กันยายน 2563

 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
16 กันยายน 2563
All Blog
สงครามล้างโลก
  สงครามล้างโลก  

"สงครามล้างโลก "   เป็นโจทย์ตะพาบกิโลเมตรที่  261  ผู้ตั้งโจทย์ นี้
คือ  น้อง กะว่าก๋า   ค่ะ 

อ่านชื่อเรื่อง  "สงครามล้างโลก"  แล้ว  ฉันมีความรู้สึกว่า  เป็นชื่อเรื่องที่เขียนยาก  นอกจากจะเขียนยากแล้ว  อ่านชื่อเรื่องแล้ว
ยังให้ความรู้สึกถึงความน่ากลัวอีกด้วย  (ล้างโลก)  ที่จะทำให้มนุษย์
  สัตว์ พืชและทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องแตกสลายไป

ขึ้นชื่อว่า  "สงคราม"  เมื่อเกิดขึ้นแล้ว  ล้วนแต่นำความทุกข์มาให้เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นสงครามประเภทใดก็ตาม  เช่น  
สงครามแย่งดินแดน  แบ่งแยกดินแดน  สงครามเย็น  สงครามการค้า
สงครามชีวิต  สงครามรัก  ไปถึงสงครามโลก  ฯลฯ
สงครามที่กล่าวมาแต่ละประเภท  ล้วนแต่นำความทุกข์แก่ผู้คนไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายชนะหรือแพ้สงครามก็ตาม 

สงครามในสมัยโบราณ  ก็มักเป็นสงครามขยายดินแดนของประเทศที่
แข็งแกร่งกว่า  การช่วงชิงดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กว่า
บางครั้งก็เป็นสงครามชิงนาง  เช่น  วรรณคดี เรื่อง อิเหนา วิหยาสะกำ
หลงรักนางบุษบา  ให้ท้าวกระหมังกุหนิง ผู้เป็นพระบิดา
ไปสู่ขอแล้ว  แต่ท้าวดาหา  พระบิดาของนางบุษบา  ได้ออกปากยก
บุษบา ให้จรกาไปแล้ว  วิหยาสะกำจึงต้องขอร้องให้
ท้าวกระหมังกุหนิง  ยกทัพไปชิงนางบุษบา  สงครามตอนนี้ เรียกว่า ศึก
ท้าวกระหมังกุหนิง  เรียกว่า  สงครามศึกชิงนาง  

สงครามในสมัยก่อน  ก็รบกันด้วย  มีด  ดาบ  ธนู  ทวน  สัตว์ ก็จะเป็น
ช้าง  ม้า  สู้กันบนหลังม้า  รบกันบนหลังช้าง  ที่เราเรียกว่า
การทำยุทธหัตถี  (ชนช้างกัน)  ในประวัติศาสตร์ไทย  การชนช้างที่มี
ชื่อเสียงและกล่าวถึงมากที่สุดและเป็นการชนช้าง
ในประวัติศาสตร์ครั้งสุดท้ายก็คือ การชนช้างระหว่างสมเด็จพระนเรศวร
และสมเด็จพระมหาอุปราชา ฝ่ายพม่า  


การทำสงคราม รบกัน บนหลังช้าง  เรียกว่า การทำยุทธหัตถี


การทำสงคราม รบกันบนหลังม้า  ค่ะ

การทำสงครามรบกันนอกจากสู้รบกันทางบกแล้ว  ยังมีการสู้รบกันทาง
น้ำ  คือทางเรืออีกด้วย นะคะ


การรบทางน้ำ  (เรือ) ในสมัยก่่อน  อาจจะรบด้วยการยิงธนูเพลิง

เมื่อมนุษย์เจริญขึ้น มีจำนวนประชาชากรเพิ่มมากขึ้น  การแย่งชิงกันมี
มากขึ้น  ความเจริญจากการค้นคว้าหาความรู้
ของมนุษย์ ทำให้มีการคิดค้นอาวุธต่าง ๆ ที่มีอานุภาพร้ายแรง ทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น  มนุษย์ที่เป็นประชาชนธรรมดา ๆ 
ต้องล้มตายเป็นจำนวนมากเมื่อเกิดสงครามขึ้น  ทหารต้องอำลาพ่อแม่
ลูกเมีย  เพื่อไปป้องกันประเทศชาติ  ต้องเผชิญ
กับความโหดร้ายของสงคราม  ความพลัดพรากย่อมต้องเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน  สงครามจึงไม่เคยทำให้มนุษย์เราได้ประโยชน์อะไร
ถึงแม้จะชนะ  ได้บ้านได้เมืองเขามา ก็ต้องเสียทหารของตนเช่นกัน ซึ่ง
ก็นำความทุกข์มาให้กับครอบครัวขอทหารตนสงครามที่พัฒนาเพิ่มขึ้น  ร้ายแรงขึ้น  นั่นคือ สงครามทางอากาศ
การทิ้งระเบิดเมืองต่าง ๆ ของฝ่ายศัตรู  


อาวุธที่ร้ายแรง  ทิ้งหรือยิงจากรถถัง  มีอานุภาพทำลายล้าง เหมือน
ประหนึ่ง เป็นสงครามล้างโลก  เพราะมันสามารถทำลายล้าง
สิ่งต่าง ๆ ทั้งคน  สัตว์ สถานที่ต่าง ๆ ให้พังพินาศไปในพริบตาเดียวใครที่เกิดทันสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งเกิดประมาณปี 2482 ถึง
2488  คิดว่า เพื่อนชาวบล็อก ก็คงมีคนเกิดในยุค
สงครามโลกครั้งที่ 2  คงจะเห็นถึงความทุกข์ที่ต้องหนีลูกระเบิดวิ่งหนี
ลงหลุมหลบภัย  (ฉันเกิดหลังสงครามสงบ เลยไม่ต้องหนี อิอิ)

อาวุธร้ายแรงที่น่าจะเข้ากับหัวข้อเรื่องโจทย์ ตะพาบ ครั้งนี้  "สงคราม
ล้างโลก"  ได้อย่างชัดเจนที่สุด  ก็คือ ระเบิดปรมาณู
สองลูกที่ อเมริกา  นำมายิงถล่ม เกาะสองเกาะของ ญี่ปุ่น  นั่นคือ 
เกาะ นางาซากิ และ ฮิโรชิมะ  พริบตาเดียว คนล้มตาย
เป็นล้าน  เกาะสองเกาะพังพินาศ  เรียกว่า เป็นอาวุธล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์
ก็ว่าได้ทีเดียว   ฉันหาภาพมาประกอบ ค่ะ นี่คือ  ความรุนแรงของระเปิดปรมาณู  ช่างน่ากลัวเหลือเกิน


นี่เป็นสภาพของ เมืองหรือ เกาะนางาชากิ หลังจากที่โดนระเบิด
ปรมาณูของ อเมริกา  ค่ะ 

ปัจจุบัน  ยังมีสงครามที่น่ากลัว  ที่เราเรียกว่า  สงครามเย็น  
สงครามเย็น  คืออะไร  การสู้กันโดยไม่ได้รบกันด้วยอาวุธ  ด้วยกอง
ทหารเข้าห้ำหั่นกัน   แต่ต่างฝ่ายต่างแข่งขันทางกำลังอาวุธ
ที่ร้ายแรง เช่น นิวเคียร์ ขีปนาวุธที่ร้ายแรง  แข่งขันทางกำลังเศรษฐกิจ
เป็นการขัดขวางอำนาจของกันและกัน เรียกว่า สงครามเย็น

แต่ถ้าหากจะเกิดสงครามล้างโลกจริง ๆ ก็มีการกล่าวกันว่า  คือ เกิด
สงครามโลกครั้งที่ 3  ซึ่งก็จะเป็นการต่างฝ่ายต่าง
นำอาวุธร้ายแรงของตน  เข้าห้ำหั่นกัน  เช่น ระเบิดนิวเคลียร์ที่ร้ายแรง
ถ้าเกิดขึ้นจริง ๆ  คงไม่ต้องวิ่งหนีลงหลุมหลบภัยกัน 
เพราะสารเคมีต่าง ๆ ในระเบิด  คงทำให้คนตายเป็นเบือ  เหมือนเป็น
การล้างโลก  เหมือนดังโจทย์ ตะพาบ ครั้งนี้ นั่นเอง  

ก่อนจบ ตะพาบ สงครามล้างโลก  ฉันคิดว่า  สงครามล้างโลก น่าจะยัง
ห่างไกลจากความเป็นจริง  และมันจะไม่เกิดขึ้นเลย
ถ้ามนุษย์เราทุกคน  สามารถ  ทำสงครามกับจิตใจของตนเอง  ให้ละ
โลภ  โกรธ หลง  ละการยึดมั่น ถือมั่น  มีจิตใจที่รู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  มีเมตตาธรรมต่อคนที่ต่ำต้อยกว่าเรา
ถ้ามนุษย์ในโลกนี้  ทำได้อย่างนี้ทุกคน  
"สงคราล้างโลก"  ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  ค่ะ สวัสดี  ค่ะ 

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต  
 Create Date : 16 กันยายน 2563
Last Update : 17 กันยายน 2563 22:14:37 น.
Counter : 114 Pageviews.

14 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณกะว่าก๋า, คุณkatoy, คุณทนายอ้วน, คุณtoor36, คุณnewyorknurse, คุณThe Kop Civil, คุณเริงฤดีนะ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ

  
สงครามเกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนบนโลกใบนี้
และผมคิดว่ายังคงจะเกิดขึ้นอีก
ตราบใดที่ในใจคนยังเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว
ความกลัว และความโหดเหี้ยมครับ

ผมเคยไปเมืองจีน
แล้วเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์สงครามจีน - ญี่ปุ่น
ดูได้ไม่ครบ
ต้องเดินออกมาจากอาคารเลยครับ
ดูแล้วสะเทือนใจมกาๆเลยครับอาจารย์
แต่ละภาพ ไม่คิดว่าคนจะทำกับคนได้ถึงขนาดนั้น


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 กันยายน 2563 เวลา:22:45:50 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์


โหวตครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กันยายน 2563 เวลา:5:39:17 น.
  
สวัสดีครับอาจารย์ แค่ได้ยินว่าสงครามก็รู้สึกชาวาบๆ แล้วครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 18 กันยายน 2563 เวลา:15:11:30 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมแก้ไขคำผิดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับอาจารย์

หนังสือของท่านติช นัท ฮันห์อ่านง่าย
น่าลองทำตามครับ
ผมชอบการภาวนาแบบมหายาน
ทำที่ไหน เวลาใด รูปแบบใดก็ได้ครับ
แม้จริงๆแล้วท่านก็เน้นให้นั่งสมาธิ
แต่เราสามารถเลือกวิธีอื่นด้วยก็ได้
เช่น การล้างจาน กวาดบ้าน วาดรูป หรือขับรถ
ผมว่าธรรมะของท่านประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ดีเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กันยายน 2563 เวลา:22:52:20 น.
  
สงครามโลกครั้งที่ 3 ถ้าเกิดผมว่าต้องมีประเทศที่หายไปจากแผนที่โลกแน่ๆ อาวุธมันร้ายนแรงเกิน กดปุ่มทีเดียวรู้ผลเลย

ที่น่ากลัวตอนนี้น่าจะเป็นสงครามเชื้อโรคนะครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 กันยายน 2563 เวลา:23:18:21 น.
  

อย่าให้เกิดมีสงครามเลย
น่ากลัว มาก
โดย: newyorknurse วันที่: 19 กันยายน 2563 เวลา:3:09:20 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กันยายน 2563 เวลา:7:07:03 น.
  
สงครามมีแต่ความสูญเสีย ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 19 กันยายน 2563 เวลา:15:53:07 น.
  
อาการไซนัสทุเลาลงมากแล้วครับ เหลือคัดจมูกนิดๆตอนเช้าครับแล้วจะมีไอนิดๆ ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 19 กันยายน 2563 เวลา:19:14:06 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
เป็นคำสอนแรกๆตอนที่ผมเริ่มสนใจพุทธศาสนา
ยิ่งศึกษาธรรม
ยิ่งเห็นเด่นชัด
ว่าคำนี้เป็นจริงอย่างยิ่งเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กันยายน 2563 เวลา:21:58:31 น.
  

ต้องล้างจิตใจคนให้สะอาด
เพื่อขจัดต้นเหตุแห่งสงคราม ดั่งที่ อจ. ว่า ค่ะ

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 20 กันยายน 2563 เวลา:7:23:51 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กันยายน 2563 เวลา:7:43:09 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

พิธีกรเวลาเจองานศิษย์เก่า
ผมว่าเป็นงานปราบเซียนเลยครับอาจารย์
เพราะคนที่ไม่เจอกันนานๆ
เจอกันก็อยากคุยครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กันยายน 2563 เวลา:19:58:55 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กันยายน 2563 เวลา:6:59:56 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 44 คน [?]เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ
http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
New Comments