คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
ตุลาคม 2559
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
space
space
1 ตุลาคม 2559
space
space
space

สูตรลับ สูตรลับ

ตะพาบกิโลเมตรที่ 164  "สูตรลับ" เป็นโจทย์ของ น้อง เป็ดสวรรค์  

"สูตรลับ"  ถ้าให้ฉันตีความ  ก็หมายถึง  "สิ่งที่ เป็นสุดยอดของ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่เป็นเรื่องสุดยอด ของเจ้าของ ที่เขาหวงแหน 
ไม่อยากให้ใครรู้  หรือ มาลอกเลียนไป  จะถ่ายทอดให้ลูกหลานของเขา
เท่านั้น  ตัวอย่างเช่น "สูตรลับ"เรื่อง การทำขาหมูพะโล้ "สูตรลับ"
ในการทำกระเพาะปลา  เป็นต้น  ซึ่ง "สูตรลับ"  เหล่านี้  
มีการขายสูตรด้วยค่ะ 

ในฐานะที่ฉันเป็นครูที่สอนหนังสือมา รุ่นแล้วรุ่นเล่า เกือบ 40 รุ่น
ก็มีการค้นคิด  "สูตรลับ" หรือ เรียกว่า  "เคล็ดลับ" เพื่อให้เด็ก ๆ 
ได้จดจำง่ายขึ้นในการเรียน  และนำไปสู่การทำข้อสอบแข่งขัน
ให้ทันตามกำหนดเวลาที่บังคับไว้  ซึ่ง "สูตรลับ" หรือ "เคล็ดลับ"
เหล่านี้ ฉ้นไม่เคยคิดที่จะนำไป ขาย หรือเก็บงำไว้เพื่อไป
สอนพิเศษ  อิอิ แต่ได้สอนและบอก "เคล็ดลับ" หรือ "สูตรลับ"
ให้แก่เด็ก ๆ ที่ฉันสอน ทุกรุ่นไป  
"สูตรลับ"  ที่ฉันได้คิดค้นและให้เด็ก ๆ นำไปใช้ ก็คือ  

การบอกเสียง วรรณยุกต์ ของคำ โดยไม่ต้องไปเทียบเสียง  

ทุกคน คงทราบดีว่า  เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย ถือว่า
 เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของภาษาไทยของเรา  ในโลกนี้ มีเพียงสอง
ชาติที่มีเสียงและรูปวรรณยุกต์ใช้  คือ ไทย กับ จีน 
เสียงวรรณยุกต์ถ้าต่างกัน ความหมายก็จะต่างกันไปด้วย  
เช่น  ไข ไข่ ไข้ จะเห็นว่า หน้าตาของคำ 3 คำนี้  แตกต่างกัน
ที่ วรรณยุกต์ ความหมายก็แตกต่างกันไปคนละเรื่องทีเดียว 

เวลาสอบ  เรื่องการให้บอกเสียงวรรณยุกต์ ก็ออกสอบเป็นประจำ
และคำถาม ไม่ใช่ถาม เพียงคำเดียว แต่ถามเสียงวรรณยุกต์
เป็นประโยคเลยทีเดียว   ถ้าเรามัวแต่ไปเทียบเสียงกับอักษรกลาง 
ซึ่งเป็นอักษรหมู่เดียวที่สามารถผันได้ครบห้าเสียง ก็จะเป็นการ
เสียเวลามากที่เดียวเลย ฉันจึงต้องค้นหา "สูตรลับ" 
เพื่อให้ผันเสียงวรรณยุกต์โดยไม่ต้องไปเทียบเสียง
กับอักษรหมู่กลาง  เอาชนิด มองปุ๊บ รู้ปั๊บ 
ว่าคำนั้น เป็นเสียงวรรณยุกต์อะไร เพื่อความรวดเร็วในการทำ
ข้อสอบ  โดยเฉพาะ ข้อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อหรือบรรจุ
เข้าทำงาน   "สูตรลับ"  ง่าย ๆ ของฉัน  มีดังนี้ ค่ะ 
1. คุณต้องจำอักษรหมู่กลางและหมู่อักษรสูงให้ได้  เพราะอักษร
ทั้งสองหมูนี้  มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน  ดังนั้น 
 ถ้าคุณเห็นรูปวรรณยุกต์ใดอยู่บนตัวอักษรหมู่อักษรกลาง
และอักษรสูงท่านก็บอกได้ทันทีเลยว่า เป็นเสียงวรรณยุกต์นั้น ๆ 
 เช่น คำว่า ดั่ง  เป็นเสียงวรรณยุกต์เอก เพราะ ด เป็นอักษรกลาง 
เห็นรูปวรรณยุกต์เอกเสียงวรรณยุกต์จะเป็นเสียงเอก   
ถ้าเห็นคำว่า  ข้า  ก็บอกได้ทันทีว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์โท 
 เพราะว่า   ข เป็นอักษรสูง รูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน 
 (ข้อสำคัญ คุณต้องจำอักษรหมู่กลางและสูงให้ได้ ค่ะ)
สำหรับ หมู่อักษร ต่ำ เราไม่ต้องจำค่ะ  เพราะเมื่อจำหมู่อักษรสูง
และกลางได้ที่เหลือ ก็คือ หมู่อักษรต่ำ ไงคะ  

     2.หมู่อักษรต่ำ เป็นอักษรหมู่ที่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน 
มีตรงกันเพียงรูปวรรณยุกต์จัตวาเท่านั้น  
ถึงจะมีเสียงวรรณยุกต์และรูปวรรณยุกต์ ไม่ตรงกัน  
แต่ก็มีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ  
ถ้าเห็นรูปวรรณยุกต์เอกบนอักษรต่ำ  เสียงวรรณยุกต์จะเป็นเสียงโท  
แต่ถ้าเห็นรูปวรรณยุกต์โท บนตัวอักษรต่ำ  เสียงวรรณยุกต์
จะเป็นเสียงตรี  เช่น  ค่า  จะมีเสียงวรรณยุกต์ โท เพราะ ค 
เป็นอักษรต่ำ เห็นรูปเอก จะเป็นเสียงโท  หรือ 
คำว่า  ไม้  เป็นเสียง ตรี เพราะ ม เป็นอักษรต่ำ  เห็นรูปโท 
เสียงจะเป็น ตรี  ค่ะ แต่ถ้าเป็นรูปจัตวา  จะเป็นเสียงจัตวา 
ตรงเพียงเสียงเดียว เช่น  ม๋ด  รูปจัตวา  เสียงจัตวา  เป็นต้น 

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น  ถ้าท่านสังเกตดี ๆ จะเห็นว่า 
เป็น "สูตรลับ"ที่มีรูปวรรณยุกต์ให้สังเกตได้  แต่ในภาษาไทย 
 ยังมีคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ  พวกนี้ คือ คำพื้นเสียง
ของอักษรทั้ง 3 หมู่  
3. เราจึงต้องจำคำพื้นเสียงของอักษรทั้ง 3 หมู่ ไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 เสียง
คือ  อักษรกลาง คำเป็น  จะมีพื้นเสียง สามัญ  เช่น   
จาน เป็นเสียง สามัญ เพราะว่า จ เป็นอักษรกลาง 
จะมีพื้นเสียงเป็นเสียง สามัญ


อักษรกลาง คำตาย  จะมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอก  เช่น  จาด  
เป็นคำตาย เพราะ จ  เป็น อักษรกลาง คำตาย จึงมีเสียง เอก 

อักษรสูง  คำเป็น จะมีพื้นเสียงเป็นเสียง จัตวา  เช่น  ขาย  เป็นเสียง
จัตวา  เพราะว่า  ข เป็นอักษรสูง คำเป็น จึงมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา

อักษรสูง คำตาย  มีพื้นเสียง เป็นเสียง เอก เช่น  ขาด 
เป็นเสียง เอก เพราะว่า ข เป็นอักษรสูง คำตาย 
จะมีพื้นเสียงเป็นเสียง เอก 

อักษรต่ำ คำเป็น มีพื้นเสียงเป็นเสียง สามัญ  เช่น  งู 
เป็นเสียงสามัญ เพราะว่า  ง  เป็นอักษรต่ำ คำเป็น 
มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ

อักษรต่ำ คำตาย เสียงยาว เป็นเสียง โท เช่น  โคก
 เป็นเสียงโท เพราะค เป็นอักษรต่ำ คำตายเสียงยาว  จึงมีเสียงโท  

อักษรต่ำคำตายเสียงสั้น  มีเสียงเป็นเสียงตรี  เช่น มด  
มีเสียงตรี เพราะ  ม เป็นอักษรต่ำ คำตายเสียงสั้น  มด จึงมีเสียงตรี 

ทั้งหมดที่กล่าวมา  เป็น  "สูตรลับ" ในการบอกเสียงวรรณยุกต์
โดยไม่ต้องเทียบเสียงวรรณยุกต์จากหมู่ อักษรกลาง  
ที่ฉันได้คิดค้นตอนยังสอนหนังสืออยู่  แต่ไม่ได้เป็น  "สูตรลับ"  
สำหรับลูกศิษย์ ที่ฉันสอน อิอิ

และฉันยังได้นำ  "สูตรลับ"  เกี่ยวกับวรรณยุกต์ จัดทำเป็น
บทเรียนสำเร็จรูป  และ ฝากเป็นของที่ระลึกแจกใน
วันกษียณอายุราชการของฉัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
วงการศึกษาต่อไป ค่ะ 

งาน ตะพาบ  "สูตรลับ"  ครั้งนี้  คงเป็นเรื่อง หนักสมอง 
เพราะว่าเนื้อหาเป็น วิชาการล้วน ๆ  แต่ฉันก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์
ต่อเพื่อนชาวบล็อก ที่มีลูกหลาน จะได้นำ "สูตรลับ" นี้ไปใช้ใน
การเรียนได้บ้างพอสมควร ค่ะ Create Date : 01 ตุลาคม 2559
Last Update : 7 ตุลาคม 2559 23:01:09 น. 109 comments
Counter : 3425 Pageviews.

 


สุดยอดเลยค่ะอาจารย์
เก่งจริงๆ เลยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 3 ตุลาคม 2559 เวลา:23:42:14 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
มาเรียนสูตรลับบ้านอาจารย์ค่ะ
แต่เรียนช่วงนี้ ชักมึนๆค่ะ แฮ่ๆ
ขอบคุณนะคะ ที่ถ่ายทอดสูตรลับที่ไม่ลับอีกแล้ว

ใกล้จะได้เดินทางแล้ว
เตรียมอะไรพร้อมหมดแล้วนะคะ
และอย่าลืมเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมลุยค่ะ

อาจารย์สุวิมล Literature Blog


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:1:33:53 น.  

 
มาเรียนสูตรลับด้วยครับ เป็นความรู้ติดตัวที่นำไปใช้ได้ตลอดเลยครับ อาจารย์

อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog


โดย: The Kop Civil วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:13:19:14 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

---------------------------------

สมัยเรียนมัธยมนี่ วิชาภาษาไทย เรื่องวรรรยุกต์ นี่
เป้นเรื่องยากมากๆสำหรับ อ.เต๊ะ ทีเดียวเชียวนะครับ

เรื่อง อักษร สูง กลาง ต่ำ ก็ยิ่งไปกันใหญ่

แต่จำได้ คลับคล้ายคลับคลา ว่า อักษรกลาง ครูสอนให้ ท่องว่า

ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก อ่าง อิอิ

อาจารย์สุ บอก อ่างบ้าอ่างบอ อะไรของเอ็ง

คนอาบน้้ำเองไม่เป็นก้อย่างนี้แหละ ต้องไปลงอ่างให้ น้องๆเค้าขัดขี้ไคล ประจำ ไอ้บร้า เค้ามีแต่บนปากโอ่ง เดี๊ยะๆๆ 555

ส่วนอักษรสูง รู้สึก ครูจะให้ท่องว่า

ผี ฝาก ถุง ข้าว สาร เสก ให้ ฉัน 555

อาจารย์สุ เรอ เอิ้ก ข้าอยากจะเป็นลม ใครช่วยเอายาหอม มาให้ข้าที

ผีบ้าผีบอ อะไรของเอ็ง มันถึงจะฝาก ข้าวสารเสกมา
เอาไว้ซัดใส่หน้าเอ็งเหรอ ไอ้นี่
สมควรแล้วละ ที่เอ็งตกภาษาไทย555

เดี๋ยวพรุ่งนี้ เอ็งรีบมาหาข้าแต่เช้าเลย
เตรียม ดอกไม้ธูปเทียนมาให้พร้อม

ข้าจะให้ สูตรลับ กลโกงข้อสอบ สำเร็จรูป เอ๊ย บทเรียนสำเร็จรูป พิมพ์ผิดอีกแระ 555
ท่าไม้ตายของข้า ให้เอ็งไปต้มกิน ซัก 3 น้ำ

แล้วเอ็งไปสอบใหม่ ถ้าสอบไม่ได้ เอ็งอย่าบอกว่าได้มาจากใคร เย้ย
อย่ามาเรียก ข้า ว่า อาจารย์สุ อีกต่อไป ให้มันรู้ซะมั่ง เย้ย 555โดย: multiple วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:13:38:16 น.  

 
น้องซีก็เรียนเรื่องการผันเสียงแล้วค่ะ เล่นเอา งง อยู่เหมือนกันค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:14:04:02 น.  

 
ปล. อาม่าไม่เอากล้องไปถ่ายหลานเลยค่ะ รูปที่เห็นได้แม่ๆ ที่ไปส่งมาให้ค่ะ 5555


โดย: kae+aoe วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:14:30:43 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

เป็นประโยชน์กับรุ้งมากเลยค่ะ

แต่สารภาพก่อนรุ้งท่องได้แต่อักษรกลาง

ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งค่ะ


" เพราะเมื่อจำหมู่อักษรสูงและต่ำได้ที่เหลือ" พิมพ์ผิดรึเปล่าคะ หมู่อักษรสูงและกลางรึเปล่าคะ

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะอาจารย์
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

******************************

ขอบคุณสำหรับโหวตค่ะอาจารย์ เรื่องรามเกียรติ์รุ้งไม่ถนัดตัวละครหลักๆจำได้ไม่กี่ตัวค่ะ แหะๆ ยำได้อย่างที่เห็น คงไม่ถูกร้องเรียนนะคะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:15:56:06 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

สูตรลับฉบับนี้ขอบอกว่า..ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมมากค่ะ

แค่จำสูตรได้การบอกเสียงวรรณยุกต์ก็เป็นเรื่องง่ายได้ทันที

งวดนี้จะไปเที่ยวที่ไหนขอให้สนุก เดินทางสะดวกสบาย และปลอดภัยนะคะ


วันนี้หมดกระเป๋า พรุ่งนี้มาใหม่ค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:17:10:40 น.  

 
สวัสดีค่ะ อ.สุวิมล
ไม่หนักสมองค่ะ ชอบ เพราะคนไทยก็ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
aitai อ่านว่า อะอิไต้ Food Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Travel Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
บ้านต้นคูน Food Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Education Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:18:27:32 น.  

 


ไว้อุ้มค่อยมาโหวตให้นะคะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:19:14:51 น.  

 
ยินดีค่ะ

รุ้งหาอักษรสูงเจอล่ะ

งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โม ฬี โลก

ท่องคู่ไปกับ ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง

แค่นี้ก็สบายล่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:19:30:59 น.  

 
หลายๆคนไล่เสียงวรรณยุกต์ไม่ถูกจริงๆครับ (เช่นพวกที่ชอบพิมพ์ว่า นะค่ะ) วิชาภาษาไทยน่าจะเน้นสอนตรงนี้มากๆ
ผมใช้วิธีพยายามผันให้ได้ห้าเสียง ไม่ว่าจะเป็นอักษรอะไร แล้วเทียบเสียงเอา
อย่างคำว่า "คา" จริงๆ มีแค่ คา ค่า ค้า (เสียงสามัญ โท ตรี) แต่ก็ลองผันเป็น คา ข่า ค่า ค้า ขา ในใจ แล้วเทียบเสียง ผมว่ามันง่ายกว่าจำอะ
บางคำตายที่ผันยังไง๊มันก็ผันไม่ได้ก็ตะบี้ตะบันผันครับ เช่น "ขด" ก็ผันเป็น ค_ด(พยายามออกเป็นสามัญ) ขด ข้ด คด ข๋ด (อาจารย์ภาษาไทยต้องตีผมแน่ๆ) ก็เทียบเอาได้ว่า "ขด" มีเสียงเอก

วิธีจำอักษรสูงกลางต่ำก็ตาม อ.เต๊ะครับ อักษรสูงเสียงต่างกับกลางและต่ำชัดเจน เลยจำอักษรกลางจากไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฎฏ นอกนั้นตัวที่เสียงไม่สูงเป็นอักษรต่ำ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ชีริว วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:20:17:28 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

นั่งอ่านแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยครับ
ดีจังเลยครับ ที่อาจารย์ทำเป็นหนังสือด้วย
เป็นวิทยาทานที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ได้รู้สูตรลับที่ไม่ลับนี้

ผมไปเชียงราย นั่งๆ กินๆ นอนๆครับ 555
นอน 8 ชั่วโมงทุกวัน คอมก็ไม่มีเล่น
หน้าใสกลับเชียงใหม่เลยครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 ตุลาคม 2559 เวลา:20:46:41 น.  

 
อย่างน้อยลูกศิษย์ได้นำไปให้ลูกๆ เขาได้ใช้แน่นอนครับ เห้นอ.เต๊ะมาพูดไว้แล้ว ผมท่องแค่อักษรกลาง ไก่จิกเด็กตาย~ (เป็นไก่ที่โหดมาก) กับ ไข่ขวดฉิ่ง~ อันนี้ท่องไม่เหมือนอ.เต๊ะ ที่เหลือไม่ต้องท่องเพราะอยู่ในส่วนอักษรต่ำ

ประเด็น นะค่ะ ที่คุณชีริวพูดถึงน่าสนใจมาก คนที่ใช้ผิดน่าสนใจยิ่งกว่า ผมพบว่าคนที่ใช้ผิดดันเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

บางครั้งถ้าเป็นการพิมพ์แบบรีบพิมพ์แล้วพิมพ์ผิดอันนี้ยังพอทำความเข้าใจได้ แต่หลายๆ ครั้งมันไม่ใช่ผิดเพราะพิมพ์เร็วเลยผิดนี่สิ อันนี้น่าห่วง


อาจารย์สุวิมล Diarist
+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 ตุลาคม 2559 เวลา:0:23:31 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โหวต Education Blog ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 ตุลาคม 2559 เวลา:6:44:08 น.  

 
อาจารย์รู้จริงเรื่องนับนิ้วเทียบเสียง 55555


โดย: kae+aoe วันที่: 5 ตุลาคม 2559 เวลา:14:47:09 น.  

 
มีประโยชน์มากนะคะ
น่าจะพิมพ์แจกบ่อยๆ ใครได้รับคงดีใจ
พรุ่งนี้มาใหม่นะคะ ช่วงนี้เพื่อนๆขยันอัพบล็อก
แล้วพี่ก็ป่วยเสียสองสามวัน
ตามโหวตไม่ทันค่ะ

พรุ่งนี้มาใหม่นะคะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 5 ตุลาคม 2559 เวลา:16:25:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

อาจารย์ทานเจด้วย
แม่ผมทานอยู่คนเดียวในบ้าน
นอกนั้นกินกันตามปกติครับ

ขอบคุณสำหรับหนังสือครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 ตุลาคม 2559 เวลา:21:54:01 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะครู
สำหรับสูตรลับ บางทีเราไม่ต้องไปเทียบกับเสียง
ก็ทำให้เราได้คิดและอ่านออกได้ถูกต้องได้ง่ายๆ นะค้าา

มีบอกอักษรต่ำ สูงไรด้วย อ่านไป ต่อนข้างหนักจริงด้วยค่า
แต่ด็กๆ ไทยเราหัวไว เข้าใจกันแน่นอนค่าบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Funniest Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
mastana Literature Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 5 ตุลาคม 2559 เวลา:23:06:36 น.  

 
สวัสดีค่ะ อจ.
เดินทางไปกลับปลอดภัยและสนุกๆนะคะ

สูตรลับของอจ.มีประโยชน์มากค่ะ ค_

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Food Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
Max Bulliboo Klaibann Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog


โดย: ืnewyorknurse IP: 192.99.15.166 วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:2:33:18 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

อาจารย์ว่างมั้ยค่ะ กาญมาชวนไปเล่นน้ำฝน
แต่รับรองฝนที่บ้านกาญไม่มีเปียกค่ะ
มีแต่ซึ้ง ซึม เศร้า เคล้าหยาดน่้ำตา
ถ้าอารมณ์อ่อนไหวไปกับสายฝน แฮ่ๆ

หลับฝันดีนะคะ ตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:3:30:50 น.  

 


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:3:31:27 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:6:45:23 น.  

 
สูตรลับของอาจารย์มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ
จี๊ดจ๊าดจำได้ว่าตอนเรียน จำจนหัวบาน อักษรต่ำ สูง วรรณยุกต์
เวียนหัว สอบตกระนาวเลยค่ะ ตอนนั้นยังไม่ได้สูตรลับ ได้แต่ท่องจนมึนเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับสูตรลับดีๆนี้ด้วยนะคะอาจารย์


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
ผีเสื้อยิปซี Literature Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: จี๊ดจ๊าด (บ้านต้นคูน ) วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:11:19:23 น.  

 
กลับมาส่งกำลังใจค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Education Blog ดู Blog

แต่จขบ.คงไปเที่ยวแล้วนะคะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:16:31:48 น.  

 
แวะมาอ่านงานตะพาบของอ.สุวิมลค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:17:01:06 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog


โหวตแรกของวัน (เพิ่งเข้าบล็อกตอนเย็นนี่เองค่ะ) สำหรับอาจารย์ค่ะ อ่านแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นนักเรียนตัวเล็กๆอีกครั้งเลยค่ะ คิดถึงสมัยโน้น ที่รู้สึกว่าวรรณยุกต์ไทยช่างยากจริงๆ กว่าจะเข้าใจได้ก็ค้องใช้เวลาและความเพียรพยายามมากเลยค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:17:24:49 น.  

 
ได้มาทบทวนภาษาไทยกับอาจารย์ตอนแก่

ได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะ
เหมือนได้ย้อนไปสมัยเป็นนักเรียน คิดถึงอาจารย์
ที่สอนภาษาไทยสมัยเรียน ม.ศ.4-5 ค่ะ
มีอาจารย์ศุภชัย รัตนโกมุท อาจารย์สอิ้ง
จำนามสกุลไม่ได้แล้ว
และอีกหลายท่านเลยค่ะ

ขอบคุณที่เอาสิ่งดีๆมาฝากค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:20:19:50 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนฯโหวตนะครับอาจารย์ง

วันนี้ผมก็พาลูกพาหลานไปกินข้าวนอกบ้าน
อิ่มแปร้เลยครับ
เพราะเป็นบุฟเฟ่ต์ 5555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:21:34:05 น.  

 
เป็นความรู้ที่ไม่เคยได้เรียนมาเลยค่ะ โดยเฉพาะช่วงตอนท้าย ไม่เคยสังเกตุมาก่อนเลย

ขอบคุณอาจารย์ที่ปันสูตรลับนะคะ


โดย: ชลบุรีมามี่คลับ วันที่: 6 ตุลาคม 2559 เวลา:22:46:49 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ตุลาคม 2559 เวลา:6:29:51 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

แม้จะมาช้าไปนิดแต่ต้องมาแน่นอนค่ะ

สูตรลับฉบับนี้ขอบอกอีกทีว่าเยี่ยมมั๊กมากกกกกกกกกกกค่ะ

ตอนนี้อาจารย์คงอยู่ในช่วงของท่องไปกับทริป ขอให้สนุก และเดินทางสะดวกปลอดภัยนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 7 ตุลาคม 2559 เวลา:13:12:49 น.  

 
มี้ไปงานเกษียณอาจารย์สมัยเรียนมาค่ะ อาจารย์กล่าวบนกลอน น้ำตาคลอเลยค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 7 ตุลาคม 2559 เวลา:13:53:36 น.  

 
เพิ่งเห็นว่าตัวเองพิมพ์ผิดอีกแล้ว ด้านบน บทกลอน ขอแก้คำผิดค่ะ 55555


โดย: kae+aoe วันที่: 7 ตุลาคม 2559 เวลา:16:56:46 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


เดือนนี้ผมเขียนบล็อกธรรมะทั้งเดือนเลยครับ
คงจะลงต่อเนื่องทุกวันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ตุลาคม 2559 เวลา:19:28:27 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Raizin Heart Movie Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
lovereason Literature Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Close To Heaven วันที่: 8 ตุลาคม 2559 เวลา:0:05:59 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ตุลาคม 2559 เวลา:6:43:54 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

งวดนี้รุ้งนำโคลงสี่สุภาพมาฝากค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 8 ตุลาคม 2559 เวลา:17:36:59 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ขอบคุณที่ช่วยบอกผมเรื่องคำผิด
ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ

ตอนเป็นเด็กผมก็สงสัยครับ
ว่าคำสวดมนตร์นั้นคืออะไร
เพราะสวดไปแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าแปลว่าอะไร
พอมาศึกษาคำแปล
จึงได้รู้ว่า
คำสอนของพระพุทธเจ้า
อยู่ในบทสวดนี่ทั้งหมดเลย

เข้าใจว่าสมัยนั้นยังไม่มีตำรา
คำสอนต่างๆจึงถ่ายทอดเป็นบทสวดแทน

ถ้าเราทราบคำแปล
แล้วน้อมนำมาฝึกฝนกับตนเอง
เราย่อมจะได้รู้ธรรมเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงทราบเช่นกันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ตุลาคม 2559 เวลา:20:27:59 น.  

 
เป็นสูตรลับที่มีประโยชน์ที่ทุกคนควรได้ใช้จริงๆค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Literature Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Food Blog ดู Blog
แมวเซาผู้น่าสงสาร Travel Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวัน


โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 8 ตุลาคม 2559 เวลา:23:14:07 น.  

 
สวัสดีค่ะ อจ.

คงเดินทางแล้วนะคะ
เที่ยวให้สนุก เดินทางปลอดภัยนะคะ


โดย: newyorknurse วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:0:20:05 น.  

 
555 ขอบคุณโหวตด้วยนะครับ

อ.เต๊ะ สังกัดฝ่ายอธรรมพูดเขียน คงไม่ซื่อๆ ตรงไปตรงมาแน่นอนครับ

ถ้าเด็กๆไปอ่านนี่ ผู้ปกครองต้องนั่งประกบ คอยชี้แนะ อธิบายให้ฟังกันทีเดียวเชียวครับ 555

ส่วนเรื่องบล็อกใหม่นี่ อ.เต๊ะ ไม่ใช้สายอัพบล็อกนะครับ
ปกตินี่ ปีนึงก็เขียน ราวๆ 5-6 บล็อก แค่นั้นเองครับ

เขียนพอขำๆ ก็พอแล้วละครับ ถ้า เขียนมากต้องเป็นตัวปลอมแน่นอนครับ 555โดย: multiple วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:5:29:52 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:6:42:17 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะอาจารย์

ร้อยโคลงคือการส่งสัมผัสระหว่างบทรึเปล่าคะ

รุ้งจัดการแก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้วค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:15:36:06 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
พันคม Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
กาบริเอล Education Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Education Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะอาจารย์ ผ่านไปผ่านมาหลายบล็อกของเพื่อนๆแต่ไม่เคยเข้ามาบล็อกอาจารย์เลยค่ะวันนี้เข้ามาอ่านได้ความรู้ภาษาไทยดีมากค่ะ กิ่งโหวตให้นะคะขอโหวตความรู้ทั่วไปนะคะ

อาจารย์คงสอนวิชาภาษาไทยนะคะ เกษียณแล้วยังได้มาเล่นบล็อกแนะนำความรู้ในบล็อกสุดยอดเลยค่ะ

ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:15:48:17 น.  

 
มาอ่านสูตรลับของอาจารย์ค่ะ สาวพักงานตะพาบก่อนช่วงนี้


โดย: sawkitty วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:17:57:41 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ทุกวันนี้ผมว่าที่สังคมมีปัญหามาก
ก็เพราะคนเรายึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากเกินไป
จนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวนี่ล่ะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ตุลาคม 2559 เวลา:18:50:44 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:6:40:04 น.  

 
ก็แอบคิดว่า อาจารย์ที่เคยไปโรงเรียนทุกวัน มาวันนี้ไม่ต้องไปคงจะเหงาน่าดู


โดย: kae+aoe วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:9:05:35 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตด้วยนะครับอาจารย์

เดาว่าอาจารย์เดินทางไปเที่ยวใช่ไหมครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:10:47:29 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ด้วยค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:13:05:57 น.  

 
ขอบคุณค่ะอาจารย์

สารภาพเลยค่ะ ว่าโคลงนี้แต่งไว้นานแล้ว

เคยพยายามแก้ไข ร้อยเข้าไว้ด้วยกันแต่ไม่สำเร็จ

เพราะเนื้อความไม่ได้อย่างใจ เลยล้มเลิกความตั้งใจ

แต่พออาจารย์ชี้แนะมา เลยกลับมาพยายามใหม่

แล้วก็พบว่า มันก็แก้ได้นะ ไม่ใช่แก้ไม่ได้สักหน่อย

ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:13:34:54 น.  

 
โอ้โห...

จะรอชมภาพสวยๆ
และบทบันทึกการท่องเที่ยวของอาจารย์ครับ
ทริปนี้ไปนานเป็นพิเศษเลย

ขอให้อาจารย์เดินทางโดยสวัสดิภาพครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2559 เวลา:13:42:57 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะอาจารย์
เหลือแค่อาทิตย์เดียวก็จะไปเที่่ยวแล้ว
ไปหลายๆคน และรู้จักกันด้วย แบบนี้เที่ยวสนุกค่ะ

อาจารย์เดินทางบ่อย เที่ยวบ่อย เรื่องจัดกระเป๋า
จะเอาอะไรไปมั้งคงไม่มีปัญหา คล่องแล้วนะคะ 555


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 11 ตุลาคม 2559 เวลา:2:07:02 น.  

 
หนักไปนิด แต่ไม่เป็นไร เพราะเป็นความรู้... ส่วนใหญ่ผมจะใช้
จำ ในส่วนที่น่าสนใจ ที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ครับครู


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 ตุลาคม 2559 เวลา:8:23:49 น.  

 
มาเยี่ยมค่ะ จำได้ว่าไม่สบายแล้วต่อจากนั้นอีกสี่วันจะไปเที่ยว
แต่จำไม่ได้ว่าครบสี่วันแล้วไปเที่ยวหรือยัง แต่หวังว่าจะหาย
ป่วยแล้วนะคะ ไปเที่ยวทั้งยังป่วยไม่สนุกแน่เลย แต่ถ้าหายแล้ว
และกำลังทัวร์อยู่ก็ขอให้สนุกนะคะ

ช่วงนี้ความจำชักจะไม่ค่อยสมประกอบ 55โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 11 ตุลาคม 2559 เวลา:19:09:16 น.  

 
ได้ข่าวว่าไปเที่ยวอีก

เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
คอยชมภาพสวยๆด้วยค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 11 ตุลาคม 2559 เวลา:20:22:38 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ มาขอบคุณคะแนนโหวตค่ะ และขอบคุณอาจารย์ที่ไปเยี่ยมที่บล็อกนะคะ

อยากมาสวัสดีทักทายนานแล้วค่ะแต่เวลาไม่ค่อยเอื้อเลยค่ะ แหะ แหะ

ขอให้อาจารย์มีความสุขวันพุธนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 12 ตุลาคม 2559 เวลา:12:46:05 น.  

 
ยามเย็นมาทักทายและชวยอ.สุวิมลไปบล็อกใหม่ค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 12 ตุลาคม 2559 เวลา:15:45:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 ตุลาคม 2559 เวลา:6:39:47 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาตามอ่านสูตรลับหรือเคล็ดลับของคุณครูครับ ถือว่าเป็นสุดยอดของการเป็นครูเลยครับที่หาเคล็ดลับพวกนี้มาสอนเด็กได้

โหวตให้ครับ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
sawkitty Topical Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Literature Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


อิอิโดย: อาคุงกล่อง วันที่: 19 ตุลาคม 2559 เวลา:14:01:17 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

รุ้งเพิ่งส่งโคลงถวายอาลัยค่ะ

จนวันนี้ก็ผ่านไป 1 สัปดาห์แล้วสินะ แต่ก็ยังคงเป็นวันวิปโยคอยู่ดี


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 20 ตุลาคม 2559 เวลา:21:26:06 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
หนูมาชวนไปชิมขนมกันค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 26 ตุลาคม 2559 เวลา:2:49:12 น.  

 
มาเยี่ยมยามทุกข์ค่ะ อาจารย์โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 26 ตุลาคม 2559 เวลา:10:25:37 น.  

 
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 28 ตุลาคม 2559 เวลา:11:17:26 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


ครบ 17 วันแล้วนะครับ
อยากเที่ยวทริปยาวแบบนี้บ้างครับ
เป็นความใฝ่ฝันของผมเลยครับ
เรื่องการเดินทางและการถ่ายภาพ

จะรออ่านและชมภาพจากทริปนี้ของอาจารย์ครับ

ปล. พสกนิการชาวไทยเสียใจและอาลัย
ต่อการจากไปของพระองค์ท่านมากๆ
บรรยากาศเงียบเหงาเศร้าสร้อยไปหมดเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 ตุลาคม 2559 เวลา:6:30:36 น.  

 
ไปเที่ยวน่ะเอง พี่ก็ลืมเสียนี่
เห็นหายไปนานพี่เลยชักสับสน
ความจำสว.แย่ลงทุกวันค่ะ

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมแล้โหวตให้นะคะ
รออ่านบล็อกไปเที่ยวของอาจารย์ด้วยค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 29 ตุลาคม 2559 เวลา:19:01:14 น.  

 
แวะมาเยี่ยมอาจารย์สุวิมลครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 29 ตุลาคม 2559 เวลา:22:08:49 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมกับหมิงหมิงพอลุยอยู่ครับ
แต่มาดามลำบากนิดนึงครับ 555
เจอห้องน้ำเมืองจีนไปหนึ่งครั้ง
เธอก็ขยาดเลยครับ 555

ผมไปเมืองจีนหลายรอบครับ
และด้วยความที่เป็นผู้ชายเลยไม่ยากเท่าไหร่ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 ตุลาคม 2559 เวลา:23:50:44 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 ตุลาคม 2559 เวลา:6:55:55 น.  

 
สวัสดีครับครู.... ไปเที่ยวนานเลย.... ดีครับเป็นกำไรชีวิต

ที่ทำงานมานาน... ครูไปเที่ยวรัสเซียที่เดียวกับผม ต่างปีกันเยอะ

ปัจจุบัน ไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว...

ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง(เขาว่า 555) คือคนรัสเซีย หน้าไม่ค่อยยิ้ม

คงเป็นด้วย เจอภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมา แย่...

ผมว่ามอสโคว์ บ้านเมือง ถนนซอกซอย สอาดกว่า เซ็นต์ปีเตอร์

แต่ก็ดีไปคนละอย่างครับครู


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 30 ตุลาคม 2559 เวลา:12:04:44 น.  

 
ขอบคุณค่ะอาจารย์

รุ้งก็คิดอยู่ว่าอาจารย์หายไปเที่ยวแหงๆ หายเงียบเลย

บล๊อกก่อนรุ้งส่งงานตะพาบถวายอาลัย เป็นโคลงสี่สุภาพค่ะ

ว่าจะให้อาจารย์ตรวจจุดที่ผิด เพราะรุ้งลงคำไม่ได้ ใช้คำเกินไปหลายจุดเลย

แต่ก็เห็นงานโคลงสี่ของบางท่านก็มีคำเกิน รุ้งก็ไม่แน่ใจว่าลักษณะแบบไหนใช้ได้ แบบไหนใช้ไม่ได้ โคลงสี่สุภาพนี่งานหินสำหรับรุ้งจริงๆ บางท่านบอกสามารถสลับตำแหน่งเอกโทได้ด้วย อันนี้ยังไม่กล้าค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 30 ตุลาคม 2559 เวลา:13:48:27 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

มาดามอยากไปยุโรปมาก
แต่ผมเฉยๆครับ
ถ้าให้เลือกผมอยากไปที่ธรรมชาติ
ใบไม้เปลี่ยนสี ผมไม่ค่อยชอบไปเมืองที่เจริญๆครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 ตุลาคม 2559 เวลา:19:40:06 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ตุลาคม 2559 เวลา:6:28:06 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ถ้าละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้าง
ผมว่าปัญหาในโกลนี้จะลดลงเยอะเลยครับ
ที่โลกวุ่นวายในทุกวันนี้
มาจากความเห็นแก่ตัวเป็นหลักเลยครับ

ปล. ช่วงนี้เชียงใหม่เช้าๆจะเย็นๆแล้วล่ะครับอาจารย์
แต่กลางวันก็ยังคงร้อนครับ แดดจัดทุกวันเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ตุลาคม 2559 เวลา:23:08:21 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:30:53 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

ขออนุญาตรบกวนอาจารย์นะคะวังเวงวิเวกแล้ว.................ธานี

เมื่อพระปิ่นจักรี.................นิราศร้าง

ความทุกข์ท่าวทบทวี.........ทวยราษฏร์

ดุจดั่งโลกอ้างว้าง.............เมื่อคว้างทรงธรรม

พระดำเนินสู่ฟ้า................แดนสวรรค์

เสียงร่ำไห้โศกศัลย์...........ลั่นฟ้า

ครวญพิลาปรำพัน.............หมองหม่น

ครองทุกข์ทุกหย่อมหญ้า....ฉ่ำน้ำตานอง

ผองข้าบาทประณตน้อม.......อาลัยลา

ส่งเสด็จจอมราชา...............ย่างเยื้อง

พระบาทสู่สวรรคา-.............ลัยโลก

ประทับสถิตเบื้อง................แผ่นฟ้าแดนอมร

เหม่อมองฟ้าเหว่ว้าเศร้าหม่นหมอง

ยินเสียงดินพากย์พร้องว่าโศกศัลย์

สายลมแผ่วแว่วครวญร่ำรำพัน

โลกเงียบงันถวายอาลัยลาที่รุ้งไม่มั่นใจมีตรง "นิราศร้าง" , "ผองข้าบาทประณตน้อม" แล้วก็ "อาลัยลา"

เป็นครั้งแรกที่รุ้งแต่งโคลงแต่มีคำเกิน แถมหลายวรรคอีกต่างหาก แต่ถ้าไม่ใช้คำพวกนี้ก็ยังหาคำอื่นที่เหมาะใจแทนไม่ได้จริงๆค่ะ แต่งไปแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าผู้รู้เห็นเข้าจะขำเอารึเปล่าว่ามันผิด เลยต้องขอคำชี้แนะจากอาจารย์เพื่อไว้ปรับปรุง แก้ไขในครั้งต่อไปค่ะ


เรื่องโคลงเน้นการสัมผัสอักษร รุ้งไม่รู้มาก่อนเลย ส่วนกลอน รุ้งพยายามแต่งให้มีสัมผัสสระ ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีสัมผัสอักษรในวรรค หลังๆตามความเคยชินมากกว่า บางครั้งสัมผัสที่มากไปมันก็ทำให้บทกลอนไม่ไพเราะ และบางครั้งมัวแต่เล่นคำมากไปอ่านแล้วเพราะดีแต่ก็ไม่กินใจ รุ้งเลยเลือกตามใจฉันซะมากกว่า

สำหรับโคลงทุกครั้งที่แต่งรุ้งต้องวางผังเอก 7 โท 4 แล้วแต่งตามผัง ยังไม่เคยหลับตาแต่งได้เหมือนกลอนค่ะ แล้วบทที่รุ้งท่องเพื่อตรวจสอบโคลงตัวเอง ก็คือบทเสียงฤาเสียงเล่าอ้าง...นี่แหละค่ะ จำแม่นเลย

คำสร้อย ของโคลงถ้าไม่จำเป็นรุ้งตัดทิ้งพยายามไม่ใช้เลย


มาซะยาวเลย

รุ้งรบกวนขอคำชี้แนะจากอาจารย์ด้วยนะคะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:7:59:54 น.  

 
ขอบคุณในความกรุณามากค่ะอาจารย์

รุ้งกำลังคิดอยู่ว่าจะตัดคำจาก "ผองข้าบาทประณตน้อม"

ให้เหลือแค่

"ข้าบาทประณตน้อม"

แต่ความหมายก็ไม่ได้ดั่งใจน่ะค่ะ

เลยรีรอ รอคำชี้แนะจากอาจารย์

ดีใจจังที่ถูกต้องแล้ว รุ้งไม่ติดใจอีกแล้วค่ะ

ดีใจที่ไม่ต้องแก้ไข ตอนวางโคลง รุ้งก็ภาวนาให้อาจารย์เข้ามาดูไวๆ เผื่อมีจุดบกพร่องต้องแก้ไข จะได้รีบแก้ ไม่ต้องปล่อยไก่ หมดเล้า

ตอนนี้สบายใจแล้วค่ะ


เรื่องโคลงคงต้องใช้ความพยายามอีกมากค่ะ เพ่ิงรู้ว่ามีโคลงด้นพิพิธ และจัตวาอะไรสักอย่าง รุ้งไม่เคยลองแต่งเลยค่ะ แต่งแต่โคลงสี่สุภาพ

งานตะพาบ ถวายอาลัย คราวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเลือกโคลงสี่สุภาพ แต่เมื่อขึ้นต้นบทมาแล้ว ก็ต้องแต่งต่อให้จบ

ตอนนี้กำลังพยายามอ่านดิลกวิเชียรฉันท์เป็นทำนองเสนาะ หวังว่าจะไม่ทำตัวเองขายหน้า แต่ถ้าไม่ไหวก็อาจอ่านเป็นแบบธรรมดาแทน5555


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:17:05:56 น.  

 
ขอโทษค่ะ รุ้งเบลอเองค่ะ

วสันตดิลกฉันท์ 14 ค่ะ

สามยอดตลอดระยะระยับ วะวะวับสลับพรรณ

ช่อฟ้าตระการกลจะหยัน จะเยาะยั่วทิฆัมพร

บราลีพิลาศศุภจรูญ นภศูลประภัสสร

หางหงส์ผจงพิจิตรงอน ดุจกวักนภาลัย

นี่คือบทที่รุ้งเปิดเจอในยูทูปสอนการฝึกอ่านทำนองเสนาะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:19:43:11 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

วันนี้นอกจากไม่หนาว
ฝนตกหนักเลยล่ะครับ
เดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีครับ
ว่าหมดฝนแล้วหรือยัง
หมดฝนชุดนี้ ผมว่าน่าจะหนาวแล้วล่ะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:19:44:59 น.  

 
ดิลกวิเชียรฉันท์ มีค่ะอาจารย์

เป็นการผสมกันระหว่าง วสันตดิลกฉันท์กับอินทรวิเชียรฉันท์

อุรประทับอรถนัง(๘) บรามัสสิวรไวย(๖)
จุมพิตริมไร(๕) โอษฐคันฐกัลยา(๖)
บริสังคติพระอุระองค์ อานุชพนิดา
สมสนุกนิเสน่หา รสราคเอมอร
— (จินดามณี)


รุ้งเคยแต่งดิลกวิเชียรฉันท์ไว้ชุดหนึ่งเหมือนกันแต่คงอีกนานถ้าจะเอามาลง เพราะช่วงนี้คงไม่เหมาะ


ส่วนที่รุ้งหัดอ่านทำนองเสนาะเป็นวสันตดิลกฉันท์ค่ะ

ฝันดีนะคะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:21:51:23 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาตอบช้าค่ะ วันที่อาจารย์
ไปคอมเม้นท์กิ่งเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาค่ะ ค้าง 2 คืนกลับวันที่ 30 ตุลาพอดีมีงานให้สะสางยุ่งๆก็เลยไม่ได้เข้าบล็อกเพิ่งเข้ามาคืนนี้รีบมาตอบขอบคุณคะแนนโหวตให้กำลังใจนะคะ
อาลัยพระองค์อย่างล้นเหลือจริงๆค่ะ

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ขอให้อาจารย์มีความสุขหลับฝันดีนะคะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:23:43:00 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:24:26 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
มาทักทายค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:44:29 น.  

 
ยามเย็นๆ มาชวนไปเที่ยวกันค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา:17:54:30 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

500 ขั้นขึ้นลง
ปวดขาเลยครับ ผมเดดินไปหอบไป 555
หมิงหมิงนี่วิ่งเลยนะครับ
แต่ผมไม่ไหวแล้วครับ
น้ำหนักตัวเยอะ 555

ที่ผมชอบที่สุด คือ ระหว่างสองข้างทางมีคำสอนของปลวงปู่สิมแปะไว้ตามต้นไม้ อ่านไป เพลินดีครับ
ได้แง่คิดไปด้วย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:02:36 น.  

 
สวัสดีค่ะ อ.สุวิมล
ว๊าว..ไปเที่ยวอีกแล้วเหรอคะ อิจฉาจังเลย
รอชมภาพและเรื่องเล่านะคะ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา:10:52:54 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมมารู้จักหลวงปู่ตอนท่านมรณภาพแล้วครับ
แต่คำสอนของท่านยังคงอยู่ทั้งในแผ่นป้ายคำสอนและหนังสือ

ผมชอบที่นี่มากครับ
ถ้ามีโอกาสชอบไปเดินที่นี่เสมอเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:12:17 น.  

 
มาส่งกำลังใจให้อัพบล็อกใหม่ไวๆค่ะ
ไปเที่ยวตั้งเยอะนี่นา อยากเห็นบ้างค่ะ

แต่อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา:15:35:15 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะอาจารย์มาส่งกำลังให้เหมือนพี่ภาเลยค่ะ อิอิ ขอบคุณที่ไปทักทายนะคะ

ขอให้อาจารย์หลับฝันดีค่ะ


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา:1:31:00 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:04:05 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

คราวนี้รุ้งใช้รูปแบบการประพันธ์เป็นกาพย์ฉบัง 16

รบกวนขอคำชี้แนะด้วยค่ะ

ตอนแรกรุ้งลังเลใจว่าจะใช้สุรางคนางค์ 28 ดีหรือไม่

ลองเสริชหาดูว่ามีความแตกต่างกันไปในการเลือกใช้กาพย์มั้ย

กาพย์ยานี11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28

ควรใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์แบบไหน อย่างไร

แต่ก็ไม่เจอค่ะ เจอแต่ฉันท์ ว่าถ้าคร่ำครวญโศกตรมควรใช้ฉันท์ชนิดนี้ เล่าเรื่องบรรยาย ควรใช้ฉันท์ชนิดนี้ หรือบูชาครูควรใช้ฉันท์ชนิดนี้

แต่กาพย์นี่หาไม่เจอเลยค่ะ

รุ้งเลยทำเหมือนเดิม ตามใจฉันค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา:22:07:47 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เชียงใหม่ร้อนมากครับอาจารย์
แต่ก็มีฝนตกลงมาด้วยเช่นกัน

ผมชอบอ่านบทสัมภาษณ์
เป็นอีกแนวที่ผมชอบมากจริงๆครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา:22:04:41 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:34:22 น.  

 
ขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับคำชี้แนะ

รุ้งมัวแต่กังวลเรื่องเล่นคำ จนพลาดไปเรื่องสื่อความหมาย

รุ้งแก้แล้วค่ะ

๐เมื่อพระนิราศร้างไกล.................ผืนฟ้าร่ำไห้

ร่ำหาพาทุกข์ระทม


แก้ร่ำไห้ เลยต้องโยงมาแก้ร่ำหา ความหมายตามนี้น่าที่จะใช้ได้ใช่มั้ยคะ

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ คุณชีริวบอกว่าพลอยได้ความรู้จากอาจารย์สุวิมลไปด้วย

ครั้งก่อนที่อาจารย์แนะนำเรื่องโคลงสี่สุภาพ คุณผีเสื้อแสนสวยก็บอกว่าได้รับความรู้จากอาจารย์ไปด้วย รุ้งดีใจมากเลยค่ะ นอกจากรุ้งจะได้ความรู้แล้วเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านยังพลอยได้ความรู้ไปด้วย

ตอนเรียนรุ้งไม่ขยันเท่านี้เลยค่ะ ไม่มีโอกาสได้คำชี้แนะที่เรียกได้ว่าตัวต่อตัวจากอาจารย์แบบนี้เลย

ต่อไปถ้ารุ้งจะแต่งกาพย์แสดงความเศร้าโศกจะใช้กาพย์ยานี 11 ค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา:10:54:12 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

หนังสือเล่มนี้ออกแบบรูปเล่มสวยงามครับอาจารย์
ช่วยทำให้อ่านง่ายขึ้น เป็นธรรมะประยุกต์ที่ใช้ศิลปะมาช่วยอธิบายความ
พอเป็นรูปก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา:13:38:09 น.  

 
สวัสดีค่ะอ.สุวิมล

ป่านนี้กลับมาจากลุยหิมะหรือยังคะ..?

น่าสนุกจังเลยโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา:18:55:56 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:47:57 น.  

 
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ อาจารย์

บล็อกก็เยี่ยมทักทายกันตามสบายค่ะ
ยิ่งอายุกันมากๆแล้ว อย่างพี่ต้องเรียกว่า
ความว่องไวหนีกลับบ้านเก่าไปก่อนแล้ว

อาทิตย์นี้ก็คงมีรายการอีกเช่นกันนะคะ
สุขสันต์ทุกรายการค่ะ
โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา:10:42:25 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ

โห...อาจารย์ก็เข้าร่วมชุมนุมด้วยนะครับ
ผมเองยังไม่เกิดเลยครับในตอนนั้น
ความรู้สึกร่วมจึงไม่มี

แต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าประชาชนคนที่ออกไปเรียกร้อง
ต่างก็สุญเสียเจ็บปวดมากๆ
ในขณะที่นักการเมือง ทหาร ก็ยังคงวนเวียนอยู่ใน
วังวนของการช่วงชิงอำนาจอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง

สุดท้ายแล้วจึงเกิดคำถามว่าเราออกไปสู้เพื่อใครก็ไม่รู้ครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา:14:31:05 น.  

 
บล็อกใหม่มาแล้ว มาชวนไปชมค่ะพี่


โดย: sawkitty วันที่: 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา:18:53:45 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:25:41 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

พี่โดมเป็นคนง่ายๆ ใจดี ถ่อมตัว
ผมเคยบเจอตัวจริงครั้งหนึ่ง
ตอนที่พี่เขาขึ้นมาเปิดตัวหนังสือที่เชียงใหม่ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา:21:06:55 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะ รออ่านด้วยค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา:21:38:49 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:52:36 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ช่วงนี้ผมทำบล็อกศิลปะแบบต่อเนื่องเลยครับ
ไปชมงานชุดนี้มา
ชอบมากๆเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา:20:14:26 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:27:07 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เห็นด้วยกับคอมเม้นท์ของอาจารย์ครับ

ในการปฏิบัติธรรมจึงเน้นที่ "จิต" หรือความคิดมากๆเลยครับ
จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
ถ้าจิตดี ปัญญาดี
จะพ้นทุกข์ได้ในที่สุดครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา:14:04:02 น.  

 
ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสำหรับคำแนะนำเรื่องภาษา แก้ไขเรียบร้อยแล้ว


โดย: sawkitty วันที่: 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา:17:10:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

BlogGang Popular Award#19


 
อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space