันนี้ผมเชื่อครับ เพราะรักแล้วก็ห่วง ก็หวง ก็คาดหวัง ไหนจะการ Break up ที่จะเกิดขึ้นอีก นั่นแหละครับต้นเหตุที่เราทุกข์เพราะความรัก แต่การจบชีวิตลงไม่ใช่ทางออก เพราะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ เรายังมีโอกาสหาความรักดีๆ ได้อีกเยอะครับ ส่วนเลิกกันแล้วฆ่าแกงกัน อันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ความรักครับ เพราะคนรักกันจะไม่ทำร้ายกันแบบนั้น ผมโกรธที่สุดก็ไม่เคยทำร้ายเลยครับ แต่ก็นะ....มีปานั่นปานี่บ้างครับ เสียหายกันไป
ส่วนการทอดทิ้งพ่อแม่ บุพการี อันนี้จิตนการไม่ออกเลยครับว่าทำไมคนเราถึงได้ทอดทิ้งคนที่รักเราที่สุดในโลกนี้ไปได้ ถ้ารักพ่อแม่ยังไม่ได้ ก็อย่าหวังเลยว่าคนคนนั้นจะรักใครได้อ่ะครับ

ทิ้งสัตว์เลี้ยงน่าสงสารมากครับ เราเป็นโลกทั้งใบของพวกเขา เค้าต้องเสียใจมากๆ

อะไรถูกทิ้งไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ ^^


จากบล๊อก
ขอบคุณมาก ๆ ครับสำหรับกำลังใจครับอาจารย์ คิดเหมือนกันครับ ว่าเจ้านายไว้ใจจึงให้ไป จริงๆ ผมเป็นคนมีเสื้อกันหนาวหลายเลเวลมากครับ 5555 ตั้งแต่หนาวเบาๆ หนาวหน่อย และหน๊าวหนาวติดลบเลยครับ 555555 นี่เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไร กะว่าจะใส่โค๊ดน่าจะเอาอยู่ แต่พาร์ทเนอร์บอกไว้ว่า ไม่น่าเอาอยู่นะยู 5555 ไอ่ผมก็อยากหล่อ ๆเดินใส่โค๊ด แบบดาราเกาหลี สงสารจะได้เป็นหมีแทนครับ เพราะต้องใส่หลายชั้นแล้ว ผมขี้หนาวครับ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 26 ตุลาคม 2565 เวลา:14:50:32 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

งานเขียนชุดนี้
ผมเน้นไปที่การสำรวจตรวจสอบจิตเป็นหลักเลย
งานชุดนี้อยู่ในงานเขียนชุดบทกวี 10 ปี 100 เล่มของผมครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 ตุลาคม 2565 เวลา:14:51:52 น.  

 
ต๋าขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ด้วยค่ะ
อาจารย์เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 26 ตุลาคม 2565 เวลา:23:10:07 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 ตุลาคม 2565 เวลา:5:27:59 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ตอนที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆ
อาแปะผมเน้นย้ำมากครับ
ว่าฝึกฝนตน
บุญสูงสุด คือ รู้พุทธจิตแห่งตน

ผมจึงเรียนรู้ในเรื่องจิตมากเป็นพิเศษครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 ตุลาคม 2565 เวลา:14:59:33 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 ตุลาคม 2565 เวลา:5:33:15 น.  

 
จำได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าถูกที่ดีมีแค่ถูกหวย แต่คนใช้ผิดกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ
เช่นปีนี้อาจารย์สุวิมลจะถูกโหวตจนได้รับรางวัลบล็อกออฟเดอะเยียร์ ผ่าม!
เขียนว่าได้รับการ... คงยาว

ตะพาบหนนี้คนนึกถึงถูกแฟนทิ้งกันเยอะเลยครับ แก้ปัญหาโดยการไม่มีแฟน อิอิ
แต่เด็กไม่สามารถแก้ปัญหาการถูกทิ้งด้วยการไม่มีพ่อแม่ได้
ถ้าคิดถึงหัวอกของอีกฝ่าย การทิ้ง/ถูกทิ้งคงน้อยลงนะครับ แม้จะเป็นสิ่งของก็ตาม


โดย: ชีริว วันที่: 30 ตุลาคม 2565 เวลา:22:50:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space