คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
ตุลาคม 2564
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
space
space
15 ตุลาคม 2564
space
space
space

เมื่อคิดถึงเรื่องเที่ยว คุณคิดถึงอะไร
 เมื่อคิดถึงเรื่องเที่ยว  คุณคิดถึงอะไร 

       " เมื่อคิดถึงเรื่องเที่ยว คุณคิดถึงอะไร "  เป็นโจทย์ตะพาบกิโลเมตร
ที่  288  ผู้คิดโจทย์ คือ  น้องอุ้มสี  ค่ะ 
คำอธิบายโจทย์  "โพสต์ภาพ  บอกเล่าประสบการณ์  แชร์เรื่องราว โดยไม่จำกัดรูปแบบการเขียน"  

    จากคำอธิบายโจทย์ตะพาบ ของผู้ตั้งโจทย์  น่าจะมีจุดมุ่งหมาย
อยู่ที่การมีรูปภาพ  แล้วบอกเล่าเกี่ยวกับรูปภาพ
ที่เราไปเที่ยว อาจจะเป็นเรื่องของความชื่นชอบเรื่องราวที่เราประทับใจ
  ฉันก็จะเขียนตามจุดมุ่งหมายตามที่ฉันเข้าใจดังกล่าว นะคะ 
           
ฉันคัดสรรภาพที่ถือว่าเป็นภาพไฮไลท์ของประเทศนั้น ๆ ที่ฉันถ่ายไว้
ตอนไปเที่ยวประเทศต่าง ๆ  ดังนี้ ค่ะ
ภาพที่ 1-2 

       สองภาพนี้  คือ ส่วนหนึ่งของ มาชูปิชู  ที่ประเทศเปรู  ค่ะ 
       
 มาชูปิชู   (Machu  Picchu) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองสาบสูญ
แห่งอินคา" เป็นซากอารยธรรมโบราณของอินคา
ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดิส มีความกว้างใหญ่ไพศาล ถึง 13 กิโลเมตร
ของหุบเขา อุรุบัมบ้า  มีความสูง  6,750 ฟิต
จากระดับน้ำทะเล  ถ้าอยู่ที่ตีนเขา จะไม่สามารถมองเห็นเมืองนี้ได้ 
เมืองนี้มีลักษณะการสร้างเป็นขั้นบันได 
ไล่ลงมาตามความชันของหุบเขา แต่ละชั้นสูง 3 เมตรมีจำนวนทั้งหมด
40 ชั้น  ซึ่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยบันไดกว่า 3,000 ขั้น
มีสิ่งก่อสร้างด้วยหินมากกว่า 200 หลัง สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นป้อม
ปราการแหล่งสุดท้ายของชาวอินคาที่ต่อสู้กับชาวสเปน
ที่มาล่าอาณานิคม (แต่ไม่ตรงกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสเปน)
  เมืองมาชูปิชู ประกอบด้วยราชวัง ซึ่งมีวิหาร คฤหาสน์
ล้อมอยู่รอบ ๆ ซึ่งรวมไปถึงที่พักของผู้ที่ทำงานในสถานที่นั้น ๆ  คาดว่า
ถ้าเป็นหน้าฝนหรือช่วงที่ไม่มีเชื้อพระวงศ์มาพัก
น่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่เกิน 750 คน  
           
เมืองนี้ตั้งอยู่บนสันเขาระหว่าง ภูเขาสองลูก  คือ เขา มาชูปิชู และอวย
นา ปิดชู  เป็นเหมือนปราการธรรมชาติอย่างวิเศษ 
มองจากหน้าผาชันลงไปเบื้องล่างจะเห็นภาพความงดงามของหุบเขา
แคบ ๆ มีแม่น้ำ อูรูบัมบาไหลผ่านและเป็นทางที่
ศัตรูจะต้องเดินทัพผ่านเพื่อมุ่งสู่เมืองกุสโก 
         
ที่มาของชื่อ มาชูปิชู   ซึ่งแปลว่า "ยอดเขาผู้ชรา" เป็นความเข้าผิดของ
คนตอบคำถาม กล่าวคือ  ผู้ค้นพบเมืองนี้ 
(ชื่อ"ไฮแรม บิงแฮม นักโบราณคดี ) ได้ถามว่าเมืองนี้ชื่ออะไร ชาวพื้น
เมืองเข้าใจว่า  ถามชื่อของภูเขา  จึงได้ตอบว่า
  มาชูปิชู  จึงเป็นที่มาของโบราณสถานแห่งนี้ 
       
 ความงดงามของสถานที่แห่งนี้ คาดว่า สร้างขึ้น ประมาณ ค.ศ. 1450 
จักรพรรดิปาซากูตีของชาวอินคาเป็นผู้สร้าง 
แต่น่าเสียดายที่ต้องถูกปล่อยร้างมาเป็นร้อยปี เพราะชาวสเปนเข้ามา
ล่าอาณานิคม  ฆ่าชาวเปรูและชาวอินคาตาย
เป็นจำนวนมากและเป็นเมืองร้างไป  จนในปี ค.ศ 1911 ไฮแรม บิงแฮม
  นักโบราณคดีมาค้นพบ  และมีการเผยแพร่
ออกไป มาชูปิชู จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาชื่นชม
ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอินคาแห่งนี้
และกลายเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ  อีกทั้งเป็นแรง
จูงใจให้มาเที่ยวประเทศเปรู

   ปี พ.ศ. 2526 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ มาชูปิชู เป็นมรดกโลก
เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์  และ เมื่อ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 มาชูปิชู ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
ปัจจุบัน  ด้วยวิธีการลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ต
ทั่วโลกและทางโทรศัพท์มือถือ

ภาพที่ 3 ภาพที่ 3  เป็นภาพตะบองเพชรที่ต้นโต อวบอ้วน มากมายที่ประเทศโบ
ลีเวีย ค่ะ ที่นี่ เรียกว่า  Fish Island  ซึ่งเป็นเกาะ
อยู่กลางทะเลเกลือ  ที่นี่จะเหมือนโอเอซีส   บริเวณเกาะแห่งนี้ จะมีต้น
ตะบองเพชรหลากหลายชนิด ทั้งต้นเล็ก ต้นใหญ่ 
บางชนิด มีความสูงถึง 8-10 เมตร  เนื่องจากเกาะนี้ มีรูปร่างลักษณะ
เหมือนปลา  จึงได้ตั้งชื่อว่า  "Fish Island"

ภาพที่ 4ภาพที่ 4  เป็นภาพไฮไลท์ของประเทศโบลีเวีย  ค่ะ  เป็นผืนเกลือกว้าง
ใหญ่ไพศาลมาก ค่ะ ทะเลเกลือ ซึ่งเป็นไฮไลท์
สถานที่หนึ่งของประเทศโบลีเวีย  เป็นทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดและอยู่สูง
ที่สุดในโลกเชื่อว่า  ที่แห่งนี้ เคยเป็นทะเลสาบ
มาก่อน   แต่เมื่อทะเลสาบแห้งไปจึงกลายเป็นทะเลเกลือ   มันช่าง
อลังการเหลือจะพรรณนาเลยทีเดียว
 เป็นผืนแผ่นดินเกลือที่กว้างไกล  สุดลูกหูลูกตา  ขาวโพลนไปหมด
เดินลุยเกลือไป  บางคน  นำเกลือมาทำเป็นภูเขา
เตี้ย ๆ ปีนขึ้นไปถ่ายรูป บริเวณนั้น  เขามีรูปปั้น มีชื่อประเทศให้
นักท่องเที่ยวถ่ายรูป  ทุกคนถ่ายรูปกันใหญ่ 
แอ๊กชั่นตามความถนัดของแต่ละคน บางคนปีนป่ายขึ้นไปถ่ายบนรูปปั้น
แต่ฉันยืนถ่ายรูปอยู่ด้านล่าง
ไม่ได้ปีนป่ายไปถ่าย  ถนอมแรง ถนอมขาไว้ ยังอีกหลายสถานที่ที่จะ
ไปชมกัน ค่ะ 

ภาพที่ 5 ภาพที่ 5  เป็นอีกภาพหนึ่งที่ฉันคัดสรรมาให้ชม  คือ ทะเลสีเลือด มีฝูง
นกฟามินโก้ อาศัยอยู่  เป็นทะเลที่มีสีแดง ใส สะอาด
ทะเลสาบ Launa  Colorada   หรือ เรด ลากูน

 คำว่า ลากูน  คือ แหล่งน้ำตื้น ๆ ที่แบ่งแยกจากทะเลด้วยเกาะสันดอน
หรือแนวปะการัง โดยอยู่ขนานกับชายฝั่ง ส่วนมาก
จะมีทางเปิดสู่ทะเล Launa  Colorada  ที่เราจะไปเที่ยวนี้  ต้องอยู่ใน
ระดับความสูง  14000  ฟุต  เหนือระดับน้ำทะเล 
เป็นทะเลสาบน้ำเค็มและตื้น  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศโบลีเวีย  ภายในอุทยานแห่งชาติ
Eduardo Avaroa  Fauna  ใกล้กับพรมแดนของประเทศชิลี ทะเลสาบ
แห่งนี้ประกอบด้วยสันดอน  บอแรกซ์ สีขาวสว่าง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตัดกับสีแดงของน้ำในทะเลสาบที่เกิดจาก
ตะกอนและสีของสาหร่าย  อันเป็นแหล่งอาหารของ
นกฟรามิงโกหลากหลายพันธุ์ แต่ที่พบมากที่สุด คือ สายพันธุ์เจมส์ 
 พันธุ์ที่รองลงมา คือ  แอนเดียนฟลามิงโก และซีลิน ฟลามิงโก

ภาพที่ 6-8


ภาพที่ 6-8 ธารน้ำแข็ง  เปริโต  โมเรโน (Perito  Moreno  Glecier) 
กลาเซีย หรือธารน้ำแข็งนี้  มีขนาดกว้าง 5 กิโลเมตร 
สูงเฉลี่ยอยู่ที่ 74 เมตร จากระดับผิวน้ำ  เป็นธารน้ำแข็งที่มีการเติบโต
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายพันปีก่อน 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติถูกปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งทั้งหมด  แต่ด้วย
อุณหภูมิที่อุ่นขึ้น  จึงทำให้ก้อนน้ำแข็งละลาย
 และเหลืออยู่เท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน  นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนที่นี่ 
ต่างก็ใจจดใจจ่อ เพื่อฟังเสียงแตกและก้อนน้ำแข็งยักษ์
หล่นลงสู่ทะเลสาบ  Argentino ซึ่งฉันมีโอกาสได้ยินและได้เห็นการ
ถล่มของก้อนน้ำแข็งใหญ่ด้วย  เสียงดังมากทีเดียว
  เหมือนอะไรที่ใหญ่ ๆ แตกและลื่นลงสู่ธารน้ำเสียงดังกึกก้องทีเดียว 
              การมาชมที่นี่ มาได้หลายวิธี ทางรถ ทางเรือสำราญ
   ระยะทางจาก  คาลาฟาเต้  (Calafate) ถึง เปริโต โมเรโน่  ประมาณ
80 กิโลเมตร  ใช้เส้นทางเลียบทะเลสาบ 
อาร์เจนตินา  ทะเลสาบสีฟ้า  เห็นก้อนน้ำแข็งลอยอยู่ในทะเลสาบเป็น
ช่วง ๆ  ผ่าน ฟาร์ม  ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เป็นหนึ่ง
ในหลาย ๆ กลาเซียที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ ลอสกลาเซียเรส
  (Los Glaciar National Park)   องค์กรยูเนสโก
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งโลก เมื่อปี  ค.ศ. 1981  โมเรโน่  มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจาก กลาเซีย 
อุปซาลา (Upsala)   ซึ่งที่นี่ จะเดินทางไปชมได้ทางเรือเท่านั้น  

 จุดเด่นของธารน้ำแข็ง โมเรโน่  คือ ความสวยสดงดงามอัน ตระการตา
ของก้อนน้ำแข็งขนาดอันมหึมาที่อยู่รวมกัน
 คล้ายกำแพงสีขาว  ความอลังการขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ 3 ของโลก 
มีความยาว 30 กิโลเมตร  ความลึก ประมาณ 100 เมตร
  เมื่อเราเดินเข้าไปชมใกล้ ๆ โดยการนั่งเรือเข้าไปชม  หรือเดินตาม
สะพานที่เขาสร้างให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
เข้าไปชมได้ใกล้ ๆ จะเห็นว่า  กำแพงน้ำแข็งอันมหึมานั้น  จะแซมด้วย
ประกายสีฟ้า จากน้ำทะเลแทรกตัวอยู่ในก้อนน้ำแข็งงดงามมาก

ภาพ 9-12

น้ำตกอีกวาซู  ฝั่งประเทศ อาร์เจนติน่า


น้ำตก อีกวาซู ฝั่งประเทศ บราซิล

ภาพที่ 9-14  น้ำตกอีกวาซู  ที่เป็นไฮไลท์ ทั้งของประเทศอาร์เจนติน่า
และประเทศบราซิล น้ำตก อีกวาซู  (Iguazu  Falls) 
เป็น 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  น้ำตกนี้ ถูกแบ่งออกตาม
ระดับความสูงต่ำของแม่น้ำ อีกวาซู 
ฝั่งขวาอยู่ในเขตของรัฐ ปารานา  (Parana) ประเทศบราซิล  ฝั่งซ้าย
อยู่ที่จังหวัด  Misiones  ประเทศอาร์เจนตินา
  จึงเรียกชื่อน้ำตกนี้ว่า  น้ำตกสองแผ่นดิน  
 น้ำตก อีกวาซู  แปลความได้ว่า "สายน้ำอันยิ่งใหญ่" เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่
บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ
อาร์เจนตินาและประเทศบราซิล   เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้
และใหญ่ที่สุดในโลก  ใหญ่กว่าน้ำตก ไนแองการาประมาณ
30 เท่า  แต่ก็ใหญ่ใกล้เคียงกับน้ำตก วิกตอเรียในทวีปแอฟริกา   
 น้ำตกอีกวาซู เกิดจากแม่น้ำ อีกวาซู 
ไหลมาจากที่ราบสูง  ปารานา   ตกจากขอบที่ราบสูงขนาดใหญ่ ลงสู่
พื้นที่ที่ราบที่ต่ำกว่า  จึงกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่
 เป็นแนวยาวกว่า 4 กิโลเมตร  สูงกว่า 269ฟุต  ประกอบด้วยน้ำตกใหญ่
น้อย อีก 275 แห่ง  ในช่วงฤดูฝน  ระหว่าง
เดือน พ.ย. ถึง มี.ค.  จะมีปริมาณน้ำ ถึง 13.6 ล้านลิตรต่อวินาที  ในฤดู
ร้อน  ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ต.ค. ปริมาณน้ำ
จะลดเหลือ 2.3 ล้านลิตรต่อวินาที  บริเวณน้ำตก จะมีละอองน้ำปลิว
กระจายรอบ ๆ ตลอดเวลา ( พวกเราที่ไปชม จะใส่เสื้อกันฝน
แต่ก็เอาไม่อยู่ เพราะลมแรงมา กล้องถ่ายรูปก็ต้องระวังมาก ) นอกจาก
ละอองน้ำดังกล่าวแล้ว  เสียงน้ำตกที่ตกกระทบพื้น
  ยังมีเสียงดังกึกก้องไปไกลถึงกว่า 24 กิโลเมตร  ยิ่งเดินเข้าใกล้  ยิ่ง
ได้ยินเสียงดังมาก   ความแตกต่างของน้ำตก
 ฝั่งอาร์เจนตินา และฝั่งราซิล คือ ฝั่งอาร์เจนตินา  เราสามารถเข้าชม
น้ำตกได้ใกล้กว่า  จึงมีการซื้อทริปล่องเรือไป
ชมน้ำตกกันเยอะ  ส่วนฝั่งบราซิลเราจะมองเห็นน้ำตกในมุมกว้างและ
ทั่วถึงกว่าและงดงามกว่า  อันนี้เป็นมุมมองของคน
ให้ข้อมูล ที่ฉันไปอ่านมานะคะ  ส่วนความเห็นฉัน ฉันคิดว่า ทั้งสองฝั่งมี
ความงดงามพอกัน  งามไปคนละแบบ  ฝั่งบราซิล 
เราสามารถมองเห็นน้ำตกในมุมกว้างได้มากกว่าเท่านั้นนั้นเอง ค่ะ

ภาพที่ 15 ภาพที่ 15  ภาพพระเยซูบนไม้กางเกน  ค่ะ เป็นไฮไล์ของประเทศบราซิล ค่ะ  รูปปั้นพระเยซู Cristo  Redentor
(Christ the Redeemer) เป็นรูปปั้นที่สร้างจากหินแกรนนิคขนาดใหญ่ 
 เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ริโอเดอจาเนโร
ที่โด่งดังไปทั่วโลก  มีผู้คน นักท่องเที่ยวมาชมกันมากมาย   ตั้งอยู่บน
ยอดเขา กอร์โกวาดู (Corcovado) ถือว่า เป็น 1 ใน7
 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกปัจจุบัน  เป็นรูปปั้นสีขาวใหญ่โตมาก  ต้องแหงน
หน้ามอง  เวลาถ่ายจะให้สวย คนถ่ายต้องนอนกับพื้น
ถ่ายให้คนอื่น ไม่งั้นต้องไปยืนไกล ๆ จึงจะได้ทั้งรูปเราและรูปของ
พระเยซูอากาศวันนี้ร้อนมาก ๆ แดดจัด แสบผิวหนัง พวกเรา
ต้องไปหาที่ยืนหลบแดดเป็นพัก ๆ นักท่องเที่ยวมากันเยอะมาก

ภาพที่ 16  ภาพที่ 16   เที่ยว  ย่านเมืองเก่า Santa Teresa ซึ่งเป็นย่านศิลป
วัฒนธรรมกลางกรุง ริโอเดอจาเนโร
แต่เราไปชมบันไดกระเบื้องเคลือบหรือที่เรียกว่า  Escadaria  Selaron
ซึ่งประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเคลือบ
จากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 2,000 ชิ้น ของประเทศไทยเราก็มี ค่ะ
เขียนว่า "บ้านมั่งมีศรีสุข"  บันไดมีความสูง 125 เมตร
มีจำนวน 215 ขั้น ถือเป็นไฮไลท์อีกแห่งของ ประเทศบราซิล

ภาพสุดท้ายที่นำมาฝาก อีกภาพ ค่ะ สมาชิกที่ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกันที่อเมริกาใต้เป็นเวลา 1 เดือน ค่ะ 

 ภาพที่ฉันคัดสรรมาเพื่อประกอบการเล่า ตะพาบ เรื่อง "เมื่อคิดถึงเรื่อง
เที่ยว คุณคิดถึงอะไร " ก็คิดถึงสถานที่
ที่เป็นไฮไลท์ของสถานที่เที่ยวนั้น ๆ นั่นเอง  ฉันก็หวังว่า  ภาพที่ฉัน
คัดสรรมาพร้อมคำบรรยายถึงประวัติของ
ภาพนั้น ๆ เพื่อไว้เป็นความรู้ประกอบด้วย  เพื่อน ๆ ชาวบล็อกก็คงได้
รับความเพลิดเพลิน  อิ่มเอมอารมณ์ไปกับภาพสวย ๆ 
งาม ๆ ที่ฉันคัดสรรมาฝาก นะคะ  สวัสดี  ค่ะ 

            

              

 
 
 Create Date : 15 ตุลาคม 2564
Last Update : 21 ตุลาคม 2564 20:28:26 น. 35 comments
Counter : 1125 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณ**mp5**, คุณหอมกร, คุณทนายอ้วน, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณร่มไม้เย็น, คุณThe Kop Civil, คุณmariabamboo, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณtoor36, คุณเริงฤดีนะ, คุณสองแผ่นดิน, คุณKavanich96, คุณkae+aoe, คุณtuk-tuk@korat, คุณSweet_pills, คุณกิ่งฟ้า, คุณnewyorknurse


 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:8:46:30 น.  

 
อาจารย์ไปท่องโลกมาเยอะมากค่ะโดย: หอมกร วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:9:29:27 น.  

 
อาจารย์แข็งแรงมากครับ ไปมาชูปิ๊กชูมาด้วย สุดยอดเลยครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:10:47:00 น.  

 
ครูไปเที่ยวแต่ละแห่ง สวย น่าทึ่งอยากไปครับครูโดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:11:12:39 น.  

 
สมัยลูกชายเป็นเด็ก
ผมชอบอ่านประวัติศาสตร์ต่างๆให้ฟัง
หนึ่งในนั้นที่น่าสนใจมากๆคือ Machu Picchu นี่ล่ะครับ
น่าไปเที่ยวมากจริงๆ

อาจารย์ได้ไปเที่ยวที่นี่มาแล้ว
สุดยอดมากๆครับ

ส่วนที่อื่นๆ
ก็สวยงามอลังการมากๆไม่แพ้กันเลย

ช่วงนี้ผมสังเกตว่าคนต่างจังหวัดมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะขึ้นครับ
แต่ออกรอบนอกเมือง ไปเที่ยวธรรมชาติเหมือนที่อาจารย์ไป
ในเมืองร้านรวงยังเงียบเหงาอยู่ครับ
หลายจุดโควิดก็กลับมาระบาดหนักด้วย
เช่น ที่ตลาดสดต่างๆเกือบทุกแห่ง
วันที่ 1 พย. ที่ว่าจะเปิดเมือง
เห็นทีจะยังเปิดไม่ได้ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:11:42:57 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์
ตามอาจารย์มาเที่ยวอเมิกาใต้ด้วยคนครับ น้ำตกอีกวาซูสวยงามอลังการงานสร้าง มาก ๆ เลยครับ อยากไปเที่ยวบ้างจัง
ที่เปรู กับโบลิเวียก็สวยมากครับ ผมว่าเป็นประสพการณ์ที่ล้ำค่าเลยนะครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:14:54:25 น.  

 
ขอตามครูเที่ยวด้วยคนค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:20:03:13 น.  

 
มาชูปิชูน่าไปมาก อาจารย์ได้ไปแล้วด้วย กำไรชีวิตมากครับ

ทะเลเกลือน่าหวาดเสียวว่าน้ำแข็งจะแตก แต่คงไม่แตกง่ายๆ ยิ่งมีเกลือยิ่งทำให้น้ำแข็งตัวได้ง่าย

ธารน้ำแข็ง ดูสวยงามครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นไงแล้ว เพราะสภาพอากาศบนโลกแย่ลงทุกวัน

น้ำตกนี่ก็สวยครับ งดงาม อาจารย์ไปหลายที่จริงๆ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:21:15:15 น.  

 
มาชูปิชู ที่ประเทศเปรู
สุดยอดและAmazing มากๆค่ะ
นับเป็นบุญตา


"Fish Island" เช่นกันค่ะ
ทะเลเกลือเป็นเส้นขาว งดงามยิ่งกว่าภาพวาด
ธารน้ำแข็ง เปริโต โมเรโน (Perito Moreno Glecier)
กลาเซีย หรือธารน้ำแข็งนี้ หนาวออกมานอกบ็อกเลยค่ะ


น้ำตกอีกวาซู ฝั่งประเทศ อาร์เจนติน่า
และน้ำตก อีกวาซู ฝั่งประเทศ บราซิล
นึกถึงฉากหนังทาซาร์

อ้อ รักประเทศแถบอเมริกาใต้จริงๆ


ภาพพระเยซูบนไม้กางเขน
ไม่ถ่ายตรงนี้ ถือว่ามาไม่ถึงบราซิลนะคะ

ดินนอนด้วยกัน 1 เดือน นี่ ได้เพื่อนซี้
หลายคนกระมังคะ อจ สุวิมลโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:21:19:06 น.  

 
กินนอน*


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:21:20:30 น.  

 
ตามมาเที่ยวทิพย์อเมริกาใต้ด้วยครับ อาจารย์สุโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 21 ตุลาคม 2564 เวลา:22:47:13 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 22 ตุลาคม 2564 เวลา:5:12:18 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 ตุลาคม 2564 เวลา:6:07:58 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เมื่อวานเชียงใหม่ฝนตกหนักมากครับ
แต่เช้านี้ก็ยังไม่หนาว
ผมเดาว่าน่าจะยังมีฝนอีกชุดครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 ตุลาคม 2564 เวลา:14:51:46 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์

เป็นบล๊อกท่องเที่ยวที่ผมชอบมากครับ เพราะได้เห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นมานานมากแล้ว
เพราะแต่ละที่ที่อาจารย์พาไป ไม่ใช่เมืองใหญ่ ไปแล้วช้อปปิ้ง มีแต่ตึก แต่เป็น unseen ธรรมชาติ หรือสถาปัตยกรรมเลยครับ
อย่างมาชูปิชู คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สำหรับผมคือพื้นที่ต่อจิตนาการณ์มากครับ
มองไปก็เห็นอารยธรรมโบราณ มองไปเห็นนิยาย Sci-fi คือมันเป็นศิลปะ เป็นสิ่งที่แปลตรงที่ เรามองด้วยตา แต่กลับเห็นภาพในสมอง ผมชอบที่นี่มากครับ แต่ไม่เคยมีโอกาสไปเปรูเลย ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างไปครับ

ต้นกระบองเพชรเห็นแล้วต้องเดินดีๆ ไม่งั้นหกล้มหน้าทิ่มหนามเข้าไป จะกลายเป็นเม่นแทนครับ 55555

ทะเลเกลือ สวยมากครับ แต่ที่สุดคือ เปริโต โมเรโน กลาเซีย คือนี่ผมได้ความรู้มากฮะ มันเป็นสิ่งที่ไม่มีในประเทศเรา ธรรมชาติสวยงาม และมหัศจรรย์มาก ๆ เลย ไม่รู้จะบรรยายยังไง

ภารูปปั้นพระเยซูที่ ริโอ เห็นแล้วนึกถึงบทเรียนภาษาอังกฤษตอนมัธยมเลยครับ

ประเทศฝั่งอเมริกาใต้นี่ก็มีธรรมชาติสวยๆ สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเยอะมากครับ
ผมว่าถ้ามีโอกาสคนเราควรเห็นสิ่งพวกนี้ด้วยตาตัวเองซักครั้ง แล้วเก็บเป็นความทรงจำตลอดไป ^^
แต่นอกจากธรรมชาติสวยๆ บล๊อกนี้ นางแบบสวย สดใสมาก ๆครับอาจารย์


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 22 ตุลาคม 2564 เวลา:15:41:16 น.  

 
จากบล๊อก

ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยครับอาจารย์
นี่ก็เพิ่งกลับจากไปนอนไซต์มา เหนื่อยมากครับ กลับมาก็ภูมิแพ้กินพังมากครับ 5555

เดิน 10 โล!!!! หมื่นก้าวนี่เหนื่อยเลยครับ กลับห้องพักคงต้องนอนยกขาพาดขอบเตียงแก้ปวดกันไป 5555 ผมไปเที่ยวก็เดินหมื่นก้าว พีคๆ เกือบหมื่นห้า วันสองวันแรกนี่ กลับห้องถอดรองเท้า ขาหายไปเลยครับ 55555 สุดมาก

อาจารย์เดินเก่งมากครับ ถ้าผม 60 คงนั่งนวดยาตั้งแต่ 8พันก้าว แสดงว่าอาจารย์แข็งแรงมากเลบครับ backpack เที่ยวจะเหนื่อยแต่ได้อะไรๆเยอะกว่าไปเที่ยวมาก ประหยัดด้วย ที่ได้มากแน่ๆ แค่ความทรงจำในที่ต่างๆ ที่เราไป ไปเองจำได้ละเอีนดเลยครับ
ผมไปตุรกีกับทัวร์มา จำอะไรไม่ได้เลย - -“

ขอตัวไปใช้บริการนวดคอบ่าไหล่ก่อนนะครับ หมอนวดบ่นแล้ว


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 22 ตุลาคม 2564 เวลา:21:22:46 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 ตุลาคม 2564 เวลา:6:42:09 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
เห็นภาพอยากไปอเมริกาใต้บ้าง
โคราชในเมืองตอนนี้น้ำลดบ้างแล้ว
บางแห่งที่น้ำผ่านไป ที่น้ำเพิ่งถึงก็เริ่มท่วม
อีกหลายกิโลเหมือนกันกว่าน้องน้ำจะไปถึงแม่น้ำมูนค่ะ
หนูตุ๊ก


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 ตุลาคม 2564 เวลา:14:16:12 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ข้อความที่ผมเขียนไว้ในบล็อก
เขียนไว้เตือนตนเองเมื่อสามสี่ปีที่แล้วครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 ตุลาคม 2564 เวลา:14:53:34 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์สุวิมล..

ตามมาเที่ยวด้วยคะ..โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 23 ตุลาคม 2564 เวลา:16:33:04 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ แวะมาเยี่ยมชมภาพแห่งการท่องเที่ยวที่วิเศษที่สุดเลยค่ะ อาจารย์เก่งมากเลยนะคะไปเที่ยวแถบอเมริกาใต้ถึง 1 เดือนได้อะไรมาฝากเพือนบล็อกเยอะมากเลยค่ะ กิ่งพฃอยได้รับความรู๋ไปด้วย
ขอบภาพสวยๆตื่นตาตื่นใจทุกภาพเลยค่ะ

วันนี้โหวตหมดแล้วพรุ่งนี้กิ่งมาใหม่นะคะ

มีความสุขยามเย็นค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 23 ตุลาคม 2564 เวลา:17:53:17 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

ไฮไลท์ของสถานที่เที่ยวที่อาจารย์ไปเที่ยวนอกจากสวยงามแล้ว
บางแห่งยังแปลกตา สวยและน่าเทียวมากๆค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับภาพสวยๆและข้อมูล เพลินมากค่ะ

อาจารย์นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับกำลังใจโดย: Sweet_pills วันที่: 24 ตุลาคม 2564 เวลา:0:21:38 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 ตุลาคม 2564 เวลา:6:01:33 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์ ขอบคุณมากนะคะที่ไปให้กำลังใจที่บล็อกค่ะ วันนี้ตามมาชมภาพการท่องเที่ยวที่งดงามและมีความรู้มากๆอีกครั้งค่ะ อาจารย์ลงบล็อกได้ละเอียดมากเลยค่ะอ่านแล้วเข้าใจเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเลยค่ะ หมวดการท่องเที่ยวนะคะ เหมาะสมที่สุดค่ะ

ขอให้มีความสุขวันหยุดนะคะ กิ่งจะพยายามไม่หายไปไหนอีกค่ะ แหะ แหะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 24 ตุลาคม 2564 เวลา:14:50:37 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ระลอกคลื่น หนูตุ๊กผิดไปแล้ว
ขอบพระคุณค่ะ
หนูตุ๊ก


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 24 ตุลาคม 2564 เวลา:15:11:48 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

คนเราเกิดมาพร้อมความทุกข์จริงๆครับ
เหมือนที่อาจารย์เม้นท์ไว้เลย
แต่การใช้ชีวิต และความคิดของเรา
ผมว่าทำให้เราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์
แต่ละคนก็สามารถมีทั้งสุขและทุกข์
ได้ด้วยตัวเองจริงๆครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 ตุลาคม 2564 เวลา:18:33:30 น.  

 

สวัสดีค่ะ อจ.

มาชมบรรยากาศเที่ยวด้วยค่ะ
น้อยยังไม่เคยไปเที่ยว เปรู เลยค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 25 ตุลาคม 2564 เวลา:2:53:27 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 ตุลาคม 2564 เวลา:5:35:44 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

อาจารย์ช่วยเพิ่มเติมความหมายของคำให้ด้วย
ดีมากๆเลยครับ
พออ่านคำอธิบายของอาจารย์
ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างของคำว่า
แก้ไข และ แก้ตัว

ขอบคุณครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 ตุลาคม 2564 เวลา:13:54:54 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - On the river cafe' นะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 25 ตุลาคม 2564 เวลา:20:52:38 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:5:45:11 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

การโทษ หรอืการเพ่งโทษ
บางครั้งผมว่ามันทำให้เราละเลยที่จะมองดูข้อบกพร่องในตนเองด้วยครับ

ผมชอบคำสอนจีนอันหนึ่งที่บอกไว้ว่า

"เข้มงวดตนเอง ผ่อนปรนคนอื่น"

เราต้องดูตนเองให้ดี ก่อนที่จะไปว่าใครหรือโทษใครครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:13:06:03 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก 3F - ไข่พะโล้ ด้วยนะคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:20:53:15 น.  

 

สวัสดีค่ะอจ.
จากบล็อก


"สวัสดี จ้ะ คุณน้อย

เห็นภาพคนไทยในต่างแดน มีกิจกรรมร่วมกัน ก็จะเป็นภาพที่
ดูอบอุ่น เนาะ ชีวิตแต่งงานในต่างแดน ดูเรียบ ๆ ง่าย ๆ ดีจ้ะ
แปลกที่พระสงฆ์ในต่างแดน เวลาบิณฑบาต ท่านใส่รองเท้า
ด้วยหรือจ๊ะ ต่างจากเมืองไทย จ้ะ"

ตอบอจ.ค่ะ

พระที่เมกา ใส่รองเท้า น้อยคิดว่าเป็นข้อยกเว้นบ้าง
เมืองนี้อากาศเย็น เดินเท้าเปล่าไม่ไหวค่ะ นี่ยังไม่ค่อยหนาวนะคะ
ถ้าหน้าหิมะ ยิ่งลำบากใหญ๋
พระที่นี่บางวัด เขารถด้วยนะคะ เพราะพระต้องไปไหนๆ
เช่นไปหาหมอ ไม่มีคนมาคอยดูแลเหมือนเมืองไทยค่ะ
หรืออาจจะต้องไปประชุมที่วัดอื่นๆ บางที่ก็มีคนขับรถให้ก็ไม่ต้องขับเองค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 27 ตุลาคม 2564 เวลา:2:30:51 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 ตุลาคม 2564 เวลา:5:35:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

BlogGang Popular Award#19


 
อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space