คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
สิงหาคม 2566
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
space
space
30 สิงหาคม 2566
space
space
space

ปัจจัย 5
  ปัจจัย 5

"ปัจจัย 5" เป็นโจทย์ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 334  ผู้เสนอ
โจทย์  คือ คุณ จันทราน็อคเทิร์น

                     คำอธิบายโจทย์ (แนวทางการเขียน)
        เมื่อก่อนมีแค่ปัจจัย 4 ตอนนี้มีอะไรที่ขาดไม่ได้เหมือนเป็นปัจจัย
ที่ 5 บ้าง ลองบอกเพื่อนๆ ให้รู้กันหน่อยเป็นไง


  คำว่า  "ปัจจัย 4 "  เราได้ยินและเข้าใจกันมาแต่โบราณกาลนานแล้ว
  และเข้าใจตรงกันว่า  มนุษย์ทุกคนต้องการปัจจัย 4
เพื่อดำรงชีวิตให้มีความสุข  ซึ่งก็คือ อาหาร  ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค เราจะเห็นว่า  ปัจจัยทั้ง 4 นี้  เป็นสิ่งจำเป็น
และสำคัญที่จะทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข  ขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งก็จะเป็นทุกข์ แน่นอน  ค่ะ เช่น
  ถ้าขาดอาหารเราก็หิว ทำงานไม่ไหว  อาหารในสมัยนั้น เราก็สามารถ
หาได้  ด้วยการทำนาปลูกข้าว  ปลูกผัก 
จับกุ้ง หอย ปู ปลาได้ตามแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง  ไม่ได้เดือดร้อน  

 ถ้าขาดที่อยู่อาศัย ก็ปลูกบ้านแบบง่าย ๆ หลังคามุมจาก ใต้ถุนสูง ก็
สามารถอาศัย ตามวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  ทั้งที่อยู่อาศัย
อาหารการกิน
     ถ้าขาดเครื่องนุ่มห่ม  ก็อาศัยการทอผ้าขึ้นใช้เอง  ประดิษฐ์ลายผ้า
ของท้องถิ่นตนเป็นเอกลักษณ์ เช่น ผ้าไหมแพรวา
ผ้าเอกลักษณ์ของ จังหวัด กาฬสินธุ์  เป็นต้น  ต่อมา มีการพัฒนามา
เรื่อย ๆ  พัฒนาจนมาเป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียง
ในปัจจุบัน ในจังหวัดของตนเอง  และมีการเผยแพร่ไปถึงต่างประเทศ
 ถ้าขาดยารักษาโรค  สมัยก่อน เราไม่มียารักษาโรคเหมือนอย่างสมัยนี้ 
เราจะรักษาโรคโดยการใช้ยาสมุนไพร  เป็นยา
ที่เกิดจาก ภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งหมายความว่าเป็น ความรู้ของชาวบ้าน
ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องและความ
เฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ 
ที่อยู่อาศัยในสมัยก่อน จะเรียบง่าย ใต้ถุนสูง อยู่อย่างพอเพียงอาหารการกิน ส่วนใหญ่ก็ปลูกผัก จับกุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งยังอุดมสมบูรณ์เครื่องนุ่งห่มก็ทอขึ้นใช้เอง พัฒนามาเรื่อย ๆ จนเป็นเอกลักษณ์
ประจำท้องถิ่นของตน ผ้าของไทยพัฒนามาถึงปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ค่ะ ยารักษาโรคในสมัยก่อน เราก็ใช้สมุนไพรรักษา อาศัยภูมิปัญญา
ขาวบ้าน ปัจจุบัน สมุนไพรได้พัฒนามาเป็นแคปซูน เช่น แคปซูน ขมิ้นชัน
ฟ้าทลายโจรแคปซูน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า  สมัยก่อน  เงินยังไม่ใช่เป็นปัจจัยที่สำคัญอะไร  บางบ้าน
ขาดเหลืออะไร  ก็มีการเอื้อเฟื้อกัน  บ้านนี้ทำอะไร
มีอะไร ก็มาแบ่งปันให้บ้านนั้น  บ้านนี้  พอบ้านอื่นมีอะไร  เขาก็มาให้บ้านเราเช่นกัน 
แต่เมื่อความเจริญด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น
   มีการตัดถนนหนทาง  เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ๆ คนเราอายุ
ยืนมากขึ้น  ด้วยความเจริญด้านยารักษาโรค 
ประชากรของประเทศ ของโลก ก็มากขึ้น  อาหารตามธรรมชาติที่เรา
หากินได้  ก็ลดน้อยลงไปเป็นเรื่องธรรมดาของโลก นั่นเอง
จึงเป็นสาเหตุทำให้ ปัจจุบัน ปัจจัย 4 ดังกล่าว  ไม่เพียงพอเสียแล้ว
เพราะความเจริญของสังคม ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น 
ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละประเทศเริ่มลดน้อยลง  เพราะมีการแย่งกัน
ทำมาหากิน  ประโยคที่ว่า  "ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว"
  ใช้ไม่ได้กับปัจจุบันเสียแล้ว  ความมั่นคงทางการเงิน (บางคนอาจจะ
คิดว่า  มือถือ เป็นปัจจัยที่ 5 เพราะมือถือ สามารถ
ทำอะไรได้มากมายในเครื่องเดียวกันได้ ไม่ว่าจะ ดูหนัง ฟังเพลง การ
รับรู้ข่าวคราว การทำธุรกรรมทางการเงิน
แต่อย่างไรก็ตาม  มือถือ ก็ต้องใช้เงินไปซื้อมาเหมือนกัน  ถ้าไม่มีเงิน
ก็ไม่สามารถได้มือถือที่ไฮเทคมาใช้ ค่ะ )  
 ดังนั้น  ฉันจึงคิดว่า  เงิน คือ ปัจจัย 5  ที่สำคัญของการดำรงชีวิตเพราะ
เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยพยุงให้เราปลอดภัยและอยู่รอดได้
  มีเงินหาเงินได้มาก ก็จะเป็นปัจจัยที่เราจะใช้จ่ายหาซื้อสิ่งของต่าง ๆ 
เพื่อมาอำนวยความสะดวก สบายของเราได้ เช่น
มีเงินซื้อบ้านที่สวยงาม มีบริเวณกว้างขวางมีเงินซื้อรถขับ  มีเงินซื้อเสื้อผ้า
สวย ๆงาม ๆ ใส่  มีเงินซื้ออาหาร
อร่อย ๆ หรู ๆ กินตามที่เราชอบ  เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินรักษาอาการ
เจ็บป่วยของเราถึงบางครั้งโรคร้ายที่เป็น  อาจจะ
ไม่มีทางรักษาให้หายได้  แต่มีเงิน ก็สามารถชะลอให้โรคร้ายแรงนั้น
คร่าชีวิตเราช้าลงไปได้บ้าง  แม้แต่คนทำผิด ถ้ามีเงินก็
อาจจะใช้เงิน  ทำให้ไม่ต้องติดคุก หรือ อยู่ในคุกไม่ลำบากจึงเกิดคำว่า
  "คุกมีไว้ขังคนจน " เกิดคำว่า   "สองมาตรฐาน" ดังเพลง 
  ตรงไปตรงมา : เพลง เงินบ่มีซุก ติดคุกอย่างหมา   ฌานิทธิ์ อินทฉิม

ผู้ขับร้อง  ได้เขียนขึ้น อย่างทันเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มาลองฟังเพลงนี้เงินปัจจัยที่ 5 ค่ะ 


 ถึงแม้ว่า เงินจะเป็นปัจจัย ที่ 5 ที่สำคัญ ก็ตาม   แต่เงิน ปัจจัยที่ 5 นี้ 
ทำให้มนุษย์เกิดกิเลสมากขึ้น เป็นสาเหตุ
แห่งความโลภและนำไปสู่การทำความผิด เช่น คดโกง  ทำสิ่งผิด
กฎหมาย  ค้ายา  เพราะงานผิดกฎหมายเหล่านี้
ได้เงินมาง่าย  นั่นเอง  แต่ผลที่ตามมา  ถ้าถูกจับได้  ก็ต้องรับโทษ
ติดคุก ติดตาราง ชีวิตตกต่ำ คนรอบข้างก็
พลอยเดือดร้อนไปด้วย กลายเป็นปัญหาของสังคม  ดังที่ปรากฏ
เป็นข่าวอยู่อย่างสม่ำเสมอในทุุกวันนี้  
                
เงิน  จึงเป็นปัจจัยที่ 5 ที่เราต้องระมัดระวัง  ให้หามาด้วยความขยัน
ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเอง  อย่าหาเงินมา
โดยการทุจริตมิชอบอยากมีเงินปัจจัยตัวที่ 5 เพื่อไปเสริมให้ปัจจัย
ทั้ง 4 นั้น  ให้มีความสุขสบายมาก   ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว  ถ้าเรารู้จักพอ
เพียงในสิ่งที่มีอยู่  มีความสมถะ  ไม่โลภ
  ขจัด ความอยาก อันเป็นกิเลส อยากได้โน่น อยากได้นี่
จนเกินกำลัง  ก็ต้องกู้หนี้ยืมสิน หรือ ไปหาเงินมาอย่างทุจริตผิด
กฎหมาย  ผลที่ตามมาย่อมทำให้เราเป็นทุกข์
 แน่นอน  ถึงเงินจะซื้ออะไร ๆ ให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นก็ตาม 
ต้องหามาอย่างสุจริต จึงจะไม่ทำให้เราเกิดทุกข์  ค่ะ 

ตะพาบ ปัจจัย 5 ตามความคิด ความเห็นของฉันที่กล่าวมาข้างต้น ฉัน
คิดว่า คงให้สาระ ข้อคิด เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ 5 
ซึ่งมีความสำคัญ  มีทั้งคุณและโทษต่อชีวิตของคนเรา  แต่ถ้าเราหา
ปัจจัยที่ 5 นี้ ในทางที่ถูกที่ควร เราก็จะไม่เกิดทุกข์ ค่ะ 
ขอบคุณ ภาพจาก อินเทอร์เน็ต ค่ะ 
     
    Create Date : 30 สิงหาคม 2566
Last Update : 31 สิงหาคม 2566 20:32:22 น. 26 comments
Counter : 1051 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณเริงฤดีนะ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณปัญญา Dh, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณดอยสะเก็ด, คุณtoor36, คุณnewyorknurse, คุณหอมกร, คุณ**mp5**, คุณโฮมสเตย์ริมน้ำ, คุณSweet_pills, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณร่มไม้เย็น, คุณอุ้มสี


 
เงินสำรอง เพื่อความมั่นคงในชีวิตต่อ ๆ ไป คงเป็นเช่นนั้น
ครับครู


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 31 สิงหาคม 2566 เวลา:11:37:07 น.  

 
เงินเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นจริงๆครับอาจารย์
ไม่มีเงินนี่ลำบากแน่ๆ
ต่อให้มีปัจจัย 4 ครบ
แต่ถ้าไม่มีเงินเลย
ลำบากแน่ๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 สิงหาคม 2566 เวลา:13:41:37 น.  

 
ใครบอกว่าเงินไม่สำคัญผมงี้เถียงเลย 555 มันสำคัญจริง ๆ นะครับ ขอให้ได้มาโดยสุจริตก็พอแล้วครับอาจารย์


โดย: The Kop Civil วันที่: 31 สิงหาคม 2566 เวลา:15:55:22 น.  

 

ปัจจัยที่ 5 เงิน
โดนใจมากไปค่ะ
ไม่มีเงิน..ก็ไม่มีปัจจัย 1-2-3-4
ด้วยนะคะ
สุดยอด..ค่า
อ้อยังไม่ได้เขียนตะพาบเลย
นึกๆอยู่..ว่าจะนำเสนออะไรดี

ค่าไฟค่ะ..คงจะได้ฤกษ์..สมองปลอดโปร่งกว่านี้

Vote ตะพาบ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 31 สิงหาคม 2566 เวลา:16:26:03 น.  

 
แก้คำพิมพ์ผิด
..ค่าไฟ เปลี่ยนเป็น..ค่ำๆ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 31 สิงหาคม 2566 เวลา:16:27:18 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์

มีเงินใช้อย่างสุจริต พอเพียงเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ ครับ


โดย: ปัญญา Dh วันที่: 31 สิงหาคม 2566 เวลา:19:12:58 น.  

 
ใช่เลยครับ เงินนี่แหละปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ เงินอาจไม่สามารถซื้อความสุขให้ได้ แต่ถ้าไม่มีเงินคุณทุกข์แน่ อันนี้เรื่องจริง ที่สำคัญถ้าคุณมีเงินแต่ไม่มีความสุข มันก็ไม่ใช่ความผิดของเงิน มันความผิดตัวคุณเองที่ทุกข์เอง


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 สิงหาคม 2566 เวลา:23:32:10 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กันยายน 2566 เวลา:5:11:39 น.  

 
เห็นด้วยกับอาจารย์เงินคือปัจจัยที่5
เพราะเอาไว้ใช้แสวงหาปัจจัย 4 อื่นๆ ค่ะ
ปกติไม่เคยเห็นอาจารย์ใส่เพลงแปลกใจมากค่ะโดย: หอมกร วันที่: 1 กันยายน 2566 เวลา:7:43:19 น.  

 
จากบล็อก
ตอนนี้ผมเน้นรักษาสุขภาพมากเลยนะครับอาจารย์ รุ่นพี่ที่ทำงานที่เกษียณไปแล้วไปไหนกันไม่ได้เลย สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 1 กันยายน 2566 เวลา:9:52:55 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 1 กันยายน 2566 เวลา:13:53:56 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์

ผมว่าคิดที่ค้นพบ ปัจจัย 4 นี่เก่งมาก ๆ ครับ เพราะทั้ง 4 อย่างเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ขาดไม่ได้จริงๆ
และผมชอบมากจริงๆ ครับที่อาจารย์วางปัจจัยที่ 5 เป็น ความมั่นคงทางการเงิน หรือ Wealthiness
ถึงจะมีหลายคนบอกว่า เงินซื้อความสุขไม่ได้ แต่ใด ๆคือ ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เงิน 5555
ดังนั้นปฏิเสธยากจริงๆ ครับ สมัยนี้ไม่มีความมั่นคงทางการเงินนี่เล่นเอาเป็นทุกข์ได้เลยครับ
ช่วงนึงผมขาดสภาพคล่องมาก ๆหลังสร้างบ้าน ...เครียดเลยครับ
และเอาจริงๆ ก็ไม่ใช่ว่าเงินจะซื้อสุขภาพไม่ได้ จำได้เลยครับตอนหลานติดโควิดแล้วผมกับแฟนต้องขับรถหา รพ ให้ทั้งคืน มาได้ รพ ที่รับรักษาเด็กเล็ก 7 โมงเช้า ทีแรกก็จะไม่รับครับ จนผมต้องบอกว่า ผมพร้อมโอนเงินเข้าบัญชี รพ การันตีให้ทันที 5หมื่น ตอนนี้เลย หลานมีประกันสุขภาพ ค่าห้องเหลือๆ ครอบคลุมโควิด และค่า RT-PCR ก่อนรับตัว ผมจ่ายเงินสดให้เลย ถ้ารับหลานผมรักษา และ....รพ ก็รับรักษาทันทีครับ ...... วันนั้น ถ้าไม่ใช่คนที่มีเงิน 5 หมื่น เย็นๆ อยู่ในบัญชี วันนั้นไม่ได้รับการรักษาใน รพ แน่นอนครับ ถึงแม้เด็ก 1 ขวบจะมีไข้ 40 ก็ตาม

เรื่อง 2 มาตรฐานผมเชื่อครับ เชื่อแบบนั้นเลย

แต่การที่พยายามทำให้มีชีวิตที่ดีด้วยการคดโกงก็ไม่ถูกต้อง ไม่สำควรทำเลย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเทา สีเทาเข้มอะไร 55555
จริงๆ ผมก็เคยทำนะครับไอ่เทาๆ เนี้ย แต่เทาไม่มากครับ จริงๆ คนทำกันเยอะ ทุกคนรู้ หลายคนใช้บริการกันอยู่ละครับ ^^ แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับ เหนื่อยบินครับ

จากบล๊อก
555 มือถือสำคัญมาก ๆ ครับสำหรับผม เพราะเงินอยู่ในนั้น ตอนนั้นผมได้เงินสดมายังใช้ลำบากเลยครับ
ต้องเอาไปเข้าแบ้ง ติดตัวไว้นิดหน่อย เพราะส่วนใหญ่ผมใช้ออนไลน์ครับ ซื้อกาแฟหน้าออฟฟิศก็สแกนจ่ายเลยครับ 55555

ไม่สบายแล้วครับ แต่ตอนนี้อยู่นครนายกมาทำงานครับ แต่ตอนนี้เตรียมเที่ยวเล่นแล้วครับ
ตอนนี้กินยาไป 3 วันแล้ว ดีขึ้น ไม่เจ็บคอ ไม่มีไข้แล้วครับ แต่เริ่มไอนิดหน่อยตามประสาหวัดครับ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 1 กันยายน 2566 เวลา:14:28:13 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะ อาจารย์สุวิมล

ณ.ปัจจุบันนี้ เงินมันสำคัญจริงๆค่ะ
ไม่ว่าจะทำอะไร ไปไหน กินอะไร
เงินเท่านั้นที่ตอบโจทย์ค่ะ

ถ้าถามจันทร์ จันทร์ก็ตอบเงินเป็นปัจจัย5เหมือนกันค่ะ


โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 1 กันยายน 2566 เวลา:15:34:20 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมชอบคำว่า "บุกเบิก" ครับ
คนที่บุก คือ ผู้นำ
เป็นคนที่สร้างความแตกต่าง
คนเหล่านี้จึงมักสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ
หรือสร้างแรงบันดาลใจให้คนจำนวนมากทำตาม
น่าทึ่งดีครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กันยายน 2566 เวลา:19:49:31 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กันยายน 2566 เวลา:5:00:17 น.  

 
สวัสดีคะอาจารย์สุวิมล..

ตามอ่านงานตะพาบ สนุกดีนะคะ

หลากหลายอารมณ์..

อ้อมแอ้มก็เพิ่งจะเขียนเสร็จคะ

เดาได้ไม่ยาก ว่าจะเขียนแนวไหน อิอิโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 2 กันยายน 2566 เวลา:5:20:28 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

อาจารย์วิเคราะห์ปัจจัย 4 คืออาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคแล้วต๋าคล้อยตามมากค่ะ
ในสมัยก่อนแทบไม่ต้องซื้อหาจริงๆนะคะ
ใช้ทรัพยากรที่มีและความสามารถก็ดำรงชีพได้แล้ว
การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกันก็มีมากด้วย

เงินเป็นปัจจัยที่ 5 ที่อำนวยความสะดวกกับชีวิตเห็นด้วยกับอาจารย์มากค่ะ
หากใช้เงินเป็น ไม่เป็นทาสหรือให้เงินมีอำนาจเหนือเรา
และเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร
ก็ได้รับความสะดวกสบาย ไม่ทุกข์เพราะเงินนะคะ
ขอบคุณอาจารย์สำหรับข้อคิดดีๆค่ะ

อาจารย์พักผ่อนมีความสุขในวันหยุดนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 2 กันยายน 2566 เวลา:9:05:38 น.  

 
สวนทางกับอาจารย์ค่ะ

เมื่อคืนต๋ามาดึกเลยลงชื่ออย่างเดียว วันนี้มาใหม่ค่ะ
ขอบคุณอาจารย์สำหรับกำลังใจนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 2 กันยายน 2566 เวลา:9:57:35 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

พ่ายแพ้ได้
แต่ขอให้รู้ว่าพ่ายแพ้เพราะอะไร
แบบนี้ยังมีโอกาสชนะครับ

ภาพที่อาจารย์เห็นในบล็อก
เป็นแอพของจีนครับ
หลายปีก่อนมีแอพอันนึงที่ผมชอบเล่นมากๆเลยล่ะครับ
สามารถแต่งภาพแนวจีนได้หลากหลายแบบมากครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กันยายน 2566 เวลา:22:33:11 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กันยายน 2566 เวลา:6:02:55 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ในบ้านผมคือคนที่มีรูปน้อยที่สุดครับ 555
โดยเฉพาะภาพวัยเด็กมีไม่ถึง 30 ภาพครับ
แทบจะไม่เคยถ่ายภาพเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กันยายน 2566 เวลา:14:24:39 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กันยายน 2566 เวลา:5:32:14 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมก็เชื่อครับอาจารย์
ว่าทุกปัญหาแก้ไขได้
ถ้าเรามีสติ และต้องอดทนพอที่จะค่อยๆ
แก้ไขปัญหาไปทีละนิด ทีละเปลาะโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กันยายน 2566 เวลา:15:31:45 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กันยายน 2566 เวลา:4:46:50 น.  

 
มาอ่านค่ะครู


โดย: อุ้มสี วันที่: 5 กันยายน 2566 เวลา:5:02:35 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

งานชุดนี้ผมจำได้ว่า
เขียนไว้ก่อนโควิดอีกครับ
แต่นำมาโพสต์ช่วงนี้น่าจะยังพอเข้ากับสถานการณ์โลกได้อยู่ครับ
ช่วงนี้คนทำการค้า การท่องเที่ยว
ค่อนข้างเหนื่อยเลยครับอาจารย์
เข้าสู่หน้าโลว์ซีซั่นเต็มตัวแล้วล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กันยายน 2566 เวลา:10:44:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space